Wykonywanie i odbieranie połączeń audio

W tym temacie opisano możliwości wykonywania i odbierania połączeń audio za pomocą programu Microsoft Office Communicator 2007 R2.

Co chcesz zrobić?Nawiązywanie połączenia

Nawiązywanie połączenia audio jednym kliknięciem myszy

Dzwonienie na alternatywny numer kontaktu

Wpisywanie nowego numeru, z którym zostanie nawiązane połączenie

Nawiązywanie połączenia konferencyjnego

Dodawanie tematu lub flagi wysokiej ważności do połączenia

Bezpośrednie połączenie z pocztą głosową kontaktu

Odbieranie połączenia

Przekierowywanie połączenia na inny numer lub skrzynkę poczty głosowej

Odpowiadanie przy użyciu wiadomości błyskawicznej

Ustawianie dla przychodzącego połączenia statusu Nie przeszkadzać

Odrzucanie połączenia

Nawiązywanie połączenia audio jednym kliknięciem myszy

Każdy kontakt na liście kontaktów ma domyślny numer telefonu, z którym można nawiązać połączenie, klikając przycisk Połącz po prawej stronie nazwy kontaktu. Ustawianie tego domyślnego numeru może się odbywać na jeden z dwóch sposobów:

 • Jeśli już wcześniej nawiązywano połączenie z tym kontaktem, domyślnym numerem jest ostatnio użyty numer.

 • Jeśli jeszcze nie kontaktowano się z tą osobą, domyślny numer jest zdefiniowany w konfiguracji systemu telefonicznego w firmie. Zazwyczaj jest to numer służbowy lub numer połączenia programu Communicator (VoIP).

Aby nawiązać połączenie audio jednym kliknięciem myszy

 • Na liście kontaktów kliknij przycisk Połącz umieszczony na prawo od wpisu kontaktu, z którym chcesz się połączyć. Aby przed zainicjowaniem połączenia sprawdzić numer, umieść wskaźnik myszy na przycisku Połącz i po chwili odczytaj zawartość etykietki narzędzia.

Początek strony

Dzwonienie na alternatywny numer kontaktu

Użytkownicy programu Communicator mogą publikować opcjonalne numery telefonów, które będą widoczne dla osób z przyznanym poziomem dostępu Zespół lub Osobiste.

Aby połączyć się z alternatywnym telefonem lub urządzeniem

 1. Na liście kontaktów kliknij strzałkę na prawo od przycisku Połącz dotyczącego osoby, z którą chcesz się połączyć.

 2. Kliknij nazwę lub numer albo wpisz nowy numer.

Początek strony

Wpisywanie nowego numeru, z którym zostanie nawiązane połączenie

Oprócz inicjowania połączenia jednym kliknięciem myszy lub przy użyciu strzałki przycisku Połącz można również wpisać żądany numer w polu Wyszukaj.

Aby połączyć się z nowym numerem

 1. W głównym oknie programu Office Communicator w polu Wyszukaj wprowadź numer telefonu, z którym chcesz nawiązać połączenie. Aby zapoznać się z wytycznymi dotyczącymi formatowania nowo wprowadzanego numeru, zobacz Edytowanie numeru telefonu.

 2. W okienku Wyniki wyszukiwania kliknij przycisk Połącz na prawo od wprowadzonego numeru telefonu.

Początek strony

Nawiązywanie połączenia konferencyjnego

Program Communicator umożliwia nawiązywanie połączeń konferencyjnych bez pośrednictwa operatora usług konferencji telefonicznych.

 1. Przejdź do listy kontaktów. Trzymając wciśnięty klawisz CTRL, zaznacz kontakty, które chcesz zaprosić do udziału w połączeniu głosowym.

 2. Gdy dotrzesz do wpisu ostatniego kontaktu, który chcesz zaprosić, kliknij prawym przyciskiem myszy, wybierz polecenie Rozpocznij połączenie konferencyjne, a następnie zaznacz numer, z którym chcesz zainicjować połączenie. Zaznaczenie numeru/urządzenia spowoduje zainicjowanie połączenia oraz rozesłanie zaproszeń do wybranych uczestników. Następnie zostanie otwarte okno Konwersacja, w którym znajduje się informacja o Tobie jako osobie prowadzącej konferencję oraz o stanach jej uczestników.

