Przejdź do głównej zawartości
Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w aplikacji Microsoft Teams

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w aplikacji Microsoft Teams

Symbol odczytywania na głos z etykietą zawartości czytnika ekranu. Ten temat dotyczy korzystania z czytnika zawartości ekranu w pakiecie Office

Ten artykuł jest przeznaczony dla osób niedowidzących, które korzystają z czytnika zawartości ekranu w produktach pakietu Office, i stanowi część zawartości dotyczącej ułatwień dostępu pakietu Office. Aby uzyskać bardziej ogólną pomoc, zobacz stronę główną Pomocy technicznej pakietu Office.

Za pomocą Microsoft Teams za pomocą klawiatury i czytnika zawartości ekranu możesz bezproblemowo pracować z zespołem. Przetestowałeś go za pomocą szczęk i NVDA, ale może współpracować z innymi czytnikami zawartości ekranu, o ile spełniają one wspólne standardy i techniki ułatwień dostępu. Dowiesz się, jak zainstalować i otworzyć aplikację klasyczną, dołączyć do zespołu, znaleźć, odczytać i ogłosić wiadomości w kanale, a następnie wylogować się.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Office 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • Możesz łatwo uzyskać dostęp do listy skrótów klawiaturowych z poziomu Microsoft Teams. Naciśnij klawisze Ctrl + E, aby przejść do pola Wyszukaj , wpisz /Keys, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

 • Aby dowiedzieć się więcej o czytnikach zawartości ekranu, przejdź do tematu Jak czytniki zawartości ekranu współpracują z pakietem Microsoft Office.

 • Ostatnie wersje czytnika JAWS nie mają już ustawionego trybu wirtualnego kursora komputera jako domyślnego dla aplikacji Microsoft Teams. Aby uzyskać instrukcje dotyczące włączania trybu kursora komputera wirtualnego, zobacz Włączanie wirtualnego kursora czytnika JAWS.

W tym temacie

Instalowanie aplikacji klasycznej Microsoft Teams

 1. Otwórz przeglądarkę na komputerze i przejdź do https://Teams.Microsoft.com/downloads. W sekcji aplikacje klasyczne na stronie przejdź do przycisku Pobierz odpowiedniego dla używanej wersji systemu Windows, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

 2. Naciśnij klawisze ALT + N, aby przejść do powiadomienia pobierania, a następnie naciśnij klawisz ENTER, aby wybrać pozycję Uruchom. Aplikacja Microsoft Teams rozpoczyna instalację. Po zakończeniu zostanie otwarte okno logowania Microsoft Teams, a użytkownik będzie mógł wprowadzić poświadczenia, aby się zalogować.

Otwórz aplikację klasyczną Microsoft Teams

 1. Na komputerze naciśnij klawisz logo Windows i wpisz Microsoft Teams.

 2. Usłyszysz komunikat: "Microsoft Teams, aplikacja klasyczna". Aby otworzyć aplikację, naciśnij klawisz Enter.

 3. Gdy usłyszysz okno logowania, wpisz swój adres e-mail, numer telefonu lub nazwę użytkownika Skype.

 4. Naciśnij klawisz Tab, aby przejść do przycisku dalej , a następnie naciśnij klawisz ENTER, aby wybrać.

 5. Zostanie wyświetlony monit o wybranie konta logowania i metody, której chcesz użyć. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz odpowiednią opcję, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

 6. W zależności od metody logowania postępuj zgodnie z monitami, aby czytnik zawartości ekranu poprosił o to. Na przykład wpisz hasło lub wybierz certyfikat karty inteligentnej i wpisz kod PIN, a następnie naciśnij klawisz ENTER. W razie potrzeby naciśnij klawisz Tab, aby przejść do przycisku Zaloguj , a następnie naciśnij klawisz ENTER.

Dołączanie do istniejącego publicznego zespołu

 1. W Microsoft Teams naciśnij klawisze Ctrl + 3, aby uzyskać dostęp do widoku Teams .

 2. Naciśnij klawisz Tab, aby przejść do obszaru Dołącz lub Utwórz zespół, a następnie naciśnij klawisz ENTER. Fokus zostanie zmieniony na kafelek Utwórz zespół w widoku Dołącz lub Utwórz zespół , jeśli funkcja tworzenia zespołu jest otwarta lub dołączanie do zespołu z kafelkiem kodu, jeśli nie jest. Jeśli to konieczne, Przenieś fokus poza pole Wprowadź kod , naciskając klawisz ESC.

 3. Aby wyszukać zespół do dołączenia, naciskaj klawisze Shift + Tab, aż usłyszysz: "Wyszukaj zespoły publiczne".

 4. Wpisz nazwę zespołu, do którego chcesz dołączyć, a następnie naciśnij klawisz ENTER, aby przesłać wyszukiwanie.

  Porada: Aby szybko znaleźć zespół i dołączyć do niego, naciśnij klawisze Ctrl + E, aby przejść do pola wyszukiwania . Wpisz /Dołącz, naciśnij klawisz ENTER, a następnie wpisz nazwę zespołu. Naciskaj klawisz Strzałka w dół, a następnie naciśnij klawisz ENTER lub klawisze SHIFT + ENTER.

 5. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz pierwszy wynik.

 6. Za pomocą klawisza strzałki w prawo lub w lewo możesz przechodzić między wynikami wyszukiwania.

 7. Gdy korzystasz z odpowiedniego zespołu, naciśnij klawisz ENTER, aby dołączyć.

 8. Po dodaniu do zespołu możesz znaleźć zespół na liście zespołów Teams w widoku Teams .

Zmiana swojego statusu

 1. Naciśnij klawisze Ctrl + E, aby przejść do pola wyszukiwania , a następnie naciśnij klawisz Tab. Usłyszysz: "profil, ustawienia aplikacji i inne".

 2. Naciśnij klawisz Enter. Usłyszysz bieżący status.

 3. Naciśnij klawisz ENTER, aby otworzyć menu Opcje statusu. Użyj klawiszy strzałek w górę i w dół, aby wybrać opcję statusu, a następnie naciśnij klawisz ENTER, aby potwierdzić wybór.

Znajdowanie i odczytywanie nowych wiadomości w kanale

 1. Aby uzyskać dostęp do widoku Teams , naciśnij klawisze Ctrl + 3.

 2. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz najnowszą wiadomość w bieżącym kanale.

 3. Przechodzenie w górę i w dół na liście wiadomości przez naciśnięcie klawiszy strzałek w górę i w dół.

Nawigowanie po konwersacjach podzielonych na wątki i ich odczytywanie

 1. Jeśli Konwersacja, której używasz, jest konwersacją wątkową, czytnik zawartości ekranu poinformuje o tym. Aby otworzyć konwersację podzieloną na wątki, naciśnij klawisz Enter. Usłyszysz pierwszą wiadomość w wątku.

 2. Aby nawigować po wiadomościach w konwersacji podzielonej na wątki, naciskaj klawisz strzałki w górę lub w dół. Czytnik zawartości ekranu odczytuje wiadomości podczas ich przechodzenia.

 3. Aby otworzyć wiadomość w celu wykonania dalszych działań, naciśnij klawisz Enter. Aby przywrócić fokus do konwersacji podzielonej na wątki, naciśnij klawisz Esc.

Uwaga: W czytniku NVDA jest to nazywane trybem przeglądania. W czytniku JAWS jest to nazywane trybem kursora wirtualnego.

 1. Aby uzyskać dostęp do widoku Teams , naciśnij klawisze Ctrl + 3.

 2. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz najnowszą wiadomość w bieżącym kanale.

 3. Wiadomości są oznaczane jako nagłówki. Przechodzenie między nimi przez naciśnięcie klawisza H (do przodu) lub Shift + H (do tyłu). Lista wiadomości zawiera następujące poziomy nagłówków:

  • Nagłówek 2: tytuł głównego obszaru zawartości

  • Nagłówek 3: separatory daty w konwersacji.

