Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących kalendarza za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Outlook

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących kalendarza za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Outlook

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Symbol odczytywania na głos z etykietą zawartości czytnika ekranu. Ten temat dotyczy korzystania z czytnika zawartości ekranu w pakiecie Office

Ten artykuł jest przeznaczony dla osób niedowidzących, które korzystają z czytnika zawartości ekranu w produktach pakietu Office, i stanowi część zawartości dotyczącej ułatwień dostępu pakietu Office. Aby uzyskać bardziej ogólną pomoc, zobacz stronę główną Pomocy technicznej pakietu Office.

Użyj kalendarza w Outlook 2016 przy użyciu klawiatury i programu Narrator, wbudowany czytnik ekranu systemu Windows do wykonywania podstawowych zadań podstawowe. Można też użyć czytnika ekranu JAWS. Można otwierać i edytować zdarzenia kalendarza, dołączanie do spotkań online i nie tylko.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Office 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • Aby poznać skróty klawiaturowe, zobacz Skróty klawiaturowe w programie Outlook.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Windows — Narrator. Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z Narratora, zobacz Kompletny przewodnik dotyczący funkcji Narrator.

 • W tym temacie jest też mowa o działaniu czytnika JAWS. Aby uzyskać więcej informacji na temat czytnika JAWS dla systemu Windows, zobacz JAWS for Windows Quick Start Guide (Przewodnik Szybki start programu JAWS dla systemu Windows).

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na komputerze PC. W przypadku telefonu lub tabletu z systemem Windows nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

W tym temacie

Konfigurowanie widoku kalendarza

Kalendarz możesz skonfigurować pod kątem preferowanego sposobu pracy, wyświetlając wybraną liczbę dni, tydzień roboczy, cały tydzień lub miesiąc.

 1. W programie Outlook naciśnij klawisze Ctrl+2, aby otworzyć kalendarz. Usłyszysz nazwę bieżącego widoku, na przykład „Widok tygodnia roboczego”.

 2. Widok kalendarza możesz wybrać za pomocą następujących skrótów klawiaturowych:

  • Aby wyświetlić wybraną liczbę dni, od 1 do 10, począwszy od daty bieżącej, naciśnij klawisz Alt i odpowiedni klawisz numeryczny. Aby na przykład wyświetlić 10 dni, naciśnij klawisze Alt+0.

  • Aby wyświetlić widok tygodnia roboczego, naciśnij klawisze Ctrl+Alt+2.

  • Aby wyświetlić widok całego tygodnia, naciśnij klawisze Ctrl+Alt+3.

  • Aby wyświetlić widok miesiąca, naciśnij klawisze Ctrl+Alt+4.

Otwieranie, czytanie i edytowanie zdarzeń kalendarza

 1. W programie Outlook naciśnij klawisze Ctrl+2, aby otworzyć kalendarz. Usłyszysz nazwę bieżącego widoku, na przykład „Widok tygodnia roboczego”, a po niej liczbę zdarzeń w tym widoku.

 2. Aby przeglądać zdarzenia w bieżącym widoku, naciskaj klawisze Ctrl+kropka (.) Usłyszysz nazwę i godzinę bieżącego zdarzenia oraz nazwisko jego organizatora. Aby przejść do poprzedniego zdarzenia, naciśnij klawisze Ctrl+przecinek (,).

 3. Po kalendarzu możesz się poruszać za pomocą następujących skrótów klawiaturowych:

  • Aby przejść do następnego lub poprzedniego dnia, naciśnij klawisze Ctrl+Strzałka w prawo lub w lewo.

  • Aby przejść do następnego lub poprzedniego tygodnia, naciśnij klawisze Alt+Strzałka w dół lub w górę.

  • Aby przejść do następnego lub poprzedniego miesiąca, naciśnij klawisze Alt+Page down lub Page up.

 4. Jeśli chcesz edytować wybrane zdarzenie, naciśnij klawisz Enter, a następnie zmień szczegóły zdarzenia za pomocą następujących skrótów klawiaturowych:

  • Aby przenieść fokus do pola Temat, naciśnij klawisze Alt+U, a następnie zmodyfikuj tekst przy użyciu klawiatury.

  • Aby przenieść fokus do pola Lokalizacja, naciśnij klawisze Alt+I, a następnie zmodyfikuj tekst przy użyciu klawiatury.

  • Aby przenieść fokus do wiersza Godzina rozpoczęcia, naciśnij klawisze Alt+T. Aby zmienić datę rozpoczęcia, naciskaj klawisz Strzałka w dół lub Strzałka w górę, przesuwając datę na późniejszą lub wcześniejszą o jeden dzień. Aby zmienić godzinę, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Godzina rozpoczęcia”, a następnie naciskaj klawisz Strzałka w dół lub Strzałka w górę, przesuwając godzinę na późniejszą lub wcześniejszą o pół godziny.

  • Aby przenieść fokus do wiersza Godzina zakończenia, naciśnij klawisze Alt+D. Aby zmienić datę zakończenia, naciskaj klawisz Strzałka w dół lub Strzałka w górę, przesuwając datę na późniejszą lub wcześniejszą o jeden dzień. Aby zmienić godzinę, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Godzina zakończenia”, a następnie naciskaj klawisz Strzałka w dół lub Strzałka w górę, przesuwając godzinę na późniejszą lub wcześniejszą o pół godziny.

 5. Aby zmodyfikować opis zdarzenia, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Wiadomość, edytowanie”, a następnie zmodyfikuj tekst za pomocą klawiatury. W programie JAWS usłyszysz: „Notatki, edytuj”.

 6. Aby zapisać zmiany, naciśnij klawisze Alt+H, A, a następnie V. Okno zdarzenia zostanie zamknięte, a fokus wróci do kalendarza.

Dołączanie do spotkania na Skypie dla firm z kalendarza programu Outlook

Uwaga: Aby dołączyć do spotkania programu Skype dla firm zgodnie z poniższym opisem, upewnij się, że na komputerze zainstalowano program Skype dla firm i że zalogowano się za pomocą konta służbowego.

