WYSZUKAJ.PIONOWO, funkcja

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Funkcja WYSZUKAJ.PIONOWO, jedna z funkcji wyszukiwania i odwołań, umożliwia znajdowanie danych w tabeli lub zakresie według wierszy. Na przykład znajdowanie ceny części samochodowej na podstawie numeru części.

Porada: Obejrzyj te klipy wideo YouTube ekspertów społeczności programu Excel uzyskać dodatkową pomoc przy użyciu funkcji Wyszukaj.pionowo.

Mówiąc najprościej, działanie funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO jest następujące:

=WYSZUKAJ.PIONOWO(wartość, którą chcesz znaleźć, zakres, w którym chcesz jej poszukać, numer kolumny w zakresie zawierającym wartość zwracaną, dopasowanie dokładne lub przybliżone — oznaczone jako 0/FAŁSZ lub 1/PRAWDA).

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo. Instalowanie dodatku Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub programu Internet Explorer 9.

Porada: Tajny do funkcji Wyszukaj.pionowo jest zorganizować swoje dane tak, aby wartość, która wyszukiwanie (owoce) po lewej stronie zwracana wartość (kwota), który chcesz znaleźć.

Użyj funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO do wyszukiwania wartości w tabeli.

Składnia

WYSZUKAJ.PIONOWO(szukana_wartość; tabela_tablica; nr_kolumny; [przeszukiwany_zakres])

Na przykład:

  • =WYSZUKAJ.PIONOWO(105;A2:C7;2;PRAWDA)

  • =WYSZUKAJ.PIONOWO("Pawłowski";B2:E7;2;FAŁSZ)

Nazwa argumentu

Opis

szukana_wartość    (wymagany)

Wartość, która ma zostać znaleziona. Wartość, która ma zostać znaleziona, musi być w pierwszej kolumnie zakresu komórek określonego za pomocą argumentu tabela_tablica.

Jeśli na przykład wartość argumentu tabela_tablica obejmuje komórki B2:D7, szukana_wartość musi znajdować się w kolumnie B. Obejrzyj poniższy rysunek. Szukana_wartość może być wartością lub odwołaniem do komórki.

tabela_tablica    (wymagany)

Zakres komórek, w których funkcja WYSZUKAJ.PIONOWO szuka wartości szukana_wartość i wartości zwracanej.

Pierwsza kolumna w zakresie komórek musi zawierać wartość zdefiniowaną za pomocą argumentu szukana_wartość (na poniższej ilustracji jest to nazwisko). Zakres komórek musi również zawierać wartość zwracaną (na poniższej ilustracji jest to imię), którą chcesz znaleźć.

Dowiedz się, jak zaznaczać zakresy w arkuszu.

nr_kolumny    (wymagany)

Numer kolumny (począwszy od 1 dla pierwszej z lewej kolumny w ramach zakresu tabela_tablica) zawierającej wartość zwracaną.

przeszukiwany_zakres    (opcjonalny)

Wartość logiczna określająca, czy funkcja WYSZUKAJ.PIONOWO ma znaleźć dopasowanie przybliżone, czy dokładne:

  • PRAWDA — powoduje wyszukanie najbliższej wartości przy założeniu, że pierwsza kolumna w tabeli jest posortowana liczbowo lub alfabetycznie. Jeśli nie określisz metody, ta metoda jest stosowana domyślnie.

  • FAŁSZ — powoduje wyszukanie dokładnej wartości w pierwszej kolumnie.

Jak zacząć

Istnieją cztery informacje, które są potrzebne w celu utworzenia składni funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO:

  1. Wartość, którą chcesz znaleźć, nazywana również szukaną wartością.

  2. Zakres, w którym znajduje się szukana wartość. Pamiętaj, że szukana wartość powinna zawsze znajdować się w pierwszej kolumnie zakresu dla funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO, aby działała ona prawidłowo. Jeśli na przykład szukana wartość znajduje się w komórce C2, to zakres powinien rozpoczynać się od kolumny C.

  3. Numer kolumny w zakresie, który zawiera wartość zwracaną. Jeśli na przykład określisz zakres B2: D11, należy liczyć kolumnę B jako pierwszą kolumnę, C jako drugą i tak dalej.

  4. Opcjonalnie możesz określić wartość PRAWDA, jeśli potrzebujesz dopasowania przybliżonego, lub FAŁSZ, jeśli potrzebujesz dopasowania dokładnego wartości zwracanej. Jeśli nic nie określisz, wartością domyślną będzie zawsze PRAWDA, czyli dopasowanie przybliżone.

Teraz złóż wszystkie powyższe składniki w całość w następujący sposób:

=WYSZUKAJ.PIONOWO(szukana wartość, zakres zawierający szukaną wartość, numer kolumny w zakresie zawierającym zwracaną wartość, opcjonalnie określ wartość PRAWDA dla dopasowania przybliżonego lub FAŁSZ dla dopasowania dokładnego).

Przykłady

Oto kilka przykładów funkcji Wyszukaj.pionowo:

Przykład 1

Funkcja WYSZUKAJ.PIONOWO, przykład 1

Przykład 2

Funkcja WYSZUKAJ.PIONOWO, przykład 2

Przykład 3

Funkcja WYSZUKAJ.PIONOWO, przykład 3

Przykład 4

Funkcja WYSZUKAJ.PIONOWO, przykład 4

Przykład 5

Funkcja WYSZUKAJ.PIONOWO, przykład 5

Problem

Co się nie udało

Zwrócona nieprawidłowa wartość

Jeśli argument przeszukiwany_zakres ma wartość PRAWDA lub został pominięty, pierwsza kolumna musi być posortowana alfabetycznie lub liczbowo. Jeśli pierwsza kolumna nie jest posortowana, zwracana może być nieoczekiwana wartość. Posortuj pierwszą kolumnę lub użyj wartości FAŁSZ, aby uzyskać dokładne dopasowanie.