  • Nagłówek 4: poszczególne wiadomości w określonym dniu.

  • Nagłówek 5: odpowiedzi na wiadomości.

  Porada: Domyślnie, Microsoft Teams ładuje 20 najnowszych wiadomości. Aby wyświetlić starsze wiadomości, należy przejść do tyłu na liście wiadomości.

Nawigowanie po konwersacjach podzielonych na wątki i ich odczytywanie

 1. Jeśli Konwersacja, której używasz, jest konwersacją wątkową, czytnik zawartości ekranu poinformuje o tym. Aby nawigować po wątkowych konwersacjach ze SZCZĘKą, upewnij się, że tryb kursora wirtualnego jest wyłączony. Aby wyłączyć, naciśnij klawisze INSERT + Z. Aby otworzyć konwersację podzieloną na wątki, naciśnij klawisz Enter. Usłyszysz pierwszą wiadomość w wątku.

 2. Aby nawigować po wiadomościach w konwersacji podzielonej na wątki, naciskaj klawisz strzałki w górę lub w dół. Czytnik zawartości ekranu odczytuje wiadomości podczas ich przechodzenia.

 3. Aby otworzyć wiadomość w celu wykonania dalszych działań, naciśnij klawisz Enter. Aby przywrócić fokus do konwersacji podzielonej na wątki, naciśnij klawisz Esc.

Porada: Możesz szybko przejść do nieprzeczytanych wiadomości przy użyciu pola wyszukiwania . Aby przejść do pola wyszukiwania , naciśnij klawisze Ctrl + E. Wpisz /unread , a następnie naciśnij klawisz ENTER.

Dodawanie wiadomości do kanałów

 1. Porada: W przypadku szczęk upewnij się, że tryb kursora wirtualnego jest wyłączony. Aby wyłączyć, naciśnij klawisze INSERT + Z.

  Na karcie wpisy naciśnij klawisz C, aby przenieść fokus do pola redagowania wiadomości. Dzięki NVDA Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz "Rozpocznij nową konwersację. Wpisz @, aby wspomnieć o innej osobie.

  Porady: 

  • Aby rozwinąć pole redagowania, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji edycji, naciśnij klawisze CTRL + SHIFT + X. Aby zwinąć pole, ponownie naciśnij klawisze CTRL + SHIFT + X.

  • Aby upewnić się, że członkowie zespołu widzą wiadomość, możesz nacisnąć klawisze Ctrl + Shift + I w polu redagowania, aby oznaczyć wiadomość jako ważną. Usłyszysz: "styl cudzysłowu blokowego został usunięty". Ważne wiadomości są oznaczone jako Ważne! w kanale i są wyświetlane jako powiadomienia w kanale aktywności dla członków zespołu.

 2. Wpisz wiadomość. Możesz również dodawać załączniki, a nawet symbole emoji, naklejki lub memy.

 3. Aby wysłać wiadomość, naciśnij klawisze CTRL + ENTER.

  Porada: Gdy pole redagowania nie jest rozwinięte, możesz wysłać wiadomość, naciskając klawisz ENTER.

Aby uzyskać więcej informacji na temat pisania wiadomości grupowych i prywatnych oraz dołączania plików, obrazów, emotikonów, nalepek i memy, zobacz czat w aplikacji Microsoft Teams przy użyciu czytnika zawartości ekranu.

Odpowiadanie na wiadomość

 1. Na karcie wpisy przejdź do wiadomości, na którą chcesz odpowiedzieć za pomocą klawiszy strzałek.

 2. Naciskaj klawisz Strzałka w dół, aż przejdziesz do pola odpowiedź, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

 3. Wpisz odpowiedź i naciśnij klawisz ENTER, aby wysłać odpowiedź do kanału.

Uwaga: W czytniku NVDA jest to nazywane trybem przeglądania. W czytniku JAWS jest to nazywane trybem kursora wirtualnego.

 1. Na karcie wpisy przejdź do wiadomości, na którą chcesz odpowiedzieć, naciskając klawisz H (do przodu) lub Shift + H (do tyłu).

 2. Naciskaj klawisz Strzałka w dół, aż przejdziesz do pola odpowiedź, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

 3. Wpisz odpowiedź i naciśnij klawisz ENTER, aby wysłać odpowiedź do kanału.

Włączanie powiadomień dotyczących konwersacji

Gdy dla konwersacji są włączone powiadomienia, w kanale aktywności pojawią się odpowiedzi na konwersacje. Powiadomienia są automatycznie włączane dla konwersacji, na które rozpoczęto lub na które udzielono odpowiedzi.

 1. W konwersacji w kanale w oknie redagowania wiadomości naciśnij klawisze Shift + Tab, aby przejść do ostatniej wiadomości w kanale.

 2. Naciskaj klawisz Strzałka w górę lub Strzałka w dół, aż usłyszysz pierwszą wiadomość w konwersacji, w której chcesz włączyć powiadomienia.

 3. Naciśnij klawisz Enter. Usłyszysz komunikat: "Lubię to". Naciskaj klawisz Strzałka w prawo, aż usłyszysz komunikat "więcej opcji", a następnie naciśnij klawisz ENTER.

 4. Aby włączyć powiadomienia dla konwersacji, naciskaj klawisz strzałki w dół, aż usłyszysz "Włącz powiadomienia", a następnie naciśnij klawisz ENTER, aby wybrać.

  Usłyszysz: "więcej opcji".

  Uwaga: Jeśli po wybraniu pozycji "Włącz powiadomienia" nie usłyszysz "więcej opcji", naciśnij klawisz SR + spacja, aby przełączyć tryb czytnika zawartości ekranu.

 5. Aby przywrócić fokus do wiadomości, naciśnij klawisz ESC.

Uwaga: Aby wyłączyć powiadomienia dla konwersacji, postępuj zgodnie z powyższymi instrukcjami do momentu zaznaczenia menu więcej opcji . Naciskaj klawisz Strzałka w dół, aż usłyszysz komunikat "Wyłącz powiadomienia", a następnie naciśnij klawisz ENTER, aby wybrać.

Uwaga: W czytniku NVDA jest to nazywane trybem przeglądania. W czytniku JAWS jest to nazywane trybem kursora wirtualnego.

 1. W konwersacji Naciskaj klawisze H lub Shift + H, aż usłyszysz pierwszą wiadomość w konwersacji, w której chcesz włączyć lub wyłączyć powiadomienia.

 2. Naciskaj klawisz Strzałka w dół, aż usłyszysz: "pasek narzędzi z dwoma przyciskami".

 3. Naciśnij klawisz Enter. Usłyszysz komunikat: "Lubię to". Naciskaj klawisz Strzałka w prawo, aż usłyszysz komunikat "więcej opcji", a następnie naciśnij klawisz ENTER, aby wybrać.

 4. Aby włączyć powiadomienia dla konwersacji, naciskaj klawisz strzałki w dół, aż usłyszysz "Włącz powiadomienia", a następnie naciśnij klawisz ENTER, aby wybrać.

  Usłyszysz: "więcej opcji".

  Uwaga: Jeśli po wybraniu pozycji "Włącz powiadomienia" nie usłyszysz "więcej opcji", naciśnij klawisz SR + spacja, aby przełączyć tryb czytnika zawartości ekranu.

 5. Aby przywrócić fokus do wiadomości, naciśnij klawisz ESC.

Uwaga: Aby wyłączyć powiadomienia dla konwersacji, postępuj zgodnie z powyższymi instrukcjami do momentu zaznaczenia menu więcej opcji . Naciskaj klawisz Strzałka w dół, aż usłyszysz komunikat "Wyłącz powiadomienia", a następnie naciśnij klawisz ENTER, aby wybrać.

Korzystanie z poleceń pól wyszukiwania

W Microsoft Teams za pomocą pola Wyszukaj możesz szybko wykonywać czynności, wprowadzając polecenia.

