Przejdź do głównej zawartości

Wysyłanie wiadomości e-mail z przypomnieniem monitowania.

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Wysyłanych wiadomościach oflagować w celu powiadomienia nadawcy lub adresata, że jest wymagane działanie.

Flaga dla siebie

Wysyłasz wiadomość, która wymaga odpowiedzi, i chcesz mieć pewność, że nie zapomnisz o sprawie i uzyskasz informacje, których potrzebujesz. Dzięki fladze na własny użytek będziesz widzieć, że czekasz na odpowiedź od innych osób. Dodanie flagi powoduje wyświetlenie elementu do wykonania w folderze Zadania i w obszarze wglądu do Zadań.

 1. Kliknij pozycję Wiadomość > Flaga monitująca.

  Polecenie Flaga monitująca na wstążce

 2. Kliknij pozycję Dzisiaj, Jutro, Ten tydzień, Następny tydzień, Brak daty lub Niestandardowe.

Wiadomość zostanie zapisana w folderze Elementy wysłane i będzie niewidoczna, zalecane jest zatem dodanie przypomnienia dla siebie. Przypomnienia są wyświetlane w informacyjnych oknach dialogowych, gdy zbliża się termin wykonania dodatkowych czynności. Zawartość okna dialogowego jest podobna do komunikatów o nadchodzących spotkaniach lub terminach.

Aby dodać przypomnienie dla siebie, kliknij pozycję Flaga monitująca > Dodaj przypomnienie. Wprowadź datę i godzinę ma okna dialogowego przypomnienia się pojawić.

Flaga dla adresatów

Flaga dodana do wiadomości podkreśla jej znaczenie i jest wyświetlana na liście wiadomości. Tekst jest widoczny nad wierszem Od w wiadomości. Jeśli odbiorca również korzysta z programu Outlook, element zostanie dodany do listy zadań do wykonania.

 1. Kliknij pozycję Wiadomość > Flaga monitująca.

  Polecenie Flaga monitująca na wstążce

 2. Kliknij pozycję Niestandardowe.

 3. Zaznacz pole wyboru Flaga dla adresatów.

  Pole wyboru Flaga dla adresatów w oknie dialogowym Niestandardowe

 4. W oknie dialogowym Niestandardowe zaleca się zmianę domyślnego tekstu Flaga na opis czynności do wykonania. Na przykład możesz napisać Wyślij odpowiedź do Ani na pytanie o pozwolenie. Ten tekst będzie wyświetlany nad wierszem Od na komputerze adresata.

Aby komunikat był lepiej widoczny, możesz dodać przypomnienie. Przypomnienia są wyświetlane w informacyjnych oknach dialogowych, gdy zbliża się termin wykonania dodatkowych czynności. Zawartość okna dialogowego jest podobna do komunikatów o nadchodzących spotkaniach lub terminach.

Dodawanie przypomnienia dla adresatów, zaznacz pole Flaga dla adresatów, a następnie wprowadź datę i godzinę ma okna dialogowego przypomnienia być widoczna dla adresatów.

Porada: Należy podchodzić z rozwagą do dodawania przypomnienia do flagi dla adresatów. Zastanów się, czy wyświetlanie okna dialogowego z przypomnieniem na komputerze adresata jest konieczne i czy sama flaga nie wystarczy.

Jak działają daty flagi w menu Flaga monitująca

Za pomocą flag oznaczyć elementy flagą monitującą i dodanie przypomnienia. Następujące domyślne rozpoczęcia, Data ukończenia i przypomnienia godziny są dostępne dla flagi. Możesz dostosować ustawienia.

Flaga

Data rozpoczęcia

Data ukończenia

Przypomnienie

Dzisiaj

Data bieżąca

Data bieżąca

Czas zakończenia dzisiejszego dnia roboczego minus jedna godzina

Jutro

Data bieżąca plus jeden dzień

Data bieżąca plus jeden dzień

Czas rozpoczęcia bieżącego dnia plus jeden dzień roboczy

Ten tydzień

Data bieżąca plus dwa dni, jednak nie później niż ostatni dzień roboczy tego tygodnia

Ostatni dzień roboczy tego tygodnia

Czas rozpoczęcia bieżącego dnia plus dwa dni robocze

Następny tydzień

Pierwszy dzień roboczy następnego tygodnia

Ostatni dzień roboczy następnego tygodnia

Czas rozpoczęcia pierwszego dnia roboczego następnego tygodnia

Brak daty

Brak daty

Brak daty

Data bieżąca

Niestandardowe

Jest wyświetlana data bieżąca; w razie potrzeby należy wybrać datę niestandardową

