Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących poczty e-mail za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Outlook

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących poczty e-mail za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Outlook

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Symbol odczytywania na głos z etykietą zawartości czytnika ekranu. Ten temat dotyczy korzystania z czytnika zawartości ekranu w pakiecie Office

Ten artykuł jest przeznaczony dla osób niedowidzących, które korzystają z czytnika zawartości ekranu w produktach pakietu Office, i stanowi część zawartości dotyczącej ułatwień dostępu pakietu Office. Aby uzyskać bardziej ogólną pomoc, zobacz stronę główną Pomocy technicznej pakietu Office.

Korzystanie z poczty e-mail w Outlook z czytnikiem ekranu i klawiatury do wykonywania podstawowych zadań podstawowe. Przetestowano z Narratora i JAWS, ale mogą współpracować z innymi czytników ekranu, jak są zgodne z typowych standardami ułatwień dostępu i technik. Można tworzyć i wysyłanie nowej wiadomości e-mail, przeczytaj i odpowiedzieć przychodzących wiadomościach e-mail, wyszukiwania, filtrowania i drukowania wiadomości e-mail, Praca z załącznikami i innych.

Uwagi: 

W tym temacie

Czytanie wiadomości e-mail i odpowiadanie na nią lub przesyłanie jej dalej

Czytaj wiadomości e-mail i odpowiadaj na nie za pomocą czytnika zawartości ekranu i skrótów klawiaturowych. Nadejście nowej wiadomości e-mail jest sygnalizowane dźwiękiem.

Otwieranie i odczytywanie wiadomości e-mail

 1. W skrzynce odbiorczej naciskaj klawisz Tab lub klawisze Shift+Tab, aż usłyszysz pierwszą wiadomość na liście wiadomości. Czytnik zawartości ekranu odczyta nadawcę, temat, datę i godzinę odebrania oraz wskaże, czy wiadomość e-mail jest nieprzeczytana.

  • W celu poruszania się po liście wiadomości używaj klawiszy Strzałka w górę i Strzałka w dół.

  • Aby otworzyć wiadomość e-mail, naciśnij klawisz Enter.

  • Aby odczytać wiadomość e-mail od góry do dołu, naciśnij klawisz SR klawisz Ctrl + R.

  • Aby zatrzymać odczytywanie, naciśnij klawisz Ctrl.

  • Aby przejść do następnej wiadomości e-mail, naciśnij klawisze Alt+5.

  • Aby przejść do poprzedniej wiadomości e-mail, naciśnij klawisze Alt+4.

 2. Po zakończeniu czytania wiadomości e-mail w celu powrotu do skrzynki odbiorczej naciśnij klawisz Esc.

Odpowiadanie na wiadomość e-mail

 1. W wiadomości e-mail lub przy wybranej wiadomości e-mail w skrzynce odbiorczej wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby odpowiedzieć tylko nadawcy oryginalnej, naciśnij klawisze Ctrl + R. Słyszysz: "Zmień", a po nim temat wiadomości.

  • Jeśli wiadomość ma wielu adresatów i chcesz odpowiedzieć wszystkim, naciśnij klawisze Ctrl+Shift+R.

 2. Zostanie otwarta nowa wiadomość e-mail o tym samym temacie i zaadresowana tylko do nadawcy lub do wszystkich odbiorców oryginalnej wiadomości e-mail. Fokus znajdzie się w obszarze treści wiadomości. Wpisz wiadomość.

 3. Po ukończeniu redagowania wiadomości e-mail naciśnij klawisze Alt+S, aby ją wysłać.

Przesyłanie dalej wiadomości e-mail

 1. W wiadomości e-mail lub wiadomości e-mail w Skrzynce odbiorczej naciśnij klawisze Ctrl + F. Słyszysz: "Fw", a po nim temat wiadomości.

 2. Fokus znajdzie się w polu Do. Wpisz nazwy adresatów.

 3. Jeśli chcesz dołączyć wiadomość, naciśnij klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz "Fw", a po nim temat wiadomości, a "Wiadomość do edycji,", a następnie wpisz wiadomość.

 4. Po ukończeniu redagowania wiadomości e-mail naciśnij klawisze Alt+S, aby ją wysłać.

Tworzenie i wysłanie wiadomości e-mail

 1. W Skrzynce odbiorczej naciśnij klawisze Ctrl + N. Słyszysz: "Bez tytułu, wiadomość", a następnie format wiadomości i "W oknie do edycji."

 2. Fokus znajdzie się w polu Do. Wpisz nazwy adresatów.

 3. Aby wysłać kopię, naciśnij klawisz Tab. Usłyszysz: „DW, edytowanie”. Wpisz nazwy kontaktów, do których ma zostać wysłana kopia.

 4. Aby wysłać kopię ukrytą, naciśnij klawisz Tab. Usłyszysz: „UDW, edytowanie”. Wpisz nazwy kontaktów, do których ma zostać wysłana kopia.

  Jeśli nie usłyszysz „UDW, edytowanie”, oznacza to, że pole UDW jest ukryte. Aby je odkryć, naciśnij klawisze Alt+P, B.

 5. Aby dodać temat do wiadomości e-mail, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Temat, edytowanie”, a następnie wpisz wiadomość.

 6. Aby dodać wiadomość, naciśnij klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz temat wiadomości e-mail, a po nim "Wiadomości do edycji,", a następnie wpisz wiadomość.

 7. Po ukończeniu redagowania wiadomości e-mail naciśnij klawisze Alt+S, aby ją wysłać.

Praca z priorytetową skrzynką odbiorczą

Skup się na najważniejszych wiadomościach e-mail. Program Outlook domyślnie tworzy skrzynki odbiorcze Priorytetowe i Inne. Najważniejsze wiadomości e-mail są sortowane do skrzynki odbiorczej Priorytetowe. Pozostałe zaś są ukryte, ale nadal łatwo dostępne, w skrzynce odbiorczej Inne.

Przełączanie między widokiem skrzynki odbiorczej Priorytetowe i Inne

Domyślnie w programie Outlook jest otwierana skrzynka odbiorcza Priorytetowe.

 1. Naciskaj klawisz F6, aż usłyszysz komunikat „Tabela, widok tabeli” oraz liczbę wierszy w skrzynce odbiorczej.

 2. Naciskaj klawisze Shift+Tab, aż usłyszysz komunikat „Przycisk Inne”, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 3. Aby wrócić do skrzynki odbiorczej Priorytetowe, naciskaj klawisz F6, aż usłyszysz komunikat „Tabela, widok tabeli”, a następnie naciskaj klawisze Shift+Tab, aż usłyszysz komunikat „Przycisk Priorytetowe”. Aby wybrać, naciśnij klawisz Enter.

Przenoszenie wiadomości e-mail ze skrzynki odbiorczej Inne do skrzynki odbiorczej Priorytetowe

 1. W skrzynce odbiorczej Inne przejdź do wiadomości e-mail, którą chcesz przenieść do skrzynki odbiorczej Priorytetowe.

 2. Aby przenieść wiadomość e-mail, naciśnij klawisze Shift+F10, a następnie klawisz V.

Ukrywanie priorytetowej skrzynki odbiorczej

Możesz ukryć skrzynkę odbiorczą Priorytetowe i pracować z jedną listą wiadomości.

 1. Aby sprawdzić, czy skrzynka odbiorcza Priorytetowe jest wyświetlana, czy została już ukryta, naciskaj klawisz F6, aż usłyszysz komunikat „Tabela, widok tabeli” oraz liczbę wierszy w skrzynce odbiorczej. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli okienko odczytu jest wyłączone, naciśnij klawisz Tab jeden raz. Jeśli usłyszysz komunikat „Przycisk Priorytetowe”, skrzynka odbiorcza Priorytetowe jest wyświetlana.

  • Jeśli okienko odczytu jest włączone, naciśnij klawisze Shift+Tab dwa razy. Jeśli usłyszysz komunikat „Przycisk Inne”, skrzynka odbiorcza Priorytetowe jest wyświetlana.

 2. Aby ukryć skrzynkę odbiorczą Priorytetowe, naciśnij klawisze Alt+V, a następnie klawisz W.

Znajdowanie wiadomości e-mail przy użyciu wyszukiwania i filtrowania

Nie marnuj czasu na przekopywanie się przez listy lub archiwa w celu znalezienia ważnej wiadomości e-mail. Użyj wyszukiwania i filtrowania, aby szybko znaleźć to, czego szukasz.

Wyszukiwanie wiadomości e-mail

 1. W skrzynce odbiorczej naciśnij klawisze Ctrl+E. Fokus zostanie przeniesiony do pola tekstowego Wyszukaj. Usłyszysz: „Zapytanie wyszukiwania, edytowanie, wyszukaj w bieżącej skrzynce pocztowej”.

 2. Aby zmienić folder do przeszukania, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Bieżąca skrzynka pocztowa”, a następnie naciśnij klawisz Spacja. Naciskaj klawisz strzałki w dół, aż usłyszysz nazwę odpowiedniej opcji, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 3. Wpisz wyrazy do wyszukania.

 4. Aby przeglądać sugestie, naciskaj klawisz Strzałka w dół. Aby wybrać sugestię, naciśnij klawisz Enter. Wyniki wyszukiwania są wyświetlane na liście wiadomości.

 5. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz pierwszą wiadomość. Aby poruszać się po liście, naciskaj klawisz Strzałka w dół. Aby otworzyć wiadomość e-mail, naciśnij klawisz Enter.

 6. Aby wyczyścić listę wyników wyszukiwania, naciśnij klawisz Esc.

  Aby wrócić do skrzynki odbiorczej z otwartej wiadomości e-mail i wyczyścić listę wyników wyszukiwania, naciśnij dwa razy klawisz Esc.

Znajdowanie wiadomości e-mail przy użyciu filtru

 1. W skrzynce odbiorczej naciśnij klawisze Alt+H, L. Fokus zostanie przeniesiony do pierwszego elementu na liście opcji filtru.

