Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących tworzenia prezentacji w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących tworzenia prezentacji w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Symbol odczytywania na głos z etykietą zawartości czytnika ekranu. Ten temat dotyczy korzystania z czytnika zawartości ekranu w pakiecie Office

Ten artykuł jest przeznaczony dla osób niedowidzących, które korzystają z czytnika zawartości ekranu w produktach pakietu Office, i stanowi część zawartości dotyczącej ułatwień dostępu pakietu Office. Aby uzyskać bardziej ogólną pomoc, zobacz stronę główną Pomocy technicznej pakietu Office.

Używać PowerPoint z klawiatury i czytnika ekranu do tworzenia, odczytu i edytowanie prezentacji. Przetestowano z Narratora i JAWS, ale mogą współpracować z innymi czytników ekranu, jak są zgodne z typowych standardami ułatwień dostępu i technik.

Prezentacja PowerPoint jest pokazu slajdów. Każdy slajd jest kanwie obrazów słowa, i kształtów, które ułatwiają tworzenie opowieści.

Uwagi: 

W tym temacie

Otwieranie aplikacji PowerPoint

Aby otworzyć PowerPoint, naciśnij klawisz logo systemu Windows, wpisz programu PowerPoint, a następnie naciśnij klawisz Enter. PowerPoint zostanie otwarty w widoku ostatnio używanych prezentacji, pola wyszukiwania, szablony i motywy. Skoncentrować się na szablon Pustej prezentacji.

Logowanie się do konta Microsoft

Aby w pełni wykorzystać funkcje PowerPoint, zaloguj się do konta Microsoft.

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Otwórz PowerPoint zgodnie z instrukcjami w Programie PowerPoint otwórz. Widok jest otwierany w widoku szablonów. Naciskaj klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz "Zaloguj się do jak najlepiej wykorzystać pakietu Office", a następnie naciśnij klawisz Enter.

  • Jeśli już edytujesz prezentacji w widoku normalnym, naciśnij klawisze Alt + F, aby otworzyć menu plik. A następnie naciśnij klawisz D, S. Programu Narrator, możesz usłyszeć: "Okno konta". W JAWS, możesz usłyszeć: "Konta".

 2. Wpisz swój numer telefonu lub poczty e-mail, naciśnij klawisz Enter, a następnie naciśnij klawisz Tab. Słyszysz: "Hasło".

 3. Wpisz swoje hasło i naciśnij klawisz Enter.

  Uwaga: Jeśli używasz konta w organizacji, czynności logowania mogą się nieco różnić. Na przykład może być konieczne użycie numeru PIN lub karty inteligentnej.

  Porada: Jeśli nie wylogować się z PowerPoint podczas ostatniego został użyty, aplikacja zostanie otwarta bez monitowania użytkownika do zalogowania się.

Otwieranie prezentacji

PowerPoint przechowuje listę plików, które ostatnio otwartych, dzięki czemu łatwiej je znaleźć ponownie.

 1. Po otwarciu PowerPoint, naciskaj klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz "Ostatnie", a następnie nazwę prezentacji.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Naciśnij klawisz strzałki w dół, aż usłyszysz prezentację, a następnie naciśnij klawisz Enter.

  • Jeśli nie słyszysz prezentacji na liście ostatnio używanych prezentacji, naciśnij klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz "Więcej prezentacji, hiperłącza,", a następnie naciśnij klawisz Enter. Można teraz wyszukać prezentację na komputerze lub w lokalizacjach sieciowych nawiązano, takiej jak OneDrive.

Odczytywanie zawartości slajdów w widoku normalnym

Każdy slajd zawiera jeden lub kilka symboli zastępczych, czyli pól tekstowych i innych elementów zawartości.

 1. Gdy fokus znajduje się na slajdzie, naciśnij klawisz Tab, aby przechodzić między jego symboli zastępczych. Czytnik ekranu informuje o typ symbolu zastępczego, w którym podczas przechodzenia między nimi, na przykład "pole tekstowe, pole tekstowe."

 2. Aby odczytać zawartość symbolu zastępczego, naciśnij klawisz SR klawisz R.

  Aby zatrzymać ciągłe odczytywanie, naciśnij klawisz Ctrl.

 3. Po odczytaniu zawartości, naciśnij klawisz Esc, aby fokus powrócił do slajdu.

Odczytywanie zawartości slajdów w innych widokach

Oprócz widoku NormalnyPowerPoint udostępnia kilka innych widoków do pracy ze slajdami.

 • Konspekt. Zapewnia widok samego tekstu zawartości slajdów. Aby otworzyć widok konspektu, naciśnij klawisze Alt+W, P, a następnie klawisz O. Aby przełączać się między miniaturami i konspektem w widoku Normalny, naciskaj klawisze Ctrl+Shift+Tab.

  Uwaga: Narrator czasami nie anonsuje widoku Konspekt po naciśnięciu klawiszy Alt+W, P, O.

 • Sortowanie slajdów. W tym widoku są wyświetlane wszystkie slajdy w kolejności poziomej w wierszach, co umożliwia ich łatwe wycinanie, kopiowanie, wklejanie, a także zmienianie ich kolejności. Czytniki zawartości ekranu identyfikują slajdy na podstawie ich numeru i tytułu. Aby otworzyć widok Sortowanie slajdów, naciśnij klawisze Alt+W, I. Aby powrócić do widoku Normalny, naciśnij klawisze Alt+W, L.

 • Do czytania. Ten widok umożliwia przeglądanie prezentacji podobnie jak w widoku Pokaz slajdów. Aby otworzyć widok do czytania, naciśnij klawisze Alt+W, D. Aby powrócić do poprzedniego widoku, naciśnij klawisz Esc.

 • Wzorzec slajdów. Ten widok umożliwia wprowadzanie zmian projektowych, które są stosowane do wszystkich slajdów. Aby otworzyć widok Wzorzec slajdów, naciśnij klawisze Alt+W, M. Do wstążki zostanie dodana karta Wzorzec slajdów (Alt+M), między kartami Plik i Narzędzia główne. Aby zamknąć widok Wzorzec slajdów, naciśnij klawisze Alt+M, C.

 • Pokaz slajdów. Umożliwia wyświetlanie slajdów na pełnym ekranie, aby były widoczne dla odbiorców, gdy prowadzisz prezentację. Aby rozpocząć pokaz slajdów, naciśnij klawisz F5. Aby przejść do następnego slajdu, naciśnij klawisz Page Down. Aby przejść do poprzedniego slajdu, naciśnij klawisz Page Up. Aby zakończyć, naciśnij klawisz Esc.

 • Widok prezentera. Umożliwia wyświetlanie prezentacji wraz z notatkami prelegenta na jednym komputerze (na przykład na komputerze przenośnym) i jednoczesne wyświetlanie prezentacji bez notatek dla odbiorców na drugim monitorze. Jeśli podczas uruchamiania prezentacji w widoku Pokaz slajdów do komputera jest podłączony drugi monitor, to Widok prezentera jest automatycznie otwierany na drugim monitorze. Aby otworzyć Widok prezentera, gdy do komputera jest podłączony jeden monitor, naciśnij klawisze Shift+F10+R.

  Aby odczytać obiekty na slajdzie, użyj poniższych skrótów:

  • Aby przejść do podgląd slajdu, naciśnij SR klawisz z lewej lub prawej klawisz strzałki, a następnie naciśnij klawisze Caps lock + Enter, aby przenieść fokus do okna pokazu slajdów.

  • W oknie pokazu slajdów naciśnij klawisz SR klawisz prawo lub w lewo Strzałka do poruszania się wszystkie obiekty. Aby odczytać obiektów, naciśnij klawisz SR klawisz R.

  • Aby wrócić do okna Widoku prezentera, naciskaj klawisz SR klawisz Strzałka w prawo do momentu usłyszeć "Powrócić do widoku prezentera", a następnie naciśnij klawisz SR klawisz Enter.

   Uwaga: Jeśli przeprowadzasz prezentację bez użycia widoku prezentera, nie usłyszysz komunikatu „Powrót do widoku prezentera”.

Aby uzyskać więcej informacji przejdź do Używanie skrótów klawiaturowych do przeprowadzania prezentacji programu PowerPoint i Korzystanie z czytnika ekranu, aby wyświetlić prezentację programu PowerPoint.

Poruszanie się po slajdach

Aby szybko przechodzić między slajdami, możesz użyć okienka miniatur.

 1. Naciśnij klawisz F6, aż usłyszysz "Okienko miniatur," następuje nazwy bieżącego slajdu.

 2. Gdy fokus znajduje się w okienku miniatur, czytniki zawartości ekranu odczytują tytuły slajdów podczas przechodzenia między tymi slajdami. Aby przejść do następnego lub poprzedniego slajdu, naciśnij klawisz Strzałka w górę lub Strzałka w dół.

Porada: Czasami czytnik ekranu traci fokus, a nie odczytuje tytuł slajdu. W takim przypadku naciśnij klawisze Alt + Tab dwa razy, aby spróbować przenieść fokus poza okno PowerPoint i z powrotem do miniatur.

Tworzenie nowej, pustej prezentacji

Aby szybko rozpocząć pracę, należy utworzyć nową, pustą prezentację. Możesz dodać wstępnie zaprojektowanych motywów później, aby nadać swojej prezentacji elegancki wygląd.

Można również utworzyć prezentacji przy użyciu szablonu. Aby uzyskać instrukcje przejdź do tematu Używanie czytnika ekranu w celu utworzenia prezentacji przy użyciu szablonu w programie PowerPoint.

 1. Otwórz PowerPoint. Słyszysz: "Polecane, pusty prezentacji". Celem jest opcją pustą prezentację. Naciśnij klawisz Enter.

  Uwaga: Jeśli już edytujesz prezentację w widoku normalnym i chcesz rozpocząć nową, pustą prezentację, naciśnij klawisze Alt + F + N L1.

 2. Naciśnij klawisz Tab, aby przenieść fokus do symbol zastępczy tytułu na pierwszym slajdzie, a następnie wpisz tytuł. Po zakończeniu naciśnij klawisz Esc. Aby przejść do następnego symbolu zastępczego, naciskaj klawisz Tab, a następnie zacznij pisać.

  Aby uzyskać bardziej szczegółowe instrukcje dotyczące dodawania zawartości do prezentacji przejdź do korzystania z czytnika ekranu, aby dodać i sformatować tekst w programie PowerPoint lub Korzystanie z czytnika ekranu do wstawiania i edytowania obrazów i tabel w programie PowerPoint.

Dodawanie lub zmienianie motywu do prezentacji

Motyw to zbiór schematy kolorów skoordynowanego, tła, stylów czcionek i rozmieszczenia symboli zastępczych. Aby szybko zmienić ogólny wygląd prezentacji za pomocą wstępnie zaprojektowanych motywów.

 1. W widoku normalnym prezentacji naciśnij klawisze Alt + G, a następnie h Słyszysz: "Ten prezentacji, motyw pakietu Office."

 2. Naciskaj klawisze strzałek, aż usłyszysz motywu, a następnie naciśnij klawisz Enter, aby zaznaczyć.

Wstawianie nowego slajdu

Gdy slajd tytułowy jest gotowy, możesz rozpocząć dodawanie kolejnych slajdów prezentacji. Każdy motyw zawiera kolekcję wstępnie zdefiniowanych układów slajdów. Na przykład kolekcja może obejmować slajd tytułowy, slajd z polem tytułu oraz polem zawartości, a także slajd z dwiema kolumnami.

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby dodać nowy slajd na podstawie układu bieżącego slajdu, naciśnij klawisze Ctrl+M.

  • Aby dodać slajd, który korzysta z jednego z innych układów w wybranym motywu, naciśnij klawisze Alt + H, I. Fokus jest przenoszony do listy układów slajdów. Użyj klawiszy strzałek, aby przejść do odpowiedniego układu slajdu. Aby wstawić nowy slajd z obecnie wybrany układ, naciśnij klawisz Enter.

Porada: Duplikowanie slajdu i jego zawartość, Przenieś fokus do slajdu w okienku miniatur i naciśnij klawisze Ctrl + D.

Zapisywanie prezentacji

Warto często zapisywać wyniki pracy. Wykonaj poniższe czynności, aby nazwać i zapisać prezentację po raz pierwszy:

 1. Aby otworzyć kartę Zapisz jako, naciśnij klawisze Alt + F, odpowiedzi.

 2. Naciskaj klawisz Tab, aby ustawienie fokusu na pierwszą lokalizację folderu plików na liście w okienku Zapisz jako. Usłyszysz nazwę domyślnej lokalizacji, takiej jak "OneDrive — firmy Microsoft."