Jest wyświetlana data bieżąca; w razie potrzeby należy wybrać datę niestandardową

Jest wyświetlana data bieżąca; w razie potrzeby należy wybrać datę niestandardową

Zobacz też

Ustawianie lub usuwanie przypomnień

Oznaczanie wiadomości przychodzących flagą monitującą

Dodawanie funkcji śledzenia do wiadomości e-mail

Flaga dla siebie

Wykonaj jedną z następujących czynności:

 • W lista wiadomości kliknij wiadomość, którą chcesz. Na karcie wiadomość w grupie znaczniki kliknij pozycję Flaga monitująca, a następnie kliknij typ flagi, którą chcesz ustawić.

 • W otwartej wiadomości na karcie Wiadomość w grupie Znaczniki kliknij pozycję Flaga monitująca, a następnie kliknij typ flagi, którą chcesz ustawić.

Aby ustawić przypomnienie dotyczące danej oflagowanej wiadomości, należy na karcie Wiadomość w grupie Znaczniki kliknąć pozycję Flaga monitująca, a następnie kliknąć pozycję Dodaj przypomnienie. Można również zmienić datę i godzinę wyświetlenia przypomnienia.

Flaga dla adresatów

Przy wysyłaniu przypomnień dla innych osób należy zachować ostrożność. Niektórym adresatom przeszkadzają przypomnienia wyświetlane w trakcie pracy. Zamiast tego można skorzystać z innej opcji — wysłać oflagowaną wiadomość zawierającą datę początkową i datę ukończenia oraz dodatkowe informacje na liście Flaga. W ten sposób adresaci otrzymają informacje na pasku informacyjnym wiadomości, nie zostanie natomiast wyświetlone przypomnienie.

Aby wysłać komuś flagę monitującą o podjęcie określonych kroków, należy przed wysłaniem wiadomości wykonać następujące czynności:

 1. W otwartej wiadomości na karcie wiadomość w grupie znaczniki kliknij pozycję Flaga monitująca, a następnie kliknij pozycję Flaga dla adresatów.

 2. W obszarze Flaga dla adresatów na liście Flaga kliknij typ flagi, którą chcesz wysłać.

 3. Domyślnie wiadomości oflagowane dla adresatów zawierają przypomnienie. W razie konieczności zmień datę i godzinę. Jeżeli nie chcesz dołączać przypomnienia, wyczyść pole wyboru Przypomnienie.

Jeśli chcesz, możesz wiadomości e-mail do Flaga monitująca ułatwiające wykonaj odpowiedzi.

Jak działają daty flagi w menu Flaga monitująca

Za pomocą flag oznaczyć elementy flagą monitującą i dodanie przypomnienia. Następujące domyślne rozpoczęcia, Data ukończenia i przypomnienia godziny są dostępne dla flagi. Możesz dostosować ustawienia.

Flaga

Data rozpoczęcia

Data ukończenia

Przypomnienie

Dzisiaj

Data bieżąca

Data bieżąca

Czas zakończenia dzisiejszego dnia roboczego minus jedna godzina

Jutro

Data bieżąca plus jeden dzień

Data bieżąca plus jeden dzień

Czas rozpoczęcia bieżącego dnia plus jeden dzień roboczy

Ten tydzień

Data bieżąca plus dwa dni, jednak nie później niż ostatni dzień roboczy tego tygodnia

Ostatni dzień roboczy tego tygodnia

Czas rozpoczęcia bieżącego dnia plus dwa dni robocze

Następny tydzień

Pierwszy dzień roboczy następnego tygodnia

Ostatni dzień roboczy następnego tygodnia

Czas rozpoczęcia pierwszego dnia roboczego następnego tygodnia

Brak daty

Brak daty

Brak daty

Data bieżąca

Niestandardowe

Jest wyświetlana data bieżąca; w razie potrzeby należy wybrać datę niestandardową

Jest wyświetlana data bieżąca; w razie potrzeby należy wybrać datę niestandardową

Jest wyświetlana data bieżąca; w razie potrzeby należy wybrać datę niestandardową

Zobacz też

Ustawianie lub usuwanie przypomnień

Śledzenie wiadomości e-mail wymagających monitowania

Przeglądanie oflagowanych wiadomości

Dodawanie funkcji śledzenia do wiadomości e-mail

Dodawanie flagi monitującej

Flaga dla siebie

 1. W oknie nowej wiadomości na karcie wiadomość w grupie Opcje kliknij pozycję Flaga monitująca Obraz przycisku .

 2. W menu Flaga Monitująca kliknij polecenie Dodaj przypomnienie.

 3. Aby wybrać typ przypomnienia, zaznacz odpowiedni typ na liście Flaga.

  Na przykład możesz wybrać bardziej szczegółowych frazę z przypomnienia, takich jak połączeń, nie przesyłaj dalej, Aby uzyskać informacje o Tobie lub Recenzja. Te informacje są wyświetlane w pasek informacyjny w wiadomości.

