Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących tworzenia prezentacji w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących tworzenia prezentacji w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Symbol odczytywania na głos z etykietą zawartości czytnika ekranu. Ten temat dotyczy korzystania z czytnika zawartości ekranu w pakiecie Office

Ten artykuł jest przeznaczony dla osób, które korzystają z czytnika zawartości ekranu w produktach pakietu Office i stanowi część zawartości dotyczącej ułatwień dostępu pakietu Office. Aby uzyskać bardziej ogólną pomoc, zobacz stronę główną Pomocy technicznej pakietu Office.

Za pomocą klawiatury i Narratora, wbudowanego czytnika zawartości ekranu w systemie Windows, możesz tworzyć, odczytywać i edytować prezentacje w programie PowerPoint 2016. Prezentacja programu PowerPoint jest pokazem slajdów. Każdy slajd jest kanwą przeznaczoną na obrazy, słowa i kształty, które pomagają zbudować opowieść.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane subskrybentom usługi Office 365 stopniowo, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak szybciej uzyskać nowe funkcje, odwiedź stronę Kiedy uzyskam najnowsze funkcje w pakiecie Office 2016 dla usługi Office 365.

 • Aby zapoznać się ze skrótami klawiaturowymi, zobacz Używanie skrótów klawiaturowych do tworzenia prezentacji programu PowerPoint.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Windows — Narrator. Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z Narratora, zobacz Wprowadzenie do Narratora.

 • W tym temacie jest też mowa o działaniu czytnika JAWS. Aby uzyskać więcej informacji na temat czytnika JAWS dla systemu Windows, zobacz JAWS for Windows Quick Start Guide (Przewodnik Szybki start programu JAWS dla systemu Windows).

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na komputerze PC. W przypadku telefonu lub tabletu z systemem Windows nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

 • Kilka procedur przedstawionych w tym temacie dotyczy widoku Backstage. W programach pakietu Office, takich jak PowerPoint, widok Backstage odnosi się do strony otwieranej po wybraniu karty Plik. Widok Backstage zawiera zestaw poleceń wykonywanych na pliku prezentacji, takich jak otwieranie i zapisywanie pliku, a wstążka zawiera zestaw poleceń do pracy nad prezentacją, takich jak wstawianie slajdów lub dodawanie komentarza.

W tym temacie

Otwieranie aplikacji PowerPoint

Aby otworzyć program PowerPoint 2016, naciśnij klawisz logo Windows, wpisz ciąg PowerPoint i naciśnij klawisz Enter. Program PowerPoint zostanie otwarty w widoku pokazującym ostatnio używane prezentacje, pole wyszukiwania, szablony i motywy. Fokus będzie znajdował się na szablonie Pusta prezentacja.

Otwieranie prezentacji

Program PowerPoint zachowuje listę ostatnio otwieranych plików, dzięki czemu łatwiej jest znaleźć je ponownie.

 1. Po otworzeniu programu PowerPoint 2016 naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz nazwę prezentacji oraz komunikat „Przycisk, Alt, F, 1”.

 2. Jeśli pierwsza ostatnio używana prezentacja jest tą, którą chcesz otworzyć, naciśnij klawisz Enter. Jeśli nie, naciskaj klawisz Strzałka w dół, aż znajdziesz odpowiednią prezentację, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 3. Jeśli prezentacja, której szukasz, nie znajduje się na liście ostatnio używanych prezentacji, naciskanie klawisza Strzałka w dół doprowadzi Cię do hiperlinku Otwórz inne prezentacje na końcu listy. Naciśnij klawisz Enter, aby otworzyć okienko Otwórz, za pomocą którego możesz poszukać plików na komputerze i w lokalizacjach sieciowych, z którymi masz połączenie, takich jak usługa OneDrive.

Odczytywanie zawartości slajdów w widoku normalnym

Główne obszary widoku Normalny to okienko miniatur, obszar edytowania slajdu i okienko Notatki. Aby przechodzić między tymi obszarami, naciskaj klawisz F6.

Każdy slajd zawiera jeden lub kilka symboli zastępczych, czyli pól tekstowych i innych elementów zawartości.

 1. Gdy fokus znajduje się na slajdzie, naciskaj klawisz Tab, aby przechodzić między jego symbolami zastępczymi. Czytnik zawartości ekranu podaje typ symbolu zastępczego podczas przechodzenia między nimi, na przykład „Pole tekstowe Tytuł, edytowanie”.

 2. Aby przeczytać zawartość symbolu zastępczego, podczas korzystania z Narratora naciśnij klawisze Caps Lock+M.

 3. Po odczytaniu zawartości, naciśnij klawisz Esc, aby fokus powrócił do slajdu.

Odczytywanie zawartości slajdów w innych widokach

Oprócz widoku Normalny program PowerPoint udostępnia kilka innych widoków do pracy ze slajdami. Poszczególne widoki oferują unikatowe funkcje. Szczególnie przydatne są następujące widoki:

 • Konspekt. Zapewnia widok samego tekstu zawartości slajdów. Aby otworzyć widok konspektu, naciśnij klawisze Alt+W, P, a następnie klawisz O. Aby przełączać się między miniaturami i konspektem w widoku Normalny, naciskaj klawisze Ctrl+Shift+Tab.

  Uwaga: Narrator czasami nie anonsuje widoku Konspekt po naciśnięciu klawiszy Alt+W, P, O.

 • Sortowanie slajdów. W tym widoku są wyświetlane wszystkie slajdy w kolejności poziomej w wierszach, co umożliwia ich łatwe wycinanie, kopiowanie, wklejanie, a także zmienianie ich kolejności. Czytniki zawartości ekranu identyfikują slajdy na podstawie ich numeru i tytułu. Aby otworzyć widok Sortowanie slajdów, naciśnij klawisze Alt+W, I. Aby powrócić do widoku Normalny, naciśnij klawisze Alt+W, L.

 • Do czytania. Ten widok umożliwia przeglądanie prezentacji podobnie jak w widoku Pokaz slajdów. Aby otworzyć widok do czytania, naciśnij klawisze Alt+W, D. Aby powrócić do poprzedniego widoku, naciśnij klawisz Esc.

 • Wzorzec slajdów. Ten widok umożliwia wprowadzanie zmian projektowych, które są stosowane do wszystkich slajdów. Aby otworzyć widok Wzorzec slajdów, naciśnij klawisze Alt+W, M. Do wstążki zostanie dodana karta Wzorzec slajdów (Alt+M), między kartami Plik i Narzędzia główne. Aby zamknąć widok Wzorzec slajdów, naciśnij klawisze Alt+M, C.

 • Pokaz slajdów. Umożliwia wyświetlanie slajdów na pełnym ekranie, aby były widoczne dla odbiorców, gdy prowadzisz prezentację. Aby rozpocząć pokaz slajdów, naciśnij klawisz F5. Aby przejść do następnego slajdu, naciśnij klawisz Page Down. Aby przejść do poprzedniego slajdu, naciśnij klawisz Page Up. Aby zakończyć, naciśnij klawisz Esc.

 • Widok prezentera. Umożliwia wyświetlanie prezentacji wraz z notatkami prelegenta na jednym komputerze (na przykład na komputerze przenośnym) i jednoczesne wyświetlanie prezentacji bez notatek dla odbiorców na drugim monitorze. Jeśli podczas uruchamiania prezentacji w widoku Pokaz slajdów do komputera jest podłączony drugi monitor, to Widok prezentera jest automatycznie otwierany na drugim monitorze. Aby otworzyć Widok prezentera, gdy do komputera jest podłączony jeden monitor, naciśnij klawisze Shift+F10+R.

  Aby odczytać obiekty na slajdzie, użyj poniższych skrótów:

  • Aby przejść do podglądu slajdu, naciśnij klawisze Caps Lock+strzałka w lewo lub strzałka w prawo, a następnie naciśnij klawisze Caps Lock+Enter w celu przeniesienia fokusu do okna Pokaz slajdów.

  • W oknie Pokaz slajdów naciśnij klawisze Caps Lock+strzałka w lewo lub strzałka w prawo, aby przechodzić między wszystkimi obiektami. Aby odczytać obiekty, naciśnij klawisze Caps Lock+M.

  • Aby przełączyć z powrotem do okna Widok prezentera, naciskaj wielokrotnie klawisze Caps Lock+Strzałka w prawo, aż usłyszysz komunikat „Powrót do widoku prezentera”, a następnie naciśnij klawisze Caps Lock+Enter.

   Uwaga: Jeśli przeprowadzasz prezentację bez użycia widoku prezentera, nie usłyszysz komunikatu „Powrót do widoku prezentera”.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Używanie skrótów klawiaturowych do przeprowadzania prezentacji i Przedstawianie prezentacji za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie PowerPoint.

Poruszanie się po slajdach

Aby szybko przechodzić między slajdami, możesz użyć okienka miniatur.

 1. Naciskaj klawisz F6, aż usłyszysz komunikat „Slajd”, a następuje jego tytuł i na przykład informację „1 z 2”. Oznacza to, że fokus znajduje się w okienku miniatur.

 2. Gdy fokus znajduje się w okienku miniatur, czytniki zawartości ekranu odczytują tytuły slajdów podczas przechodzenia między tymi slajdami. Aby przejść do następnego lub poprzedniego slajdu, naciśnij klawisz Strzałka w górę lub Strzałka w dół.

Porada: Czasami czytnik zawartości ekranu traci fokus i nie odczytuje tytułu slajdu. W takim przypadku naciśnij klawisze Alt+Tab dwa razy, aby spróbować przenieść fokus poza okno programu PowerPoint, a następnie z powrotem na miniatury.

Wybieranie motywu i tworzenie prezentacji

Motyw to wstępny projekt slajdu zawierający układ slajdu, kolory i czcionki. Niektóre motywy zawierają również dekoracyjne grafiki, na przykład obraz tła, poziomą linię lub obramowanie dekoracyjne. Użycie motywu pomaga nadać prezentacji profesjonalny wygląd.

Uwaga: Nie wszystkie motywy są dostępne dla osób niepełnosprawnych.

 1. Po uruchomieniu program PowerPoint zostanie otwarty w widoku Backstage, w którym można wybrać jeden z wbudowanych motywów i szablonów.

  Uwaga: Zalecamy użycie domyślnej pustej prezentacji, chyba że Twój zespół utworzył szablon motywu programu PowerPoint z ułatwieniami dostępu i udostępnił go w galerii Backstage.

  Do przechodzenia między motywami używaj klawiszy strzałek. Czytniki ekranu identyfikują motywy według nazwy, a nie według koloru i projektu.

 2. Aby wybrać odpowiedni motyw, naciśnij klawisz Enter. Zostanie otwarte okienko podglądu i usłyszysz komunikat: „Przycisk Utwórz <nazwa motywu>”. Fokus znajduje się na przycisku Utwórz.

 3. Aby utworzyć prezentację, naciśnij klawisz Enter. Prezentacja zostanie otwarta w widoku Normalny z jednym slajdem tytułowym. Usłyszysz komunikat „Slajd 1, slajd”.

 4. Naciśnij klawisz Tab, aby przenieść fokus do symbolu zastępczego tytułu na pierwszym slajdzie, a następnie zacznij wpisywać tekst tytułu.

 5. Po zakończeniu pisania naciśnij klawisz Esc.

 6. Aby przejść do następnego symbolu zastępczego, który jest przeznaczony na podtytuł, naciskaj klawisz Tab, a następnie zacznij pisać.

Wstawianie nowego slajdu

Gdy slajd tytułowy jest gotowy, możesz rozpocząć dodawanie kolejnych slajdów prezentacji. Każdy motyw zawiera kolekcję wstępnie zdefiniowanych układów slajdów. Na przykład kolekcja może obejmować slajd tytułowy, slajd z polem tytułu oraz polem zawartości, a także slajd z dwiema kolumnami.

Porada: W celu udostępnienia slajdu należy nadać każdemu slajdowi tytuł.

Aby dodać nowy slajd na podstawie układu bieżącego slajdu, naciśnij klawisze Ctrl+M.