 1. W Outlook naciśnij klawisze Ctrl + 2, aby otworzyć widok kalendarza.

 2. Czytnik zawartości ekranu odczyta nazwę widoku, który zostanie otwarty, na przykład widok tygodnia roboczego lub widok miesiąca, oraz poda liczbę elementów w tym widoku. Fokus będzie się znajdować na dzisiejszej dacie.

  Uwaga: Nie można przechodzić między dzisiejszymi zdarzeniami kalendarza w widoku miesiąca, jeśli więc masz wyświetlony widok miesiąca, najpierw zmień go na inny widok. Aby przełączyć na przykład do widoku tygodnia roboczego, naciśnij klawisze Ctrl+Alt+2.

 3. Aby przejść do nadchodzących zdarzeń kalendarza dla dzisiejszej daty, naciśnij klawisz Tab. Aby przejść do przeszłych elementów, naciśnij klawisze Shift+Tab.

 4. Gdy usłyszysz informacje o spotkaniu, do którego chcesz dołączyć, naciśnij klawisze Ctrl+O. Zostanie otwarty element kalendarza.

 5. Aby dołączyć do spotkania, naciśnij klawisze Alt+H, Y. Zostanie otwarte okno spotkania programu Skype dla firm. Aby dołączyć z dźwiękiem i obrazem wideo, naciśnij klawisz Enter.

  Porady: 

  • Aby wyciszyć lub wyłączyć wyciszenie mikrofonu, naciśnij klawisze logo Windows+F4.

  • Aby się rozłączyć, naciśnij klawisze Ctrl+Enter.

Drukowanie informacji o zdarzeniu

 1. W programie Outlook naciśnij klawisze Ctrl+2, aby otworzyć kalendarz. Usłyszysz nazwę bieżącego widoku, na przykład „Widok tygodnia roboczego”, a po niej liczbę zdarzeń w tym widoku.

 2. Aby przeglądać zdarzenia w bieżącym widoku, naciskaj klawisze Ctrl+kropka (.) Usłyszysz nazwę i godzinę bieżącego zdarzenia oraz nazwisko jego organizatora. Aby przejść do poprzedniego zdarzenia, naciśnij klawisze Ctrl+przecinek (,).

 3. Po kalendarzu możesz się poruszać za pomocą następujących skrótów klawiaturowych:

  • Aby przejść do następnego lub poprzedniego dnia, naciśnij klawisze Ctrl+Strzałka w prawo lub w lewo.

  • Aby przejść do następnego lub poprzedniego tygodnia, naciśnij klawisze Alt+Strzałka w dół lub w górę.

  • Aby przejść do następnego lub poprzedniego miesiąca, naciśnij klawisze Alt+Page down lub Page up.

 4. Aby otworzyć aktualnie wybrane zdarzenie, naciśnij klawisz Enter.

 5. Naciśnij klawisze Alt+F, a następnie P. Zostanie otwarte menu Drukuj.

 6. Aby wybrać drukarkę, naciśnij klawisz I, znajdź drukarkę za pomocą klawiszy Strzałka w górę i Strzałka w dół, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 7. Aby wydrukować informacje o zdarzeniu, naciśnij klawisze Alt+P, a następnie P.

 8. Jeśli drukujesz do pliku, to aby przekonwertować zdarzenie na format PDF, wpisz nazwę pliku i naciśnij klawisz Enter w celu utworzenia pliku.

  Menu Drukuj zostanie zamknięte, a fokus wróci do okna zdarzenia.

Zobacz też

Odczytywanie zaproszenia na spotkanie i odpowiadanie na nie w programie Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Planowanie terminów lub spotkań w programie Outlook za pomocą czytnika ekranu

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących poczty e-mail za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Outlook

Skróty klawiaturowe w programie Outlook

Skróty klawiaturowe ułatwiające nawigowanie w kalendarzu w programie Outlook 2016

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Eksplorowanie i nawigowanie kalendarz programu Outlook za pomocą czytnika ekranu

Użyj kalendarza w Outlook 2016 dla komputerów Mac z programem VoiceOver, wbudowane czytnika ekranu systemu Mac OS do wykonywania podstawowych zadań podstawowe. Można otwierać i edytować zdarzenia kalendarza, dołączanie do spotkań online i nie tylko.

Uwagi: 

W tym temacie

Konfigurowanie widoku kalendarza

Kalendarz możesz skonfigurować pod kątem preferowanego sposobu pracy, wyświetlając wybrany dzień, tydzień roboczy, cały tydzień lub miesiąc.

 1. W programie Outlook naciśnij klawisze Command+2, aby otworzyć kalendarz. Usłyszysz informację na temat wyświetlonego przedziału czasu.

 2. Widok kalendarza możesz wybrać za pomocą następujących skrótów klawiaturowych:

  • Aby wyświetlić widok dnia, naciśnij klawisze Control+Command+1.

  • Aby wyświetlić widok tygodnia roboczego, naciśnij klawisze Control+Command+2.

  • Aby wyświetlić widok całego tygodnia, naciśnij klawisze Control+Command+3.

  • Aby wyświetlić widok miesiąca, naciśnij klawisze Control+Command+4.

Otwieranie, czytanie i edytowanie zdarzeń kalendarza

Szczegóły zdarzenia możesz szybko odczytywać i edytować, co ułatwia zachowanie kontroli nad wypełnionym harmonogramem.

Uwaga: Możesz edytować tylko zdarzenia utworzone przez Ciebie. Nie możesz na przykład edytować zaproszeń na spotkania otrzymanych od innych osób.

 1. W programie Outlook naciśnij klawisze Command+2, aby otworzyć kalendarz. Usłyszysz przedział czasu oraz informację o zaplanowanych zdarzeniach.

 2. Aby poruszać się po kalendarzu, wykonaj jedną z następujących czynności, w zależności od wybranego widoku:

  • Aby przejść do następnego dnia, tygodnia lub miesiąca, naciśnij klawisze Command+Strzałka w prawo.

