Przejdź do głównej zawartości
Wyróżnianie pliku lub folderu w bibliotece dokumentów w usłudze SharePoint Online za pomocą czytnika ekranu

Wyróżnianie pliku lub folderu w bibliotece dokumentów w usłudze SharePoint Online za pomocą czytnika ekranu

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Symbol odczytywania na głos z etykietą zawartości czytnika ekranu. Ten temat dotyczy korzystania z czytnika zawartości ekranu w pakiecie Office

Ten artykuł jest przeznaczony dla osób niedowidzących, które korzystają z czytnika zawartości ekranu w produktach pakietu Office, i stanowi część zawartości dotyczącej ułatwień dostępu pakietu Office. Aby uzyskać bardziej ogólną pomoc, zobacz stronę główną Pomocy technicznej pakietu Office.

Za pomocą SharePoint Online klawiatury i czytnika ekranu do wyróżnienia ważnych plików, folderów lub łączy w bibliotece dokumentów dzięki przypięciu je na początek biblioteki dokumentów. Przetestowano przy użyciu programu Narrator, JAWS i NVDA, ale mogą współpracować z innymi czytników ekranu, jak są zgodne z typowych standardami ułatwień dostępu i technik. Gdy przypniesz elementu, obraz miniatury zostanie wyświetlony w górnej części strony biblioteki dokumentów, który ułatwia użytkownikom znajdowanie go.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Microsoft 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Microsoft 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • Aby dowiedzieć się więcej o czytnikach zawartości ekranu, przejdź do tematu Jak czytniki zawartości ekranu współpracują z pakietem Microsoft Office.

 • Podczas korzystania z usługi SharePoint Online zalecamy używanie programu Microsoft Edge jako przeglądarki internetowej. Ze względu na to, że usługa SharePoint Online działa w przeglądarce internetowej, skróty klawiaturowe są inne niż w programie klasycznym. Na przykład przejście do poleceń i wyjście z nich odbywa się za pomocą klawiszy Ctrl+F6 (zamiast klawisza F6). Ponadto typowe skróty, takie jak F1 (Pomoc) i Ctrl+O (Otwórz), odnoszą się do przeglądarki internetowej, a nie do usługi SharePoint Online.

W tym temacie

Polecanie elementu w bibliotece dokumentów

Uwagi: 

 • Obszar wyróżnienia jest określony dla jednego folderu lub widoku biblioteki. Korzystając z widoków niestandardowych, musisz przypiąć element do każdego widoku, w którym ma się on pojawić.

 • Możesz wyróżnić maksymalnie trzy elementy w każdej bibliotece, folderze lub widoku.

 • Ta procedura nie jest dostępna w trybie klasycznym.

 1. Zaloguj się do konta Microsoft 365 Twojej organizacji, uruchom aplikację SharePoint, a następnie otwórz bibliotekę dokumentów.

  Porada: Biblioteki dokumentów w usłudze SharePoint Online udostępniają dwa różne widoki: środowisko klasyczne i usługi SharePoint Online. W przypadku większości osób widokiem domyślnym jest środowisko usługi SharePoint Online. Jednak jeśli podczas nawigowania po bibliotece dokumentów usłyszysz „Przycisk Wypróbuj”, oznacza to, że używasz środowiska klasycznego. Aby wyświetlić biblioteki dokumentów usługi SharePoint Online, po usłyszeniu „Przycisk Wypróbuj” naciśnij klawisz Enter. Po zmianie widoku biblioteki dokumentów na środowisko usługi SharePoint Online i przeniesieniu fokusu z przycisku Wypróbuj na link Nowy usłyszysz nazwę biblioteki dokumentów i słowo „Nowy”.

 2. Przejdź do biblioteki dokumentów zawierającej plik, folder lub link, który chcesz wyróżnić.

 3. W widoku Lista lub Kafelki wybierz element, który chcesz polecić.

  Porady: 

  • Aby wybrać element, naciśnij klawisz Tab, aż usłyszysz: "Lista plików i folderów." W JAWS, możesz usłyszeć: "Tabela wprowadzania".

