Wyrównywanie obiektów w programie Publisher

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Tak, aby były wyrównane względem prowadnice marginesów, prowadnic Linijka i siatka prowadnice można rozmieszczać pól tekstowych, obrazów, Autokształty i obiekty rysunkowe. Lub można wyrównać obiekty względem siebie, tak aby położenie obiektów jest oparty na położenia innego obiektu, grupy obiektów lub marginesów. Można także wyrównać obiekty do marginesów, prowadnic i innych obiektów, przeciągając obiektów. Aby uzyskać więcej informacji o prowadnic układu zobacz struktury strony przy użyciu prowadnic układu.

Automatyczne wyrównywanie i rozmieszczanie obiektów steruje się za pomocą listy rozwijanej Wyrównaj w grupie Rozmieszczaniedla użytkowników domowych, Narzędzia tabeli — układ, Formatowanie — narzędzia obrazów, lub karty Narzędzia do rysowania.

Uwaga: W programie Publisher 2010 na liście Wyrównaj znajduje się na karcie Narzędzia tabel, projektowanie.

Obiekty można wyrównać automatycznie względem innych obiektów lub prowadnic marginesów.

Aby automatycznie wyrównać względem grupy zaznaczonych obiektów:

 1. Zaznacz obiekty, które chcesz wyrównać.

 2. Na karcie Narzędzia główne, Narzędzia tabeli — układ, Formatowanie — narzędzia obrazów lub Narzędzia do rysowania, w grupie Rozmieszczanie wskaż Wyrównaj.

  Opcje wyrównywania obiektu w programie Publisher 2010

 3. Wybierz odpowiednią opcję:

  • Wyrównaj do lewej — wybranie tej opcji zostanie wyrównany po lewej stronie obiektów do lewej krawędzi pierwszego obiektu.

  • Wyrównaj do środka — to będzie Wyrównaj zaznaczone obiekty do pionowego środka zaznaczonych obiektów.

  • Wyrównaj do prawej — wybranie tej opcji powoduje wyrównanie po prawej stronie obiektów z prawą krawędź obiektu prawej.

  • Wyrównaj do góry — budowanie górnej części zaznaczonych obiektów do górnej krawędzi wierzchu obiektu.

  • Wyrównaj do środka — jest to zgodne zaznaczonych obiektów w poziomie środkowym zaznaczonych obiektów.

  • Wyrównaj do dołu — budowanie w dolnej części zaznaczonych obiektów do dolnej krawędzi obiektu dolnej.

  • Rozłóż w poziomie — wybranie tej opcji powoduje przeniesienie zaznaczonych obiektów do równomierne je w poziomie.

  • Rozłóż w pionie — wybranie tej opcji powoduje przeniesienie zaznaczonych obiektów do równomierne je w pionie.

Aby automatycznie wyrównać względem prowadnice marginesów:

 1. Zaznacz obiekty, które chcesz wyrównać.

 2. Na karcie Narzędzia główne, Narzędzia tabeli — układ, Formatowanie — narzędzia obrazów lub Narzędzia do rysowania, w grupie Rozmieszczanie wskaż polecenie Wyrównaj, a następnie wybierz względem prowadnic marginesów.
  Opcje wyrównywania względem prowadnic marginesów w programie Publisher 2010

 3. Następnie wybierz żądaną opcję:

  • Wyrównaj do lewej — wybranie tej opcji zostanie wyrównany po lewej stronie obiektów z prowadnicą marginesu lewej strony.

  • Wyrównaj do środka — to będzie Wyrównaj zaznaczone obiekty do pionowego środka strony.

  • Wyrównaj do prawej — wybranie tej opcji powoduje wyrównanie po prawej stronie obiektów z prowadnicą marginesu prawej na stronie.

  • Wyrównaj do góry — budowanie górnej części zaznaczonych obiektów z prowadnicą górnego marginesu na stronie.

  • Wyrównaj do środka — jest to zgodne zaznaczonych obiektów w poziomie pośrodku strony.

  • Rozłóż w poziomie — wybranie tej opcji powoduje przeniesienie zaznaczonych obiektów do równomierne ich poziomo na stronie.

  • Rozłóż w pionie — wybranie tej opcji powoduje przeniesienie zaznaczonych obiektów do równomierne je pionowo na stronie.

