Wykonano %, pola

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Pola Wykonano % zawierają informacje o bieżącym stanie zadania, wyrażone jako procent czas trwania zadania, który upłynął do danej chwili. Wartość w polu Wykonano % można wprowadzać samodzielnie lub zlecić jej obliczanie na podstawie rzeczywiste czasu trwania programowi Project.

Istnieje kilka kategorii pól Wykonano %.

Typ danych    Wartość procentową

Wykonano % (skumulowane) Wykonywanie (pole zadania)

Typ wpisu    Obliczona lub wprowadzona

Sposób obliczania    W chwili utworzenia zadania wartość w polu Wykonano % wynosi zero. W razie wprowadzenia rzeczywistego czasu trwania, pozostałego czasu trwania lub pracy rzeczywistej (która ma wpływ na rzeczywisty czas trwania) program Project oblicza tę wartość w następujący sposób:

Wykonano % = (Rzeczywisty czas trwania / Czas trwania) * 100

Jeżeli nie wprowadzono daty rzeczywistego rozpoczęcia, a wartość w polu Wykonano % jest ustawiona na większą niż zero, w polu Rozpoczęcie rzeczywiste ustawiana jest data rozpoczęcia według harmonogramu. Gdy w polu Wykonano % zostanie wprowadzona wartość 100, w polu Zakończenie rzeczywiste ustawiana jest data zakończenia według harmonogramu.

Wpisanie dowolnej wartości w polu Wykonano % powoduje, że program Project automatycznie oblicza rzeczywisty czas trwania i pozostały czas trwania. Podobnie, jeżeli wprowadzi się jakąkolwiek wartość w polu Rzeczywisty czas trwania lub Pozostały czas trwania, program automatycznie oblicza pozostałe pola.

Zalecane zastosowania    Dodanie pola Wykonano % do arkusza zadań umożliwia wyświetlanie, filtrowanie lub edycję procentu wykonania zadania.

Przykład    Czas trwania zadania „Pisanie oferty” wynosi według harmonogramu 10 dni. Przydzielone zasoby przepracowały nad tym zadaniem 5 dni. Program Project oblicza, że zadanie jest wykonane w 50 procentach.

Czas trwania zadania „Przeprowadzenie spotkań z klientami" oszacowano na 3 dni. Przydzielone zasoby poinformowały o wykonaniu zadania. W polu Wykonano % należy wprowadzić wartość 100. W wyniku tej zmiany w polu Rzeczywisty czas trwania pojawia się wpis 3 dni, a w polu Zakończenie rzeczywiste pojawia się data zakończenia według harmonogramu.

Uwagi    Domyślnie zmiana wartości procentu wykonania zadania wpływa na wartość pracy rzeczywistej. Podobnie zmiana wartości pracy rzeczywistej ma wpływ na wartość procentu wykonania zadania. W oknie dialogowym Opcje projektu można zmienić konfigurację domyślną, tak aby wskaźniki procentu wykonania i pracy rzeczywistej były od siebie niezależne.

Możliwe jest kontrolowanie, czy zmieniane wartości całkowitego procentu wykonania są rozłożone do daty stanu czy do końca rzeczywistego czasu trwania tego zadania. Robi się to w oknie dialogowym Opcje projektu.

Gdy użytkownik wprowadzi procent wykonania, program Project może dopasować rzeczywistą i pozostałą pracę wokół daty stanu. Jeśli użytkownik woli, może pozostawić te pola śledzenia zgodnie z oryginalnym harmonogramem, nawet jeśli praca wykonana jest pokazywana w przyszłości lub praca pozostała jest pokazywana w przeszłości. Można to zrobić także w oknie dialogowym Opcje projektu.

W oknie dialogowym Informacje o projekcie można ustawić datę stanu inną niż bieżąca.

Wartość Wykonano % wskazuje stan czasu trwania określonego zadania do danej chwili. Natomiast wartość procent wykonania pracy przedstawia ilość pracy nad zadaniem do danej chwili.

Wykonano % (skumulowane) Wykonywanie (okresowe pole zadania)

Typ wpisu    Obliczona lub wprowadzona

Sposób obliczania    W chwili utworzenia zadania okresowy procent wykonania wynosi zero procent. W razie wprowadzenia rzeczywistego czasu trwania, pozostałego czasu trwania lub pracy rzeczywistej (która ma wpływ na rzeczywisty czas trwania) program Project oblicza tę wartość w następujący sposób:

Wykonano % = (Rzeczywisty czas trwania / Czas trwania) * 100

Całkowity procent wykonania jest dzielony i rozkładany na czas trwania, ukończony do tej pory.

Zalecane zastosowania    Dodanie pola Wykonano % do okresowe części widoku Obciążenie zadaniami umożliwia wyświetlanie lub edytowanie procentu wykonania zadania w określonym przedziale czasu. Aby obejrzeć całkowity procent wykonania zadania, należy wyświetlić pole Wykonano % w części okresowej widoku Obciążenie zadaniami lub innym widoku arkusza zadań.

Przykład    Czas trwania zadania „Pisanie oferty” wynosi według harmonogramu 10 dni. Przydzielone zasoby przepracowały nad zadaniem 5 dni. Dodanie pola Wykonano % do okresowej części widoku Obciążenie zadaniami umożliwia wyświetlenie następujących informacji: po 10 procent pojawia się w każdej komórce przez 5 dni, co łącznie stanowi 50 procent. Czas trwania zadania „Przeprowadzenie spotkań z klientami" oszacowano na 2 dni. Przydzielone zasoby wykazały wykonanie zadania. W polu Wykonano % okresowej części widoku Obciążenie zadaniami można teraz wprowadzić po 50 w każdej z dwóch komórek.

Uwagi    Możliwe jest kontrolowanie, czy edycje wartości całkowitego procentu wykonania są rozłożone do daty stanu czy do końca rzeczywistego czasu trwania tego zadania. Robi się to w oknie dialogowym Opcje projektu.

Gdy użytkownik wprowadzi procent wykonania, program Project może dopasować rzeczywistą i pozostałą pracę wokół daty stanu. Jeśli użytkownik woli, może pozostawić te pola śledzenia zgodnie z oryginalnym harmonogramem, nawet jeśli praca wykonana jest pokazywana w przyszłości lub praca pozostała jest pokazywana w przeszłości. Można to zrobić także w oknie dialogowym Opcje projektu.

W oknie dialogowym Informacje o projekcie można ustawić datę stanu inną niż bieżąca.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×