Wyrównywanie tekstu i akapitów w programie Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wyrównywanie tekstu i akapitów w programie Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Symbol odczytywania na głos z etykietą zawartości czytnika ekranu. Ten temat dotyczy korzystania z czytnika zawartości ekranu w pakiecie Office

Ten artykuł jest przeznaczony dla osób niedowidzących, które korzystają z czytnika zawartości ekranu w produktach pakietu Office, i stanowi część zawartości dotyczącej ułatwień dostępu pakietu Office. Aby uzyskać bardziej ogólną pomoc, zobacz stronę główną Pomocy technicznej pakietu Office.

Używając klawiatury i Narratora, wbudowanego czytnika zawartości ekranu systemu Windows, można zmienić wyrównanie tekstu wiadomości w programie Outlook 2016. Można szybko wyśrodkować tekst, wyrównać go do lewej lub do prawej, bądź wyjustować, aby wyrównać go do obu marginesów.

W zależności od używanego czytnika zawartości ekranu może być konieczne dostosowanie ustawień szczegółowości, aby móc usłyszeć, jak czytnik opisuje sposób wyrównania tekstu.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Office 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • Aby poznać skróty klawiaturowe, zobacz Skróty klawiaturowe w programie Outlook.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Windows — Narrator. Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z Narratora, zobacz Kompletny przewodnik dotyczący funkcji Narrator.

 • W tym temacie jest też mowa o działaniu czytnika JAWS. Aby uzyskać więcej informacji na temat czytnika JAWS dla systemu Windows, zobacz JAWS for Windows Quick Start Guide (Przewodnik Szybki start programu JAWS dla systemu Windows).

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na komputerze PC. W przypadku telefonu lub tabletu z systemem Windows nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

W tym temacie

Wyrównywanie tekstu

Wyrównanie określa wygląd i orientację krawędzi akapitu: tekst wyrównany do lewej, tekst wyrównany do prawej, tekst wyśrodkowany lub tekst wyjustowany.

 1. Pisząc wiadomość e-mail, umieść fokus w dowolnym miejscu akapitu, który chcesz wyrównać.

 2. Wybierz opcję wyrównania:

  • Aby wyrównać tekst do lewej, naciśnij klawisze Alt+H, a następnie naciśnij klawisze A, L.

  • Aby wyrównać tekst do prawej, naciśnij klawisze Alt+H, a następnie naciśnij klawisze A, R.

  • Aby wyśrodkować tekst, naciśnij klawisze Alt+H, a następnie naciśnij klawisze A, C.

  • Aby wyjustować tekst, naciśnij klawisze Alt+O, a następnie naciśnij klawisze A, J.

  Uwaga: Czytanie wyjustowanego tekstu może sprawiać kłopoty osobom mającym problemy z czytaniem, takie jak dysleksja, dlatego warto rozważyć inne opcje wyrównania.

Dostosowywanie wyrównania akapitu

W akapitach możesz dodać wcięcia od lewego lub prawego marginesu strony.

 1. Pisząc wiadomość, zaznacz akapity, które chcesz wciąć.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby dodać wcięcie z lewej strony, naciśnij klawisze Alt+H, a następnie naciśnij klawisze A, O.

  • Aby dodać wcięcie z prawej strony, naciśnij klawisze Alt+H, a następnie naciśnij klawisze A, I.

Porada: W Outlook 2016 również umożliwia opcji formatowania akapitu, na przykład zmienić wielkość odstępów między wierszami tekstu lub między akapitami. Aby dowiedzieć się więcej o interlinia i odstępy między akapitami, zajrzyj do korzystania z czytnika ekranu, aby zmienić wcięcie i opcje odstępów w programie Outlook.

Wyrównywanie tekstu za pomocą funkcji Powiedz mi

Jeśli nie znasz skrótu klawiaturowego lub chcesz poznać więcej opcji, spróbuj użyć pola Powiedz mi, co chcesz zrobić.