 3. Naciśnij klawisz strzałki w dół, aby poruszać się między na liście Dostępne lokalizacje, aż zostanie wyświetlona, którego chcesz.

 4. Za pomocą klawisza Tab przejdź do obszaru nazywania pliku. Fokus znajdzie się na przycisku Nawiguj w górę.

  Jeśli chcesz Znajdź folder, w którym chcesz w dalszym ciągu, naciśnij klawisz Enter. Użyj klawiszy strzałek lub klawisza Tab do nawigacji i naciśnij klawisz Enter, aby zaznaczyć.

 5. Aby nadać nazwę pliku, naciśnij klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz "Wprowadź nazwę pliku."

 6. Wpisz nazwę prezentacji.

  Porada: Domyślnie PowerPoint Zapisywanie prezentacji jako pliku standardowy PowerPoint z pptx rozszerzenia pliku. Jeśli chcesz zapisać prezentację jako inny typ pliku, naciśnij klawisz Tab, a następnie naciśnij klawisz strzałki w dół, aby przejrzeć opcje. Użyj i klawiszy strzałek przejdź odpowiednie opcje, a następnie naciśnij klawisz Enter, aby dokonać wyboru w górę.

 7. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat „Przycisk Zapisz”, a następnie naciśnij klawisz Enter.

Po nazwie pliku i zapisaniu po raz pierwszy, naciśnij klawisze Ctrl + S, aby zapisać wprowadzone zmiany w dowolnym momencie.

Dodawanie tekstu do slajdu

Możesz dodać zawartość do slajdu w widoku normalnym.

 1. Aby przenieść fokus do slajdu, naciśnij klawisz F6, aż usłyszysz "Slajdu," wraz z numerem slajdu.

 2. Naciskaj klawisz Tab, aby przejść do symbolu zastępczego. Słyszysz, na przykład "Tytuł pole tekstowe, pole tekstowe" slajdu tytuł.

 3. Wpisz tekst, który ma na slajdzie.

 4. Aby przenieść punkt wstawienia do następnego symbolu zastępczego tytułu lub tekstu podstawowego, naciśnij klawisze Ctrl+Enter.

  Uwaga: Jeśli nie ma więcej symboli zastępczych tekstu, naciśnięcie klawiszy Ctrl+Enter spowoduje wstawienie nowego slajdu z układem pierwotnego slajdu oraz umieszczenie fokusu na pierwszym symbolu zastępczym nowego slajdu.

Formatowanie tekstu

Przy użyciu skrótów klawiaturowych można stosować różne style czcionek, takie jak pogrubienie lub kursywa, oraz tworzyć listy punktowane lub numerowane.

Zmienianie stylu czcionki

 1. W symbolu zastępczym zaznacz tekst, dla którego chcesz zmienić styl czcionki.

  Porada: Aby dowiedzieć się, jak zaznaczać tekst w PowerPoint przy użyciu klawiatury, przejdź do Zaznaczanie i edytowanie tekstu i obiektów w Używanie skrótów klawiaturowych do tworzenia prezentacji programu PowerPoint.

 2. Aby zmienić styl czcionki, użyj następujących skrótów klawiaturowych:

  • Naciśnij klawisze Ctrl+B, aby zastosować pogrubienie do zaznaczonego tekstu.

  • Naciśnij klawisze Ctrl+I, aby zastosować kursywę do zaznaczonego tekstu.

  • Naciśnij klawisze Ctrl+U, aby podkreślić zaznaczony tekst.

  • Naciśnij klawisze Ctrl+Spacja, aby usunąć wszystkie style z zaznaczonego tekstu.

Tworzenie listy punktowanej podczas pisania

 1. Na początku nowego wiersza wpisz znak * (gwiazdkę), a następnie naciśnij klawisz Spacja lub Tab.

 2. Wpisz dowolny tekst, który ma. Element listy wypełniony okrągłymi punktorami jest tworzony automatycznie po naciśnięciu klawisza Enter.

 3. Aby utworzyć nowy element listy, naciśnij klawisz Enter.

 4. Aby zakończyć tworzenie listy, naciśnij klawisz Enter, a następnie klawisz Backspace.

Tworzenie listy numerowanej podczas pisania

 1. Na początku nowego wiersza, wpisz 1. (od numeru 1 a następnie kropki), a następnie naciśnij klawisz SPACJA lub klawisz Tab.

 2. Wpisz odpowiedni tekst. Element listy numerowanej jest tworzony automatycznie po naciśnięciu klawisza Enter.

 3. Aby utworzyć nowy element listy, naciśnij klawisz Enter.

 4. Aby zakończyć tworzenie listy, naciśnij klawisz Enter, a następnie klawisz Backspace.

Dodawanie obrazów

Za pomocą grafiki i zdjęć możesz tworzyć bardziej ożywione prezentacje.

Uwaga: W poniższej procedurze założono, że obrazy są przechowywane w folderze Obrazy na komputerze.

 1. Gdy fokus znajduje się na slajdzie, naciśnij klawisz Tab, aby przechodzić między jego symboli zastępczych. Czytnik ekranu informuje o typ symbolu zastępczego, podczas przenoszenia, na przykład "Tytuł pole tekstowe, pole tekstowe."

 2. Gdy znajdziesz symbol zastępczy, w którym chcesz wstawić obraz, naciśnij klawisze Alt+N, P. Zostanie otwarte okno dialogowe Wstawianie obrazu. Domyślnie okno dialogowe wskazuje folder Obrazy na komputerze.

 3. Celem jest początkowo w polu Nazwa pliku. Zacznij wpisywać nazwę pliku obrazu. Na liście plików pasujące jest aktualizowana w trakcie pisania. Aby wprowadzić listy, naciśnij klawisz strzałki klawisze Ctrl + Strzałka w dół, a następnie naciśnij klawisz Strzałka w dół, aby przeglądanie wyników wyszukiwania. Czytnik ekranu informuje o pliki, jak przesuwać listy.

 4. Naciśnij klawisz Enter, aby dodać obraz do wybranego symbolu zastępczego w prezentacji.

Dodawanie notatek prelegenta

Możesz umieścić ważne informacje i adnotacje w notatkach prelegenta i odwoływać się do nich podczas prezentacji.

 1. Aby upewnić się, czy okienko Notatki jest otwarte dla slajdu, do którego chcesz dodać adnotacje, wybierz widok Normalny, naciskając klawisze Alt+W, L.

 2. Naciskaj klawisz F6, aż usłyszysz komunikat: „Notatki slajdów, okienko”.

 3. Wpisz notatki.

 4. Aby przywrócić fokusu do slajdu, naciśnij klawisz F6, aż usłyszysz "Slajdu," wraz z numerem slajdu.

  Porada: Czasami czytnik ekranu traci fokus, a nie odczytuje tytuł slajdu. W takim przypadku naciśnij klawisze Alt + Tab dwa razy, aby spróbować przenieść fokus poza okno PowerPoint i z powrotem.

Prezentowanie slajdów odbiorców

Gdy prezentacja jest gotowa, przedstawienie jej innym osobom jest proste.

 1. Otwieranie prezentacji w PowerPoint.

 2. Aby rozpocząć pokaz slajdów, naciśnij klawisz F5.

 3. Naciśnij klawisz Spacja, aby przejść do następnego slajdu. Aby przejść do poprzedniego slajdu, naciśnij klawisz Backspace.

 4. Aby zamknąć pokaz slajdów, naciśnij klawisz Esc.

Aby uzyskać więcej informacji zobacz Używanie skrótów klawiaturowych do przeprowadzania prezentacji programu PowerPoint i Korzystanie z czytnika ekranu, aby wyświetlić prezentację programu PowerPoint.

Zobacz też

Dodawanie i formatowanie tekstu w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wstawianie i edytowanie obrazów i tabel w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Używanie skrótów klawiaturowych do tworzenia prezentacji programu PowerPoint

Używanie skrótów klawiaturowych do przeprowadzania prezentacji programu PowerPoint

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Eksplorowanie i nawigowanie programu PowerPoint za pomocą czytnika ekranu

Za pomocą PowerPoint przy użyciu klawiatury i VoiceOver, macOS wbudowane czytniki ekranu, aby utworzyć, odczytać i edytowanie prezentacji. Prezentacja PowerPoint jest pokazu slajdów. Każdy slajd jest kanwie obrazów słowa, i kształtów, które ułatwiają tworzenie opowieści.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Office 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • Aby poznać skróty klawiaturowe, zobacz Skróty klawiaturowe w programie PowerPoint dla komputerów Mac.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Mac OS — VoiceOver. Aby dowiedzieć się więcej o używaniu czytnika VoiceOver, zobacz Rozpoczynanie pracy z funkcją VoiceOver.

 • PowerPoint zawiera widoki przeznaczone do wykonywania poszczególnych zadań. Na przykład dodawanie zawartości do slajdów, zwykle pracujesz w widoku normalnym lub być może w Widoku konspektu przy tworzeniu konspektu lub storyboard prezentacji. Widok Pokaz slajdów działa w przypadku prezentacji slajdów na komputerze, gdy Widok prezentera służy do wyświetlania poszczególnych ekranach dla osoby prowadzącej i odbiorców.

W tym temacie

Otwieranie aplikacji PowerPoint

 1. Na komputerze Mac, naciśnij klawisze Command+Shift+A, aby otworzyć widok Aplikacje w programie Finder.

 2. Wpisz M, aby przejść bezpośrednio do aplikacji, których nazwy zaczynają się od litery „M”.

 3. Naciśnij klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz: "Aplikacja Microsoft PowerPoint".

 4. Aby otworzyć PowerPoint, naciśnij klawisz strzałki polecenie + Strzałka w dół.

Logowanie się do konta Microsoft

Aby w pełni wykorzystać funkcje PowerPoint, zaloguj się do konta Microsoft.

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Otwórz PowerPoint zgodnie z instrukcjami w Programie PowerPoint otwórz.

  • Jeśli już edytujesz prezentację w widoku normalnym i chcesz, aby się zalogować, naciśnij klawisze Shift + Command + P. Słyszysz: "Nowy z szablonu".

 2. Widok jest otwierany w widoku szablonów. Naciśnij klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz: "Logowanie w ustawieniach kont, przycisk menu".

 3. Naciśnij klawisz SPACJA. Zostanie otwarte okno dialogowe Zaloguj się. Słyszysz: "Wpisz swój numer telefonu lub poczty e-mail".

 4. Wpisz swój numer telefonu lub poczty e-mail, a następnie naciśnij klawisz Return. Funkcja voiceOver informuje o: "Hasło bezpiecznego edytowanie tekstu".

 5. Wpisz hasło, a następnie naciśnij klawisz Return. Jeśli słychać "Rozpoczynanie korzystania z programu PowerPoint przycisk", naciśnij klawisz SPACJA, aby przejść do aplikacji.

 6. Gdy logujesz się, aby rozpocząć pustą prezentację, naciśnij klawisz Return.

  Uwaga: Jeśli używasz konta w organizacji, czynności logowania mogą się nieco różnić. Na przykład może być konieczne użycie numeru PIN lub karty inteligentnej.

  Porada: Jeśli nie wylogować się z PowerPoint podczas ostatniego został użyty, aplikacja zostanie otwarta bez monitowania użytkownika do zalogowania się.

Otwieranie prezentacji

 1. W PowerPoint naciśnij klawisze Command + O.

  Zostanie otwarte okno dialogowe Wybieranie lokalizacji i w pliku. Jeśli otwierasz plik PowerPoint wcześniej, ten plik jest już zaznaczona.

 2. Aby poruszać się po oknie dialogowym, używaj klawisza Tab oraz klawiszy strzałek. Podczas nawigowania po elementach funkcja VoiceOver odczytuje ich nazwy. Aby przejść do listy w oknie dialogowym, naciśnij klawisze Control+Opcja+Shift+Strzałka w dół. Aby wybrać i otworzyć plik, naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja, gdy odpowiedni plik zostanie zaznaczony.

Odczytywanie zawartości slajdów

W PowerPoint można pracować z slajdów w kilka widoków, które oferują unikatowe możliwości. Można znaleźć zawartość slajdu w każdym widoku.

Odczytywanie zawartości slajdów w widoku normalnym

 1. Aby przejść do widoku Normalny, naciśnij klawisze Command+1.

 2. W prezentacji PowerPoint naciśnij klawisz F6 wielokrotnie, aby przejść do Okienka miniatur.

 3. Naciśnij klawisze Control+Opcja+Shift+Strzałka w dół, aby wejść do okienka.

 4. Naciskaj klawisze Strzałka w górę lub Strzałka w dół, aby poruszać się po slajdach w okienku miniatur. Podczas nawigowania po slajdach funkcja VoiceOver odczytuje ich nazwy.