Aby dodać slajd, w którym używany jest jeden z innych układów w wybranym motywie, wykonaj następujące kroki:

 1. Aby otworzyć listę układów slajdów, naciśnij klawisze Alt+H, I. Fokus zostanie przeniesiony do listy i usłyszysz nazwę pierwszego układu slajdu.

 2. Użyj klawiszy strzałek, aby przejść do odpowiedniego układu slajdu. Usłyszysz nazwę układu, na przykład Dwa elementy zawartości lub Zawartość z podpisem. Aby wstawić kolejny slajd z obecnie wybranym układem, naciśnij klawisz Enter.

Porada: Aby zduplikować slajd wraz z zawartością, przenieś fokus do slajdu lub obrazu slajdu w okienku miniatur slajdów i naciśnij klawisze Ctrl+D. W Narratorze, gdy fokus znajdzie się w okienku miniatur slajdów, usłyszysz komunikat „Slajd”, a następnie tytuł slajdu i na przykład informację „1 z 2”. Gdy fokus znajduje się na slajdzie, usłyszysz numer slajdu i komunikat „Slajd”.

Zapisywanie prezentacji

Warto często zapisywać wyniki pracy. Wykonaj poniższe czynności, aby nazwać i zapisać prezentację po raz pierwszy:

 1. Naciśnij klawisze Alt+F, A, aby otworzyć widok Backstage z fokusem na karcie Zapisz jako. Naciśnij klawisz Tab, aby ustawić fokus na lokalizacji pierwszego folderu plików na liście w okienku Zapisz jako. Usłyszysz nazwę lokalizacji domyślnej, na przykład „OneDrive — Microsoft”.

  Aby wybrać inną lokalizację, na przykład folder Dokumenty na komputerze, naciskaj klawisz Strzałka w dół, aby poruszać się po liście dostępnych lokalizacji, aż znajdziesz odpowiednią. Możesz na przykład przejść przez różne lokalizacje w sieci Web do lokalizacji „Ten komputer”.

 2. Za pomocą klawisza Tab przejdź do obszaru nazywania pliku. Fokus znajdzie się na przycisku Nawiguj w górę.

  • Aby kontynuować poszukiwanie żądanego folderu, naciśnij klawisz Enter.

  • W przeciwnym razie naciśnij klawisz Tab, aby usłyszeć nazwę folderu. Na przykład możesz usłyszeć komunikat „Dokumenty”.

 3. Za pomocą klawisza Tab przejdź do obszaru Nazwa pliku.

 4. Wpisz nazwę prezentacji.

  Porada: Domyślnie program PowerPoint zapisze prezentację w postaci standardowego pliku programu PowerPoint 2016 z rozszerzeniem pptx. Jeśli chcesz zapisać prezentację jako inny typ pliku, naciśnij klawisz Tab, a następnie naciskaj klawisz Strzałka w dół, aby przejrzeć dostępne opcje. Przy użyciu klawiszy Strzałka w górę i Strzałka w dół poruszaj się opcjach, a następnie naciśnij klawisz Enter, aby dokonać wyboru.

 5. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat „Przycisk Zapisz”, a następnie naciśnij klawisz Enter.

Aby zapisać wprowadzone zmiany w dowolnym momencie, naciśnij klawisze Ctrl+S.

Dodawanie tekstu do slajdu

Aby dodać zawartość do slajdu, należy otworzyć widok Normalny.

Dodawanie tekstu w widoku normalnym

 1. Aby przenieść fokus do slajdu, naciskaj klawisz F6, aż usłyszysz numer slajdu i komunikat „Slajd”.

 2. Naciśnij klawisz Tab, aby przejść do symbolu zastępczego tekstu. Zamiast tytułu slajdu usłyszysz na przykład komunikat „Pole tekstowe Tytuł, edytowanie”.

 3. Zacznij wpisywać tekst, który ma się znaleźć na slajdzie.

 4. Aby przenieść punkt wstawienia do następnego symbolu zastępczego tytułu lub tekstu podstawowego, naciśnij klawisze Ctrl+Enter.

  Uwaga: Jeśli nie ma więcej symboli zastępczych tekstu, naciśnięcie klawiszy Ctrl+Enter spowoduje wstawienie nowego slajdu z układem pierwotnego slajdu oraz umieszczenie fokusu na pierwszym symbolu zastępczym nowego slajdu.

Formatowanie tekstu

Przy użyciu skrótów klawiaturowych można stosować różne style czcionek, takie jak pogrubienie lub kursywa, oraz tworzyć listy punktowane lub numerowane.

Zmienianie stylu czcionki

 1. W symbolu zastępczym tekstu zaznacz tekst, do którego chcesz dodać punktory lub numerowanie.

  Porada: Aby dowiedzieć się, jak zaznaczać tekst za pomocą klawiatury w programie PowerPoint, przejdź do sekcji Zaznaczanie i edytowanie tekstu i obiektów w artykule Używanie skrótów klawiaturowych do tworzenia prezentacji.

 2. Aby zmienić styl czcionki, użyj następujących skrótów klawiaturowych:

  • Naciśnij klawisze Ctrl+B, aby zastosować pogrubienie do zaznaczonego tekstu.

  • Naciśnij klawisze Ctrl+I, aby zastosować kursywę do zaznaczonego tekstu.

  • Naciśnij klawisze Ctrl+U, aby podkreślić zaznaczony tekst.

  • Naciśnij klawisze Ctrl+Spacja, aby usunąć wszystkie style z zaznaczonego tekstu.

Tworzenie listy punktowanej podczas pisania

 1. Na początku nowego wiersza wpisz znak * (gwiazdkę), a następnie naciśnij klawisz Spacja lub Tab.

 2. Wpisz dowolny tekst. Naciśnięcie klawisza Enter spowoduje automatyczne utworzenie wypełnionego zaokrąglonego punktora.

 3. Aby utworzyć nowy element listy, naciśnij klawisz Enter.

 4. Aby zakończyć tworzenie listy, naciśnij klawisz Enter, a następnie klawisz Backspace.

Tworzenie listy numerowanej podczas pisania

 1. Na początku nowego wiersza wpisz znaki 1. (cyfrę 1 i kropkę), a następnie naciśnij klawisz Spacja lub Tab.

 2. Wpisz odpowiedni tekst. Naciśnięcie klawisza Enter spowoduje automatyczne utworzenie punktora numerowanego.

 3. Aby utworzyć nowy element listy, naciśnij klawisz Enter.

 4. Aby zakończyć tworzenie listy, naciśnij klawisz Enter, a następnie klawisz Backspace.

Dodawanie obrazów

Za pomocą grafiki i zdjęć możesz tworzyć bardziej ożywione prezentacje.

Uwaga: W poniższej procedurze założono, że obrazy są przechowywane w folderze Obrazy na komputerze.

 1. Gdy fokus znajduje się na slajdzie, naciskaj klawisz Tab, aby przechodzić między jego symbolami zastępczymi. Czytnik zawartości ekranu podaje typy symboli zastępczych podczas poruszania się po nich, na przykład „Pole tekstowe Tytuł, edytowanie”.

 2. Gdy znajdziesz symbol zastępczy, w którym chcesz wstawić obraz, naciśnij klawisze Alt+N, P. Zostanie otwarte okno dialogowe Wstawianie obrazu. Domyślnie okno dialogowe wskazuje folder Obrazy na komputerze.

 3. Na początku fokus znajduje się w polu Nazwa pliku. Wpisz początkowe litery nazwy pliku obrazu, a następnie naciśnij klawisz Strzałka w dół, aby przeglądać wyniki wyszukiwania.

  • Narrator nie odczytuje automatycznie pierwszego pasującego wyniku. Usłyszysz tylko komunikat: „Koniec wiersza”. Naciśnij klawisze Caps Lock+D, aby usłyszeć nazwę pliku.

  • Jeśli wyników jest więcej, naciskanie klawisza Strzałka w dół spowoduje, że czytnik zawartości ekranu je odczyta.

  • Jeśli nie ma żadnych wyników, usłyszysz komunikat „Strzałka w dół” zamiast komunikatu „Koniec wiersza”.

 4. Naciśnij klawisz Enter, aby dodać obraz do wybranego symbolu zastępczego w prezentacji.

Dodawanie notatek prelegenta

Możesz umieścić ważne informacje i adnotacje w notatkach prelegenta i odwoływać się do nich podczas prezentacji.

 1. Aby upewnić się, czy okienko Notatki jest otwarte dla slajdu, do którego chcesz dodać adnotacje, wybierz widok Normalny, naciskając klawisze Alt+W, L.

 2. Naciskaj klawisz F6, aż usłyszysz komunikat: „Notatki slajdów, okienko”.

 3. Wpisz notatki.

 4. Aby przenieść fokus z powrotem do slajdu, naciskaj klawisz F6, aż usłyszysz tytuł slajdu i komunikat „Slajd”.

  Porada: Czasami czytnik zawartości ekranu traci fokus i nie odczytuje tytułu slajdu. W takim przypadku naciśnij klawisze Alt+Tab dwa razy, aby spróbować przenieść fokus poza okno programu PowerPoint i z powrotem.

Przedstawianie prezentacji

Gdy prezentacja jest gotowa, przedstawienie jej innym osobom jest proste.

 1. Otwórz prezentację w programie PowerPoint.

 2. Aby rozpocząć pokaz slajdów, naciśnij klawisz F5.

 3. Naciśnij klawisz Spacja, aby przejść do następnego slajdu. Aby przejść do poprzedniego slajdu, naciśnij klawisz Backspace.

 4. Aby zamknąć pokaz slajdów, naciśnij klawisz Esc.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Używanie skrótów klawiaturowych do przeprowadzania prezentacji.

Zobacz też

Drukowanie prezentacji w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Odczytywanie lub dodawanie notatek prelegenta i komentarzy w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Używanie skrótów klawiaturowych do tworzenia prezentacji programu PowerPoint

Używanie skrótów klawiaturowych do przeprowadzania prezentacji programu PowerPoint

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Dowiedz się, jak nawigować po programie PowerPoint za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Za pomocą klawiatury i funkcji VoiceOver, wbudowanego czytnika zawartości ekranu w systemie Mac OS, możesz tworzyć, odczytywać i edytować prezentacje w programie PowerPoint 2016 dla komputerów Mac. Prezentacja programu PowerPoint jest pokazem slajdów. Każdy slajd jest kanwą przeznaczoną na obrazy, słowa i kształty, które pomagają zbudować opowieść.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane subskrybentom usługi Office 365 stopniowo, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak szybciej uzyskać nowe funkcje, odwiedź stronę Kiedy uzyskam najnowsze funkcje w pakiecie Office 2016 dla usługi Office 365.

 • Aby poznać skróty klawiaturowe, zobacz Skróty klawiaturowe w programie PowerPoint 2016 dla komputerów Mac.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Mac OS — VoiceOver. Aby dowiedzieć się więcej o używaniu czytnika VoiceOver, zobacz Rozpoczynanie pracy z funkcją VoiceOver.

 • Program PowerPoint ma różne widoki zaprojektowane do wykonywania różnych zadań. Aby na przykład dodać zawartość do slajdów, zwykle pracujesz w widoku normalnym lub, być może, w widoku konspektu, jeśli tworzysz konspekt lub scenariusz dla prezentacji. Widok pokazu slajdów nadaje się do prezentowania slajdów na komputerze, a widok prezentera przydaje się do pokazywania różnych ekranów osobie prowadzącej i odbiorcom.

W tym temacie

Otwieranie aplikacji PowerPoint

 1. Na komputerze Mac, naciśnij klawisze Command+Shift+A, aby otworzyć widok Aplikacje w programie Finder.

 2. Naciśnij klawisze Control+Opcja+Shift+Strzałka w dół, aby wejść do grupy Aplikacje, a następnie przeglądaj aplikacje za pomocą klawiszy strzałek.

 3. Gdy funkcja VoiceOver poinformuje „Aplikacja Microsoft PowerPoint”, naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja, aby otworzyć aplikację PowerPoint.

 4. W otwartym widoku w okienku po lewej stronie znajduje się 5 przycisków. Za pomocą tych przycisków możesz zalogować się do konta Microsoft, utworzyć nową prezentację, uzyskać dostęp do ostatnio używanych i udostępnionych prezentacji oraz otworzyć prezentację z lokalizacji pliku.

