Przejdź do głównej zawartości

Wysyłanie wiadomości podpisanej cyfrowo lub zaszyfrowanej

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Jeśli chcesz chronić prywatność wiadomości e-mail, Zaszyfruj ją. Szyfrowanie wiadomości e-mail w programie Outlook oznacza, że jest ona konwertowana na czytelny tekst w postaci szyfrowanego tekstu. Tylko odbiorca, który ma klucz prywatny pasujący do klucza publicznego użytego do zaszyfrowania wiadomości, może odszyfrować wiadomość do czytania. Każdy adresat bez odpowiadającego mu klucza prywatnego będzie jednak widoczny w nierozpoznawalnym tekście.

Podpis cyfrowy wiadomości e-mail pomaga adresatowi zweryfikować autentyczność nadawcy. Aby można było używać podpisów cyfrowych, zarówno nadawca, jak i adresat muszą mieć aplikację poczty obsługującą Standard S/MIME. Program Outlook obsługuje standard S/MIME.

Program Outlook obsługuje dwie opcje szyfrowania:

 1. Szyfrowanie s/MIME — aby używać szyfrowania s/MIME, nadawca i adresat muszą mieć aplikację poczty obsługującą Standard s/MIME. Program Outlook obsługuje standard S/MIME.

 2. Szyfrowanie wiadomości pakietu Office 365 (Zarządzanie prawami do informacji) — aby używać szyfrowania wiadomości pakietu Office 365, nadawca musi mieć szyfrowanie wiadomości pakietu Office 365, które jest dostępne w licencji usługi O365 E3.

Wysyłanie zaszyfrowanej wiadomości

Szyfrowanie przy użyciu protokołu S/MIME

Przed rozpoczęciem tej procedury musisz najpierw dodać certyfikat do pęku kluczy na komputerze. Aby uzyskać informacje na temat żądania certyfikatu cyfrowego od urzędu certyfikacji, zobacz Pomoc dla komputerów Mac. Ponadto należy mieć kopię certyfikat każdego adresata zapisanego za pomocą wpisów kontaktów w programie Outlook. Aby uzyskać informacje na temat dodawania certyfikatów kontaktów do programu Outlook, zobacz Importowanie, eksportowanie lub usuwanie certyfikatu kontaktu.

Jeśli adresat znajduje się na liście usługi katalogowej LDAP, takiej jak globalna lista adresowa (list adresowa) używana przez program Microsoft Exchange Server, certyfikat adresata jest publikowany w usłudze katalogowej i udostępniany razem z innym kontaktem dotyczących.

Jeśli adresat znajduje się na liście usługi katalogowej LDAP, certyfikat adresata jest publikowany w usłudze katalogowej i udostępniany razem z innymi informacjami kontaktowymi.

 1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Konta.

  Przycisk konta na karcie Narzędzia

 2. Kliknij konto, z którego chcesz wysłać zaszyfrowaną wiadomość, a następnie wybierz pozycję Zaawansowanezabezpieczenia>.

 3. W polu certyfikatwybierz certyfikat, którego chcesz użyć. Zostaną wyświetlone tylko te certyfikaty, które zostały dodane do pęku kluczy dla konta użytkownika komputera Mac OSX i te certyfikaty, które są ważne dla podpisu cyfrowego lub szyfrowania. Aby dowiedzieć się więcej o dodawaniu certyfikatów do pęku kluczy, zobacz Pomoc dla komputerów Mac.

 4. Kliknij przycisk OK, a następnie zamknij okno dialogowe Konta.

 5. Jeśli korzystasz z subskrybenta pakietu Office 365, a w przypadku kompilacji 16.19.18110915 lub nowszej,

  W wiadomości e-mail wybierz pozycję Opcje, wybierz pozycję Szyfruj i Spakuj szyfrowanie za pomocą opcji S/MIME z listy rozwijanej.

  Szyfrowanie przy użyciu opcji S/MIME

 6. W przypadku programu Outlook dla komputerów Mac 2019, 2016 i 2011

  W wiadomości e-mail wybierz pozycję Opcje > zabezpieczenia > Zaszyfruj wiadomość.

