Wysyłanie wiadomości błyskawicznej w programie Skype dla firm za pomocą czytnika ekranu

Wysyłanie wiadomości błyskawicznej w programie Skype dla firm za pomocą czytnika ekranu

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Symbol odczytywania na głos z etykietą zawartości czytnika ekranu. Ten temat dotyczy korzystania z czytnika zawartości ekranu w pakiecie Office

Ten artykuł jest przeznaczony dla osób, które korzystają z czytnika zawartości ekranu w produktach pakietu Office i stanowi część zawartości dotyczącej ułatwień dostępu pakietu Office. Aby uzyskać bardziej ogólną pomoc, zobacz stronę główną Pomocy technicznej pakietu Office.

Program Skype dla firm z klawiaturą, Narratorem i wbudowanym czytnikiem zawartości ekranu w systemie Windows umożliwia wysyłanie wiadomości błyskawicznych do posiadaczy konta Skype dla firm.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane subskrybentom usługi Office 365 stopniowo, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak szybciej uzyskać nowe funkcje, odwiedź stronę Kiedy uzyskam najnowsze funkcje w pakiecie Office 2016 dla usługi Office 365.

 • Aby zapoznać się ze skrótami klawiaturowymi, przejdź do sekcji Skróty klawiaturowe w programie Skype dla firm.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Windows — Narrator. Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z Narratora, zobacz Wprowadzenie do Narratora.

 • W tym temacie jest też mowa o działaniu czytnika JAWS. Aby uzyskać więcej informacji na temat czytnika JAWS dla systemu Windows, zobacz JAWS for Windows Quick Start Guide (Przewodnik Szybki start programu JAWS dla systemu Windows).

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na komputerze PC. W przypadku telefonu lub tabletu z systemem Windows nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

W tym temacie

Wysyłanie wiadomości tekstowej do jednej osoby

 1. Aby uruchomić program Skype dla firm, naciśnij klawisz logo systemu Windows, wpiszSkype dla firm, a następnie naciśnij klawisz Enter.

  Fokus znajdzie się w polu wyszukiwania Znajdź kogoś.

 2. Wpisz nazwisko lub adres e-mail użytkownika. Gdy w Narratorze wprowadzony ciąg zostanie dopasowany do nazwiska, usłyszysz: „Wyniki wyszukiwania, zaktualizowano okienko”.

 3. Aby poruszać się po wynikach wyszukiwania, naciskaj klawisz Strzałka w dół. Będziesz słyszeć nazwiska kontaktów.

 4. Aby wysłać wiadomość błyskawiczną do wybranego kontaktu, naciśnij klawisz Enter. Pojawi się lista opcji dla tego kontaktu.

 5. Usłyszysz: „Przycisk Wyślij wiadomość błyskawiczną”. Naciśnij klawisz Enter, aby otworzyć okno rozmowy wiadomości błyskawicznej z tym kontaktem.

 6. Usłyszysz nazwisko tej osoby lub jej adres e-mail oraz jej bieżący status. Fokus znajdzie się na polu Dane wejściowe rozmowy. Aby wysłać wiadomość, wpisz jej treść i naciśnij klawisz Enter.

  Porada: Jeśli odbiorca wiadomości błyskawicznej ma konto Skype dla firm, ale ma ustawiony status inny niż „Dostępny”, odpowiedź może przyjść z opóźnieniem. Jeśli odbiorca nie jest aktualnie online, wiadomość może zostać przekierowana na konto e-mail lub do historii konwersacji.

Wysyłanie wiadomości tekstowej do wielu osób

Możesz prowadzić rozmowę z dwiema lub większą liczbą osób jednocześnie.

 1. Powtórz kroki 1–5 zgodnie z instrukcjami podanymi w sekcji Wysyłanie wiadomości tekstowej do jednej osoby.

 2. Aby zaprosić inne osoby do konwersacji, naciśnij klawisze Alt+V lub naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Przycisk Zaproś więcej osób”, a następnie naciśnij klawisz Enter. Pojawi się nowe okno z fokusem na polu edycji.

 3. Wpisz nazwisko lub użyj klawisza Strzałka w dół, aby wybrać nazwisko z listy.

 4. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Przycisk OK”, a następnie naciśnij klawisz Enter, aby dodać tę osobę do konwersacji.

