Wyewidencjonowywanie i ewidencjonowanie plików oraz odrzucanie zmian w plikach w bibliotece

Wyewidencjonowywanie i ewidencjonowanie plików oraz odrzucanie zmian w plikach w bibliotece

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Jeśli chcesz wprowadzić zmiany w pliku w witrynie i chcesz upewnij się, że nikt jej edytowania, zapoznaj się z pliku. Jeśli plik wyewidencjonowany, można go edytować w trybie online lub offline i zapisać go — kilka razy, jeśli to konieczne. W tym temacie przedstawiono sposób wyewidencjonowywanie, ewidencjonowanie i Odrzuć zmiany wprowadzone do plików w bibliotekach programu SharePoint. Aby uzyskać odpowiedzi na często zadawane pytania, zobacz Najważniejsze pytania dotyczące wyewidencjonowywania, ewidencjonowania i wersji .

Klaster przycisków w sekcji Otwórz & wyewidencjonowanie na Wstążce plików

Po zakończeniu edytowania pliku i zaewidencjonowaniu go z powrotem w bibliotece inne osoby widzą wprowadzone przez Ciebie zmiany i mogą edytować ten plik, jeśli mają odpowiednie uprawnienie. Jeśli nie chcesz wprowadzać albo zapisywać zmian w pliku, możesz po prostu odrzucić wyewidencjonowanie, dzięki czemu historia wersji nie ulegnie zmianie.

Porada: Jeśli chcesz edytować dokument pakietu Office w tym samym czasie co inne osoby (zwanych również współtworzenia), nie Wyewidencjonuj dokument. Wystarczy go otworzyć i edytować. Zalecamy służące do włączenia przechowywania wersji dla biblioteki przede wszystkim, jednak na wypadek ktoś sprawia, że błąd później i chcesz przywrócić wcześniejszą wersję dokumentu. Aby uzyskać więcej informacji na temat Współtworzenie zobacz Współpraca nad dokumentami i Współtworzenie.

Gdy chcesz Wyewidencjonuj i Edytuj dokument, czy to działa w trybie online, lub pobrać, czy w następującej kolejności:

 • Zapoznaj się z dokumentu

 • Pobierz i Otwórz dokument w aplikacji online

 • Edytowanie dokumentu

 • Przekaż dokument lub zapisać go w przypadku aplikacji online

 • Zaznacz w dokumencie

Niektóre biblioteki są tak skonfigurowane, że wymagają wyewidencjonowywania plików. Jeśli wyewidencjonowanie jest wymagane, zostanie wyświetlony monit o wyewidencjonowanie wszystkich plików, które chcesz edytować. Po zakończeniu pracy z plikiem musisz ponownie go zaewidencjonować albo odrzucić wyewidencjonowanie.

Jeśli wyewidencjonowanie nie jest wymagane w danej bibliotece, nie musisz wyewidencjonowywać pliku, chyba że nie chcesz zezwolić innym osobom na jednoczesne edytowanie tego pliku razem z Tobą.

Porada: Jeśli zespół planowane użycie Współtworzenie, zalecamy włączenie co najmniej głównych przechowywanie wersji w bibliotece, na wypadek powoduje błąd i przekazywanie dokumentu o tej samej nazwie w bibliotece wszystkim w przypadku współtworzenia osoba. Dzięki temu utraty zmiany, można przywrócić poprzednią wersję dokumentu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Włączanie i konfigurowanie przechowywania wersji dla listy lub biblioteki .

 1. Przejdź do biblioteki, w której zapisano odpowiedni plik. Jeśli szukasz w widoku biblioteki na innej stronie, może być najpierw kliknij tytuł biblioteki. Na przykład może być konieczne kliknij pozycję dokumenty najpierw, aby przejść do biblioteki dokumentów.

 2. Zaznacz plik lub pliki, które chcesz wyewidencjonować i kliknij pozycję pliki, a następnie kliknij przycisk Wyewidencjonuj.

