Wyrównywanie tekstu i akapitów w programie Word za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wyrównywanie tekstu i akapitów w programie Word za pomocą czytnika zawartości ekranu

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Symbol odczytywania na głos z etykietą zawartości czytnika ekranu. Ten temat dotyczy korzystania z czytnika zawartości ekranu w pakiecie Office

Ten artykuł jest przeznaczony dla osób, które korzystają z czytnika zawartości ekranu w produktach pakietu Office i stanowi część zawartości dotyczącej ułatwień dostępu pakietu Office. Aby uzyskać bardziej ogólną pomoc, zobacz stronę główną Pomocy technicznej pakietu Office.

Za pomocą klawiatury i Narratora, wbudowanego czytnika zawartości ekranu w systemie Windows, możesz zmienić wyrównanie tekstu w dokumentach programu Word 2016. Możesz szybko wyśrodkować tekst, wyrównać go do prawego lub lewego marginesu, bądź wyjustować go w celu dopasowania odstępów między wyrazami w akapicie, aby lewa i prawa krawędź były równe.

Sposób, w jaki w programie Word 2016 opisano wyrównanie, może różnić się w zależności od czytnika zawartości ekranu. Może być konieczne dostosowanie ustawień poziomu szczegółowości czytnika zawartości ekranu. Aby na przykład usłyszeć opis wybranego wyrównania tekstu w czytniku zawartości ekranu JAWS, naciśnij klawisze Insert+F. W Narratorze naciśnij klawisze Caps Lock+0. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z dokumentacją swojego czytnika zawartości ekranu.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Office 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • Aby poznać skróty klawiaturowe, przejdź do tematu Skróty klawiaturowe w programie Microsoft Word w systemie Windows.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Windows — Narrator. Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z Narratora, zobacz Kompletny przewodnik dotyczący funkcji Narrator.

 • W tym temacie jest też mowa o działaniu czytnika JAWS. Aby uzyskać więcej informacji na temat czytnika JAWS dla systemu Windows, zobacz JAWS for Windows Quick Start Guide (Przewodnik Szybki start programu JAWS dla systemu Windows).

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na komputerze PC. W przypadku telefonu lub tabletu z systemem Windows nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

W tym temacie

Wyrównywanie tekstu do lewej

 1. Umieść punkt wstawiania w dowolnym miejscu akapitu, który chcesz wyrównać.

 2. Naciśnij klawisze Ctrl+L. Ewentualnie naciśnij klawisze ALT+H, a następnie klawisze A, L.

Wyrównywanie tekstu do prawej

 1. Umieść punkt wstawiania w dowolnym miejscu akapitu, który chcesz wyrównać.

 2. Naciśnij klawisze Ctrl+R. Ewentualnie naciśnij klawisze Alt+H, a następnie klawisze A, R.

Wyrównanie tekstu do środka

 1. Umieść punkt wstawiania w dowolnym miejscu akapitu, który chcesz wyrównać.

 2. Naciśnij klawisze Ctrl+E. Ewentualnie naciśnij klawisze Alt+H, a następnie klawisze A, C.

Justowanie tekstu

Przestroga: Czytanie wyjustowanego tekstu może sprawiać duże problemy osobom mającym problemy z czytaniem, takie jak dysleksja. Aby jak najbardziej ułatwić czytanie dokumentu, wybierz inny styl wyrównania.

 1. Umieść punkt wstawiania w dowolnym miejscu akapitu, który chcesz wyrównać.

 2. Naciśnij klawisze Ctrl+J.

Dostosowywanie wyrównania akapitu

Aby wyrównać tekst do konkretnego miejsca, możesz szybko utworzyć wcięcia akapitów od lewego lub prawego marginesu strony.

Zwiększanie wcięcia z lewej

 1. Umieść punkt wstawiania w dowolnym miejscu akapitu, w którym chcesz zwiększyć wcięcie.

 2. Naciśnij klawisze Alt+P, a następnie klawisze I, L.

 3. W obszarze Wcięcie w polu Z lewej wpisz liczbę w centymetrach lub użyj klawiszy strzałek, aby zmienić ją o wartość 0,1 cm.

  Uwaga: Aby określić jednostkę inną niż centymetry, wpisz liczbę, a tuż za nią jednostkę miary, na przykład 12 pkt, aby wybrać 12 punktów, 1 in, aby wybrać 1 cal, lub 15 px, aby wybrać 15 pikseli.