 5. Zaproś pozostałe osoby, powtarzając kroki 2–4.

Jeśli teraz wyślesz wiadomość, dotrze ona do wszystkich wybranych osób.

Wysyłanie lokalizacji w wiadomości błyskawicznej

Za pomocą okna konwersacji wiadomości błyskawicznej możesz wysłać dowolny plik do innej osoby.

Porada: Gdy trwa spotkanie lub konwersacja wieloosobowa, pliki są wysyłane do wszystkich uczestników.

 1. Aby przejść do przycisku Wybierz plik do wysłania, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Wybierz plik do wysłania”.

 2. Aby otworzyć okno dialogowe Wybór pliku, naciśnij klawisz Spacja. Usłyszysz: „Wyślij plik do wszystkich uczestników”.

 3. W oknie dialogowym Wybór pliku wybierz pliki, które chcesz wysłać.

  Porada: Można wysłać odpowiedź tekstową albo plik, ale nie można wysłać obu tych elementów jednocześnie. Jeśli w polu Wiadomość znajduje się tekst, który nie został wysłany, wysłanie pliku spowoduje utratę tego tekstu.

 4. Po wybraniu plików do wysłania wybierz przycisk Otwórz i naciśnij klawisz Enter.

Zobacz też

Dodawanie osób do kontaktów w programie Skype dla firm przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Nawiązywanie i odbieranie połączeń w programie Skype dla firm za pomocą czytnika ekranu

Skróty klawiaturowe w Skypie dla firm

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Skype dla firm

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Dowiedz się, jak nawigować w Skypie dla firm za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Używając programu Skype dla firm dla komputerów Mac z klawiaturą i funkcją VoiceOver, wbudowanym czytnikiem zawartości ekranu w systemie Mac OS, możesz wysyłać wiadomości na czacie do posiadaczy kont programu Skype dla firm lub Skype.

Uwagi: 

Wysyłanie wiadomości tekstowej do jednej osoby

 1. Uruchom program Skype dla firm dla komputerów Mac, a następnie naciśnij i przytrzymaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat „Wyszukaj kontakty, pole wyszukiwania”.

 2. Wpisz imię i nazwisko lub adres e-mail. Funkcja VoiceOver poinformuje o liczbie znalezionych osób.

 3. Naciśnij klawisz Tab, aby przejść do tabeli wyników wyszukiwania.

 4. Do poruszania się po wynikach wyszukiwania służą klawisze strzałek w górę i w dół. Podczas przewijania listy funkcja VoiceOver odczytuje imiona i nazwiska oraz statusy dostępności poszczególnych osób.

 5. Po zaznaczeniu kontaktu naciśnij jednocześnie klawisze Control+Opcja+Shift+strzałka w dół, aby go wybrać.

 6. Naciskaj klawisz Tab, aż funkcja VoiceOver odczyta tekst przycisku Czat.

 7. Aby otworzyć okno czatu, naciśnij jednocześnie klawisze Control+Opcja+spacja.

 8. Znajdziesz się w polu tekstowym i możesz zacząć wpisywać wiadomość. Aby ją wysłać, naciśnij klawisz Enter.

 9. Gdy otrzymasz nową wiadomość czatu, usłyszysz dźwięk. Aby odsłuchać wiadomości na czacie:

  1. Aby przejść do obszaru czatu powyżej, musisz opuścić pole tekstowe wiadomości. W tym celu naciśnij jednocześnie klawisze Control+Opcja+strzałka w lewo, aż usłyszysz „Historia czatu, tabela”.

  2. Aby przejść do tabeli, naciśnij jednocześnie klawisze Control+Opcja+Shift+strzałka w dół. Funkcja VoiceOver odczyta pierwszą wiadomość w wątku.

  3. Aby kontynuować odczytywanie wiadomości, naciśnij jednocześnie klawisze Control+Opcja+strzałka w dół.

  4. Aby wyjść z tabeli historii czatu, naciśnij jednocześnie klawisze Control+Opcja+Shift+strzałka w górę.

  5. Aby wrócić do pola tekstowego do pisania wiadomości, naciśnij jednocześnie klawisze Control+Opcja+strzałka w prawo, aż usłyszysz „Tutaj wpisz wiadomość, edytuj tekst”.

