Wypełnij harmonogram w ramach zmian

Wypełnij harmonogram w ramach zmian

W tym artykule

Porządkowanie zmian według grup

Dodawanie osób do harmonogramu

Dodawanie zmiany

Udostępnianie harmonogramu zespołowi

Otwieranie innego harmonogramu

Porządkowanie zmian według grup

W nowym harmonogramie rozpoczynasz pracę z dowolną grupą bez nazwy, w której można dodawać osoby i zmiany, ale możesz dodać do niej dodatkowe grupy, a także nadać im wszystkie nazwy. Grupy nazwane ułatwiają organizowanie członków zespołu według ról lub działów w harmonogramie. Na przykład w hotelu mogą istnieć następujące grupy: „Recepcja”, „Obsługa w pokojach” i „Lokaj”.

Przed rozpoczęciem dodawania osób do harmonogramu najlepiej jest utworzyć grupy, ponieważ nie można przenieść osoby i jej zmian z jednej grupy do drugiej. 

Aby dodać grupę:

 • Kliknij pozycję Dodaj grupę i wpisz nazwę grupy.

Aby nadać nazwę grupie lub ją zmienić

 • Kliknij pozycję Wprowadź nazwę grupy lub nazwę istniejącej grupy i wpisz nazwę.

Po utworzeniu grup możesz dodać do nich osoby.

Dodawanie osób do harmonogramu

Jeśli planujesz zorganizować harmonogram według grup, ale jeszcze tego nie zrobiono, możesz to zrobić. W przeciwnym razie możesz dodać osoby do grupy domyślnej.

 1. Znajdź grupę, do której chcesz dodać kogoś, i kliknij pozycję Dodaj osoby do grupy .

 2. Wpisz nazwę lub adres e-mail, a następnie wybierz je na liście.

 3. Wybierz opcję Dodaj.

 4. Jeśli chcesz, Kontynuuj dodawanie osób, a po zakończeniu wybierz pozycję Zamknij .

Uwagi: 

 • Harmonogram należy do zespołu w usłudze Teams, więc do harmonogramu można dodawać tylko członków tego zespołu. Jeśli nie znajdziesz osoby, którą chcesz dodać, Użyj linku Zarządzaj zespołem , aby nadać jej członkowi zespołu lub właścicielowi. (Właściciele mogą tworzyć i aktualizować harmonogramy).

 • Zmiany wprowadzone w zespole mogą nie być dostępne od razu w trakcie zmian, więc poczekaj chwilę i spróbuj ponownie, jeśli nie znajdziesz nowego członka zespołu, który chcesz dodać do harmonogramu.

Dodawanie zmiany

Aby dodać zmianę z początku

 1. W wierszu osoby, do której przypiszesz zmianę, pod wybraną datą, kliknij pozycję Przycisk Więcej opcji > Dodaj zmianęlub kliknij dwukrotnie pustą zmianę.

 2. Wypełnij informacje dotyczące zmiany, a następnie wybierz kolor motywu, aby uporządkować elementy.

 3. Nadaj nazwę przesunięcia, aby łatwo odróżnić się od innych zmian. Domyślnie nazwa zmiany to godzina rozpoczęcia i zakończenia.

 4. Dodaj notatki dla zmiany, na przykład zadań do wykonania.

 5. Dodaj podziały lub obiad w sekcji działania .

 6. Wybierz pozycję Zapisz , aby zapisać bez udostępniania, lub Udostępnij , jeśli wszystko będzie gotowe do zapisania i udostępnienia tej zmiany zespołowi.

Tworzenie nowej zmiany na podstawie istniejącej

Przejdź do wiersza osoby, do której przypiszesz zmianę, pod odpowiednią datą, kliknij pozycję Przycisk Więcej opcji , a następnie wybierz z listy pozycję Shift. Jeśli lista jest długa, możesz wyszukać odpowiedni tekst.

Aby skopiować przesunięcie w inne miejsce w harmonogramie

Na istniejącej zmianie kliknij pozycję Przycisk Więcej opcji > Kopiuj, a następnie przejdź do miejsca, w którym chcesz umieścić zmianę, a następnie kliknij pozycję Przycisk Więcej opcji > Wklej.

Dodawanie otwartej zmiany

Dodaj otwartą zmianę, a następnie przypisz ją do innej osoby w ramach planowania harmonogramu lub Udostępnij ją zespołowi, aby umożliwić innym osobom jego zażądanie.

 1. W wierszu Otwórz zmiany w obszarze daty utworzenia zmiany kliknij pozycję Przycisk Więcej opcji , a następnie wybierz pozycję Dodaj otwartą zmianę , aby rozpocząć od podstaw, lub wybierz istniejącą zmianę z listy, aby oprzeć nową.

 2. Wprowadź informacje dotyczące zmiany, łącznie z liczbą gniazd, które chcesz udostępnić.

 3. Nadaj nazwę przesunięcia, aby łatwo odróżnić się od innych zmian. Domyślnie nazwa zmiany to godzina rozpoczęcia i zakończenia.

 4. Dodaj działania, takie jak przerwy lub obiad.

 5. Wybierz pozycję Zapisz , aby zapisać bez udostępniania, lub Udostępnij , jeśli wszystko będzie gotowe do zapisania i udostępnienia otwartej zmiany zespołowi.

  Uwagi: Jeśli chcesz edytować zmianę po udostępnieniu jej zespołowi, należy pamiętać o kilku kwestiach:

  • Jeśli zmienisz liczbę dostępnych gniazd, musisz wybrać pozycję Udostępnij. Nie możesz zapisać zmian i udostępnić go później.

  • Jeśli zmienisz czas rozpoczęcia lub zakończenia zmiany, wszystkie oczekujące żądania dotyczące tej zmiany zostaną automatycznie odrzucone po udostępnieniu jej zespołowi.

Udostępnianie harmonogramu zespołowi

Gdy wprowadzisz zmiany w harmonogramie, będziesz mieć możliwość wybrania, kiedy te zmiany zostaną udostępnione zespołowi. Umożliwia on poruszanie się po dowolnym miejscu, dopóki nie otrzymasz wszystkiego po prostu. Wszystkie wprowadzone zmiany zostaną zanotowane gwiazdką (*) i wprowadzimy ją na przycisku Udostępnij na zespole , a także przypominając, że możesz udostępnić te aktualizacje.

Aby udostępnić harmonogram

 1. Kliknij pozycję Udostępnij zespołowi.

 2. Upewnij się, że wybrana ramka czasowa ma elementy, które chcesz udostępnić.

 3. Zdecyduj, czy chcesz powiadomić całego zespołu, czy tylko o osobach, na które mają wpływ zmiany.

 4. Kliknij przycisk Udostępnij.

Otwieranie innego harmonogramu

Poniżej opisano, jak można otworzyć inny harmonogram, jeśli pracujesz nad więcej niż jednym zespołem.

 1. W lewym rogu obszaru zmiany wybierz pozycję Menu Przycisk Więcej .

 2. Wybierz odpowiedni zespół.

Teraz będziesz pracować nad innym harmonogramem.

Chcesz wiedzieć więcej?

Przeczytaj więcej o zmianach

Dla administratorów IT

Zarządzanie aplikacją zmiany w organizacji

Uwaga:  Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Czy możesz dać nam znać, czy te informacje były pomocne? Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×