 4. Naciśnij klawisz Enter, aby zastosować zmiany.

Aby wyrównać tekst do konkretnego miejsca, możesz szybko utworzyć wcięcia akapitów od lewego lub prawego marginesu strony.

Zwiększanie wcięcia z prawej

 1. Umieść punkt wstawiania w dowolnym miejscu akapitu, w którym chcesz zwiększyć wcięcie.

 2. Naciśnij klawisze Alt+P, a następnie klawisze I, R.

 3. W obszarze Wcięcie w polu Z prawej wpisz liczbę w centymetrach lub użyj klawiszy strzałek, aby zmienić ją o wartość 0,1 cm.

  Uwaga: Aby określić jednostkę inną niż centymetry, wpisz liczbę, a tuż za nią jednostkę miary, na przykład 12 pkt, aby wybrać 12 punktów, 1 in, aby wybrać 1 cal, lub 15 px, aby wybrać 15 pikseli.

 4. Naciśnij klawisz Enter, aby zastosować zmiany.

Wyrównywanie tekstu za pomocą funkcji Powiedz mi

Jeśli nie znasz skrótu klawiaturowego lub chcesz zobaczyć więcej opcji, spróbuj użyć pola Powiedz mi, co chcesz zrobić.

 1. Umieść punkt wstawiania w dowolnym miejscu akapitu, który chcesz wyrównać.

 2. Aby przejść do pola Powiedz mi, co chcesz zrobić, naciśnij klawisze Alt+Q.

 3. Wpisz słowo kluczowe lub frazę związaną z zadaniem, a następnie naciśnij klawisz strzałki w dół, aby wybrać spośród wyników wyszukiwania. Na przykład wpisz wyrównaj tekst, aby uzyskać dostęp do powiązanych akcji, takich jak przycisk Wyrównaj do prawej. Niektóre wyniki mogą obejmować podmenu z dodatkowymi opcjami.

 4. Aby wybrać opcję, naciśnij klawisz Enter.

Zobacz też

Wstawianie i zmienianie tekstu za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Word

Ustawianie interlinii i wcięć w programie Word za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w programie Microsoft Word dla systemu Windows

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Word

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Dowiedz się, jak nawigować w programie Word za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Za pomocą klawiatury i funkcji VoiceOver, wbudowanego czytnika zawartości ekranu w systemie Mac OS, można zmieniać wyrównanie tekstu w programie Word dla komputerów Mac. Program Word dla komputerów Mac zazwyczaj wyrównuje tekst w poziomie do lewego marginesu, pozostawiając prawą krawędź niewyrównaną. Możesz wyśrodkować tekst, wyrównać go do prawego albo lewego marginesu lub wyjustować go w celu dopasowania odstępów między wyrazami w wierszu, aby oba marginesy były równe.

Uwagi: 

W tym temacie

Zmienianie wyrównania tekstu w poziomie

Wyrównanie określa wygląd i orientację krawędzi akapitu: tekst wyrównany do lewej, tekst wyrównany do prawej, tekst wyśrodkowany lub tekst wyjustowany. Możesz szybko sformatować akapity w dokumencie, aby uzyskać odpowiednie wyrównanie.

 1. W dokumencie zaznacz akapity, które chcesz wyrównać.

  Porada: Aby zaznaczyć fragment tekstu, naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift, jednocześnie przenosząc kursor przy użyciu klawiszy strzałek.

 2. Aby sformatować akapit, naciśnij klawisze Opcja+Command+M. Zostanie otwarte okno dialogowe Akapit z fokusem na karcie Wcięcia i odstępy.

 3. Aby przejść do menu Wyrównanie, naciśnij klawisze Control+Opcja+Strzałka w prawo. Aby rozwinąć menu, naciśnij klawisze Control+Opcja+Shift+M. Aby przejść do opcji w menu Wyrównanie, naciśnij klawisze Control+Opcja+Strzałka w górę lub Strzałka w dół. Podczas nawigowania po opcjach są odczytywane ich nazwy.

  W poniższej tabeli wymieniono opcje, które umożliwiają sformatowanie wyrównania akapitu.

  Czynność

  Opcja

  Wyrównanie tekstu do lewej

  Do lewej

  Wyrównanie tekstu do prawej

  Do prawej

  Wyśrodkowanie tekstu na stronie

  Wyśrodkowany

  Wyjustowanie tekstu

  Wyjustowany

  Aby wybrać opcję, naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja.