  Aby przejść do tego okienka, naciskaj klawisze Shift+Tab, aż funkcja VoiceOver poinformuje: „Zaloguj, przycisk menu” lub „Nowe, przycisk radiowy”. Aby przejść do innych przycisków w okienku, użyj klawiszy strzałek. Aby wybrać przycisk, naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja.

  Aby przejść do listy plików, naciśnij klawisz Tab, a następnie poruszaj się za pomocą klawiszy strzałek. Aby wybrać i otworzyć prezentację, naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja.

Otwieranie prezentacji

 1. W programie PowerPoint naciśnij klawisze Command+O.

  Zostanie otwarte okno dialogowe umożliwiające wybranie lokalizacji i pliku. Jeśli plik programu PowerPoint był już wcześniej otwierany, ten plik będzie już zaznaczony.

 2. Aby poruszać się po oknie dialogowym, używaj klawisza Tab oraz klawiszy strzałek. Podczas nawigowania po elementach funkcja VoiceOver odczytuje ich nazwy. Aby przejść do listy w oknie dialogowym, naciśnij klawisze Control+Opcja+Shift+Strzałka w dół. Aby wybrać i otworzyć plik, naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja, gdy odpowiedni plik zostanie zaznaczony.

Odczytywanie zawartości slajdów

Odczytywanie zawartości slajdów w widoku normalnym

 1. Aby przejść do widoku Normalny, naciśnij klawisze Command+1.

 2. W prezentacji programu PowerPoint naciskaj klawisz F6, aby przejść do obszaru Okienko miniatur.

 3. Naciśnij klawisze Control+Opcja+Shift+Strzałka w dół, aby wejść do okienka.

 4. Naciskaj klawisze Strzałka w górę lub Strzałka w dół, aby poruszać się po slajdach w okienku miniatur. Podczas nawigowania po slajdach funkcja VoiceOver odczytuje ich nazwy.

 5. Gdy dotrzesz do miniatury slajdu, który chcesz odczytać, naciśnij klawisz Tab, aby przejść do obszaru slajdu.

 6. Aby zaznaczyć zawartość slajdu, naciśnij klawisze Control+Opcja+Shift+Strzałka w dół. Funkcja VoiceOver odczyta liczbę elementów na slajdzie oraz nazwę obecnie zaznaczonego elementu. Na przykład na slajdzie zawierającym pole tekstowe tytułu i pole tekstowe z zawartością tekstową funkcja VoiceOver poinformuje: „W okienku Edytor slajdów, obszar układu, 2 elementy, pole tekstowe Tytuł, pole tekstowe”.

 7. Aby wybrać i odczytać zawartość pola tekstowego, naciśnij klawisze Control+Opcja+Shift+Strzałka w dół, a funkcja VoiceOver odczyta tekst.

 8. Aby przejść do następnego elementu na slajdzie, najpierw naciśnij klawisze Control+Opcja+Shift+Strzałka w górę, aby powrócić, a następnie naciśnij klawisz Strzałka w dół.

 9. Aby wybrać i odczytać zawartość danego elementu, naciśnij klawisze Control+Opcja+Shift+Strzałka w dół, a funkcja VoiceOver odczyta tekst.

Odczytywanie tytułów slajdów w widoku Sortowanie slajdów

 1. Aby przejść do widoku Sortowanie slajdów, naciśnij klawisze Command+2.

 2. Naciskaj klawisz F6, aż funkcja VoiceOver poinformuje: „Sortowanie slajdów, lista”.

 3. Aby wejść na listę, naciśnij klawisze Control+Opcja+Shift+Strzałka w dół. Funkcja VoiceOver odczyta tytuł obecnie zaznaczonego slajdu.

 4. Za pomocą klawiszy strzałek poruszaj się po slajdach i sekcjach. Podczas nawigowania funkcja VoiceOver odczytuje ich tytuły.

Odczytywanie notatek slajdów w widoku Strona notatek

 1. Aby przejść do widoku Strona notatek, naciśnij klawisze Command+3.

 2. Naciskaj klawisz F6, aż funkcja VoiceOver poinformuje: „Widok Strona notatek, obszar układu”.

 3. Naciśnij klawisze Control+Opcja+Shift+Strzałka w dół, aby wybrać stronę i przejść do pierwszego elementu na tej stronie. Pierwszy element to obraz slajdu.

 4. Aby przejść do sekcji Strona notatek, naciśnij klawisz Strzałka w dół. Funkcja VoiceOver poinformuje: „Pole tekstowe, pole tekstowe”.

 5. Aby odczytać tekst notatek, naciśnij klawisze Control+Opcja+Shift+Strzałka w dół.

Odczytywanie zawartości slajdów w widoku konspektu

 1. Aby przejść do obszaru Widok konspektu, naciśnij klawisze Command+4.

 2. Naciskaj klawisz F6, aż funkcja VoiceOver poinformuje: „Okienko konspektu, obszar układu”.

 3. Naciśnij klawisze Control+Opcja+Shift+Strzałka w dół, aby wybrać to okienko. Funkcja VoiceOver zacznie odczytywać zawartość slajdów, rozpoczynając od pierwszego slajdu.

Odczytywanie notatek prelegenta w widoku prezentera

 1. Aby przejść do obszaru Widok prezentera, naciśnij klawisze Opcja+Enter.

 2. Aby przejść do sekcji notatek prelegenta, naciskaj klawisz Strzałka w prawo lub Strzałka w lewo, aż funkcja VoiceOver poinformuje: „Okienko Notatki, obszar układu”.

 3. Naciśnij klawisze Control+Opcja+Shift+Strzałka w dół, aby zaznaczyć notatki. Funkcja VoiceOver je odczyta. Aby anulować zaznaczenie, naciśnij klawisze Control+Opcja+Shift+Strzałka w górę.

Odczytywanie zawartości slajdów w widoku Pokaz slajdów

 1. Aby rozpocząć pokaz slajdów, naciśnij klawisze Command+Shift+Enter.

 2. Aby odczytać wszystko, co jest na slajdzie, naciśnij klawisze Control+Opcja+A.

  Aby odczytywać elementy osobno, najpierw naciśnij klawisze Control+Opcja+Shift+Strzałka w dół, aby wejść na slajd. Następnie poruszaj się po obszarach za pomocą klawiszy strzałek. Funkcja VoiceOver odczytuje elementy i teksty podczas przechodzenia między nimi.

Poruszanie się po slajdach

Aby poruszać się po slajdach w widoku Pokaz slajdów:

 • Naciśnij klawisz N, aby przejść do następnego slajdu.

 • Naciśnij klawisz P, aby przejść do poprzedniego slajdu.

 • Naciśnij klawisze Funkcja+Strzałka w prawo, aby przejść do ostatniego slajdu.

 • Naciśnij klawisze Funkcja+Strzałka w lewo, aby przejść do pierwszego slajdu.

 • Naciśnij klawisze Control+Opcja+Shift+M, aby otworzyć menu kontekstowe. Aby poruszać się po opcjach w menu, użyj klawisza Strzałka w dół. Podczas nawigowania po elementach funkcja VoiceOver odczytuje ich nazwy.

  Aby na przykład przejść do określonego slajdu w prezentacji, naciskaj klawisz Strzałka w dół, aż funkcja VoiceOver poinformuje: „Według tytułów, podmenu”. Naciśnij raz klawisz Strzałka w prawo, aby przejść do podmenu, i klawisz Strzałka w dół, aby przechodzić między slajdami. Podczas nawigowania po slajdach funkcja VoiceOver odczytuje ich tytuły. Gdy dotrzesz do slajdu, do którego chcesz przejść, naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja. Slajd zostanie otwarty.

Wybieranie motywu, a następnie tworzenie pustej prezentacji

Motyw to wstępny projekt slajdu zawierający układ slajdu, kolory i czcionki. Niektóre motywy zawierają również dekoracyjne grafiki, na przykład obraz tła, poziomą linię lub obramowanie dekoracyjne. Użycie motywu pomaga dopracować wygląd prezentacji.

 1. Uruchom program PowerPoint. Program PowerPoint zostanie otwarty w widoku, w którym można wybrać jeden z wbudowanych motywów i szablonów. Naciśnij raz klawisz strzałki w górę. Funkcja VoiceOver poinformuje: „Przeszukaj wszystkie szablony”. Jesteś w polu wyszukiwania.

 2. Aby znaleźć motywy z najlepszymi ułatwieniami dostępu, wpisz w polu ułatwienia dostępu.

 3. Aby przejść do wyników wyszukiwania, naciśnij raz klawisz strzałki w dół. Funkcja VoiceOver poinformuje: „Siatka, jesteś obecnie w siatce”.

 4. Aby przejrzeć wyniki wyszukiwania, naciśnij klawisze Control+Opcja+Shift+Strzałka w dół raz, a następnie poruszaj się za pomocą klawiszy strzałek. Gdy dotrzesz do motywu, którego chcesz użyć, naciśnij klawisz Enter

 5. Aby przejść do symbolu zastępczego tytułu na pierwszym slajdzie, naciśnij klawisz Tab. Funkcja VoiceOver poinformuje: „Edytuj tekst, wybrano układ tytułu”. Aby usunąć tekst symbolu zastępczego, naciśnij klawisz Backspace, a następnie wpisz tytuł. Po zakończeniu pisania naciśnij klawisz Esc.

 6. Naciśnij klawisz Tab, aby przejść do symbolu zastępczego podtytułu. Funkcja VoiceOver poinformuje: „Edytuj tekst, wybrano podtytuł”. Aby usunąć tekst symbolu zastępczego, naciśnij klawisz Backspace, a następnie wpisz podtytuł. Po zakończeniu pisania naciśnij klawisz Esc.

Wstawianie nowego slajdu

Aby dodać nowy slajd na podstawie układu bieżącego slajdu, naciśnij klawisze Control+M.

Dodawanie tekstu do slajdu

 1. Naciśnij klawisze Command+1, aby upewnić się, że jesteś w widoku normalnym.

  Porada: Możesz również wstawić zawartość do slajdów w widoku konspektu. Aby przełączyć się do widoku konspektu, naciśnij klawisze Command+4.

 2. Aby przejść do symbolu zastępczego na slajdzie, naciśnij klawisz Tab.

 3. Aby usunąć tekst symbolu zastępczego, naciśnij klawisz Backspace, a następnie wpisz tekst.

Formatowanie tekstu

Dzięki formatowaniu możesz poprawić czytelność tekstu i zwrócić uwagę odbiorców na ważne kwestie. Program PowerPoint oferuje wiele opcji formatowania zawartości, takich jak listy, hiperlinki, kolory i różne opcje formatowania czcionki.

 • Aby dodać listy do tekstu:

  • Aby wstawić listę punktowaną, wpisz * i naciśnij klawisz Spacja, wpisz pozycję listy i naciśnij klawisz Enter.

  • Aby wstawić listę numerowaną, wpisz 1. i naciśnij klawisz Spacja, wpisz pozycję listy i naciśnij klawisz Enter.

 • Aby użyć innych opcji formatowania tekstu:

  • Aby zastosować pogrubione formatowanie tekstu, naciśnij klawisze Command+B.

  • Aby zastosować kursywę, naciśnij klawisze Command+I.

  • Aby zastosować podkreślenie, naciśnij klawisze Command+U.

  • Aby zwiększyć rozmiar czcionki, naciśnij klawisze Command+Shift+>.

  • Aby zmniejszyć rozmiar czcionki, naciśnij klawisze Command+Shift+<.

  • Aby wyświetlić dodatkowe opcje formatowania czcionki, takie jak kolor czcionki, naciśnij klawisze Command+T w celu otwarcia okna dialogowego Czcionka. Naciskaj klawisz Tab, aby poruszać się po oknie dialogowym. Aby wybrać element, naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja.

 • Aby dodać hiperlink, naciśnij klawisze Control+K.

Zapisywanie prezentacji

Aby zapisać prezentację, naciśnij klawisze Command+S. Aby zapisać tę samą prezentację pod inną nazwą, w innej lokalizacji lub w innym formacie pliku, naciśnij klawisze Command+Shift+S.