 5. Na miniaturę slajdu, który chcesz przeczytać, naciskaj klawisz Tab, aby przejść do obszaru slajdów.

 6. Aby zaznaczyć zawartość slajdu, naciśnij klawisze Control+Opcja+Shift+Strzałka w dół. Funkcja VoiceOver odczyta liczbę elementów na slajdzie oraz nazwę obecnie zaznaczonego elementu. Na przykład na slajdzie zawierającym pole tekstowe tytułu i pole tekstowe z zawartością tekstową funkcja VoiceOver poinformuje: „W okienku Edytor slajdów, obszar układu, 2 elementy, pole tekstowe Tytuł, pole tekstowe”.

 7. Aby wybrać i odczytać zawartość pola tekstowego, naciśnij klawisze Control+Opcja+Shift+Strzałka w dół, a funkcja VoiceOver odczyta tekst.

 8. Aby przejść do następnego elementu na slajdzie, najpierw naciśnij klawisze Control+Opcja+Shift+Strzałka w górę, aby powrócić, a następnie naciśnij klawisz Strzałka w dół.

 9. Aby wybrać i odczytać zawartość danego elementu, naciśnij klawisze Control+Opcja+Shift+Strzałka w dół, a funkcja VoiceOver odczyta tekst.

Odczytywanie tytułów slajdów w widoku Sortowanie slajdów

 1. Aby przejść do widoku Sortowania slajdów, naciśnij klawisze Command + 2. Funkcja voiceOver odczytuje tytuł slajdu, który został wybrany.

 2. Za pomocą klawiszy strzałek poruszaj się po slajdach i sekcjach. Podczas nawigowania funkcja VoiceOver odczytuje ich tytuły.

Odczytywanie notatek slajdów w widoku Strona notatek

 1. Aby przejść do widoku Strona notatek, naciśnij klawisze Command + 3. Słyszysz: "Notatek widoku Strona obszar układu".

 2. Naciśnij klawisze Control+Opcja+Shift+Strzałka w dół, aby wybrać stronę i przejść do pierwszego elementu na tej stronie. Pierwszy element to obraz slajdu.

 3. Aby przejść do sekcji Strona notatek, naciskaj klawisz Tab. Funkcja voiceOver odczytuje i wybiera tekst notatki.

Odczytywanie zawartości slajdów w widoku konspektu

 1. Aby przejść do obszaru Widok konspektu, naciśnij klawisze Command+4.

 2. Naciskaj klawisz F6, aż funkcja VoiceOver poinformuje: „Okienko konspektu, obszar układu”.

 3. Naciśnij klawisze Control+Opcja+Shift+Strzałka w dół, aby wybrać to okienko. Funkcja VoiceOver zacznie odczytywać zawartość slajdów, rozpoczynając od pierwszego slajdu.

Odczytywanie notatek prelegenta w widoku prezentera

 1. Aby przejść do Widoku prezentera, naciśnij klawisze opcja + Return.

 2. Aby przejść do sekcji notatki prezentera, naciskaj klawisz Strzałka w lewo lub Control + opcja + Strzałka w prawo funkcja VoiceOver informuje o: "okienko notatek, obszar układu".

 3. Naciśnij klawisze Control+Opcja+Shift+Strzałka w dół, aby zaznaczyć notatki. Funkcja VoiceOver je odczyta. Aby anulować zaznaczenie, naciśnij klawisze Control+Opcja+Shift+Strzałka w górę.

Odczytywanie zawartości slajdów w widoku Pokaz slajdów

 1. Aby rozpocząć pokaz slajdów, naciśnij klawisze Command + Shift + Return.

 2. Aby odczytać wszystko, co jest na slajdzie, naciśnij klawisze Control+Opcja+A.

  Aby odczytać elementy oddzielnie, najpierw naciśnij klawisz Control + opcja + Shift + Strzałka w dół, aby wprowadź slajdu. Aby przejść do obszarów, naciśnij klawisz strzałki Control + opcja + Strzałka w prawo. VoiceOver odczytuje elementów i teksty, jak grunt nad nimi.

Tworzenie nowej, pustej prezentacji

Aby szybko rozpocząć pracę, należy utworzyć nową, pustą prezentację. Możesz dodać wstępnie zaprojektowanych motywów później, aby nadać swojej prezentacji elegancki wygląd.

Można również utworzyć prezentacji przy użyciu szablonu. Aby uzyskać instrukcje przejdź do tematu Używanie czytnika ekranu w celu utworzenia prezentacji przy użyciu szablonu w programie PowerPoint.

 1. Rozpocznij PowerPoint. PowerPoint zostanie otwarty w widoku, który zawiera listę dostępne szablony i motywy. Celem jest opcją pustą prezentację.

 2. Aby utworzyć pustą prezentację, naciśnij klawisz Return. Prezentacja zostanie otwarta w widoku normalnym.

 3. Aby przenieść symbol zastępczy tytułu na pierwszym slajdzie, naciskaj klawisz Tab. Funkcja voiceOver informuje o: "zaznaczony tekst. Aktualnie na obszar tekstu wewnątrz pola tekstowego." Wpisz własny tytuł. Po zakończeniu wpisywania, naciśnij klawisz Esc.

 4. Naciskaj klawisz Tab, aby przejść do następnego symbolu zastępczego. Funkcja voiceOver informuje o: "zaznaczony tekst. Aktualnie na obszar tekstu wewnątrz pola tekstowego." Wpisz własny pomocniczą. Po zakończeniu wpisywania, naciśnij klawisz Esc.

Dodawanie lub zmienianie motywu do prezentacji

Motyw to zbiór schematy kolorów skoordynowanego, tła, stylów czcionek i rozmieszczenia symboli zastępczych. Aby szybko zmienić ogólny wygląd prezentacji za pomocą wstępnie zaprojektowanych motywów.

 1. W normalnych prezentacji, naciśnij klawisz F6, aż usłyszysz zaznaczona karta, na przykład "dla użytkowników domowych, wybrany widok karty."

 2. Naciśnij klawisz strzałki w lewo lub w prawo, aż usłyszysz "Projektu, karta,", a następnie naciśnij klawisz SPACJA.

 3. Naciśnij klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz: "Motyw pakietu Office, zaznaczonego przycisku" skoncentrować się na Galeria motywów.

 4. Naciśnij klawisz Strzałka w prawo, aż usłyszysz motywu, a następnie naciśnij klawisz SPACJA, aby go zaznaczyć.

Wstawianie nowego slajdu

Aby dodać nowy slajd, w oparciu o układ slajdu, naciśnij klawisz Command + Shift + N.

Dodawanie tekstu do slajdu

 1. Naciśnij klawisze Command+1, aby upewnić się, że jesteś w widoku normalnym.

  Porada: Możesz również wstawić zawartość do slajdów w widoku konspektu. Aby przełączyć się do widoku konspektu, naciśnij klawisze Command+4.

 2. Aby przenieść symbol zastępczy na slajdzie, naciśnij klawisz Tab.

 3. Wpisz tekst.

Formatowanie tekstu

Z formatowaniem, można poprawić czytelność tekstu i wyróżnić co to jest ważne. PowerPoint oferuje wiele opcji formatowania czcionki zawartości, takie jak listy, hiperłącza, kolory i różnych opcji formatowania.

 • Aby dodać listy do tekstu:

  • Aby wstawić listę punktowaną, wpisz * i naciśnij klawisz SPACJA, wpisz element listy i naciśnij klawisz Return.

  • Aby wstawić listę numerowaną, wpisz 1. i naciśnij klawisz SPACJA, wpisz element listy i naciśnij klawisz Return.

 • Aby użyć innych opcji formatowania tekstu:

  • Aby zastosować pogrubione formatowanie tekstu, naciśnij klawisze Command+B.

  • Aby zastosować kursywę, naciśnij klawisze Command+I.

  • Aby zastosować podkreślenie, naciśnij klawisze Command+U.

  • Aby zwiększyć rozmiar czcionki, naciśnij klawisze Command+Shift+>.

  • Aby zmniejszyć rozmiar czcionki, naciśnij klawisze Command+Shift+<.

  • Aby wyświetlić dodatkowe opcje formatowania czcionki, takie jak kolor czcionki, naciśnij klawisze Command+T w celu otwarcia okna dialogowego Czcionka. Naciskaj klawisz Tab, aby poruszać się po oknie dialogowym. Aby wybrać element, naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja.

 • Aby dodać hiperłącze, naciśnij polecenie + K.

Zapisywanie prezentacji

Aby zapisać prezentację, naciśnij klawisze Command+S. Aby zapisać tę samą prezentację pod inną nazwą, w innej lokalizacji lub w innym formacie pliku, naciśnij klawisze Command+Shift+S.

Aby uzyskać informacje na temat zapisać w innym formacie pliku lub w formacie zgodnym z wcześniejszych wersji programu PowerPoint zapoznaj się z Korzystanie z czytnika ekranu, aby zapisać prezentację w programie PowerPoint.

Dodawanie obrazów

 1. Naciskaj klawisz F6 do momentu przejścia na kartę.

  Łącznie jest 8 kart, a ta, której szukasz, to karta Wstawianie, druga w kolejności od lewej. Jeśli chcesz przechodzić między kartami, naciskaj klawisz Strzałka w lewo lub Strzałka w prawo. Gdy będziesz na karcie Wstawianie, funkcja VoiceOver poinformuje: „Wstawianie, karta, 2 z 8”. Naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja, aby wybrać kartę.

 2. Na karcie Wstawianie naciskaj klawisz Tab, aż funkcja VoiceOver poinformuje: „Obrazy, przycisk menu”. Naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja, aby otworzyć menu.

 3. Aby poruszać się po menu, naciskaj klawisze strzałek w górę lub w dół. Funkcja VoiceOver odczyta nazwy opcji menu. Aby wybrać opcję, naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja.

 4. Zostanie otwarte okno dialogowe umożliwiające wybór pliku. Aby poruszać się po oknie dialogowym, używaj klawisza Tab oraz klawiszy strzałek. Aby wstawić obraz, naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja.

Aby uzyskać więcej informacji na temat pracy z obrazami, zobacz Wstawianie i edytowanie obrazów i tabel w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu.

Dodawanie notatek prelegenta

Możesz dodać notatki prelegenta przypominające, co powiedzieć podczas prowadzenia prezentacji dla odbiorców.

 1. Naciśnij klawisze Command+1, aby przejść do widoku Normalny.

  Porada: Aby zamiast tego dodać notatki prelegenta w widoku strony notatek, postępuj zgodnie z instrukcjami w sekcji Dodawanie notatek prelegenta.

 2. Przejdź do slajdu, w którym chcesz dodać notatki, a następnie naciśnij klawisz strzałki Control + opcja + Strzałka w prawo, aż funkcja VoiceOver informuje o: "Notatek okienku obszar układu".

 3. Wpisz notatki dla slajdu. Po zakończeniu naciśnij klawisz F6, aby zamknąć okienko notatek.

Prezentowanie slajdów odbiorców

 1. Aby rozpocząć pokaz slajdów, naciśnij klawisze Command + Shift + Return.

 2. Aby przechodzić między slajdami za pomocą następujących skrótów klawiaturowych:

  • Naciśnij klawisz N, aby przejść do następnego slajdu.

  • Naciśnij klawisz P, aby przejść do poprzedniego slajdu.

  • Naciśnij klawisze Funkcja+Strzałka w prawo, aby przejść do ostatniego slajdu.

  • Naciśnij klawisze Funkcja+Strzałka w lewo, aby przejść do pierwszego slajdu.

  • Naciśnij klawisze Control+Opcja+Shift+M, aby otworzyć menu kontekstowe. Aby poruszać się po opcjach w menu, użyj klawisza Strzałka w dół. Podczas nawigowania po elementach funkcja VoiceOver odczytuje ich nazwy.

   Na przykład, aby przejść do określonego slajdu w prezentacji, naciśnij klawisz strzałki w dół do momentu słyszysz: "według tytułu, podmenu." Naciśnij klawisz Strzałka w prawo, po aby przejść do podmenu, a następnie klawisz Strzałka w dół, aby przejść slajdów. Funkcja voiceOver informuje o tytuły slajdów, jak grunt nad nimi. Jeśli na slajdzie, do którego chcesz przejść do, naciśnij klawisze Control + opcja + spacja i otwiera slajdu.