Zobacz też

Dodawanie osób do kontaktów w programie Skype dla firm przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Nawiązywanie i odbieranie połączeń w programie Skype dla firm za pomocą czytnika ekranu

Skróty klawiaturowe w Skypie dla firm

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Skype dla firm

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Dowiedz się, jak nawigować w Skypie dla firm za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Korzystanie z Narratora, wbudowany czytnik ekranu systemu Windows, aby wysłać wiadomość błyskawiczną (wiadomości Błyskawicznych) z Skype dla firm w Outlook w sieci Web. Wysyłanie wiadomości jest bardzo proste, ponieważ może uzyskać dostęp do okienka konwersacje Skype dla firm bezpośrednio z Outlook w sieci Web.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane subskrybentom usługi Office 365 stopniowo, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak szybciej uzyskać nowe funkcje, odwiedź stronę Kiedy uzyskam najnowsze funkcje w pakiecie Office 2016 dla usługi Office 365.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Windows — Narrator. Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z Narratora, zobacz Wprowadzenie do Narratora.

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na komputerze PC. W przypadku telefonu lub tabletu z systemem Windows nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

 • Podczas korzystania z programu Skype dla firm w aplikacji Outlook w sieci Web zalecamy używanie programu Microsoft Edge jako przeglądarki internetowej. Ze względu na to, że program Skype dla firm w aplikacji Outlook w sieci Web działa w przeglądarce internetowej, skróty klawiaturowe są inne niż w programie klasycznym. Na przykład przejście do poleceń i wyjście z nich odbywa się za pomocą klawiszy Ctrl+F6 (zamiast klawisza F6). Ponadto typowe skróty, takie jak F1 (Pomoc) i Ctrl+O (Otwórz), odnoszą się do przeglądarki internetowej, a nie do aplikacji Outlook w sieci Web.

 1. Otwórz Outlook w sieci Web w przeglądarce i w razie potrzeby zaloguj się.

  Porada: Pomoc dotycząca logowania można znaleźć w podstawowych zadań za pomocą czytnika ekranu za pomocą programu Skype dla firm.

 2. Naciskaj klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz "Użyj strzałki w dół przy użyciu okienka konwersacje Skype dla firm " , a następnie naciśnij klawisz Strzałka w dół. Zostanie otwarte okienko konwersacje Skype dla firm z fokusem na liście Wszystkie kontakty, a słyszysz: "Kontakty, wszystkie kontakty, < nazwy kontaktu >."

  W prawym górnym rogu okienka Wyszukiwania programu Skype, kontaktów i Komunikować się nowe przyciski są dostępne. Przycisk wyłączenia powiadomień o rozmowy jest dostępna w prawym dolnym rogu okienka.

 3. Aby dowiedzieć się, kto jest w trybie online, naciskaj klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz "W trybie Online, łącze", a następnie naciśnij klawisz Enter.

 4. Aby przejść do pierwszego kontaktu na liście, naciśnij klawisz Tab.

 5. Naciśnij klawisz strzałki w dół, aż usłyszysz nazwę osoby, którą chcesz wysłać wiadomość błyskawiczną do, a następnie naciśnij klawisz Enter. Słyszysz: "wprowadzania rozmów, konwersacje z < nazwisko kontaktu > pole kombi do edycji."

 6. Wpisz wiadomość, a następnie naciśnij klawisz Enter. Wysłania wiadomości Błyskawicznej i zostanie dodany do okienka konwersacji z nazwy kontaktu. Odpowiedzi na wiadomości zostaną również dodane do tego okienka. Aby odpowiedzieć odpowiedź kontaktu, wpisz nową wiadomość w polu kombi edycji, a następnie naciśnij klawisz Enter.

Zobacz też

Znajdowanie kontaktu za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Skype dla firm w aplikacji Outlook w sieci Web

Dodawanie osób do kontaktów w programie Skype dla firm przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w aplikacji Outlook w sieci Web

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Skype dla firm

Dowiedz się, jak nawigować w Skypie dla firm za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×