Wymaganie zatwierdzania elementów na listach lub w bibliotekach witryn

Wymaganie zatwierdzania elementów na listach lub w bibliotekach witryn

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Listy i biblioteki można często zawierają poufne informacje, takie jak planowanego inicjatywy zasobów ludzkich lub kampanii marketingowych. Może być istotne tylko "oficjalny" wersji elementów lub plików wyświetlanych przez użytkowników. W tym celu może wymagać zatwierdzenia elementu lub pliku, zanim zawartość będzie widoczny dla większości użytkowników witryny. Wymaganie zatwierdzenia, organizacji można zastosować znacznych jakości i zabezpieczenia zawartości na listach i w bibliotekach.

Co chcesz zrobić?

 1. Przejdź do biblioteki, dla której ma zostać wymaganie zatwierdzenia.

 2. Kliknij pozycję Ustawienia Ustawienia: aktualizowanie profilu, instalowanie oprogramowania i łączenie się z chmurą , Ustawienia biblioteki.

  Jeśli nie widzisz tych elementów menu, kliknij pozycję Biblioteka na Wstążce, a następnie kliknij pozycję

  Ustawienia biblioteki w grupie ustawienia.

 3. W obszarze Ustawienia ogólne wybierz pozycję Ustawienia przechowywania wersji, aby otworzyć stronę Ustawienia przechowywania wersji.

  Okno dialogowe Ustawienia biblioteki zaznaczona opcja przechowywania wersji.
 4. W sekcji Zatwierdzanie zawartości wybierz opcję Tak w odpowiedzi na wymagać zatwierdzania zawartości dla przesłanych elementów? W sekcji Historia wersji dokumentu Określ, czy programu SharePoint, aby utworzyć wersje podczas edytowania pliku. Możesz również ograniczyć liczbę wersji, które są zachowywane.

 5. W sekcji Zabezpieczenia wersji roboczych elementów określ, którzy użytkownicy będą mogli wyświetlać wersje robocze elementów w bibliotece dokumentów.

  Okno dialogowe Opcje przechowywania wersji

  Porada:  Jeśli zatwierdzanie jest wymagane dla listy lub biblioteki, która już zawiera elementy, wszystkie elementy w bibliotece zostaną oznaczone jako zatwierdzone.

 6. Możesz wybrać dowolne z następujących ustawień:

  • Użytkownicy mogący czytać elementy listy

  • Tylko użytkownicy mogący edytować elementy listy

  • Tylko użytkownicy mogący zatwierdzać elementy listy oraz autor elementu

 7. Kliknij przycisk OK.

 1. Przejdź do listy, dla której ma zostać wymaganie zatwierdzenia.

 2. Na wstążce kliknij kartę Lista.

 3. Kliknij przycisk Ustawienia listy.

 4. W obszarze Ustawienia ogólne wybierz pozycję Ustawienia przechowywania wersji, aby otworzyć stronę Ustawienia przechowywania wersji.

 5. W sekcji Zatwierdzanie zawartości wybierz opcję Tak w odpowiedzi na wymagać zatwierdzania zawartości dla przesłanych elementów? W sekcji Historia wersji elementów Określ, czy programu SharePoint, aby utworzyć wersje podczas edytowania elementu. Możesz również ograniczyć liczbę wersji, które są zachowywane.

 6. W sekcji Zabezpieczenia wersji roboczych elementów Określ, którzy użytkownicy mogą wyświetlać wersje robocze elementów na liście.

  Porada:  Jeśli zatwierdzanie jest wymagane dla listy lub biblioteki, która już zawiera elementy, wszystkie elementy w bibliotece zostaną oznaczone jako zatwierdzone.

 7. Możesz wybrać dowolne z następujących ustawień:

  • Użytkownicy mogący czytać elementy listy

  • Tylko użytkownicy mogący edytować elementy listy

  • Tylko użytkownicy mogący zatwierdzać elementy listy oraz autor elementu

 8. Kliknij przycisk OK.

Jeśli ktoś prześle elementu do listy lub biblioteki, która wymaga zatwierdzenia, jest w stanie oczekiwania do osoby (użytkownicy posiadający co najmniej poziom uprawnień Zarządzanie listami) zatwierdza ją. Gdy jest on oczekujące na zatwierdzenie, pozostaje w stanu oczekiwania.

