Wypełnianie wartości pól w narzędziu Listy za pomocą odnośników

Uwaga: Ten artykuł spełnił swoje zadanie i wkrótce zostanie wycofany. Aby zapobiec błędom „Nie można odnaleźć strony”, usuniemy znane nam linki. Jeśli zostały utworzone linki do tej strony, należy je usunąć — dbajmy wspólnie o łączność w sieci Web.

Odnośniki mogą służyć do wypełniania wartości pól w polach typu lista, takich jak pole listy rozwijanej lub pole listy wielokrotnego wyboru. Użycie odnośników do wypełnienia tych wartości pól umożliwia użytkownikom aktualizowanie opcji w tych polach bez programu InfoPath Designer.

Załóżmy na przykład, że użytkownik chce dodać pole listy rozwijanej z pytaniem o ulubiony smak lodów. Można to zrobić na przykład przez utworzenie pola w programie InfoPath i dodanie określonych wartości opcji (takich jak „Waniliowy”, „Czekoladowy” i „Truskawkowy”). Jednak ta metoda ma pewną wadę: aby dodać później nowe smaki, trzeba przeprowadzić edycję pola w programie InfoPath Designer.

Można też utworzyć określony formularz (np. o nazwie „Smaki”), który będzie używany do tworzenia elementów danych zawierających wartości opcji dla pola listy rozwijanej. Ten formularz zwykle zawiera jedno pole tekstowe, w którym można wpisać nazwy smaków. Użytkownicy obszaru roboczego mogą wówczas tworzyć elementy, korzystając z tego formularza, gdzie jeden element przypada na każdą nazwę smaku. Te elementy są wyświetlane w ich własnym widoku, który również może nosić nazwę „Smaki”. Następnie można utworzyć połączenie danych w polu listy rozwijanej, które sprawdza wszystkie elementy w widoku Smaki i wyświetla ich wartości jako pozycje na liście rozwijanej. Ta metoda umożliwia użytkownikom dodawanie nowych opcji smaków przez dodawanie elementów w formularzu Smaki.

Można tworzyć odnośniki, które uzyskują wartości z innego widoku w tym samym narzędziu Listy lub z innego narzędzia Listy w tym samym obszarze roboczym programu Groove. Nie można zdefiniować odnośnika uzyskującego dane z narzędzia w innym obszarze roboczym programu Groove.

Uwaga: Do definiowania odnośników zdecydowanie zaleca się używanie szablonów formularzy utworzonych w narzędziu Listy programu SharePoint Workspace, a nie bezpośrednio w programie InfoPath. Szablony formularzy utworzone w narzędziu Listy zawierają wbudowane funkcje umożliwiające włączanie odnośników.

Ustawienie odnośnika wymaga wykonania dwóch głównych zadań:

Zezwalanie na dostęp do danych odnośnika

Definiowanie odnośnika

Zezwalanie na dostęp do danych odnośnika

Aby pole, w którym zdefiniowano odnośnik, miało dostęp do danych z innego narzędzia Listy i widoku, należy zaznaczyć opcje umożliwiające innemu narzędziu Listy i widokowi udostępnianie danych odnośnika.

 1. Przejdź do narzędzia zawierającego dane odnośnika.

 2. Otwórz Projektanta.

 3. Kliknij pozycję Ustawienia i opcje, a następnie zaznacz opcję Zezwalaj temu narzędziu na dostarczanie danych do odnośników zdefiniowanych w innych narzędziach.

 4. Kliknij widok zawierający elementy danych odnośnika.

 5. Kliknij pozycję Właściwości, a następnie zaznacz pozycję Zezwalaj temu widokowi na dostarczanie danych do odnośników zdefiniowanych w innych narzędziach.

Początek strony

Definiowanie odnośnika

Odnośnik definiuje się, ustawiając właściwości pola w celu utworzenia połączenia z zewnętrznymi danymi. Właściwości pola ustawia się w programie Microsoft InfoPath.

 1. Otwórz właściwości pola, w którym chcesz zdefiniować odnośnik.

 2. Na karcie Dane kliknij pozycję Pobierz wybory z zewnętrznego źródła danych.

 3. Kliknij przycisk Dodaj obok pola Źródło danych.

 4. W oknie Kreator połączenia danych zaakceptuj ustawienia Utwórz nowe połączenie w celu...Odbierz dane, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 5. Kliknij pozycję Biblioteka lub lista programu SharePoint Workspace, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 6. Gdy zostanie wyświetlony monit o podanie informacji dotyczących narzędzia Listy, które zawiera dane odnośnika, wykonaj następujące czynności:

  • Wybierz narzędzie, widok i kolumnę widoku zawierającą elementy danych odnośnika.

  • W razie potrzeby w polu tekstowym wpisz komentarz dotyczący odnośnika.

  • Kliknij przycisk Dalej.

  • Wpisz nazwę połączenia danych, a następnie kliknij przycisk Zakończ.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×