  • Aby przejść do poprzedniego dnia, tygodnia lub miesiąca, naciśnij klawisze Command+Strzałka w lewo.

 3. W dowolnym widoku możesz przeglądać zdarzenia w wyświetlonym przedziale czasu, naciskając klawisz Tab lub klawisze Shift+Tab. Funkcja VoiceOver informuje o przeglądanych zdarzeniach, podając te informacje: „<data>, <godziny>, <temat zdarzenia>, <lokalizacja zdarzenia>”.

 4. Aby zapoznać się ze szczegółami zdarzenia, naciśnij klawisz Spacja. Zdarzenie zostanie otwarte w nowym oknie. Aby zamknąć okno, naciśnij klawisz Esc.

 5. Aby otworzyć i edytować zdarzenie, naciśnij klawisze Command+O. Zostanie otwarte okno zdarzenia i usłyszysz: „Bieżąca lokalizacja: <temat zdarzenia>, <termin/spotkanie>”.

 6. Aby przeglądać szczegóły i opcje zdarzeń, naciskaj klawisz Tab. Funkcja VoiceOver będzie podawać szczegóły i opcje dotyczące poszczególnych zdarzeń.

 7. Gdy skończysz, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli edytujesz spotkanie, naciskaj klawisze Shift+Tab, aż usłyszysz „Wyślij aktualizację, przycisk”, a następnie naciśnij klawisz Spacja.

  • Jeśli edytujesz termin, naciskaj klawisze Shift+Tab, aż usłyszysz „Zapisz i zamknij, przycisk”, a następnie naciśnij klawisz Spacja.

 8. Zdarzenie zostanie zmienione, a fokus znajdzie się na Kalendarzu.

Dołączanie do spotkania na Skypie dla firm z kalendarza programu Outlook

Uwaga: Aby dołączyć do spotkania programu Skype dla firm zgodnie z poniższym opisem, upewnij się, że na komputerze Mac zainstalowano aplikację Skype dla firm dla komputerów Mac i że zalogowano się za pomocą konta służbowego.

 1. W Outlook naciśnij klawisze Command + 2, aby otworzyć widok kalendarza.

 2. Czytnik zawartości ekranu odczyta nazwę widoku, który zostanie otwarty, oraz poda liczbę elementów w tym widoku. Aby przechodzić między zdarzeniami, naciskaj klawisz Tab. Po przejściu do zdarzenia, które chcesz otworzyć, naciśnij klawisze Command+O.

 3. Aby przechodzić w obrębie okna dialogowego zdarzenia, naciskaj klawisz Tab. Po dotarciu do obszaru tekstowego funkcja VoiceOver poinformuje: „Tekst dokumentu” lub „Edytowanie tekstu wiadomości”.

 4. Link umożliwiający dołączenie do spotkania znajduje się w tym tekście zaproszenia. Naciśnij klawisze Control+Opcja+Shift+Strzałka w dół, aby przejść do obszaru tekstowego.

 5. Naciskaj klawisz Strzałka w górę lub Strzałka w dół, aby poruszać się po tekście. Po usłyszeniu komunikatu „Link, Dołącz do spotkania online” naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja, aby wybrać ten link.

 6. Jeśli usłyszysz komunikat „Jesteś obecnie w elemencie tekstowym”, może to oznaczać, że przeglądarka pyta o zgodę na otwarcie okna spotkania aplikacji Skype dla firm. Aby na to zezwolić, przejdź do przycisku Zezwalaj za pomocą okna Wybór elementów. Aby otworzyć okno Wybór elementów, naciśnij klawisze Control+Opcja+I. Naciskaj klawisz Strzałka w dół, aż usłyszysz komunikat: „przycisk przełącznika Zezwalaj”. Naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja, aby przenieść fokus na przycisk. Naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja ponownie, aby nacisnąć przycisk.

 7. Zostanie otwarte okno dialogowe Dołączanie do spotkania audio. Aby dołączyć z dźwiękiem i obrazem wideo, naciśnij klawisz Enter.

 8. Okno dialogowe Dołączanie do spotkania audio zostanie zamknięte, otwarte zostanie okno spotkania programu Skype dla firm i zostanie nawiązane połączenie ze spotkaniem.

  Porada: Aby wyciszyć lub wyłączyć wyciszenie mikrofonu, naciśnij klawisze Shift+Command+M. Aby się rozłączyć, naciśnij klawisze Shift+Command+E.

Drukowanie kalendarza

Program Outlook umożliwia wydrukowanie informacji o wybranym dniu, tygodniu lub miesiącu kalendarzowym.

 1. W programie Outlook naciśnij klawisze Command+2, aby otworzyć kalendarz. Usłyszysz przedział czasu, który jest wyświetlany, oraz informację o zaplanowanych zdarzeniach.

 2. Ustaw widok kalendarza, który chcesz wydrukować (Dzień, Tydzień roboczy, Tydzień lub Miesiąc). Następnie przejdź do dnia, tygodnia lub miesiąca, który chcesz uwzględnić na wydruku.

 3. Aby otworzyć okno dialogowe drukowania, naciśnij klawisze Command+P. Okno dialogowe zostanie otwarte. Usłyszysz nazwę drukarki domyślnej.

 4. Aby wybrać drukarkę, naciśnij klawisz Spacja, a następnie naciskaj klawisz Strzałka w dół, aż usłyszysz nazwę drukarki, której chcesz użyć. Aby ją wybrać, naciśnij klawisz Spacja.

 5. Aby przeglądać inne opcje drukowania, naciskaj klawisz Tab lub klawisze Shift+Tab. Gdy skończysz, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Drukuj, przycisk domyślny”, a następnie naciśnij klawisz Spacja. Kalendarz zostanie wydrukowany.