 4. Wybierz datę i godzinę na listach obok pola Przypomnienie.

  Po wybraniu daty i godziny przypomnienie pojawi się również na pasku informacyjnym.

 5. Aby zmienić domyślne przypomnienie dźwięku, kliknij przycisk Obraz przycisku , a następnie przejdź do pliku dźwiękowego. Zaznacz pole wyboru Odtwarzaj następujący dźwięk, jeśli nie jest zaznaczone.

Flaga dla adresatów

Należy zachować ostrożność przy wysyłaniu przypomnień do innych osób. Niektóre adresatom przeszkadzają przypomnienia wyświetlane w trakcie pracy. Innym rozwiązaniem jest, aby wysłać wiadomość, która jest oflagowane rozpoczęcia i daty ukończenia i więcej informacji na liście Flaga. Dzięki temu informacje są dostępne dla adresatów na pasku informacyjnym wiadomości, nie przypomnienia.

 1. W oknie nowej wiadomości na karcie wiadomość w grupie Opcje kliknij pozycję Flaga monitująca Obraz przycisku .

 2. W menu Flaga Monitująca kliknij polecenie Flaga dla adresatów.

 3. W sekcji Flaga dla adresatów wybierz odpowiedni typ przypomnienia (Flaga monitująca to ustawienie domyślne), zaznacz flagi, którą ma na liście Flaga.

  Na przykład możesz wybrać bardziej szczegółowych frazę z przypomnienia, takich jak połączeń, nie przesyłaj dalej, Aby uzyskać informacje o Tobie lub Recenzja. Te informacje są wyświetlane na pasku informacyjnym w wiadomości.

 4. Wybierz datę i godzinę na listach obok pola Przypomnienie.

  Po wybraniu daty i godziny przypomnienie pojawi się również na pasku informacyjnym.

  Porada: Aby dołączyć flagi i przypomnienia dla siebie, a także inne osoby, zaznacz pole wyboru Flaga dla mnie, zaznacz informacje dotyczące flagi, a następnie wybierz odpowiednie opcje przypomnienia.

Po wysłaniu wiadomości oflagowanych można śledzić adresatów. Jeśli korzystasz z konta programu Microsoft Exchange, można znaleźć i śledzenie odpowiedzi, które otrzymujesz. Dowiedz się więcej o tej funkcji w oknie dialogowym Znajdowanie oflagowanych wiadomości.

Jak działają daty flagi w menu Flaga monitująca

Za pomocą flag oznaczyć elementy flagą monitującą i dodanie przypomnienia. Następujące domyślne rozpoczęcia, Data ukończenia i przypomnienia godziny są dostępne dla flagi. Możesz dostosować ustawienia.

Flaga

Data rozpoczęcia

Data ukończenia

Przypomnienie

Dzisiaj

Data bieżąca

Data bieżąca

Czas zakończenia dzisiejszego dnia roboczego minus jedna godzina

Jutro

Data bieżąca plus jeden dzień

Data bieżąca plus jeden dzień

Czas rozpoczęcia bieżącego dnia plus jeden dzień roboczy

Ten tydzień

Data bieżąca plus dwa dni, jednak nie później niż ostatni dzień roboczy tego tygodnia

Ostatni dzień roboczy tego tygodnia

Czas rozpoczęcia bieżącego dnia plus dwa dni robocze

Następny tydzień

Pierwszy dzień roboczy następnego tygodnia

Ostatni dzień roboczy następnego tygodnia

Czas rozpoczęcia pierwszego dnia roboczego następnego tygodnia

Brak daty

Brak daty

Brak daty

Data bieżąca

Niestandardowe

Jest wyświetlana data bieżąca; w razie potrzeby należy wybrać datę niestandardową

Jest wyświetlana data bieżąca; w razie potrzeby należy wybrać datę niestandardową

Jest wyświetlana data bieżąca; w razie potrzeby należy wybrać datę niestandardową

Zobacz też

Ustawianie lub usuwanie przypomnień

Śledzenie wiadomości e-mail wymagających monitowania

Znajdowanie oflagowanych wiadomości

Dodawanie lub usuwanie flagi monitującej

Dodawanie funkcji śledzenia do wiadomości e-mail

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×