  Przestroga: Czytanie wyjustowanego tekstu może sprawiać duże problemy osobom mającym problemy z czytaniem, takie jak dysleksja. Aby jak najbardziej ułatwić czytanie dokumentu, wybierz inny styl wyrównania.

 4. Aby wrócić do dokumentu, naciśnij klawisz Enter.

Dostosowywanie wcięcia akapitu

Aby zwiększyć wcięcie tekstu o określoną wartość, możesz dodać wcięcie od lewego lub prawego marginesu strony.

 1. W dokumencie zaznacz akapity, które chcesz wciąć.

 2. Aby sformatować akapit, naciśnij klawisze Opcja+Command+M. Zostanie otwarte okno dialogowe Akapit.

 3. Za pomocą opcji dostępnych w grupie Wcięcie wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby dodać wcięcie z lewej strony, naciskaj klawisze Control+Opcja+Strzałka w prawo, aż usłyszysz: „Przed tekstem”.

  • Aby dodać wcięcie z prawej strony, naciskaj klawisze Control+Opcja+Strzałka w prawo, aż usłyszysz: „Po tekście”.

  Aby określić rozmiar wcięcia, wpisz liczbę w calach lub naciskaj klawisze Strzałka w górę lub Strzałka w dół, aby zmieniać wcięcie w odstępach wynoszących 1/10 cala. Wielkość wcięcia będzie odczytywana.

 4. Aby zastosować zmiany i wrócić do dokumentu, naciśnij klawisz Enter.

Zobacz też

Wstawianie i zmienianie tekstu za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Word

Ustawianie interlinii i wcięć w programie Word za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w programie Word dla komputerów Mac

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Word

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Dowiedz się, jak nawigować w programie Word za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Aby zmienić wyrównanie tekstu za pomocą Word dla systemu iOS przy użyciu klawiatury i TalkBack, wbudowane Android czytnik. Word dla systemu iOS zwykle wyrównanie tekstu w poziomie na lewym marginesie i pozostawia prawy margines pozostaje nierówna. Można wyśrodkować tekst, wyrównanie go do marginesów w lewo lub w prawo lub justowanie ją dopasować odstępy między wyrazami w akapicie, tak aby lewej i prawej krawędzi nawet.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Office 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • Aby uzyskać informacje na temat funkcji dotykowych w aplikacji Word dla systemu iOS, zobacz Przewodnik dotykowy programu Word dla telefonu iPhone.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu iOS — VoiceOver. Aby dowiedzieć się więcej o używaniu czytnika VoiceOver, zobacz stronę firmy Apple dotyczącą ułatwień dostępu.

 • W tym temacie założono, że używany jest telefon iPhone. W przypadku tabletu iPad nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

 • Zalecamy czytanie i edytowanie dokumentów w widoku układu wydruku. W innych trybach widoku funkcja VoiceOver może działać nieprawidłowo.

W tym temacie

Zmienianie wyrównania tekstu w poziomie

Wyrównanie określa wygląd i orientację krawędzi akapitu: tekst wyrównany do lewej, wyrównane do prawej, wyśrodkowane lub wyjustowanym. Można szybko formatować akapity w dokumencie wyrównanie, którego chcesz używać.

 1. Podczas edytowania dokumentu, przeciągnij palcem wokół obszaru pisania VoiceOver odczytuje wiersza akapitu, której chcesz zmienić wyrównanie. Naciśnij dwukrotnie ekran, aby przenieść kursor tam.

 2. Jeśli to konieczne, aby zamknąć klawiaturę i przejdź do wstążki, szybko przesuń w lewo do momentu słyszysz "Pokaż Wstążkę, przycisk", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie wyświetlona karta Narzędzia główne, a słyszysz: "Karta Narzędzia główne".

 3. Na karcie Narzędzia główne wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby wyrównać tekst do lewej, szybko przesuń w prawo do momentu możesz usłyszeć "Po lewej stronie, przycisk Wyrównaj", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

  • Aby wyrównać tekst do prawej, szybko przesuń w prawo dopiero po usłyszeć "Prawy, przycisk Wyrównaj", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

  • Aby wyśrodkować tekst, szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz "tekstu do środka, przycisk", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

  • Aby wyjustować tekst, szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz "Wyjustuj tekst, przycisk", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

   Uwaga: Wyrównanie zaznaczonego została ogłoszona jako "Wybrane < wyrównanie > przycisk".