  Zapoznaj się z przycisk etykietka narzędzia Otwórz

  Uwagi: 

  • Kiedy plik jest wyewidencjonowany, ikony obok nazwy pliku jest częściowo objęte zieloną strzałkę skierowaną w dół icon image . Informuje to możesz lub innej osoby, że plik został wyewidencjonowany. Wskaż ikonę dowolny plik wyewidencjonowany, widać nazwę dokumentu i nazwę osoby, która go wyewidencjonował.

Gdy wyewidencjonowywanie dokumentu nadal należy otworzyć plik, pobierz go lub edytowanie go w trybie online. Po zapoznaniu się z dokumentem, określa tylko go tak tylko Zrób coś z plikiem. Jeśli chcesz go wyświetlić, kliknij dwukrotnie nazwę dokumentu, aby otworzyć go w usłudze Office 365.

Gdy niezalecane, może teoretycznie wyewidencjonowaniu pliku i pozostaw wyewidencjonowania czas nieokreślony aby nikt jej zmieniać. Istnieją jednak lepsze sposoby to zrobić. Uniemożliwianie edytowania pliku, ale nadal udostępnić go, nadaj tej osoby lub grupowanie widoku tylko praw, które możesz robić, gdy udostępniasz początkowo. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Udostępnianie pomysłów, witryn i zawartości .

Wyewidencjonowanie pliku plik tylko został oznaczony jako wyewidencjonowany. Do momentu rzeczywistego Pobierz go lub edytować w trybie online, nic się nie dzieje do tego pliku. Można edytować w aplikacji online, takiej jak program Excel lub Word online lub pobrać plik na dysku lokalnym, aby pracować w trybie offline.

Aby otworzyć dokument w trybie online bez pobierania, wykonaj następujące czynności:

Otwieranie usługi zaznaczone się dokumentu w trybie online w usłudze Office 365

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij prawym przyciskiem myszy dokument, a następnie kliknij przycisk "Otwórz w aplikacji Word Web App" lub innego odpowiedniego usługi Office 365 online programu (program Excel, PowerPoint itd.).

  • Kliknij wielokropek (...) obok dokumentu, ponownie kliknij wielokropek (...), a następnie kliknij przycisk Otwórz w aplikacji Word Web App (lub odpowiedni program Office 365.)

 2. Po wykonaniu tych czynności, Zapisz plik lub zamknij aplikację (aplikacje usługi Office 365 automatycznie Zapisz).

 3. Zaewidencjonowanie pliku.

Aby pobrać pliki, wykonaj następujące czynności:

Pobieranie programu zaznaczone pliku

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij prawym przyciskiem myszy dokument, a następnie kliknij przycisk Pobierz.

  • Zaznacz plik, a następnie kliknij Pobierz kopię, na Wstążce plików.

  • Kliknij wielokropek (...), kliknij ponownie przycisk elipsa (...), a następnie kliknij Pobierz kopię.,

 2. U dołu przeglądarki kliknij przycisk Zapisz. Kliknij przycisk Otwórz lub Otwórz Folder, aby wyświetlić plik po pobraniu. Domyślnie plik zostaną umieszczone w folderze — pliki do pobrania.

Pliki i wszelkie zmiany wprowadzone w nich nie będą dostępne dla współpracowników, dopóki ponownie zaewidencjonujesz plików w bibliotece.

Jeśli pobrany dokument, aby pracować lokalnie, chcesz przekazać go przed sprawdzeniem jej. w programie. Zobacz przekazywanie plików do biblioteki , aby dowiedzieć się, jak to zrobić.

 1. Przejdź do biblioteki, w której zapisano odpowiedni plik. Jeśli szukasz w widoku biblioteki na innej stronie, może być najpierw kliknij tytuł biblioteki. Na przykład może być konieczne kliknij pozycję dokumenty najpierw, aby przejść do biblioteki dokumentów.

 2. Wybierz plik lub pliki, które chcesz zaewidencjonować, kliknij pozycję pliki, a następnie kliknij przycisk Zaewidencjonuj.

