Wymagania dotyczące sieci dla usługi Wideo w usłudze Office 365 — często zadawane pytania

Usługi przesyłania strumieniowego i repozytorium wideo w portalu Wideo w usłudze Office 365 ułatwiają przechowywanie i przesyłanie strumieniowe plików wideo w organizacji. Dostępnych jest wiele przydatnych informacji na temat portalu Wideo w usłudze Office 365. Ten artykuł z często zadawanymi pytaniami na temat sieci odpowiada na typowe pytania dotyczące planowania przepustowości, szyfrowania oraz sposobu korzystania z sieci dostarczania zawartości (content delivery networks, CDN) przez tę usługę.

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji na temat tego, co dzieje się podczas przekazywania lub odtwarzania plików wideo, obejrzyj ten opracowany przez nas klip wideo: Co dzieje się z plikiem wideo przekazywanym do portalu Wideo w usłudze Office 365.

Jakie są wymagania dotyczące przepustowości dla portalu Wideo w usłudze Office 365?

Do usługi Office 365 można przekazywać pliki w wielu różnych obsługiwanych formatach wideo. Każdy plik wideo jest następnie kodowany w standardowym formacie o kilku różnych poziomach jakości wideo na potrzeby odtwarzania. W portalu Wideo w usłudze Office 365 stosowane jest przesyłanie strumieniowe z adaptacyjną szybkością transmisji bitów, umożliwiające określanie optymalnej jakości odtwarzania wideo na podstawie dostępnej przepustowości sieci oraz rozmiaru odtwarzacza wideo. W tym celu odtwarzacz początkowo korzysta z najniższej jakości odtwarzania. Wówczas w usłudze rozpoczyna się przesyłanie 2-sekundowych fragmentów wideo do odtwarzacza. Następnie odtwarzacz może żądać podwyższenia lub obniżenia jakości odtwarzania na podstawie szybkości dostarczania poszczególnych fragmentów.

Podczas korzystania z przesyłania strumieniowego z adaptacyjną szybkością transmisji bitów cały ten proces odbywa się w tle, co minimalizuje zakłócenia i czas buforowania podczas odtwarzania wideo. Podczas odtwarzania wideo odtwarzacz umożliwia też użytkownikowi ręczny wybór jakości odtwarzania wideo i tym samym zastąpienie automatycznie określonej jakości.

W poniższej tabeli przedstawiono w skrócie wymagania dotyczące sieci dla poszczególnych poziomów jakości odtwarzania wideo. Minimalna przepustowość na użytkownika odtwarzającego wideo to 802 Kbps.

Jakość odtwarzania

Szybkość sieci

288p

802 Kb/s

360p

1,2 Mb/s

576p

2,5 Mb/s

720p

3,8 Mb/s

(Powrót do początku)

Jak sieci CDN ułatwiają odtwarzanie wideo?

Jeśli kilka osób z tej samej organizacji, znajdujących się w tej samej lokalizacji geograficznej, odtwarza strumieniowo te same pliki wideo, sieci CDN przechowują kopię tych plików wideo w lokalizacji bliższej lokalizacji geograficznej tych osób. Ponieważ plik wideo jest wówczas przechowywany, czy też buforowany, w najbliższej lokalizacji, każda osoba odtwarza strumieniowo plik wideo z lokalizacji znajdującej się najbliżej zamiast z innej, bardziej odległej lokalizacji. W portalu Wideo w usłudze Office 365 do określania tego, jakie treści i na jak długo są buforowane w sieciach Azure CDN, używane są usługi Azure Media Services. Usługi Azure Media Services mogą korzystać z dowolnej lokalizacji sieci Azure CDN w celu przechowywania manifestów i fragmentów plików wideo przez kilka dni. Jeśli osoby w organizacji będą nadal odtwarzać buforowane pliki wideo, te pliki będą nadal przechowywane w pamięci podręcznej. Jeśli przez kilka dni nikt nie będzie korzystał z danego pliku wideo, ten plik zostanie w końcu usunięty z pamięci podręcznej. Przy następnej próbie odtworzenia plik wideo zostanie ponownie zapisany w pamięci podręcznej w najbliższej lokalizacji sieci CDN.

Wszystkie osoby chcące odtworzyć plik wideo buforowany w pobliskiej sieci CDN skorzystają z tego, że jest on przechowywany bliżej i wymaga mniejszej liczby przeskoków. To poprawia szybkość odtwarzania wideo, ale nie zmienia wymagań dotyczących sieci.

Uwaga: W pewnych sytuacjach, na przykład w przypadku przekroczenia limitu pojemności, plik wideo może zostać usunięty z pamięci podręcznej przed upływem trzech dni.

(Powrót do początku)

Czy mogę buforować pliki lokalnie, aby przyspieszyć odtwarzanie?