Wartość #N/D w komórce

  • Jeśli argument przeszukiwany_zakres ma wartość PRAWDA, a wartość argumentu szukana_wartość jest mniejsza od najmniejszej wartości w pierwszej kolumnie tabeli tabela_tablica, wówczas zwracana jest wartość błędu #N/D.

  • Jeśli argument przeszukiwany_zakres ma wartość FAŁSZ, wartość błędu #N/D oznacza, że nie znaleziono dokładnej liczby.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących usuwania błędów #N/D w funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO, zobacz Naprawianie błędu #N/D! w funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO.

Wartość #ADR! w komórce

Jeśli wartość nr_kolumny jest większa niż liczba kolumn określona za pomocą wartości tabela_tablica, zostanie zwrócona wartość błędu #ADR!.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących usuwania błędów #ADR! w funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO, zobacz Naprawianie błędu #ADR!.

Wartość #ARG! w komórce

Jeśli wartość tabela_tablica jest mniejsza niż 1, zostanie zwrócona wartość błędu #ARG!.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących usuwania błędów #ARG! w funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO, zobacz Naprawianie błędu #ARG! w funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO.

Wartość #NAZWA? w komórce

Wartość błędu #NAZWA? zazwyczaj oznacza, że w formule brakuje cudzysłowu. Aby wyszukać nazwisko osoby, upewnij się, że w formule zostało ono ujęte w cudzysłów. Na przykład wprowadź nazwisko "Pawłowski" w formule =WYSZUKAJ.PIONOWO("Pawłowski";B2:E7;2;FAŁSZ).

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Jak naprawić błąd #NAZWA?.

Czynność

Uzasadnienie

Używaj odwołań bezwzględnych dla argumentu przeszukiwany_zakres.

Dzięki odwołaniom bezwzględnym można wypełniać formułę tak, aby zawsze przeszukiwała ten sam zakres.

Dowiedz się, jak korzystać z bezwzględnych odwołań do komórek.

Nie przechowuj wartości liczbowych ani dat jako tekstu.

W przypadku wyszukiwania wartości liczbowych lub dat upewnij się, że dane w pierwszej kolumnie zdefiniowanej za pomocą argumentu tabela_tablica nie są przechowywane jako wartości tekstowe. W przeciwnym razie funkcja WYSZUKAJ.PIONOWO może zwrócić niepoprawną lub nieoczekiwaną wartość.

Posortuj pierwszą kolumnę.

Posortuj pierwszą kolumnę tabeli tabela_tablica przed użyciem funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO, jeśli argument przeszukiwany_zakres ma wartość PRAWDA.

Używaj symboli wieloznacznych.

Jeśli argument przeszukiwany_zakres ma wartość FAŁSZ, a argument szukana_wartość ma wartość tekstową, przy określaniu argumentu szukana_wartość można używać symboli wieloznacznych — znaku zapytania (?) i gwiazdki (*). Znak zapytania odpowiada dowolnemu znakowi, a gwiazdka dowolnej sekwencji znaków. Aby wyszukać znak zapytania lub gwiazdkę, przed szukanym znakiem należy wpisać tyldę (~).

Na przykład formuła =WYSZUKAJ.PIONOWO("Pawłowsk?";B2:E7;2;FAŁSZ) spowoduje wyszukanie wszystkich wystąpień tekstu Pawłowsk, przy czym ostatnia litera może być różna.

Upewnij się, że dane nie zawierają błędnych znaków.

W przypadku wyszukiwania w pierwszej kolumnie wartości tekstowych upewnij się, że dane w tej kolumnie nie zawierają początkowych ani końcowych spacji, niespójnych cudzysłowów prostych (' lub ") ani drukarskich (‘ lub „”), znaków zapytania ani znaków niedrukowanych. Wystąpienie takich znaków może spowodować zwrócenie przez funkcję WYSZUKAJ.PIONOWO nieoczekiwanej wartości.

Spróbuj użyć funkcji OCZYŚĆ lub funkcji USUŃ.ZBĘDNE.ODSTĘPY, aby usunąć końcowe spacje za wartościami tabeli w komórce.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zawsze możesz zadać pytanie ekspertowi w społeczności technicznej programu Excel, uzyskać pomoc techniczną w społeczności witryny Answers bądź zasugerować nową funkcję lub ulepszenie w witrynie UserVoice dotyczącej programu Excel.

Zobacz też

Podręczna karta informacyjna: Podsumowanie wiadomości o funkcji Wyszukaj.pionowo
podręczna karta informacyjna: Wyszukaj.pionowo porady dotyczące rozwiązywania problemów
YouTube: Wyszukaj.pionowo klipów wideo z ekspertów społeczności programu Excel
wszystko, co należy wiedzieć o funkcji Wyszukaj.pionowo
Rozwiązania #VALUE! błędu w funkcji Wyszukaj.pionowo
jak naprawianie błędu # n/d w funkcji Wyszukaj.pionowo
Omówienie formuł w programie Excel
jak unikać niepoprawnych formuł
Wykrywanie błędów w formułach
Funkcje programu Excel (lista alfabetyczna)
funkcje programu Excel (według kategorii)
Wyszukaj.pionowo (bezpłatne wersja preview)

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×