  • Aby przełączyć się między widokiem Lista a widokiem Kafelki:

   • Upewnij się, że żadne pliki ani foldery nie są zaznaczone. Przycisk Nowy i menu Widok są dostępne w menu tylko wtedy, gdy w bibliotece dokumentów nie są zaznaczone żadne pliki.

   • Naciśnij klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz: "Nowy".

   • Naciśnij klawisz Strzałka w prawo, aż usłyszeć "Opcje wyświetlania", a następnie naciśnij klawisz Enter.

   • Naciśnij klawisz strzałki w dół do momentu usłyszeć "List" lub "Kafelki", a następnie naciśnij klawisz Enter.

 4. Naciśnij klawisze Shift + Tab, aż usłyszysz: "Udostępnij".

 5. Naciśnij klawisz Strzałka w prawo, aż usłyszeć "Przypnij do góry", a następnie naciśnij klawisz Enter. Obraz miniatury elementu jest wyświetlany w górnej części biblioteki.

  Porada: Jeśli opcja Przypnij do góry nie jest dostępna na pasku menu, naciśnij klawisz Strzałka w prawo, aż usłyszeć "Więcej poleceń", a następnie naciśnij klawisz Enter. W podmenu naciśnij klawisz strzałki w dół do momentu usłyszeć "Przypnij do góry", a następnie naciśnij klawisz Enter.

Uwagi: Można łatwo pracować nad elementu, wybierając miniaturę:

 1. Aby zaznaczyć obraz miniatury, naciskaj klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz "Przypięte elementy", a następnie naciśnij klawisz strzałki w prawo, aż usłyszysz nazwę polecanych element, który chcesz.

 2. Aby otworzyć zaznaczony element polecany, naciśnij klawisz Enter.

  Aby otworzyć menu kontekstowe z listą dodatkowych czynności, które możesz wykonać względem elementu polecanego, na przykład Zmień nazwę, Prześlij mi alert, Historia wersji oraz Wypróbuj:

  1. Naciśnij klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz: "Udostępnij".

  2. Naciśnij klawisz Strzałka w prawo, aż usłyszeć "Więcej poleceń", a następnie naciśnij klawisz Enter.

  3. W menu kontekstowym aby zaznaczenia, naciśnij klawisz strzałki w dół do momentu słyszysz opcji, a następnie naciśnij klawisz Enter.

Zmienianie kolejności polecanych elementów

Jeśli polecasz więcej niż jeden element, możesz zmienić kolejność ich wyświetlania, przenosząc je w lewo lub w prawo.

 1. Zaloguj się na konto usługi Microsoft 365 Twojej organizacji, uruchom aplikację SharePoint, a następnie otwórz bibliotekę dokumentów.

 2. Aby wyświetlić biblioteki dokumentów usługi SharePoint Online, naciskaj klawisz Tab do momentu odtworzenia komunikatu „Przycisk Wypróbuj”. Naciśnij klawisz Enter. Po zmianie widoku biblioteki dokumentów na widok usługi SharePoint Online i przeniesieniu fokusu z przycisku Wypróbuj na link Nowy usłyszysz nazwę biblioteki dokumentów i słowo „Nowy”.

  Porada: Jeśli nie słyszysz komunikatu „Przycisk Wypróbuj”, korzystasz już z widoku usługi SharePoint Online.

 3. Przejdź do biblioteki dokumentów, folderu lub widoku, gdzie znajduje się polecany element.

 4. Aby wybrać element, którą chcesz przenieść, tab, dopóki słyszysz "Przypięte elementy", a następnie naciśnij klawisz strzałki w prawo, aż usłyszysz nazwę polecanych element, który chcesz przenieść do nowego położenia.

 5. Naciśnij klawisze Shift + Tab, aż usłyszysz: "Udostępnij".

 6. Naciśnij klawisz Strzałka w prawo, aż usłyszeć "Edytowanie numeru Pin", a następnie naciśnij klawisz Enter.

  Porada: Jeśli opcja Edytuj numer pin nie jest dostępna na pasku menu, naciśnij klawisz Strzałka w prawo, aż usłyszeć "Więcej poleceń", a następnie naciśnij klawisz Enter. W podmenu naciśnij klawisz strzałki w dół, aż usłyszysz "Edytowanie numeru pin", a następnie naciśnij klawisz Enter.