 3. Aby zamknąć pokaz slajdów, naciśnij klawisz Esc.

Aby uzyskać więcej informacji zapoznaj się z pomocą czytnika ekranu, aby wyświetlić prezentację programu PowerPoint.

Zobacz też

Dodawanie i formatowanie tekstu w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wstawianie i edytowanie obrazów i tabel w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w programie PowerPoint dla komputerów Mac

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Eksplorowanie i nawigowanie programu PowerPoint za pomocą czytnika ekranu

Za pomocą PowerPoint VoiceOver, iOS wbudowane czytniki ekranu, aby utworzyć, odczytać i edytowanie prezentacji. Prezentacja PowerPoint jest pokazu slajdów. Każdy slajd jest kanwie obrazów słowa, i kształtów, które ułatwiają tworzenie opowieści.

Uwagi: 

W tym temacie

Otwieranie aplikacji PowerPoint

 1. Na telefonie iPhone szybko przesuń trzema palcami, aby przejść ekranu głównego, w której aplikacja PowerPoint się w prawo lub w lewo.

 2. Następnie szybko przesuwaj w prawo jednym palcem, aż funkcja VoiceOver odczyta nazwę aplikacji.

 3. Naciśnij dwukrotnie ekran, aby otworzyć tę aplikację.

Logowanie się do konta Microsoft

Aby w pełni wykorzystać funkcje PowerPoint, zaloguj się do konta Microsoft.

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Otwórz PowerPoint zgodnie z instrukcjami w Programie PowerPoint otwórz. Zostanie otwarty w widoku konta.

  • Jeśli już edytujesz prezentacji w widoku normalnym, szybko przesuń w lewo lub w prawo, dopóki usłyszeć "Zapisz i zamknij", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Słyszysz: "Ostatnie, nagłówek". Aż usłyszysz "Przycisk konta", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran, przesuwając jednym palcem w prawym dolnym rogu ekranu.

 2. Szybko przesuń w lewo prawa aż usłyszysz "Zaloguj się przycisk", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 3. Slajd jednym palcem po ekranie, dopóki nie usłyszysz: "wiadomości E-mail, telefonu lub Skype, pole tekstowe, wymagane."

 4. Naciśnij dwukrotnie ekran, a następnie użyj klawiatury ekranowej wpisz adres e-mail, numer telefonu lub adres programu Skype.

 5. Do momentu usłyszeć "Przycisku", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran, przesuwając jednym palcem w górnej połowie ekranu. Słyszysz: "Wprowadź hasło".

 6. Naciśnij dwukrotnie ekran, a następnie użyj klawiatury ekranowej wpisz swoje hasło.

 7. Slajd z jednym palcem w górnej połowie ekranu dopiero po usłyszeć "Zaloguj się przycisk", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Otwieranie prezentacji

 1. Po otwarciu PowerPoint zostanie otwarty w widoku, w którym zostało przerwane wcześniej. Jeśli aplikacja jest całkowicie zamknięta, zostanie otwarta w widoku lista ostatnich prezentacji. Aby przejść do listy i elementów do niego, szybko przesuń w prawo do momentu słyszysz VoiceOver informuje o elementów listy.

 2. Jeśli nie masz żadnych ostatnio używanych plików lub chcesz otworzyć inny plik, kontynuuj szybkie przesuwanie w prawo, aż funkcja VoiceOver poinformuje: „Otwórz, przycisk”. Aby go wybrać, naciśnij dwukrotnie ekran.

 3. Aby przejść dalej na liście miejsc, szybko przesuń w prawo. Aby powrócić do listy, szybko przesuń w lewo. Aby otworzyć folder lub plik, naciśnij dwukrotnie ekran, gdy dotrzesz do odpowiedniego elementu.

Odczytywanie zawartości slajdów

 1. Otwórz prezentację w PowerPoint.

 2. Szybko przesuwaj w prawo, aż dotrzesz do pola tekstowego tytułu slajdu. Funkcja VoiceOver odczyta tytuł slajdu.

 3. Ponownie szybko przesuń w prawo, aby przejść do następnego pola tekstowego na slajdzie. Funkcja VoiceOver odczyta zawartość tego pola tekstowego.

 4. Aby przejść do innego slajdu, szybko przesuwaj w prawo, aż dotrzesz do okienka miniatur slajdów poniżej bieżącego slajdu. Aby nawigować po okienku miniatur, kontynuuj szybkie przesuwanie w prawo, aż funkcja VoiceOver poinformuje o następnym slajdzie. Następnie naciśnij dwukrotnie ekran, aby wybrać i otworzyć slajd.

  Uwaga: Jeśli korzystasz z telefonu w orientacji poziomej, okienko miniatur slajdów jest wyświetlane po lewej stronie slajdu, w związku z czym musisz szybko przesuwać w lewo, a nie w prawo.

 5. Aby odczytać zawartość slajdu, szybko przesuwaj w lewo, aż dotrzesz do odpowiedniego slajdu. Funkcja VoiceOver odczyta zawartość.

  Uwaga: Jeśli korzystasz z telefonu w orientacji poziomej, musisz szybko przesuwać w prawo, aby odczytać zawartość slajdu.

Poruszanie się po slajdach

Aby przejść z miniaturami slajdów w widoku Normalny (Widok podczas otwierania prezentacji PowerPoint ), Zachowaj przesuwając szybko prawo, aż zostanie wyświetlona w okienku miniatur slajdów. Funkcja voiceOver informuje o, na przykład: "Slajd 1 9 <slide title>". Aby przejść do następnego miniaturę, szybko przesuń w prawo.

Aby poruszać się po slajdach w widoku Pokaz slajdów:

 • Szybko przesuń w lewo trzema palcami, aby przejść do następnego slajdu.

 • Szybko przesuń w prawo trzema palcami, aby przejść do poprzedniego slajdu.

Tworzenie nowej, pustej prezentacji

Aby szybko rozpocząć pracę, należy utworzyć nową, pustą prezentację. Możesz dodać wstępnie zaprojektowanych motywów później, aby nadać swojej prezentacji elegancki wygląd.

Można również utworzyć prezentacji przy użyciu szablonu. Aby uzyskać instrukcje przejdź do tematu Używanie czytnika ekranu w celu utworzenia prezentacji przy użyciu szablonu w programie PowerPoint.

 1. Otwórz PowerPoint. Widok jest otwierany w widoku listy dostępne szablony i motywy lub na widok ostatnie przedstawiający prezentacji najnowsza.

  Porada: Aby przenieść z widoku do edycji do widoku ostatnie, szybko przesuń w lewo lub prawo, aż usłyszysz "Zapisz i zamknij, przycisk" i następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 2. Poczekaj usłyszeć "Przycisk Nowy", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran, przesuwając jednym palcem u dołu ekranu. Słyszysz: "Pusty prezentacji".

 3. Aby utworzyć pustą prezentację, naciśnij dwukrotnie ekran.

  Prezentacja zostanie otwarta, a fokus zostanie umieszczony na nowym slajdzie.

 4. Aby edytować nowy slajd, szybko przesuń w prawo, aż możesz usłyszeć pierwszy element zastępczy na slajdzie, na przykład "pola tekstowego tytułu,", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran, aby go zaznaczyć. Wpisywanie tekstu w symbolu zastępczym, naciśnij dwukrotnie ekran. Następnie za pomocą klawiatury ekranowej wpisz odpowiedni tekst.

Dodawanie lub zmienianie motywu do prezentacji

Motyw to zbiór schematy kolorów skoordynowanego, tła, stylów czcionek i rozmieszczenia symboli zastępczych. Aby szybko zmienić ogólny wygląd prezentacji za pomocą wstępnie zaprojektowanych motywów.

 1. W widoku do edycji prezentacji, szybko przesuń w lewo lub prawo, aż usłyszysz "Pokaż Wstążkę, przycisk", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Słyszysz zaznaczona karta, na przykład "karta Narzędzia główne".

 2. Aby otworzyć menu karty, naciśnij dwukrotnie ekran.

 3. Szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz komunikat „Karta Projektowanie”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 4. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Przycisk Motywy”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 5. Aby poruszać się dostępne motywy, przesuwając jednym palcem u dołu ekranu. Funkcja voiceOver informuje o motywów, jak grunt nad nimi.

 6. Gdy dotrzesz do motywu, którego chcesz użyć, naciśnij dwukrotnie ekran.

Wstawianie nowego slajdu

Możesz dodać nowy slajd do prezentacji za pomocą przycisku w okienku miniatur w PowerPoint. Aby przejść do przycisku, szybko przesuń w prawo, aż funkcja VoiceOver informuje o: "nowy slajd, przycisk". Naciśnij dwukrotnie ekran, aby dodać nowy slajd.

Zapisywanie prezentacji

 1. W prezentacji PowerPoint, szybko przesuń w lewo lub prawo do momentu VoiceOver informuje o: "Zamknij plik, przycisk". Naciśnij dwukrotnie ekran, aby zaznaczyć.

  Porada: Można również umieść palec na ekranie i przeciągnij go wokół Eksplorowanie elementów na ekranie. Funkcja voiceOver informuje o elementy, gdy grunt nad nimi. Na przykład aby znaleźć przycisk Zamknij plik, przeciągnij palcem do lewym górnym rogu ekranu.

 2. Jeśli zapisujesz prezentację po raz pierwszy PowerPoint potwierdzenie, że naprawdę chcesz zapisać. Szybko przesuń w prawo, aż funkcja VoiceOver informuje o: "Zapisz wielokropek, przycisk". Naciśnij dwukrotnie ekran, aby zaznaczyć.

 3. Wpisz nazwę prezentacji, używając klawiatury ekranowej.

 4. Przeciągnij palcem po ekranie, aby znaleźć lokalizację, w której chcesz zapisać, na przykład telefon lub lokalizacja w usłudze OneDrive. Podczas nawigowania po lokalizacjach funkcja VoiceOver odczytuje ich nazwy. Gdy dotrzesz do lokalizacji, w której chcesz zapisać, unieś palec i naciśnij dwukrotnie ekran. Jeśli trzeba otworzyć foldery, szybko przesuwaj w prawo, aż dotrzesz do folderu, a następnie naciśnij dwukrotnie, aby go otworzyć.

 5. Aby zapisać prezentację, szybko przesuwaj w lewo do momentu usłyszenia informacji „Zapisz, przycisk”. Aby wybrać, naciśnij dwukrotnie ekran. Prezentacja zostanie zapisana.

Dodawanie tekstu do slajdu

 1. W prezentacji, PowerPoint przejdź do slajdu miejsce, w którym chcesz dodać tekst. Pola tekstowego tytułu, funkcja VoiceOver informuje o: "Tytuł pole tekstowe, pole tekstowe, pole tekstowe." Pola tekstowego, funkcja VoiceOver informuje o: "pole tekstowe, pole tekstowe, pole tekstowe." Naciśnij dwukrotnie, aby zaznaczyć pole tekstowe.

 2. Aby pisać za pomocą klawiatury ekranowej, przeciągnij palec przez dolną część ekranu, aż funkcja VoiceOver odczyta literę, której chcesz użyć. Aby wybrać tę literę, unieś palec i naciśnij dwukrotnie ekran. Po zakończeniu pisania umieść palec na ekranie i przeciągnij go do przycisku Ukryj klawiaturę znajdującego się w połowie odległości w górę ekranu w pobliżu prawej krawędzi. Aby ukryć klawiaturę, unieś palec i naciśnij dwukrotnie ekran.

 3. Aby przejść do następnego pola tekstowego, szybko przesuń w prawo do momentu VoiceOver informuje o drugiego pola tekstowego.

 4. Naciśnij dwukrotnie ekran, aby zacząć dodawać tekst do pola. Do pisania użyj klawiatury ekranowej.

Formatowanie tekstu

Z formatowaniem, można poprawić czytelność tekstu i wyróżnić co to jest ważne. PowerPoint oferuje wiele opcji formatowania czcionki zawartości, takie jak listy, hiperłącza, kolory i różnych opcji formatowania.

 1. Na slajdzie, na którym chcesz sformatować tekst, zaznacz pole tekstowe zawierające tekst.

 2. Upewnij się, że klawiatura jest ukryta. Aby ukryć klawiaturę, umieść palec na ekranie i przeciągnij go do przycisku Ukryj klawiaturę znajdującego się w połowie odległości w górę ekranu w pobliżu prawej krawędzi. Gdy funkcja VoiceOver poinformuje o przycisku, unieś palec i naciśnij dwukrotnie ekran.