Aby uzyskać informacje o tym, jak zapisać w innym formacie pliku lub w formacie zgodnym z wcześniejszymi wersjami programu PowerPoint, zobacz Zapisywanie prezentacji za pomocą czytnika zawartości ekranu.

Dodawanie obrazów

 1. Naciskaj klawisz F6 do momentu przejścia na kartę.

  Łącznie jest 8 kart, a ta, której szukasz, to karta Wstawianie, druga w kolejności od lewej. Jeśli chcesz przechodzić między kartami, naciskaj klawisz Strzałka w lewo lub Strzałka w prawo. Gdy będziesz na karcie Wstawianie, funkcja VoiceOver poinformuje: „Wstawianie, karta, 2 z 8”. Naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja, aby wybrać kartę.

 2. Na karcie Wstawianie naciskaj klawisz Tab, aż funkcja VoiceOver poinformuje: „Obrazy, przycisk menu”. Naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja, aby otworzyć menu.

 3. Aby poruszać się po menu, naciskaj klawisze strzałek w górę lub w dół. Funkcja VoiceOver odczyta nazwy opcji menu. Aby wybrać opcję, naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja.

 4. Zostanie otwarte okno dialogowe umożliwiające wybór pliku. Aby poruszać się po oknie dialogowym, używaj klawisza Tab oraz klawiszy strzałek. Aby wstawić obraz, naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja.

Aby uzyskać więcej informacji na temat pracy z obrazami, zobacz Wstawianie i edytowanie obrazów i tabel w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu.

Dodawanie notatek prelegenta

Możesz dodać notatki prelegenta przypominające, co powiedzieć podczas prowadzenia prezentacji dla odbiorców.

 1. Naciśnij klawisze Command+F1, aby przejść do widoku normalnego.

  Porada: Aby zamiast tego dodać notatki prelegenta w widoku strony notatek, postępuj zgodnie z instrukcjami w sekcji Dodawanie notatek prelegenta.

 2. Przejdź do slajdu, do którego chcesz dodać notatki, i naciskaj klawisz F6, aż funkcja VoiceOver poinformuje: „Okienko notatek, obszar układu”.

 3. Wpisz notatki dla slajdu. Po zakończeniu naciśnij klawisz F6, aby zamknąć okienko notatek.

Przedstawianie prezentacji

 1. Aby rozpocząć pokaz slajdów, naciśnij klawisze Command+Shift+Enter.

 2. Aby przejść do następnego slajdu, naciśnij klawisz N.

  Porada: Aby wrócić do poprzedniego slajdu, naciśnij klawisz P.

Zamykanie widoku pokazu slajdów

Aby zamknąć pokaz slajdów, naciśnij klawisz Esc.

Zobacz też

Praca ze slajdami w programie PowerPoint przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Drukowanie prezentacji w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w programie PowerPoint 2016 dla komputerów Mac

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Dowiedz się, jak nawigować po programie PowerPoint za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Za pomocą funkcji VoiceOver, wbudowanego czytnika zawartości ekranu w systemie iOS, możesz tworzyć, odczytywać i edytować prezentacje w aplikacji PowerPoint 2016 dla systemu iOS. Prezentacja programu PowerPoint jest pokazem slajdów. Każdy slajd jest kanwą przeznaczoną na obrazy, słowa i kształty, które pomagają zbudować opowieść.

Uwagi: 

W tym temacie

Otwieranie aplikacji PowerPoint

 1. Na telefonie iPhone szybko przesuń w lewo lub w prawo trzema palcami, aby przejść do ekranu głównego, gdzie znajduje się aplikacja PowerPoint.

 2. Następnie szybko przesuwaj w prawo jednym palcem, aż funkcja VoiceOver odczyta nazwę aplikacji.

 3. Naciśnij dwukrotnie ekran, aby otworzyć tę aplikację.

Otwieranie prezentacji

 1. Aplikacja PowerPoint jest otwierana w widoku, w którym została opuszczona. Jeśli aplikacja została całkowicie zamknięta, jest otwierana w widoku zawierającym listę najnowszych prezentacji. Aby przejść do listy i znajdujących się na niej elementów, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz, że funkcja VoiceOver odczytuje elementy na liście.

 2. Jeśli nie masz żadnych ostatnio używanych plików lub chcesz otworzyć inny plik, kontynuuj szybkie przesuwanie w prawo, aż funkcja VoiceOver poinformuje: „Otwórz, przycisk”. Aby go wybrać, naciśnij dwukrotnie ekran.

 3. Aby przejść dalej na liście miejsc, szybko przesuń w prawo. Aby powrócić do listy, szybko przesuń w lewo. Aby otworzyć folder lub plik, naciśnij dwukrotnie ekran, gdy dotrzesz do odpowiedniego elementu.

Odczytywanie zawartości slajdów

 1. Otwórz prezentację w aplikacji PowerPoint.

 2. Szybko przesuwaj w prawo, aż dotrzesz do pola tekstowego tytułu slajdu. Funkcja VoiceOver odczyta tytuł slajdu.

 3. Ponownie szybko przesuń w prawo, aby przejść do następnego pola tekstowego na slajdzie. Funkcja VoiceOver odczyta zawartość tego pola tekstowego.

 4. Aby przejść do innego slajdu, szybko przesuwaj w prawo, aż dotrzesz do okienka miniatur slajdów poniżej bieżącego slajdu. Aby nawigować po okienku miniatur, kontynuuj szybkie przesuwanie w prawo, aż funkcja VoiceOver poinformuje o następnym slajdzie. Następnie naciśnij dwukrotnie ekran, aby wybrać i otworzyć slajd.

  Uwaga: Jeśli korzystasz z telefonu w orientacji poziomej, okienko miniatur slajdów jest wyświetlane po lewej stronie slajdu, w związku z czym musisz szybko przesuwać w lewo, a nie w prawo.

 5. Aby odczytać zawartość slajdu, szybko przesuwaj w lewo, aż dotrzesz do odpowiedniego slajdu. Funkcja VoiceOver odczyta zawartość.

  Uwaga: Jeśli korzystasz z telefonu w orientacji poziomej, musisz szybko przesuwać w prawo, aby odczytać zawartość slajdu.

Poruszanie się po slajdach

Aby przechodzić między miniaturami slajdów w widoku Normalny (widok otwierany po otwarciu prezentacji aplikacji PowerPoint), kontynuuj szybkie przesuwanie w prawo, aż dotrzesz do okienka miniatur slajdów. Funkcja VoiceOver może na przykład poinformować: „Slajd 1 z 9, <tytuł slajdu>”. Aby przejść do następnej miniatury, szybko przesuń w prawo.

Aby poruszać się po slajdach w widoku Pokaz slajdów:

 • Szybko przesuń w lewo trzema palcami, aby przejść do następnego slajdu.

 • Szybko przesuń w prawo trzema palcami, aby przejść do poprzedniego slajdu.

Wybieranie motywu

Gdy zaczynasz tworzenie nowej prezentacji programu PowerPoint, możesz wybrać motyw, który ułatwi dopracowanie wyglądu prezentacji. Motyw to wstępny projekt slajdu zawierający układ slajdu, kolory i czcionki. Niektóre motywy zawierają również dekoracyjne grafiki, na przykład obraz tła, linie lub dekoracyjne obramowanie.

 1. Otwórz aplikację PowerPoint.

  Aplikacja PowerPoint zostanie otwarta w widoku, w którym można wybrać jeden z wbudowanych motywów i szablonów.

  Uwaga: Jeśli prezentacje programu PowerPoint były już tworzone lub wyświetlane wcześniej, po otwarciu aplikacji PowerPoint zamiast nowych motywów zostaną wyświetlone ostatnio używane elementy. Aby przejść do przycisku Nowe w celu pokazania motywów, szybko przesuwaj w prawo, aż funkcja VoiceOver poinformuje: „Nowe, przycisk”. Aby wybrać, naciśnij dwukrotnie ekran.

 2. Aby przechodzić między dostępnymi motywami, szybko przesuwaj w prawo. Podczas nawigowania po motywach funkcja VoiceOver odczytuje ich nazwy.

 3. Gdy dotrzesz do motywu, którego chcesz użyć, naciśnij dwukrotnie ekran.

Wstawianie nowego slajdu

W aplikacji PowerPoint możesz dodać nowy slajd do prezentacji, używając przycisku w okienku miniatur. Aby przejść do tego przycisku, szybko przesuwaj w prawo, aż funkcja VoiceOver poinformuje: „Nowy slajd, przycisk”. Naciśnij dwukrotnie ekran, aby dodać nowy slajd.

Zapisywanie prezentacji

 1. W prezentacji programu PowerPoint szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż funkcja VoiceOver poinformuje: „Zapisz i zamknij, przycisk”. Aby wybrać, naciśnij dwukrotnie ekran.

  Porada: Możesz także umieścić palec na ekranie i przeciągnąć go, aby przejrzeć elementy na ekranie. Podczas nawigowania po elementach funkcja VoiceOver odczytuje ich nazwy. Aby na przykład znaleźć przycisk Zapisz i zamknij, przeciągnij palcem do lewego górnego rogu ekranu.

 2. Jeśli zapisujesz prezentację po raz pierwszy, w aplikacji PowerPoint zostanie wyświetlone potwierdzenie, że naprawdę chcesz zapisać. Szybko przesuwaj w prawo, aż funkcja VoiceOver poinformuje: „Zapisz, przycisk”. Aby wybrać, naciśnij dwukrotnie ekran.

 3. Wpisz nazwę prezentacji, używając klawiatury ekranowej.

 4. Przeciągnij palcem po ekranie, aby znaleźć lokalizację, w której chcesz zapisać, na przykład telefon lub lokalizacja w usłudze OneDrive. Podczas nawigowania po lokalizacjach funkcja VoiceOver odczytuje ich nazwy. Gdy dotrzesz do lokalizacji, w której chcesz zapisać, unieś palec i naciśnij dwukrotnie ekran. Jeśli trzeba otworzyć foldery, szybko przesuwaj w prawo, aż dotrzesz do folderu, a następnie naciśnij dwukrotnie, aby go otworzyć.

 5. Aby zapisać prezentację, szybko przesuwaj w lewo do momentu usłyszenia informacji „Zapisz, przycisk”. Aby wybrać, naciśnij dwukrotnie ekran. Prezentacja zostanie zapisana.

Dodawanie tekstu do slajdu

 1. W prezentacji programu PowerPoint przejdź do slajdu, w którym chcesz dodać tekst. W przypadku pola tekstowego tytułu funkcja VoiceOver poinformuje: „Pole tekstowe Tytuł, pole tekstowe, pole tekstowe”. W przypadku pola tekstowego funkcja VoiceOver poinformuje: „Pole tekstowe, pole tekstowe, pole tekstowe”. Naciśnij dwukrotnie, aby wybrać pole tekstowe.

 2. Aby pisać za pomocą klawiatury ekranowej, przeciągnij palec przez dolną część ekranu, aż funkcja VoiceOver odczyta literę, której chcesz użyć. Aby wybrać tę literę, unieś palec i naciśnij dwukrotnie ekran. Po zakończeniu pisania umieść palec na ekranie i przeciągnij go do przycisku Ukryj klawiaturę znajdującego się w połowie odległości w górę ekranu w pobliżu prawej krawędzi. Aby ukryć klawiaturę, unieś palec i naciśnij dwukrotnie ekran.

 3. Aby przejść do następnego pola tekstowego, szybko przesuwaj w lewo, aż funkcja VoiceOver poinformuje o kolejnym polu tekstowym.

 4. Naciśnij dwukrotnie ekran, aby zacząć dodawać tekst do pola. Do pisania użyj klawiatury ekranowej.

Formatowanie tekstu

Dzięki formatowaniu możesz poprawić czytelność tekstu i zwrócić uwagę odbiorców na ważne kwestie. Program PowerPoint oferuje wiele opcji formatowania zawartości, takich jak listy, hiperlinki, kolory i różne opcje formatowania czcionki.