 2. Naciskaj klawisz strzałki w dół, aż usłyszysz nazwę odpowiedniej opcji, a następnie naciśnij klawisz Enter. Usłyszysz: „Zakończono ładowanie widoku tabeli”.

 3. Aby przejść do listy wiadomości e-mail spełniających kryteria filtrowania, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz pierwszą wiadomość. Aby poruszać się po liście, naciskaj klawisz Strzałka w dół. Aby otworzyć wiadomość e-mail, naciśnij klawisz Enter.

 4. Aby wyczyścić listę wyników i filtr, naciśnij klawisz Esc.

  Aby wrócić do skrzynki odbiorczej z otwartej wiadomości e-mail i wyczyścić listę wyników wyszukiwania, naciśnij dwa razy klawisz Esc.

Otwieranie i dodawanie załączników

W programie Outlook możesz otwierać i dodawać załączniki w wiadomościach e-mail.

Otwieranie załączników

Po otrzymaniu wiadomości e-mail czytnik zawartości ekranu poinformuje, jeśli ta wiadomość ma załączniki oraz ile jest załączonych plików.

 1. Otwórz wiadomość e-mail z załącznikiem. Fokus znajdzie się w treści wiadomości.

 2. Naciskaj klawisze Shift+Tab, aż usłyszysz szczegółowe informacje dotyczące załącznika, łącznie z nazwą pliku i jego typem.

 3. Aby otworzyć załącznik, naciśnij klawisz Enter. Plik zostanie otwarty w zgodnej aplikacji.

Dodawanie załączników

Pliki, takie jak życiorysy, biuletyny lub obrazy, możesz wysyłać jako kopie lub jako pliki usługi OneDrive.

 1. W wiadomości e-mail naciśnij klawisze Alt+N, A, F. Zostanie otwarte menu kontekstowe.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby dołączyć ostatnio używany plik, naciskaj klawisz strzałki w dół, aż usłyszysz nazwę pliku, a następnie naciśnij klawisz Enter.

  • Aby dołączyć plik z lokalizacji w sieci Web, naciśnij klawisz W. Usłyszysz nazwę pierwszej lokalizacji online, na przykład „OneDrive”. Aby wybrać, naciśnij klawisz Enter. Zostanie otwarte okno dialogowe Wstawianie pliku. Naciskaj klawisz Tab i klawisze strzałek, aż usłyszysz nazwę wybranego pliku, a następnie naciśnij klawisze Alt+S.

  • Aby dołączyć plik z magazynu lokalnego, na przykład z dysku twardego, naciśnij klawisz B. Zostanie otwarte okno dialogowe Wstawianie pliku. Naciskaj klawisz Tab i klawisze strzałek, aż usłyszysz nazwę wybranego pliku, a następnie naciśnij klawisze Alt+S.

Drukowanie wiadomości e-mail

Wiadomość e-mail można wydrukować na papierze lub do pliku.

 1. W wiadomości e-mail lub przy wybranej wiadomości e-mail w skrzynce odbiorczej naciśnij klawisze Ctrl+P. Zostanie otwarte okno dialogowe Drukowanie.

 2. Aby wydrukować przy użyciu ustawień domyślnych, naciśnij klawisze Alt+F, P, P.

Włączanie i wyłączanie powiadomień wizualnych lub dźwiękowych

O nadejściu nowej wiadomości e-mail mogą powiadamiać efekty dźwiękowe lub wizualne. Jeśli trzeba pracować bez zakłóceń, można wyłączyć powiadomienia.

 1. W skrzynce odbiorczej naciśnij klawisze Alt+F, T. Zostanie otwarte okno Opcje programu Outlook, a fokus znajdzie się na karcie Ogólne.

 2. Naciśnij klawisz M. Zostanie otwarta karta Poczta.

 3. Naciśnij klawisz Tab, a następnie naciśnij klawisz P. Usłyszysz albo „Zaznaczone”, albo „Niezaznaczone”, a następnie „Odtwórz dźwięk, pole wyboru”. Aby wybrać lub anulować wybór tej opcji, naciśnij klawisz Spacja.

 4. Aby przejść do innych opcji powiadomień, naciskaj klawisz Tab. Aby wybrać lub anulować wybór opcji, naciśnij klawisz Spacja. Gdy usłyszysz „Przeglądaj, przycisk”, będzie to oznaczać, że nie ma więcej opcji powiadomień do wyboru.

 5. Aby potwierdzić wybrane ustawienia i zamknąć okno Opcje programu Outlook, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Przycisk OK”, a następnie naciśnij klawisz Enter.

Zobacz też

Formatowanie tekstu w wiadomości e-mail programu Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących kalendarza za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Outlook

Skróty klawiaturowe w programie Outlook

Skróty klawiaturowe ułatwiające nawigowanie w widoku Poczta w programie Outlook

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Eksplorowanie i nawigowanie Poczta programu Outlook za pomocą czytnika ekranu

Używać wiadomości e-mail w Outlook dla komputerów Mac z programem VoiceOver, wbudowane czytniki ekranu systemu Mac OS, w celu wykonywania podstawowych zadań podstawowe. Można tworzyć i wysyłanie nowej wiadomości e-mail, przeczytaj i odpowiedzieć przychodzących wiadomościach e-mail, wyszukiwania, filtrowania i drukowania wiadomości e-mail, Praca z załącznikami i innych.

Uwagi: 

W tym temacie

Czytanie wiadomości e-mail i odpowiadanie na nią lub przesyłanie jej dalej

Czytanie wiadomości e-mail

Domyślnie w aplikacji Outlook wiadomości e-mail są uporządkowane na liście w kolejności od najnowszej.

 1. W programie Outlook naciśnij klawisze Command+1,aby otworzyć widok główny Poczta. Aby w widoku Poczta przenieść fokus na listę wiadomości, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz: „Tabela Widok konspektu listy wiadomości”.

 2. W celu poruszania się po liście wiadomości naciśnij klawisze Control+] (nawias prawy), aby przejść do następnej wiadomości, lub klawisze Control+[ (nawias lewy), aby przejść do poprzedniej wiadomości.

 3. Funkcja VoiceOver będzie odczytywać informacje dotyczące wiadomości e-mail w skrzynce odbiorczej w miarę przechodzenia między nimi. Usłyszysz na przykład następujące informacje:

  • Nazwa nadawcy

  • Temat wiadomości e-mail

  • Data wysłania

  • Czy wiadomość ma załączniki

 4. Aby otworzyć pojedynczą wiadomość e-mail lub konwersację z kilkoma wiadomościami, naciśnij klawisze Command+O. Zostanie otwarte okno wiadomości i usłyszysz: „Otwarta wiadomość. „Bieżąca lokalizacja: <temat wiadomości>”.

  Aby szybko przejść do następnej wiadomości e-mail, naciśnij klawisze Control+Lewy nawias kwadratowy ([). Aby przejść do poprzedniej wiadomości e-mail, naciśnij klawisze Control+Prawy nawias kwadratowy (]).

 5. Aby odczytać wiadomość e-mail lub wiadomości w konwersacji, naciśnij klawisz Strzałka w prawo lub Strzałka w lewo. Podczas nawigowania funkcja VoiceOver odczytuje pola wiadomości.

 6. Po zakończeniu naciśnij klawisze Command+W, aby zamknąć okno wiadomości. Okno wiadomości zostanie zamknięte, a fokus zostanie przeniesiony na listę wiadomości w skrzynce odbiorczej.

Czytanie wiadomości e-mail z Centrum powiadomień

Przejdź do Centrum powiadomień na komputerze Mac, aby przeczytać najnowsze wiadomości e-mail z programu Outlook.

 1. Aby przejść do menu dodatkowych na pasku menu, naciśnij klawisze Control+Opcja+MM. Usłyszysz: „Menu dodatkowe”.

 2. Aby przejść do Centrum powiadomień, naciskaj klawisz Strzałka w prawo, aż usłyszysz „Centrum powiadomień, menu dodatkowe”, a następnie naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja.

 3. Aby przejść do części Powiadomienia w Centrum powiadomień, naciskaj klawisze Control+Opcja+Strzałka w prawo lub w lewo, aż usłyszysz „Powiadomienia, przycisk opcji”, a następnie naciśnij klawisze Control+Opcja+Shift+Strzałka w dół.

 4. Aby przeglądać na liście powiadomienia, naciśnij klawisz Strzałka w lewo lub w prawo. Jak widok jest otwierany w powiadomieniu Outlook, VoiceOver odczytuje powiadomień jako "Microsoft Outlook", następuje czasu wiadomości, temat, nadawcy i treść wiadomości. Aby otworzyć wiadomość e-mail, naciśnij klawisz Return.

Odpowiadanie na wiadomość e-mail

 1. W wiadomość e-mail wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby odpowiedzieć nadawcy wiadomości, naciśnij klawisze Command+R.

  • Aby odpowiedzieć wszystkim, naciśnij klawisze Shift+Command+R.

 2. Zostanie otwarta nowa wiadomość e-mail o tym samym temacie i zaadresowana tylko do nadawcy lub do wszystkich odbiorców oryginalnej wiadomości e-mail. Fokus znajdzie się w obszarze treści wiadomości. Wpisz wiadomość.

 3. Po zakończeniu redagowania wiadomości, aby wysłać wiadomość e-mail, naciśnij klawisze Command + Return.

Przesyłanie dalej wiadomości e-mail

 1. W wiadomości e-mail naciśnij klawisze Command+J.

 2. Fokus znajdzie się w polu Do. Usłyszysz: „Do, edytowanie tekstu”. Wpisz nazwy poszczególnych adresatów.

 3. Jeśli chcesz dołączyć wiadomość, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Tekst dokumentu”, a następnie wpisz wiadomość.

