Wysyłanie wiadomości błyskawicznej do grupy

Wiadomość błyskawiczną można wysłać do grupy kontaktów, grupy dystrybucyjnej oraz do kilku kontaktów.

W tym temacie

Wysyłanie wiadomości błyskawicznej do grupy

Zapraszanie innego kontaktu do konwersacji lub konferencji za pomocą wiadomości błyskawicznych

Ograniczenia dotyczące wysyłania wiadomości błyskawicznych do grupy

Wysyłanie wiadomości błyskawicznej do grupy

Istnieje kilka sposobów wysyłania wiadomości błyskawicznych do grupy.

Wysyłanie wiadomości błyskawicznej do kilku kontaktów

 • Na liście kontaktów zaznacz żądane osoby, klikając ich nazwy przy wciśniętym klawiszu CTRL. Kliknij prawym przyciskiem myszy ostatni kontakt i wybierz polecenie Wyślij wiadomość błyskawiczną. W oknie Konwersacja wpisz treść wiadomości i naciśnij klawisz ENTER.

Wysyłanie wiadomości błyskawicznej do grupy

 • Na liście kontaktów kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę grupy, a następnie kliknij polecenie Wyślij wiadomość błyskawiczną. W oknie Konwersacja wpisz treść wiadomości i naciśnij klawisz ENTER.

Aby wybrać tylko niektórych członków grupy

 • Na liście kontaktów kliknij strzałkę w dół umieszczoną na lewo od nazwy grupy, aby rozwinąć węzeł grupy, a następnie przy wciśniętym klawiszu CTRL klikaj wybrane kontakty. Po zaznaczeniu ostatniego kontaktu kliknij go prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Wyślij wiadomość błyskawiczną. W oknie Konwersacja wpisz treść wiadomości i naciśnij klawisz ENTER.

Początek strony

Zapraszanie innego kontaktu do konwersacji lub konferencji za pomocą wiadomości błyskawicznych

Podczas konwersacji za pomocą wiadomości błyskawicznych wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Przeciągnij żądane kontakty z listy kontaktów lub okienka wyników wyszukiwania do okna Konwersacja.

 • Użyj przycisku Zaproś:

  1. W oknie Konwersacja kliknij przycisk Zaproś.

  2. W oknie dialogowym Zaproś kogoś zaznacz członków, których chcesz zaprosić, i kliknij przycisk OK.

Uwaga: Nazwy kontaktów zaproszonych do sesji wiadomości błyskawicznych pojawią się na liście uczestników w oknie Konwersacja.

Początek strony

Ograniczenia dotyczące wysyłania wiadomości błyskawicznych do grupy

Ograniczenia dotyczące wielkości grup

 • Sesję wiadomości błyskawicznych można zainicjować z grupą dystrybucyjną liczącą maksymalnie 100 członków. Osoba prowadząca i wszyscy uczestnicy widzą osoby dołączające się i opuszczające sesję.

Ograniczenia dotyczące grup używających starszych wersji oprogramowania klienckiego Communicator

 • Osoby używające programu Office Communicator w wersji innej niż 2007 R2 mogą uczestniczyć w grupowych sesjach komunikacji przy użyciu wiadomości błyskawicznych (zwanych też „konferencjami za pomocą wiadomości błyskawicznych”), jednak istnieje ryzyko opóźnień przy odbieraniu zaproszeń do konferencji.

 • Użytkownicy starszych wersji programu Communicator uczestniczący w konferencjach za pomocą wiadomości błyskawicznych będą widzieć, kto wpisał daną wiadomość, ale nie zobaczą całej listy uczestników konferencji.

 • Wiadomości pisma odręcznego tworzone na komputerach Tablet PC pozostają niewidoczne dla pozostałych uczestników konferencji za pomocą wiadomości błyskawicznych. W środowisku grupowych konferencji tego typu obsługiwanych przez aplikację Communicator i serwer Microsoft Office Communications Server 2007 R2 komputery klienckie mogą odbierać wyłącznie wiadomości tekstowe. Użytkownik, który w konferencji za pomocą wiadomości błyskawicznych wyśle wiadomość pisma odręcznego, otrzyma informację zwrotną, że nie można było dostarczyć wiadomości.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×