Wykonano % pracy, pola

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Pola Wykonano % pracy zawierają bieżący stan zadania, zasobu lub przydziału, wyrażony jako procent pracy, która została wykonana do danej chwili. Wartość w polu Wykonano % pracy można wprowadzać samodzielnie lub zlecić jej obliczanie programowi Project na podstawie wykonanej praca rzeczywista nad zadaniem.

Istnieje kilka kategorii pól Wykonano % pracy.

Typ danych    Wartość procentową

Wykonano % (skumulowane) Wykonano pracy (pole zadania)

Typ wpisu    Obliczona lub wprowadzona

Sposób obliczania    W chwili utworzenia zadania wartość w polu Wykonano % pracy wynosi zero. W razie wprowadzenia rzeczywistej pracy nad zadaniem program Project oblicza tę wartość w następujący sposób:

Wykonano % pracy = (Praca rzeczywista / Praca) * 100

Wpisanie dowolnej wartości w polu Wykonano % pracy powoduje, że program Project automatycznie oblicza pracę rzeczywistą i pracę pozostałą. Podobnie wprowadzenie wartości w polu Praca rzeczywista lub Praca pozostała powoduje automatyczne obliczenie pozostałych pól.

Zalecane zastosowania    Dodanie pola Wykonano % pracy do arkusza zadań umożliwia wyświetlanie, filtrowanie lub edycję procentu wykonania pracy nad zadaniami. Wpisanie nowej wartości w polu Wykonano % pracy powoduje, że program Project automatycznie oblicza pracę rzeczywistą i pracę pozostałą. Jeżeli nie wprowadzono daty rzeczywistego rozpoczęcia, a wartość w polu Wykonano % pracy jest ustawiona na większą niż zero, w polu Rozpoczęcie rzeczywiste ustawiana jest data rozpoczęcia według harmonogramu. Gdy w polu Wykonano % pracy zostanie wprowadzona wartość 100, wtedy w polu Zakończenie rzeczywiste pojawi się data zakończenia według harmonogramu.

Przykład    W harmonogramie na wykonanie zadania „Pisanie oferty” przeznaczono 40 godzin pracy. Przydzielone do niego zasoby wykazały do tej pory 10 godzin pracy rzeczywistej. Program Project oblicza, że wykonano 25 procent pracy nad zadaniem.

Na wykonanie zadania „Przeprowadzenie spotkań z klientami" przeznaczono w harmonogramie 32 godziny pracy. Przydzielone zasoby wykazały do tej pory 16 godzin pracy rzeczywistej. W polu Wykonano % pracy należy więc wprowadzić wartość 50. W polu Praca rzeczywista pojawi się wpis 16 godzin.

Uwagi    Domyślnie zmiana wartości procentu pracy wykonanej zadania wpływa na wartość pracy rzeczywistej. Podobnie zmiany wartości pracy rzeczywistej ma wpływ na jego wartości procentowej pracy wykonanej.

Gdy użytkownik wprowadzi procent pracy wykonanej, program Project może dopasować rzeczywistą i pozostałą pracę wokół bieżącej daty stanu. Jeśli użytkownik woli, może pozostawić te pola śledzenia zgodnie z oryginalnym harmonogramem, nawet jeśli praca wykonana jest pokazywana w przyszłości lub praca pozostała jest pokazywana w przeszłości. Można to zrobić w oknie dialogowym Opcje projektu.

W oknie dialogowym Informacje o projekcie można ustawić datę stanu inną niż bieżąca.

Wartość w polu Wykonano % pracy wskazuje ilość pracy wykonanej nad zadaniem do danej chwili. Natomiast wartość procent wykonania wskazuje stan czasu trwania zadania do danej chwili.

Wykonano % (skumulowane) Wykonano pracy (pole zasobu)

Typ wpisu    Obliczeniowy

Opis    Pole Wykonano % pracy zawiera bieżący stan wszystkich zadań przydzielonych do zasobu, wyrażony jako całkowity procent pracy zasobu, która została wykonana.