 3. Aby wybrać podstawowe opcje formatowania czcionki, takie jak pogrubienie, kursywa i podkreślenie, szybko przesuwaj w prawo, aż funkcja VoiceOver poinformuje o odpowiednim przycisku. Następnie naciśnij dwukrotnie ekran, aby zastosować.

Dodawanie listy punktowanej

 1. Na slajdzie przejdź do pola tekstowego, w którym chcesz dodać listę.

 2. Szybko przesuwaj w prawo, aż funkcja VoiceOver poinformuje: „Punktory, przycisk”. Naciśnij dwukrotnie ekran, aby zacząć listę punktowaną.

Dodawanie listy numerowanej

 1. Na slajdzie przejdź do pola tekstowego, w którym chcesz dodać listę.

 2. Szybko przesuwaj w prawo, aż funkcja VoiceOver poinformuje: „Numerowanie, przycisk”. Naciśnij dwukrotnie ekran, aby zacząć listę numerowaną.

Zwiększenie rozmiaru czcionki

 1. Na slajdzie zaznacz pole tekstowe zawierające tekst, który chcesz sformatować.

 2. Szybko przesuwaj w prawo, aż funkcja VoiceOver poinformuje: „Pokaż wstążkę, przycisk”. Aby wybrać, naciśnij dwukrotnie ekran.

 3. Szybko przesuwaj w prawo, aż funkcja VoiceOver poinformuje: „Czcionki, <nazwa bieżącej czcionki>, <rozmiar bieżącej czcionki>, przycisk”. Aby wybrać, naciśnij dwukrotnie ekran.

 4. Szybko przesuwaj w prawo, aż funkcja VoiceOver poinformuje: „Plus, przycisk”. Naciśnij dwukrotnie ekran, aby zwiększyć rozmiar o jeden punkt.

Zmniejszanie rozmiaru czcionki

 1. Na slajdzie zaznacz pole tekstowe zawierające tekst, który chcesz sformatować.

 2. Szybko przesuwaj w prawo, aż funkcja VoiceOver poinformuje: „Pokaż wstążkę, przycisk”. Aby wybrać, naciśnij dwukrotnie ekran.

 3. Szybko przesuwaj w prawo, aż funkcja VoiceOver poinformuje: „Czcionki, <nazwa bieżącej czcionki>, <rozmiar bieżącej czcionki>, przycisk”. Aby wybrać, naciśnij dwukrotnie ekran.

 4. Szybko przesuwaj w prawo, aż funkcja VoiceOver poinformuje: „Minus, przycisk”. Naciśnij dwukrotnie ekran, aby zmniejszyć rozmiar o jeden punkt.

Zmienianie koloru czcionki

 1. Na slajdzie zaznacz pole tekstowe zawierające tekst, który chcesz sformatować.

 2. Szybko przesuwaj w prawo, aż funkcja VoiceOver poinformuje: „Pokaż wstążkę, przycisk”. Aby wybrać ten przycisk, naciśnij dwukrotnie ekran.

 3. Zostanie otwarte menu Narzędzia główne. Szybko przesuwaj w prawo, aż funkcja VoiceOver poinformuje: „Kolor czcionki, przycisk”. Naciśnij dwukrotnie ekran, aby otworzyć menu Kolor czcionki.

 4. Szybko przesuwaj w prawo, aby przechodzić między opcjami. Gdy dotrzesz do koloru, którego chcesz użyć, naciśnij dwukrotnie ekran, aby wybrać.

Dodawanie notatek prelegenta

Możesz dodać notatki prelegenta przypominające, co powiedzieć podczas prowadzenia prezentacji dla odbiorców.

 1. Otwieranie prezentacji w widoku normalnym w PowerPoint.

 2. Szybko przesuwaj w prawo, aż funkcja VoiceOver poinformuje: „Notatki, przycisk”. Aby wybrać, naciśnij dwukrotnie ekran.

 3. Funkcja VoiceOver poinformuje: „Notatki slajdów, pole tekstowe, pole tekstowe”. Naciśnij dwukrotnie ekran, aby otworzyć obszar notatek w celu edytowania.

 4. Wpisz treść notatek za pomocą klawiatury ekranowej.

 5. Gdy skończysz, szybko przesuwaj w lewo, aż funkcja VoiceOver poinformuje o przycisku Zamknij. Aby zamknąć obszar notatek prelegenta, naciśnij dwukrotnie ekran.

Prezentowanie slajdów odbiorców

 1. Otwieranie prezentacji w PowerPoint.

 2. Szybko przesuwaj w prawo jednym palcem, aż funkcja VoiceOver poinformuje: „Rozpocznij pokaz slajdów od tego slajdu, przycisk”. Naciśnij dwukrotnie ekran, aby rozpocząć pokaz slajdów.

 3. Aby przejść dalej do następnego slajdu, szybko przesuń w lewo trzema palcami. Aby przejść wstecz do poprzedniego slajdu, szybko przesuń w prawo trzema palcami.

 4. Gdy dotrzesz do slajdu, funkcja VoiceOver odczyta zawartość pierwszego pola tekstowego. Aby odczytać pozostałą zawartość slajdu, szybko przesuń w prawo jednym palcem. Fokus zostanie przeniesiony do następnego elementu, a funkcja VoiceOver odczyta zawartość.

  Porada: Gdy usłyszysz pukanie, będzie to oznaczać, że został osiągnięty koniec slajdu i że nie ma więcej zawartości do odczytania.

Aby uzyskać więcej informacji zapoznaj się z pomocą czytnika ekranu, aby wyświetlić prezentację programu PowerPoint.

Zamykanie widoku pokazu slajdów

Aby wyjść z pokazu slajdów po zakończeniu prezentacji, po prostu szybko przesuń w lewo trzema palcami. Pokaz slajdów zostanie zakończony i powrócisz do widoku Normalny.

Aby zakończyć przedstawianie pokazu slajdów w dowolnym momencie:

 1. W widoku Pokaz slajdów szybko przesuń w dół trzema palcami, aby wyświetlić pasek narzędzi pokazu slajdów.

 2. Umieść palec na ekranie i powoli przesuń go w kierunku lewego górnego rogu. Funkcja VoiceOver poinformuje: „Zakończ pokaz slajdów, przycisk”.

 3. Aby zamknąć pokaz slajdów, unieś palec i naciśnij dwukrotnie ekran.

Zobacz też

Dodawanie i formatowanie tekstu w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wstawianie i edytowanie obrazów i tabel w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Eksplorowanie i nawigowanie programu PowerPoint za pomocą czytnika ekranu

Za pomocą PowerPoint dla systemu Android TalkBack, wbudowane Android czytnik do tworzenia, odczytu i edytowanie prezentacji. Prezentacja PowerPoint jest pokazu slajdów. Każdy slajd jest kanwie obrazów słowa, i kształtów, które ułatwiają tworzenie opowieści.

Uwagi: 

W tym temacie

Otwieranie programu PowerPoint i logowanie się

Jak najlepiej wykorzystać funkcje PowerPoint dla systemu Android i materiały po zalogowaniu się do PowerPoint zabrać prezentacji z Tobą. Za pomocą aplikacji bez konieczności logowania się.

 1. Na ekranie startowym lub w menu Aplikacje urządzenia szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz komunikat „PowerPoint”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie otwarta aplikacja PowerPoint dla systemu Android.

 2. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Zaloguj”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Usłyszysz komunikat: „Wykonuj zadania w podróży”.

 3. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Przycisk Zaloguj”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

  Uwaga: Jeśli nie masz konta, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Utwórz konto bezpłatnie”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 4. Aby otworzyć klawiaturę ekranową, naciśnij dwukrotnie — karta ekranu, a następnie wpisz adres e-mail, numer telefonu lub adres programu Skype, którego użyto do utworzenia konta.

 5. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Przycisk Dalej”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 6. Aby otworzyć klawiaturę ekranową, naciśnij dwukrotnie ekran, a następnie wpisz swoje hasło.

 7. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Przycisk Zaloguj”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Otwieranie prezentacji

W PowerPoint można szybko otworzyć prezentację, która została ostatnio otwieranych lub można przeglądać w OneDrive lub urządzeniu pliku.

 1. W widoku otwarcia PowerPoint szybko przesuń w prawo do momentu możesz usłyszeć "Przycisku Otwórz", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

  Porada: Aby szybko otworzyć ostatnio używaną prezentację, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz nazwę prezentacji, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 2. W menu Otwórz szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz nazwę wybranej lokalizacji, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 3. Szybko przesuwaj w prawo lub w lewo, aż usłyszysz nazwę prezentacji, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Prezentacja zostanie otwarta w widoku Do czytania.

 4. Aby przejść do widoku Do edycji, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat: „Slajd jeden, wybrano”.

 5. Naciśnij dwukrotnie ekran. Usłyszysz komunikat: „Przycisk Edytuj”.

 6. Naciśnij dwukrotnie ekran. Prezentacja zostanie otwarta w widoku Do edycji.

Odczytywanie zawartości slajdów w widoku Do edycji

Podczas pracy nad prezentacją w widoku Do edycji możesz sprawdzić zawartość slajdów.

 1. Szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz komunikat: „Numer slajdu, kontrolka edycji slajdu”. Fokus znajduje się teraz w głównym obszarze zawartości.

 2. Szybko przesuń w prawo. Funkcja TalkBack poinformuje o pierwszym elemencie na slajdzie. Jeśli jest to element tekstowy, funkcja TalkBack odczyta jego zawartość.

 3. Szybko przesuwaj w prawo, aż odsłuchasz wszystkie elementy na slajdzie.

 4. Jeśli okienko notatek slajdów jest otwarte i ma notatki prelegenta, szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz: "Slajdów notatki", a po nim notatki prelegenta.

Odczytywanie zawartości slajdów w innych widokach

 • W widoku Pokaz slajdów po otwarciu slajdu funkcja TalkBack automatycznie informuje o jego zawartości. Możesz także powoli przeciągnąć jednym palcem w górnej części ekranu, aby funkcja TalkBack poinformowała o elementach slajdu oraz ich zawartości.

 • W widoku Do czytania szybko przesuń w lewo lub w prawo. Funkcja TalkBack poda numer slajdu i jego nagłówek oraz poinformuje, czy slajd zawiera notatki lub komentarze.

Poruszanie się po slajdach

Sprawdź, czy slajdy są w odpowiedniej kolejności i czy w prezentacji znajduje się cała zawartość.

 • W widoku do edycji, aby przejść do następnego slajdu szybko przesuń w lewo dwoma palcami. Aby przejść do poprzedniego slajdu, szybko przesuń w prawo dwoma palcami.

 • Aby w widoku Do czytania przejść do następnego slajdu, szybko przesuń jednym palcem w prawo. Aby przejść do poprzedniego slajdu, szybko przesuń jednym palcem w lewo.

Tworzenie nowej, pustej prezentacji

Aby szybko rozpocząć pracę, należy utworzyć nową, pustą prezentację. Możesz dodać wstępnie zaprojektowanych motywów później, aby nadać swojej prezentacji elegancki wygląd.

Można również utworzyć prezentacji przy użyciu szablonu. Aby uzyskać instrukcje przejdź do tematu Używanie czytnika ekranu w celu utworzenia prezentacji przy użyciu szablonu w programie PowerPoint.

 1. Otwórz PowerPoint dla systemu Android. Widok jest otwierany w widoku ostatnie przedstawiający prezentacji najnowsza.

  Porada: Aby przejść z widoku miniatur do menu Plik, szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz komunikat „Przycisk Plik”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Usłyszysz: „Menu Plik, Otwórz”.

  Porada: Aby przejść z widoku edycji do menu Plik, szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz komunikat „Niezaznaczone, przełącznik Wstecz”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz komunikat „Przycisk Plik”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Usłyszysz: „Menu Plik, Otwórz”.

 2. Szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz komunikat „Przycisk Nowy”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Usłyszysz: „Pusta prezentacja”.

 3. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz nazwę odpowiedniego szablonu, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

  Prezentacja zostanie otwarta w widoku miniatur, a fokus zostanie umieszczony na nowym slajdzie.

 4. Aby zacząć edytować nowy slajd, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Zaznaczone, slajd numer jeden”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Usłyszysz: „Przycisk Edytuj”. Naciśnij dwukrotnie ekran. Slajd zostanie otwarty w widoku edycji.

Dodawanie lub zmienianie motywu do prezentacji

Motyw to zbiór schematy kolorów skoordynowanego, tła, stylów czcionek i rozmieszczenia symboli zastępczych. Aby szybko zmienić ogólny wygląd prezentacji za pomocą wstępnie zaprojektowanych motywów.