 1. Na slajdzie, na którym chcesz sformatować tekst, zaznacz pole tekstowe zawierające tekst.

 2. Upewnij się, że klawiatura jest ukryta. Aby ukryć klawiaturę, umieść palec na ekranie i przeciągnij go do przycisku Ukryj klawiaturę znajdującego się w połowie odległości w górę ekranu w pobliżu prawej krawędzi. Gdy funkcja VoiceOver poinformuje o przycisku, unieś palec i naciśnij dwukrotnie ekran.

 3. Aby wybrać podstawowe opcje formatowania czcionki, takie jak pogrubienie, kursywa i podkreślenie, szybko przesuwaj w prawo, aż funkcja VoiceOver poinformuje o odpowiednim przycisku. Następnie naciśnij dwukrotnie ekran, aby zastosować.

Dodawanie listy punktowanej

 1. Na slajdzie przejdź do pola tekstowego, w którym chcesz dodać listę.

 2. Szybko przesuwaj w prawo, aż funkcja VoiceOver poinformuje: „Punktory, przycisk”. Naciśnij dwukrotnie ekran, aby zacząć listę punktowaną.

Dodawanie listy numerowanej

 1. Na slajdzie przejdź do pola tekstowego, w którym chcesz dodać listę.

 2. Szybko przesuwaj w prawo, aż funkcja VoiceOver poinformuje: „Numerowanie, przycisk”. Naciśnij dwukrotnie ekran, aby zacząć listę numerowaną.

Zwiększenie rozmiaru czcionki

 1. Na slajdzie zaznacz pole tekstowe zawierające tekst, który chcesz sformatować.

 2. Szybko przesuwaj w prawo, aż funkcja VoiceOver poinformuje: „Pokaż wstążkę, przycisk”. Aby wybrać, naciśnij dwukrotnie ekran.

 3. Szybko przesuwaj w prawo, aż funkcja VoiceOver poinformuje: „Czcionki, <nazwa bieżącej czcionki>, <rozmiar bieżącej czcionki>, przycisk”. Aby wybrać, naciśnij dwukrotnie ekran.

 4. Szybko przesuwaj w prawo, aż funkcja VoiceOver poinformuje: „Plus, przycisk”. Naciśnij dwukrotnie ekran, aby zwiększyć rozmiar o jeden punkt.

Zmniejszanie rozmiaru czcionki

 1. Na slajdzie zaznacz pole tekstowe zawierające tekst, który chcesz sformatować.

 2. Szybko przesuwaj w prawo, aż funkcja VoiceOver poinformuje: „Pokaż wstążkę, przycisk”. Aby wybrać, naciśnij dwukrotnie ekran.

 3. Szybko przesuwaj w prawo, aż funkcja VoiceOver poinformuje: „Czcionki, <nazwa bieżącej czcionki>, <rozmiar bieżącej czcionki>, przycisk”. Aby wybrać, naciśnij dwukrotnie ekran.

 4. Szybko przesuwaj w prawo, aż funkcja VoiceOver poinformuje: „Minus, przycisk”. Naciśnij dwukrotnie ekran, aby zmniejszyć rozmiar o jeden punkt.

Zmienianie koloru czcionki

 1. Na slajdzie zaznacz pole tekstowe zawierające tekst, który chcesz sformatować.

 2. Szybko przesuwaj w prawo, aż funkcja VoiceOver poinformuje: „Pokaż wstążkę, przycisk”. Aby wybrać ten przycisk, naciśnij dwukrotnie ekran.

 3. Zostanie otwarte menu Narzędzia główne. Szybko przesuwaj w prawo, aż funkcja VoiceOver poinformuje: „Kolor czcionki, przycisk”. Naciśnij dwukrotnie ekran, aby otworzyć menu Kolor czcionki.

 4. Szybko przesuwaj w prawo, aby przechodzić między opcjami. Gdy dotrzesz do koloru, którego chcesz użyć, naciśnij dwukrotnie ekran, aby wybrać.

Dodawanie notatek prelegenta

Możesz dodać notatki prelegenta przypominające, co powiedzieć podczas prowadzenia prezentacji dla odbiorców.

 1. Otwórz prezentację w widoku Normalny w aplikacji PowerPoint.

 2. Szybko przesuwaj w prawo, aż funkcja VoiceOver poinformuje: „Notatki, przycisk”. Aby wybrać, naciśnij dwukrotnie ekran.

 3. Funkcja VoiceOver poinformuje: „Notatki slajdów, pole tekstowe, pole tekstowe”. Naciśnij dwukrotnie ekran, aby otworzyć obszar notatek w celu edytowania.

 4. Wpisz treść notatek za pomocą klawiatury ekranowej.

 5. Gdy skończysz, szybko przesuwaj w lewo, aż funkcja VoiceOver poinformuje o przycisku Zamknij. Aby zamknąć obszar notatek prelegenta, naciśnij dwukrotnie ekran.

Przedstawianie prezentacji

 1. Otwórz prezentację w programie PowerPoint.

 2. Szybko przesuwaj w prawo jednym palcem, aż funkcja VoiceOver poinformuje: „Rozpocznij pokaz slajdów od tego slajdu, przycisk”. Naciśnij dwukrotnie ekran, aby rozpocząć pokaz slajdów.

 3. Aby przejść dalej do następnego slajdu, szybko przesuń w lewo trzema palcami. Aby przejść wstecz do poprzedniego slajdu, szybko przesuń w prawo trzema palcami.

 4. Gdy dotrzesz do slajdu, funkcja VoiceOver odczyta zawartość pierwszego pola tekstowego. Aby odczytać pozostałą zawartość slajdu, szybko przesuń w prawo jednym palcem. Fokus zostanie przeniesiony do następnego elementu, a funkcja VoiceOver odczyta zawartość.

  Porada: Gdy usłyszysz pukanie, będzie to oznaczać, że został osiągnięty koniec slajdu i że nie ma więcej zawartości do odczytania.

Zamykanie widoku pokazu slajdów

Aby wyjść z pokazu slajdów po zakończeniu prezentacji, po prostu szybko przesuń w lewo trzema palcami. Pokaz slajdów zostanie zakończony i powrócisz do widoku Normalny.

Aby zakończyć przedstawianie pokazu slajdów w dowolnym momencie:

 1. W widoku Pokaz slajdów szybko przesuń w dół trzema palcami, aby wyświetlić pasek narzędzi pokazu slajdów.

 2. Umieść palec na ekranie i powoli przesuń go w kierunku lewego górnego rogu. Funkcja VoiceOver poinformuje: „Zakończ pokaz slajdów, przycisk”.

 3. Aby zamknąć pokaz slajdów, unieś palec i naciśnij dwukrotnie ekran.

Zobacz też

Praca ze slajdami w programie PowerPoint przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Przedstawianie prezentacji za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie PowerPoint

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Dowiedz się, jak nawigować po programie PowerPoint za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Za pomocą funkcji TalkBack, wbudowanego czytnika zawartości ekranu w systemie Android, możesz tworzyć, odczytywać i edytować prezentacje w aplikacji PowerPoint dla systemu Android. Prezentacja programu PowerPoint jest pokazem slajdów. Każdy slajd jest kanwą przeznaczoną na obrazy, słowa i kształty, które pomagają zbudować opowieść.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane subskrybentom usługi Office 365 stopniowo, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak szybciej uzyskać nowe funkcje, odwiedź stronę Kiedy uzyskam najnowsze funkcje w pakiecie Office 2016 dla usługi Office 365.

 • Aby uzyskać informacje na temat funkcji dotykowych w aplikacji PowerPoint dla systemu Android, zobacz Przewodnik dotykowy aplikacji PowerPoint dla systemu Android.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Android — TalkBack. Aby dowiedzieć się więcej o używaniu czytnika TalkBack, zobacz Ułatwienia dostępu w Androidzie.

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na telefonie z systemem Android. W przypadku tabletu z systemem Android nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

W tym temacie

Otwieranie aplikacji PowerPoint dla systemu Android

Aby móc w pełni wykorzystać funkcje aplikacji PowerPoint dla systemu Android i mieć prezentacje zawsze ze sobą, utwórz konto w aplikacji PowerPoint dla systemu Android. Możesz również używać aplikacji bez konieczności tworzenia konta.

 1. Na ekranie startowym lub w menu Aplikacje urządzenia szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz komunikat „PowerPoint”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie otwarta aplikacja PowerPoint dla systemu Android.

 2. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Zaloguj”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Usłyszysz komunikat: „Wykonuj zadania w podróży”.

 3. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Przycisk Zaloguj”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

  Uwaga: Jeśli nie masz konta, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Utwórz konto bezpłatnie”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 4. Aby otworzyć klawiaturę ekranową, naciśnij dwukrotnie ekran, a następnie wpisz adres e-mail lub numer telefonu, który został użyty do utworzenia konta.

 5. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Przycisk Dalej”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 6. Aby otworzyć klawiaturę ekranową, naciśnij dwukrotnie ekran, a następnie wpisz swoje hasło.

 7. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Przycisk Zaloguj”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Otwieranie prezentacji

W aplikacji PowerPoint dla systemu Android możesz szybko otworzyć ostatnio używaną prezentację albo odszukać plik w usłudze OneDrive lub na urządzeniu.

 1. W widoku otwierania aplikacji PowerPoint dla systemu Android szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Przycisk Otwórz”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

  Porada: Aby szybko otworzyć ostatnio używaną prezentację, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz nazwę prezentacji, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 2. W menu Otwórz szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz nazwę wybranej lokalizacji, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 3. Szybko przesuwaj w prawo lub w lewo, aż usłyszysz nazwę prezentacji, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Prezentacja zostanie otwarta w widoku Do czytania.

 4. Aby przejść do widoku Do edycji, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat: „Slajd jeden, wybrano”.

 5. Naciśnij dwukrotnie ekran. Usłyszysz komunikat: „Przycisk Edytuj”.

 6. Naciśnij dwukrotnie ekran. Prezentacja zostanie otwarta w widoku Do edycji.

Odczytywanie zawartości slajdów w widoku Do edycji

Podczas pracy nad prezentacją w widoku Do edycji możesz sprawdzić zawartość slajdów.

 1. Szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz komunikat: „Numer slajdu, kontrolka edycji slajdu”. Fokus znajduje się teraz w głównym obszarze zawartości.

 2. Szybko przesuń w prawo. Funkcja TalkBack poinformuje o pierwszym elemencie na slajdzie. Jeśli jest to element tekstowy, funkcja TalkBack odczyta jego zawartość.

 3. Szybko przesuwaj w prawo, aż odsłuchasz wszystkie elementy na slajdzie.

 4. Jeśli slajd zawiera notatki prelegenta, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat: „Notatki slajdów, <notatki prelegenta>”.

Odczytywanie zawartości slajdów w innych widokach

 • W widoku Pokaz slajdów po otwarciu slajdu funkcja TalkBack automatycznie informuje o jego zawartości. Możesz także powoli przeciągnąć jednym palcem w górnej części ekranu, aby funkcja TalkBack poinformowała o elementach slajdu oraz ich zawartości.

 • W widoku Do czytania szybko przesuń w lewo lub w prawo. Funkcja TalkBack poda numer slajdu i jego nagłówek oraz poinformuje, czy slajd zawiera notatki lub komentarze.

Poruszanie się po slajdach

Sprawdź, czy slajdy są w odpowiedniej kolejności i czy w prezentacji znajduje się cała zawartość.

 • Aby w widoku Do edycji przejść do następnego slajdu, szybko przesuń dwoma palcami w górę. Aby przejść do poprzedniego slajdu, szybko przesuń dwoma palcami w dół.

 • Aby w widoku Do czytania przejść do następnego slajdu, szybko przesuń jednym palcem w prawo. Aby przejść do poprzedniego slajdu, szybko przesuń jednym palcem w lewo.

Wybieranie motywu

W celu uatrakcyjnienia prezentacji lub ujednolicenia wyglądu i działania slajdów, wybierz i zastosuj jeden z wielu motywów dostępnych w aplikacji PowerPoint dla systemu Android.

 1. W widoku Do edycji szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Rozwiń, przełącznik, niezaznaczony”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Usłyszysz komunikat: „Menu karty, <bieżąca karta>, wybrane”.