 4. Po zakończeniu redagowania wiadomości, naciśnij klawisze Command + Return, aby wysłać wiadomość e-mail.

Tworzenie i wysłanie wiadomości e-mail

 1. W programie Outlook naciśnij klawisze Command+1,aby otworzyć widok główny Poczta.

 2. Aby utworzyć nową wiadomość e-mail, naciśnij klawisze Command+N. Zostanie otwarte okno nowej wiadomości z fokusem na polu Do. Usłyszysz: „Bez tytułu (...) okno, edytowanie tekstu Do”.

 3. W polu Do wpisz nazwy poszczególnych adresatów.

 4. Aby wysłać kopię, naciśnij klawisz Tab, aby przejść do pola DW. Usłyszysz: „DW, edytowanie tekstu”. Wpisz nazwy kontaktów, do których ma zostać wysłana kopia.

  Aby wysłać kopię ukrytą, naciskaj klawisze Shift+Tab, aż usłyszysz „Wiadomości, wybrana karta”, a następnie naciśnij klawisz Strzałka w prawo, a usłyszysz: „Karta Opcje”. Naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja, aby otworzyć kartę Opcje, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Niezaznaczone pole wyboru UDW”, a następnie naciśnij klawisz Spacja. Pole UDW zostanie dodane do wiadomości. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „UDW, edytowanie tekstu”, a następnie wpisz nazwy kontaktów.

 5. Aby wpisać temat wiadomości e-mail, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Temat, edytowanie tekstu”, a następnie odpowiedni temat.

 6. Aby wpisać wiadomość, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Tekst dokumentu”, a następnie wpisz wiadomość.

 7. Po zakończeniu redagowania wiadomości, naciśnij klawisze Command + Return, aby wysłać wiadomość e-mail.

Znajdowanie wiadomości e-mail przy użyciu wyszukiwania i filtrowania

Nie marnuj czasu na przekopywanie się przez listy lub archiwa w celu znalezienia ważnej wiadomości e-mail. Użyj opcji wyszukiwania i filtrowania, aby szybko znaleźć to, czego szukasz.

Wyszukiwanie wiadomości e-mail

 1. W widoku poczty naciśnij klawisze opcja + Command + F, aby przeszukać bieżący folder. Słyszysz: "Wyszukiwania, pole tekstowe wyszukiwania". Wpisz słowa wyszukiwania, a następnie naciśnij klawisz Return.

 2. Aby przejść do listy wyników wyszukiwania, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz: „Tabela Widok konspektu listy wiadomości”.

 3. Aby przejrzeć wyniki wyszukiwania, naciśnij klawisz Strzałka w górę lub Strzałka w dół. Podczas przenoszenia, funkcja VoiceOver informuje o wiadomości według tematu wiadomości, nadawca i Data.

 4. Aby otworzyć wiadomość e-mail, naciśnij klawisze Command+O. Aby zamknąć okno wiadomości e-mail i wrócić do widoku Poczta, naciśnij klawisze Command+W.

 5. Aby po zakończeniu w widoku Poczta opuścić pole Wyszukaj, naciskaj klawisze Shift+Tab, aż usłyszysz „Wyszukaj, pole tekstowe wyszukiwania”, a następnie naciśnij klawisz Esc.

Znajdowanie wiadomości e-mail przy użyciu filtru

 1. W widoku Poczta naciskaj klawisz Tab lub klawisze Shift+Tab, aż usłyszysz „Filtruj pocztę e-mail, przycisk menu”.

 2. Aby otworzyć listę opcji filtrowania, naciśnij klawisze Control+Opcja+Shift+M. Naciskaj klawisz Strzałka w dół, aż usłyszysz nazwę odpowiedniej opcji filtrowania, a następnie naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja. Fokus zostanie przeniesiony na listę wiadomości e-mail zgodnych z filtrem.

 3. W celu poruszania się po liście wiadomości e-mail zgodnych z filtrem naciśnij klawisze Control+] (nawias prawy), aby przejść do następnej wiadomości, lub klawisze Control+[ (nawias lewy), aby przejść do poprzedniej wiadomości. Podczas poruszania się po liście funkcja VoiceOver odczytuje szczegółowe informacje dotyczące wiadomości.

 4. Aby otworzyć wiadomość e-mail, naciśnij klawisze Command+O.

 5. Aby usunąć opcję filtrowania, w widoku Poczta naciskaj klawisz Tab lub klawisze Shift+Tab, aż usłyszysz „Filtruj pocztę e-mail, przycisk menu”, a następnie naciśnij klawisze Control+Opcja+Shift+M. Naciskaj klawisz Strzałka w dół, aż usłyszysz „Czyszczenie wszystkich filtrów”, a następnie naciśnij klawisz Spacja.

Otwieranie i dodawanie załączników

Można otwierać i dodawanie załączników w wiadomości e-mail mają w Outlook dla komputerów Mac.

Otwieranie załącznika

Funkcja VoiceOver poinformuje, jeśli odebrana wiadomość e-mail ma załączniki.

 1. Otwórz wiadomość e-mail z co najmniej jednym załącznikiem.

 2. Naciskaj klawisz Tab lub klawisze Shift + Tab, dopóki usłyszeć "Załącznik", a po nim nazwę pliku i rozmiaru, i naciśnij klawisz SPACJA. Załącznik zostanie otwarty w aplikacji obsługiwane.

Dodawanie załącznika

Jako załączniki można wysyłać pliki, takie jak życiorysy, zdjęcia lub zaproszenia na spotkania.

Dołączanie pliku

 1. Gdy redagujesz wiadomość, w oknie nowej wiadomości e-mail naciskaj klawisz Tab lub klawisze Shift+Tab, aż usłyszysz „Dołącz plik, przycisk”, a następnie naciśnij klawisz Spacja. Zostanie otwarte okno dialogowe, w którym można odszukać plik do dołączenia, na przykład w folderze Dokumenty lub w usłudze iCloud.

 2. Przejdź do odpowiedniego pliku, a następnie naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja, aby go wybrać.

 3. Plik zostanie dołączony do wiadomości e-mail, a fokus zostanie przeniesiony z powrotem do okna nowej wiadomości e-mail.

Wstawianie obrazu

 1. Gdy redagujesz wiadomość, w oknie nowej wiadomości e-mail naciskaj klawisz Tab lub klawisze Shift+Tab, aż usłyszysz „Przycisk menu Obrazy”, a następnie naciśnij klawisz Spacja, aby rozwinąć podmenu Obrazy.

 2. Naciskaj klawisz Strzałka w dół, aż usłyszysz „Obraz z pliku”, a następnie naciśnij klawisz Spacja. Zostanie otwarte okno dialogowe, w którym można odszukać plik obrazu do dołączenia.

 3. Przejdź do odpowiedniego obrazu, a następnie naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja, aby go wybrać.

 4. Obraz zostanie wstawiony w treści wiadomości.

Drukowanie wiadomości e-mail

Wiadomość e-mail można wydrukować na papierze lub do pliku.

 1. W programie Outlook wybierz wiadomość e-mail, którą chcesz wydrukować.

 2. Naciśnij klawisze Command + P, aby otworzyć okno dialogowe Drukowanie. Aby wydrukować wiadomość e-mail, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz "Domyślnego przycisku Drukuj", a następnie naciśnij klawisz Return, aby wysłać dokument na drukarce domyślnej.

Włączanie i wyłączanie powiadomień wizualnych lub dźwiękowych

Powiadomienia można szybko włączać i wyłączać.

 1. W programie Outlook naciśnij klawisze Command+Przecinek (,), aby otworzyć okno Preferencje programu Outlook. Usłyszysz: „Preferencje, przycisk pokaż wszystko”.

 2. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Przycisk Powiadomienia i dźwięki", a następnie naciśnij klawisz Spacja. Zostanie otwarte okno Powiadomienia i dźwięki.

 3. W celu włączenia lub wyłączenia wszystkich powiadomień naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Wyświetl alert na biurku”, a następnie naciśnij klawisz Spacja, aby włączyć („zaznaczone”) lub wyłączyć („niezaznaczone”) ustawienie.

 4. W celu włączenia lub wyłączenia powiadomień dźwiękowych naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Nowa wiadomość” lub „Przypomnienie”, a następnie naciśnij klawisz Spacja, aby włączyć („zaznaczone”) lub wyłączyć („niezaznaczone”) powiadomienia dźwiękowe dla nowych wiadomości lub przypomnień.

Zobacz też

Formatowanie tekstu w wiadomości e-mail programu Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących kalendarza za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Outlook

Skróty klawiaturowe dla programu Outlook dla komputerów Mac

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Eksplorowanie i nawigowanie Poczta programu Outlook za pomocą czytnika ekranu

Pracując z wiadomościami e-mail w programie Outlook dla systemu iOS za pomocą VoiceOver, wbudowanego czytnika zawartości ekranu systemu iOS, możesz wykonywać podstawowe zadania. Można tworzyć i wysyłać nowe wiadomości e-mail, czytać otrzymane wiadomości e-mail oraz odpowiadać na nie, wyszukiwać i filtrować wiadomości e-mail oraz pracować nad załącznikami i wiadomościami priorytetowymi.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Office 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu iOS — VoiceOver. Aby dowiedzieć się więcej o używaniu czytnika VoiceOver, zobacz stronę firmy Apple dotyczącą ułatwień dostępu.

 • W tym temacie założono, że używany jest telefon iPhone. W przypadku tabletu iPad nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

W tym temacie

Czytanie wiadomości e-mail i odpowiadanie na nią lub przesyłanie jej dalej

Czytanie wiadomości e-mail

Domyślnie w programie Outlook wiadomości e-mail są uporządkowane na liście w kolejności od najnowszej.

Porada: Mając zaznaczoną wiadomość e-mail na liście wiadomości, szybko przesuń w górę lub w dół, aby usłyszeć dostępne działania związane z wiadomością. Aby wykonać dane działanie, naciśnij dwukrotnie ekran, gdy tylko usłyszysz nazwę opcji.