 1. W widoku do edycji szybko przesuń w lewo do momentu usłyszeć "Przycisk Więcej opcji", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Słyszysz: "Karta menu", a po nim wybrana karta.

 2. Naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie otwarte menu karty.

 3. Szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz komunikat „Karta Projektowanie”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 4. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Menu Motywy”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Usłyszysz komunikat: „Motywy”.

 5. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz nazwę wybranego motywu, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Wybrane menu zostanie zastosowane do całej prezentacji, a fokus wróci na kartę Projektowanie.

Wstawianie nowego slajdu

Do prezentacji możesz dodać dowolną liczbę slajdów.

 1. W widoku do edycji szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz "nie jest zaznaczone, przełączanie więcej opcji", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Słyszysz: "menu karty, tab> <current zaznaczone".

 2. Naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie otwarte menu karty.

 3. Szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz komunikat „Karta Wstawianie”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 4. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Przycisk Nowy slajd”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Nowy slajd zostanie dodany i będzie wyświetlany w głównym obszarze zawartości.

Zapisywanie prezentacji

Jeśli zalogowano się PowerPoint automatycznie zapisuje prezentację OneDrive podczas pracy. Jeśli chcesz zapisać kopię prezentacji na urządzeniu jest proste z TalkBack.

 1. W widoku Do czytania szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz komunikat „Przycisk Plik”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Usłyszysz komunikat: „Menu Plik otwarte”.

 2. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Przycisk Zapisz jako”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 3. Aby otworzyć klawiaturę ekranową, naciśnij dwukrotnie ekran, a następnie wpisz nazwę pliku, pod którą chcesz zapisać plik.

 4. Po zakończeniu szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz nazwę lokalizacji, w której chcesz zapisać plik, na przykład „To urządzenie, prezentacje”. Aby wybrać lokalizację, naciśnij dwukrotnie ekran.

 5. Szybko przesuwaj w lewo lub prawo, aby uzyskać dostęp do wybranego folderu, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 6. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Przycisk Zapisz”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Plik zostanie zapisany, a fokus wróci do widoku Do czytania.

Dodawanie tekstu

Funkcja TalkBack umożliwia łatwe dodawanie tekstu na slajdach i dostarczanie go do właściwych odbiorców.

 1. W widoku Do edycji szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz komunikat: „Numer slajdu, kontrolka edycji slajdu”. Fokus znajduje się teraz w głównym obszarze zawartości.

 2. Szybko przesuń w prawo. Funkcja TalkBack poinformuje o pierwszym elemencie na slajdzie. Jeśli element jest elementem tekstowym, usłyszysz komunikat: „Pole tekstowe tytułu” lub „Pole tekstowe”.

 3. Na elemencie tekstowym naciśnij dwukrotnie ekran. Usłyszysz komunikat: „<Typ pola tekstowego>, wybrane, przycisk Wytnij”. Zostanie wyświetlone menu kontekstowe, a fokus znajdzie się na przycisku Wytnij.

 4. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Przycisk Edytuj tekst”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Usłyszysz komunikat: „Wyświetlana klawiatura, język <język klawiatury>”.

  Porada: Aby wkleić skopiowany fragment tekstu, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Przycisk Wklej”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 5. Aby wpisać tekst, przeciągnij palec po dolnej połowie ekranu. Funkcja TalkBack będzie informowała o znakach na klawiaturze ekranowej. Po usłyszeniu odpowiedniego znaku podnieś palec. Znak zostanie dodany w polu tekstowym.

  Jeśli jest aktywna funkcja predykcyjnego wprowadzania tekstu, w taki sam sposób możesz wybrać sugerowane wyrazy.

Formatowanie tekstu

Aby prezentacja była bardziej dostępna dla różnych odbiorców, możesz na przykład zwiększyć rozmiar czcionki lub zastosować formatowanie pogrubione, dzięki czemu tekst będzie bardziej czytelny.

 1. W widoku Do edycji przejdź do pola tekstowego, które chcesz sformatować, zgodnie z instrukcjami podanymi w sekcji Dodawanie tekstu.

 2. Szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz "nie jest zaznaczone, przełączanie więcej opcji", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Słyszysz: "menu karty, tab> <current zaznaczone".

 3. Naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie otwarte menu karty.

 4. Szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz komunikat „Karta Narzędzia główne”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 5. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz odpowiednią nazwę opcji formatowania tekstu, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

  Niektóre opcje mają podmenu umożliwiające formatowanie. Aby uzyskać dostęp do podmenu, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „<Opcja formatowania>, menu”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Szybko przesuwaj w prawo w podmenu, aż usłyszysz odpowiednią nazwę opcji, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Dodawanie obrazów

Czasami obraz mówi więcej niż tysiąc słów, dlatego warto dodać obraz, aby ożywić prezentację. Obraz możesz dodać z urządzenia lub magazynu w chmurze.

 1. W widoku Do edycji szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz komunikat „Przycisk Zdjęcia”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Usłyszysz komunikat: „Menu Ostatnie”. Zostanie otwarte menu Otwórz z. Fokus znajdzie się na opcji Ostatnie.

 2. Szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz nazwę lokalizacji, z której chcesz dodać obraz, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 3. W wybranej lokalizacji przejdź do odpowiedniego obrazu, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 4. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Przycisk Zapisz obraz”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Obraz zostanie dodany na slajdzie.

Aby uzyskać bardziej szczegółowe instrukcje dotyczące dodawania obrazów przejdź do tematu Używanie czytnika ekranu do wstawiania i edytowania obrazów i tabel w programie PowerPoint.

Dodawanie notatek prelegenta

Korzystając z notatek prelegenta, możesz dodać przypomnienia lub punkty do omówienia dla osoby prowadzącej.

 1. W widoku Do edycji szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz komunikat „Przycisk Notatki”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. W dolnej części ekranu zostanie otwarte okienko Notatki.

 2. Szybko przesuń w prawo, aż zostanie usłyszeć "Notatek do slajdów", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Słyszysz: "Wyświetlanie <keyboard language> klawiatury".

 3. Wpisz tekst notatki zgodnie z instrukcjami podanymi w sekcji Dodawanie tekstu. Znaki lub wyrazy są dodawane w okienku Notatki.

 4. Jeśli chcesz wpisywać gotowe, szybko przesuń w lewo, aż usłyszysz "przycisk", następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Zwraca fokusu do slajdu.

Prezentowanie slajdów odbiorców

Gdy nadejdzie czas udostępnienia prezentacji odbiorcom, rozpocznij pokaz slajdów.

 1. W widoku do edycji z pierwszego slajdu, otwórz prezentację, szybko przesuń w lewo lub prawo dopiero po usłyszeć "Przycisk Prezentuj", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Słyszysz: "Opcja jest zaznaczona, przesuń jeden." Widok Pokaz slajdów zostanie otwarty z fokusem na pierwszy slajd w okienku miniatur.

 2. Aby wyświetlić następny slajd, szybko przesuń w lewo dwoma palcami. Aby powrócić i wyświetlić poprzedniego slajdu, szybko przesuń w prawo dwoma palcami.

 3. Jeśli chcesz przerwać prezentację, w widoku Pokaz slajdów szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Przycisk Zakończ pokaz”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Aby uzyskać więcej informacji zapoznaj się z pomocą czytnika ekranu, aby wyświetlić prezentację programu PowerPoint.

Zobacz też

Praca ze slajdami w programie PowerPoint przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Dodawanie i formatowanie tekstu w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Eksplorowanie i nawigowanie programu PowerPoint za pomocą czytnika ekranu

Za pomocą PowerPoint Mobile Narrator, wbudowane czytniki ekranu systemu Windows, aby utworzyć, odczytać i edytowanie prezentacji. Prezentacja PowerPoint jest pokazu slajdów. Każdy slajd jest kanwie obrazów słowa, i kształtów, które ułatwiają tworzenie opowieści.

Uwagi: 

W tym temacie

Otwieranie programu PowerPoint i logowanie się

 1. Na ekranie głównym urządzenia szybko przesuń w prawo do momentu możesz usłyszeć "PowerPoint", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Słyszysz: "Strona początkowa, przycisk Nowy".

 2. Szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz "Zaloguj się przycisk", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Słyszysz: "Korzystaj użytkownik zalogowany."

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli nie zalogujesz się do dowolnej aplikacji Office na urządzeniu lub chcesz dodać nowe konto, szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz typ konta, które chcesz użyć do Zaloguj, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran, aby go zaznaczyć.

  • Jeśli możesz już zalogowano się do innej aplikacji Office na urządzeniu i chcesz używać tego samego konta, szybko przesuń w prawo, aż zostanie usłyszeć nazwę tego konta, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran, aby go zaznaczyć.

 4. Szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz "Przycisk Kontynuuj", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Jeśli użyto nowego konta, możesz usłyszeć: "Przycisk Anuluj." Użycie istniejącego konta, możesz użyć PowerPoint Mobile.

 5. Szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz: "Adres E-mail, można edytować tekst".

 6. Naciśnij dwukrotnie ekran, a następnie użyj klawiatury ekranowej wpisz swój adres e-mail.

 7. Poczekaj usłyszeć "Przycisku", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran, przesuwając jednym palcem na górze ekranu.

 8. Szybko przesuń w prawo, aż zostanie usłyszeć "Hasło", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Wyświetleniu klawiatury ekranowej w dolnej części ekranu.

 9. Wpisz hasło za pomocą klawiatury ekranowej.

 10. Slajd jednym palcem na ekranie, dopóki nie usłyszysz "Zaloguj się przycisk", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Słyszysz: "Konta zostały dodane do tej aplikacji".

 11. Szybko przesuń w prawo, aż zostanie usłyszeć "Przycisk Zamknij", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Słyszysz: "Strona początkowa, przycisk Nowy".

Otwieranie prezentacji

Strona początkowa zawiera listę ostatnio otwieranych prezentacji.

 1. Na PowerPoint strona startowa, szybko przesuń w prawo do momentu słyszysz nazwę prezentacji, a po nim lokalizację pliku. Jeśli pierwszej prezentacji na liście nie jest właściwą domenę, należy kontynuować przesuwając szybko prawo, aż znajdziesz ten, który ma być.

 2. Naciśnij dwukrotnie ekran, aby otworzyć aktualnie zaznaczoną prezentację. Usłyszysz komunikat „Okno aplikacji PowerPoint, slajd” oraz tytuł pierwszego slajdu. Jesteś teraz w widoku wybierania slajdów.

Poruszanie się po slajdach

 1. W widoku miniatur, szybko przesuń w prawo lub w lewo, aby przejść między slajdami. Program Narrator odczytuje tytuł i numer strony każdego slajdu.

 2. Gdy znajdziesz slajd, który chcesz otworzyć, naciśnij dwukrotnie ekran.

 3. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Przycisk Edytuj”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Slajd zostanie otwarty w widoku do edycji i usłyszysz komunikat: „Slajd, okienko”.

 4. Aby powrócić do widoku miniatury, szybko przesuń w prawo do momentu możesz usłyszeć "Off, poprzedni, przycisk", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Odczytywanie zawartości slajdów

 1. W widoku edycji szybko przesuń w prawo dopiero po usłyszeć bieżącego numeru slajdu i zawartość pierwszego elementu na slajdzie, a po nim typu elementu.

 2. Zachowaj, przesuwając szybko prawo, aż po ponownym przez wszystkie elementy na slajdzie.

Tworzenie nowej, pustej prezentacji

Aby szybko rozpocząć pracę, należy utworzyć nową, pustą prezentację. Możesz dodać wstępnie zaprojektowanych motywów później, aby nadać swojej prezentacji elegancki wygląd.

Można również utworzyć prezentacji przy użyciu szablonu. Aby uzyskać instrukcje przejdź do tematu Używanie czytnika ekranu w celu utworzenia prezentacji przy użyciu szablonu w programie PowerPoint.

 1. Otwórz aplikację PowerPoint Mobile. Zostanie wyświetlony widok Ostatnie zawierający ostatnio używane prezentacje.

  Porada: Aby przejść z widoku miniatur do menu Plik, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Przycisk Plik”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Usłyszysz: „Strona Backstage”.

  Porada: Aby przenieść z widoku do edycji w menu plik, szybko przesuń w lewo lub prawo do momentu usłyszeć "polecenia Szybki dostęp, wyłącz przycisk Wstecz," a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz "Przycisk plik", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Słyszysz: "Strona Backstage".

 2. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Przycisk Nowy”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Usłyszysz: „Nowa pusta prezentacja”.