 2. Naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie otwarte menu karty.

 3. Szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz komunikat „Karta Projektowanie”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 4. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Menu Motywy”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Usłyszysz komunikat: „Motywy”.

 5. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz nazwę wybranego motywu, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Wybrane menu zostanie zastosowane do całej prezentacji, a fokus wróci na kartę Projektowanie.

Wstawianie nowego slajdu

Do prezentacji możesz dodać dowolną liczbę slajdów.

 1. W widoku Do edycji szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Rozwiń, przełącznik, niezaznaczony”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Usłyszysz komunikat: „Menu karty, <bieżąca karta>, wybrane”.

 2. Naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie otwarte menu karty.

 3. Szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz komunikat „Karta Wstawianie”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 4. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Przycisk Nowy slajd”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Nowy slajd zostanie dodany i będzie wyświetlany w głównym obszarze zawartości.

Zapisywanie prezentacji

Jeśli masz utworzone konto, prezentacja w aplikacji PowerPoint dla systemu Android jest automatycznie zapisywana podczas pracy w usłudze OneDrive. Jeśli chcesz zapisać kopię prezentacji na urządzeniu, możesz to łatwo zrobić, korzystając z funkcji TalkBack.

 1. W widoku Do czytania szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz komunikat „Przycisk Plik”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Usłyszysz komunikat: „Menu Plik otwarte”.

 2. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Przycisk Zapisz jako”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 3. Aby otworzyć klawiaturę ekranową, naciśnij dwukrotnie ekran, a następnie wpisz nazwę pliku, pod którą chcesz zapisać plik.

 4. Po zakończeniu szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz nazwę lokalizacji, w której chcesz zapisać plik, na przykład „To urządzenie, prezentacje”. Aby wybrać lokalizację, naciśnij dwukrotnie ekran.

 5. Szybko przesuwaj w lewo lub prawo, aby uzyskać dostęp do wybranego folderu, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 6. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Przycisk Zapisz”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Plik zostanie zapisany, a fokus wróci do widoku Do czytania.

Dodawanie tekstu

Funkcja TalkBack umożliwia łatwe dodawanie tekstu na slajdach i dostarczanie go do właściwych odbiorców.

 1. W widoku Do edycji szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz komunikat: „Numer slajdu, kontrolka edycji slajdu”. Fokus znajduje się teraz w głównym obszarze zawartości.

 2. Szybko przesuń w prawo. Funkcja TalkBack poinformuje o pierwszym elemencie na slajdzie. Jeśli element jest elementem tekstowym, usłyszysz komunikat: „Pole tekstowe tytułu” lub „Pole tekstowe”.

 3. Na elemencie tekstowym naciśnij dwukrotnie ekran. Usłyszysz komunikat: „<Typ pola tekstowego>, wybrane, przycisk Wytnij”. Zostanie wyświetlone menu kontekstowe, a fokus znajdzie się na przycisku Wytnij.

 4. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Przycisk Edytuj tekst”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Usłyszysz komunikat: „Wyświetlana klawiatura, język <język klawiatury>”.

  Porada: Aby wkleić skopiowany fragment tekstu, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Przycisk Wklej”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 5. Aby wpisać tekst, przeciągnij palec po dolnej połowie ekranu. Funkcja TalkBack będzie informowała o znakach na klawiaturze ekranowej. Po usłyszeniu odpowiedniego znaku podnieś palec. Znak zostanie dodany w polu tekstowym.

  Jeśli jest aktywna funkcja predykcyjnego wprowadzania tekstu, w taki sam sposób możesz wybrać sugerowane wyrazy.

Formatowanie tekstu

Aby prezentacja była bardziej dostępna dla różnych odbiorców, możesz na przykład zwiększyć rozmiar czcionki lub zastosować formatowanie pogrubione, dzięki czemu tekst będzie bardziej czytelny.

 1. W widoku Do edycji przejdź do pola tekstowego, które chcesz sformatować, zgodnie z instrukcjami podanymi w sekcji Dodawanie tekstu.

 2. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Rozwiń, przełącznik, niezaznaczony”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Usłyszysz komunikat: „Menu karty, <bieżąca karta>, wybrane”.

 3. Naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie otwarte menu karty.

 4. Szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz komunikat „Karta Narzędzia główne”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 5. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz odpowiednią nazwę opcji formatowania tekstu, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

  Niektóre opcje mają podmenu umożliwiające formatowanie. Aby uzyskać dostęp do podmenu, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „<Opcja formatowania>, menu”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Szybko przesuwaj w prawo w podmenu, aż usłyszysz odpowiednią nazwę opcji, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Dodawanie obrazów

Czasami obraz mówi więcej niż tysiąc słów, dlatego warto dodać obraz, aby ożywić prezentację. Obraz możesz dodać z urządzenia lub magazynu w chmurze.

 1. W widoku Do edycji szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz komunikat „Przycisk Zdjęcia”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Usłyszysz komunikat: „Menu Ostatnie”. Zostanie otwarte menu Otwórz z. Fokus znajdzie się na opcji Ostatnie.

 2. Szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz nazwę lokalizacji, z której chcesz dodać obraz, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 3. W wybranej lokalizacji przejdź do odpowiedniego obrazu, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 4. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Przycisk Zapisz obraz”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Obraz zostanie dodany na slajdzie.

Aby uzyskać bardziej szczegółowe instrukcje dotyczące sposobu dodawania obrazów, przeczytaj Wstawianie i edytowanie obrazów i tabel w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu.

Dodawanie notatek prelegenta

Korzystając z notatek prelegenta, możesz dodać przypomnienia lub punkty do omówienia dla osoby prowadzącej.

 1. W widoku Do edycji szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz komunikat „Przycisk Notatki”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. W dolnej części ekranu zostanie otwarte okienko Notatki.

 2. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Kontrolka Notatki”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Usłyszysz komunikat: „Wyświetlana klawiatura, język <język klawiatury>”.

 3. Wpisz tekst notatki zgodnie z instrukcjami podanymi w sekcji Dodawanie tekstu. Znaki lub wyrazy są dodawane w okienku Notatki.

 4. Po zakończeniu pisania naciśnij raz ekran.

 5. Szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz komunikat „Przycisk Gotowe”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Fokus wróci na slajd.

Przedstawianie prezentacji

Gdy nadejdzie czas udostępnienia prezentacji odbiorcom, rozpocznij pokaz slajdów.

 1. W widoku Do edycji przy otwartym pierwszym slajdzie prezentacji szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz komunikat „Przycisk Prezentuj”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Usłyszysz komunikat: „Slajd jeden, wybrano”. Zostanie otwarty widok Pokaz slajdów z fokusem na pierwszym slajdzie w okienku Miniatura.

 2. Aby wyświetlić następny slajd, szybko przesuń w prawo, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Aby wrócić do poprzedniego slajdu, szybko przesuń w lewo, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Zamykanie widoku Pokaz slajdów

Jeśli chcesz przerwać prezentację, w widoku Pokaz slajdów szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Przycisk Zakończ pokaz”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Zobacz też

Praca ze slajdami w programie PowerPoint przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Dodawanie i formatowanie tekstu w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Dowiedz się, jak nawigować po programie PowerPoint za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Za pomocą Narratora, wbudowanego czytnika zawartości ekranu w systemie Windows, możesz tworzyć, odczytywać i edytować prezentacje w aplikacji PowerPoint Mobile. Prezentacja programu PowerPoint jest pokazem slajdów. Każdy slajd jest kanwą przeznaczoną na obrazy, słowa i kształty, które pomagają zbudować opowieść.

Uwagi: 

W tym temacie

Otwieranie aplikacji PowerPoint

 1. Na ekranie głównym urządzenia szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „PowerPoint”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Usłyszysz komunikat „Strona początkowa, okienko”, nazwę swojego konta i komunikat „Przycisk”.

Uwaga: Jeśli po ostatnim użyciu aplikacja PowerPoint została zamknięta z otwartą prezentacją, aplikacja zostanie ponownie otwarta w miejscu, w którym zakończono pracę.

Otwieranie prezentacji

Strona początkowa zawiera listę ostatnio otwieranych prezentacji.

 1. Na stronie początkowej aplikacji PowerPoint szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz nazwę prezentacji i lokalizację pliku. Jeśli pierwsza prezentacja na liście nie jest tą właściwą, szybko przesuwaj w prawo, aż ją odnajdziesz.

 2. Naciśnij dwukrotnie ekran, aby otworzyć aktualnie zaznaczoną prezentację. Usłyszysz komunikat „Okno aplikacji PowerPoint, slajd” oraz tytuł pierwszego slajdu. Jesteś teraz w widoku wybierania slajdów.

Poruszanie się po slajdach

 1. W widoku wybierania slajdów szybko przesuwaj w prawo lub w lewo, aby poruszać się między slajdami. Narrator odczytuje tytuł i numer strony każdego slajdu.

 2. Gdy znajdziesz slajd, który chcesz otworzyć, naciśnij dwukrotnie ekran.

 3. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Przycisk Edytuj”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Slajd zostanie otwarty w widoku do edycji i usłyszysz komunikat: „Slajd, okienko”.

 4. Aby wrócić do widoku wybierania slajdów, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „ Wyłączone, Wstecz, przycisk”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Odczytywanie zawartości slajdów

 1. Otwórz prezentację, którą chcesz odczytać, w aplikacji PowerPoint.

 2. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Przycisk Prezentuj”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Usłyszysz komunikat: „Orientacja pozioma”. Obróć urządzenie o 90 stopni w lewo. W przeciwnym razie podane tutaj wskazówki dotyczące szybkiego przesuwania będą działały inaczej.

 3. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Pole tekstowe tytułu” lub „Pole tekstowe”, a następnie szybko przesuń w dół 3 palcami, aby odczytać zawartość.

 4. Jeśli na slajdzie jest więcej pól tekstowych, szybko przesuń w prawo, aby przejść do następnego pola, a następnie szybko przesuń w dół 3 palcami, aby odczytać zawartość.

  Porada: Komunikat „Wstecz, przycisk zwinięty” odtworzony po szybkim przesunięciu w prawo sygnalizuje, że slajd nie ma dalszej zawartości.

 5. Aby przejść do kolejnego slajdu, szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz komunikat „Nowy slajd, przycisk”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 6. Po wyświetleniu ostatniego slajdu usłyszysz komunikat „Koniec pokazu slajdów”. Naciśnij dwukrotnie ekran, aby zamknąć widok prezentacji.

  Porada: Aby zamknąć widoku prezentacji, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Wstecz, przycisk, zwinięty”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 7. Obróć urządzenie o 90 stopni w prawo, aby przywrócić orientację pionową. Usłyszysz komunikat: „Orientacja pionowa”.

Wybieranie motywu

 1. Podczas wyświetlania slajdu w aplikacji PowerPoint szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Więcej opcji, przycisk, zwinięty”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Usłyszysz komunikat „Narzędzia główne, przycisk zwinięty”.

 2. Naciśnij dwukrotnie ekran, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Projektowanie, 4 z 8”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 3. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Przycisk Motywy”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 4. Szybko przesuwaj w prawo lub w lewo, aż usłyszysz nazwę motywu, którego chcesz użyć, na przykład „Galeria” lub „Sklepienie niebieskie”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Usłyszysz komunikat „Stosowanie motywu”.

  Uwaga: Jeśli urządzenie musi pobrać brakujące czcionki, aby zastosować wybrany motyw, Narrator poinformuje o tym.

 5. Aby zamknąć menu Projektowanie, przeciągaj palcem po dolnej krawędzi ekranu, aż usłyszysz komunikat: „Wstecz, przycisk zwinięty”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Wstawianie nowego slajdu

Aplikacja PowerPoint dodaje wszelkie nowe slajdy po ostatnio otwieranym slajdzie, dlatego przed dodaniem nowego slajdu musisz przejść do odpowiedniego miejsca zgodnie z opisem w sekcji Poruszanie się po slajdach.