   Uwaga: Czytanie wyjustowanego tekstu może sprawiać duże problemy osobom mającym problemy z czytaniem, takie jak dysleksja. Aby jak najbardziej ułatwić czytanie dokumentu, wybierz inny styl wyrównania.

 4. Aby zamknąć wstążkę i przełącz się do klawiatury, szybko przesuń w lewo aż usłyszysz "Ukryj Wstążkę, przycisk" i naciśnij dwukrotnie ekran.

Dostosowywanie wcięcia akapitu

Możesz dodać wcięcia z lewy lub prawy margines strony.

 1. Podczas edytowania dokumentu, przeciągnij palcem wokół obszaru pisania VoiceOver odczytuje wiersza akapitu, której chcesz zmienić wyrównanie. Naciśnij dwukrotnie ekran, aby przenieść kursor tam.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby dodać wcięcia z lewej strony, szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz "Zmniejsz wcięcie położenie, przycisk" i naciśnij dwukrotnie ekran.

  • Aby dodać wcięcia z prawej, szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz "Zwiększ położenie wcięcia, przycisk" i naciśnij dwukrotnie ekran.

 3. Po wybraniu opcji wcięcia zostaną dodane do akapitu.

Zobacz też

Wstawianie i zmienianie tekstu za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Word

Ustawianie interlinii i wcięć w programie Word za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Word

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Dowiedz się, jak nawigować w programie Word za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Aby zmienić wyrównanie tekstu za pomocą Word dla systemu Android przy użyciu klawiatury i TalkBack, wbudowane Android czytnik. Word dla systemu Android zwykle wyrównanie tekstu w poziomie na lewym marginesie i pozostawia prawy margines pozostaje nierówna. Można wyśrodkować tekst, wyrównanie go do marginesów w lewo lub w prawo lub justowanie ją dopasować odstępy między wyrazami w akapicie, tak aby lewej i prawej krawędzi nawet.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Office 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • Aby uzyskać informacje na temat funkcji dotykowych w aplikacji Word dla systemu Android, zobacz Przewodnik dotykowy aplikacji Word dla systemu Android.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Android — TalkBack. Aby dowiedzieć się więcej o używaniu czytnika TalkBack, zobacz Ułatwienia dostępu w Androidzie.

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na telefonie z systemem Android. W przypadku tabletu z systemem Android nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

W tym temacie

Zmienianie wyrównania tekstu w poziomie

Wyrównanie określa wygląd i orientację krawędzi akapitu: tekst wyrównany do lewej, wyrównane do prawej, wyśrodkowane lub wyjustowanym. Można szybko formatować akapity w dokumencie wyrównanie, którego chcesz używać.

 1. Podczas edytowania dokumentu, przeciągnij palcem wokół obszaru pisania TalkBack odczytuje wiersza akapitu, w której chcesz zmienić wyrównanie. Naciśnij dwukrotnie ekran, aby przenieść kursor tam.

 2. Jeśli to konieczne, aby zamknąć klawiaturę i przejdź do karty Narzędzia główne, szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz "nie jest zaznaczone, przełączanie więcej opcji", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie wyświetlona karta Narzędzia główne, a słyszysz: "Menu karty, dla użytkowników domowych zaznaczone."

 3. Na karcie Narzędzia główne wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby wyrównać tekst do lewej, szybko przesuń w prawo, aż zostanie usłyszeć "Przełącz lewej, Wyrównaj", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

  • Aby wyrównać tekst do prawej strony, szybko przesuń w prawo, aż zostanie usłyszeć "Wyrównaj prawy, Przełącz", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

  • Aby wyśrodkować tekst, szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz "Centrum, przełącznik,", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

  • Aby wyjustować tekst, szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz "Wyjustuj, przełącznik,", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

  Uwaga: Wyrównanie zaznaczonego została ogłoszona jako "Zaznaczone < wyrównanie > Przełącz."

  Uwaga: Czytanie wyjustowanego tekstu może sprawiać duże problemy osobom mającym problemy z czytaniem, takie jak dysleksja. Aby jak najbardziej ułatwić czytanie dokumentu, wybierz inny styl wyrównania.

