Wyszukiwanie makr zainfekowanych wirusami

Wirus makra jest typem wirusa komputerowego, który może być przechowywany w makrach dokumentów programu Visio (rysunków, wzorników lub szablonów) albo w formantach ActiveX, dodatkach COM czy dodatkach programu Visio ładowanych przez program Visio.

 • Jeśli dokument, formant ActiveX, dodatek COM lub dodatek programu Visio zawiera przydatne makra, można go otworzyć z włączonymi makrami (klikając przycisk Włącz makra w oknie komunikatu ostrzegawczego dotyczącego wirusów makr). Jeśli makra nie pochodzą z zaufanego źródła lub dany dokument nie miał zawierać makr, należy go otworzyć z wyłączonymi makrami, aby zapobiec możliwej instalacji wirusów makr (klikając przycisk Wyłącz makra w oknie komunikatu ostrzegawczego dotyczącego wirusów makr).

Uwaga: Otwarcie pliku po wyłączeniu makr może ograniczyć jego funkcjonalność.

 • Program Visio nie skanuje dysków lokalnych ani sieciowych w celu odnalezienia i usunięcia wirusów makr. Jeśli tego typu ochrona jest potrzebna, należy kupić i zainstalować specjalistyczny program antywirusowy. Program Visio wyświetla komunikat ostrzegawczy, gdy otwierany dokument, formant ActiveX, dodatek COM lub dodatek programu Visio zawiera makra, które mogą zawierać wirusy. Można wówczas wybrać, czy otworzyć plik z włączonymi, czy wyłączonymi makrami.

  Uwagi: 

  • Ustawienie poziomu zabezpieczeń przed wirusami makr na Niski (niezalecane) spowoduje zaniechanie sprawdzania, czy dokumenty, formanty ActiveX, dodatki COM lub dodatki programu Visio zawierają makra, które mogą zawierać wirusy.

  • Poziom zabezpieczeń nie może zostać ustawiony na niższy niż dozwolony przez zasady zabezpieczeń. Jeśli na przykład administrator systemu ustawił poziom zabezpieczeń na Wysoki, nie można go zmienić na Średni nawet po wybraniu opcji Średni w tym oknie dialogowym.

  • Aby zmiany poziomu zabezpieczeń odniosły skutek, należy uruchomić ponownie program Visio.

  • Makra mogą zawierać wirusy, należy więc zachować ostrożność przy ich uruchamianiu. Należy między innymi używać na komputerze najnowszego programu antywirusowego i podpisów cyfrowych oraz prowadzić listę zaufanych źródeł makr.

  • Aby dowiedzieć się więcej o wirusach makr, między innymi o tym, jak kupić program antywirusowy skanujący istniejące dokumenty i usuwający wirusy makr, można pobrać informacje dotyczące ochrony przed wirusami z witryny firmy Microsoft w sieci Web.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×