Zobacz też

Odczytywanie zaproszenia na spotkanie i odpowiadanie na nie w programie Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Planowanie terminów lub spotkań w programie Outlook za pomocą czytnika ekranu

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących poczty e-mail za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Outlook

Skróty klawiaturowe dla programu Outlook dla komputerów Mac

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Eksplorowanie i nawigowanie kalendarz programu Outlook za pomocą czytnika ekranu

Używanie kalendarza w Outlook dla systemu iOS z programem VoiceOver, iOS wbudowane czytniki ekranu, do wykonywania podstawowych zadań podstawowe. Można otwierać i edytować zdarzenia kalendarza, dołączanie do spotkań online i nie tylko.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Office 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu iOS — VoiceOver. Aby dowiedzieć się więcej o używaniu czytnika VoiceOver, zobacz stronę firmy Apple dotyczącą ułatwień dostępu.

 • W tym temacie założono, że używany jest telefon iPhone. W przypadku tabletu iPad nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

W tym temacie

Konfigurowanie widoku kalendarza

Dostępne są trzy widoki kalendarza: Plan, Dzień oraz widok trzydniowy. Opcja domyślna to Plan.

 1. Szybko przesuń w prawo lub w lewo do momentu usłyszeć bieżącego widoku, na przykład "Widok planu", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 2. Zostanie wyświetlona lista opcji widoku. Szybko przesuń w lewo lub w prawo, aż usłyszysz opcję, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Otwieranie, czytanie i edytowanie zdarzeń kalendarza

Szczegóły zdarzenia możesz szybko odczytywać i edytować, co ułatwia zachowanie kontroli nad wypełnionym harmonogramem.

Uwaga: Możesz edytować tylko zdarzenia utworzone przez Ciebie. Nie możesz na przykład edytować zaproszeń na spotkania otrzymanych od innych osób.

 1. W dowolnym widoku szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz nazwę pierwszego zdarzenia w danym dniu. Aby przejść do przyszłych zdarzeń, szybko przesuwaj w górę. Funkcja VoiceOver będzie podawać tytuły, daty i godziny, lokalizacje i czas trwania poszczególnych zdarzeń.

 2. Aby zapoznać się ze szczegółami bieżącego zdarzenia, naciśnij dwukrotnie ekran. Zdarzenie zostanie otwarte w nowym oknie.

 3. Aby usłyszeć szczegóły zdarzenia, szybko przesuń w prawo lub w lewo lub slajdów jednym palcem w dół okno Szczegóły zdarzenia.

 4. Aby edytować zdarzenie, w przypadku okno Szczegóły, szybko przesuń w prawo lub w lewo, dopóki usłyszeć "Edytowanie", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie otwarte okno Edytowanie zdarzenia.

 5. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz szczegół zdarzenia, który chcesz edytować, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran i wprowadź odpowiednie zmiany.

 6. Gdy skończysz, szybko przesuń w prawo lub w lewo do momentu możesz usłyszeć "Gotowe", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Dołączanie do spotkania na Skypie dla firm z kalendarza programu Outlook

Uwaga: Aby dołączyć do spotkania programu Skype dla firm zgodnie z poniższym opisem, upewnij się, że na telefonie zainstalowano aplikację Skype dla firm dla systemu iOS i że jest ona uruchomiona oraz że zalogowano się za pomocą konta służbowego. Aby dołączyć do spotkania bez użycia konta służbowego, zobacz Dołączanie do spotkania jako gość.

 1. W kalendarzu Outlook szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz: "Plan spotkania, dzisiaj, < dzisiejsza data >." Jeśli masz tylko jedno zdarzenie dzisiaj, po prostu naciśnij dwukrotnie ekran, aby otworzyć zdarzenia. Jeśli masz więcej zdarzeń, można przeglądać ich, przesuwając szybko w górę lub w dół. Gdy na wydarzenie, który chcesz otworzyć, naciśnij dwukrotnie ekran.

 2. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Przycisk Dołącz”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie otwarty program Skype dla firm. Usłyszysz dźwięk dzwonka i zostanie nawiązane połączenie ze spotkaniem.

  Porada: Aby przechodzić między przyciskami w oknie spotkania, szybko przesuwaj w lewo lub w prawo. Aby nacisnąć przycisk, naciśnij dwukrotnie ekran.

Dołączanie do spotkania jako gość

Możesz dołączyć do spotkania programu Skype dla firm jako gość, co oznacza, że nie logujesz się do programu Skype dla firm za pomocą poświadczeń konta służbowego, ale nadal musisz mieć zainstalowaną na telefonie aplikację Skype dla firm.

 1. Przejdź do kalendarza Outlook i szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz: "Plan spotkania, dzisiaj, < dzisiejsza data >." Jeśli masz tylko jedno zdarzenie dzisiaj, po prostu naciśnij dwukrotnie ekran, aby otworzyć zdarzenia. Jeśli masz więcej zdarzeń, można przeglądać ich, przesuwając szybko w górę lub w dół. Gdy na wydarzenie, który chcesz otworzyć, naciśnij dwukrotnie ekran.

 2. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Przycisk Dołącz”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie otwarty program Skype dla firm.

 3. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Przycisk Dołącz do spotkania”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 4. Za pomocą klawiatury ekranowej wpisz swoje imię i nazwisko, tak jak ma one być wyświetlane podczas spotkania. Po zakończeniu przejdź do przycisku return w prawym dolnym rogu ekranu i naciśnij dwukrotnie ekran. Usłyszysz dźwięk dzwonka i zostanie nawiązane połączenie ze spotkaniem.

Odpowiadanie na przypomnienia o zdarzeniach

Jeśli masz zdarzeń w aplikacji Outlook, jeśli masz włączone powiadomienia i włączeniu funkcji VoiceOver, usłyszysz przypomnień zdarzeń w czasie wstępnie zdefiniowanych przed zdarzeniem. Przypomnienie zdarzenia pojawia się na ekranie. Przesuń palcem w dół przypomnienie w oknie podręcznym, aby odsłuchać tekst zdarzenia. Pod tekstem zdarzenia znajdują się przyciski z różnymi opcjami w odpowiedzi na zdarzenie. Przyciski różnią się w zależności od typu konta e-mail, którego używasz. Zazwyczaj możesz zobaczyć co najmniej:

 • Wyświetl. Aby otworzyć zdarzenie, naciśnij dwukrotnie.