 1. Aby przejść do pola wyszukiwania , naciśnij klawisze Ctrl + E.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Wpisz / , aby otworzyć listę dostępnych poleceń. Nawiguj po liście za pomocą klawiszy Strzałka w górę i Strzałka w dół, aż usłyszysz nazwę odpowiedniego polecenia, a następnie naciśnij klawisz ENTER, aby je zaznaczyć.

  • Jeśli znasz polecenie, którego chcesz użyć, wpisz je w polu wyszukiwania , a następnie naciśnij klawisz ENTER.

Sprawdzanie, czy jesteś właścicielem zespołu lub członkiem

Właściciele zespołu mają dodatkowe uprawnienia, na przykład edytując ustawienia zespołu.

 1. Aby uzyskać dostęp do widoku Teams , naciśnij klawisze Ctrl + 3.

 2. Za pomocą klawiszy Strzałka w górę i Strzałka w dół przejdź do zespołu, który chcesz sprawdzić.

 3. Naciśnij klawisze Shift + F10, aby otworzyć menu więcej opcji .

 4. Naciskaj klawisz Strzałka w dół, aż usłyszysz: "Zarządzaj zespołem".

 5. Naciśnij klawisz Enter. Usłyszysz komunikat: "członkowie".

 6. Aby wyszukać siebie na liście członków, naciśnij klawisz Tab, aby przejść do pola wyszukiwania, a następnie wpisz swoje imię i nazwisko.

 7. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz "nazwa", a następnie naciskaj klawisz Strzałka w dół. Czytnik zawartości ekranu odczytuje swoje imię i nazwisko, stanowisko, lokalizację oraz rolę.

Wylogowywanie się z aplikacji Microsoft Teams

 1. Naciśnij klawisze Ctrl + E, aby przejść do pola wyszukiwania.

 2. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz "profil, ustawienia aplikacji i inne", a następnie naciśnij klawisz ENTER.

 3. Naciskaj klawisz Strzałka w dół, aż usłyszysz opcję Wyloguj, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

Zobacz też

Tworzenie i modyfikowanie zespołów w aplikacji Microsoft Teams za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wyszukiwanie konwersacji, osoby lub pliku w aplikacji Microsoft Teams przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w aplikacji Microsoft Teams

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Eksplorowanie i nawigowanie w aplikacji Microsoft Teams przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Klip wideo: co to jest Microsoft Teams?

Używaj Microsoft Teams na komputerze Mac z klawiaturą i funkcji VoiceOver, wbudowanym czytnikiem zawartości ekranu macOS, aby bezproblemowo pracować z zespołem. Dowiedz się, jak zainstalować, otworzyć i zalogować się i wylogować się z aplikacji. Dołączanie do aplikacji Teams, Znajdowanie, czytanie i wysyłanie wiadomości w kanale.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Office 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • Możesz łatwo uzyskać dostęp do listy skrótów klawiaturowych z poziomu Microsoft Teams. Naciśnij klawisze Command + E, aby przejść do pola Wyszukaj , wpisz /Keys, a następnie naciśnij klawisz Return.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu macOS — VoiceOver. Aby dowiedzieć się więcej o używaniu czytnika VoiceOver, zobacz Rozpoczynanie pracy z funkcją VoiceOver.

W tym temacie

Instalowanie, otwieranie i logowanie się do aplikacji Microsoft Teams

Instalowanie aplikacji Microsoft Teams na komputerze

 1. W przeglądarce na komputerze Mac przejdź do https://Teams.Microsoft.com/downloads. W sekcji aplikacje klasyczne na stronie przejdź do przycisku Pobierz na komputerze Mac, a następnie naciśnij klawisze Control + opcja + spacja.

 2. Po pobraniu aplikacji Znajdź pakiet Instalatora zespołów, na przykład Finder. Gdy fokus znajduje się na pliku, naciśnij klawisze Control + opcja + spacja.

 3. Aby rozpocząć instalację, naciśnij klawisze Control + opcja + spacja. Zostanie otwarty Instalator. Użyj klawisza Tab, aby przejść do okna Instalatora, a następnie naciśnij klawisze Control + opcja + spacja, aby kliknąć przycisk.

 4. Jeśli na komputerze jest wyświetlane pytanie o hasło komputera Mac umożliwiające instalację, wpisz hasło i naciśnij klawisz Return. Po zakończeniu instalacji usłyszysz dźwięk. Naciśnij klawisz Return, aby zamknąć okno dialogowe.

 5. Aby zachować Instalatora Microsoft Teams, naciśnij klawisz Return. Aby przenieść ją do kosza, naciśnij klawisz Tab, a następnie pozycję Return.

Otwieranie i logowanie się do aplikacji Microsoft Teams

 1. Możesz na przykład szybko otworzyć Microsoft Teams na komputerze Mac, korzystając z funkcji wyszukiwania Spotlight. Aby otworzyć program Spotlight, naciśnij klawisze Command + Spacja. Wpisz Microsoft Teams i naciśnij klawisz Return.

 2. Zostanie otwarte okno dialogowe logowania . Wpisz adres e-mail konta, z którym chcesz się zalogować, a następnie naciśnij klawisz Return.

 3. Zostanie otwarta strona logowania organizacji. Fokus zostanie umieszczony w polu Hasło. Wpisz hasło i naciśnij klawisz Return.

Dołączanie do istniejącego publicznego zespołu

 1. W Microsoft Teams naciśnij klawisze Command + 3, aby uzyskać dostęp do widoku Teams .

 2. Naciśnij klawisz Tab, aby przejść do pola Dołącz lub Utwórz zespół, a następnie naciśnij klawisz Return.

 3. Naciskaj klawisz Strzałka w prawo, aby poruszać się po dostępnych zespołach. Po usłyszeniu zespołu, do którego chcesz dołączyć, naciśnij klawisz Return.

  Użytkownik zostanie dodany do zespołu, a zespół zostanie dodany do listy zespołów w widoku programu Teams .

Porada: Aby znaleźć zespół i dołączyć do niego, możesz również użyć pola wyszukiwania u ¿górze. Naciśnij klawisze Command + E, aby przejść do pola wyszukiwania . Wpisz /Join, naciśnij klawisz Return, a następnie wpisz nazwę zespołu. Naciśnij klawisz Strzałka w dół, aby przejść do wyników wyszukiwania, a następnie naciśnij klawisz Return, aby wybrać.

Zmiana swojego statusu

 1. W Microsoft Teams naciśnij klawisze Command + E, aby przejść do pola Wyszukaj .

 2. Wpisz jedno z następujących poleceń:

  • Aby ustawić status na dostępny, wpisz /available i naciśnij klawisz Return.

  • Aby ustawić status na z dala od komputera, wpisz /Away i naciśnij klawisz Return.

  • Aby ustawić swój status na zajęty, wpisz /busy i naciśnij klawisz Return.

  • Aby ustawić swój status na nie przeszkadzać, wpisz /DND i naciśnij klawisz Return.

Znajdowanie i odczytywanie nowych wiadomości w kanale

 1. Aby uzyskać dostęp do najnowszych wiadomości, w Microsoft Teams naciśnij klawisze Command + 1. Zostanie otwarty widok aktywności .

 2. Naciskaj klawisz Tab, aż funkcji VoiceOver odczytuje najnowszą wiadomość w kanale informacyjnym. Aby usłyszeć poprzednią wiadomość, naciskaj klawisz Strzałka w górę. Aby wrócić do następnej wiadomości, naciśnij klawisz Strzałka w dół.

