Wykonywanie akcji serwera OLAP w raporcie tabeli przestawnej

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Uwaga: Ten artykuł spełnił swoje zadanie i wkrótce zostanie wycofany. Aby zapobiec błędom „Nie można odnaleźć strony”, usuniemy znane nam linki. Jeśli zostały utworzone linki do tej strony, należy je usunąć — dbajmy wspólnie o łączność w sieci Web.

Jeśli raport tabeli przestawnej jest połączony z bazą danych OLAP (Online Analytical Processing) programu Microsoft SQL Server Analysis, można wykonać akcję serwera za pomocą programu Microsoft Office Excel. Akcja serwera to polecenie pomocnicze powodujące wykonywanie zadań na danych w raporcie użytkownika.

Co chcesz zrobić?

Więcej informacji o akcjach serwera

Wykonywanie akcji serwera

Więcej informacji o akcjach serwera

Akcja serwera to opcjonalna, lecz przydatna funkcja, którą administrator modułu OLAP może zdefiniować na serwerze używającym elementu modułu lub miary jako parametru w stosunku do kwerendy w celu uzyskania szczegółów dotyczących modułu lub uruchomienia innej aplikacji, takiej jak przeglądarka.

Poniżej przedstawiono typowe przykłady stosowania akcji serwera w raporcie tabeli przestawnej:

 • Użytkownik jest przedstawicielem handlowym, który chce się przygotować do ważnej wizyty klienta. Za pomocą akcji serwera wyświetla profil klienta na stronie sieci Web bezpośrednio ze standardowego raportu tabeli przestawnej ze swojego obszaru sprzedaży. Strona sieci Web zawiera łącza do dodatkowych informacji, takich jak mapy i polecane restauracje.

 • Użytkownik jest analitykiem biznesowym, który pracuje dla dostawcy zaopatrującego szpitale i zauważa, że lojalny klient zmniejszył swoje zamówienia w ubiegłym roku o 35%. Użytkownik chce poznać powód takiego stanu rzeczy, więc za pomocą akcji serwera wyświetla historię zamówień klienta w osobnym arkuszu.

 • Użytkownik jest regionalnym kierownikiem do spraw sprzedaży, który chce zbadać kwotę sprzedaży produktu i sprawdzić, którzy klienci mieli w niej największy udział, odnajdując szczegóły zawarte w tabeli faktów w module, dzięki czemu może określić planowany poziom sprzedaży na przyszły kwartał finansowy.

Istnieje pięć typów akcji serwera.

Adres URL     Ta powszechnie stosowana akcja serwera powoduje wyświetlenie adresu URL (Uniform Resource Locator) w przeglądarce. Można na przykład kliknąć nazwę klienta, a następnie wyświetlić jego profil na stronie sieci Web.

Administrator modułu OLAP może zdefiniować akcję serwera typu Adres URL dla elementów wymiaru, hierarchii, elementów hierarchii, elementów atrybutu, komórek miar lub dla całego modułu.

Raport     Ta akcja serwera powoduje utworzenie raportu programu Microsoft SQL Server Reporting Services przez utworzenie adresu URL opartego na raporcie, który ma następującą formę składni:

http://<nazwa serwera raportowania>/<katalog serwera>

Administrator modułu OLAP może zdefiniować akcję serwera typu Raport dla elementów wymiaru, hierarchii, elementów hierarchii, elementów atrybutu, dla miar lub dla całego modułu.

Zestaw wierszy     Ta akcja powoduje zwrócenie zestawu wierszy na podstawie warunku określonego w instrukcji MDX. Jest ona przydatna podczas łączenia zestawu wierszy z danymi w innym, ale powiązanym module w tej samej bazie danych OLAP, na przykład z danymi dotyczącymi sprzedaży detalicznej sprzed kilku lat. Dane są wyświetlane w arkuszu jako tabela programu Excel.

Administrator modułu OLAP może zdefiniować akcję serwera typu Zestaw wierszy dla elementów wymiaru, hierarchii, elementów hierarchii, elementów atrybutu, dla miar lub dla całego modułu.

Poziom szczegółów     Ta akcja powoduje przeszukanie modułu na podstawie warunku określonego w instrukcji MDX, a następnie zwrócenie danych z tabeli faktów, która jest źródłem zagregowanych wartości pomiaru. Dane są wyświetlane w arkuszu jako tabela programu Excel. Instrukcja MDX określa, które kolumny powinny zostać zwrócone z tabeli faktów, a także wskazuje maksymalną liczbę rekordów, które mają zostać zwrócone. Są one określone we właściwości Maksymalna liczba rekordów do pobrania w obszarze sekcji Poziom szczegółów OLAP na karcie Użycie w oknie dialogowym Właściwości połączenia. Więcej informacji można uzyskać, zapoznając się z tematem Właściwości połączenia.

Administrator modułu OLAP może zdefiniować akcję serwera typu Poziom szczegółów tylko dla miar.

Pokazywanie szczegółów     Ta akcja kwerendy modułu na podstawie warunków określonych w instrukcji MDX i zwraca dane z tabeli faktów, które jest źródłem wartości zagregowane środka. Ta akcja jest dostępna domyślnie, ale może być sterowane przez pole wyboru Włącz pokazywanie szczegółów w sekcji Danych w tabeli przestawnej na karcie dane w oknie dialogowym Opcje tabeli przestawnej. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Opcje tabeli przestawnej.

Administrator modułu OLAP można zdefiniować akcji serwera Pokaż szczegóły tylko miary.

Uwagi: 

 • Następujące akcje serwera nie są obsługiwane w programie Office Excel: Zastrzeżenie, Instrukcja i Zestaw danych.

 • Mimo że administrator modułu OLAP można zdefiniować akcji serwera zestawu, akcję serwera zestawu nie jest obsługiwane przez program Microsoft Office Excel.

 • Akcje serwera nie są obsługiwane przez filtr raportu.

Początek strony

Wykonywanie akcji serwera

 • W raporcie tabeli przestawnej kliknij prawym przyciskiem myszy etykietę kolumny lub wiersza, kliknij przycisk Dodatkowe akcje, a następnie wybierz polecenie zdefiniowane przez administratora modułu OLAP.

  Na przykład:

  • Adres URL     Polecenie akcji serwera typu Adres URL, na przykład Profil klienta.

  • Raport      Polecenie akcji serwera typu Raport, na przykład Kw1Podsumowanie.

  • Zestaw wierszy      Polecenie akcji serwera typu Zestaw wierszy, na przykład Szczegółowe dane produktu.

  • Poziom szczegółów      Polecenie akcji serwera typu Poziom szczegółów, na przykład Dane o sprzedaży.

  • Pokaż szczegóły    

   Porada: Można również dwukrotnie kliknąć komórkę, która zawiera miarę.

   Jeśli istnieją żadne akcje serwera, zdefiniowane przez administratora modułu OLAP, zostanie wyświetlona pozycja menu (Brak zdefiniowanych akcji).

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×