 3. Aby utworzyć pustą prezentację, naciśnij dwukrotnie ekran.

  Prezentacja zostanie otwarta w widoku miniatur, a fokus zostanie umieszczony na nowym slajdzie.

 4. Aby zacząć edytować nowy slajd, naciśnij dwukrotnie ekran. Usłyszysz: „Menu kontekstowe”. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Przycisk Edytuj”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Slajd zostanie otwarty w widoku edycji.

Dodawanie lub zmienianie motywu do prezentacji

Motyw to zbiór schematy kolorów skoordynowanego, tła, stylów czcionek i rozmieszczenia symboli zastępczych. Aby szybko zmienić ogólny wygląd prezentacji za pomocą wstępnie zaprojektowanych motywów.

 1. Podczas edytowania slajdów, szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz "Dodatkowe opcje, przycisk zwinięte,", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Słyszysz "Karta selektor list" następuje zaznaczona karta, na przykład "Dla użytkowników domowych, zwinięte przycisk".

 2. Aby otworzyć menu karty, naciśnij dwukrotnie ekran.

 3. Szybko przesuń w lewo lub w prawo, aż zostanie usłyszeć "Projektowanie", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 4. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Przycisk Motywy”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 5. Szybko przesuwaj w prawo lub w lewo, aż usłyszysz nazwę motywu, którego chcesz użyć, na przykład „Galeria” lub „Sklepienie niebieskie”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Usłyszysz komunikat „Stosowanie motywu”.

  Uwaga: Jeśli urządzenie musi pobrać brakujące czcionki, aby zastosować wybrany motyw, Narrator poinformuje o tym.

 6. Aby zamknąć menu Projekt, przesuń palcem wokół dolnej krawędzi ekranu, dopóki nie usłyszysz "Dodatkowe opcje, przycisk rozwinięta,", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Wstawianie nowego slajdu

PowerPoint dodaje wszystkie nowe slajdy po slajd, który został ostatnio otwarty, więc przed dodaniem nowego slajdu, należy przejść do lokalizacji prawo, zgodnie z opisem w przechodzić między slajdami.

 1. W widoku miniatur szybko przesuń w prawo do momentu możesz usłyszeć "Przycisk Nowy slajd", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Zapisz kopię prezentacji

 1. W widoku miniatur szybko przesuń w prawo do momentu możesz usłyszeć "polecenia Szybki dostęp, pasek narzędzi, przycisk plik", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 2. Szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz "Zapisz", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie otwarte menu Zapisz.

 3. Szybko przesuń w prawo, aż zostanie usłyszeć "Zapisz kopię tego pliku, przycisk", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 4. Szybko przesuń w prawo, aż zostanie usłyszeć lokalizacji, w której chcesz zapisać plik, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 5. Szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz folderze wybranym, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 6. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Dalej, przycisk paska aplikacji”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 7. Aby zmienić nazwę pliku, szybko przesuń w lewo, aż usłyszysz "Pliku nazwa, można edytować tekst", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Wyświetleniu klawiatury ekranowej w dolnej części ekranu.

 8. Używanie klawiatury ekranowej usuń starą nazwę, a następnie wpisz nową nazwę pliku.

 9. Aby zapisać kopię pliku, szybko przesuń w prawo do momentu słyszysz "Zapisz kopię, przycisk Pasek aplikacji", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. W menu Zapisz zamknięcie i fokusu powrót do widoku slajdu zaznaczenia.

PowerPoint automatycznie zapisuje wszystkie zmiany do prezentacji przy użyciu wprowadzona nazwa.

Dodawanie tekstu

 1. Podczas edytowania slajdu w PowerPoint, szybko przesuń w prawo dopiero po Znajdź pole tekstowe, w którym chcesz dodać tekst, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran, aby otworzyć pole tekstowe do edycji.

 2. Wpisz tekst za pomocą klawiatury ekranowej.

 3. Przesuwaj palcem po dolnej krawędzi ekranu, aż usłyszysz: „Wstecz, przycisk zwinięty”. Naciśnij dwukrotnie ekran, aby zamknąć klawiaturę.

  Fokus pozostanie na przycisku Wstecz. Jeszcze raz naciśnij dwukrotnie ekran, aby wrócić do widoku wybierania slajdów.

Dodawanie listy do pola tekstowego

Do dowolnego pola tekstowego w prezentacji możesz dodać listę punktowaną lub numerowaną. Listy pomagają w porządkowaniu tekstu.

 1. Podczas edytowania slajdu w PowerPoint, szybko przesuń w prawo dopiero po Znajdź pole tekstowe, w którym chcesz dodać punktory lub numerowanie, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran, aby otworzyć pole tekstowe do edycji.

 2. Aby dodać punktory lub numerowanie:

  • Aby dodać element listy punktowanej, szybko przesuń w prawo do momentu możesz usłyszeć "Wyłączanie punktorów", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

  • Aby dodać element listy numerowanej, szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz "Off, numerowanie,", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 3. Wpisz element listy za pomocą klawiatury ekranowej.

 4. Aby dodać kolejną pozycję listy, przesuń palcem wokół prawym dolnym rogu ekranu, dopóki nie usłyszysz: "Enter". Naciśnij dwukrotnie ekran, aby wstawić nowy element listy, a za pomocą klawiatury ekranowej wpisz.

 5. Aby zakończyć listę, przesuń palcem wokół dolnej krawędzi ekranu, dopóki nie usłyszysz: "Poprzedni, zwinięte przycisk". Naciśnij dwukrotnie ekran, aby zamknąć klawiaturę ekranową.

  Fokus pozostanie na przycisku Wstecz. Jeszcze raz naciśnij dwukrotnie ekran, aby wrócić do widoku wybierania slajdów.

Dodawanie obrazów

W prezentacji możesz użyć dowolnego obrazu zapisanego na urządzeniu.

 1. Podczas edytowania slajdu w PowerPoint, szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz "zdjęć przycisku", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Słyszysz: "Zdjęć oknie". Fokus znajduje się w obszarze ostatnio fotografii i Narratora informuje o nazwę pliku.

 2. Szybko przesuwaj w prawo, aż znajdziesz obraz, którego chcesz użyć, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Usłyszysz komunikat „Wybrane”, a następnie nazwę pliku obrazu.

 3. Przeciągaj palcem po dolnej krawędzi ekranu, aż usłyszysz komunikat „Przycisk paska aplikacji Wstawianie”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

  Aplikacja Zdjęcia zostanie zamknięta, a obraz zostanie wstawiony do slajdu.

Dodawanie notatek prelegenta

Używając notatek prelegenta, możesz dołączyć dodatkowe informacje lub komentarze, które nie mają znajdować się w samej prezentacji.

 1. Podczas edytowania slajdu w PowerPoint, szybko przesuń w prawo do momentu słyszysz "Off notatek, przycisk", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 2. Szybko przesuń w lewo do momentu usłyszeć "Notatek do slajdów", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 3. Wpisz notatkę za pomocą klawiatury ekranowej.

 4. Przeciągaj palcem po prawym górnym rogu ekranu, aż usłyszysz komunikat „Przycisk Zamknij”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran, aby zapisać dane.

 5. Naciśnij dwukrotnie ekran, aby zamknąć okienko Notatki.

Prezentowanie slajdów odbiorców

 1. Otwórz pierwszy slajd w prezentacji, który chcesz przekazać w PowerPoint.

 2. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Przycisk Prezentuj”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Usłyszysz komunikat: „Orientacja pozioma”. Obróć urządzenie o 90 stopni w lewo. W przeciwnym razie podane tutaj wskazówki dotyczące szybkiego przesuwania będą działały inaczej.

 3. Szybko przesuń w prawo, aż zostanie usłyszeć "Przycisk Następny slajd", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran, aby przejść do następnego slajdu.

 4. Naciśnij dwukrotnie ekran, aby przejść do dalszej części prezentacji. Po wyświetleniu ostatniego slajdu usłyszysz komunikat „Koniec pokazu slajdów”. Naciśnij dwukrotnie ekran, aby zamknąć widok prezentacji.

 5. Włączanie urządzenia powrót do pionowej orientacji.

Aby uzyskać więcej informacji zapoznaj się z pomocą czytnika ekranu, aby wyświetlić prezentację programu PowerPoint.

Zobacz też

Praca ze slajdami w programie PowerPoint przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Dodawanie i formatowanie tekstu w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących tworzenia prezentacji w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Eksplorowanie i nawigowanie programu PowerPoint za pomocą czytnika ekranu

Używać PowerPoint Online z klawiatury i czytnika ekranu do tworzenia, odczytu i edytowania prezentacji. Przetestowano z Narratora i JAWS, ale mogą współpracować z innymi czytników ekranu, jak są zgodne z typowych standardami ułatwień dostępu i technik.

Prezentacja PowerPoint jest pokazu slajdów. Każdy slajd jest kanwie obrazów słowa, i kształtów, które ułatwiają tworzenie opowieści.

Uwagi: 

 • Jeśli używasz Narratora w aktualizacji Windows 10 Fall Creators Update, musisz wyłączyć tryb skanowania, aby edytować dokumenty, arkusze kalkulacyjne i prezentacje za pomocą aplikacji Office Online. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wyłączanie trybu wirtualnego lub przeglądania w czytnikach zawartości ekranu w aktualizacji Windows 10 Fall Creators Update.

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Office 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • Aby dowiedzieć się więcej o czytnikach zawartości ekranu, przejdź do tematu Jak czytniki zawartości ekranu współpracują z pakietem Microsoft Office.

 • Podczas korzystania z aplikacji PowerPoint Online zalecamy używanie programu Microsoft Edge jako przeglądarki internetowej. Ze względu na to, że aplikacja PowerPoint Online działa w przeglądarce internetowej, skróty klawiaturowe są inne niż w programie klasycznym. Na przykład przejście do poleceń i wyjście z nich odbywa się za pomocą klawiszy Ctrl+F6 (zamiast klawisza F6). Ponadto typowe skróty, takie jak F1 (Pomoc) i Ctrl+O (Otwórz), odnoszą się do przeglądarki internetowej, a nie do aplikacji PowerPoint Online.

W tym temacie

Otwieranie aplikacji PowerPoint Online

Utwórz konto w aplikacji PowerPoint Online, aby mieć prezentacje zawsze ze sobą.

 1. W przeglądarce przejdź do witryny Office.com. Zostanie wyświetlona strona logowania.

 2. Naciskaj klawisz Tab, dopóki nie słyszą "Zaloguj się do konta", a następnie naciśnij klawisz Enter. Zostanie otwarte menu Wybierz pozycję konta.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zalogować się za pomocą istniejącego konta, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz konto, a następnie naciśnij klawisz Enter. Zaloguj się za pomocą poświadczeń połączonych z tym kontem.

  • Aby dodać nowe konto, naciśnij klawisz Tab, aż usłyszysz "Za pomocą innego konta, przycisk" i naciśnij klawisz Enter. Wpisz adres e-mail, numer telefonu lub adres programu Skype, a następnie naciśnij klawisz Enter. Wpisz hasło, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 4. Naciśnij klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz "Programu PowerPoint, łącze", a następnie naciśnij klawisz Enter.

 5. zostanie wyświetlona PowerPoint Online. Słyszysz "Microsoft PowerPoint Online" lub "Program PowerPoint — Zapraszamy." Skoncentrować się na nową opcję pustą prezentację.

Otwieranie prezentacji

W aplikacji PowerPoint Online możesz szybko otworzyć ostatnio używaną prezentację albo odszukać plik, przeglądając foldery usługi OneDrive.

 1. Otwórz PowerPoint Online i zaloguj się.

 2. Naciśnij klawisz Tab lub klawisze Shift + Tab, dopóki nie słyszą nazwy ostatnio używanych prezentacji, którą chcesz pracować nad lub innej lokalizacji w pliku, a następnie naciśnij klawisz Enter.

  W przypadku wybrania innej lokalizacji pliku, naciśnij klawisz Tab oraz klawiszy strzałek, aby odszukać plik, a następnie naciśnij klawisz Enter.

  Porada: Jeśli już pracujesz na slajdzie i chcesz otworzyć innej prezentacji, naciśnij klawisze logo Alt + Windows klawisz F, a następnie naciśnij klawisz O. karcie klawisz, aby przejść do pliku lub lokalizacji zapisywania w menu Otwórz, a następnie naciśnij klawisz Enter.

Otwieranie prezentacji w pełnej wersji programu PowerPoint

Jeśli masz pełnej wersji klasycznej programu PowerPoint daje wiele więcej opcji podczas pracy z plikami. Jest proste otworzyć pełną wersję z PowerPoint Online.