 • Odłóż. Aby zamknąć przypomnienie do czasu zdarzenia, naciśnij dwukrotnie.

 • Zamknij. Aby zamknąć przypomnienie bez wykonywania żadnych działań, naciśnij dwukrotnie.

Zobacz też

Odczytywanie zaproszenia na spotkanie i odpowiadanie na nie w programie Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Planowanie terminów lub spotkań w programie Outlook za pomocą czytnika ekranu

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących poczty e-mail za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Outlook

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Eksplorowanie i nawigowanie kalendarz programu Outlook za pomocą czytnika ekranu

Pracując z kalendarzem w aplikacji Outlook dla systemu Android za pomocą funkcji TalkBack, wbudowanego czytnika zawartości ekranu dla systemu Android, możesz wykonywać podstawowe zadania. Możesz na przykład tworzyć nowe zdarzenia kalendarza, czytać zaproszenia na spotkania i odpowiadać na nie oraz dołączać do spotkań online.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Office 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Android — TalkBack. Aby dowiedzieć się więcej o używaniu czytnika TalkBack, zobacz Ułatwienia dostępu w Androidzie.

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na telefonie z systemem Android. W przypadku tabletu z systemem Android nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

W tym temacie

Konfigurowanie widoku kalendarza

Dostępne są trzy widoki kalendarza: Plan, Dzień oraz widok trzydniowy. Opcja domyślna to Plan.

 1. Szybko przesuń w lewo lub w prawo, aż możesz usłyszeć "Przełączanie poza < bieżący widok >", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 2. Zostanie wyświetlona lista opcji widoku. Szybko przesuń w lewo lub w prawo, aż usłyszysz opcję, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Otwieranie, czytanie i edytowanie zdarzeń kalendarza

Szczegóły zdarzenia możesz szybko odczytywać i edytować, co ułatwia zachowanie kontroli nad wypełnionym harmonogramem.

Uwaga: Możesz edytować tylko zdarzenia utworzone przez Ciebie. Nie możesz na przykład edytować zaproszeń na spotkania otrzymanych od innych osób.

 1. W dowolnym widoku przesuwaj jednym palcem po ekranie, aż usłyszysz tytuł zdarzenia, które chcesz otworzyć, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Zdarzenie zostanie otwarte w nowym oknie i pojawią się szczegóły tego zdarzenia.

 2. Aby usłyszeć tytuł zdarzenia, dzień, daty, godziny, lokalizacji i innych informacji, szybko przesuń w prawo lub lewej lub slajdów jednym palcem w dół okno Szczegóły zdarzenia.

 3. Aby edytować zdarzenie, w przypadku okno Szczegóły, szybko przesuń w prawo lub w lewo, dopóki usłyszeć "Edytowanie", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie otwarte okno Edytowanie zdarzenia z klawiatury ekranowej Otwórz.

  Szybko przesuń w lewo lub w prawo, aż usłyszysz szczegóły zdarzenia, które chcesz edytować, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Wprowadź odpowiednie zmiany. Gdy skończysz, szybko przesuń w prawo lub w lewo do momentu możesz usłyszeć "Zapisz", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 4. Aby zamknąć okno Szczegóły zdarzenia, szybko przesuń w lewo lub w prawo, dopóki usłyszeć "Przycisk Wstecz", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Dołączanie do spotkania na Skypie dla firm z kalendarza programu Outlook

Uwaga: Aby dołączyć do spotkania programu Skype dla firm zgodnie z poniższym opisem, upewnij się, że na telefonie zainstalowano aplikację Skype dla firm dla Androida i że jest ona uruchomiona oraz że zalogowano się do programu Skype dla firm dla Androida za pomocą konta służbowego. Aby dołączyć do spotkania bez użycia konta służbowego, zobacz Dołączanie do spotkania jako gość.

 1. Przejdź do kalendarza Outlook. Celem jest już dziś, a Wydarzenia dzisiejsze znajdują się wokół środka ekranu. W przypadku wielu zdarzeń można przeglądać ich, przesuwając szybko w górę i w dół dwoma palcami. Aby przejść do zdarzenia, umieść palec na ekranie, a następnie przeciągnij ją, aż usłyszysz zdarzenia, możesz umieścić i naciśnij dwukrotnie ekran. Szczegóły spotkania widoku zostanie otwarty.

 2. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz: „Przycisk Dołącz”. Naciśnij dwukrotnie ekran.

 3. Zostanie otwarta aplikacja Skype dla firm i funkcja TalkBack poinformuje: „Skype dla firm”. Zostanie nawiązane połączenie ze spotkaniem.

  Porada: Aby przechodzić między przyciskami w oknie spotkania, szybko przesuwaj w lewo lub w prawo. Aby nacisnąć przycisk, naciśnij dwukrotnie ekran.

Dołączanie do spotkania jako gość

Możesz dołączyć do spotkania programu Skype dla firm jako gość, co oznacza, że nie logujesz się do programu Skype dla firm za pomocą poświadczeń konta służbowego, ale nadal musisz mieć zainstalowaną na telefonie aplikację Skype dla firm.

 1. Przejdź do kalendarza Outlook. Celem jest już dziś i bieżącej lub następnego zdarzenia znajduje się na środku ekranu. Aby przejść do zdarzenia, umieść palec na ekranie, a następnie przeciągnij ją, aż usłyszysz spotkania. Jeśli masz wiele spotkań, szybko przesuń w górę dwoma palcami, aby przewinąć w dół na liście spotkania. Gdy spotkanie chcesz dołączyć, naciśnij dwukrotnie ekran, aby Otwórz spotkanie, widok szczegółów.

 2. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz: „Przycisk Dołącz”. Naciśnij dwukrotnie ekran.