 1. Umieść fokus w dowolnym miejscu akapitu, który chcesz wyrównać.

 2. Aby przejść do pola Powiedz mi, co chcesz zrobić, naciśnij klawisze Alt+Q.

 3. Wpisz słowo kluczowe lub frazę związaną z zadaniem, które chcesz wykonać, a następnie naciśnij klawisz strzałki w dół, aby wybrać spośród wyników wyszukiwania. Na przykład wpisz wyrównaj tekst, aby uzyskać dostęp do powiązanych akcji, takich jak przycisk Wyrównaj do prawej.

 4. Aby wybrać opcję, naciśnij klawisz Enter.

Zobacz też

Zmienianie wcięcia i opcji odstępów w programie Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Formatowanie tekstu w wiadomości e-mail programu Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w programie Outlook

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących poczty e-mail za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Outlook

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Eksplorowanie i nawigowanie Poczta programu Outlook za pomocą czytnika ekranu

Za pomocą klawiatury i funkcji VoiceOver, wbudowanego czytnika zawartości ekranu w systemie Mac OS, można zmodyfikować tekst i wyrównanie akapitów w programie Outlook 2016 dla komputerów Mac. Możesz wyśrodkować tekst, wyrównać go do prawej lub do lewej strony, bądź go wyjustować w celu dopasowania odstępów między wyrazami w akapicie, aby lewa i prawa krawędź były równe.

Uwagi: 

W tym temacie

Wyrównywanie tekstu

Wyrównanie określa wygląd i orientację krawędzi akapitu: tekst wyrównany do lewej, tekst wyrównany do prawej, tekst wyśrodkowany lub tekst wyjustowany.

 1. Pisząc wiadomość e-mail, zaznacz akapity, które chcesz wyrównać.

  Porada: Aby zaznaczyć fragment tekstu, naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift, jednocześnie przesuwając kursor przy użyciu klawiszy strzałek.

 2. Naciśnij klawisze Control+Opcja+M. Usłyszysz: „Pasek menu, Apple”.

 3. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat „Formatuj”, a następnie naciskaj klawisz Strzałka w dół, aż usłyszysz komunikat: „Podmenu Wyrównanie”.

 4. Naciśnij klawisz Strzałka w prawo. Słyszysz: "Wyrównanie podmenu."

 5. Naciskaj klawisz Strzałka w dół, aż usłyszysz nazwę odpowiedniej opcji.

  Uwaga: Czytanie wyjustowanego tekstu może sprawiać kłopoty osobom mającym problemy z czytaniem, takie jak dysleksja.

  Porady: Możesz także szybko wyrównać zaznaczony tekst do prawej, lewej lub do środka, używając skrótów klawiaturowych:

  • Aby wyrównać tekst do lewej, naciśnij klawisze Command+Lewy nawias klamrowy ({).

  • Aby wyrównać tekst do prawej, naciśnij klawisze Command+Prawy nawias klamrowy (}).

  • Aby wyśrodkować tekst, naciśnij klawisze Command+Pionowa kreska (|).

Dostosowywanie wyrównania akapitu

W akapitach możesz dodać wcięcia od lewego lub prawego marginesu strony.

 1. Pisząc wiadomość, zaznacz akapity, które chcesz wciąć.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby dodać wcięcie z lewej strony, naciśnij klawisze Command+Prawy nawias kwadratowy (]).

  • Aby dodać wcięcie z prawej strony, naciśnij klawisze Command+Lewy nawias kwadratowy ([).