Porada: Możesz szybko przejść do nieprzeczytanych wiadomości przy użyciu pola wyszukiwania . Aby przejść do pola wyszukiwania , naciśnij klawisze Command + E. Wpisz /unread , a następnie naciśnij klawisz Return. W okienku zawartości zostanie otwarta powiązana konwersacja z nieprzeczytanymi wiadomościami. Aby przejść do nieprzeczytanych wiadomości, naciskaj klawisze Control + opcja + Command + H, aż przejdziesz do nagłówka poziomu 3, a następnie naciskaj klawisze Control + opcja + Command + M, aż przejdziesz do nagłówka ostatniego odczytu. Fokus znajduje się na ostatniej nieprzeczytanej wiadomości. Naciśnij klawisz Strzałka w górę, aby przejść do poprzedniej wiadomości.

Nawigowanie po konwersacjach podzielonych na wątki i ich odczytywanie

 1. Aby uzyskać dostęp do konwersacji w wątkach, naciśnij klawisze Command + 3, aby przejść do widoku Teams , lub Command + 1, aby przejść do widoku aktywności .

 2. Aby przejść do konwersacji w wątkach, naciskaj klawisz Tab, aż funkcja funkcji VoiceOver poinformuje kartę. Jeśli na karcie poczta nie ma nieruchomości, naciskaj klawisze opcja + Strzałka w lewo, aż funkcja funkcji VoiceOver poinformuje kartę i naciśnij klawisz Return.

 3. Naciskaj wielokrotnie klawisz Tab, aby przechodzić do konwersacji wątkowych. Fokus zostanie przeniesiony do ostatniej wiadomości lub pola odpowiedzi w ostatniej konwersacji. Funkcji VoiceOver informuje o lokalizacji.

 4. Aby nawigować po oddzielnych wiadomościach w konwersacji, naciśnij klawisz Return, a następnie naciskaj klawisze STRZAŁKA w dół lub Strzałka w górę. Aby nawigować poza konwersacją, naciśnij klawisz ESC.

  Porady: Możesz również użyć funkcji nawigacji nagłówków funkcji VoiceOver, takiej jak Control + opcja + Command + H (Znajdź następny nagłówek) i Control + opcja + Command + M (Znajdź następny nagłówek tego samego poziomu), aby przejrzeć wiadomości. Poziomy nagłówków są następujące:

  • Nagłówek 2: tytuł głównego obszaru zawartości

  • Nagłówek 3: separatory daty w konwersacji.

  • Nagłówek 4: poszczególne wiadomości w określonym dniu.

  • Nagłówek 5: odpowiedzi na wiadomości.

Dodawanie wiadomości do kanałów

 1. Na karcie wpisy naciśnij klawisz C. Fokus zostanie przeniesiony do okna redagowania wiadomości.

  Porady: 

  • Aby rozwinąć pole redagowania i uzyskać dostęp do dodatkowych opcji edycji, naciśnij klawisze Command + Shift + X.

  • Po wysłaniu wiadomości okno jest automatycznie zwijane, ale możesz również nacisnąć klawisze Command + Shift + X ponownie, aby je zwinąć.

 2. Wpisz wiadomość.

  Porady: 

  • Do wiadomości możesz dodawać załączniki, nawet symbole emoji, naklejki lub memy. Aby przejść do menu Emoji i naklejki, naciskaj klawisz Tab jeden raz, a następnie naciskaj klawisz Strzałka w prawo, aż usłyszysz nazwę menu, które chcesz otworzyć. Naciśnij klawisz Return, aby otworzyć menu, a następnie wpisz tekst, który chcesz wyszukać, lub naciśnij klawisz Tab, aby przejść bezpośrednio do galerii. Aby nawigować po opcjach w galerii, naciśnij klawisz strzałki w lewo lub w prawo. Aby wybrać ten element, naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja.

  • Aby upewnić się, że członkowie zespołu widzą wiadomość, możesz nacisnąć klawisze Command + Shift + I w polu redagowania, aby oznaczyć wiadomość jako ważną. Usłyszysz: "styl cudzysłowu blokowego został usunięty". Ważne wiadomości są oznaczone jako Ważne! w kanale i są wyświetlane jako powiadomienia w kanale aktywności dla członków zespołu.

 3. Aby wysłać wiadomość, naciśnij klawisze Command + Return.

  Porada: Gdy pole redagowania nie jest rozwinięte, możesz wysłać wiadomość, naciskając po prostu klawisz Return.

Aby uzyskać więcej informacji na temat pisania wiadomości grupowych i prywatnych oraz dołączania plików, obrazów, emotikonów, nalepek i memy, zobacz czat w aplikacji Microsoft Teams przy użyciu czytnika zawartości ekranu.

Odpowiadanie na wiadomość

 1. Aby odpowiedzieć na istniejącą wiadomość lub wątek, przejdź do wiadomości, a następnie naciśnij klawisz R.

 2. Wpisz odpowiedź i naciśnij klawisz Return, aby ją wysłać.

Włączanie powiadomień dotyczących konwersacji

Gdy dla konwersacji są włączone powiadomienia, w kanale aktywności pojawią się odpowiedzi na konwersacje. Powiadomienia są automatycznie włączane dla konwersacji, na które rozpoczęto lub na które udzielono odpowiedzi.

 1. Przejdź do pierwszej wiadomości w konwersacji, dla której chcesz włączyć powiadomienia, a następnie naciśnij klawisz Return. Usłyszysz komunikat: "Lubię to", element menu.

 2. Naciskaj klawisz Strzałka w prawo, aż usłyszysz komunikat "więcej opcji", a następnie naciśnij klawisz Return, aby wybrać.

 3. Aby włączyć powiadomienia, naciskaj klawisz Strzałka w prawo, aż usłyszysz "Włącz powiadomienia", a następnie naciśnij klawisze Control + opcja + spacja, aby wybrać.

Uwaga: Aby wyłączyć powiadomienia dla konwersacji, postępuj zgodnie z powyższymi instrukcjami do momentu zaznaczenia menu więcej opcji . Naciskaj klawisz Strzałka w prawo, aż usłyszysz komunikat "Wyłącz powiadomienia", a następnie naciśnij klawisze Control + opcja + spacja, aby wybrać.

Korzystanie z poleceń pól wyszukiwania

W Microsoft Teams za pomocą pola Wyszukaj możesz szybko wykonywać czynności, wprowadzając polecenia.

 1. Aby przejść do pola wyszukiwania , naciśnij klawisze Command + E.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Wpisz / , aby otworzyć listę dostępnych poleceń. Nawiguj po liście za pomocą klawiszy Strzałka w górę i Strzałka w dół, aż usłyszysz nazwę odpowiedniego polecenia, a następnie naciśnij klawisz ENTER, aby je zaznaczyć.

  • Jeśli znasz polecenie, którego chcesz użyć, wpisz to polecenie w polu wyszukiwania , na przykład /DND , aby ustawić status nie przeszkadzać, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

Sprawdzanie, czy jesteś właścicielem zespołu lub członkiem

 1. W Microsoft Teams naciśnij klawisze Command + 3, aby przejść do widoku Teams .

 2. Naciśnij klawisze Control + Opcja + Shift + Strzałka w dół, aby przejść do okienka Lista.

 3. Naciskaj klawisz Strzałka w dół, aż usłyszysz nazwę odpowiedniego zespołu, a następnie naciśnij klawisz SPACJA.

 4. Naciśnij klawisz Strzałka w dół, aby przejść do opcji Zarządzaj zespołem , a następnie naciśnij klawisz Return.

 5. Naciśnij klawisz Tab i wpisz swoje imię i nazwisko.

 6. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz nazwę nagłówka, a następnie naciskaj klawisz Strzałka w dół. Funkcji VoiceOver odczytuje informacje, w tym swoją rolę w zespole.

Wylogowywanie się z aplikacji Microsoft Teams

 1. W Microsoft Teams naciśnij klawisze Command + E, aby przejść do pola Wyszukaj . Naciskaj klawisz Tab jeden raz, a następnie naciśnij klawisz Return.

 2. Zostanie otwarte menu. Naciskaj klawisz Strzałka w dół, aż usłyszysz opcję Wyloguj, a następnie naciśnij klawisze Control + opcja + spacja, aby się wylogować.

