Przejdź do głównej zawartości
Wysyłanie wiadomości e-mail opartej na szablonie

Wysyłanie wiadomości e-mail opartej na szablonie

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Za pomocą szablonów wiadomości e-mail do wysyłania wiadomości, które zawierają informacje, które nie zmieniają się w wiadomościach. Możesz redagowania wiadomości i zapisać go jako szablon, a następnie użyć jej ponownie, można zawsze go, dodając nowe informacje w razie potrzeby. W poniższych instrukcjach przyjęto zostały już utworzone i zapisany szablon wiadomości. Aby uzyskać instrukcje dotyczące tworzenia szablonu wiadomości zobacz Tworzenie szablonu wiadomości e-mail.

W poniższych instrukcjach przyjęto, że masz już utworzony szablon wiadomości. Tworzenie szablonu wiadomości e-mail, zobacz Tworzenie szablonu wiadomości e-mail.

Aby użyć szablonu wiadomości e-mail, wykonaj następujące czynności:

 1. Wybierz pozycję nowe elementy > więcej elementów > Wybierz formularz.

 2. W oknie dialogowym Wybieranie formularza w polu Szukaj w kliknij pozycję Szablony użytkownika w systemie plików.

 3. Zostanie otwarty domyślny folder szablonów. Lokalizacja folderu (w systemie Windows 7 i nowszych systemów operacyjnych) jest c:\users\nazwa_użytkownika\appdata\roaming\microsoft\templates. Jeśli szablon zostanie zapisany w innym folderze, kliknij przycisk Przeglądaj, a następnie wybierz odpowiedni szablon.

 4. Zaznacz szablon i kliknij przycisk Otwórz.

 5. Wprowadź wszelkie uzupełnienia lub poprawki do adresatów w polach do, DW lub UDW oraz wszelkie zmiany temat i treść wiadomości.

  Uwaga: Wprowadzone zmiany nie zostaną zapisane w szablonie. Użycie polecenia Zapisz spowoduje utworzenie wersji roboczej wiadomości, ale nie zaktualizuje szablonu. Aby zaktualizować szablon, wykonaj czynności dotyczące zapisywania nowego szablonu opisane w artykule Tworzenie szablonu wiadomości e-mail.

 6. Kliknij przycisk Wyślij.

Tworzenie szablonu

 1. W menu Plik wskaż pozycję Nowy, a następnie kliknij pozycję Wiadomość pocztowa.

  Skrót klawiaturowy  Aby utworzyć nową wiadomość e-mail, naciśnij klawisze Ctrl+Shift+M.

 2. Wprowadź odpowiednią zawartość w treści wiadomości.

 3. W oknie wiadomości kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij pozycję Zapisz jako.

 4. W oknie dialogowym Zapisywanie jako na liście Zapisz jako typ kliknij pozycję Szablon programu Outlook.

 5. W polu Nazwa pliku wpisz nazwę szablonu, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

Domyślnie szablony są zapisywane (w systemie Windows Vista i nowszych) w lokalizacji c:\users\nazwa_użytkownika\appdata\roaming\microsoft\templates.

Wysyłanie wiadomości e-mail opartej na szablonie

 1. W menu Narzędzia wskaż polecenie Formularze, a następnie kliknij polecenie Wybierz formularz.

 2. W oknie dialogowym Wybieranie formularza w polu Szukaj w kliknij pozycję Szablony użytkownika w systemie plików.

  Okno dialogowe Otwieranie formularza

  Zostanie otwarty domyślny folder szablonów. Lokalizacja folderu (w systemie Windows Vista i nowszych systemach operacyjnych) jest następująca: c:\users\nazwa_użytkownika\appdata\roaming\microsoft\templates. Jeśli szablon jest zapisany w innym folderze, kliknij przycisk Przeglądaj i wybierz szablon.

 3. Zaznacz szablon i kliknij przycisk Otwórz.

  Okno dialogowe Wybieranie formularza

  1 Wybierz szablon, którego chcesz użyć.

  2 Kliknij polecenie Otwórz aby kontynuować.

 4. Dodaj lub popraw w odpowiedni sposób dane adresatów w polach Do, DW i UDW. Możesz także zmienić tekst w polu Temat oraz dodać zawartość w treści wiadomości.

  Uwaga: Wprowadzone zmiany nie są zapisywane w szablonie. Użycie polecenia Zapisz spowoduje utworzenie wersji roboczej wiadomości, ale nie zaktualizuje szablonu. Aby zaktualizować szablon, wykonaj czynności opisane w pierwszej sekcji Tworzenie szablonu, począwszy od kroku 3.

 5. Kliknij przycisk Wyślij.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×