 4. Aby zamknąć wstążkę i przełącz się do klawiatury, szybko przesuń w prawo do momentu możesz usłyszeć "Zaznaczone, więcej opcji, przełącznik," i naciśnij dwukrotnie ekran.

Dostosowywanie wcięcia akapitu

Możesz dodać wcięcia z lewy lub prawy margines strony.

 1. Podczas edytowania dokumentu, przeciągnij palcem wokół obszaru pisania TalkBack odczytuje wiersza akapitu, w której chcesz zmienić wcięcie. Naciśnij dwukrotnie ekran, aby przenieść kursor tam.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby dodać wcięcia z lewej strony, szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz "Zmniejsz wcięcie, przycisk" i naciśnij dwukrotnie ekran.

  • Aby dodać wcięcia z prawej, szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz "Zwiększ wcięcie, przycisk" i naciśnij dwukrotnie ekran.

 3. Po wybraniu opcji wcięcia zostaną dodane do akapitu.

Zobacz też

Wstawianie i zmienianie tekstu za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Word

Ustawianie interlinii i wcięć w programie Word za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Word

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Dowiedz się, jak nawigować w programie Word za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Za pomocą Word Mobile Narrator, wbudowane czytniki ekranu systemu Windows, aby zmienić wyrównanie tekstu w dokumencie. Wyśrodkowywanie tekstu lub go wyrównać na marginesie prawo lub w lewo lub justowanie tekstu, aby dopasować odstępy między wyrazami w akapicie, tak aby lewej i prawej krawędzi nawet.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Office 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Windows — Narrator. Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z Narratora, zobacz Kompletny przewodnik dotyczący funkcji Narrator.

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na telefonie z systemem Windows. W przypadku tabletu lub komputera PC nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

W tym temacie

Zmienianie wyrównania tekstu

 1. Umieść punkt wstawiania w dowolnym miejscu akapitu, który chcesz wyrównać.

 2. Szybko przesuń w górę lub w dół z jednym palcem, aż usłyszysz: "Elementów".

 3. Szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz "Więcej opcji, przycisk", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 4. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby wyrównać tekst do lewej, szybko przesuń w prawo do momentu usłyszeć "Off, lewy przycisk Wyrównaj", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

  • Aby wyrównać tekst do prawej strony, szybko przesuń w prawo dopiero po usłyszeć "Off, prawy przycisk Wyrównaj", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

  • Aby wyśrodkować tekst, szybko przesuń w prawo, aż zostanie usłyszeć "Off, przycisk wyśrodkowania", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Justowanie tekstu

Uwaga: Tekst wyjustowanym może być bardzo trudne do odczytania dla osób mających niepełnosprawności czytania, takie jak dysleksja. Aby udostępnić dokument jako jak to możliwe, wybierz styl różnych wyrównanie.

 1. Umieść punkt wstawiania w dowolnym miejscu akapitu, który chcesz wyrównać.

 2. Szybko przesuń w górę lub w dół z jednym palcem, aż usłyszysz: "Elementów".

 3. Szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz "Więcej opcji, przycisk", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 4. Szybko przesuń w prawo do momentu słyszysz "Off, Justowanie, przycisk", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran wyrównanie akapitu.

Zobacz też

Wstawianie i zmienianie tekstu za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Word

Ustawianie interlinii i wcięć w programie Word za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Word

Dowiedz się, jak nawigować w programie Word za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Aby zmienić wyrównanie tekstu w dokumencie, wykonaj Word Online przy użyciu klawiatury i programu Narrator, wbudowany czytnik ekranu systemu Windows. Szybko wyśrodkować tekst, wyrównanie go na marginesie prawo lub w lewo lub justowanie ją dopasować odstępy między wyrazami w akapicie, tak aby lewej i prawej krawędzi nawet.

Uwagi: 

 • Jeśli używasz Narratora w aktualizacji Windows 10 Fall Creators Update, musisz wyłączyć tryb skanowania, aby edytować dokumenty, arkusze kalkulacyjne i prezentacje za pomocą aplikacji Office Online. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wyłączanie trybu wirtualnego lub przeglądania w czytnikach zawartości ekranu w aktualizacji Windows 10 Fall Creators Update.

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Office 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • Aby poznać skróty klawiaturowe, zobacz Skróty klawiaturowe w aplikacji Word Online.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Windows — Narrator. Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z Narratora, zobacz Kompletny przewodnik dotyczący funkcji Narrator.