  Porada:  Aby wyrównać obiekty na środku strony, kliknij pozycję Względem prowadnic marginesów, a następnie kliknij pozycję Wyrównaj do środka.

Początek strony

Obiekty można wyrównać na podstawie ich krawędzie lub ich midlines. Przyciągania w poprzednich wersjach programu Publisher został zastąpiony nowego mechanizmu: przeciągnij obiekt w kierunku krawędzi lub linii środkowej innego obiektu lub kierunku prowadnicy, obiekt jest przeciągany będzie wrażenie staje się lepkich po powoduje wyrównanie i zwolnij Podczas przenoszenia poza wyrównanie.

Przeciągając myszą, można wyrównać:

 • Krawędź obiektu z wszystkie prowadnice, inne krawędzie obiektów i tekstu pole kolumny

 • Drugie obiektu z wszystkie prowadnice i inne lewych obiektu

 • Pole tekstowe krawędzi kolumny z wszystkie prowadnice i innych krawędzi kolumny pole tekstowe

 • Krawędzie wiersz/kolumnę tabeli z wszystkie prowadnice i inne krawędzie wierszy i kolumn tabeli

 • Przewodnik Linijka ze wszystkimi z powyższych

Uwaga: Grupy są traktowane jako jeden obiekt: krawędzie i centra samej grupy są używane do wyrównania, nie krawędzie centra kolumny obiektów w grupie.

Ręczne wyrównywanie obiektu:

 1. Przytrzymaj wskaźnik myszy na obiekcie do momentu wyświetlenia wskaźnika Przenieś Wskaźnik przenoszenia .

 2. Przeciągnij obiekt jest wyświetlany wyrównania do prowadnicy lub obiekt, który chcesz wyrównać obiekt.

  Przykład wyrównywania obiektu za pomocą prowadnic lub innych obiektów w programie Publisher 2010

  Uwaga: Jeśli prowadnice są ukryte, obiekty pozostaną wyrównane do prowadnic, a prowadnice będą wyświetlane wraz z dodawaniem obiektów do wyrównania.

 3. Zachowanie ręcznego wyrównywania możesz wyłączyć lub włączyć, używając pól wyboru Prowadnice i Obiekty w grupie Układ karty Projekt strony.

Początek strony

 1. Zaznacz obiekty, które chcesz wyrównać.

 2. W menu Rozmieść wskaż polecenie Wyrównaj lub rozłóż, a następnie wybierz żądaną opcję.

  Porada: Do wyrównywania obiektów w dół na środku strony, kliknij względem prowadnice marginesów, a następnie kliknij przycisk Wyrównaj do środka.

Polecenia Przyciąganie ustawić obiekty tak, aby były powodowały pobieraj magnesu przypominających, w pobliżu obiektów.

 1. W menu Rozmieść wskaż polecenie Przyciągaj, a następnie wybierz odpowiednią opcję.

 2. Zaznacz obiekt, który chcesz przenieść.

  Uchwyty zaznaczenia pojawią się wokół obiektu.

  Obraz róży z zielonym uchwytem obrotu

 3. Umieść wskaźnik myszy na obiekcie, aż zostanie wyświetlony wskaźnik Przenoszenie Wskaźnik przenoszenia .

 4. Przeciągnij obiekt, aż jego krawędź zostanie przyciągnięta do prowadnicy, obiektu lub znacznik linijki, który chcesz wyrównać obiekt.

Uwagi: 

 • Jeśli prowadnice są ukryte, obiekty będą nadal Przyciągaj do prowadnic.

 • Jeśli zostały włączone wszystkie opcje przyciągania programu Microsoft Publisher próbuje najpierw Przyciągaj obiekty do najbliższej prowadnicy. W przypadku żadnej prowadnicy w pobliżu programu Publisher zostanie przyciągnięte do najbliższej obiektu. Jeśli nie ma żadnych obiektów znajdujących się w pobliżu, program Publisher zostanie przyciągnięte do najbliższego znacznika linijki.

 1. Zaznacz obiekty, które chcesz wyrównać.

 2. W menu Rozmieść wskaż polecenie Wyrównaj lub rozłóż, a następnie kliknij względem prowadnic marginesów Obraz przycisku .

 3. Wybierz inną opcję Wyrównaj lub rozłóż .

  Porada: Aby wyrównać obiekty w dół na środku strony, zaznacz względem prowadnic marginesów i Wyrównaj do środka.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×