Wyszukiwanie konwersacji, osoby lub pliku w aplikacji Microsoft Teams przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Wyszukiwanie konwersacji, osoby lub pliku w aplikacji Microsoft Teams przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Symbol odczytywania na głos z etykietą zawartości czytnika ekranu. Ten temat dotyczy korzystania z czytnika zawartości ekranu w pakiecie Office

Ten artykuł jest przeznaczony dla osób, które korzystają z czytnika zawartości ekranu w produktach pakietu Office i stanowi część zawartości dotyczącej ułatwień dostępu pakietu Office. Aby uzyskać bardziej ogólną pomoc, zobacz stronę główną Pomocy technicznej pakietu Office.

Wyszukaj konwersacje, osób i plików w aplikacji współpracy zespołu Microsoft Teams dla systemu Windows przy użyciu klawiatury i z czytnika ekranu, takich jak JAWS lub Narrator, wbudowany czytnik ekranu systemu Windows. W Microsoft Teams całego zespołu można wspólnie pracować w czasie rzeczywistym za pomocą kanałów zespołu do konwersacji, udostępniania plików i nie tylko.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Office 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • Aby poznać skróty klawiaturowe, przejdź do sekcji Skróty klawiaturowe w aplikacji Microsoft Teams.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Windows — Narrator. Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z Narratora, zobacz Kompletny przewodnik dotyczący funkcji Narrator.

 • W tym temacie jest też mowa o działaniu czytnika JAWS. Aby uzyskać więcej informacji na temat czytnika JAWS dla systemu Windows, zobacz JAWS for Windows Quick Start Guide (Przewodnik Szybki start programu JAWS dla systemu Windows).

 • W tym temacie jest też mowa o działaniu czytnika NVDA. Aby dowiedzieć się więcej o czytniku NVDA, odwiedź stronę NV Access | Get Help (Dostęp NV | Uzyskiwanie pomocy).

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na komputerze PC. W przypadku telefonu lub tabletu z systemem Windows nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

Wyszukuj konwersacje, osoby lub pliki

Możesz szybko wyszukać wiadomości, kontaktu lub pliku. Wyniki wyszukiwania (jeśli jest dostępne) są wyświetlane w osobnych kartach: wiadomości, Kontakty i plików.

 1. Aby przejść do pola wyszukiwania, naciśnij klawisze Ctrl + E.

 2. Wpisz słowa wyszukiwania i naciśnij klawisz Enter. Fokus jest przenoszony do okienko wyników wyszukiwania, a słyszysz karty wyników jest zaznaczone.

 3. Użyj klawiszy strzałek lewy i prawy aby przejść do karty wyników, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 4. Aby przejść do listy wyników wyszukiwania, naciskaj klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz pierwszego wyniku.

 5. Aby przenieść na liście wyników wyszukiwania, użyj w górę i Strzałka w dół. Czytnik ekranu informuje o wiadomości, osoby lub szczegóły pliku, jak grunt na poszczególnych wyników wyszukiwania.

 6. Aby dalej sprawdzać wyniki wyszukiwania, wykonaj następujące czynności:

  • Naciśnij klawisz Enter w wyniku wyszukiwania karty Wiadomości. Wątek wiadomości, w którym można znaleźć wynik wyszukiwania, zostanie wyświetlony w głównym widoku.

  • Naciśnij klawisz Enter w wyniku wyszukiwania karty Kontakty. Strona osoby zostanie wyświetlona w głównym widoku.

  • Po podświetleniu wyniku wyszukiwania na karcie Pliki naciśnij klawisz Enter. Plik jest otwierany w sposób zależny od jego typu. Na przykład plik pakietu Office otwiera się w przeglądarce plików aplikacji Microsoft Teams, a pliki graficzne PNG otwierają się w domyślnej przeglądarce.