 7. Aby wybrać opcję Przenieś w prawo lub Przenieś w lewo, naciśnij klawisz strzałki w dół, aż usłyszysz język, a następnie naciśnij klawisz Enter.

Odpinanie polecanego elementu

 1. Zaloguj się do usługi Microsoft 365 Twojej organizacji, uruchom aplikację SharePoint, a następnie otwórz bibliotekę dokumentów.

 2. Aby wyświetlić biblioteki dokumentów SharePoint Online, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz "Zapoznaj się z przycisku", a następnie naciśnij klawisz Enter. Widok dokumentu biblioteki zmienia się do widoku SharePoint Online i fokus jest przenoszony za pomocą przycisku to sprawdzić do łącza Nowa usłyszeć nazwę biblioteki dokumentów, a po nim "Nowy".

  Porada: Porada: Jeśli nie słyszysz komunikatu „Przycisk Wypróbuj”, korzystasz już z widoku usługi SharePoint Online.

 3. Przejdź do biblioteki dokumentów, folderu lub widoku, gdzie znajduje się polecany element.

 4. Aby wybrać element, który chcesz odpiąć, naciśnij klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz "Przypięte elementy", a następnie naciśnij klawisz strzałki w prawo, aż usłyszysz nazwę polecanych element, który chcesz przenieść do nowego położenia.

 5. Naciśnij klawisze Shift + Tab, aż usłyszysz: "Udostępnij".

 6. Aby odpiąć element:

  • Jeśli tylko jeden element zostanie przypięta, naciśnij klawisz Strzałka w prawo, aż usłyszeć "Odepnij", a następnie naciśnij klawisz Enter.

  • Jeśli przypięte jest więcej niż jeden element, naciśnij klawisz Strzałka w prawo, aż usłyszeć "Edytowanie numeru Pin", a następnie naciśnij klawisz Enter. Naciśnij klawisz strzałki w dół do momentu usłyszeć "Odepnij", a następnie naciśnij klawisz Enter.

Za pomocą SharePoint Online klawiatury i czytnika ekranu do wyróżnienia ważnych plików, folderów lub łączy w bibliotece dokumentów dzięki przypięciu je na początek biblioteki dokumentów. Przetestowano przy użyciu programu Narrator, JAWS i NVDA, ale mogą współpracować z innymi czytników ekranu, jak są zgodne z typowych standardami ułatwień dostępu i technik. Przypięty elementu jest wyświetlany jako obraz miniatury w górnej części strony biblioteki dokumentów.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Microsoft 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Microsoft 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • Aby dowiedzieć się więcej o czytnikach zawartości ekranu, przejdź do tematu Jak czytniki zawartości ekranu współpracują z pakietem Microsoft Office.

 • Podczas korzystania z usługi SharePoint Online zalecamy używanie programu Microsoft Edge jako przeglądarki internetowej. Ze względu na to, że usługa SharePoint Online działa w przeglądarce internetowej, skróty klawiaturowe są inne niż w programie klasycznym. Na przykład przejście do poleceń i wyjście z nich odbywa się za pomocą klawiszy Ctrl+F6 (zamiast klawisza F6). Ponadto typowe skróty, takie jak F1 (Pomoc) i Ctrl+O (Otwórz), odnoszą się do przeglądarki internetowej, a nie do usługi SharePoint Online.

W tym temacie

Przełączanie do widoku listy

Aby wyświetlić listę wszystkich elementów w bibliotece dokumentów, należy przejść do widoku listy.

 1. Przejdź do biblioteki dokumentów zawierającej plik, folder lub link, który chcesz wyróżnić.

 2. Naciskaj klawisz Tab, dopóki nie możesz usłyszeć "Wyszukaj", a następnie naciskaj klawisz klawisz Strzałka w prawo SR usłyszeć "Opcje wyświetlania", a następnie naciśnij klawisz Enter.