 1. Aby funkcja VoiceOver odczytała wiadomości e-mail znajdujące się w skrzynce odbiorczej, na liście wiadomości szybko przesuń w prawo lub przesuń palcem w dół listy. Usłyszysz na przykład następujące informacje:

  • Nazwa nadawcy

  • Temat wiadomości e-mail

  • Data wysłania

  • Załączniki (jeśli istnieją)

  • Kilka pierwszych wierszy wiadomości e-mail

  • Liczba wiadomości w konwersacji

 2. Aby otworzyć pojedynczą wiadomość e-mail lub konwersację z kilkoma wiadomościami, naciśnij dwukrotnie ekran.

 3. Aby odczytać wiadomość e-mail lub wiadomości w konwersacji, szybko przesuń w prawo lub przesuń palcem od góry ekranu w dół listy wiadomości e-mail. Usłyszysz temat, nazwę nadawcy, wiadomość oraz informację o tym, ile wiadomości jest w konwersacji.

 4. Jeśli konwersacja jest długa, może być konieczne otwarcie całej wiadomości w celu jej odsłuchania. Gdy odczytywanie pierwszej wiadomości dobiegnie końca, szybko przesuń w prawo. Jeśli usłyszysz „Otwórz całą wiadomość, przycisk”, oznacza to, że konwersacja zawiera jeszcze więcej tekstu. Aby otworzyć, naciśnij dwukrotnie ekran.

  Aby wrócić do widoku zwiniętej wiadomości, szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz „Zamknij, przycisk”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 5. Aby szybko przejść do następnej wiadomości e-mail, szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz „Następna wiadomość, przycisk”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Aby przejść do poprzedniej wiadomości e-mail, szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz „Poprzednia wiadomość, przycisk”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 6. Aby po ukończeniu czytania wiadomości wrócić do skrzynki odbiorczej, szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz „Przycisk Wstecz”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Odpowiadanie na wiadomość e-mail

 1. W wiadomości e-mail szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz „Przycisk Odpowiedz”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 2. Usłyszysz: „Alert, przycisk Odpowiedz”. Aby odpowiedzieć tylko pierwotnemu nadawcy, naciśnij dwukrotnie ekran. Jeśli wiadomość ma wielu adresatów i chcesz odpowiedzieć im wszystkim, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Przycisk Odpowiedz wszystkim”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 3. Zostanie otwarta nowa wiadomość e-mail o tym samym temacie i zaadresowana tylko do nadawcy lub do wszystkich odbiorców oryginalnej wiadomości e-mail. Fokus znajdzie się w treści wiadomości, a w dolnej połowie ekranu będzie dostępna klawiatura ekranowa. Wpisz wiadomość.

 4. Po ukończeniu redagowania wiadomości szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz „Przycisk Wyślij”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Przesyłanie dalej wiadomości e-mail

 1. W wiadomości e-mail szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Przycisk Prześlij dalej”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 2. Usłyszysz: „Do, pole tekstowe, edytowanie”. Fokus znajdzie się w polu Do, a w dolnej połowie ekranu będzie dostępna klawiatura ekranowa. Wpisz nazwy poszczególnych adresatów.

 3. Aby dołączyć wiadomość, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Wielowierszowe pole tekstowe”, a następnie naciśnij dwukrotnie. Wpisz wiadomość.

 4. Po ukończeniu redagowania wiadomości szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz „Przycisk Wyślij”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Praca z wiadomościami priorytetowymi

Skup się na najważniejszych wiadomościach e-mail. Program Outlook domyślnie tworzy skrzynki odbiorcze Priorytetowe i Inne. Najważniejsze wiadomości e-mail są sortowane do skrzynki odbiorczej Priorytetowe. Pozostałe zaś są ukryte, ale nadal łatwo dostępne, w skrzynce odbiorczej Inne.

Domyślnie w programie Outlook jest otwierana skrzynka odbiorcza Priorytetowe. Aby przełączyć się do skrzynki odbiorczej Inne:

 1. Szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz „Inne, przycisk”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 2. Aby wrócić do skrzynki odbiorczej Priorytetowe, szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz „Priorytetowe, przycisk”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Aby przenieść wiadomość e-mail ze skrzynki odbiorczej Inne do skrzynki odbiorczej Priorytetowe:

 1. Przejdź do wiadomości, którą chcesz przenieść, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 2. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Więcej akcji konwersacji”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 3. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Przenieś do priorytetowej skrzynki odbiorczej, przycisk”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 4. Usłyszysz alert. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz nazwę odpowiedniej opcji, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Aby wyłączyć skrzynkę odbiorczą Priorytetowe i pracować z jedną listą wiadomości:

 1. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Ustawienia, karta”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 2. Szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz „Skrzynka odbiorcza Priorytetowe, przycisk przełącznika, Włączone”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. W programie Outlook będzie teraz widoczna pojedyncza skrzynka odbiorcza.

Tworzenie i wysłanie wiadomości e-mail

 1. Na liście wiadomości szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz „Przycisk Redaguj”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 2. Zostanie otwarte okno Nowa wiadomość, fokus znajdzie się w polu Do, a w dolnej połowie ekranu będzie dostępna klawiatura ekranowa. Wpisz nazwy adresatów.

 3. Aby wysłać kopię lub kopię ukrytą, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Przycisk DW/UDW”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Usłyszysz: „Pole tekstowe DW, edytowanie”. Wpisz nazwy kontaktów, do których ma zostać wysłana kopia.

  Aby wysłać kopię ukrytą, szybko przesuń w prawo. Usłyszysz: „UDW, odstęp zerowej szerokości, pole tekstowe”. Naciśnij dwukrotnie ekran, a następnie wpisz nazwy kontaktów.

 4. Aby wpisać temat wiadomości e-mail, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Temat, pole tekstowe”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran i wpisz wiadomość.

 5. Aby wpisać wiadomość, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Wielowierszowe pole tekstowe”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 6. Po ukończeniu redagowania wiadomości szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz „Przycisk Wyślij”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Znajdowanie wiadomości e-mail przy użyciu wyszukiwania i filtrowania

Nie marnuj czasu na przekopywanie się przez listy lub archiwa w celu znalezienia ważnej wiadomości e-mail. Użyj wyszukiwania i filtrowania, aby szybko znaleźć to, czego szukasz.

Wyszukiwanie wiadomości e-mail

 1. Na liście wiadomości szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz „Przycisk Wyszukaj”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 2. Fokus zostanie przeniesiony do pola Wyszukaj pocztę. Rozpocznij wpisywanie wyrazów do wyszukania. W trakcie pisania lista wyników wyszukiwania będzie aktualizowana.

 3. Aby przeglądać wyniki wyszukiwania, szybko przesuwaj w prawo. Podczas poruszania się po liście funkcja VoiceOver odczytuje szczegółowe informacje i wiadomości.

 4. Gdy usłyszysz wiadomość, którą chcesz otworzyć, naciśnij dwukrotnie ekran.

 5. Aby zamknąć wyszukiwanie, szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz „Przycisk Anuluj”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Znajdowanie wiadomości e-mail przy użyciu filtru

 1. Na liście wiadomości szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz „Przycisk Filtr”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 2. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz nazwę odpowiedniej opcji filtrowanie, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 3. Aby przeglądać wiadomości e-mail spełniające kryteria filtrowania, szybko przesuwaj w prawo. Podczas poruszania się po liście funkcja VoiceOver odczytuje szczegółowe informacje i wiadomości.

 4. Gdy usłyszysz wiadomość, którą chcesz otworzyć, naciśnij dwukrotnie ekran.

 5. Aby usunąć opcję filtrowania, w skrzynce odbiorczej szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz „Przycisk Anuluj filtr”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Otwieranie i dodawanie załączników

W aplikacji Outlook dla systemu iOS możesz otwierać i dodawać załączniki w wiadomościach e-mail.

Otwieranie załącznika

Funkcja VoiceOver poinformuje, jeśli odebrana wiadomość e-mail ma załączniki.

 1. Otwórz wiadomość e-mail z co najmniej jednym załącznikiem.

 2. Szybko przesuń w prawo do momentu usłyszeć typu pliku załącznika, następuje "Załącznik" i nazwę pliku i rozmiar, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Załącznik zostanie otwarty w aplikacji dla obsługiwanych.

Dodawanie załącznika

Jako załączniki można wysyłać pliki, takie jak życiorysy, zdjęcia lub zaproszenia na spotkania.

Dołączanie pliku

 1. Podczas redagowania wiadomości szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Dołącz plik lub zdjęcie, przycisk”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Usłyszysz: „Dołącz plik”. Naciśnij dwukrotnie ekran.

 2. Przejdź do odpowiedniego pliku, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran, aby go wybrać.

 3. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Dołącz plik”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Dołączanie zdjęcia

 1. Podczas redagowania wiadomości szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Dołącz plik lub zdjęcie, przycisk”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Aby zrobić zdjęcie do dołączenia za pomocą aparatu urządzenia:

 1. Szybko przesuń w prawo. Usłyszysz: „Zrób zdjęcie, przycisk”.

 2. Naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie aktywowany aparat.

 3. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Zrób zdjęcie, przycisk”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 4. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Użyj zdjęcia”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Aby dołączyć ostatnio zrobione zdjęcie, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Użyj ostatnio zrobionego zdjęcia”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Aby dołączyć obraz z aplikacji Zdjęcia:

 1. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Wybierz zdjęcie z biblioteki”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 2. Przejdź do odpowiedniego obrazu, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Dołączanie zaproszenia na spotkanie

 1. Podczas redagowania wiadomości szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Dołącz spotkanie, przycisk”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 2. Usłyszysz: „Wyślij dostępność, przycisk”. Aby wysłać pierwszy dostępny przedział czasu na spotkanie, naciśnij dwukrotnie ekran.