Porada: Aby filtrować wyniki wyszukiwania, naciskaj klawisz Tab, dopóki nie słyszą "Filtr", a następnie naciśnij klawisz Enter. Aby poruszać się okno dialogowe Filtr, naciśnij klawisz Tab lub klawisze Shift + Tab. Aby rozwinąć listę opcji, naciśnij klawisz SPACJA. Użyj w górę i w dół klawisze strzałek, aby przejść do opcji, a następnie naciśnij klawisz Enter. Aby zastosować filtr, naciśnij klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz: "Filtruj", a następnie naciśnij klawisz Enter.

Zobacz też

Prowadzenie rozmów w programie Microsoft Teams za pomocą czytnika ekranu

Sprawdzanie ostatniej aktywności w programie Microsoft Teams za pomocą czytnika ekranu

Skróty klawiaturowe w aplikacji Microsoft Teams

Podstawowe zadania za pomocą czytnika ekranu z Teams firmy Microsoft

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Eksplorowanie i nawigowanie Microsoft Teams za pomocą czytnika ekranu

Używaj klawiatury i funkcji VoiceOver, wbudowanego czytnika ekranu w systemie Mac OS, aby wyszukiwać wiadomości, osoby i pliki w aplikacji do współpracy zespołowej Microsoft Teams na komputerze Mac. Wyniki wyszukiwania są następnie odpowiednio rozmieszczane na kartach i kartach podrzędnych Wiadomości, Osoby i Pliki (jeśli dotyczy).

Uwagi: 

Korzystanie z czytnika ekranu, aby wyszukać konwersację, osobę lub plik

 1. Aby przejść do pola Wyszukiwanie, naciśnij klawisze Option+E.

 2. Wpisz wyszukiwane słowa i naciśnij klawisz Enter.

  Słyszysz liczbę dopasowań oraz nazwę aktualnie zaznaczonej karty lub karty podrzędnej.

 3. Aby nawigować między kartami lub kartami podrzędnymi, naciśnij klawisz strzałki w lewo lub w prawo. Aby wybrać kartę, naciśnij klawisz Enter.

  Aby przejść z powrotem do karty głównej z karty podrzędnej, naciśnij klawisze Shift+Tab.

 4. Aby przejść do listy wyników, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz pierwszy wynik.

 5. Aby poruszać się po liście wyników wyszukiwania, naciskaj klawisz strzałki w prawo lub w lewo. VoiceOver odczytuje wiadomość, osobę lub szczegóły pliku.

  Porada: Aby filtrować wyniki wyszukiwania, naciskaj klawisz Tab, który ma aż usłyszysz: "Filtruj", a następnie naciśnij klawisz Enter. Aby przejść pól w oknie dialogowym, które zostanie otwarte, naciśnij klawisz Tab lub Shift + Tab. Aby rozwinąć listę wybranie opcji, naciśnij klawisz SPACJA. Aby wybrać opcję, naciśnij klawisz Enter. Po zakończeniu naciśnij klawisz Tab, aż funkcja VoiceOver informuje o: "Filtr". Naciśnij klawisze Control + opcja + spacja, aby wybierz przycisk i stosowanie kryteriów filtrowania.

 6. Aby dalej przeglądać wynik wyszukiwania:

  • Naciśnij klawisz Enter w wyniku wyszukiwania karty Wiadomości, aby otworzyć w głównym widoku konwersację, w której można znaleźć wynik wyszukiwania.

  • Naciśnij klawisz Enter w wyniku wyszukiwania karty Kontakty, aby otworzyć w głównym widoku stronę osoby.

  • Na karcie Pliki naciśnij klawisz Enter, aby otworzyć plik. W zależności od typu plik może zostać otwarty na przykład w przeglądarce plikówMicrosoft Teams lub w domyślnej przeglądarce.

