Wyszukiwanie wartości przy użyciu funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO, INDEKS i PODAJ.POZYCJĘ

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Załóżmy, że masz listy numerów biur lokalizacji i musisz znać pracowników, którzy są w każdym pakietu office. Arkusz kalkulacyjny jest duży, aby może uważasz, że może być trudne zadania. Jest faktycznie prostą zrobić przy użyciu funkcji wyszukiwania.

Funkcji Wyszukaj.pionowo i Wyszukaj.poziomo , razem z indeks i Podaj.pozycję,są niektóre z najbardziej przydatnych funkcji programu Excel.

Uwaga: Funkcja Kreatora odnośników już nie jest dostępne w programie Excel.

Oto przykład użycia funkcji Wyszukaj.pionowo.

=WYSZUKAJ.PIONOWO(B2;C2:E7;3;PRAWDA)

W tym przykładzie komórka B2 zawiera pierwszy argument— element danych, funkcja powinien do pracy. Funkcji Wyszukaj.pionowo to pierwszy argument jest wartość, która ma zostać znaleziona. Ten argument może być odwołaniem do komórki lub wartość stałą, takich jak "Kit" lub 21 000. Drugi argument to zakres komórek, C2-:E7, w której chcesz wyszukać wartości, które chcesz znaleźć. Trzeci argument określa kolumnę w tym zakresie komórek, zawierającą wartość wyszukiwania.

Czwarty argument jest opcjonalna. Wprowadź wartość PRAWDA lub FAŁSZ. Jeśli wprowadź wartość TRUE lub argument pusty, funkcja dopasowania przybliżonego wartości określone w pierwszym argumencie. Jeśli zostanie wprowadzona wartość FAŁSZ, funkcja będzie zgodna z wartością Podaj w pierwszym argumencie. Innymi słowy, pozostawiając puste czwartego argumentu — lub wprowadzając PRAWDA — zapewnia większą elastyczność.

W tym przykładzie pokazano, jak działa funkcja. Po wprowadzeniu wartości w komórce B2 (pierwszego argumentu), WYSZUKAJ wyszukuje komórki w zakresie C2:E7 (argument 2) i zwraca najbliższym dopasowania przybliżonego z trzeciej kolumny w zakresie kolumny E (argument 3).

Typowe zastosowanie funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO

Czwarty argument jest pusty, więc funkcja dopasowania przybliżonego. Jeśli nie, będą musiały wprowadzić jedną z wartości w kolumnach C lub D, aby wyświetlić wynik w ogóle.

Gdy wiesz Wyszukaj.pionowo, Wyszukaj.poziomo, funkcja jest jednakowo łatwy w użyciu. Wprowadzanie tych samych argumentów, ale przeszukuje wierszy zamiast kolumn. "

Spróbuj użyć tej funkcji

Jeśli chcesz poeksperymentować z funkcji wyszukiwania, zanim użyjesz swoich danych, poniżej przedstawiono kilka przykładowych danych. Niektórzy użytkownicy programu Excel, takich jak przy użyciu funkcji Wyszukaj.pionowo i Wyszukaj.poziomo; inne osoby woli wspólne korzystanie z funkcji indeks i podaj.pozycję. Spróbuj każdej z tych metod i sprawdź, które z nich podoba Ci się najlepiej.

Przykład użycia funkcji Wyszukaj.pionowo w miejscu pracy

Skopiuj poniższe dane do pustego arkusza kalkulacyjnego.

Porada:    Zanim wkleisz dane w programie Excel, Ustaw szerokość kolumn od A do C na 250 pikseli, a następnie kliknij pozycję Zawijaj tekst (kartaNarzędzia główne, grupa Wyrównanie ).

Gęstość

Lepkość

Temperatura

0,457

3,55

500

0,525

3,25

400

0,606

2,93

300

0,675

2,75

250

0,746

2,57

200

0,835

2,38

150

0,946

2,17

100

1,09

1,95

50

1,29

1,71

0

Formuła

Opis

Wynik

=WYSZUKAJ.PIONOWO(1;A2:C10;2)

Wyszukuje wartość 1 w kolumnie A za pomocą dopasowania przybliżonego: znaleziona największa wartość mniejsza niż lub równa 1 w kolumnie A (czyli 0,946) jest używana do określenia wiersza kolumny B, z którego jest zwracana wartość.