  Aby ewentualnie utworzyć nowe zaproszenie, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Utwórz zaproszenie, przycisk”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie otwarte okno nowego zdarzenia Kalendarza programu Outlook. Aby uzyskać instrukcje na temat tworzenia zaproszeń na spotkania, zobacz Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących kalendarza za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Outlook.

 3. Gdy już zaplanujesz spotkanie, w oknie zdarzenia Kalendarza szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz „Przycisk Gotowe”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Zobacz też

Formatowanie tekstu w wiadomości e-mail programu Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących kalendarza za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Outlook

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Eksplorowanie i nawigowanie Poczta programu Outlook za pomocą czytnika ekranu

Pracując z wiadomościami e-mail w programie Outlook dla systemu Android za pomocą TalkBack, wbudowanego czytnika zawartości ekranu systemu Android, możesz wykonywać podstawowe zadania. Można tworzyć i wysyłać nowe wiadomości e-mail, czytać otrzymane wiadomości e-mail oraz odpowiadać na nie, wyszukiwać i filtrować wiadomości e-mail, pracować nad załącznikami i wiadomościami priorytetowymi i nie tylko.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Office 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Android — TalkBack. Aby dowiedzieć się więcej o używaniu czytnika TalkBack, zobacz Ułatwienia dostępu w Androidzie.

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na telefonie z systemem Android. W przypadku tabletu z systemem Android nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

W tym temacie

Czytanie wiadomości e-mail i odpowiadanie na nią lub przesyłanie jej dalej

Czytanie wiadomości e-mail

Domyślnie wiadomości e-mail są wyświetlane na liście w kolejności od najnowszej.

 1. Aby funkcja TalkBack odczytała wiadomości e-mail, na liście wiadomości szybko przesuń w lewo lub prawo albo przesuń palcem w dół listy. Usłyszysz informacje na temat każdej wiadomości e-mail, w tym:

  • Nazwa nadawcy

  • Data lub godzina otrzymania wiadomości

  • Temat

  • Kilka pierwszych wierszy zawartości wiadomości e-mail

 2. Aby otworzyć wiadomość e-mail, naciśnij dwukrotnie ekran. Funkcja TalkBack automatycznie rozpoczyna odczytywanie wiadomości od początku.

  Aby ewentualnie funkcja TalkBack odczytała wiadomość e-mail od góry do dołu, szybko przesuń w dół i w prawo. Zostanie otwarte globalne menu kontekstowe. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Czytaj od góry”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

  Aby szybko przejrzeć wiadomość, przesuń palcem od góry ekranu w dół.

  Aby przewinąć w dół wiadomości, szybko przesuń dwoma palcami w górę. Aby przewinąć w górę, szybko przesuń dwoma palcami w dół.

 3. Aby po ukończeniu czytania wiadomości wrócić do skrzynki odbiorczej, szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz „Przycisk Nawiguj w górę”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Odpowiadanie na wiadomość e-mail

 1. W otwartej wiadomości e-mail wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby odpowiedzieć tylko pierwotnemu nadawcy, szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz „Przycisk Odpowiedz”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

  • Jeśli wiadomość ma wielu adresatów i chcesz odpowiedzieć im wszystkim, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Przycisk Odpowiedz wszystkim”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 2. Zostanie otwarta nowa wiadomość e-mail o tym samym temacie i zaadresowana do nadawcy lub do wszystkich odbiorców oryginalnej wiadomości e-mail. Fokus znajdzie się w treści wiadomości, a w dolnej połowie ekranu będzie dostępna klawiatura ekranowa. Wpisz wiadomość.

 3. Po ukończeniu redagowania wiadomości szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz „Wyślij”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Usłyszysz: „Wysłano, Outlook, klawiatura ukryta”.

Przesyłanie dalej wiadomości e-mail

Za pomocą funkcji TalkBack możesz łatwo przesłać dalej wiadomość e-mail.

 1. W otwartej wiadomości e-mail szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz „Przycisk Prześlij dalej”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie otwarta nowa wiadomość e-mail o tym samym temacie. Fokus znajdzie się w polu Do, a w dolnej połowie ekranu będzie dostępna klawiatura ekranowa.

 2. Wpisz nazwy poszczególnych adresatów.

 3. Aby wpisać wiadomość, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Treść wiadomości”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Wpisz wiadomość.

 4. Po ukończeniu redagowania wiadomości szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz „Wyślij”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Praca z wiadomościami priorytetowymi

Skup się na najważniejszych wiadomościach e-mail. Program Outlook domyślnie tworzy skrzynki odbiorcze Priorytetowe i Inne. Najważniejsze wiadomości e-mail znajdują się w skrzynce odbiorczej Priorytetowe. Pozostałe zaś są ukryte, ale nadal łatwo dostępne, w skrzynce odbiorczej Inne.

Domyślnie w programie Outlook jest otwierana skrzynka odbiorcza Priorytetowe. Aby przełączyć się do skrzynki odbiorczej Inne:

 1. Szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz „Przełącz do Inna poczta, przełącznik”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 2. Aby wrócić do skrzynki odbiorczej Priorytetowe, szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz „Przełącz do Poczta priorytetowa, przycisk”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Aby przenieść wiadomość e-mail ze skrzynki odbiorczej Inne do skrzynki odbiorczej Priorytetowe:

 1. Przejdź do wiadomości, którą chcesz przenieść, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Słyszysz: "Zaznaczony", a po nim treść wiadomości.

 2. Szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz „Przycisk Więcej opcji”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 3. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Przenieś do priorytetowej skrzynki odbiorczej, przycisk”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 4. Usłyszysz alert. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz nazwę odpowiedniej opcji, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Aby wyłączyć skrzynkę odbiorczą Priorytetowe i pracować z jedną listą wiadomości:

 1. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Ustawienia”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 2. Szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz „Skrzynka odbiorcza Priorytetowe, Włączone”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. W programie Outlook będzie teraz widoczna pojedyncza skrzynka odbiorcza.

Tworzenie i wysłanie wiadomości e-mail

 1. Na liście wiadomości szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Przycisk Redaguj”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie otwarte okno Nowa wiadomość, fokus znajdzie się w polu Do, a w dolnej połowie ekranu będzie dostępna klawiatura ekranowa.

 2. Wpisz nazwy lub adresy e-mail adresatów. W trakcie pisania lista zgodnych kontaktów będzie aktualizowana.

  Uwaga: W zależności od urządzenia do wyszukania kontaktu może być konieczne szybkie przesuwanie w prawo do momentu usłyszenia „Katalog wyszukiwania”, a następnie naciśnięcie dwukrotne ekranu.

 3. Aby wybrać kontakt, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz odpowiednią nazwę, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 4. Aby wysłać kopię wiadomości innym adresatom, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Pole DW”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Dodaj adresatów zgodnie z instrukcjami z poprzedniego kroku.

 5. Aby wysłać kopię ukrytą innym adresatom, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Pole UDW”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran i dodaj adresatów.

 6. Aby dodać temat wiadomości e-mail, szybko przesuń w prawo. Usłyszysz: „Temat, pole edycji”. Naciśnij dwukrotnie ekran i wpisz temat.

 7. Aby wpisać wiadomość, szybko przesuń w prawo. Usłyszysz: „Treść wiadomości”. Naciśnij dwukrotnie ekran i wpisz wiadomość.

 8. Po ukończeniu redagowania wiadomości szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz „Wyślij”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Znajdowanie wiadomości e-mail przy użyciu wyszukiwania i filtrowania

Nie marnuj czasu na przekopywanie się przez listy lub archiwa w celu znalezienia ważnej wiadomości e-mail. Użyj wyszukiwania i filtrowania, aby szybko znaleźć to, czego szukasz.

Wyszukiwanie wiadomości e-mail

 1. Na liście wiadomości szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz „Wyszukaj”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 2. Fokus znajdzie się w polu tekstowym Wyszukaj pocztę, a w dolnej połowie ekranu będzie dostępna klawiatura ekranowa. Rozpocznij wpisywanie wyrazów do wyszukania. W trakcie pisania lista wyników wyszukiwania będzie aktualizowana.

 3. Aby przeglądać wyniki wyszukiwania, szybko przesuwaj w prawo. Podczas poruszania się po liście funkcja TalkBack odczytuje szczegółowe informacje i wiadomości.

 4. Gdy usłyszysz wiadomość, którą chcesz otworzyć, naciśnij dwukrotnie ekran.

 5. Aby zamknąć wyszukiwanie, szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz „Przycisk Zwinięte”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Znajdowanie wiadomości e-mail przy użyciu filtru

 1. Na liście wiadomości szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz „Przycisk Filtry”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 2. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz nazwę odpowiedniej opcji filtrowanie, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 3. Aby przeglądać wiadomości e-mail spełniające kryteria filtrowania, szybko przesuwaj w prawo. Podczas poruszania się po liście funkcja TalkBack odczytuje szczegółowe informacje dotyczące wiadomości.

 4. Gdy usłyszysz wiadomość, którą chcesz otworzyć, naciśnij dwukrotnie ekran.

 5. Aby usunąć opcję filtrowania i wyświetlić wszystkie wiadomości e-mail na liście wiadomości, szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz „Przycisk Wyczyść filtr wiadomości”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Otwieranie i dodawanie załączników

W aplikacji Outlook dla systemu Android możesz otwierać i dodawać załączniki w wiadomościach e-mail.

Otwieranie załącznika

Funkcja TalkBack poinformuje, jeśli odebrana wiadomość e-mail ma załączniki.

 1. Otwórz wiadomość e-mail z co najmniej jednym załącznikiem.

 2. Szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz typ, nazwę i rozmiar pliku, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Jeśli usłyszysz „Otwórz za pomocą następujących aplikacji”, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz nazwę odpowiedniej opcji, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran, aby ją wybrać.