Zobacz też

Prowadzenie rozmów w programie Microsoft Teams za pomocą czytnika ekranu

Sprawdzanie ostatniej aktywności w programie Microsoft Teams za pomocą czytnika ekranu

Skróty klawiaturowe w aplikacji Microsoft Teams

Podstawowe zadania za pomocą czytnika ekranu z Teams firmy Microsoft

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Eksplorowanie i nawigowanie Microsoft Teams za pomocą czytnika ekranu

Używaj funkcji VoiceOver, wbudowanego czytnika ekranu w systemie iOS, aby wyszukiwać konwersacje, osoby i pliki w aplikacji do współpracy w zespole Microsoft Teams dla systemu iOS. W aplikacji Microsoft Teams dla systemu iOS cały zespół może współpracować w czasie rzeczywistym przy użyciu zespołowych kanałów do konwersacji, udostępniania plików i innych funkcji.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Office 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu iOS — VoiceOver. Aby dowiedzieć się więcej o używaniu czytnika VoiceOver, zobacz stronę firmy Apple dotyczącą ułatwień dostępu.

 • W tym temacie założono, że używany jest telefon iPhone. W przypadku tabletu iPad nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

Korzystanie z czytnika ekranu, aby wyszukać konwersację, osobę lub plik

 1. Szybko przesuń w lewo do momentu usłyszeć "Wyszukaj", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Słyszysz: "Szukana".

 2. Przesuń palcem w prawo, aż usłyszysz pierwszy znak na klawiaturze ekranowej.

 3. Aby wpisać słowa wyszukiwania, przesuń palcem po klawiaturze, aż usłyszysz żądany znak, a następnie kliknij dwukrotnie ekran. Znak zostanie dodany w polu Wyszukaj.

  Uwaga: Aby wyszukać pliki, wpisz słowo „plik” w polu Wyszukaj.

 4. Wyszukiwanie jest uruchamiane automatycznie podczas pisania. Wyniki wyszukiwania są wyświetlane na dwóch kartach: Wiadomości i Kontakty.

 5. Aby sprawdzić wyniki wyszukiwania na karcie Wiadomości, która jest wyświetlana u góry, przesuń palcem w prawo, aż usłyszysz pierwszy wynik. Czytnik VoiceOver odczyta zawartość i szczegóły wiadomości. Aby otworzyć całą rozmowę, dwukrotnie dotknij ekranu.

  Na karcie Wiadomości wyświetlane są również wyniki wyszukiwania plików.

 6. Aby sprawdzić wyszukiwania wyników na karcie osób, szybko przesuń w lewo lub w prawo do momentu usłyszeć "Osoby", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz pierwszego wyniku.

  VoiceOver odczytuje nazwę kontaktu, status dostępności i adres e-mail. Aby przejść do szczegółów kontaktu, dwukrotnie dotknij ekranu.

Zobacz też

Prowadzenie rozmów w programie Microsoft Teams za pomocą czytnika ekranu

Podstawowe zadania za pomocą czytnika ekranu z Teams firmy Microsoft

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Eksplorowanie i nawigowanie Microsoft Teams za pomocą czytnika ekranu

Używaj funkcji TalkBack, wbudowanego czytnika ekranu w Androidzie, aby wyszukiwać konwersacje, osoby i pliki w aplikacji do współpracy w zespole Microsoft Teams dla systemu Android. W aplikacji Microsoft Teams dla systemu Android cały zespół może współpracować w czasie rzeczywistym przy użyciu zespołowych kanałów do konwersacji, udostępniania plików i innych funkcji.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Office 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Android — TalkBack. Aby dowiedzieć się więcej o używaniu czytnika TalkBack, zobacz Ułatwienia dostępu w Androidzie.

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na telefonie z systemem Android. W przypadku tabletu z systemem Android nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

Wyszukuj konwersacje, osoby lub pliki

 1. Szybko przesuń w prawo, aż zostanie usłyszeć "Wyszukaj", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Słyszysz: "Wyszukiwania Otwórz".

 2. Wpisz tekst za pomocą klawiatury ekranowej.

  Uwaga: Aby wyszukać pliki, wpisz słowo „plik” w polu Wyszukaj.

 3. Wyszukiwanie jest uruchamiane automatycznie podczas pisania. Wyniki wyszukiwania są wyświetlane na dwóch kartach: Wiadomości i Kontakty.

