Wysyłanie dokumentu programu Word do przeglądu przy użyciu poczty elektronicznej

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Korzystając z programów Microsoft Office Outlook 2007 i Microsoft Office Word 2007, można efektywnie wysyłać do innych osób dokumenty programu Word do przeglądu. Każdy adresat może wprowadzać własne komentarze i poprawki dzięki funkcji śledzenia zmian programu Office Word 2007. Gdy otrzymujesz dokument z powrotem, możesz porównać i skonsolidować poprawki w jednym dokumencie programu Word.

W tym artykule

Krok 1: Dodawanie poleceniem Wyślij do przeglądu do paska narzędzi Szybki dostęp w programie Word 2007

Krok 2: Wysyłanie dokumentu programu Word 2007 do przeglądu za pomocą programu Office Outlook 2007

Krok 3: Przeglądanie i scalanie dokumentów programu Word

Krok 1: Dodawanie poleceniem Wyślij do przeglądu do paska narzędzi Szybki dostęp w Word 2007

W programie Word 2007 polecenie Wyślij do przeglądu zapewnia dostęp za pomocą jednego kliknięcia do funkcji wysyłania dokumentu do recenzji. To polecenie nie jest dostępne na Wstążce (interfejs użytkownika Microsoft Office Fluent). Jednak można dodać to polecenie do paska narzędzi Szybki dostęp wyświetlanego na górze Wstążki.

 1. Kliknij strzałkę w dół znajdującą się obok paska narzędzi Szybki dostęp.

 2. Kliknij polecenie Więcej poleceń.

  Dostosowywanie menu paska narzędzi Szybki dostęp

 3. Na liście rozwijanej Wybierz polecenia z kliknij pozycję Polecenia, których nie ma na Wstążce.

 4. Przewiń listę poleceń w dół, a następnie kliknij pozycję Wyślij do przeglądu.

 5. Kliknij przycisk Dodaj.

  Okno dialogowe Opcje programu Word

  1. Kliknij pozycję Polecenia, których nie ma na Wstążce.

  2. Kliknij pozycję Wyślij do przeglądu.

  3. Kliknij przycisk Dodaj.

 6. Kliknij przycisk OK w celu zamknięcia okna dialogowego Opcje programu Word.

Ikona Wyślij do przeglądu pojawi się na pasku narzędzi Szybki dostęp w programie Word 2007.

Początek strony

Krok 2. Wysyłanie dokumentu programu Word 2007 do przeglądu przy użyciu programu Office Outlook 2007

Gdy wszystko jest już gotowe, aby wysłać dokument programu Word 2007 do przeglądu, wykonaj następujące czynności:

 1. W programie Word 2007 kliknij przycisk Wyślij do przeglądu na pasku narzędzi Szybki dostęp.

  Zostanie otwarta nowa wiadomość e-mail programu Outlook z załącznikiem w postaci dokumentu programu Word. W treści tej wiadomości domyślnie pojawi się tekst Przejrzyj załączony dokument.

  Uwaga: Dokument programu Word 2007 musi zostać zapisany przed użyciem polecenia Wyślij do przeglądu.

 2. Jeśli chcesz, możesz zmienić temat lub treść wiadomości.

 3. Zaadresuj wiadomość tak samo jak każdą inną wiadomość w programie Outlook.

  Porada: Możesz również łatwo dodawać przypomnienia przeznaczone dla siebie lub adresatów wiadomości. Na karcie Wiadomość w grupie Opcje kliknij przycisk Flaga monitująca. Kliknij okres przypomnienia lub w celu dodania przypomnienia dla adresatów kliknij pozycję Flaga dla adresatów. Możesz zamienić zawartość pola tekstowego Flaga na własną wiadomość, zastępując domyślny tekst Przegląd.

 4. Kliknij przycisk Wyślij.

Początek strony

Krok 3. Recenzowanie i scalanie dokumentów programu Word

Gdy osoby zwrócić dokument programu Word zawierający ich komentarze i poprawki, Zapisz dokumenty na dysku twardym komputera. Aby uzyskać pomoc na temat zapisywanie załączników, zobacz Wyświetlanie, otwieranie i zapisywanie załączników.

Istnieją dwie opcje pracy z wieloma kopiami dokumentu. Pierwsza to porównanie dwóch dokumentów obok siebie w trybie nazywanym „Tylko ostatnie zmiany”. Porównanie w tym trybie ogranicza się do pokazania różnic między dokumentami. Druga z opcji to scalenie wielu kopii w nowy dokument programu Word, w którym skonsolidowane zmiany wprowadzone przez wszystkich recenzentów można akceptować lub odrzucać podczas jednorazowego przeglądu materiału.

W każdej z opcji pracujesz z oryginalnym dokumentem i jedną kopią recenzji naraz. Powtarzasz ten proces dla każdej kolejnej kopii recenzji.