Zobacz też

Tworzenie i modyfikowanie zespołów w aplikacji Microsoft Teams za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wyszukiwanie konwersacji, osoby lub pliku w aplikacji Microsoft Teams przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w aplikacji Microsoft Teams

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Eksplorowanie i nawigowanie w aplikacji Microsoft Teams przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Klip wideo: co to jest Microsoft Teams?

Użyj Microsoft Teams dla systemu iOS z funkcji VoiceOver, wbudowanym czytnikiem zawartości ekranu dla systemu iOS, aby bezproblemowo pracować z zespołem. Dowiedz się, jak zainstalować i otworzyć aplikację, a następnie zaloguj się i Wyloguj. Znajdowanie, czytanie i wysyłanie wiadomości w kanale.

Uwagi: 

W tym temacie

Instalowanie i Otwieranie aplikacji Microsoft Teams po raz pierwszy 

 1. Jeśli jeszcze nie zainstalowano na telefonie, Pobierz i zainstaluj aplikację Microsoft Teams ze sklepu App Store.

 2. Na telefonie przejdź do ekranu głównego, na którym znajduje się aplikacja, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz funkcji VoiceOver, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 3. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat "pole konta, adres logowania", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 4. Za pomocą klawiatury ekranowej wpisz adres e-mail, za pomocą którego chcesz się zalogować. Gdy skończysz, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz "Przejdź", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 5. Usłyszysz "Zaloguj się. Przycisk Anuluj, przycisk "oraz" zostanie otwarta strona logowania organizacji. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz "hasło", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Wpisz hasło za pomocą klawiatury ekranowej. Gdy skończysz, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz "Przejdź", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 6. Aplikacja prosi o zgodę na korzystanie z mikrofonu w celu prowadzenia rozmów. Aby zezwolić, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat "OK, przycisk", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

  Microsoft Teams zostanie otwarty w widoku aktywności .

Logowanie się w aplikacji Microsoft Teams

 1. Otwórz aplikację Microsoft Teams na telefonie.

 2. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat "pole konta, adres logowania", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 3. Za pomocą klawiatury ekranowej wpisz adres e-mail, za pomocą którego chcesz się zalogować. Gdy skończysz, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz "Przejdź", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 4. Usłyszysz "Zaloguj się. Przycisk Anuluj, przycisk "oraz" zostanie otwarta strona logowania organizacji. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz "hasło", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Wpisz hasło za pomocą klawiatury ekranowej. Gdy skończysz, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz "Przejdź", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

  Microsoft Teams zostanie otwarty w widoku aktywności .

Znajdowanie i odczytywanie nowych wiadomości w kanale

 1. W Microsoft Teams szybko przesuwaj w prawo lub w lewo, aż usłyszysz "karta aktywność", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie otwarty widok aktywności .

 2. Aby przejść do kanału aktywności, szybko przesuń w lewo. VoiceOver odczytuje ostatnią aktywność podczas przesuwania. Wiadomości są anonsowane jako: "<członek zespołu> <aktywności> w <> Nazwa kanału".

 3. Aby otworzyć rozmowę, dwukrotnie dotknij ekranu w żądanej wiadomości. Aby przeczytać nową wiadomość, przesuń palcem w prawo, aż VoiceOver odczyta wiadomość. Usłyszysz komunikat: "<> członka zespołu, <akcję>, <> wiadomości".

 4. Aby zamknąć konwersację, szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz "przycisk Wstecz", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Nawigowanie po konwersacjach z wątkami i odpowiadanie na nie

 1. W Microsoft Teams, aby przejść do kanału zespołu, szybko przesuwaj w prawo lub w lewo, aż usłyszysz "karta Teams", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie otwarty widok Teams . Aby przeglądać kanały, przesuń palcem w prawo. Podczas przenoszenia program funkcji VoiceOver informuje o nazwach kanałów, a następnie "przycisku".

 2. Kliknij dwukrotnie ekran będąc na kanale, który chcesz odczytać. Zostanie wyświetlony kanał.

 3. Aby wyświetlić najnowszą konwersację wielowątkową, upewnij się, że jest otwarta karta wpisy . Aby otworzyć kartę ogłoszenia , szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz "karta wpisy", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 4. Aby przejść do ostatniej konwersacji, przesuń palcem w prawo. VoiceOver odczytuje najnowszą konwersację. Konwersacje są anonsowane jako: "wiadomość od członka zespołu <>, <wiadomość>, <sygnatura czasowa>". Aby przeglądać starsze konwersacje, przesuń palcem w lewo.

 5. Aby otworzyć rozmowę, dwukrotnie dotknij ekranu w żądanej wiadomości. Zostanie otwarta konwersacja.

 6. Aby odpowiedzieć na konwersację, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz "Odpowiedz, pole tekstowe", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Za pomocą klawiatury ekranowej wpisz wiadomość. Aby przejść do klawiatury, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat: „Q”. Aby wysłać wiadomość, szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz komunikat "Wyślij, przycisk", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

  Porada: Możesz również znaleźć klawiaturę, przełączając ekran. Aby eksplorować, umieść palec na ekranie i przeciągaj nim. Po przejściu do elementu funkcja VoiceOver odczytuje jego nazwę. Aby wybrać element, unieś palec i naciśnij dwukrotnie ekran.

 7. Aby zamknąć konwersację, szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz "przycisk Wstecz", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Dodawanie wiadomości do kanałów

Komunikuj się z zespołem przez wiadomości w kanale zespołu. Możesz również oznaczyć wiadomość flagą jako ważną. Ważne wiadomości są oznaczone jako Ważne! w kanale i są wyświetlane jako powiadomienia w kanale aktywności dla członków zespołu.

 1. Przejdź do kanału, w którym chcesz ogłosić wiadomość, i upewnij się, że jest zaznaczona pozycja karta wpisy . Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat "nowy wpis", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Usłyszysz komunikat: "wpisz nową wiadomość".

 2. Jeśli chcesz oznaczyć wiadomość jako ważną, szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz "Formatuj", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Usłyszysz: "ważne, niewybrane". Dwukrotne stuknięcie umożliwia wybranie. Usłyszysz: "ważne, wybrane".

 3. Wpisz wiadomość za pomocą klawiatury ekranowej. Aby przejść do klawiatury, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat: „Q”.

 4. Gdy skończysz, szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz komunikat "Wyślij, przycisk", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran, aby go wysłać.

Aby uzyskać więcej informacji na temat pisania wiadomości grupowych i prywatnych oraz dołączania plików, obrazów, emotikonów, nalepek i memy, zobacz czat w aplikacji Microsoft Teams przy użyciu czytnika zawartości ekranu.

Wylogowywanie się z aplikacji Microsoft Teams

 1. W Microsoft Teams szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz "więcej menu, przycisk", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 2. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz "Ustawienia", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 3. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat "Wyloguj się, przycisk", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 4. Zostanie otwarte okno dialogowe potwierdzenia wylogowania . Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat "Wyloguj się, przycisk", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran, aby zakończyć wylogowywanie.

Zobacz też

Praca z plikami w aplikacji Microsoft Teams przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Wyszukiwanie konwersacji, osoby lub pliku w aplikacji Microsoft Teams przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Eksplorowanie i nawigowanie w aplikacji Microsoft Teams przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Klip wideo: co to jest Microsoft Teams?

Użyj Microsoft Teams dla systemu Android z funkcji TalkBack, wbudowanym czytnikiem zawartości ekranu z systemem Android, aby bezproblemowo pracować z zespołem. Dowiedz się, jak zainstalować i otworzyć aplikację, a następnie zaloguj się i Wyloguj. Znajdowanie, czytanie i publikowanie nowych wiadomości w kanale.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Office 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Android — TalkBack. Aby dowiedzieć się więcej o używaniu czytnika TalkBack, zobacz Ułatwienia dostępu w Androidzie.