 4. Aby sprawdzić wyniki wyszukiwania na karcie Wiadomości, przesuń palcem w prawo, aż usłyszysz pierwszy wynik. Jeśli pierwszy wynik nie jest tym, którego szukasz, dalej przesuwaj palcem w prawo. Aby otworzyć całą rozmowę, dwukrotnie dotknij ekranu.

  Uwaga: Na karcie Wiadomości wyświetlane są również wyniki wyszukiwania plików.

 5. Aby sprawdzić wyniki wyszukiwania na karcie Kontakty po wpisaniu wyszukiwanego, szybko przesuń w prawo dopiero po usłyszeć "Osoby, karta", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 6. Przesuń palcem w prawo, aż usłyszysz pierwszy wynik. Jeśli pierwszy wynik nie jest tym, którego szukasz, dalej przesuwaj palcem w prawo. Aby przejść do szczegółów kontaktu, dwukrotnie dotknij ekranu.

 7. Aby zamknąć wyszukiwanie i wrócić do widoku, w którym się znajdujesz, dwukrotnie przesuń palcem w dół, a następnie w lewo.

Zobacz też

Prowadzenie rozmów w programie Microsoft Teams za pomocą czytnika ekranu

Podstawowe zadania za pomocą czytnika ekranu z Teams firmy Microsoft

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Eksplorowanie i nawigowanie Microsoft Teams za pomocą czytnika ekranu

Za pomocą Microsoft Teams Narrator, wbudowane czytniki ekranu systemu Windows, aby wyszukać konwersacje, kontakty lub pliki.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Office 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • Aby poznać skróty klawiaturowe, przejdź do sekcji Skróty klawiaturowe w aplikacji Microsoft Teams.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Windows — Narrator. Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z Narratora, zobacz Kompletny przewodnik dotyczący funkcji Narrator.

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na komputerze PC. W przypadku telefonu lub tabletu z systemem Windows nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

W tym temacie

Wyszukiwanie konwersacji

 1. W Microsoft Teams naciśnij klawisze Ctrl + E, aby przejść do pola wyszukiwania.

 2. Wpisz wyrażenie wyszukiwania, a następnie naciśnij klawisz Enter. Liczba wiadomości, które spełniają kryteriów wyszukiwania, możesz usłyszeć ewentualne.

 3. Naciśnij klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz: "Znaleziono kartę wiadomości".

 4. Aby przeglądać listę wyników wyszukiwania, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz pierwszego wyniku wyszukiwania. Górę i w dół klawiszy strzałek, aby przejść na liście.

 5. Aby przejść do konwersacji, naciśnij klawisz Enter. Narrator jest uruchamiany czytania wiadomości i wątku, gdy zostanie wyświetlony wynik wyszukiwania są wyświetlane w widoku głównym.

Wyszukiwanie osoby

 1. W Microsoft Teams naciśnij klawisze Ctrl + E, aby przejść do pola wyszukiwania.

 2. Zacznij wpisywać nazwę danej osoby. Wyniki wyszukiwania zostaną zaktualizowane w trakcie pisania. Naciśnij klawisz Strzałka w dół, aby przejść do listy wyników, przeglądanie listy za pomocą górę i Strzałka w dół.

 3. Aby wybrać osoby, naciśnij klawisz Enter. Najnowsze rozmów, przeprowadzoną z wybranej osoby zostanie otwarta w widoku głównym. Fokus znajduje się w polu Redagowanie i możesz wpisać nową wiadomość.

Wyszukiwanie pliku

 1. W Microsoft Teams naciśnij klawisze Ctrl + E, aby przejść do pola wyszukiwania.

 2. Wpisz/Files /, naciśnij klawisz SPACJA, a następnie wpisz nazwę pliku. Wyniki wyszukiwania zostaną zaktualizowane w trakcie pisania. Naciśnij klawisz Strzałka w dół, aby przejść do listy wyników, przeglądanie listy za pomocą górę i Strzałka w dół.