Sposób obliczania    Po dodaniu zasobu procent pracy wykonanej zasobu jest równy zero. Po przydzieleniu zadań do zasobu oraz dowolnej praca rzeczywista lub wprowadzeniu procentu pracy dla dowolnego przydziału zasobu, obliczany jest całkowity procent pracy wykonanej zasobu. Program Project oblicza procent pracy zasobu w następujący sposób:

Wykonano % pracy = (Praca rzeczywista / Praca) * 100

Zalecane zastosowania    Pole Wykonano % pracy można dodać do arkusza zasobów, aby wyświetlać lub filtrować procent pracy wykonanej zasobu. Może to być pomocne podczas przeglądania postępów zasobu nad wszystkimi przydzielonymi zadaniami.

Przykład    Joanna została przydzielona do czterech zadań na całkowitą sumę 40 godzin pracy. Dopóki Joanna nie zgłosi pracy rzeczywistej nad dowolnym z tych zadań, dopóty procent pracy wykonanej wynosi zero. Joanna zgłasza wykonanie 5 godzin pracy nad jednym zadaniem i 15 godzin wykonanej pracy nad drugim. Ponieważ wykonano 20 godzin pracy z 40 godzin pracy zaplanowanej według harmonogramu, program Project oblicza, że Joanna ma 50 procent pracy wykonanej nad wszystkimi przydzielonymi zadaniami.

Wykonano % (skumulowane) Praca, pole przydziału zadania

Typ wpisu    Obliczona lub wprowadzona

Opis    Pole Wykonano % pracy zawiera bieżący stan ukończonej pracy nad przydziałem wyrażony w procentach. Wartość tę można wprowadzać samodzielnie lub zlecać programowi Project wykonanie obliczeń na podstawie praca rzeczywista nad przydziałem.

Sposób obliczania    W chwili wyznaczania przydziału ilość wykonanej pracy wynosi 0 procent. Po wprowadzeniu pracy rzeczywistej nad przydziałem program Project oblicza procent wykonanej pracy w następujący sposób:

Wykonano % pracy = (Praca rzeczywista / Praca) * 100

Wpisanie nowej wartości w polu Wykonano % pracy powoduje, że program Project automatycznie przelicza pracę rzeczywistą i pracę pozostałą. Jeżeli nie wprowadzono daty rzeczywistego rozpoczęcia, a wartość w polu Wykonano % pracy jest ustawiona na większą niż zero, w polu Rzeczywiste rozpoczęcie ustawiana jest data rozpoczęcia według harmonogramu. Gdy w polu Wykonano % pracy zostanie wprowadzona wartość 100, wtedy w polu Rzeczywiste zakończenie pojawi się data zakończenia według harmonogramu. Podobnie wprowadzenie wartości w polu Praca rzeczywista lub Praca pozostała powoduje automatyczne przeliczenie pozostałych pól.

Zalecane zastosowania    Dodanie pola Wykonano % pracy do części arkuszowej widoku Obciążenie zadaniami lub Użycie zasobu umożliwia wyświetlanie, filtrowanie i edycję wartości procentowej wykonanej pracy nad określonymi przydziałami.

Przykład    Januszowi przydzielono 40 godzin pracy nad zadaniem „Pisanie oferty”. Wykorzystał on do tej pory 20 godzin pracy rzeczywistej nad tym przydziałem. Program Project oblicza, że wykonano 50 procent pracy nad przydziałem.

Oprócz tego Janusz został przydzielony do 32-godzinnej pracy nad zadaniem „Poprowadzenie spotkania z klientem". Przepracował już 16 godzin. W polu Wykonano % pracy należy wprowadzić 50. W związku z tym wpis w polu Praca rzeczywista zmienia się na 16 godzin.

Uwagi    Domyślnie zmiana wartości procentu pracy wykonanej zadania wpływa na wartość pracy rzeczywistej. Podobnie zmiany wartości pracy rzeczywistej ma wpływ na jego wartości procentowej pracy wykonanej.

Gdy wprowadzana jest wartość Wykonano % pracy, program Project może dopasować rzeczywistą i pozostałą pracę do bieżącej daty stanu. Jeśli użytkownik woli, może pozostawić te pola śledzenia zgodnie z oryginalnym harmonogramem, nawet jeśli praca wykonana jest pokazywana w przyszłości lub praca pozostała jest pokazywana w przeszłości. Można to zrobić w oknie dialogowym Opcje projektu.

W oknie dialogowym Informacje o projekcie można ustawić datę stanu inną niż bieżąca.

Wartość Wykonano % pracy wskazuje, jaka część pracy nad przydziałem została ukończona. Natomiast wartość procent wykonania dotyczy czasu trwania zadania.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×