W tym temacie

Instalowanie i Otwieranie aplikacji Microsoft Teams po raz pierwszy

 1. Jeśli jeszcze nie zainstalowano na telefonie, Pobierz i zainstaluj aplikację Microsoft Teams ze Sklepu Play.

 2. Na telefonie przejdź do ekranu głównego, na którym znajduje się aplikacja, szybko przesuwaj w prawo, aż funkcja funkcji TalkBack zainformuje aplikację, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran, aby go otworzyć.

 3. Zostanie otwarty ekran logowania. Naciśnij dwukrotnie ekran. Za pomocą klawiatury ekranowej wpisz adres e-mail konta, za pomocą którego chcesz się zalogować. Gdy skończysz, szybko przesuwaj w prawo, aby przejść do przycisku Zaloguj , a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 4. Zostanie otwarta strona logowania organizacji. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat "pole edycji", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Wpisz hasło za pomocą klawiatury ekranowej. Gdy skończysz, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat "Zaloguj się, przycisk", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 5. Zostanie otwarta strona Witamy w aplikacji Microsoft Teams . Aby usłyszeć zawartość strony, szybko przesuwaj w prawo. Aby przejść do następnej strony, szybko przesuń w lewo dwoma palcami. Gdy dotrzesz do ostatniej strony, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat "masz, przycisk", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

  Microsoft Teams zostanie otwarty w widoku aktywności .

Logowanie się w aplikacji Microsoft Teams

 1. Otwórz aplikację Microsoft Teams na telefonie. Jeśli wcześniej zalogowano się na tym samym urządzeniu, to konto logowania jest już wypełnione, a funkcji TalkBack informuje o tym.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zaakceptować sugerowane konto, szybko przesuń w prawo do przycisku Zaloguj , a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

  • Aby zmienić konto, naciśnij dwukrotnie ekran, aby otworzyć klawiaturę ekranową. Użyj klawiatury ekranowej, aby usunąć sugerowane konto, a następnie wpisz ten, za pomocą którego chcesz się zalogować. Gdy skończysz, szybko przesuwaj w prawo do przycisku Zaloguj , a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 3. Jeśli z wiadomością e-mail jest skojarzonych więcej niż jedno konto, może być konieczne wybranie konta, którego chcesz użyć. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz nazwę konta, którego chcesz użyć, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 4. Zostanie otwarta strona logowania organizacji. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat "hasło, pole edycji", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Wpisz hasło za pomocą klawiatury ekranowej. Po zakończeniu zamknij klawiaturę, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat "Zaloguj się, przycisk", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

  Microsoft Teams zostanie otwarty w widoku aktywności .

Znajdowanie i odczytywanie nowych wiadomości w kanale

 1. W Microsoft Teams szybko przesuwaj w prawo lub w lewo, aż usłyszysz "karta aktywność", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie otwarty widok aktywności .

 2. Aby przeglądać kanał najnowszych aktywności, przesuń palcem w lewo. TalkBack odczytuje ostatnią aktywność podczas przesuwania. Są anonsowane nowe wiadomości, na przykład: "nieprzeczytane, <członek zespołu> <aktywności> w <Nazwa kanału>, <sygnatura czasowa>".

 3. Aby otworzyć rozmowę, dwukrotnie dotknij ekranu w żądanej wiadomości. Usłyszysz „Konwersacja”. Aby odczytać nową wiadomość, szybko przesuwaj w prawo, aż funkcji TalkBack odczyta wiadomość.

 4. Aby zamknąć konwersację, szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz "przycisk Wstecz", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Nawigowanie po konwersacjach podzielonych na wątki i ich odczytywanie

 1. Aby przejść do kanału w Microsoft Teams, przesuń palcem w prawo lub w lewo, aż usłyszysz: „Karta Zespoły”. Aby wybrać, naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie otwarty widok Teams . Aby przeglądać kanały, przesuń palcem w prawo. Podczas przenoszenia program funkcji TalkBack informuje o nazwach kanałów.

 2. Gdy korzystasz z odpowiedniego kanału, naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie wyświetlony kanał.

 3. Aby przejść do ostatniej konwersacji, przesuń palcem w lewo, aż usłyszysz wiadomość. Aby przeglądać starsze konwersacje, przesuń palcem w lewo. TalkBack odczytuje wiadomości podczas przesuwania.

 4. Aby otworzyć konwersację, dwukrotnie dotknij ekranu w żądanej wiadomości w konwersacji. Zostanie otwarta konwersacja.

 5. Aby odpowiedzieć na konwersację, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz "Odpowiedz", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Wpisz wiadomość za pomocą klawiatury ekranowej. Aby wysłać wiadomość, szybko przesuwaj w prawo lub w lewo, aż usłyszysz komunikat "przycisk Wyślij wiadomość", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 6. Aby zamknąć konwersację, szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz "przycisk Wstecz", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Dodawanie wiadomości do kanałów

Komunikuj się z zespołem przez wiadomości w kanale zespołu. Możesz również oznaczyć wiadomość flagą jako ważną. Ważne wiadomości są oznaczone jako Ważne! w kanale i są wyświetlane jako powiadomienia w kanale aktywności dla członków zespołu.

 1. Przejdź do kanału, w którym chcesz ogłosić wiadomość, i upewnij się, że jest zaznaczona pozycja karta wpisy . Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat: "przycisk Nowa konwersacja". Naciśnij dwukrotnie ekran.

 2. Naciśnij dwukrotnie ekran, aby otworzyć klawiaturę ekranową, a następnie wpisz wiadomość.

 3. Jeśli chcesz oznaczyć wiadomość jako ważną, szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz komunikat "przycisk Otwórz wiadomość w formacie", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Usłyszysz komunikat: "Oznacz jako ważne, przycisk". Dwukrotne stuknięcie umożliwia wybranie. Usłyszysz komunikat: "wiadomość oznaczona jako ważna".

  Aby wrócić do wpisania wiadomości, szybko przesuwaj w lewo, aż przejdziesz do pola tekstowego.

 4. Gdy skończysz, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat "przycisk Wyślij wiadomość", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Aby uzyskać więcej informacji na temat pisania wiadomości grupowych i prywatnych oraz dołączania plików, obrazów, emotikonów, nalepek i memy, zobacz czat w aplikacji Microsoft Teams przy użyciu czytnika zawartości ekranu.

Wylogowywanie się z aplikacji Microsoft Teams

 1. W Microsoft Teams szybko przesuwaj w prawo lub w lewo, aż usłyszysz "Otwórz menu Hamburger", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 2. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz "Otwórz ustawienia", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 3. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat "Wyloguj się, przycisk", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 4. Zostanie otwarte okno dialogowe potwierdzenia wylogowania . Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat "OK, przycisk", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran, aby zakończyć wylogowywanie.

Zobacz też

Wyszukiwanie konwersacji, osoby lub pliku w aplikacji Microsoft Teams przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Używanie czytnika zawartości ekranu do przypominania i zapisywania wiadomości w aplikacji Microsoft Teams

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Eksplorowanie i nawigowanie w aplikacji Microsoft Teams przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Klip wideo: co to jest Microsoft Teams?

Za pomocą Microsoft Teams w sieci Web za pomocą klawiatury i czytnika zawartości ekranu możesz bezproblemowo pracować z zespołem. Przetestowałeś go za pomocą Narratora, szczęk i NVDA, ale może współpracować z innymi czytnikami zawartości ekranu, o ile spełniają one wspólne standardy i techniki ułatwień dostępu. Dowiesz się, jak otworzyć aplikację, zalogować się i wylogować, dołączać do aplikacji Teams, znajdować, czytać i publikować wiadomości w kanale.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Office 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • Możesz łatwo uzyskać dostęp do listy skrótów klawiaturowych z poziomu Microsoft Teams w sieci Web. Naciśnij klawisze Ctrl + E, aby przejść do pola Wyszukaj , wpisz /Keys, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

 • Aby dowiedzieć się więcej o czytnikach zawartości ekranu, przejdź do tematu Jak czytniki zawartości ekranu współpracują z pakietem Microsoft Office.