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na komputerze PC. W przypadku telefonu lub tabletu z systemem Windows nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

 • Podczas korzystania z aplikacji Word Online zalecamy używanie programu Microsoft Edge jako przeglądarki internetowej. Ze względu na to, że aplikacja Word Online działa w przeglądarce internetowej, skróty klawiaturowe są inne niż w programie klasycznym. Na przykład przejście do poleceń i wyjście z nich odbywa się za pomocą klawiszy Ctrl+F6 (zamiast klawisza F6). Ponadto typowe skróty, takie jak F1 (Pomoc) i Ctrl+O (Otwórz), odnoszą się do przeglądarki internetowej, a nie do aplikacji Word Online.

W tym temacie

Zmienianie wyrównania tekstu

 1. Umieść punkt wstawiania w dowolnym miejscu akapitu, który chcesz wyrównać.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby wyrównać tekst do lewej, naciśnij klawisze Ctrl + L.

  • Aby wyrównać tekst do prawej, naciśnij klawisze Ctrl + R.

  • Aby wyśrodkować tekst, naciśnij klawisze Ctrl + E.

Justowanie tekstu

Uwaga: Czytanie wyjustowanego tekstu może sprawiać duże problemy osobom mającym problemy z czytaniem, takie jak dysleksja. Aby jak najbardziej ułatwić czytanie dokumentu, wybierz inny styl wyrównania.

 1. Umieść punkt wstawiania w dowolnym miejscu w akapicie, który chcesz wyjustować.

 2. Naciśnij klawisze Ctrl + J, aby Justowanie tekstu, tak aby były lewej i prawej krawędzi nawet.

Dostosowywanie wyrównania akapitu

Aby wyrównać tekst do konkretnego miejsca, możesz szybko utworzyć wcięcia akapitów od lewego lub prawego marginesu strony.

Zwiększanie wcięcia z lewej

 1. Umieść punkt wstawiania w dowolnym miejscu w akapicie, który chcesz zwiększyć wcięcie.

 2. Naciśnij klawisze logo Alt + Windows, a następnie naciśnij klawisz P, I, L. Fokus zmieni się na polu lewej części obszaru Wcięcie.

 3. Wpisz numer w centymetrach, a następnie naciśnij klawisz Enter, lub górę i w dół klawisze strzałek, aby zmienić wcięcie w przyrostach 1-10 cala.

  Uwaga: Aby określić wcięcie w centymetrach, wpisz liczbę, a po nim "cm".

Zwiększanie wcięcia z prawej

 1. Umieść punkt wstawiania w dowolnym miejscu w akapicie, który chcesz zwiększyć wcięcie.

 2. Naciśnij klawisze logo Alt + Windows, a następnie naciśnij klawisz P, I R. Fokus zmieni się na polu prawej strony obszaru Wcięcie.

 3. Wpisz numer w centymetrach, a następnie naciśnij klawisz Enter, lub górę i w dół klawisze strzałek, aby zmienić wcięcie w przyrostach 1-10 cala.

  Uwaga: Aby określić wcięcie w centymetrach, wpisz liczbę, a po nim "cm".

Wyrównywanie tekstu za pomocą funkcji Powiedz mi

Jeśli nie znasz skrót klawiaturowy lub chcesz wiedzieć więcej opcji, użyj pola Powiedz mi, co chcesz zrobić.

 1. Umieść punkt wstawiania w dowolnym miejscu akapitu, który chcesz wyrównać.

 2. Aby przenieść pole Powiedz mi, co chcesz zrobić, naciśnij klawisze logo Alt + Windows, a następnie naciśnij klawisz Q.

 3. Wpisz słowo kluczowe lub frazę związane z zadaniem, a następnie naciśnij klawisz Strzałka w dół, aby przeglądanie wyników wyszukiwania. Na przykład wpisz "wyrównać tekst" dla powiązanych akcji, takich jak przycisk Wyrównaj do prawej. Niektóre wyniki mogą być podmenu z dodatkowymi opcjami.

 4. Wybierz opcję między wyników wyszukiwania w górę i Strzałka w dół i wybierz odpowiednią opcję, naciskając klawisz Enter.

Zobacz też

Wstawianie i zmienianie tekstu za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Word

Ustawianie interlinii i wcięć w programie Word za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w aplikacji Word Online

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Word

Dowiedz się, jak nawigować w programie Word za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×