Zobacz też

Formatowanie tekstu w wiadomości e-mail programu Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Tworzenie list punktowanych lub numerowanych w programie Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe dla programu Outlook dla komputerów Mac

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących kalendarza za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Outlook

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Eksplorowanie i nawigowanie Poczta programu Outlook za pomocą czytnika ekranu

Za pomocą Outlook Narrator, wbudowane czytniki ekranu systemu Windows, aby zmodyfikować wyrównanie tekstu i akapitu. Można wyśrodkować tekst, wyrównywanie go w lewo lub lub justowanie ją dopasować odstępy między wyrazami w akapicie, tak aby lewej i prawej krawędzi nawet.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Office 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Windows — Narrator. Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z Narratora, zobacz Kompletny przewodnik dotyczący funkcji Narrator.

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na telefonie z systemem Windows. W przypadku tabletu lub komputera PC nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

W tym temacie

Wyrównywanie tekstu

Wyrównanie określa wygląd i orientację krawędzi akapitu: tekst wyrównany do lewej, tekst wyrównany do prawej, tekst wyśrodkowany lub tekst wyjustowany.

 1. Pisząc wiadomość e-mail, zaznacz akapity, które chcesz wyrównać.

  Porada: Aby zaznaczyć akapit, w treści wiadomości, szybko przesuń w górę lub w dół na ekranie z jednym palcem, aż usłyszysz "Akapitów," szybko przesuń w lewo lub w prawo przejść do akapitu chcesz zaznaczyć, a następnie naciśnij trzykrotnie ekran. Po wybraniu akapitu, szybko przesuń w górę lub w dół na ekranie z jednym palcem aż usłyszysz: "Elementów".

 2. Szybko przesuń w prawo, przesuwając jednym palcem aż usłyszysz: "przycisk Więcej opcji, przycisk zwinięte, naciśnij dwukrotnie, aby rozwinąć." Naciśnij dwukrotnie ekran. Menu Więcej opcji powoduje rozszerzenie. Słyszysz: "Odrzucić, przycisk."

 3. Szybko przesuń w prawo, aż zostanie usłyszeć "Format", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie otwarte Format menu.

 4. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby wyrównać tekst do lewej, szybko przesuń w prawo dopiero po usłyszeć "Wyrównaj lewym przyciskiem" i naciśnij dwukrotnie ekran.

  • Aby wyrównać tekst do prawej, szybko przesuń w prawo dopiero po usłyszeć "Wyrównaj prawym przyciskiem" i naciśnij dwukrotnie ekran.

  • Aby wyśrodkować tekst, szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz "Przycisk środkowy", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

  • Aby Justowanie tekstu, szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz "Przycisk Wyjustuj", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

  Uwaga: W Format menu Jeśli słychać "Na" obserwowane za pomocą opcji wyrównania, ta opcja jest już zaznaczona.

  Uwaga: Czytanie wyjustowanego tekstu może sprawiać kłopoty osobom mającym problemy z czytaniem, takie jak dysleksja.

Dostosowywanie wyrównania akapitu

Możesz dodać wcięcia w akapity z lewy lub prawy margines strony.

 1. Pisząc wiadomość, zaznacz akapity, które chcesz wciąć.

 2. Szybko przesuń w prawo, przesuwając jednym palcem aż usłyszysz: "przycisk Więcej opcji, przycisk zwinięte, naciśnij dwukrotnie, aby rozwinąć." Naciśnij dwukrotnie ekran. Menu Więcej opcji powoduje rozszerzenie. Słyszysz: "Odrzucić, przycisk."

 3. Szybko przesuń w prawo, aż zostanie usłyszeć "Format", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie otwarte Format menu.

 4. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby dodać wcięcia z lewej strony, szybko przesuń w prawo do momentu możesz usłyszeć "Przycisk Zmniejsz wcięcie", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

  • Aby dodać wcięcia z prawej, szybko przesuń w prawo do momentu możesz usłyszeć "Przycisk Zwiększ wcięcie", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Porada: W Outlook również umożliwia opcji formatowania akapitu, na przykład zmienić wielkość odstępów między wierszami tekstu lub między akapitami. Aby dowiedzieć się więcej o interlinia i odstępy między akapitami, zajrzyj do korzystania z czytnika ekranu, aby zmienić wcięcie i opcje odstępów w programie Outlook.

