Wyszukiwanie wartości na liście danych

Wyszukiwanie wartości na liście danych

Załóżmy, że trzeba wyszukać numer wewnętrzny do pracownika na podstawie numeru jego identyfikatora albo stawkę prowizji odpowiadającą kwocie sprzedaży. Aby szybko i skutecznie znaleźć określone dane na liście i automatycznie sprawdzić, czy są one poprawne, należy użyć funkcji wyszukiwania. Po wyszukaniu danych można wykonać na nich obliczenia lub wyświetlić zwrócone wartości. Istnieje kilka metod wyszukiwania wartości na liście danych i wyświetlania wyników.

Co chcesz zrobić?

Wyszukiwanie wartości w pionie na liście przy użyciu dopasowania dokładnego

Wyszukiwanie wartości w pionie na liście przy użyciu dopasowania przybliżonego

Wyszukiwanie wartości w pionie na liście nieznanych rozmiarów przy użyciu dopasowania dokładnego

Wyszukiwanie wartości w poziomie na liście przy użyciu dopasowania dokładnego

Wyszukiwanie wartości w poziomie na liście przy użyciu dopasowania przybliżonego

Tworzenie formuły wyszukującej wartości przy użyciu Kreatora odnośników (tylko w programie Excel 2007)

Wyszukiwanie wartości w pionie na liście przy użyciu dopasowania dokładnego

To zadanie można wykonać przy użyciu funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO lub funkcji INDEKS w połączeniu z funkcją PODAJ.POZYCJĘ.

Przykłady funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO

Funkcja WYSZUKAJ.PIONOWO, przykład 1

Funkcja WYSZUKAJ.PIONOWO, przykład 2

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz WYSZUKAJ.PIONOWO, funkcja.

Przykłady funkcji INDEKS i PODAJ.POZYCJĘ

Funkcji INDEKS i PODAJ.POZYCJĘ można używać jako zamiennika funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO

Mówiąc prościej:

=INDEKS(Szukam wartości zwracanej z zakresu C2:C10, która będzie zgodna z funkcją PODAJ.POZYCJĘ(tekst Jarmuż, który znajduje się gdzieś w tablicy B2:B10, gdzie wartość zwracana to pierwsza wartość odpowiadająca tekstowi Jarmuż))

Ta formuła wyszukuje pierwszą wartość w zakresie C2:C10 odpowiadającą tekstowi Jarmuż (w komórce B7) i zwraca wartość w komórce C7 (100), która jest pierwszą wartością zgodną z tekstem Jarmuż.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz INDEKS, funkcja i PODAJ.POZYCJĘ, funkcja.

Początek strony

Wyszukiwanie wartości w pionie na liście przy użyciu dopasowania przybliżonego

Do wykonania tego zadania należy użyć funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO.

Ważne:  Upewnij się, że wartości w pierwszym wierszu są posortowane w kolejności rosnącej.

Przykład formuły z funkcją WYSZUKAJ.PIONOWO wyszukującej przybliżone dopasowanie

W powyższym przykładzie funkcja WYSZUKAJ.PIONOWO wyszukuje imię ucznia, dla którego zanotowano 6 spóźnień w zakresie A2:B7. W tabeli nie ma pozycji spóźnień o wartości 6, więc funkcja WYSZUKAJ.PIONOWO wyszukuje kolejne najlepsze dopasowanie o wartości poniżej 6 i znajduje wartość 5 skojarzoną z imieniem Jakub, a następnie zwraca wartość Jakub.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz WYSZUKAJ.PIONOWO, funkcja.

Początek strony

Wyszukiwanie wartości w pionie na liście nieznanych rozmiarów przy użyciu dopasowania dokładnego

Do wykonania tego zadania należy użyć funkcji PRZESUNIĘCIE i PODAJ.POZYCJĘ.

Uwaga: Tej metody należy używać wtedy, gdy dane znajdują się w zakresie zewnętrznym, który jest codziennie odświeżany. Wiadomo, że cena znajduje się w kolumnie B, ale nie wiadomo, ile wierszy danych zostanie zwróconych przez serwer, a pierwsza kolumna nie jest posortowana alfabetycznie.

Przykład funkcji PRZESUNIĘCIE i PODAJ.POZYCJĘ

C1 to lewa górna komórka zakresu, nazywana również komórką początkową.

Formuła PODAJ.POZYCJĘ("Pomarańcze";C2:C7;0) wyszukuje tekst Pomarańcze w zakresie C2:C7. W zakresie nie należy uwzględniać komórki początkowej.

1 to liczba kolumn znajdujących się po prawej stronie komórki początkowej, z których powinna pochodzić wartość zwracana. W tym przykładzie wartość zwracana jest w kolumnie D, Sprzedaż.

Początek strony

Wyszukiwanie wartości w poziomie na liście przy użyciu dopasowania dokładnego

Do wykonania tego zadania należy użyć funkcji WYSZUKAJ.POZIOMO. Poniżej przedstawiono przykład:

Przykład formuły z funkcją WYSZUKAJ.POZIOMO wyszukującej dokładne dopasowanie

Funkcja WYSZUKAJ.POZIOMO sprawdza kolumnę Sprzedaż i zwraca wartość z wiersza 5 w określonym zakresie.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz WYSZUKAJ.POZIOMO, funkcja.

Początek strony

Wyszukiwanie wartości w poziomie na liście przy użyciu dopasowania przybliżonego

Do wykonania tego zadania należy użyć funkcji WYSZUKAJ.POZIOMO.

Ważne:  Upewnij się, że wartości w pierwszym wierszu są posortowane w kolejności rosnącej.

Przykład formuły z funkcją WYSZUKAJ.POZIOMO wyszukującej przybliżone dopasowanie

W przykładzie powyżej funkcja WYSZUKAJ.POZIOMO szuka wartości 11 000 w wierszu 3 w określonym zakresie. Nie znajduje wartości 11 000, więc wyszukuje następną największą wartość mniejszą niż 11 000 i zwraca 10 543.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz WYSZUKAJ.POZIOMO, funkcja.

Początek strony

Tworzenie formuły wyszukującej wartości przy użyciu Kreatora odnośników (tylko w programie Excel 2007)

Uwaga: Dodatek Kreator odnośników został wycofany w programie Excel 2010. Ta funkcjonalność została zastąpiona kreatorem funkcji i dostępnymi funkcjami opisanymi w artykule Funkcje wyszukiwania i odwołań (informacje).

W programie Excel 2007 Kreator odnośników tworzy formułę wyszukującą wartości na podstawie danych w arkuszu, które mają etykiety wierszy i kolumn. Kreator odnośników ułatwia znajdowanie innych wartości w wierszu, jeśli znana jest wartość w jednej kolumnie, i odwrotnie. W tworzonych przez siebie formułach Kreator odnośników używa funkcji INDEKS i PODAJ.POZYCJĘ.

  1. Kliknij komórkę w zakresie.

  2. Na karcie Formuły w grupie Rozwiązania kliknij przycisk Odnośnik.

  3. Jeśli polecenie Odnośnik jest niedostępne, załaduj dodatek Kreator odnośników.

    Jak załadować dodatek Kreator odnośników

  4. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , kliknij przycisk Opcje programu Excel, a następnie kliknij kategorię Dodatki.

  5. W polu Zarządzaj kliknij pozycję Dodatki programu Excel, a następnie kliknij przycisk Przejdź.

  6. W oknie dialogowym Dostępne dodatki zaznacz pole wyboru obok pozycji Kreator odnośników, a następnie kliknij przycisk OK.

  7. Postępuj zgodnie z instrukcjami tego kreatora.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×