 3. Aby zaznaczyć i Otwórz plik, naciśnij klawisz Enter.

Zobacz też

Prowadzenie rozmów w programie Microsoft Teams za pomocą czytnika ekranu

Skróty klawiaturowe w aplikacji Microsoft Teams

Podstawowe zadania za pomocą czytnika ekranu z Teams firmy Microsoft

Eksplorowanie i nawigowanie Microsoft Teams za pomocą czytnika ekranu

Wyszukaj konwersacje, osób i plików w aplikacji współpracy zespołu Microsoft Teams w sieci Web dla systemu Windows przy użyciu klawiatury i z czytnika ekranu, takich jak JAWS lub Narrator, wbudowany czytnik ekranu systemu Windows. W Microsoft Teams w sieci Web całego zespołu można wspólnie pracować w czasie rzeczywistym za pomocą kanałów zespołu do konwersacji, udostępniania plików i nie tylko.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Office 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Windows — Narrator. Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z Narratora, zobacz Kompletny przewodnik dotyczący funkcji Narrator.

 • W tym temacie jest też mowa o działaniu czytnika JAWS. Aby uzyskać więcej informacji na temat czytnika JAWS dla systemu Windows, zobacz JAWS for Windows Quick Start Guide (Przewodnik Szybki start programu JAWS dla systemu Windows).

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na komputerze PC. W przypadku telefonu lub tabletu z systemem Windows nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

 • Zalecamy, by podczas korzystania z aplikacji Microsoft Teams w sieci Web używać przeglądarki internetowej Microsoft Edge. Ponieważ aplikacja Microsoft Teams w sieci Web działa w przeglądarce internetowej, skróty klawiaturowe są inne niż w programie na komputer. Aby na przykład wejść do poleceń lub wyjść z nich, należy nacisnąć klawisze Ctrl+F6 zamiast klawisza F6. Popularne skróty klawiaturowe, takie jak F1 (Pomoc) i Ctrl+O (Otwórz), są już używane do obsługi przeglądarki internetowej, więc nie działają w odniesieniu do aplikacji Microsoft Teams w sieci Web.

 • Jeśli używasz Microsoft Edge jako przeglądarki internetowej, używaj Narratora jako czytnika zawartości ekranu. W przeglądarce Chrome używaj czytnika JAWS.

Wyszukuj konwersacje, osoby lub pliki

 1. Aby przejść do pola wyszukiwania, naciśnij klawisze Ctrl + E.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby wyszukać konwersacji lub kontakt, wpisz słowa wyszukiwania. Z listy wyników wyszukiwania jest aktualizowana w trakcie pisania.

  • Aby wyszukać plik, wpisz/File , a następnie naciśnij klawisz Enter. Zostanie wyświetlona na liście plików. Aby zawęzić liczbę wyników, zacznij wpisywać nazwę pliku.

 3. Aby przejść do listy wyników, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz pierwszy wynik.

 4. Aby przenieść na liście wyników wyszukiwania, naciśnij klawisze Alt + Strzałka w górę lub Strzałka w dół. Czytnik ekranu informuje o szczegóły wyników wyszukiwania.

 5. Aby zaznaczyć wynik wyszukiwania, naciśnij klawisz Enter.

Porada: Aby filtrować wyniki wyszukiwania, naciśnij klawisz Tab, dopóki nie słyszą "Filtr", a następnie naciśnij klawisz Enter. Aby poruszać się okno dialogowe Filtr, naciśnij klawisz Tab lub Shift + Tab. Aby rozwinąć listę opcji, naciśnij klawisz SPACJA. Aby wybierz, naciśnij klawisz Enter, a następnie naciśnij klawisz Tab, dopóki nie słyszysz: "Filtr".

Zobacz więcej

Prowadzenie rozmów w programie Microsoft Teams za pomocą czytnika ekranu

Sprawdzanie ostatniej aktywności w programie Microsoft Teams za pomocą czytnika ekranu

Podstawowe zadania za pomocą czytnika ekranu z Teams firmy Microsoft

Eksplorowanie i nawigowanie Microsoft Teams za pomocą czytnika ekranu

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×