Początek strony

Dodawanie tematu lub flagi wysokiej ważności do połączenia

Aby dodać temat lub flagę ważności przed rozpoczęciem połączenia

 1. Na liście kontaktów kliknij strzałkę widoczną na prawo od przycisku Połącz dotyczącego osoby, z którą chcesz się połączyć.

 2. W polu Temat konwersacji wpisz żądany temat.

 3. Aby oznaczyć połączenie jako ważne, kliknij przycisk Wysoka ważność umieszczony na prawo od pola tematu konwersacji.

Aby dodać temat lub flagę ważności w trakcie połączenia

 • W oknie Konwersacja kliknij strzałkę Wyświetl więcej opcji umieszczoną na prawo od przycisku Wyślij plik, a następnie zaznacz opcję Zmień temat konwersacji lub Wysoka ważność.

Bezpośrednie połączenie z pocztą głosową kontaktu

W programie Office Communicator 2007 R2 można połączyć się bezpośrednio z pocztą głosową kontaktu. Nie trzeba w tym celu najpierw do niego telefonować. Zarówno użytkownik, jak i kontakt muszą korzystać z programu Communicator 2007 R2.

Aby nawiązać połączenie z pocztą głosową kontaktu

 1. Na liście kontaktów kliknij strzałkę widoczną na prawo od przycisku Połącz dotyczącego osoby, z którą chcesz się połączyć.

 2. Kliknij opcję Poczta głosowa.

Początek strony

Odbieranie połączenia

 • Aby odebrać przychodzące połączenie, kliknij nazwę kontaktu w oknie alertu o połączeniu wyświetlanego w prawym dolnym rogu ekranu.

Początek strony

Przekierowywanie połączenia na inny numer lub skrzynkę poczty głosowej

 • Aby przekierować połączenie, w oknie alertu połączenia kliknij strzałkę Przekieruj, a następnie zaznacz alternatywny numer telefonu lub opcję Poczta głosowa.

Początek strony

Odpowiadanie przy użyciu wiadomości błyskawicznej

Czasami odbieranie połączeń głosowych jest niewygodne, nawet jeśli użytkownik chce porozmawiać z dzwoniącą osobą. Przykłady takich sytuacji to udział w nieoczekiwanym spotkaniu czy ważna rozmowa prowadzona we własnym biurze. W takich przypadkach użytkownik może odpowiedzieć przy użyciu wiadomości błyskawicznej, najlepiej informując, że oddzwoni lub będzie dostępny później.

 • Aby odpowiedzieć na połączenie głosowe za pomocą wiadomości błyskawicznej, kliknij strzałkę Przekieruj, wybierz polecenie Odpowiedz wiadomością błyskawiczną, wpisz treść wiadomości, a następnie kliknij przycisk Wyślij lub naciśnij klawisz ENTER.

Początek strony

Ustawianie dla przychodzącego połączenia statusu Nie przeszkadzać

Czasami status użytkownika może być wyświetlany jako Dostępny, podczas gdy w rzeczywistości użytkownik uczestniczy w nieplanowanym spotkaniu lub ma ważną rozmowę ze współpracownikiem. W takich sytuacjach użytkownik nie chce, aby mu przeszkadzano. Idealnym rozwiązaniem jest ustawienie statusu Nie przeszkadzać w odpowiedzi na alert o połączeniu przychodzącym.

 • W oknie alertu o połączeniu kliknij strzałkę Przekieruj, a następnie przycisk Ustaw status Nie przeszkadzać. Nowy status obecności trwa do rozpoczęcia następnej godziny.

Początek strony

Odrzucanie połączenia

 • Aby odrzucić połączenie głosowe, w oknie alertu o połączeniu kliknij przycisk Zamknij. Jeśli jest włączona poczta głosowa, połączenie zostanie do niej przekierowane.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×