2,17

=WYSZUKAJ.PIONOWO(1;A2:C10;3;PRAWDA)

Wyszukuje wartość 1 w kolumnie A za pomocą dopasowania przybliżonego: znaleziona największa wartość mniejsza niż lub równa 1 w kolumnie A (czyli 0,946) jest używana do określenia wiersza kolumny C, z którego jest zwracana wartość.

100

=WYSZUKAJ.PIONOWO(0,7;A2:C10;3;FAŁSZ)

Wyszukuje wartość 0,7 w kolumnie A za pomocą dopasowania dokładnego: nie istnieje dokładne dopasowanie w kolumnie A, dlatego funkcja zwraca błąd.

#N/D!

=WYSZUKAJ.PIONOWO(0,1;A2:C10;2;PRAWDA)

Wyszukuje wartość 0,1 w kolumnie A za pomocą dopasowania przybliżonego: wartość 0,1 jest mniejsza niż najmniejsza wartość w kolumnie A, dlatego funkcja zwraca błąd.

#N/D!

=WYSZUKAJ.PIONOWO(2;A2:C10;2;PRAWDA)

Wyszukuje wartość 2 w kolumnie A za pomocą dopasowania przybliżonego: znaleziona w kolumnie A największa wartość mniejsza niż lub równa 2 (czyli 1,29) jest używana do określenia wiersza kolumny B, z którego jest zwracana wartość.

1,71

Przykład Wyszukaj.

Skopiuj wszystkie komórki w tej tabeli i wklej je w komórce A1 w pustym arkuszu programu Excel.

Porada:    Zanim wkleisz dane w programie Excel, Ustaw szerokość kolumn od A do C na 250 pikseli, a następnie kliknij pozycję Zawijaj tekst (kartaNarzędzia główne, grupa Wyrównanie ).

Osie

Łożyska

Śruby

4

4

9

5

7

10

6

8

11

Formuła

Opis

Wynik

=WYSZUKAJ.POZIOMO("Osie";A1:C4;2;PRAWDA)

Wyszukuje słowo „Osie” w pierwszym wierszu i zwraca wartość z drugiego wiersza, który znajduje się w tej samej kolumnie (kolumnie A).

4

=WYSZUKAJ.POZIOMO("Łożyska";A1:C4;3;FAŁSZ)

Wyszukuje słowo „Łożyska” w pierwszym wierszu i zwraca wartość z trzeciego wiersza, która znajduje się w tej samej kolumnie (kolumnie B).

7

=WYSZUKAJ.POZIOMO("Ł";A1:C4;3;PRAWDA)

Wyszukuje „Ł” w pierwszym wierszu i zwraca wartość z trzeciego wiersza, która znajduje się w tej samej kolumnie. Ponieważ nie znaleziono dokładnego dopasowania „Ł”, użyta jest największa wartość w wierszu 1, która jest mniejsza niż „Ł”: „Osie” w kolumnie A.

5

=WYSZUKAJ.POZIOMO("Sworznie";A1:C4;4)

Wyszukuje słowo „Sworznie” w pierwszym wierszu i zwraca wartość z czwartego wiersza, która znajduje się w tej samej kolumnie (kolumnie C).

11

=WYSZUKAJ.POZIOMO(3;{1;2;3\"a";"b";"c"\"d";"e";"f"};2;PRAWDA)

Wyszukuje liczbę 3 w trzywierszowej stałej tablicowej i zwraca wartość z drugiego wiersza w tej samej (w tym przypadku trzeciej) kolumnie. W stałej tablicowej są trzy wiersze wartości oddzielone od siebie ukośnikiem odwrotnym (\). Zwracana jest wartość „c”, ponieważ znajduje się w drugim wierszu i w tej samej kolumnie co liczba 3.

c

Indeks i podaj.pozycję Przykłady

W tym przykładzie ostatniej używa funkcji indeks i podaj ze sobą, aby zwrócić najwcześniejszą numer faktury oraz daty odpowiednie dla każdego z pięciu miast. Ponieważ jako liczba zwracana jest data, możemy użyć funkcji tekst ją sformatować jako daty. Funkcja INDEKS używa faktycznie wynik funkcji DOPASOWANIA jako argumentu. Kombinacji funkcji indeks i podaj służą dwa razy w każdej z formuł — najpierw, aby zwrócić numer faktury, a następnie zwraca datę.

