Wykonywanie czynności ewidencjonowania i wyewidencjonowywania

Uwaga: Ten artykuł spełnił swoje zadanie i wkrótce zostanie wycofany. Aby zapobiec błędom „Nie można odnaleźć strony”, usuniemy znane nam linki. Jeśli zostały utworzone linki do tej strony, należy je usunąć — dbajmy wspólnie o łączność w sieci Web.

Osoba synchronizująca narzędzie Pliki programu SharePoint 2007 może wykonywać zadania związane z kontrolą źródła.

Co chcesz zrobić?

Wyewidencjonowywanie plików z biblioteki dokumentów programu SharePoint w narzędziu Pliki programu SharePoint

Ewidencjonowanie plików w bibliotece dokumentów programu SharePoint

Odrzucanie wyewidencjonowania

Wyewidencjonowywanie plików z biblioteki dokumentów programu SharePoint w narzędziu Pliki programu SharePoint

Wyewidencjonowanie pliku w narzędziu Pliki programu SharePoint powoduje nałożenie na plik blokady w bibliotece dokumentów programu SharePoint, uniemożliwiając tym samym użytkownikom bezpośrednią aktualizację tego pliku w programie SharePoint. Należy pamiętać, że nie ma konieczności wyewidencjonowywania plików w celu umożliwienia ich aktualizowania w narzędziu Pliki programu SharePoint i wysyłania tych aktualizacji do biblioteki dokumentów programu SharePoint podczas synchronizacji. Tej funkcji należy używać tylko do zapewnienia wyłącznych praw do edycji w narzędziu Pliki programu SharePoint.

Aby wyewidencjonować plik:

  1. Wybierz plik lub pliki, które chcesz wyewidencjonować.

  2. Na karcie Narzędzia główne kliknij pozycję Wyewidencjonuj.

Jeśli operacja się powiedzie, Twoja nazwa zostanie wyświetlona w kolumnie Wyewidencjonowane dla na liście plików. Jeśli wyewidencjonowanie niektórych plików się nie powiedzie, pojawi się komunikat o błędzie. Najczęstsze przyczyny niepowodzenia są następujące:

  • Plik został już wyewidencjonowany bezpośrednio z witryny programu SharePoint przez innego użytkownika. Należy pamiętać, że narzędzie Pliki programu SharePoint nie sygnalizuje z góry, że plik został już wyewidencjonowany z biblioteki programu SharePoint.

  • Plik został niedawno dodany w narzędziu Pliki programu SharePoint i nie został jeszcze wysłany do biblioteki programu SharePoint.

Początek strony

Ewidencjonowanie plików w bibliotece dokumentów programu SharePoint

Aby w narzędziu Pliki programu SharePoint zaewidencjonować wyewidencjonowane pliki:

  1. Wybierz plik lub pliki, które chcesz zaewidencjonować.

  2. Na karcie Narzędzia główne kliknij pozycję Zaewidencjonuj, a następnie kliknij pozycję Zaewidencjonuj w programie SharePoint.

    Zostanie wyświetlone okno dialogowe Ewidencjonowanie w programie SharePoint z monitem o opisanie zmian w wymienionym pliku. Jeśli do zaewidencjonowania wybrano wiele plików, okno dialogowe zawiera pierwszy wybrany plik i po kliknięciu przycisku OK wyświetla każdy następny wybrany plik. Po zaewidencjonowaniu wszystkich wybranych plików wszystkie aktualizacje są wysyłane do biblioteki dokumentów programu SharePoint.

Można też zaewidencjonować wszystkie pliki, które są w danej chwili wyewidencjonowane: na karcie Narzędzia główne kliknij pozycję Zaewidencjonuj, a następnie kliknij pozycję Zaewidencjonuj wszystkie moje wyewidencjonowane pliki.

Początek strony

Odrzucanie wyewidencjonowania

Odrzucenie wyewidencjonowania powoduje usunięcie blokady z pliku w witrynie programu SharePoint i zastąpienie go najbardziej aktualną wersją znajdującą się w witrynie programu SharePoint.

Aby w narzędziu Pliki programu SharePoint odrzucić wyewidencjonowanie plików:

  1. Zaznacz plik lub pliki, których wyewidencjonowanie chcesz odrzucić.

  2. Na karcie Narzędzia główne kliknij pozycję Odrzuć wyewidencjonowanie, a następnie kliknij pozycję Odrzuć wyewidencjonowanie z programu SharePoint.

Można też odrzucić wszystkie wyewidencjonowane pliki: na karcie Narzędzia główne kliknij pozycję Odrzuć wyewidencjonowanie, a następnie kliknij pozycję Odrzuć wszystkie moje wyewidencjonowane pliki.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×