 • Ostatnie wersje czytnika JAWS nie mają już ustawionego trybu wirtualnego kursora komputera jako domyślnego dla aplikacji Microsoft Teams. Aby uzyskać instrukcje dotyczące włączania trybu kursora komputera wirtualnego, zobacz Włączanie wirtualnego kursora czytnika JAWS.

W tym temacie

Otwórz aplikację Microsoft Teams i zaloguj się.

 1. Na komputerze otwórz Microsoft Edge i przejdź do https://Teams.Microsoft.com.

 2. Zostanie otwarta strona logowania. Jeśli masz kilka kont do wyboru, naciśnij klawisz Tab, aby przejrzeć opcje. Aby wybrać, naciśnij klawisz Enter.

 3. Zostanie otwarta strona logowania organizacji. Aby przechodzić między opcjami, naciśnij klawisz Tab. Aby wybrać, naciśnij klawisz Enter.

 4. Aby przejść do pola hasło, naciskaj klawisze Shift + Tab, aż usłyszysz "hasło", a następnie wpisz swoje hasło. Gdy skończysz, naciśnij klawisz Enter.

Dołączanie do istniejącego publicznego zespołu

 1. Po otwarciu aplikacji naciśnij klawisze Ctrl + Shift + 3, aby uzyskać dostęp do widoku programu Teams .

 2. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz "Dołącz lub Utwórz zespół", a następnie naciśnij klawisz ENTER.

 3. Najpierw sprawdź, czy zespół, do którego chcesz dołączyć, jest jednym z sugerowanych zespołów.

  • Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz: "Utwórz zespół".

  • Użyj klawiszy Strzałka w prawo i Strzałka w lewo, aby przechodzić między sugerowanymi zespołami.

  • Gdy znajdziesz zespół, do którego chcesz dołączyć, naciśnij klawisz Enter.

   Użytkownik zostanie dodany do zespołu i zostanie dodany do listy zespołów w widoku programu Teams .

 4. Jeśli chcesz wyszukać zespół do dołączenia, naciskaj klawisze Shift + Tab, aż usłyszysz: "Wyszukaj".

  Porada: Za pomocą pola wyszukiwania możesz szybko znaleźć zespół i dołączyć do niego. Aby szybko znaleźć zespół, naciśnij klawisze Ctrl + E, aby przejść do pola wyszukiwania . Wpisz /Dołącz, naciśnij klawisz ENTER, a następnie wpisz nazwę zespołu. Naciskaj klawisz Strzałka w dół, a następnie naciśnij klawisz ENTER lub klawisze SHIFT + ENTER.

 5. Wpisz nazwę zespołu, do którego chcesz dołączyć, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

 6. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz: "Utwórz zespół". Następnie naciskaj klawisz Strzałka w prawo lub w lewo, aby przechodzić między wynikami wyszukiwania. Po usłyszeniu zespołu, do którego chcesz dołączyć, naciśnij klawisz ENTER.

  Po dodaniu do zespołu możesz znaleźć zespół w widoku zespoły .

Zmiana swojego statusu

 1. Naciśnij klawisze Ctrl + E, aby przejść do pola wyszukiwania , a następnie naciśnij klawisz Tab. Usłyszysz: "profil, ustawienia aplikacji i inne".

 2. Naciśnij klawisz Enter. Usłyszysz komunikat: "Zmień swój status".

 3. Naciśnij klawisz ENTER, aby otworzyć menu Opcje statusu. Użyj klawiszy strzałek w górę i w dół, aby wybrać opcję statusu, a następnie naciśnij klawisz ENTER, aby potwierdzić wybór.

Znajdowanie i odczytywanie nowych wiadomości w kanale

Gdy nadejdzie nowa wiadomość, czytnik zawartości ekranu odczytuje dane dotyczące tekstu i wiadomości. Wiadomości możesz również przeglądać na karcie wpisy kanału.

 1. W kanale Naciskaj klawisz TAB lub klawisze Alt + Strzałka w lewo lub Strzałka w prawo, aż usłyszysz komunikat: "notki". Microsoft Teams w sieci Web domyślnie wybiera najnowszą wiadomość.

 2. Przechodzenie w górę i w dół na liście wiadomości przez naciśnięcie klawiszy strzałek w górę i w dół.

  Porada: Domyślnie, Microsoft Teams ładuje 20 najnowszych wiadomości. Aby wyświetlić starsze wiadomości, należy przejść do tyłu na liście wiadomości.

Uwaga: W czytniku NVDA jest to nazywane trybem przeglądania, w czytniku JAWS jest to nazywane trybem kursora wirtualnego, a w Narratorze jest to nazywane trybem skanowania.

 1. W kanale Naciskaj klawisz TAB lub klawisze Alt + Strzałka w lewo lub Strzałka w prawo, aż usłyszysz komunikat: "notki". Microsoft Teams w sieci Web domyślnie wybiera najnowszą wiadomość.

 2. Wiadomości są oznaczane jako nagłówki. Przechodzenie między nimi przez naciśnięcie klawisza H (do przodu) lub Shift + H (do tyłu). Lista wiadomości zawiera następujące poziomy nagłówków:

  • Nagłówek 2: tytuł głównego obszaru zawartości

  • Nagłówek 3: separatory daty w konwersacji.

  • Nagłówek 4: poszczególne wiadomości w określonym dniu.

  • Nagłówek 5: odpowiedzi na wiadomości.

  Porada: Domyślnie, Microsoft Teams ładuje 20 najnowszych wiadomości. Aby wyświetlić starsze wiadomości, należy przejść do tyłu na liście wiadomości.

Porada: Możesz szybko przejść do nieprzeczytanych wiadomości przy użyciu pola wyszukiwania . Aby przejść do pola wyszukiwania , naciśnij klawisze Ctrl + E. Wpisz /unread , a następnie naciśnij klawisz ENTER.

Nawigowanie po konwersacjach podzielonych na wątki i ich odczytywanie

 1. Jeśli Konwersacja, do której należysz, jest konwersacją wątkową, usłyszysz: "konwersacja gwintowana". Aby otworzyć konwersację podzieloną na wątki, naciśnij klawisz Enter. Usłyszysz pierwszą wiadomość w wątku.

 2. Aby przechodzić pomiędzy wiadomościami w konwersacji podzielonej na wątki, naciśnij klawisze strzałki w górę lub w dół. Czytnik zawartości ekranu odczytuje wiadomości podczas ich przechodzenia.

 3. Aby otworzyć wiadomość w celu wykonania dalszych działań, naciśnij klawisz Enter. Aby przywrócić fokus do konwersacji podzielonej na wątki, naciśnij klawisz Esc.

Dodawanie wiadomości do kanałów

 1. Na karcie wpisy naciśnij klawisz C. Fokus zostanie przeniesiony do okna redagowania wiadomości.

  Porady: 

  • Aby rozwinąć pole redagowania, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji edycji, naciśnij klawisze CTRL + SHIFT + X. Aby zwinąć pole, ponownie naciśnij klawisze CTRL + SHIFT + X.

  • Aby upewnić się, że członkowie zespołu widzą wiadomość, możesz nacisnąć klawisze Ctrl + Shift + I w polu redagowania, aby oznaczyć wiadomość jako ważną. Usłyszysz: "styl cudzysłowu blokowego został usunięty". Ważne wiadomości są oznaczone jako Ważne! w kanale i są wyświetlane jako powiadomienia w kanale aktywności dla członków zespołu.