 3. Zostanie otwarta aplikacja Skype dla firm. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Przycisk Dołącz do spotkania”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 4. Za pomocą klawiatury ekranowej wpisz swoje imię i nazwisko, tak jak ma one być wyświetlane podczas spotkania. Gdy zakończysz, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz: „Przycisk Kontynuuj”. Następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Funkcja TalkBack odczyta komunikat „Skype dla firm”. Zostanie nawiązane połączenie ze spotkaniem.

  Porada: Aby przechodzić między przyciskami w oknie spotkania programu Skype dla firm, szybko przesuwaj w lewo lub w prawo. Aby nacisnąć przycisk, naciśnij dwukrotnie ekran.

Odpowiadanie na przypomnienia o zdarzeniach

Jeśli masz włączone dla zdarzenia Kalendarz programu Outlook powiadomienia, a jeśli TalkBack jest włączone, usłyszysz przypomnień zdarzeń w czasie wstępnie zdefiniowanych przed zdarzeniem.

 1. Aby wyświetlić przypomnienia zdarzenia, szybko przesuń w dół u góry ekranu dwoma palcami, aby otworzyć odcień powiadomienie.

 2. Szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz szczegóły zdarzenia.

 3. Aby otworzyć zdarzenie, naciśnij dwukrotnie ekran.

  Aby odrzucić przypomnienie nie wykonując żadnych czynności, umieść dwoma palcami na ekranie obok siebie i szybko przesuń w prawo w poziomie.

Zobacz też

Odczytywanie zaproszenia na spotkanie i odpowiadanie na nie w programie Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Planowanie terminów lub spotkań w programie Outlook za pomocą czytnika ekranu

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących poczty e-mail za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Outlook

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Eksplorowanie i nawigowanie kalendarz programu Outlook za pomocą czytnika ekranu

Za pomocą Kalendarz programu Outlook Narrator, wbudowany czytnik ekranu systemu Windows do wykonywania podstawowych zadań podstawowe. Można otwierać i edytować zdarzenia kalendarza, dołączanie do spotkań online i nie tylko.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Office 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Windows — Narrator. Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z Narratora, zobacz Kompletny przewodnik dotyczący funkcji Narrator.

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na telefonie z systemem Windows. W przypadku tabletu lub komputera PC nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

W tym temacie

Konfigurowanie widoku kalendarza

Dostępnych jest pięć widoków kalendarza: Plan, Dzień, Tydzień, Miesiąc lub Rok. Opcja domyślna to Plan.

 1. Szybko przesuń w górę lub w dół na ekranie z jednym palcem, aż usłyszysz "Elementów", a następnie szybko przesuń w prawo lub w lewo dopiero po usłyszeć "Przycisk zwinięte widoku", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 2. Pojawi się lista opcji widoku. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz nazwę odpowiedniej opcji, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Otwieranie, czytanie i edytowanie zdarzeń kalendarza

Szczegóły zdarzenia możesz szybko odczytywać i edytować, co ułatwia zachowanie kontroli nad wypełnionym harmonogramem.

Uwaga: Możesz edytować tylko zdarzenia utworzone przez Ciebie. Nie możesz na przykład edytować zaproszeń na spotkania otrzymanych od innych osób.

 1. W widoku Plan szybko przesuwaj jednym palcem po ekranie w górę lub w dół, aż usłyszysz „Elementy”. Następnie szybko przesuwaj w prawo lub w lewo, aż usłyszysz nazwę pierwszego zdarzenia. Aby przejść do przyszłych zdarzeń, szybko przesuwaj w prawo. Narrator będzie podawać tytuły, daty i godziny, lokalizacje i organizatorów poszczególnych zdarzeń.

 2. Aby zapoznać się ze szczegółami bieżącego zdarzenia, naciśnij dwukrotnie ekran. Zdarzenie zostanie otwarte w nowym oknie.

 3. Aby odsłuchać szczegóły zdarzenia, szybko przesuń w lewo lub w prawo.

 4. Aby edytować zdarzenie, w przypadku okno Szczegóły, szybko przesuń w prawo lub w lewo, dopóki usłyszeć "Przycisk Edytuj", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Szybko przesuń w lewo, aż usłyszysz szczegóły zdarzenia, który chcesz edytować, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran i wprowadź odpowiednie zmiany.

 5. Gdy skończysz, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli edytujesz spotkanie, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Wyślij aktualizację, przycisk”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

  • Jeśli edytujesz termin, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Zapisz i zamknij, przycisk”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 6. Zdarzenie zostanie zmienione, okno zdarzenia zostanie zamknięte, a fokus znajdzie się w widoku Plan.

Dołączanie do spotkania na Skypie dla firm z kalendarza programu Outlook

Uwaga: Aby dołączyć do spotkania programu Skype dla firm zgodnie z poniższym opisem, upewnij się, że na telefonie zainstalowano aplikację Skype dla firm i że jest ona uruchomiona oraz że zalogowano się do programu Skype dla firm za pomocą konta służbowego. Aby dołączyć do spotkania bez użycia konta służbowego, zobacz Dołączanie do spotkania jako gość.

 1. Przejdź do aplikacji Kalendarz programu Outlook na telefonie.

 2. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz dzisiejszą datę. Następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 3. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz odpowiednie zdarzenie spotkania. Następnie naciśnij dwukrotnie ekran, aby je otworzyć.

 4. Zostanie otwarty widok szczegółów zdarzenia i usłyszysz: „Karta Szczegóły, wybrano element”. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Link Dołącz online”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 5. Zostanie otwarta aplikacja Skype dla firm. Usłyszysz komunikat „Skype dla firm, okienko ramki przejścia”, a po nim dźwięk dzwonka. Zostanie nawiązane połączenie ze spotkaniem.

  Porada: Aby przechodzić między przyciskami w oknie spotkania, na przykład służącymi do wyciszania, wyłączania wyciszenia i kończenia połączenia — szybko przesuwaj w prawo. Aby nacisnąć przycisk, naciśnij dwukrotnie ekran.

Dołączanie do spotkania jako gość

Możesz dołączyć do spotkania programu Skype dla firm jako gość, co oznacza, że nie logujesz się do programu Skype dla firm za pomocą poświadczeń konta służbowego, ale nadal musisz mieć zainstalowaną na telefonie aplikację Skype dla firm.

