Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Project

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Project

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Symbol odczytywania na głos z etykietą zawartości czytnika ekranu. Ten temat dotyczy korzystania z czytnika zawartości ekranu w pakiecie Office

Ten artykuł jest przeznaczony dla osób niedowidzących, które korzystają z czytnika zawartości ekranu w produktach pakietu Office, i stanowi część zawartości dotyczącej ułatwień dostępu pakietu Office. Aby uzyskać bardziej ogólną pomoc, zobacz stronę główną Pomocy technicznej pakietu Office.

Aby szybko wykonać wszystkie podstawowe podstawowych zadań, takich jak logowanie, wyszukiwanie projektów, otwierając projekty i eksportowanie projektów do Excel za pomocą Project Online z czytnikiem ekranu i klawiatury. Przetestowano przy użyciu programu Narrator, JAWS i NVDA, ale mogą współpracować z innymi czytników ekranu, jak są zgodne z typowych standardami ułatwień dostępu i technik.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Office 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • Aby dowiedzieć się więcej o czytnikach zawartości ekranu, przejdź do tematu Jak czytniki zawartości ekranu współpracują z pakietem Microsoft Office.

 • Podczas korzystania z aplikacji Project Online zalecamy używanie programu Microsoft Edge jako przeglądarki internetowej. Ze względu na to, że aplikacja Project Online działa w przeglądarce internetowej, skróty klawiaturowe są inne niż w programie klasycznym. Na przykład przejście do poleceń i wyjście z nich odbywa się za pomocą klawiszy Ctrl+F6 (zamiast klawisza F6). Ponadto typowe skróty, takie jak F1 (Pomoc) i Ctrl+O (Otwórz), odnoszą się do przeglądarki internetowej, a nie do aplikacji Project Online.

W tym temacie

Logowanie się do usługi Project Online

Logowanie się po raz pierwszy

 1. Po uruchomieniu aplikacji Project Online usłyszysz komunikat: „Zaloguj się do swojego konta”.

 2. Usłyszysz: „Wprowadź swój adres e-mail, numer telefonu lub nazwę użytkownika Skype'a”. Wpisz niezbędne informacje.

 3. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Przycisk Dalej”, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 4. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz: „Wprowadź hasło”. Wpisz hasło.

 5. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Zaloguj się, przycisk”, a następnie naciśnij klawisz Enter.

Logowanie się po pierwszym użyciu

 1. Po uruchomieniu aplikacji Project Online usłyszysz komunikat: „Zaloguj się do swojego konta”.

 2. Usłyszysz: „Zaloguj się przy użyciu”, a po nim użyte wcześniej poświadczenia logowania. Naciśnij klawisz Enter.

 3. Usłyszysz: „Wprowadź hasło”. Wpisz hasło.

 4. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Zaloguj się, przycisk”, a następnie naciśnij klawisz Enter.

Logowanie się przy użyciu innych poświadczeń

 1. Po uruchomieniu aplikacji Project Online usłyszysz komunikat: „Zaloguj się do swojego konta”.

 2. Usłyszysz: „Zaloguj się przy użyciu”, a po nim użyte wcześniej poświadczenia logowania. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Użyj innego konta, przycisk”, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 3. Usłyszysz: „Wprowadź swój adres e-mail, numer telefonu lub nazwę użytkownika Skype'a”. Wpisz niezbędne informacje.

 4. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Przycisk Dalej”, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 5. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz: „Wprowadź hasło”. Wpisz hasło.

 6. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Zaloguj się, przycisk”, a następnie naciśnij klawisz Enter.

Wyszukiwanie projektów

 1. W dowolnym z głównych widoków aplikacji Project Online naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat: „Wyszukaj w tej witrynie”.

 2. Wpisz wyszukiwany termin w polu tekstowym wyszukiwania i naciśnij klawisz Enter.

 3. Aby poruszać się po liście wyników wyszukiwania, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz nazwę odpowiedniego projektu, a następnie naciśnij klawisz Enter w celu jego otwarcia.

Otwieranie projektu

Możesz otworzyć i edytować projekt w przeglądarce lub w aplikacji klasycznej Microsoft Project.

 1. W dowolnym z głównych widoków aplikacji Project Online naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat „Projekty”, a następnie naciśnij klawisz Enter. Zostanie otwarty widok Centrum projektów.

 2. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz nazwę projektu, który chcesz otworzyć, a następnie naciśnij klawisz Enter, aby wybrać go na liście projektów.

 3. Naciskaj klawisze Shift+Tab, aż usłyszysz „Projekty, karta”, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 4. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Otwórz, przycisk”, a następnie naciśnij klawisz Spacja.

 5. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby otworzyć projekt w trybie tylko do odczytu, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „W przeglądarce”, a następnie naciśnij klawisz Enter.

  • Aby otworzyć projekt do edycji, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „W przeglądarce do edycji”, a następnie naciśnij klawisz Enter.

  • Aby otworzyć projekt w programie Microsoft Project, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Microsoft Project”, a następnie naciśnij klawisz Enter.

  • Aby otworzyć projekt w programie Microsoft Projectdo edycji, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „W programie Microsoft Project do edycji”, a następnie naciśnij klawisz Enter.

Eksportowanie do programu Excel

 1. W widoku Centrum projektów aplikacji Project Online naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Szczegóły projektu”, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 2. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat „Opcje, Narzędzia harmonogramu, grupa” i naciśnij klawisz Enter.

 3. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat „Eksportuj do programu Excel” i naciśnij klawisz Enter.

 4. Używana przeglądarka otworzy okno dialogowe, w którym zostanie zaoferowana opcja otwarcia wyeksportowanego pliku lub zapisania go w lokalizacji na komputerze. Aby przenieść fokus do tego okna dialogowego, naciśnij klawisze Alt+N. Wybieraj między opcjami, naciskając klawisz Tab, aż usłyszysz nazwę odpowiedniej opcji, a następnie naciśnij klawisz Enter.

Zobacz też

Tworzenie nowego projektu w programie Project za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wyświetlanie lub edytowanie istniejącego projektu w programie Project za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w aplikacji Project Online

Eksplorowanie i nawigowanie po programie Project za pomocą czytnika zawartości ekranu

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×