 2. Wpisz wiadomość. Możesz również dodawać załączniki, a nawet symbole emoji, naklejki lub memy.

 3. Aby wysłać wiadomość, naciśnij klawisze CTRL + ENTER.

Aby uzyskać więcej informacji na temat pisania wiadomości grupowych i prywatnych oraz dołączania plików, obrazów, emotikonów, nalepek i memy, zobacz czat w aplikacji Microsoft Teams przy użyciu czytnika zawartości ekranu.

Odpowiadanie na wiadomość

 1. Na karcie wpisy przejdź do wiadomości, na którą chcesz odpowiedzieć, za pomocą klawiszy Strzałka w górę i Strzałka w dół.

 2. Naciskaj klawisz Strzałka w dół, aż usłyszysz "Odpowiedz", a następnie naciśnij klawisz ENTER.

 3. Wpisz odpowiedź i naciśnij klawisz ENTER, aby ją wysłać.

Uwaga: W czytniku NVDA jest to nazywane trybem przeglądania, w czytniku JAWS jest to nazywane trybem kursora wirtualnego, a w Narratorze jest to nazywane trybem skanowania.

 1. Na karcie wpisy przejdź do wiadomości, na którą chcesz odpowiedzieć, naciskając klawisz H (do przodu) lub Shift + H (do tyłu).

 2. Używając Narratora, naciśnij klawisz R, aby przenieść fokus do pola odpowiedź. W przeciwnym razie Naciskaj klawisz H, aż usłyszysz "Odpowiedz", a następnie naciśnij klawisz ENTER.

 3. Wpisz odpowiedź i naciśnij klawisz ENTER, aby ją wysłać.

Włączanie powiadomień dotyczących konwersacji

Gdy dla konwersacji są włączone powiadomienia, w kanale aktywności pojawią się odpowiedzi na konwersacje. Powiadomienia są automatycznie włączane dla konwersacji, na które rozpoczęto lub na które udzielono odpowiedzi.

 1. W konwersacji w kanale w oknie redagowania wiadomości naciśnij klawisze Shift + Tab, aby przejść do ostatniej wiadomości w kanale.

 2. Naciskaj klawisz Strzałka w górę lub Strzałka w dół, aż usłyszysz pierwszą wiadomość w konwersacji, w której chcesz włączyć powiadomienia.

 3. Naciśnij klawisz Enter. Usłyszysz komunikat: "Lubię to". Naciskaj klawisz Strzałka w prawo, aż usłyszysz komunikat "więcej opcji", a następnie naciśnij klawisz ENTER, aby wybrać.

 4. Aby włączyć powiadomienia dla konwersacji, naciskaj klawisz strzałki w dół, aż usłyszysz "Włącz powiadomienia", a następnie naciśnij klawisz ENTER, aby wybrać.

  Usłyszysz: "więcej opcji".

  Uwaga: Jeśli po wybraniu pozycji "Włącz powiadomienia" nie usłyszysz "więcej opcji", naciśnij klawisz SR + spacja, aby przełączyć tryb czytnika zawartości ekranu.

 5. Aby przywrócić fokus do wiadomości, naciśnij klawisz ESC.

Uwaga: Aby wyłączyć powiadomienia dla konwersacji, postępuj zgodnie z powyższymi instrukcjami do momentu zaznaczenia menu więcej opcji . Naciskaj klawisz Strzałka w dół, aż usłyszysz komunikat "Wyłącz powiadomienia", a następnie naciśnij klawisz ENTER, aby wybrać.

Uwaga: W czytniku NVDA jest to nazywane trybem przeglądania. W czytniku JAWS jest to nazywane trybem kursora wirtualnego.

 1. W konwersacji Naciskaj klawisze H lub Shift + H, aż usłyszysz pierwszą wiadomość w konwersacji, w której chcesz włączyć lub wyłączyć powiadomienia.

 2. Naciskaj klawisz Strzałka w dół, aż usłyszysz: "pasek narzędzi z dwoma przyciskami".

 3. Naciśnij klawisz Enter. Usłyszysz komunikat: "Lubię to".

 4. Aby włączyć powiadomienia dotyczące konwersacji, naciśnij klawisz I, aż usłyszysz komunikat "więcej opcji", a następnie naciśnij klawisz ENTER, aby wybrać pozycję. Naciskaj klawisz I, aż usłyszysz komunikat "Włącz powiadomienia, przycisk", a następnie naciśnij klawisz ENTER.

  Przy użyciu szczęk i NVDA Naciskaj klawisz Strzałka w prawo, aż usłyszysz "więcej opcji", a następnie naciśnij klawisz ENTER, aby wybrać. Naciskaj klawisz Strzałka w dół, aż usłyszysz "Włącz powiadomienia", a następnie naciśnij klawisz ENTER.

 5. Aby przywrócić fokus do wiadomości, naciśnij klawisz ESC.

Uwaga: Aby wyłączyć powiadomienia dla konwersacji, postępuj zgodnie z powyższymi instrukcjami do momentu zaznaczenia menu więcej opcji . W przypadku Narratora Naciskaj klawisz I, aż usłyszysz komunikat "Wyłącz powiadomienia", a następnie naciśnij klawisz ENTER. Przy użyciu szczęk i NVDA Naciskaj klawisz Strzałka w dół, aż usłyszysz komunikat "Wyłącz powiadomienia", a następnie naciśnij klawisz ENTER.

Korzystanie z poleceń pól wyszukiwania

W Microsoft Teams możesz szybko wykonywać czynności za pomocą poleceń dotyczących pól wyszukiwania .

 1. Aby przejść do pola wyszukiwania , naciśnij klawisze Ctrl + E.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Wpisz / , aby otworzyć listę dostępnych poleceń. Aby przejść do listy, naciskaj klawisze Ctrl + Strzałka w górę lub Strzałka w dół, aż usłyszysz nazwę odpowiedniego polecenia, a następnie naciśnij klawisz ENTER, aby je zaznaczyć.

  • Jeśli znasz polecenie, którego chcesz użyć, wpisz je w polu wyszukiwania , a następnie naciśnij klawisz ENTER.

Sprawdzanie, czy jesteś właścicielem zespołu lub członkiem

Właściciele zespołu mają dodatkowe uprawnienia, na przykład edytując ustawienia zespołu.

 1. Aby uzyskać dostęp do widoku Teams , naciśnij klawisze Ctrl + Shift + 3.

 2. Za pomocą klawiszy Strzałka w górę i Strzałka w dół przejdź do zespołu, który chcesz sprawdzić.

 3. Naciśnij klawisze Shift + F10, aby otworzyć menu więcej opcji .

 4. Naciskaj klawisz Strzałka w dół, aż usłyszysz: "Zarządzaj zespołem".

 5. Naciśnij klawisz Enter. Usłyszysz komunikat: "członkowie".

 6. Aby wyszukać siebie na liście członków, naciśnij klawisz Tab, aby przejść do pola wyszukiwania i wpisać swoją nazwę.

 7. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz "nazwa", a następnie naciskaj klawisz Strzałka w dół. Czytnik zawartości ekranu odczytuje swoje imię i nazwisko, stanowisko, lokalizację oraz rolę.

Wylogowywanie się z aplikacji Microsoft Teams

 1. W Microsoft Teams Naciskaj klawisz TAB lub klawisze Shift + Tab, aż usłyszysz "profil, ustawienia aplikacji i inne", a następnie naciśnij klawisz ENTER.

 2. Naciskaj wielokrotnie klawisz Strzałka w dół, aż usłyszysz opcję Wyloguj, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

Zobacz też

Tworzenie i modyfikowanie zespołów w aplikacji Microsoft Teams za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wyszukiwanie konwersacji, osoby lub pliku w aplikacji Microsoft Teams przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Eksplorowanie i nawigowanie w aplikacji Microsoft Teams przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Klip wideo: co to jest Microsoft Teams?

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Uwaga:  Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Czy możesz dać nam znać, czy te informacje były pomocne? Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×