 3. Aby otworzyć załącznik w wybranej aplikacji, naciśnij dwukrotnie ekran.

Dodawanie załącznika

Jako załączniki można wysyłać pliki, takie jak życiorysy, zdjęcia lub zaproszenia na spotkania.

Dołączanie pliku

 1. Podczas redagowania wiadomości szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Dołącz pliki”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Usłyszysz: „Wybierz z plików”.

 2. Aby dodać plik z programu Outlook, naciśnij dwukrotnie ekran. Aby dodać plik z urządzenia, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Wybierz z plików urządzenia”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 3. Przejdź do odpowiedniego pliku, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran, aby go wybrać i dołączyć.

Dołączanie zdjęcia

 1. Podczas redagowania wiadomości szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Dołącz pliki”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Aby zrobić zdjęcie do dołączenia za pomocą aparatu urządzenia:

 1. Szybko przesuń w prawo. Usłyszysz: „Zrób zdjęcie, przycisk”.

 2. Naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie aktywowany aparat.

 3. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Przycisk Migawka”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Zdjęcie zostanie zrobione.

 4. Jeśli usłyszysz „Przycisk migawki jest teraz włączony, gotowe”, naciśnij dwukrotnie ekran, aby dołączyć zdjęcie.

  Jeśli nie usłyszysz „Przycisk migawki jest teraz włączony, gotowe”, szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz „OK, przycisk”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran, aby dołączyć zdjęcie.

Aby dołączyć obraz z aplikacji Zdjęcia:

 1. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Wybierz ze zdjęć”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 2. Przejdź do odpowiedniego obrazu, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

  W zależności od urządzenia może być konieczne wcześniejsze przejście do lokalizacji, w której zapisano zdjęcie.

Dołączanie zaproszenia na spotkanie

 1. Podczas redagowania wiadomości szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Dołącz spotkanie”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 2. Usłyszysz: „Wyślij dostępność”. Aby wysłać pierwszy dostępny przedział czasu na spotkanie, naciśnij dwukrotnie ekran.

 3. Aby utworzyć nowe zaproszenie, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Utwórz zaproszenie”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie otwarty Kalendarz programu Outlook. Aby uzyskać instrukcje na temat tworzenia zaproszeń na spotkania, zobacz Planowanie nowego terminu lub spotkania.

 4. Gdy już zaplanujesz spotkanie, w oknie zdarzenia Kalendarza szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz „Gotowe”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Zobacz też

Formatowanie tekstu w wiadomości e-mail programu Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wstawianie zdjęcia lub obrazu w programie Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących poczty e-mail za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Outlook

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Eksplorowanie i nawigowanie Poczta programu Outlook za pomocą czytnika ekranu

Pracując w programie Poczta programu Outlook za pomocą Narratora, wbudowanego czytnika zawartości ekranu dla systemu Windows, możesz wykonywać podstawowe zadania. Można tworzyć i wysyłać nowe wiadomości e-mail, czytać i rozmieszczać otrzymane wiadomości e-mail oraz odpowiadać na nie, wyszukiwać i filtrować wiadomości e-mail, pracować nad załącznikami i nie tylko.

Uwagi: 

W tym temacie

Czytanie wiadomości e-mail i odpowiadanie na nią lub przesyłanie jej dalej

Czytanie wiadomości e-mail

Domyślnie wiadomości e-mail są wyświetlane na liście w kolejności od najnowszej.

 1. Aby Narrator odczytał wiadomości e-mail, na liście wiadomości szybko przesuń w lewo lub prawo albo przesuń palcem w dół listy. Usłyszysz informacje na temat każdej wiadomości e-mail, w tym:

  • Nazwa nadawcy

  • Data lub godzina otrzymania wiadomości

  • Temat

  • Pierwsze wiersze zawartości wiadomości e-mail

 2. Aby otworzyć wiadomość e-mail, naciśnij dwukrotnie ekran. Usłyszysz: „Okienko odczytu, wiadomość”.

  Aby Narrator odczytał wiadomość od góry do dołu, szybko przesuń w górę trzema palcami.

  Aby przewinąć w dół wiadomości, szybko przesuń dwoma palcami w górę. Aby przewinąć w górę, szybko przesuń dwoma palcami w dół.

  Aby szybko przejść do następnej wiadomości e-mail, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Nowsza, przycisk”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Aby przejść do poprzedniej wiadomości, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Starsza, przycisk”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 3. Aby po ukończeniu czytania wiadomości wrócić do skrzynki odbiorczej, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Przycisk Wstecz, zwinięte”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Odpowiadanie na wiadomość e-mail

 1. W otwartej wiadomości e-mail szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz „Przycisk Odpowiedz, zwinięte”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Usłyszysz: „Odpowiedz, menu”.

 2. Aby odpowiedzieć tylko pierwotnemu nadawcy, szybko przesuń w prawo. Usłyszysz: „Przycisk Odpowiedz”. Naciśnij dwukrotnie ekran. Jeśli wiadomość ma wielu adresatów i chcesz odpowiedzieć im wszystkim, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Przycisk Odpowiedz wszystkim”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 3. Zostanie otwarta nowa wiadomość e-mail o tym samym temacie i zaadresowana do nadawcy lub do wszystkich odbiorców oryginalnej wiadomości e-mail. Usłyszysz: „Poczta Outlook, okno”. Fokus znajdzie się w treści wiadomości, a w dolnej połowie ekranu będzie dostępna klawiatura ekranowa.

 4. Wpisz wiadomość.

 5. Po ukończeniu redagowania wiadomości szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Przycisk Wyślij”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Przesyłanie dalej wiadomości e-mail

 1. W otwartej wiadomości e-mail szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz „Przycisk Odpowiedz, zwinięte”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Usłyszysz: „Menu Odpowiedz”.

 2. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Przycisk Prześlij dalej”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 3. Zostanie otwarta nowa wiadomość e-mail o tym samym temacie. Fokus znajdzie się w polu tekstowym Do, a w dolnej połowie ekranu będzie dostępna klawiatura ekranowa.

 4. Wpisz nazwy poszczególnych adresatów.

 5. Aby wpisać wiadomość, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Wiadomość, tekst do edycji”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Wpisz wiadomość.

 6. Po ukończeniu redagowania wiadomości szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Przycisk Wyślij”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Rozmieszczanie wiadomości

Domyślnie aplikacja Poczta programu Outlook grupuje wiadomości według konwersacji. Jeśli wolisz, aby wiadomości e-mail były wyświetlane pojedynczo w porządku chronologicznym, możesz łatwo zmienić ich rozmieszczenie.

 1. W skrzynce odbiorczej szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Przycisk Więcej opcji, zwinięte”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Usłyszysz: „Więcej opcji, menu”.

 2. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Przycisk Ustawienia”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Usłyszysz: „Ustawienia, przycisk Zarządzaj kontami”.

 3. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Przycisk Odczyt”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie otwarte okno Odczyt.

 4. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Włączone, Pokaż wiadomości rozmieszczone według konwersacji”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 5. Aby zamknąć okno Odczyt, przesuwaj jednym palcem u dołu ekranu, aż usłyszysz „Pasek nawigacyjny, przycisk Wstecz zwinięty”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Usłyszysz: „Ustawienia, przycisk Odczyt”.

 6. Aby zamknąć okno Ustawienia i wrócić do skrzynki odbiorczej, przesuwaj jednym palcem u dołu ekranu, aż usłyszysz „Pasek nawigacyjny, przycisk Wstecz zwinięty”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Tworzenie i wysłanie wiadomości e-mail

Czytnik zawartości ekranu ułatwia tworzenie nowej wiadomości e-mail i dostarczanie jej do właściwych odbiorców.

 1. W skrzynce odbiorczej szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Paleta poleceń, przycisk Nowy”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie otwarte nowe okno z pustą wiadomością e-mail, fokus znajdzie się w polu Do, a w dolnej połowie ekranu będzie dostępna klawiatura ekranowa.

 2. Wpisz nazwy lub adresy e-mail adresatów. W trakcie pisania lista zgodnych kontaktów będzie aktualizowana. Aby wybrać kontakt, przesuwaj palcem w dół, aż usłyszysz „Lista Sugestie”, a potem odpowiednią nazwę kontaktu, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 3. Aby dodać temat wiadomości e-mail, szybko przesuń w prawo. Usłyszysz: „Temat, tekst do edycji”. Naciśnij dwukrotnie ekran i wpisz temat.

 4. Aby wpisać wiadomość, szybko przesuń w prawo. Usłyszysz: „Wiadomość, tekst do edycji”. Naciśnij dwukrotnie ekran i wpisz wiadomość.

 5. Aby wysłać kopię lub kopię ukrytą wiadomości, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Przycisk Więcej opcji, zwinięty”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

  Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Przycisk Pokaż DW i UDW”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Usłyszysz: „Adresowanie, edytowanie DW”. Dodaj adresatów kopii.

  Aby wysłać kopię ukrytą, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Tekst do edycji UDW”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Dodaj adresatów.

 6. Po ukończeniu redagowania wiadomości szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz „Przycisk Wyślij”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Znajdowanie wiadomości e-mail przy użyciu wyszukiwania i filtrowania

Nie marnuj czasu na przekopywanie się przez listy lub archiwa w celu znalezienia ważnej wiadomości e-mail. Użyj wyszukiwania i filtrowania, aby szybko znaleźć to, czego szukasz.

Wyszukiwanie wiadomości e-mail

 1. W skrzynce odbiorczej szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz „Przycisk Wyszukaj”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Usłyszysz: „Wyszukaj, edytowanie”.

 2. Fokus znajdzie się w polu tekstowym wyszukiwania, a w dolnej połowie ekranu będzie dostępna klawiatura ekranowa. Rozpocznij wpisywanie wyrazów do wyszukania. W trakcie pisania lista wyników wyszukiwania będzie aktualizowana.

