Wyewidencjonowywanie lub ewidencjonowanie plików w bibliotece dokumentów w usłudze SharePoint Online za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wyewidencjonowywanie lub ewidencjonowanie plików w bibliotece dokumentów w usłudze SharePoint Online za pomocą czytnika zawartości ekranu

Symbol odczytywania na głos z etykietą zawartości czytnika ekranu. Ten temat dotyczy korzystania z czytnika zawartości ekranu w pakiecie Office

Ten artykuł jest przeznaczony dla osób niedowidzących, które korzystają z czytnika zawartości ekranu w produktach pakietu Office, i stanowi część zawartości dotyczącej ułatwień dostępu pakietu Office. Aby uzyskać bardziej ogólną pomoc, zobacz stronę główną Pomocy technicznej pakietu Office.

W usłudze SharePoint Online można za pomocą klawiatury i czytnika zawartości ekranu, takiego jak JAWS lub Narrator, wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Windows, wyewidencjonować lub zaewidencjonować pliki w bibliotece dokumentów. Po wyewidencjonowaniu pliku możesz go edytować w trybie online lub offline i zapisywać dowolną liczbę razy, jednak nikt poza Tobą nie będzie mógł go edytować. Gdy plik zostanie zaewidencjonowany, zmiany staną się widoczne dla zespołu. Inne osoby będą mogły go wyewidencjonować i edytować zgodnie ze swoimi uprawnieniami.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Office 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • Aby poznać skróty klawiaturowe, zobacz Skróty klawiaturowe w usłudze SharePoint Online.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Windows — Narrator. Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z Narratora, zobacz Kompletny przewodnik dotyczący funkcji Narrator.

 • W tym temacie jest też mowa o działaniu czytnika JAWS. Aby uzyskać więcej informacji na temat czytnika JAWS dla systemu Windows, zobacz JAWS for Windows Quick Start Guide (Przewodnik Szybki start programu JAWS dla systemu Windows).

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na komputerze PC. W przypadku telefonu lub tabletu z systemem Windows nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

 • Podczas korzystania z usługi SharePoint Online zalecamy używanie programu Microsoft Edge jako przeglądarki internetowej. Ze względu na to, że usługa SharePoint Online działa w przeglądarce internetowej, skróty klawiaturowe są inne niż w programie klasycznym. Na przykład przejście do poleceń i wyjście z nich odbywa się za pomocą klawiszy Ctrl+F6 (zamiast klawisza F6). Ponadto typowe skróty, takie jak F1 (Pomoc) i Ctrl+O (Otwórz), odnoszą się do przeglądarki internetowej, a nie do usługi SharePoint Online.

W tym temacie

Wyewidencjonowywanie pliku z biblioteki dokumentów

 1. Zaloguj się do konta Office 365 Twojej organizacji, uruchom aplikację SharePoint, a następnie otwórz bibliotekę dokumentów.

  Porada: Biblioteki dokumentów w usłudze SharePoint Online udostępniają dwa różne widoki: środowisko klasyczne i usługi SharePoint Online. W przypadku większości osób widokiem domyślnym jest środowisko usługi SharePoint Online. Jednak jeśli podczas nawigowania po bibliotece dokumentów usłyszysz „Przycisk Wypróbuj”, oznacza to, że używasz środowiska klasycznego. Aby wyświetlić biblioteki dokumentów usługi SharePoint Online, po usłyszeniu „Przycisk Wypróbuj” naciśnij klawisz Enter. Po zmianie widoku biblioteki dokumentów na środowisko usługi SharePoint Online i przeniesieniu fokusu z przycisku Wypróbuj na link Nowy usłyszysz nazwę biblioteki dokumentów i słowo „Nowy”.

 2. Aby przejść do listy folderów i plików, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat „Nagłówki kolumn”.

 3. Aby poruszać się po liście i wybrać pliki do wyewidencjonowania oraz edycji, naciskaj klawisz strzałki w dół lub w górę. Jeśli plik znajduje się w podfolderze, zaznacz ten folder, naciśnij klawisz Enter, a następnie wybierz plik przy użyciu klawiszy strzałek.

 4. Aby przejść do paska menu, naciśnij kilka razy klawisze Shift+Tab, aż usłyszysz słowo „Otwórz”.

 5. Aby otworzyć menu rozwijane Więcej poleceń, naciśnij kilka razy klawisz strzałki w prawo. Naciśnij klawisz Enter.

 6. Aby zaznaczyć polecenie Wyewidencjonuj, naciśnij kilka razy klawisz strzałki w dół. Naciśnij klawisz Enter. Wybrany plik zostanie wyewidencjonowany dla Ciebie i odpowiednio oznaczony.

Uwaga: Jeśli pozostali członkowie zespołu spróbują edytować lub wyewidencjonować plik, to otrzymają powiadomienie, że jest on wyewidencjonowany dla Ciebie. Nadal będą mogli wyświetlić plik, ale wprowadzone przez Ciebie zmiany będą dla nich widoczne dopiero po zaewidencjonowaniu tego pliku.

Otwieranie wyewidencjonowanego pliku do edycji

Po wyewidencjonowaniu pliku jest on oznaczony jako wyewidencjonowany i zablokowany do edycji dla innych osób. Można teraz otworzyć lub pobrać plik, a następnie go edytować.