 1. Otwórz aplikację Kalendarz programu Outlook na telefonie.

 2. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz dzisiejszą datę. Następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 3. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz odpowiednie zdarzenie spotkania. Następnie naciśnij dwukrotnie ekran, aby je otworzyć.

 4. Zostanie otwarty widok szczegółów zdarzenia i usłyszysz: „Karta Szczegóły, wybrano element”. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Dołącz do spotkania online”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 5. Zostanie otwarta aplikacja Skype dla firm. Usłyszysz: „Skype dla firm, okienko ramki przejścia”. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Przycisk Dołącz jako gość”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 6. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz monit „Wprowadź imię i nazwisko”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Za pomocą klawiatury ekranowej wpisz swoje imię i nazwisko, tak jak ma one być wyświetlane podczas spotkania.

 7. Po zakończeniu przejdź do przycisku enter w prawym dolnym rogu klawiatury i naciśnij dwukrotnie ekran. Usłyszysz komunikat „Ramka przejścia”, a po nim dźwięk dzwonka. Zostanie nawiązane połączenie ze spotkaniem.

  Porada: Aby przechodzić między przyciskami w oknie spotkania, szybko przesuwaj w lewo lub w prawo. Aby nacisnąć przycisk, naciśnij dwukrotnie ekran.

Drukowanie kalendarza

Aplikacja Kalendarz programu Outlook umożliwia wydrukowanie informacji o wybranym dniu, tygodniu lub miesiącu kalendarzowym.

 1. W dowolnym widoku kalendarza szybko przesuwaj jednym palcem po ekranie w górę lub w dół, aż usłyszysz „Elementy”, a następnie szybko przesuwaj w prawo lub w lewo, aż usłyszysz „Przycisk Więcej opcji, zwinięty”. Naciśnij dwukrotnie ekran.

 2. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Drukuj, przycisk”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie otwarte okno dialogowe Drukowanie widoku z fokusem na opcji widoku wydruku. Usłyszysz: „<opcja bieżącego widoku>, pole kombi tylko do odczytu”.

 3. Aby wybrać widok wydruku, naciśnij dwukrotnie ekran, a następnie szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz nazwę odpowiedniego widoku. Aby go wybrać, naciśnij dwukrotnie.

 4. Aby wybrać datę początkową widoku, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz słowo „Od” i datę domyślną, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran w celu otwarcia kalendarza rozwijanego. Aby przeglądać daty, szybko przesuwaj w prawo lub w lewo. Aby wybrać datę, naciśnij dwukrotnie ekran.

 5. Aby otworzyć okno dialogowe drukowania, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Podgląd”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 6. Aby przeglądać opcje drukowania, szybko przesuwaj w prawo. Gdy skończysz, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Drukuj, przycisk”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Kalendarz zostanie wydrukowany.

Zobacz też

Odczytywanie zaproszenia na spotkanie i odpowiadanie na nie w programie Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Planowanie terminów lub spotkań w programie Outlook za pomocą czytnika ekranu

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących poczty e-mail za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Outlook

Eksplorowanie i nawigowanie kalendarz programu Outlook za pomocą czytnika ekranu

Użyj kalendarza w Outlook Web App przy użyciu klawiatury i programu Narrator, wbudowany czytnik ekranu systemu Windows do wykonywania podstawowych zadań podstawowe. Można otwierać i edytować zdarzenia kalendarza, dołączanie do spotkań online i nie tylko.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Office 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • Aby poznać skróty klawiaturowe, zobacz Skróty klawiaturowe w aplikacji Outlook w sieci Web.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Windows — Narrator. Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z Narratora, zobacz Kompletny przewodnik dotyczący funkcji Narrator.

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na komputerze PC. W przypadku telefonu lub tabletu z systemem Windows nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

 • Zalecamy, by podczas korzystania z aplikacji Outlook Web App używać przeglądarki internetowej Microsoft Edge. Ponieważ aplikacja Outlook Web App działa w przeglądarce internetowej, skróty klawiaturowe są inne niż w programie na komputer. Aby na przykład wejść do poleceń lub wyjść z nich, należy nacisnąć klawisze Ctrl+F6 zamiast klawisza F6. Popularne skróty klawiaturowe, takie jak F1 (Pomoc) i Ctrl+O (Otwórz), są już używane do obsługi przeglądarki internetowej, więc nie działają w odniesieniu do aplikacji Outlook Web App.

W tym temacie

Konfigurowanie widoku kalendarza

Kalendarz możesz skonfigurować pod kątem preferowanego sposobu pracy, wyświetlając wybrany dzień, tydzień roboczy, cały tydzień lub miesiąc.

 1. Aby otworzyć kalendarz w programie Outlook, naciśnij klawisze Ctrl+Shift+2. Narrator poinformuje: „Załadowano <liczba zdarzeń> zdarzeń w jednym wybranym kalendarzu”.

 2. Widok kalendarza możesz wybrać za pomocą następujących skrótów klawiaturowych:

  • Aby wyświetlić widok dnia, naciśnij klawisze Shift+Alt+1.

  • Aby wyświetlić widok tygodnia roboczego, naciśnij klawisze Shift+Alt+2.

  • Aby wyświetlić widok całego tygodnia, naciśnij klawisze Shift+Alt+3.

  • Aby wyświetlić widok miesiąca, naciśnij klawisze Shift+Alt+4.

Otwieranie, czytanie i edytowanie zdarzeń kalendarza

Szczegóły zdarzenia możesz szybko odczytywać i edytować, co ułatwia zachowanie kontroli nad wypełnionym harmonogramem.

Uwaga: Możesz edytować tylko zdarzenia utworzone przez Ciebie. Nie możesz na przykład edytować zaproszeń na spotkania otrzymanych od innych osób.

 1. Aby otworzyć kalendarz w programie Outlook, naciśnij klawisze Ctrl+Shift+2. Usłyszysz: „Załadowano <liczba zdarzeń> zdarzeń w jednym wybranym kalendarzu”.