  Przyciski zabezpieczeń i uprawnień w programie Outlook 2016

 7. Zakończ pisanie wiadomości i kliknij przycisk Wyślij.

  Uwaga: Gdy wyślesz zaszyfrowaną wiadomość, certyfikat adresata jest używany do szyfrowania jego kopii wiadomości. Twój certyfikat jest używany do szyfrowania kopii zapisanej w folderze Elementy wysłane lub Wersje robocze w programie Outlook.

Szyfrowanie za pomocą szyfrowania wiadomości pakietu Office 365

 1. Jeśli jesteś subskrybentEm pakietu Office 365, a w obszarze kompilacja 16.19.18110915 lub wyższa,

  W wiadomości e-mail wybierz pozycję Opcje, wybierz pozycję Szyfruj i wybierz opcję szyfrowania zawierającą ograniczenia, które chcesz wymusić, na przykład nie tylko do przodu lub do szyfrowania.

  Przycisk szyfrowania w wiadomości e-mail

  Uwaga: Szyfrowanie wiadomości pakietu Office 365 jest częścią licencji usługi O365 E3. Ponadto funkcja tylko szyfrowanie (opcja w obszarze przycisku szyfrowania) jest włączona tylko dla subskrybentów (Użytkownicy pakietu Office ProPlus), którzy również korzystają z usługi Exchange Online.

 2. W przypadku programu Outlook dla komputerów Mac 2019, 2016 i 2011

  W wiadomości e-mail wybierz Opcje _GT_ uprawnieńi wybierz opcję szyfrowania z ograniczeniami, które chcesz wymusić, na przykład nie przekazuj.

  Przyciski zabezpieczeń i uprawnień w programie Outlook 2016

  Uwaga:  Funkcja "tylko szyfrowanie" nie jest włączona w tych wersjach programu Outlook dla komputerów Mac.

Wysyłanie wiadomości podpisanej cyfrowo

Przed rozpoczęciem tej procedury należy dodać certyfikat do pęku kluczy na komputerze. Aby uzyskać informacje na temat żądania certyfikatu cyfrowego od urzędu certyfikacji, zobacz Pomoc dla komputerów Mac.

 1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Konta.

  Przycisk konta na karcie Narzędzia

 2. Kliknij konto, z którego chcesz wysłać wiadomość podpisaną cyfrowo, a następnie wybierz pozycję Zaawansowanezabezpieczenia>.

 3. W polu certyfikatwybierz certyfikat, którego chcesz użyć. Zostaną wyświetlone tylko te certyfikaty, które zostały dodane do pęku kluczy dla konta użytkownika komputera Mac OSX i te certyfikaty, które są ważne dla podpisu cyfrowego lub szyfrowania. Aby dowiedzieć się więcej o dodawaniu certyfikatów do pęku kluczy, zobacz Pomoc dla komputerów Mac.

 4. Wykonaj dowolną z następujących czynności:

  Aby mieć pewność, że wiadomości podpisane cyfrowo mogą być otwierane przez wszystkich adresatów, nawet jeśli nie mają aplikacji Poczta S/MIME i nie mogą zweryfikować certyfikatu, wybierz pozycję Wyślij wiadomości podpisane cyfrowo jako zwykły tekst.

  Aby umożliwić adresatom wysyłanie zaszyfrowanych wiadomości do Ciebie, upewnij się, że zaznaczono certyfikaty podpisywania i szyfrowania, a następnie wybierz pozycję Dołącz moje certyfikaty do podpisanych wiadomości.

 5. Kliknij przycisk OK, a następnie zamknij okno dialogowe Konta.

 6. Jeśli jesteś subskrybentEm pakietu Office 365, a w obszarze kompilacja 16.19.18110402 lub wyższa ,

  W wiadomości e-mail wybierz pozycję Opcje i wybierz pozycję Zaloguj.

  Przycisk Pokaż znak w wiadomości e-mail

  W przypadku programu Outlook dla komputerów Mac 2019, 2016 i 2011

  W wiadomości e-mail wybierz pozycję Opcje > zabezpieczenia > cyfrowego podpisywania wiadomości.

  Przyciski zabezpieczeń i uprawnień w programie Outlook 2016

 7. Zakończ pisanie wiadomości i kliknij przycisk Wyślij.

Zobacz też

Zabezpieczanie wiadomości przy użyciu podpisu cyfrowego w programie Outlook dla komputerów PC

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×