Skopiuj wszystkie komórki w tej tabeli i wklej je w komórce A1 w pustym arkuszu programu Excel.

Porada:    Zanim wkleisz dane w programie Excel, Ustaw szerokość kolumn od A do D na 250 pikseli, a następnie kliknij pozycję Zawijaj tekst (kartaNarzędzia główne, grupa Wyrównanie ).

Faktura

Miasto

Data faktury

Najwcześniejszej faktury według miasta z datą

3115

Warszawa

07.04.12

="Warszawa = "&INDEKS($A$2:$C$33;PODAJ.POZYCJĘ("Warszawa";$B$2:$B$33;0);1)& "; Data faktury: " & TEKST(INDEKS($A$2:$C$33;PODAJ.POZYCJĘ("Warszawa";$B$2:$B$33;0);3);"d/m/yy")

3137

Warszawa

09.04.12

="Poznań = "&INDEKS($A$2:$C$33;PODAJ.POZYCJĘ("Poznań";$B$2:$B$33;0);1)& "; Data faktury: " & TEKST(INDEKS($A$2:$C$33;PODAJ.POZYCJĘ("Poznań";$B$2:$B$33;0);3);"d/m/yy")

3154

Warszawa

11.04.12

="Gdańsk = "&INDEKS($A$2:$C$33;PODAJ.POZYCJĘ("Gdańsk";$B$2:$B$33;0);1)& "; Data faktury: " & TEKST(INDEKS($A$2:$C$33;PODAJ.POZYCJĘ("Gdańsk";$B$2:$B$33;0);3);"d/m/yy")

3191

Warszawa

21.04.12

="Nowy Targ = "&INDEKS($A$2:$C$33;PODAJ.POZYCJĘ("Nowy Targ";$B$2:$B$33;0);1)& "; Data faktury: " & TEKST(INDEKS($A$2:$C$33;PODAJ.POZYCJĘ("Nowy Targ";$B$2:$B$33;0);3);"d/m/yy")

3293

Warszawa

25.04.12

="Rzeszów = "&INDEKS($A$2:$C$33;PODAJ.POZYCJĘ("Rzeszów";$B$2:$B$33;0);1)& "; Data faktury: " & TEKST(INDEKS($A$2:$C$33;PODAJ.POZYCJĘ("Rzeszów";$B$2:$B$33;0);3);"d/m/yy")

3331

Warszawa

27.04.12

3350

Warszawa

28.04.12

3390

Warszawa

01.05.12

3441

Warszawa

02.05.12

3517

Warszawa

08.05.12

3124

Poznań

09.04.12

3155

Poznań

11.04.12

3177

Poznań

19.04.12

3357

Poznań

28.04.12

3492

Poznań

06.05.12

3316

Gdańsk

25.04.12

3346

Gdańsk

28.04.12

3372

Gdańsk

01.05.12

3414

Gdańsk

01.05.12

3451

Gdańsk

02.05.12

3467

Gdańsk

02.05.12

3474

Gdańsk

04.05.12

3490

Gdańsk

05.05.12

3503

Gdańsk

08.05.12

3151

Nowy Targ

09.04.12

3438

Nowy Targ

02.05.12

3471

Nowy Targ

04.05.12

3160

Rzeszów

18.04.12

3328

Rzeszów

26.04.12

3368

Rzeszów

29.04.12

3420

Rzeszów

01.05.12

3501

Rzeszów

06.05.12

Dowiedz się więcej na temat funkcji wyszukiwania

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×