 1. W widoku do edycji , naciśnij klawisze logo Alt + Windows + klawisz O. Prezentacja zostanie otwarty w aplikacji klasycznej.

 2. Przejść z powrotem do PowerPoint Online, a następnie naciśnij klawisze Ctrl + W, aby zamknąć kartę przeglądarki.

Odczytywanie zawartości slajdów w widoku Do edycji

Podczas pracy nad prezentacją w widoku Do edycji możesz sprawdzić zawartość slajdów.

 1. Naciśnij klawisze Ctrl + F6, aż usłyszysz "Panel slajdów", a następnie naciśnij klawisz Tab. Czytnik ekranu informuje o pierwszego elementu na slajdzie i odczytuje jego zawartości.

 2. Aby przejść do następnego elementu lub ją przeczytać, naciskaj klawisz Tab.

Odczytywanie zawartości slajdów w widoku Pokaz slajdów

 1. W widoku do edycji, naciśnij klawisze logo Alt + Windows + klawisz W, a następnie B. Pierwszy slajd w prezentacji zostanie otwarty w widoku pokazu slajdów.

 2. Czytnik ekranu zostanie uruchomiony automatycznie odczytanie zawartości slajdu. Aby zatrzymać czytnika ekranu, naciśnij klawisz Ctrl.

Poruszanie się po slajdach

Sprawdź, czy slajdy są w odpowiedniej kolejności i czy uwzględniona jest cała zawartość.

 1. W widoku do edycji naciskaj klawisze Ctrl + F6 słyszysz liczbę bieżący slajd. Fokus znajduje się w okienku miniatur.

 2. Do nawigowania w okienku Miniatura służą klawisze Strzałka w górę i Strzałka w dół. Czytnik zawartości ekranu poda numer i tytuł slajdu oraz poinformuje, czy slajd zawiera notatki lub komentarze.

 3. Aby przenieść w okienku miniatur slajdów, naciśnij klawisze Ctrl + F6, aż usłyszysz "Panel slajdów", a następnie naciśnij klawisz Tab.

 4. Aby przejść do slajdu, naciskaj klawisz Tab po przeszli wszystkie elementy na slajdzie.

Tworzenie nowej, pustej prezentacji

Aby szybko rozpocząć pracę, należy utworzyć nową, pustą prezentację. Możesz dodać wstępnie zaprojektowanych motywów później, aby nadać swojej prezentacji elegancki wygląd.

Można również utworzyć prezentacji przy użyciu szablonu. Aby uzyskać instrukcje przejdź do tematu Używanie czytnika ekranu w celu utworzenia prezentacji przy użyciu szablonu w programie PowerPoint.

 1. Otwórz PowerPoint Online. Widok jest otwierany na stronie ostatnio używanych prezentacji, pola wyszukiwania, szablony i motywy. Skoncentrować się na nowy szablon pustej prezentacji.

  Porada: Jeśli już edytujesz prezentację, naciśnij klawisze logo Alt + Windows klawiszy + F, N, aby otworzyć menu Nowy.

 2. Aby utworzyć pustą prezentację, naciśnij klawisz Enter.

 3. Prezentacja zostanie otwarta, a fokus zostanie umieszczony na pierwszym slajdzie. Aby przejść do pola tekstowego tytułu, naciśnij klawisz Tab.

Dodawanie lub zmienianie motywu do prezentacji

Motyw to zbiór schematy kolorów skoordynowanego, tła, stylów czcionek i rozmieszczenia symboli zastępczych. Aby szybko zmienić ogólny wygląd prezentacji za pomocą wstępnie zaprojektowanych motywów.

 1. W widoku do edycji naciśnij klawisze logo Alt + Windows klawiszy + G, a następnie h Słyszysz: "Motyw pakietu Office".

 2. Naciskaj klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz motywu, a następnie naciśnij klawisz Enter.

Wstawianie nowego slajdu

Do prezentacji możesz dodać dowolną liczbę slajdów.

 1. Naciśnij klawisze logo Alt + Windows klawisz H, a następnie można. Słyszysz: "Okno dialogowe, nowy slajd."

 2. Naciskaj klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz układ slajdu, który chcesz wstawić, a następnie naciśnij klawisz Enter lub Alt + Enter.

Porada: Aby szybko dodać nowy pusty slajd zależności w układzie poprzedniego slajdu w prezentacji, naciśnij klawisze Ctrl + F6, aż usłyszysz liczbę bieżący slajd. Fokus znajduje się w okienku miniatur. Naciśnij klawisz Strzałka w górę lub Strzałka w dół do momentu usłyszeć wybrany slajd, a następnie naciśnij klawisze Ctrl + M.

Zapisz kopię lokalną prezentacji

Aplikacja PowerPoint Online automatycznie zapisuje prezentację w usłudze OneDrive podczas pracy. Jeśli chcesz zapisać kopię prezentacji na urządzeniu, możesz to łatwo zrobić, korzystając z czytnika zawartości ekranu i skrótów klawiaturowych. Prezentację możesz pobrać jako plik PowerPoint PPTX, PDF lub ODP.

Uwaga: Zmiany wprowadzone w kopii lokalnej nie będą automatycznie zapisywane w oryginalnym pliku w usłudze OneDrive.

 1. Naciśnij klawisze logo Alt + Windows klawisz F, następnie klawisze C. Słyszysz: "Okno dialogowe, Microsoft PowerPoint Online". Po umieszczeniu fokusu w na przycisk Pobierz.

 2. Aby pobrać prezentację, naciśnij klawisz Enter. Słyszysz: "Powiadomienie o nowej."

 3. Aby przenieść powiadomienia, naciśnij klawisze logo Alt + Windows + klawisz N. Słyszysz: "Przycisku Otwórz". Naciskaj klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz "Przycisk Zapisz", a następnie naciśnij klawisz Enter. Plik jest pobierany do folderu pobierania w urządzeniu.

Dodawanie tekstu

Korzystając z czytnika zawartości ekranu i skrótów klawiaturowych, możesz łatwo dodawać tekst na slajdach i dostarczać go do właściwych odbiorców.

 1. Aby przenieść fokus do obszaru z możliwością edytowania na slajdzie, naciskaj klawisze Ctrl+F6, aż usłyszysz komunikat: „Panel slajdów”.

 2. Aby przejść do pierwszego symbolu zastępczego na slajdzie, naciśnij klawisz Tab. Typ symbolu zastępczego zostanie ogłoszone. Jeśli jest to symbol zastępczy tekstu, naciśnij klawisz Enter, a następnie wpisz treść.

 3. Po zakończeniu naciśnij klawisz F2.

 4. Aby przejść do następnego symbolu zastępczego, naciskaj klawisz Tab. Aby edytować ten symbol zastępczy, naciśnij klawisz Enter. Aby zakończyć, naciśnij klawisz F2. Powtórz dla wszystkich symboli zastępczych na slajdzie.

Formatowanie tekstu

Aby prezentacja była bardziej dostępna dla różnych odbiorców, możesz na przykład zwiększyć rozmiar czcionki lub zastosować formatowanie pogrubione, dzięki czemu tekst będzie bardziej czytelny.

 1. Aby przenieść fokus do obszaru z możliwością edytowania na slajdzie, naciskaj klawisze Ctrl+F6, aż usłyszysz komunikat: „Panel slajdów”.

 2. Aby przejść do pierwszego obszaru można edytować na slajdzie, naciśnij klawisz Tab.

 3. Aby wybrać obszar z możliwością edytowania, naciśnij klawisz Enter.

 4. Aby zaznaczyć cały tekst w obszarze, naciśnij klawisze Ctrl+A. Aby zaznaczyć fragment tekstu w obszarze, naciskaj klawisze strzałek, aż usłyszysz tekst, a następnie naciskaj klawisze Ctrl+Shift+klawisze strzałek w celu zaznaczenia wybranego fragmentu tekstu.

 5. Użyj następujących skrótów klawiaturowych, aby zastosować najczęściej używane opcje formatowania do zaznaczonego tekstu:

  • Pogrubienie: Ctrl+B

  • Kursywa: Ctrl+I

  • Podkreślenie: Ctrl+U

  • Zwiększanie rozmiaru czcionki: trolera +] (nawias zamykający)

  • Zmniejszanie rozmiaru czcionki: Ctrl + [(otwierający nawias)

 6. Aby wyświetlić więcej opcji formatowania, gdy tekst jest zaznaczony, naciśnij klawisze logo Alt + Windows klawisz H, a następnie naciśnij klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz opcji formatowania ma, na przykład "Przycisk Punktory." Aby wybrać opcję, naciśnij klawisz SPACJA. Aby rozwinąć pola kombi, naciśnij klawisz strzałki Alt + Strzałka w dół.

Dodawanie obrazów

Czasami obraz mówi więcej niż tysiąc słów, dlatego warto dodać obraz, aby ożywić prezentację. W aplikacji PowerPoint Online, możesz dodawać obrazy z własnego repozytorium lub bezpośrednio z Internetu.

Porada: Aby dodać obrazy w tylko po prawej stronie Umieść i dokładnego rozmiaru za pomocą slajdu według układu slajdu przeznaczone do obrazów, taki jak obraz z podpisem. Aby uzyskać więcej informacji przejdź do tematu Używanie czytnika ekranu do wstawiania i edytowania obrazów i tabel w programie PowerPoint.

Dodawanie obrazów z urządzenia

 1. Na slajdzie, na którym chcesz dodać obraz, naciśnij klawisze logo Alt + Windows + klawisz N, a następnie P. Powoduje otwarcie okna dialogowego systemu Windows Otwórz — fokus znajduje się w polu Nazwa pliku.

 2. Naciskaj klawisz Tab i klawiszy strzałek słyszysz plik obrazu, a następnie naciśnij klawisz Enter.

Dodawanie obrazów z Internetu

 1. Na slajdzie, na którym chcesz dodać obraz, naciśnij klawisze logo Alt + Windows klawisz N, następnie F, F. Zostanie otwarte okno dialogowe Wyszukiwania usługi Bing — obrazy, fokus znajduje się w polu wyszukiwania.

 2. Wpisz wyszukiwane wyrazy i naciśnij klawisz Enter.

 3. Naciśnij klawisz SR klawisz z lewej lub prawej Strzałka aż usłyszysz obraz, który chcesz wstawić, a następnie naciśnij klawisz Enter, aby wybrać obraz. Słyszysz: "Checked".

 4. Naciskaj klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz "Przycisk Wstaw", a następnie naciśnij SR klawisz Enter.

Dodawanie notatek prelegenta

Korzystając z notatek prelegenta, możesz dodać przypomnienia lub punkty do omówienia dla osoby prowadzącej.

 1. Na slajdzie miejsce, w którym chcesz dodać notatki prelegenta, naciśnij klawisze Ctrl + F6, aż usłyszysz: "PowerPoint Online, slajd notatki".

  Jeśli nie słyszysz "Notatki slajdów programu PowerPoint Online", należy nacisnąć klawisz logo Alt + Windows klawisz W, a następnie PN Aby wyświetlić okienko notatek slajdów.

 2. Fokus jest przenoszony do okienka notatek slajdów. Wpisz notatki prelegenta slajdu.

Prezentowanie slajdów odbiorców

Gdy nadchodzi czas udostępnienia prezentacji odbiorcom, rozpocznij pokaz slajdów, rozpocznij pokaz slajdów za pomocą skrótów klawiaturowych i czytnika zawartości ekranu.

 1. W widoku do edycji, naciśnij klawisze logo Alt + Windows + klawisz W, a następnie B. Pokaz slajdów zaczyna się od pierwszego slajdu w prezentacji.

  Porada: Aby rozpocząć pokaz slajdów od bieżącego slajdu, naciśnij klawisz C.

 2. W pokazie slajdów naciśnij klawisz Tab, aż usłyszysz nazwę prezentacji. Fokus jest przenoszony do pokazu slajdów.

 3. Aby przejść do następnego slajdu, naciśnij klawisz N. Aby przejść do poprzedniego slajdu, naciśnij klawisz P.

 4. Gdy chcesz zatrzymać prezentowanie, naciśnij klawisz Esc. Fokus wróci do widoku Do edycji.

Aby uzyskać więcej informacji zapoznaj się z pomocą czytnika ekranu, aby wyświetlić prezentację programu PowerPoint.

Zobacz też

Praca ze slajdami w programie PowerPoint przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Dodawanie i formatowanie tekstu w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w aplikacji PowerPoint Online

Eksplorowanie i nawigowanie programu PowerPoint za pomocą czytnika ekranu

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×