Tak. Usługa Office 365 nie wyklucza korzystania z lokalnej sieci CDN ani serwera proxy buforowania do pobierania plików wideo lub innej zawartości usługi Office 365 do sieci lokalnej w celu przyspieszenia dostępu. Istnieje kilka sposobów wdrażania lokalnego rozwiązania do buforowania w sieci, a najpopularniejszą metodą jest użycie rozwiązania serwera proxy, zapisującego zawartość w lokalnej pamięci podręcznej. Po zapisaniu manifestów i fragmentów plików wideo w pamięci podręcznej przez serwer proxy lub prywatną sieć CDN kolejne żądania dotyczące tych plików kierowane przez ten serwer proxy lub tę sieć CDN będą obsługiwane z lokalnej pamięci podręcznej, a nie z lokalizacji internetowej. Planując tego typu rozwiązania, należy wziąć pod uwagę wydajność i przepustowość sieci oraz kwestię jednoczesnego odtwarzania wideo.

(Powrót do początku)

Jakie metody szyfrowania i zabezpieczenia są stosowane do plików wideo?

W portalu Wideo w usłudze Office 365 bezpieczeństwo i poufność danych są traktowane priorytetowo. W Centrum zaufania usługi Office 365 opisano nasze zasady ochrony poufności i bezpieczeństwa Twoich danych. Prędkość odtwarzania wideo ma duży wpływ na komfort użytkowania, ale w żadnym stopniu nie rezygnujemy z bezpieczeństwa ani poufności na rzecz szybkości. Poniżej opisano sposób, w jaki godzimy wymagania związane z szybkością, zabezpieczeniami i prywatnością.

Nowy plik wideo przekazany przez Ciebie lub inną osobę w organizacji jest transkodowany, szyfrowany za pomocą algorytmu AES-128 i zapisywany w usługach Azure Media Services. Oznacza to, że pliki wideo są szyfrowane zarówno podczas przesyłania, jak i podczas przechowywania.

Gdy osoba z organizacji próbuje odtworzyć nowy klip wideo, procedura jest następująca:

  1. Do usługi SharePoint Online kierowane jest zapytanie o uprawnienia do odtwarzania tego pliku wideo.

  2. Usługa SharePoint Online korzysta z uprawnień do plików w celu określenia, czy ta osoba może odtworzyć ten plik wideo.

  3. Jeśli użytkownik jest uprawniony, usługa SharePoint Online pobiera z platformy Azure token dla odtwarzacza wideo.

  4. Korzystając z tego tokenu, odtwarzacz wideo otrzymuje z platformy Azure klucz do odszyfrowania zawartości.

  5. Po otrzymaniu klucza do odszyfrowania odtwarzacz wideo może przesyłać strumieniowo zawartość.

Odtwarzanie Wideo w usłudze O365

(Powrót do początku)

Jakie wymagania należy spełnić, aby móc odtwarzać zawartość z portalu Wideo w usłudze Office 365?

Portal Wideo w usłudze Office 365 współpracuje z systemami operacyjnymi i przeglądarkami internetowymi obsługiwanymi przez usługę SharePoint Online. Zobacz Wymagania systemowe usługi Office 365. Szczegółowe wymagania odtwarzacza wideo są zależne od posiadanej konfiguracji przeglądarki internetowej i systemu operacyjnego. Tutaj znajdziesz więcej informacji na temat wymagań związanych z odtwarzaniem wideo.

(Powrót do początku)

Portal Wideo w usłudze Office 365 nie działa — od czego zacząć?

Procedura rozwiązywania problemów z łącznością z portalem Wideo w usłudze Office 365 obejmuje rozwiązywanie problemów z siecią, z dostawcą usług internetowych oraz z konfiguracją usługi Office 365. W pierwszej kolejności należy sprawdzić pulpit nawigacyjny kondycji usług. Tam dowiesz się, czy występuje problem z portalem Wideo w usłudze Office 365, czy też nie. Jeśli w tym obszarze nie ma problemów, przydatne będą poniższe zasoby dodatkowe.

(Powrót do początku)

Zasoby dotyczące portalu Wideo w usłudze Office 365

Oceń ten temat i zostaw komentarz, aby poinformować nas, czy udało Ci się znaleźć odpowiedzi na pytania, czy też nadal potrzebujesz dodatkowych informacji. Oto niektóre z naszych innych zasobów, które mogą pomóc Ci w pomyślnym wdrożeniu portalu Wideo w usłudze Office 365 i korzystaniu z niego:

Znajdowanie pomocy dotyczącej konfiguracji portalu Wideo w usłudze Office 365.

Wprowadzenie do portalu Wideo w usłudze Office 365

Tworzenie kanału i zarządzanie nim w portalu Wideo w usłudze Office 365

Zarządzanie portalem Wideo w usłudze Office 365

Formaty wideo obsługiwane przez portal Wideo w usłudze Office 365

(Powrót do początku)

Oto krótki link, którego możesz użyć, aby tu wrócić: https://aka.ms/video365networkfaq

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×