Porównywanie dwóch dokumentów przy użyciu opcji „Tylko ostatnie zmiany”

Opcja „Tylko ostatnie zmiany” polega na porównaniu dwóch dokumentów i wyświetlaniu tylko zmian, którymi się różnią. Porównywane dokumenty nie ulegają zmianie. Wyniki porównania są domyślnie wyświetlane w nowym dokumencie.

Aby porównać zmiany wprowadzone przez kilku recenzentów, nie należy wybierać tej opcji. Zamiast tego należy kliknąć pozycję Połącz poprawki wielu autorów w jednym dokumencie.

 1. W programie Word 2007 na karcie Recenzja w grupie Porównywanie kliknij przycisk Porównaj.

  Obraz Wstążki programu Word

 2. Kliknij pozycję Porównaj dwie wersje dokumentu (tylko ostatnie zmiany).

 3. W obszarze Oryginalny dokument odszukaj dokument, którego chcesz użyć jako oryginalnego dokumentu.

 4. W obszarze Skorygowany dokument odszukaj drugi z dokumentów, które chcesz porównać.

 5. Kliknij przycisk Więcej, a następnie wybierz ustawienia dotyczące sposobu porównywania dokumentów. W obszarze Pokazywanie zmian wybierz, czy chcesz pokazywać zmiany na poziomie całych wyrazów czy pojedynczych znaków.

  Jeśli nie chcesz wyświetlać zmian w trzecim dokumencie, wybierz dokument, w którym mają one zostać pokazane.

  Ważne: Wybrane w obszarze Więcej opcje będą stanowić ustawienia domyślne dla następnej operacji porównania dokumentów.

 6. Kliknij przycisk OK.

 7. Jeśli któraś z wersji dokumentu zawiera prześledzone zmiany, w programie Word 2007 zostanie wyświetlone okno komunikatu. Kliknij przycisk Tak, aby zaakceptować zmiany i porównać dokumenty.

 8. W programie Microsoft Office Word zostanie wyświetlony nowy, trzeci dokument, w którym zmiany prześledzone w dokumencie oryginalnym będą wyświetlane jako zaakceptowane, a zmiany w recenzowanym dokumencie będą pokazywane w postaci prześledzonych zmian.

  Porównywane dokumenty źródłowe nie zostaną zmienione.

Scalanie w pojedynczym dokumencie komentarzy i zmian pochodzących z wielu dokumentów

Jeśli wysyłasz dokument przeznaczony do przeglądu do wielu recenzentów, a każdy recenzent odsyła dokument z powrotem, możesz połączyć dwa dokumenty w jeden dopóki wszystkie zmiany wprowadzone przez recenzentów nie zostaną scalone w jednym dokumencie.

 1. W programie Word 2007 na karcie Recenzja w grupie Porównywanie kliknij przycisk Porównaj.

  Obraz Wstążki programu Word

 2. Kliknij przycisk Połącz poprawki od wielu autorów.

 3. W obszarze Dokument oryginalny kliknij nazwę dokumentu, w którym chcesz połączyć zmiany z kilku źródeł.

  Jeśli nie widzisz dokumentu na liście, kliknij przycisk Przeglądaj w poszukiwaniu oryginalnego Przycisk .

 4. W obszarze Skorygowany dokument wskaż dokument, który zawiera zmiany naniesione przez jednego z recenzentów.

 5. Kliknij przycisk Więcej.

 6. W obszarze Pokazywanie zmian zaznacz opcje elementów, które chcesz porównać w dokumentach.

  Domyślnie program Word 2007 oznacza całe wyrazy jako zmienione. Jeśli na przykład zmienisz wyraz „kot” na „koty”, cały wyraz „koty” będzie wyświetlany w dokumencie jako zmieniony, a nie tylko litera „y”.

 7. W obszarze Pokaż zmiany w zaznacz opcję Oryginalny dokument.

 8. Kliknij przycisk OK.

  Aby zmienić dokumenty pojawiające się na ekranie po kliknięciu przycisku OK, w grupie Porównywanie kliknij pozycję Ukryj dokumenty źródłowe lub Pokaż dokumenty źródłowe.

 9. Powtórz kroki od 1 do 8. W programie Word 2007 wszystkie zmiany zostaną scalone w oryginalnym dokumencie.

Uwaga: Program Word może przechowywać jednocześnie tylko jeden zestaw zmian formatowania. Dlatego też w przypadku scalania wielu dokumentów może zostać wyświetlony monit o określenie, czy ma zostać zachowane formatowanie oryginalnego dokumentu, czy też ma zostać użyte formatowanie dokumentu edytowanego. Jeśli nie ma potrzeby śledzenia zmian formatowania, można wyczyścić pole wyboru Formatowanie znajdujące się w oknie dialogowym Porównywanie i scalanie dokumentów.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×