Gdy element jest w stanie Oczekujący, zwykle oznacza to, że prawo do jego wyświetlania ma tylko inicjator tego elementu oraz osoby mające uprawnienia do zarządzania listami i bibliotekami. Gdy stan zmieni się z Oczekujący na Zatwierdzony, element stanie się widoczny dla każdej osoby mającej uprawnienie do wyświetlania danej listy lub biblioteki. Artykuły odrzucone pozostają na liście lub w bibliotece do momentu usunięcia przez inicjatora lub osobę o odpowiednich uprawnieniach. Wszelkim elementom lub plikom już istniejącym na liście lub w bibliotece jest automatycznie nadawany stan Zatwierdzony.

Ważne:  Jeśli zabezpieczenia w bibliotece witryny są skonfigurowane tak, aby każdy użytkownik miał prawo odczytu elementów, dowolna osoba mająca uprawnienia Odczyt względem witryny będzie mogła wyświetlać wszystkie elementy na liście lub w bibliotece, bez względu na to, czy te elementy mają stan Zatwierdzony.

Zmiany ustawień dotyczących listy lub biblioteki mogą wprowadzać tylko osoby mające uprawnienia Pełna kontrola lub Projektowanie.

Aby zatwierdzić dokumentu, które zostały przekazane lub dodawany do biblioteki, która wymaga zatwierdzenia, wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij wielokropek (...) obok elementu, który chcesz zatwierdzić.

 2. Kliknij pozycję Zaawansowane.

 3. Kliknij przycisk Zatwierdź/Odrzuć. Jeśli nie widać Zatwierdź/Odrzuć, kliknij przycisk Zaawansowane, a następnie kliknij Zatwierdź/Odrzuć. Jeśli opcja nie jest wyświetlana, przechowywanie wersji może nie być włączona lub nie masz uprawnienia do zatwierdzenia dokumentu.

 4. Kliknij pozycję zatwierdzone lub Odrzucone w obszarze Stan zatwierdzenia. Opcjonalnie możesz dodać komentarze w sekcji komentarz.

 5. Kliknij przycisk OK.

Co chcesz zrobić?

Jeśli ktoś przesyła element lub plik do listy lub biblioteki wymagającej zatwierdzeń, dany element lub plik uzyskuje stan Oczekujący do momentu zatwierdzenia przez osobę o odpowiednich uprawnieniach. W okresie oczekiwania na zatwierdzenie dany element lub plik pozostaje w stanie Oczekujący.

Gdy element lub plik jest w stanie Oczekujący, zwykle oznacza to, że prawo do jego wyświetlania ma tylko inicjator tego elementu lub pliku oraz osoby mające uprawnienia do zarządzania listami i bibliotekami. Gdy stan zmieni się z Oczekujący na Zatwierdzony, element lub plik stanie się widoczny dla każdej osoby mającej uprawnienie do wyświetlania danej listy lub biblioteki. Artykuły odrzucone pozostają na liście lub w bibliotece do momentu usunięcia przez inicjatora lub osobę o odpowiednich uprawnieniach. Wszelkim elementom lub plikom już istniejącym na liście lub w bibliotece jest automatycznie nadawany stan Zatwierdzony.

Ważne: Jeśli zabezpieczenia w bibliotece witryny są skonfigurowane tak, aby każdy użytkownik miał prawo odczytu elementów, dowolna osoba mająca uprawnienia Odczyt względem witryny będzie mogła wyświetlać wszystkie elementy na liście lub w bibliotece, bez względu na to, czy te elementy mają stan Zatwierdzony, czy nie.

Zmiany ustawień dotyczących listy lub biblioteki mogą wprowadzać tylko osoby mające uprawnienia Pełna kontrola lub Projektowanie.