 2. Aby poruszać się po kalendarzu, wykonaj jedną z następujących czynności, w zależności od wybranego widoku:

  • Aby przejść do następnego dnia, tygodnia lub miesiąca, naciśnij klawisze Ctrl+Shift+Strzałka w prawo.

  • Aby przejść do poprzedniego dnia, tygodnia lub miesiąca, naciśnij klawisze Ctrl+Shift+Strzałka w lewo.

 3. W dowolnym widoku możesz przeglądać zdarzenia w wyświetlonym przedziale czasu, naciskając klawisz Tab lub klawisze Shift+Tab. Podczas przeglądania Narrator będzie wypowiadać następujące informacje o poszczególnych zdarzeniach: „Zdarzenie z dnia <data>, <godziny>, <tytuł zdarzenia>, <lokalizacja zdarzenia>, <organizator>”.

 4. Aby wyświetlić szczegóły dotyczące zdarzenia lub otworzyć zdarzenie w celu jego edytowania, naciśnij klawisz Enter. Zostanie otwarte okno Szczegóły zdarzenia. Usłyszysz: „Dodawanie tytułu zdarzenia”.

 5. Aby przeglądać szczegóły i opcje zdarzenia, naciskaj klawisz Tab. Podczas nawigowania po szczegółach i opcjach Narrator odczytuje ich nazwy.

 6. Gdy skończysz, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli edytujesz spotkanie, naciskaj klawisze Shift+Tab, aż usłyszysz „Wyślij, przycisk”, a następnie naciśnij klawisz Enter.

  • Jeśli edytujesz termin, naciskaj klawisze Shift+Tab, aż usłyszysz „Zapisz, przycisk”, a następnie naciśnij klawisz Spacja.

   Jeśli nie wprowadzasz zmian w zdarzeniu i chcesz zamknąć okno Szczegóły, naciśnij klawisz Esc.

 7. Zdarzenie zostanie zmienione, a fokus znajdzie się na Kalendarzu.

Dołączanie do spotkania na Skypie dla firm z kalendarza programu Outlook

 1. Aby otworzyć kalendarz w programie Outlook w sieci Web, naciśnij klawisze Ctrl+Shift+2.

 2. Naciskaj klawisz Tab kilka razy, aż usłyszysz zdarzenie, do którego chcesz dołączyć, a następnie naciśnij klawisz Enter, aby otworzyć zdarzenie.

 3. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Link Dołącz do spotkania online”. Następnie naciśnij klawisz Enter.

 4. Zostanie otwarte okno dialogowe Dołączanie do spotkania audio.

  Aby dołączyć z dźwiękiem i obrazem wideo, naciśnij klawisz Enter. Okno dialogowe Dołączanie do spotkania audio zostanie zamknięte i zostanie nawiązane połączenie ze spotkaniem.

  Porada: Aby wyciszyć lub wyłączyć wyciszenie mikrofonu podczas spotkania, naciśnij klawisze logo Windows+F4. Aby się rozłączyć, naciśnij klawisze Ctrl+Enter.

Ustawianie opcji kalendarza

W ustawieniach kalendarza można zmienić wygląd kalendarza lub wybrać opcję otrzymywania powiadomień. Można taż zmodyfikować wiadomości wysyłane podczas nieobecności i sposób ich wysyłania.

 1. Aby otworzyć okienko Ustawienia programu Outlook, naciskaj klawisz Tab lub klawisze Shift+Tab, aż usłyszysz: „Wybierz strzałkę w dół, aby użyć okienka Ustawienia”, a następnie naciśnij klawisz Strzałka w dół.

 2. Aby przechodzić między ustawieniami dostępnymi w okienku, naciskaj klawisz Tab lub klawisze Shift+Tab. Podczas poruszania się po okienku Narrator odczytuje nazwy ustawień.

 3. Aby wybrać ustawienie lub otworzyć dodatkowe opcje danego ustawienia, naciśnij klawisz Enter. Aby przechodzić między ustawieniami, naciskaj klawisz Tab lub klawiszy Shift+Tab.

 4. Gdy skończysz, naciśnij klawisz Esc, aby zamknąć okienko Ustawienia.

Drukowanie kalendarza

Program Outlook umożliwia wydrukowanie informacji o wybranym dniu, tygodniu lub miesiącu kalendarzowym.

 1. Aby otworzyć kalendarz w programie Outlook, naciśnij klawisze Ctrl+Shift+2.

 2. Wybierz widok kalendarza, który ma zostać wydrukowany.

 3. W oknie głównym kalendarza naciskaj klawisz Tab lub klawisze Shift+Tab, aż usłyszysz: „Nowy, przycisk, zwinięty”. Naciskaj klawisz Strzałka w prawo, aż usłyszysz „Drukuj, przycisk”, a następnie naciśnij klawisz Spacja. Zostanie otwarty podgląd wydruku i usłyszysz: „Drukuj”.

 4. Aby otworzyć okno dialogowe drukowania, naciśnij klawisz Spacja. Zostanie otwarte okno dialogowe z fokusem na polu kombi Drukarka.

 5. Aby wybrać drukarkę, naciśnij klawisz Spacja, a następnie naciskaj klawisz Strzałka w dół, aż usłyszysz nazwę drukarki, której chcesz użyć. Aby ją wybrać, naciśnij klawisz Spacja.

 6. Aby przeglądać inne opcje drukowania, naciskaj klawisz Tab lub klawisze Shift+Tab. Gdy skończysz, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Drukuj, przycisk”, a następnie naciśnij klawisz Spacja. Kalendarz zostanie wydrukowany.

Zobacz też

Odczytywanie zaproszenia na spotkanie i odpowiadanie na nie w programie Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Planowanie terminów lub spotkań w programie Outlook za pomocą czytnika ekranu

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących poczty e-mail za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Outlook

Skróty klawiaturowe w aplikacji Outlook w sieci Web

Eksplorowanie i nawigowanie kalendarz programu Outlook za pomocą czytnika ekranu

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×