Wykorzystanie sieci planowania klienta synchronizacji usługi OneDrive

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Ten artykuł jest dla administratorów IT wdrożenie klienta synchronizacji usługi OneDrive i chce oszacowania użytkowników przepustowości sieci, należy do synchronizowania. Jeśli nie jesteś administratorem IT, wykonaj czynności opisane w tym artykule, aby ograniczyć przepustowość sieci dotyczące synchronizowania plików: Zmienianie klienta synchronizacji usługi OneDrive przekazywanie lub pobieranie stawka.

Szacowanie przepustowości sieci, które są potrzebne w organizacji

Wykonaj poniższe czynności, aby oszacować przepustowość, która będzie używana w przypadku w pełni wdrażanie klienta synchronizacji.

 1. Oceń liczbę użytkowników i komputerów dla poszczególnych użytkowników, do której będzie wdrażanie klienta synchronizacji. Każda instalacja mnoży przepustowość, aby użytkownik, który ma 3 synchronizowania komputerów korzysta 3 razy przepustowość jako użytkownik mający jednym komputerze synchronizacji.

 2. Oceny przepustowości i parametry sieci.

 3. Miara wykorzystania sieci klienta synchronizacji dla grupy pilotażowej podczas każdego stan synchronizacji.

Kiedy należy wdrożyć, Użyj zasady kontroli synchronizacji przepustowość stosownie do potrzeb.

Oceń dostępne warunki przepustowość i sieci

Mogą korzystać z narzędzi, takich jak Microsoft Analyzer wiadomości lub innych firm szybkości test narzędzi, takich jak Wireshark lub Fiddler, aby zrozumieć rzeczywistych pobieranie i przekazywanie przepustowość, która obsługę użytkowników.

Utraty pakietów, opóźnienia i inne czynniki można mieć wpływ na przekazanie OneDrive i pobieranie. Na przykład wysokie opóźnienia sieci lub sieci występuje wiele utratę może powodują ograniczone przekazywania OneDrive i Pobierz obsługi nawet w przypadku dużej przepustowości sieci (1000 MB/s, na przykład). Utrata i opóźnienie prawdopodobnie zależy to liczba użytkowników znajdujących się w tej samej sieci i widok, co robią tych użytkowników, (pobieranie lub przekazywanie dużych plików itp).

Przepustowość używaną przez klienta synchronizacji jest głównie przekazywanie pliku i Pobierz ruchu i jest zazwyczaj blisko powiązane z rozmiar pliku i liczby plików synchronizowanego. W związku z tym przepustowość w zależności od liczby plików w usłudze OneDrive użytkownika i w bibliotekach dokumentów programu SharePoint, wybrane ich do synchronizacji, pomnożone przez rozmiar plików, a następnie według szybkość zmian dowolnego pliku. Inny ruch klienta synchronizacji (na przykład sprawdzanie zmiany plików i sprawdzanie aktualizacji aplikacji) jest minimalny.

Miara wykorzystania sieci klienta synchronizacji dla grupy pilotażowej

Po utworzeniu pilotażowa grupa, upewnij się, że użytkownicy są przedstawiciela różne profile osób w organizacji, a także różnych miejscach. Aby ustalić grupy:

 • Szacowanie liczbę plików, typowe rozmiary, typy plików, całkowity rozmiar każdej biblioteki, jak często zmodyfikowane pliki i jak często są dodawane nowe pliki.

 • Szacowanie wykorzystania sieci podczas każdego stan synchronizacji w sposób opisany poniżej.

 • Za pomocą miar na podstawie pilotażowa grupa ekstrapolacja potrzeb całej organizacji i ponownie test, aby sprawdzić poprawność wystawianych. Każda organizacja różni się.

Wdrożenie początkowej i początkowej synchronizacji witryny zespołu

Gdy użytkownicy lokalizacje po raz pierwszy, będzie zwiększyć przepustowość. Aby uniknąć tej kolekcji, włączyć OneDrive pliki na żądanie. To umożliwia użytkownikom przeglądanie plików w Eksploratorze plików bez ich pobierania.

Poniżej może wyświetlać i kontrast wzorców wykorzystania sieci w przypadkach klasyczny synchronizacji oraz pliki na żądanie funkcje są włączone

Patterns_C3_20171013135024 obciążenie sieci klienta synchronizacji usługi OneDrive

Synchronizowanie operacyjne

Po zakończeniu początkowej synchronizacji obciążenie sieci zmniejszyć i następnie poziom.

Uwagi:

 • Obciążenie sieci zależnie od typów plików najczęściej synchronizowane. Po kliknięciu plików pakietu Office, tylko zmiany są przekazane lub pobrany, a nie cały plik. Dla pozostałych typów plików całego pliku jest przekazać lub pobrać.

 • Należy się spodziewać ruch będzie większa godzinach Praca zwykła, gdy są online i pracy z plikami.