Konfigurowanie wymaganego zatwierdzania elementów lub plików

 1. Jeśli lista lub biblioteka witryny nie jest jeszcze otwarta, kliknij jej nazwę w okienku Szybkie uruchamianie.

 2. Na wstążce kliknij kartę Biblioteka w grupie Narzędzia bibliotek lub Narzędzia list.

 3. Jeśli pracujesz z biblioteką, kliknij polecenie Ustawienia biblioteki. Jeśli pracujesz z listą, kliknij polecenie Ustawienia listy. W tym przykładzie zostanie otwarta strona Ustawienia biblioteki.

  Strona Ustawienia biblioteki z wyświetlonym łączem Ustawienia przechowywania wersji

 4. W obszarze Ustawienia ogólne wybierz pozycję Ustawienia przechowywania wersji. Zostanie otwarta strona Ustawienia przechowywania wersji.

  Strona Ustawienia przechowywania wersji z wyświetlonymi wybranymi opcjami dotyczącymi zatwierdzania

 5. W sekcji Zatwierdzanie zawartości wybierz pozycję Tak w odpowiedzi na pytanie Czy wymagać zatwierdzania zawartości dla przesłanych elementów?

 6. W sekcji Zabezpieczenia wersji roboczych elementów określ, którzy użytkownicy będą mogli wyświetlać wersje robocze elementów w bibliotece dokumentów. W tym przykładzie jest wybrana pozycja Tylko użytkownicy, którzy mogą zatwierdzać elementy (oraz autor elementu).

 7. Kliknij przycisk OK.

  W poniższym przykładzie przedstawiono elementy zatwierdzone w bibliotece po ustawieniu opcji Czy wymagać zatwierdzania zawartości na wartość Tak. W związku z tym, że te pliki już znajdowały się w bibliotece, zostały zatwierdzone automatycznie.

  Biblioteka programu SharePoint po ustawieniu wymagania zatwierdzania. Pliki znajdujące się już w bibliotece mają stan Zatwierdzony.

Organizacja może również uznać, że wymaganie zatwierdzania poszczególnych elementów lub plików na określonej liście lub w określonej bibliotece jest niewygodne lub niepotrzebne. Takie wymaganie jest nie tylko czasochłonne dla osoby odpowiedzialnej za zatwierdzanie albo odrzucanie elementów lub plików, ale również utrudnia użytkownikom współpracę nad danym plikiem lub elementem. Jeśli zostanie ustalone, że w danej organizacji zatwierdzanie poszczególnych elementów lub plików nie jest dłużej potrzebne, można usunąć takie wymaganie.

Usuwanie wymagania zatwierdzania elementów lub plików na liście lub w bibliotece

 1. Jeśli lista lub biblioteka witryny nie jest jeszcze otwarta, kliknij jej nazwę w okienku Szybkie uruchamianie.

 2. Na wstążce kliknij kartę Biblioteka w grupie Narzędzia bibliotek lub kartę Lista w grupie Narzędzia list.

 3. Jeśli pracujesz z biblioteką, kliknij polecenie Ustawienia biblioteki. Jeśli pracujesz z listą, kliknij polecenie Ustawienia listy. W tym przykładzie zostanie otwarta strona Ustawienia biblioteki.

  Strona Ustawienia biblioteki z wyświetlonym łączem Ustawienia przechowywania wersji

 4. W obszarze Ustawienia ogólne wybierz pozycję Ustawienia przechowywania wersji. Zostanie otwarta strona Ustawienia przechowywania wersji.

 5. W sekcji Zatwierdzanie zawartości wybierz pozycję Nie w odpowiedzi na pytanie Czy wymagać zatwierdzania zawartości dla przesłanych elementów? Zostanie wyświetlony komunikat ostrzegawczy.

  Komunikat ostrzegawczy wyświetlany w przypadku wybrania pozycji Nie w sekcji Zatwierdzanie zawartości w oknie dialogowym Ustawienia przechowywania wersji

 6. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć komunikat.

 7. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Ustawienia przechowywania wersji. Po powrocie do danej listy lub biblioteki pozycja Stan zatwierdzenia nie jest już dostępna na stronie. Wszyscy użytkownicy, którzy mają uprawnienie do wyświetlania danej listy lub biblioteki, mogą wyświetlać całą znajdującą się tam zawartość.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×