 3. Aby przeglądać wyniki wyszukiwania, szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż Narrator zacznie odczytywać szczegóły wiadomości podczas poruszania się po liście.

 4. Gdy usłyszysz odpowiednią wiadomość, aby ją otworzyć, naciśnij dwukrotnie ekran.

 5. Aby zamknąć wyszukiwanie, szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz „Przycisk Zamknij wyszukiwanie”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Znajdowanie wiadomości e-mail przy użyciu filtru

 1. W skrzynce odbiorczej szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz „Filtr, wszystko, przycisk zwinięty”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 2. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz nazwę odpowiedniej opcji filtrowanie, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 3. Aby przeglądać wiadomości e-mail spełniające kryteria filtrowania, szybko przesuwaj w prawo. Podczas poruszania się po liście Narrator odczytuje szczegółowe informacje dotyczące wiadomości.

 4. Gdy usłyszysz wiadomość, którą chcesz otworzyć, naciśnij dwukrotnie ekran.

 5. Aby usunąć opcję filtrowania i wyświetlić wszystkie wiadomości e-mail na liście wiadomości, szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz „Filtr, <bieżący filtr>, przycisk zwinięty”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz „Wszystko, niewybrany”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Otwieranie i dodawanie załączników

Za pomocą Narratora możesz otwierać i dodawać załączniki w wiadomościach e-mail.

Otwieranie załącznika

Narrator poinformuje, jeśli odebrana wiadomość e-mail ma załączniki.

 1. Otwórz wiadomość e-mail z co najmniej jednym załącznikiem.

 2. Szybko przesuń w lewo do momentu usłyszeć "Nagłówek wiadomości, pobraniu", po której następuje nazwa pliku i rozmiar i "Załącznik", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 3. Po zakończeniu pobierania słyszysz: "Otwórz", a po nim nazwę pliku i rozmiaru, a: "Załącznik". Aby otworzyć załącznik, naciśnij dwukrotnie ekran.

Dodawanie załącznika

Jako załączniki można wysyłać pliki, takie jak życiorysy, zdjęcia lub zaproszenia na spotkania.

Dołączanie pliku

 1. Podczas redagowania wiadomości szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Przycisk Dołącz”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Usłyszysz: „Wybierz aplikację”.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby dołączyć ostatnio używany plik, naciśnij dwukrotnie ekran.

  • Aby dodać plik z urządzenia, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „To urządzenie”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 3. Przejdź do odpowiedniego pliku, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran, aby go wybrać. Aby dołączyć plik, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Gotowe, przycisk paska aplikacji”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Dołączanie zdjęcia

 1. Podczas redagowania wiadomości szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Przycisk Dołącz”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Usłyszysz: „Wybierz aplikację”.

Aby zrobić zdjęcie za pomocą aparatu urządzenia:

 1. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz: „Aparat”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie aktywowany aparat.

 2. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Przycisk Zrób zdjęcie”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 3. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Gotowe, przycisk paska aplikacji”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Aby dołączyć obraz z aplikacji Zdjęcia:

 1. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Zdjęcia”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 2. Przejdź do odpowiedniego obrazu, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran, aby go wybrać.

 3. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Gotowe, przycisk paska aplikacji”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Włączanie i wyłączanie powiadomień wizualnych lub dźwiękowych

Powiadomienia można szybko włączać i wyłączać.

 1. W skrzynce odbiorczej szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Przycisk Więcej opcji”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Usłyszysz: „Wyskakujące okienko Więcej opcji, niestandardowe”.

 2. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Przycisk Ustawienia”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Usłyszysz: „Ustawienia, przycisk Zarządzaj kontami”.

 3. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Ustawienia, przycisk Powiadomienia”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie otwarte okno Powiadomienia.

 4. W celu włączenia lub wyłączenia wszystkich powiadomień szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Pokaż powiadomienia w centrum akcji”, a następnie naciśnij dwukrotnie, aby włączyć lub wyłączyć ustawienie.

 5. W celu włączenia lub wyłączenia poszczególnych typów powiadomień włącz wszystkie powiadomienia zgodnie z instrukcjami w poprzednim kroku, a następnie szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz nazwy opcji, które chcesz wybrać lub anulować, i naciśnij dwukrotnie ekran.

Zobacz też

Formatowanie tekstu w wiadomości e-mail programu Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących kalendarza za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Outlook

Eksplorowanie i nawigowanie Poczta programu Outlook za pomocą czytnika ekranu

W aplikacji Outlook Web App do pracy w widoku Poczta można używać klawiatury i Narratora, wbudowanego czytnika zawartości ekranu systemu Windows. Można tworzyć nowe wiadomości e-mail, czytać otrzymane wiadomości e-mail i odpowiadać na nie, wyszukiwać, filtrować i drukować wiadomości e-mail oraz pracować nad załącznikami.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Office 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • Aby poznać skróty klawiaturowe, zobacz Skróty klawiaturowe w aplikacji Outlook w sieci Web.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Windows — Narrator. Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z Narratora, zobacz Kompletny przewodnik dotyczący funkcji Narrator.

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na komputerze PC. W przypadku telefonu lub tabletu z systemem Windows nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

 • W tym temacie założono, że okienko odczytu jest wyłączone.

 • Zalecamy, by podczas korzystania z aplikacji Outlook Web App używać przeglądarki internetowej Microsoft Edge. Ponieważ aplikacja Outlook Web App działa w przeglądarce internetowej, skróty klawiaturowe są inne niż w programie na komputer. Aby na przykład wejść do poleceń lub wyjść z nich, należy nacisnąć klawisze Ctrl+F6 zamiast klawisza F6. Popularne skróty klawiaturowe, takie jak F1 (Pomoc) i Ctrl+O (Otwórz), są już używane do obsługi przeglądarki internetowej, więc nie działają w odniesieniu do aplikacji Outlook Web App.

W tym temacie

Czytanie wiadomości e-mail i odpowiadanie na nią lub przesyłanie jej dalej

Czytaj wiadomości e-mail i odpowiadaj na nie za pomocą czytnika zawartości ekranu i skrótów klawiaturowych. Nadejście nowej wiadomości e-mail jest sygnalizowane dźwiękiem.

Czytanie wiadomości e-mail

Przejdź do wiadomości e-mail na liście wiadomości w widoku Poczta, a czytnik zawartości ekranu odczyta wiadomość e-mail i jej szczegóły.

 1. W głównym widoku poczty naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz pierwszego Nowa wiadomość na liście wiadomości. Informuje o program Narrator: "Nieprzeczytane", a po nim szczegóły wiadomości e-mail i wiadomości, a następnie: "Bez wybranych."

 2. Aby otworzyć wiadomość e-mail, naciśnij klawisze Caps lock + Enter.

  Porada: Aby otworzyć wiadomość e-mail w osobnym oknie, na liście wiadomości e-mail naciśnij klawisze Shift+Enter.

 3. W celu poruszania się po liście wiadomości używaj klawiszy Strzałka w górę i Strzałka w dół.

 4. Aby przeczytać całą wiadomości e-mail, naciśnij klawisze Caps lock + M.

 5. Aby usłyszeć szczegółów każdego pola w wiadomości e-mail, naciśnij klawisze Caps lock + Strzałka w lewo lub w prawo.

Odpowiadanie na wiadomość e-mail

Za pomocą czytnika zawartości ekranu możesz błyskawicznie odpowiadać na wiadomości e-mail w aplikacji Outlook Web App.

 1. Na liście wiadomości lub w otwartej wiadomości e-mail, na którą chcesz odpowiedzieć, naciśnij klawisze Ctrl+R. Jeśli chcesz odpowiedzieć wszystkim, naciśnij klawisze Ctrl+Shift+R. Usłyszysz: „Treść wiadomości, edycja”.

 2. Wpisz odpowiedź.

 3. Aby wysłać wiadomość e-mail, naciśnij klawisze Ctrl+Enter. Usłyszysz: „Wiadomość wysłana”.

Przesyłanie dalej wiadomości e-mail

Za pomocą czytnika zawartości ekranu i skrótów klawiaturowych możesz łatwo przesłać dalej wiadomość e-mail.

 1. Na liście wiadomości lub w otwartej wiadomości e-mail, którą chcesz przesłać dalej, naciśnij klawisze Ctrl+Shift+F. Usłyszysz: „Do, edycja”. Fokus znajdzie się w polu Do wiadomości e-mail.

 2. Wpisz adres e-mail adresata. Aby dodać adresata z kontaktów, wpisz imię i nazwisko adresata, a następnie naciśnij klawisze Ctrl+K.

 3. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Treść wiadomości”, a następnie wpisz wiadomość.

 4. Aby wysłać wiadomość e-mail, naciśnij klawisze Ctrl+Enter.

Tworzenie i wysłanie wiadomości e-mail

Czytnik zawartości ekranu ułatwia tworzenie nowej wiadomości e-mail i dostarczanie jej do właściwych odbiorców.

 1. W widoku głównym Poczta naciśnij klawisze Ctrl+N. Usłyszysz: „Do, edycja”. Fokus znajdzie się w polu Do nowej wiadomości e-mail.

 2. Wpisz adres e-mail adresata. Aby dodać adresata z kontaktów, wpisz imię i nazwisko adresata, a następnie naciśnij klawisze Ctrl+K.

 3. Naciśnij klawisz Tab. Usłyszysz: „DW, edycja”. Fokus zostanie przeniesiony na pole DW. W razie potrzeby wpisz adres e-mail adresata kopii. Aby dodać adresata z kontaktów, wpisz imię i nazwisko adresata, a następnie naciśnij klawisze Ctrl+K.

