Wyrównywanie lub rozmieszczanie obrazu, kształtu, pola tekstowego, grafiki SmartArt albo obiektu WordArt

Wyrównywanie lub rozmieszczanie obrazu, kształtu, pola tekstowego, grafiki SmartArt albo obiektu WordArt

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

W programach pakietu Microsoft Office możesz wyrównywać obiekty, np. obrazy, kształty, pola tekstowe, grafiki SmartArt oraz obiekty WordArt w następujący sposób:

 • W przypadku innych obiektów, na przykład podczas wyrównywania krawędzi obiektów do boków, środka lub góry.

  Obiekty wyrównane u dołu
  Obiekty wyrównane u dołu
 • W odniesieniu do całego dokumentu — przykładowo przy górnej lub lewej krawędzi dokumentu.

  Obiekty wyrównane u góry
  Obiekty wyrównane u góry
 • Przy użyciu prowadnicy.

  Obiekty wyrównane do prowadnicy
  Obiekty wyrównane do prowadnicy
 • Przy użyciu siatki.

  Obiekt wyrównany do siatki
  Obiekt wyrównany do rogu siatki
 • Przez dystrybucję obiektów zapewniającą równe odstępy między nimi — w poziomie lub w pionie bądź w relacji do całego dokumentu.

  Obiekty rozłożone równomiernie
  Obiekty rozmieszczone w równych odległościach od siebie

W tym artykule

Wyrównywanie obrazu, kształtu, pola tekstowego, grafiki SmartArt lub obiektu WordArt

Rozmieszczanie obiektów w równych odległościach od siebie

Wyrównywanie obrazu, kształtu, pola tekstowego, grafiki SmartArt lub obiektu WordArt

 1. Wybierz obrazy, kształty, pola tekstowe lub obiekty WordArt, które chcesz wyrównać.

  Aby zaznaczyć wiele obiektów, kliknij pierwszy z nich, naciśnij klawisz CTRL i przytrzymaj go podczas klikania następnych obiektów.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby wyrównać obraz, w obszarze Narzędzia obrazów kliknij kartę Formatowanie.

  • Aby wyrównać kształt, pole tekstowe lub obiekt WordArt, w obszarze Narzędzia do rysowania kliknij kartę Formatowanie.

 3. W grupie Rozmieszczanie kliknij przycisk Wyrównaj, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

  Obraz karty Formatowanie w obszarze Narzędzia do rysowania

  Ważne: Jeśli nie są dostępne opcje wyrównania , może być tylko wybrany jeden element. Wybierz jedną lub więcej, dodatkowe elementy, a następnie możesz powinno być możliwe kontynuowanie.

  • Aby wyrównać krawędzie obiektów do lewej strony, kliknij pozycję Wyrównaj do lewej.

  • Aby wyrównać obiekty pionowo względem ich środków, kliknij pozycję Wyrównaj do środka w pionie.

  • Aby wyrównać krawędzie obiektów do prawej strony, kliknij pozycję Wyrównaj do prawej.

  • Aby wyrównać górne krawędzie obiektów, kliknij pozycję Wyrównaj do góry.

  • Aby wyrównać obiekty poziomo względem ich środków, kliknij pozycję Wyrównaj do środka.

  • Aby wyrównać dolne krawędzie obiektów, kliknij pozycję Wyrównaj do dołu.

   Uwagi: 

   • Podczas wyrównywania obiektów względem krawędzi innych obiektów jeden z nich nie zmienia położenia. Na przykład pozycja Wyrównaj do lewej spowoduje wyrównanie lewych krawędzi wszystkich zaznaczonych obiektów do lewej krawędzi obiektu znajdującego się najbardziej z lewej — skrajnie lewy obiekt nie zmienia położenia, a inne obiekty są wyrównywane względem niego. Jeśli wyrównujesz obiekt do grafiki SmartArt, obiekt zostanie wyrównany względem skrajnej lewej krawędzi grafiki SmartArt, a nie skrajnego lewego kształtu w grafice SmartArt.

   • Wyrównaj do środka wyrównuje obiekty w poziomie względem środków obiektów, a opcja Wyrównaj do środka w pionie wyrównuje obiekty pionowo względem środków obiektów. Gdy wyrównasz obiekty względem środków innych obiektów w poziomie lub pionie, obiekty zostaną wyrównane wzdłuż linii poziomej lub pionowej, która będzie reprezentować średnią pozycji wyjściowych. Nie ma obiektów, które nie mogą zmienić pozycji. Wszystkie obiekty mogą zostać przesunięte.

   • W zależności od klikniętej opcji wyrównania obiekty zostaną przesunięte do góry, do dołu, w lewo lub w prawo. Ponadto mogą nawet zakryć obiekt, który już tam się znajduje. Jeśli wyrównasz obiekty i odkryjesz, że zostały ułożone jeden na drugim, możesz cofnąć wyrównanie, a następnie przenieść obiekty w nowe położenie przed ich ponownym wyrównaniem.

Rozmieszczanie obiektów w równych odległościach od siebie

 1. Zaznacz co najmniej trzy obiekty, które chcesz rozmieścić w równych odstępach od siebie. Aby zaznaczyć wiele obiektów, kliknij pierwszy z nich, naciśnij klawisz CTRL i przytrzymaj go podczas klikania następnych obiektów.

  Aby zaznaczyć obiekty ukryte, ułożone w stos lub znajdujące się za tekstem, wykonaj następujące czynności:

  • Na karcie Narzędzia główne w grupie Edytowanie kliknij pozycję Znajdź i zaznacz, kliknij pozycję Zaznacz obiekty, a następnie narysuj pole nad obiektami.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby jednakowo rozmieścić obrazy, w obszarze Narzędzia obrazów kliknij kartę Formatowanie.

  • Aby jednakowo rozmieścić grupę z kształtami, polami tekstowymi lub obiektami WordArt, w obszarze Narzędzia do rysowania kliknij kartę Formatowanie.

 3. W grupie Rozmieszczanie kliknij przycisk Wyrównaj, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

  Obraz karty Formatowanie w obszarze Narzędzia do rysowania
  • Aby wyśrodkować obiekty w poziomie, kliknij pozycję Rozłóż w poziomie.

  • Aby wyśrodkować obiekty w pionie, kliknij pozycję Rozłóż w pionie.

Zobacz też

Zmienianie marginesów między tekstem a obramowaniem pola tekstowego lub kształtu

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×