Zobacz też

Zmienianie wcięcia i opcji odstępów w programie Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Tworzenie list punktowanych lub numerowanych w programie Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących kalendarza za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Outlook

Eksplorowanie i nawigowanie Poczta programu Outlook za pomocą czytnika ekranu

Za pomocą Outlook Web App Narrator, wbudowane czytniki ekranu systemu Windows, aby zmodyfikować wyrównanie tekstu i akapitu. Można wyśrodkować tekst lub wyrównać go w lewo lub podczas redagowania wiadomości z poczty.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Office 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • Aby poznać skróty klawiaturowe, zobacz Skróty klawiaturowe w aplikacji Outlook w sieci Web.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Windows — Narrator. Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z Narratora, zobacz Kompletny przewodnik dotyczący funkcji Narrator.

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na komputerze PC. W przypadku telefonu lub tabletu z systemem Windows nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

 • W tym temacie założono, że okienko odczytu jest wyłączone.

 • Zalecamy, by podczas korzystania z aplikacji Outlook Web App używać przeglądarki internetowej Microsoft Edge. Ponieważ aplikacja Outlook Web App działa w przeglądarce internetowej, skróty klawiaturowe są inne niż w programie na komputer. Aby na przykład wejść do poleceń lub wyjść z nich, należy nacisnąć klawisze Ctrl+F6 zamiast klawisza F6. Popularne skróty klawiaturowe, takie jak F1 (Pomoc) i Ctrl+O (Otwórz), są już używane do obsługi przeglądarki internetowej, więc nie działają w odniesieniu do aplikacji Outlook Web App.

W tym temacie

Wyrównywanie tekstu

Wyrównanie określa wygląd i orientację krawędzi akapitu: tekst wyrównany do lewej, do prawej lub do środka.

 1. Pisząc wiadomość e-mail, zaznacz akapity, które chcesz wyrównać.

 2. Naciśnij klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz: "Format < wybraną opcję >."

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby wyrównać tekst do lewej, naciśnij klawisz Strzałka w lewo lub w prawo, aż usłyszysz "Przycisk Wyrównaj do lewej", a następnie naciśnij klawisz SPACJA.

  • Aby wyrównać tekst do prawej, naciśnij klawisz Strzałka w lewo lub w prawo, aż usłyszysz "Wyrównaj do prawej", a następnie naciśnij klawisz SPACJA.

  • Aby wyśrodkować tekst, naciśnij klawisz Strzałka w lewo lub w prawo, aż usłyszysz "Przycisk środkowy", a następnie naciśnij klawisz SPACJA.

 4. Po wybraniu opcji wyrównania, fokus jest przenoszony do treści wiadomości e-mail.

Dostosowywanie wyrównania akapitu

Możesz dodać wcięcia w akapity z lewy lub prawy margines strony.

 1. Pisząc wiadomość, zaznacz akapity, które chcesz wciąć.

 2. Naciśnij klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz: "Format < wybraną opcję >."

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby dodać wcięcia z lewej strony, naciśnij klawisz Strzałka w lewo lub w prawo, aż usłyszysz "Decease przycisku Wcięcie", a następnie naciśnij klawisz SPACJA.

  • Aby dodać wcięcia z prawej, naciśnij klawisz Strzałka w lewo lub w prawo, aż usłyszysz "Przycisk Zwiększ wcięcie", a następnie naciśnij klawisz SPACJA.

 4. Fokus jest przenoszony do treści wiadomości e-mail.

Zobacz też

Formatowanie tekstu w wiadomości e-mail programu Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Tworzenie list punktowanych lub numerowanych w programie Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w aplikacji Outlook w sieci Web

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących poczty e-mail za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Outlook

Eksplorowanie i nawigowanie Poczta programu Outlook za pomocą czytnika ekranu

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×