 4. Naciśnij klawisz Tab. Usłyszysz: „Dodaj temat, edycja”. Wpisz temat wiadomości e-mail.

 5. Naciśnij klawisz Tab. Usłyszysz: „Treść wiadomości, edytowanie”.

 6. Wpisz wiadomość.

  Porada: Aby przejść do opcji formatowania wiadomości, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz: „Niezaznaczone pole wyboru Czcionka”. Aby przechodzić po menu opcji formatowania, naciskaj klawisz Strzałka w lewo lub Strzałka w prawo. Aby zaznaczyć lub rozwinąć podmenu, naciśnij klawisz Spacja.

 7. Aby wysłać wiadomość e-mail, naciśnij klawisze Ctrl+Enter.

Znajdowanie wiadomości e-mail przy użyciu wyszukiwania i filtrowania

Nie marnuj czasu na przekopywanie się przez listy lub archiwa w celu znalezienia ważnej wiadomości e-mail. Użyj wyszukiwania i filtrowania, aby szybko znaleźć to, czego szukasz.

Wyszukiwanie wiadomości e-mail

Użyj wyszukiwania, aby natychmiast znaleźć konkretne wiadomości e-mail.

 1. W widoku głównym Poczta naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz: „Wyszukaj w poczcie i kontaktach”. Ewentualnie naciśnij klawisze Alt+Q (Outlook) lub klawisz ukośnika (/) (Outlook.com).

 2. Wpisz wyszukiwane wyrazy, a następnie naciśnij klawisz Enter. Fokus zostanie przeniesiony na listę wyników wyszukiwania. Usłyszysz liczbę znalezionych elementów.

  Porada: Możesz wyszukiwać wiadomości e-mail według tematu, nadawcy lub daty.

 3. Aby nawigować po wynikach wyszukiwania, naciskaj klawisz strzałki w górę lub w dół. Wyniki będą odczytywane w miarę przechodzenia po liście.

 4. Aby uściślić wyniki wyszukiwania, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz: „Okienko nawigacji uściślania wyszukiwania”. Można zmieniać następujące szczegóły wyszukiwania:

  • Folder, z którego mają być wyświetlane wyniki

  • Nadawca, którego wiadomości są wyświetlane w wynikach

  • Czy mają być pokazywane tylko wiadomości e-mail z załącznikami

  • Data elementów w wynikach

  Aby przechodzić między szczegółami w okienku, naciskaj klawisz Tab. Aby przechodzić między opcjami szczegółów wyszukiwania, naciskaj klawisze Strzałka w górę i Strzałka w dół. Aby wybrać, naciśnij klawisz Spacja.

 5. Aby wrócić do widoku głównego Poczta, naciśnij klawisz Esc.

  Porada: Możesz także użyć wyszukiwania przeglądarki Microsoft Edge, aby znaleźć konkretny tekst w otwartej wiadomości e-mail. W dowolnym widoku w obszarze Poczta naciśnij klawisz F3 lub Ctrl+F. Usłyszysz: „Wprowadź tekst do wyszukania, edycja”.

Filtrowanie wiadomości e-mail

Aby wyświetlić listę wiadomości e-mail w bardziej uporządkowany sposób, możesz je filtrować lub sortować, na przykład według daty, wzmianek lub nadawcy.

 1. Na liście wiadomości naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Przycisk Filtr”, a następnie naciśnij klawisz Spacja. Usłyszysz: „Menu kontekstowe”.

 2. Aby wejść do menu, naciskaj klawisz Strzałka w górę lub Strzałka w dół, aż usłyszysz komunikat o opcji, którą chcesz wybrać. Aby rozwinąć opcje menu, naciśnij klawisz Spacja. Aby wybrać opcję, naciśnij klawisz Spacja.

 3. Aby usunąć filtr, naciśnij klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz bieżącego filtru, a po nim "Przycisk zwinięte, wyłączone,", a następnie naciśnij klawisz SPACJA.

Otwieranie i dodawanie załączników

W aplikacji Outlook Web App możesz otwierać i dodawać załączniki w wiadomościach e-mail.

Otwieranie załącznika

Gdy czytnik zawartości ekranu odczytuje wiadomość e-mail na liście wiadomości i w okienku odczytu, usłyszysz ogłoszenie, jeśli wiadomość e-mail zawiera załączniki.

 1. W okienku odczytu w wiadomości e-mail naciskaj klawisz Tab do momentu usłyszenia informacji o nazwie i rozmiarze załącznika.

 2. Naciśnij raz klawisz Tab. Usłyszysz: „Więcej akcji, przycisk zwinięty”.

 3. Aby rozwinąć przycisk, naciśnij klawisz Spacja. Usłyszysz: „Menu kontekstowe”.

 4. Naciśnij klawisz strzałki w dół. Usłyszysz: „Widok, element menu”. Naciśnij klawisz Enter. Zostanie otwarty załącznik.

Dodawanie załącznika

Pliki, takie jak życiorysy, biuletyny lub zdjęcia uroczych kociąt, możesz wysyłać jako kopie lub jako pliki usługi OneDrive.

Dodawanie pliku z usługi OneDrive

 1. Gdy redagujesz nową wiadomość, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Wstaw, przycisk”, a następnie naciśnij klawisz Spacja. Usłyszysz: „Okno dialogowe, wybierz plik”.

 2. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz: „Dodawanie pliku, grupa”. Fokus znajduje się na Twoim folderze OneDrive.

 3. Naciśnij klawisz strzałki w dół, aż usłyszysz opcja lokalizacji OneDrive, który chcesz zaznaczyć, a następnie naciśnij klawisz Enter. Słyszysz "Listę plików" i liczbę elementów.

 4. Na liście plików naciskaj klawisz Strzałka w górę lub Strzałka w dół, aż usłyszysz nazwę pliku, który chcesz dołączyć. Plik zostanie automatycznie wybrany.

 5. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Przycisk Dalej”, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 6. Aby dołączyć plik jako kopię lub jako plik zapisany w folderze Załączniki wiadomości e-mail w usłudze OneDrive, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz nazwę opcji, którą chcesz wybrać, a następnie naciśnij klawisz Enter.

Dodawanie pliku lokalnego z komputera

 1. Gdy redagujesz nową wiadomość, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Wstaw, przycisk”, a następnie naciśnij klawisz Spacja. Usłyszysz: „Okno dialogowe, wybierz plik”.

 2. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz: „Grupa”. Fokus znajduje się na Twoim folderze OneDrive.

 3. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Przycisk Wybierz pliki z komputera”, a następnie naciśnij klawisz Enter. Usłyszysz: „Otwórz okno dialogowe”. Zostanie otwarte okno dialogowe systemu Windows Otwieranie pliku.

 4. Przejdź do pliku, który chcesz dołączyć.

 5. Po zaznaczeniu pliku naciśnij klawisze Alt+O.

Drukowanie wiadomości e-mail

Wiadomość e-mail można wydrukować na papierze lub do pliku.

 1. W okienku odczytu w wiadomości e-mail naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz: „Przycisk Odpowiedz wszystkim”.

 2. Naciśnij raz klawisz Tab. Usłyszysz: „Więcej akcji, przycisk zwinięty”.

 3. Aby rozwinąć przycisk, naciśnij klawisz Spacja. Usłyszysz: „Menu kontekstowe”.

 4. Naciskaj klawisz Strzałka w dół, aż usłyszysz „Drukuj, element menu”, a następnie naciśnij klawisz Enter. Usłyszysz: „Okno Drukowanie, drukarka”. Zostanie otwarte okno dialogowe drukowania.

 5. W oknie dialogowym wybierz opcje drukowania. Aby przechodzić między opcjami, naciskaj klawisz Tab. Aby rozwinąć menu opcji, naciśnij klawisz Spacja. Aby wybrać opcję, naciśnij klawisz Enter.

 6. Aby wydrukować, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Przycisk Drukuj”, a następnie naciśnij klawisz Enter.

Proszenie o wiadomości e-mail z ułatwieniami dostępu

W Outlook Web App możesz pozwolić kontaktów wiedzieć, że wolisz wiadomości e-mail z ułatwieniami dostępu.

Zawsze, gdy nadawca przy użyciu Outlook Web App dodaje jako adresata wiadomości e-mail, nadawca otrzyma powiadomienie wolisz zawartości z ułatwieniami dostępu oraz łącze do sprawdzania ułatwień dostępu. Jeśli moduł sprawdzania zostaną wykryte wszelkich problemów dotyczących ułatwień dostępu w wiadomości e-mail, problemy zostaną wyświetlone, wraz z instrukcje na temat rozwiązywania tych problemów.

 1. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz: „Wybierz strzałkę w dół, aby użyć okienka Ustawienia”, a następnie naciśnij klawisz Strzałka w dół.

 2. W okienku Ustawienia naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Poczta, link”, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 3. Naciskaj klawisze Shift+Tab, aż usłyszysz „Ogólne”, a następnie naciśnij klawisz Strzałka w prawo.

 4. Naciskaj klawisz Strzałka w dół, aż usłyszysz „Ustawienia ułatwień dostępu”, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 5. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Niezaznaczone, poproś nadawcę o wysyłanie zawartości z ułatwieniami dostępu”, a następnie naciśnij klawisz Spacja.

 6. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Zapisz, przycisk”, a następnie naciśnij klawisz Enter.

  Uwaga: Aby wyłączyć tę funkcję, przejdź do ustawień ułatwień dostępu, postępując zgodnie z powyższymi instrukcjami. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Zaznaczone, poproś nadawcę o wysyłanie zawartości z ułatwieniami dostępu”, a następnie naciśnij klawisz Spacja. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Zapisz, przycisk”, a następnie naciśnij klawisz Enter.

Zobacz też

Sprawdzanie pisowni i gramatyki w programie Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących kalendarza za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Outlook

Skróty klawiaturowe w aplikacji Outlook w sieci Web

Eksplorowanie i nawigowanie Poczta programu Outlook za pomocą czytnika ekranu

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×