 1. W widoku wybierania slajdów szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „ Przycisk Nowy slajd”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Zapisywanie prezentacji

 1. W widoku wybierania slajdów szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „ Przycisk Plik”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 2. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Przycisk Zapisz”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Usłyszysz nazwę prezentacji, którą domyślnie jest „Prezentacja”.

 3. Aby zmienić nazwę, naciśnij dwukrotnie ekran i za pomocą klawiatury ekranowej wpisz nową nazwę. Zakończ wpisywanie nazwy, wybierając pozycję Enter na klawiaturze.

 4. Aby zamknąć menu Zapisywanie, przeciągaj palcem po dolnej krawędzi ekranu, aż usłyszysz komunikat: „Wstecz, przycisk zwinięty”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Aplikacja PowerPoint automatycznie zapisuje wszystkie zmiany prezentacji, używając wprowadzonej nazwy.

Dodawanie tekstu

 1. Podczas wyświetlania slajdu w aplikacji PowerPoint szybko przesuwaj w prawo, aż znajdziesz pole tekstowe, w którym chcesz dodać tekst, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran, aby otworzyć pole tekstowe do edycji.

 2. Wpisz tekst za pomocą klawiatury ekranowej.

 3. Przesuwaj palcem po dolnej krawędzi ekranu, aż usłyszysz: „Wstecz, przycisk zwinięty”. Naciśnij dwukrotnie ekran, aby zamknąć klawiaturę.

  Fokus pozostanie na przycisku Wstecz. Jeszcze raz naciśnij dwukrotnie ekran, aby wrócić do widoku wybierania slajdów.

Formatowanie tekstu

Do dowolnego pola tekstowego w prezentacji możesz dodać listę punktowaną lub numerowaną. Listy pomagają w porządkowaniu tekstu.

 1. Podczas wyświetlania slajdu w aplikacji PowerPoint szybko przesuwaj w prawo, aż znajdziesz pole tekstowe, w którym chcesz dodać punktory lub numery, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran, aby otworzyć pole tekstowe do edycji.

 2. Aby dodać punktory lub numerowanie:

  • Aby dodać element listy punktowanej, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Wyłączone, punktory, przycisk, naciśnij dwukrotnie, aby włączyć”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

  • Aby dodać element listy numerowanej, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Wyłączone, numerowanie, przycisk, naciśnij dwukrotnie, aby włączyć”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 3. Wpisz element listy za pomocą klawiatury ekranowej.

 4. Aby dodać kolejny element listy, przeciągaj palcem po prawym dolnym rogu ekranu, aż usłyszysz: „Enter”. Naciśnij dwukrotnie ekran, aby wstawić nowy element listy, a następnie wpisz go za pomocą klawiatury.

 5. Aby zakończyć listę, przeciągaj palcem po dolnej krawędzi ekranu, aż usłyszysz: „Wstecz, przycisk zwinięty”. Naciśnij dwukrotnie ekran, aby zamknąć klawiaturę.

  Fokus pozostanie na przycisku Wstecz. Jeszcze raz naciśnij dwukrotnie ekran, aby wrócić do widoku wybierania slajdów.

Dodawanie obrazów

W prezentacji możesz użyć dowolnego obrazu zapisanego na urządzeniu.

 1. Podczas wyświetlania slajdu w aplikacji PowerPoint szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Przycisk Zdjęcia”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Usłyszysz komunikat: „Okno Zdjęcia”. Fokus znajdzie się na najnowszym zdjęciu, a Narrator poda nazwę pliku.

 2. Szybko przesuwaj w prawo, aż znajdziesz obraz, którego chcesz użyć, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Usłyszysz komunikat „Wybrane”, a następnie nazwę pliku obrazu.

 3. Przeciągaj palcem po dolnej krawędzi ekranu, aż usłyszysz komunikat „Przycisk paska aplikacji Wstawianie”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

  Aplikacja Zdjęcia zostanie zamknięta, a obraz zostanie wstawiony do slajdu.

Dodawanie notatek prelegenta

Używając notatek prelegenta, możesz dołączyć dodatkowe informacje lub komentarze, które nie mają znajdować się w samej prezentacji.

 1. Podczas wyświetlania slajdu w aplikacji PowerPoint szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Wyłączone, notatki, przycisk”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 2. Szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz komunikat „Notatki slajdów, tekst do edycji”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 3. Wpisz notatkę za pomocą klawiatury ekranowej.

 4. Przeciągaj palcem po prawym górnym rogu ekranu, aż usłyszysz komunikat „Przycisk Zamknij”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran, aby zapisać dane.

 5. Naciśnij dwukrotnie ekran, aby zamknąć okienko Notatki.

Przedstawianie prezentacji

 1. Otwórz prezentację, którą chcesz przedstawić, w aplikacji PowerPoint.

 2. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Przycisk Prezentuj”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Usłyszysz komunikat: „Orientacja pozioma”. Obróć urządzenie o 90 stopni w lewo. W przeciwnym razie podane tutaj wskazówki dotyczące szybkiego przesuwania będą działały inaczej.

 3. Szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz komunikat „Slajd 1”, tytuł slajdu i komunikat „Kontrolka Pokaz slajdów”. Naciśnij dwukrotnie ekran, aby przejść do następnego slajdu.

 4. Naciśnij dwukrotnie ekran, aby przejść do dalszej części prezentacji. Po wyświetleniu ostatniego slajdu usłyszysz komunikat „Koniec pokazu slajdów”. Naciśnij dwukrotnie ekran, aby zamknąć widok prezentacji.

 5. Obróć urządzenie z powrotem do orientacji pionowej. Usłyszysz komunikat: „Orientacja pionowa”.

Zobacz też

Praca ze slajdami w programie PowerPoint przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Dodawanie i formatowanie tekstu w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Dowiedz się, jak nawigować po programie PowerPoint za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Za pomocą klawiatury i Narratora, wbudowanego czytnika zawartości ekranu w systemie Windows, możesz tworzyć, odczytywać i edytować prezentację w aplikacji PowerPoint Online. Prezentacja programu PowerPoint jest pokazem slajdów. Każdy slajd jest kanwą przeznaczoną na obrazy, słowa i kształty, które pomagają zbudować opowieść.

Uwagi: 

 • Jeśli używasz Narratora w aktualizacji Windows 10 Fall Creators Update, musisz wyłączyć tryb skanowania, aby edytować dokumenty, arkusze kalkulacyjne i prezentacje za pomocą aplikacji Office Online. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wyłączanie trybu wirtualnego lub przeglądania w czytnikach zawartości ekranu w aktualizacji Windows 10 Fall Creators Update.

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane subskrybentom usługi Office 365 stopniowo, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak szybciej uzyskać nowe funkcje, odwiedź stronę Kiedy uzyskam najnowsze funkcje w pakiecie Office 2016 dla usługi Office 365.

 • Aby poznać skróty klawiaturowe, zobacz Skróty klawiaturowe w aplikacji PowerPoint Online.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Windows — Narrator. Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z Narratora, zobacz Wprowadzenie do Narratora.

 • W tym temacie jest też mowa o działaniu czytnika JAWS. Aby uzyskać więcej informacji na temat czytnika JAWS dla systemu Windows, zobacz JAWS for Windows Quick Start Guide (Przewodnik Szybki start programu JAWS dla systemu Windows).

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na komputerze PC. W przypadku telefonu lub tabletu z systemem Windows nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

 • Podczas korzystania z aplikacji PowerPoint Online zalecamy używanie programu Microsoft Edge jako przeglądarki internetowej. Ze względu na to, że aplikacja PowerPoint Online działa w przeglądarce internetowej, skróty klawiaturowe są inne niż w programie klasycznym. Na przykład przejście do poleceń i wyjście z nich odbywa się za pomocą klawiszy Ctrl+F6 (zamiast klawisza F6). Ponadto typowe skróty, takie jak F1 (Pomoc) i Ctrl+O (Otwórz), odnoszą się do przeglądarki internetowej, a nie do aplikacji PowerPoint Online.

W tym temacie

Otwieranie aplikacji PowerPoint Online

Utwórz konto w aplikacji PowerPoint Online, aby mieć prezentacje zawsze ze sobą.

 1. W przeglądarce przejdź do aplikacji Office Online.

 2. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat „PowerPoint, link”, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 3. Aby zalogować się przy użyciu konta Microsoft, naciśnij klawisze Alt+A. Aby zalogować się przy użyciu konta służbowego, naciśnij klawisze Alt+N.

 4. Naciśnij klawisz Enter. Wpisz swoje poświadczenia i naciśnij klawisz Enter.

 5. Aplikacja PowerPoint Online zostanie otwarta. Usłyszysz komunikat: „Microsoft PowerPoint Online”. Fokus znajdzie się na karcie Plik, na opcji nowej pustej prezentacji.

Otwieranie prezentacji

W aplikacji PowerPoint Online możesz szybko otworzyć ostatnio używaną prezentację albo odszukać plik, przeglądając foldery usługi OneDrive.

 1. Na karcie Plik naciskaj klawisze Tab lub Shift+Tab, aż usłyszysz nazwę prezentacji, nad którą chcesz pracować, lub komunikat „Otwórz z usługi OneDrive”, a następnie naciśnij klawisz Enter.

  • Jeśli wybierzesz pozycję Otwórz z usługi OneDrive, zostanie otwarta usługa OneDrive. Naciskaj klawisz Tab i klawisze strzałek, aby odszukać plik, a następnie naciśnij klawisz Enter.

   Porada: Jeśli pracujesz już na slajdzie w widoku Do edycji, w celu przejścia do menu Otwórz naciskaj klawisze Ctrl+F6, aż usłyszysz nazwę bieżącej karty, a następnie naciśnij klawisze F, O. Naciśnij klawisz Tab, aby przejść do pliku lub lokalizacji zapisywania w menu Otwórz, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 2. Plik zostanie otwarty w widoku Do czytania. Aby zmienić widok na Do edycji, naciskaj klawisze Ctrl+F6, aż usłyszysz komunikat „Edytowanie prezentacji”, a następnie naciśnij klawisz Enter. Naciskaj klawisz Strzałka w dół, aż usłyszysz komunikat „Edytuj w przeglądarce”, a następnie naciśnij klawisz Enter.

Odczytywanie zawartości slajdów w widoku Do edycji

Podczas pracy nad prezentacją w widoku Do edycji możesz sprawdzić zawartość slajdów.

 1. Naciskaj klawisze Ctrl+F6, aż usłyszysz komunikat „Panel slajdów”, a następnie naciśnij klawisz Tab. Czytnik zawartości ekranu poinformuje o pierwszym elemencie na slajdzie i odczyta jego zawartość.

 2. Aby przejść do następnego elementu i odczytać go, naciśnij klawisz Tab.

Odczytywanie zawartości slajdów w innych widokach

Czytnik zawartości ekranu odczytuje zawartość slajdów w widokach Do czytania i Pokaz slajdów.

Odczytywanie zawartości slajdów w widoku Do czytania

 1. Aby przejść do widoku Do czytania, w widoku Do edycji naciskaj klawisze Ctrl+6, aż usłyszysz nazwę bieżącej karty, a następnie naciśnij klawisz W. Usłyszysz komunikat: „Wybrano, karta Widok”.

 2. Naciśnij klawisz D. Zostanie otwarty widok Do czytania.

 3. Naciskaj klawisze Ctrl+F6, aż usłyszysz komunikat „Grupa”, a następnie naciśnij klawisze Caps Lock+M. Czytnik zawartości ekranu zacznie czytać zawartość slajdu.

 4. Aby zatrzymać czytnik zawartości ekranu, naciśnij klawisz Ctrl.

Odczytywanie zawartości slajdów w widoku Pokaz slajdów

 1. Aby przejść do widoku Pokaz slajdów, w widoku Do edycji naciskaj klawisze Ctrl+6, aż usłyszysz nazwę bieżącej karty, a następnie naciśnij klawisz W. Usłyszysz komunikat: „Wybrano, karta Widok”.

 2. Naciśnij klawisz B. Pierwszy slajd prezentacji zostanie otwarty w widoku Pokaz slajdów.

 3. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz nazwę prezentacji, a następnie naciśnij klawisze Caps Lock+M. Czytnik zawartości ekranu zacznie czytać zawartość slajdu.