 1. 1. Po wyewidencjonowaniu pliku fokus znajduje się na pasku menu. Aby przejść do listy plików, naciśnij kilka razy klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat „Nagłówki kolumn”.

 2. Jeśli fokus nie jest umieszczony na odpowiednim pliku, naciskaj klawisz strzałki w dół do momentu, aż znajdzie się we właściwym miejscu. Aby otworzyć plik, naciśnij klawisz Enter. Plik zostanie otwarty na osobnej karcie przeglądarki. Teraz można w nim wprowadzić zmiany. Jeśli plik jest dokumentem pakietu Office 365, to zostanie otwarty w odpowiedniej aplikacji (takiej jak Word Online lub Excel Online).

  Porada: Jeśli wolisz otworzyć go w aplikacji klasycznej, naciśnij kilka razy klawisze Shift+Tab, aż usłyszysz komunikat „Otwórz”, a następnie naciśnij klawisz Enter. Aby wybrać polecenie aplikacji klasycznej (na przykład Otwórz w programie Word lub Otwórz w programie PowerPoint), naciśnij dwukrotnie klawisz strzałki w dół i naciśnij klawisz Enter.

Ewidencjonowanie pliku w bibliotece dokumentów

 1. Przejdź do biblioteki dokumentów w usłudze SharePoint Online.

 2. Aby przejść do listy folderów i plików, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat „Nagłówki kolumn”.

 3. Aby poruszać się po liście i wybrać pliki do zaewidencjonowania, naciskaj klawisz strzałki w dół lub w górę. Jeśli plik znajduje się w podfolderze, wybierz ten folder, a następnie naciśnij klawisz Enter. Wybierz plik, który został wyewidencjonowany.

 4. Aby przejść do paska menu, naciśnij kilka razy klawisze Shift+Tab, aż usłyszysz słowo „Otwórz”.

 5. Aby otworzyć menu rozwijane Więcej poleceń, naciśnij kilka razy klawisz strzałki w prawo. Naciśnij klawisz Enter.

 6. Aby zaznaczyć polecenie Zaewidencjonuj, naciśnij kilka razy klawisz strzałki w dół. Naciśnij klawisz Enter.

 7. W wyświetlonym oknie dialogowym Zaewidencjonowywanie wpisz komentarz podsumowujący wprowadzone zmiany. Komentarze ewidencjonowania są szczególnie przydatne, jeśli nad plikiem pracuje kilka osób. Komentarze stają się częścią historii wersji pliku, co może być istotne w przypadku, gdy trzeba będzie przywrócić wcześniejszą wersję dokumentu.

 8. Naciśnij klawisz Enter. Edytowana wersja pliku zastąpi wersję przechowywaną w bibliotece dokumentów i zostanie zaewidencjonowana. Inne osoby mają teraz wgląd we wprowadzone zmiany i — o ile pozwalają im na to uprawnienia — mogą wyewidencjonować plik i samodzielnie go edytować.

Odrzucanie wyewidencjonowanych zmian

Jeśli nie chcesz wprowadzać albo zachowywać zmian w pliku, możesz odrzucić wyewidencjonowanie, dzięki czemu historia wersji się nie zmieni.

 1. Przejdź do biblioteki dokumentów w usłudze SharePoint Online.

 2. Aby przejść do listy folderów i plików, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat „Nagłówki kolumn”.

 3. Aby poruszać się po liście i wybrać odpowiedni plik, naciskaj klawisz strzałki w dół lub w górę. Jeśli plik znajduje się w podfolderze, wybierz ten folder, a następnie naciśnij klawisz Enter. Wybierz plik, który został wyewidencjonowany.

 4. Aby przejść do paska menu, naciśnij kilka razy klawisze Shift+Tab, aż usłyszysz słowo „Otwórz”.

 5. Naciśnij kilka razy klawisz strzałki w prawo, aż usłyszysz słowa „Więcej poleceń”, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 6. Aby zaznaczyć polecenie Odrzuć wyewidencjonowanie, naciśnij kilka razy klawisz strzałki w dół. Naciśnij klawisz Enter.

 7. Zostanie wyświetlony monit z pytaniem, czy na pewno chcesz utracić wszystkie zmiany wprowadzone w dokumencie. Jeśli masz pewność, przejdź klawiszem Tab do przycisku Odrzuć wyewidencjonowanie i naciśnij klawisz Enter. Wszelkie zmiany wprowadzone w dokumencie zostaną odrzucone, a plik pozostanie zapisany w tej samej niezmienionej wersji co przed wyewidencjonowaniem. Inne osoby mają teraz wgląd we wprowadzone zmiany i — o ile pozwalają im na to uprawnienia — mogą wyewidencjonować plik i samodzielnie go edytować.

Zobacz też

Przekazywanie plików do biblioteki dokumentów w usłudze SharePoint Online za pomocą czytnika zawartości ekranu

Tworzenie widoku niestandardowego biblioteki dokumentów w usłudze SharePoint Online za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w usłudze SharePoint Online

Wprowadzenie do korzystania z czytnika zawartości ekranu w usłudze SharePoint Online z nowoczesną biblioteką dokumentów

Funkcje ułatwień dostępu w usłudze SharePoint Online

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×