  Jeśli nie słyszysz "Opcje wyświetlania", Usuń wszystkie wybory możliwe element i spróbuj ponownie.

 3. Naciśnij klawisz strzałki w dół do momentu usłyszeć "List", a następnie naciśnij klawisz Enter.

Przypinanie elementu w bibliotece dokumentów

Przypięty elementu jest wyświetlana tylko jako wyróżnione w folderach i widoki biblioteki, w których został pierwotnie przypięte. Jeśli używasz widoki niestandardowe, należy Przypnij element w każdym widoku, w którym chcesz uzyskać wyróżniający wygląd. Można przypiąć maksymalnie trzy elementów dla biblioteki, folderu lub widoku.

 1. Przejdź do biblioteki dokumentów, który zawiera plik, folder lub łącze, które chcesz przypiąć.

 2. Aby wybrać element, aby być przypięta, naciskaj klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz pierwszego elementu na liście elementów. Naciśnij klawisz SR klawisz z lewej lub prawej strzałki, aż usłyszysz nazwę elementu.

 3. Aby otworzyć menu kontekstowe, naciśnij klawisz Alt + Menu. Słyszysz: "Menu". Jeśli słychać "Menu podręczne, czytany na głos" zamiast "Menu", naciśnij klawisz Esc, aby przenieść fokus do menu kontekstowego poprawne.

 4. Naciśnij klawisz strzałki w dół do momentu usłyszeć "Przypnij do góry", a następnie naciśnij klawisz SPACJA.

Zmienianie kolejności przypiętych elementów

Gdy masz przypięte więcej niż jeden element, możesz zmienić kolejność.

 1. Przejdź do biblioteki dokumentów, folderu lub widoku, gdy przypięte elementy.

 2. Aby wybrać element, który chcesz przenieść, naciśnij klawisz Tab, klucz aż usłyszysz "przypięte elementów." Następnie klawisz SR klawisz Strzałka w prawo aż usłyszysz nazwę elementu.

 3. Aby otworzyć menu kontekstowe, naciśnij klawisz Alt + Menu. Słyszysz: "Menu". Jeśli słychać "Menu podręczne, czytany na głos" zamiast "Menu", naciśnij klawisz Esc, aby przenieść fokus do menu kontekstowego poprawne.

 4. W menu kontekstowym naciśnij klawisz SR klawisz Strzałka w prawo, aż usłyszeć "Edytowanie numeru Pin", a następnie naciśnij klawisz SPACJA.

 5. Aby wybrać kierunek, w którym Aby przenieść element, naciśnij klawisz strzałki w dół, aż usłyszysz opcji, a następnie naciśnij klawisz Enter.

Odpiąć element

 1. Przejdź do biblioteki dokumentów, folderu lub widoku, gdy przypięte elementu.

 2. Aby wybrać element, który chcesz odpiąć, naciśnij klawisz Tab, klucz, dopóki nie słyszysz "przypięte elementy." Następnie klawisz SR klawisz Strzałka w prawo aż usłyszysz nazwę elementu.

 3. Aby otworzyć menu kontekstowe, naciśnij klawisz Alt + Menu. Słyszysz: "Menu". Jeśli słychać "Menu podręczne, czytany na głos" zamiast "Menu", naciśnij klawisz Esc, aby przenieść fokus do menu kontekstowego poprawne.

 4. Aby odpiąć element w menu kontekstowym naciśnij klawisz klawisz Strzałka w prawo SR, aż usłyszeć "Edytowanie numeru Pin", a następnie naciśnij klawisz SPACJA. Naciśnij klawisz strzałki w dół do momentu usłyszeć "Odepnij", a następnie naciśnij klawisz SPACJA.

Zobacz też

Tworzenie widoku niestandardowego biblioteki dokumentów w usłudze SharePoint Online za pomocą czytnika zawartości ekranu

Edytowanie widoku niestandardowego biblioteki dokumentów w usłudze SharePoint Online za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w usłudze SharePoint Online

Eksplorowanie i nawigowanie usługi SharePoint Online za pomocą czytnika ekranu

Funkcje ułatwień dostępu w usłudze SharePoint Online

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×