 4. Aby zatrzymać czytnik zawartości ekranu, naciśnij klawisz Ctrl.

Odczytywanie zawartości slajdów w widoku z ułatwieniami dostępu

 1. Aby przejść do bardziej dostępnego widoku, w widoku Do czytania lub Pokaz slajdów, naciśnij klawisze Ctrl+; (średnik).

 2. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz nazwę prezentacji, a następnie naciśnij klawisze Caps Lock+M. Czytnik zawartości ekranu zacznie czytać zawartość slajdu.

 3. Aby zatrzymać czytnik zawartości ekranu, naciśnij klawisz Ctrl.

Poruszanie się po slajdach

Sprawdź, czy slajdy są w odpowiedniej kolejności i czy uwzględniona jest cała zawartość.

 1. W widoku Do edycji naciskaj klawisze Ctrl+F6, aż usłyszysz numer i tytuł bieżącego slajdu. Fokus znajdzie się w okienku Miniatura.

 2. Do nawigowania w okienku Miniatura służą klawisze Strzałka w górę i Strzałka w dół. Czytnik zawartości ekranu poda numer i tytuł slajdu oraz poinformuje, czy slajd zawiera notatki lub komentarze.

 3. Aby przejść z okienka Miniatura do slajdu, naciskaj klawisze Ctrl+F6, aż usłyszysz komunikat „Panel slajdów”, a następnie naciśnij klawisz Tab.

 4. Aby poruszać się między slajdami, naciskaj klawisz Tab, aż przejdziesz wszystkie elementy na slajdzie.

Wybieranie motywu

W celu uatrakcyjnienia prezentacji lub ujednolicenia wyglądu i działania slajdów, wybierz i zastosuj jeden z wielu motywów dostępnych w aplikacji PowerPoint Online.

 1. Naciskaj klawisze Ctrl+F6, aż usłyszysz nazwę bieżącej karty, a następnie naciśnij klawisz G. Usłyszysz komunikat: „Wybrano, karta Projektowanie”.

 2. Naciśnij klawisz H. Usłyszysz komunikat: „Motyw pakietu Office”.

 3. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz nazwę wybranego motywu, a następnie naciśnij klawisz Enter.

Wstawianie nowego slajdu

Do prezentacji możesz dodać dowolną liczbę slajdów.

 1. Naciskaj klawisze Ctrl+F6, aż usłyszysz komunikat „Karta Narzędzia główne”, a następnie naciśnij klawisz Enter. Jeśli fokus znajduje się na innej karcie, naciskaj klawisze Tab lub Shift+Tab, aż usłyszysz komunikat „Karta Narzędzia główne”, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 2. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat „Przycisk Nowy slajd”, a następnie naciśnij klawisz Enter. Zostanie otwarte okno dialogowe Nowy slajd i usłyszysz nazwę wybranego układu slajdu.

 3. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz nazwę układu slajdu, który chcesz wstawić, a następnie naciśnij klawisze Enter lub Alt+Enter.

Porada: Aby szybko dodać nowy pusty slajd na podstawie istniejącego układu slajdu, naciskaj klawisze Ctrl+F6, aż usłyszysz numer i tytuł bieżącego slajdu. Fokus znajdzie się w okienku Miniatura. Naciskaj klawisz Strzałka w górę lub Strzałka w dół, aż usłyszysz tytuł wybranego slajdu, a następnie naciśnij klawisze Ctrl+M.

Zapisywanie prezentacji

Aplikacja PowerPoint Online automatycznie zapisuje prezentację w usłudze OneDrive podczas pracy. Jeśli chcesz zapisać kopię prezentacji na urządzeniu, możesz to łatwo zrobić, korzystając z czytnika zawartości ekranu i skrótów klawiaturowych. Prezentację możesz pobrać jako plik PowerPoint PPTX, PDF lub ODP.

Uwaga: Zmiany wprowadzone w kopii lokalnej nie będą automatycznie zapisywane w oryginalnym pliku w usłudze OneDrive.

 1. Naciskaj klawisze Ctrl+F6, aż usłyszysz nazwę bieżącej karty, a następnie naciśnij klawisz F. Usłyszysz komunikat: „Plik, zamknij menu, element menu”.

 2. Naciśnij klawisz L. Zostanie otwarte menu Pobierz jako.

 3. Naciskaj klawisz Strzałka w dół, aż usłyszysz nazwę odpowiedniej opcji pobierania, a następnie naciśnij klawisz Enter. Usłyszysz komunikat: „Kliknij tutaj, aby pobrać <wybrany format pobierania>, link”. Aby wybrać link, naciśnij klawisz Enter.

 4. Naciskaj klawisze Caps Lock+Strzałka w prawo lub Strzałka w lewo, aż usłyszysz komunikat „Przycisk Zapisz”, a następnie naciśnij klawisz Enter. Plik zostanie pobrany na urządzenie.

Dodawanie tekstu

Korzystając z czytnika zawartości ekranu i skrótów klawiaturowych, możesz łatwo dodawać tekst na slajdach i dostarczać go do właściwych odbiorców.

 1. Aby przenieść fokus do obszaru z możliwością edytowania na slajdzie, naciskaj klawisze Ctrl+F6, aż usłyszysz komunikat: „Panel slajdów”.

 2. Aby przejść do pierwszego symbolu zastępczego na slajdzie, naciśnij klawisz Tab. Usłyszysz komunikat o typie symbolu zastępczego. Jeśli jest to symbol zastępczy tekstu, naciśnij klawisz Enter, a następnie wpisz zawartość.

 3. Po zakończeniu naciśnij klawisz F2.

 4. Aby przejść do następnego symbolu zastępczego, naciśnij klawisz Tab. Aby edytować symbol zastępczy, naciśnij klawisz Enter. Aby zakończyć, naciśnij klawisz F2. Powtórz te czynności dla wszystkich symboli zastępczych na slajdzie.

Formatowanie tekstu

Aby prezentacja była bardziej dostępna dla różnych odbiorców, możesz na przykład zwiększyć rozmiar czcionki lub zastosować formatowanie pogrubione, dzięki czemu tekst będzie bardziej czytelny.

 1. Naciskaj klawisze Ctrl+F6, aż usłyszysz komunikat „Karta Narzędzia główne”, a następnie naciśnij klawisz Enter. Jeśli fokus znajduje się na innej karcie, naciskaj klawisze Tab lub Shift+Tab, aż usłyszysz komunikat „Karta Narzędzia główne”, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 2. Aby przenieść fokus do obszaru z możliwością edytowania na slajdzie, naciskaj klawisze Ctrl+F6, aż usłyszysz komunikat: „Panel slajdów”.

 3. Aby przejść do pierwszego obszaru z możliwością edytowania na slajdzie, naciśnij klawisz Tab.

 4. Aby wybrać obszar z możliwością edytowania, naciśnij klawisz Enter.

 5. Aby zaznaczyć cały tekst w obszarze, naciśnij klawisze Ctrl+A. Aby zaznaczyć fragment tekstu w obszarze, naciskaj klawisze strzałek, aż usłyszysz tekst, a następnie naciskaj klawisze Ctrl+Shift+klawisze strzałek w celu zaznaczenia wybranego fragmentu tekstu.

 6. Użyj następujących skrótów klawiaturowych, aby zastosować najczęściej używane opcje formatowania do zaznaczonego tekstu:

  • Pogrubienie: Ctrl+B

  • Kursywa: Ctrl+I

  • Podkreślenie: Ctrl+U

  • Zwiększenie rozmiaru czcionki: Ctrl+]

  • Zmniejszenie rozmiaru czcionki: Ctrl+[

 7. Aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji formatowania, przy zaznaczonym tekście naciskaj klawisze Caps Lock+Strzałka w lewo, aż usłyszysz odpowiednią opcję formatowania, na przykład „Przycisk Punktory”. Aby wybrać opcję, naciśnij klawisz Spacja. Aby rozwinąć pola kombi, naciśnij klawisze Alt+Strzałka w dół.

Dodawanie obrazów

Czasami obraz mówi więcej niż tysiąc słów, dlatego warto dodać obraz, aby ożywić prezentację. W aplikacji PowerPoint Online, możesz dodawać obrazy z własnego repozytorium lub bezpośrednio z Internetu.

Porada: Aby dodać obrazy w odpowiednim miejscu i w odpowiednim rozmiarze, zastosuj slajd o układzie przeznaczonym do dodawania obrazów, takim jak Obraz z podpisem. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wstawianie obrazu za pomocą czytnika zawartości ekranu w aplikacji PowerPoint Online.

Dodawanie obrazów z urządzenia

 1. Na slajdzie, na którym chcesz dodać obraz, naciskaj klawisze Ctrl+F6, aż usłyszysz nazwę bieżącej karty, a następnie naciśnij klawisz N. Usłyszysz komunikat: „Wybrano, karta Wstawianie”.

 2. Naciśnij klawisz P. Zostanie otwarte okno dialogowe Otwieranie, a fokus znajdzie się w polu nazwy pliku.

 3. Naciskaj klawisz Tab i klawisze strzałek, aż usłyszysz nazwę wybranego pliku obrazu, a następnie naciśnij klawisz Enter.

Dodawanie obrazów z Internetu

 1. Na slajdzie, na którym chcesz dodać obraz, naciskaj klawisze Ctrl+F6, aż usłyszysz nazwę bieżącej karty, a następnie naciśnij klawisz N. Usłyszysz komunikat: „Wybrano, karta Wstawianie”.

 2. Naciśnij klawisz F. Zostanie otwarte okno dialogowe Wyszukiwanie obrazów Bing, a fokus znajdzie się w polu wyszukiwania.

 3. Wpisz wyszukiwane wyrazy i naciśnij klawisz Enter.

 4. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz pierwszy wynik wyszukiwania.

 5. Naciskaj klawisz Strzałka w lewo lub Strzałka w prawo, aż usłyszysz nazwę obrazu, który chcesz wstawić, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 6. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat „Przycisk Wstaw”, a następnie naciśnij klawisz Enter.

Dodawanie notatek prelegenta

Korzystając z notatek prelegenta, możesz dodać przypomnienia lub punkty do omówienia dla osoby prowadzącej.

 1. Na slajdzie, na którym chcesz dodać notatki prelegenta, naciskaj klawisze Ctrl+F6, aż usłyszysz nazwę domyślnego języka, na przykład „Angielski, Stany Zjednoczone, przycisk”.

 2. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat „Wyłączone, przycisk Notatki”, a następnie naciśnij klawisz Enter. Jeśli usłyszysz komunikat „Włączone, przycisk Notatki”, możesz przejść do następnego kroku.

 3. Naciskaj klawisze Ctrl+F6, aż usłyszysz komunikat: „Notatki slajdów, edytowanie”.

 4. Wpisz notatki prelegenta dla slajdu.

Przedstawianie prezentacji

Gdy nadchodzi czas udostępnienia prezentacji odbiorcom, rozpocznij pokaz slajdów, rozpocznij pokaz slajdów za pomocą skrótów klawiaturowych i czytnika zawartości ekranu.

 1. W widoku Do edycji naciskaj klawisze Ctrl+6, aż usłyszysz nazwę bieżącej karty, a następnie naciśnij klawisz W. Usłyszysz komunikat: „Wybrano, karta Widok”.

 2. Naciśnij klawisz B. Pokaz slajdów rozpocznie się od pierwszego slajdu w prezentacji.

  Porada: Aby rozpocząć pokaz slajdów od bieżącego slajdu, naciśnij klawisz C.

 3. W pokazie slajdów naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz nazwę prezentacji. Fokus zostanie przeniesiony do pokazu slajdów.

 4. Aby przejść do następnego slajdu, naciśnij klawisz N. Aby przejść do poprzedniego slajdu, naciśnij klawisz P.

Zamykanie widoku Pokaz slajdów

Gdy chcesz zatrzymać prezentowanie, naciśnij klawisz Esc. Fokus wróci do widoku Do edycji.

Zobacz też

Praca ze slajdami w programie PowerPoint przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Dodawanie i formatowanie tekstu w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w aplikacji PowerPoint Online

Dowiedz się, jak nawigować w programie PowerPoint za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×