Kontrola synchronizacji przepustowość

Jeśli chcesz kontrolować ruch klienta synchronizacji, zalecamy korzystanie z sieci jakości usług lub zasady QoS systemu Windows, jeśli to możliwe. Zapewniają większą kontrolę ruchu klienta synchronizacji w Twojej sieci. Jeśli nie można używać tych zasad, można użyć zasady przepustowość sieci dostarczane przez klienta synchronizacji lub umożliwić użytkownikom wybieranie ustawień przepustowości. Aby uzyskać informacje o ustawieniach sieci można udostępnić użytkownikom, zobacz Zmienianie klienta synchronizacji usługi OneDrive przekazywanie lub pobieranie stawka.

Aby chronić przepustowość przekazywania stosunkowo wolnego połączenia internetowego, możesz użyć zasady QoS systemu Windows do:

 • Przypisywanie zróżnicowane usług (DSCP) wartości do pakietów sieciowych pochodzących z klienta synchronizacji usługi OneDrive Włącz obsługę odpowiednie ruchu przez swojego urządzenia sieciowe.

 • Ogranicz przepustowość maksymalna przekazywania, który może osiągnąć klienta synchronizacji usługi OneDrive.

Określanie priorytetów ruchu przy użyciu DSCP

Aby zdefiniować priorytet wychodzącego ruchu sieciowego, można skonfigurować zasady QoS z wartością określonych usług zróżnicowane kod punktu (DSCP). Routery sieciowe używają wartości DSCP do klasyfikowania pakietów sieciowych i ustalenia odpowiedniej kolejki. Wyższa wartość oznacza wyższy priorytet pakietu. Liczba kolejek i ich zachowanie wynikające z priorytetów muszą być zaprojektowane jako część strategii QoS organizacji.

Tworzenie zasad QoS systemu Windows dla klienta synchronizacji usługi OneDrive

Aby zarządzać wykorzystaniem przepustowości sieci, można skonfigurować zasady QoS z określonego ograniczenia przepustowości dla ruchu wychodzącego. Po zastosowaniu ograniczania zasada QoS ograniczy wychodzący ruch sieciowy do określonej wartości.

 1. Otwieranie konsoli zarządzania zasadami grupy.

 2. Przejdź do lokalizacji, w której chcesz utworzyć nową zasadę. Na przykład jeśli komputerów klienckich znajdują się w jednostce Organizacyjnej (jednostka organizacyjna) o nazwie "Klienci" następnie nowych zasad powinny zostać utworzone w "Klienci" OU.

 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy lokalizację, a następnie kliknij Tworzenie obiektu zasad grupy w tej domenie i umieść tu łącze.

 4. W oknie dialogowym Nowy obiekt zasad grupy wprowadź nazwę nowego obiektu zasad grupy w polu Nazwa (na przykład "OneDrive klienta synchronizacji"), a następnie kliknij przycisk OK.

 5. Kliknij prawym przyciskiem myszy zasady, a następnie kliknij przycisk Edytuj.

 6. W edytorze zasad grupy zarządzania, rozwiń węzeł Konfiguracja komputera, rozwiń węzeł zasady, rozwiń węzeł Ustawienia systemu Windows, kliknij prawym przyciskiem myszy zasadach i kliknij pozycję Utwórz nowe zasady.

 7. W oknie dialogowym zasadach wprowadź nazwę dla nowej zasady w polu Nazwa (na przykład "OneDrive klienta synchronizacji").

 8. Zaznacz Określ wartość DSCP i ustaw odpowiednią wartość od 0 do 63 według strategii QoS organizacji.

 9. W oknie dialogowym Ruchu wychodzącego ograniczenia przepustowości Wprowadź stawkę w KB/s, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 10. Zaznacz tylko te aplikacje o tej nazwie wykonywalny i wprowadź "onedrive.exe" dotyczyć zasady QoS tylko OneDrive Synchronizowanie procesu klienta. Kliknij przycisk Dalej.

 11. Upewnij się, że zarówno Dowolny źródłowy adres IP i Dowolny docelowy adres IP są zaznaczone, a następnie kliknij przycisk Dalej. Te dwa ustawienia upewnij się, że pakiety będzie wyglądało Zarządzanie niezależnie od tego, który komputer (adres IP) wysyłane pakiety i komputera (adres IP) otrzymają pakiety.

 12. Na liście Wybierz protokół, którego dotyczą te zasady QoS wybierz TCP. Pozostaw od dowolnego portu źródłowego i do dowolnego miejsca docelowego zaznaczone. Kliknij przycisk Zakończ.

Obiekty zasad grupy usługi OneDrive

Umożliwia także zasady zawarte w systemie klienta synchronizacji usługi OneDrive przepustowość sieci kontrolki. Te zasady są dostępne w katalogu instalacji usługi OneDrive, % localappdata%\Microsoft\OneDrive\BuildNumber\adm\. (Jeśli BuildNumber jest numer ustawienia klienta synchronizacji wyświetlane na karcie informacje).

Aby uzyskać informacji na temat tych zasad Zobacz:

Ustawianie przepustowości maksymalna przekazywania, korzystającego z OneDrive.exe

Ustawianie przepustowość maksymalnym, która korzysta z OneDrive.exe

Ustawianie maksymalnym procencie przekazywania przepustowości dla OneDrive.exe

Tematy pokrewne

Planowanie sieci i dostosowywanie wydajności dla usługi Office 365

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×