  Sprawdź dokument w etykietce narzędzia i przycisk
 3. Jeśli chcesz wykonać ewidencjonowanie pośrednie, dzięki czemu można kontynuować pracę nad plikiem, kliknij przycisk Tak w obszarze Zachowaj wyewidencjonowanie. W przeciwnym razie pozostaw bez zaznaczone.

  Okno dialogowe Zaewidencjonowywanie

 4. W obszarze Komentarze dodaj komentarz z opisem wprowadzonych zmian. Ten krok jest opcjonalny, ale zalecany jako najlepsze rozwiązanie. Komentarze dotyczące zaewidencjonowania są szczególnie pomocne w sytuacjach, gdy nad jednym plikiem pracuje kilka osób. Co więcej, jeśli w danej organizacji są śledzone wersje, komentarz staje się częścią historii wersji, co może się przydać w przyszłości, kiedy zaistnieje konieczność przywrócenia wcześniejszej wersji pliku.

 5. Kliknij przycisk OK. Kiedy plik zostanie ponownie zaewidencjonowany, zielona strzałka zniknie z ikony pliku.

Jeśli po wyewidencjonowaniu pliku nie wprowadzisz w nim zmian lub wprowadzisz zmiany, których nie chcesz zachować, możesz po prostu odrzucić wyewidencjonowanie, zamiast zapisywać plik. Jeśli w organizacji są śledzone wersje, po każdym ponownym zaewidencjonowaniu pliku w bibliotece jest tworzona nowa wersja pliku. Odrzucając wyewidencjonowanie, możesz zapobiec tworzeniu nowych wersji, jeśli w pliku nie zostały wprowadzone żadne zmiany.

 1. Przejdź do biblioteki, w której zapisano odpowiedni plik. (Jeśli masz wyświetlony widok tej biblioteki na innej stronie, może być konieczne uprzednie kliknięcie tytułu biblioteki. Na przykład może być konieczne uprzednie kliknięcie tytułu Dokumenty w celu przejścia do biblioteki Dokumenty).

 2. Wybierz plik lub pliki, które chcesz odrzucić zmiany, kliknij pozycję pliki, a następnie kliknij przycisk Odrzuć wyewidencjonowanie.
  Usługa SPO dokumentu Odrzuć wyewidencjonowanie przycisk

 3. Kliknij pozycję przycisk OK, aby zakończyć odrzucanie wyewidencjonowanie. Zielona strzałka znika z ikony pliku, kiedy plik jest zaewidencjonowany ponownie.

Zazwyczaj użytkowników programu SharePoint sprawdza dokumenty i zmniejszanie w odpowiedzialny manor. Jednak jeśli ktoś sprawdza się dokumentu i w firmie lub przechodzi na urlop, można uniemożliwić innym użytkownikom, którzy chcą pracować nad plikami. Jeśli masz uprawnienia Pełna kontrola, możesz sprawdzić, czy pliku, w której został wyewidencjonowany przez innego użytkownika. Aby to zrobić, wykonaj następujące czynności:

 1. Jeśli masz uprawnienia Pełna kontrola, postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zaewidencjonować plik.

 2. Po kliknięciu przycisku OK w oknie dialogowym wyboru zostanie wyświetlony okno dialogowe z ostrzeżeniem, że plik został wyewidencjonowany przez innego użytkownika. Kliknij przycisk OK, jeśli chcesz zastąpić i jego zaewidencjonowania.

  Zrzut ekranu przedstawiający ostrzeżenie dotyczące sprawdzania w innym pliku użytkowników

Jeśli chcesz uzyskać dostęp do pliku, ale jest wyewidencjonowany, możesz wyświetlić użytkownika, który ma on wyewidencjonowany Aby skontaktować się z nim. Aby zobaczyć użytkownika, umieść wskaźnik myszy kursor myszy na ikonę dokumentu, aby przejść etykietce narzędzia podręcznym zawierającą nazwę użytkownika, który został wyewidencjonowany.

podręczne, gdy wskaźnik myszy na ikonie dokumentu

Możesz sprawdzić plików w pojedynczo lub w serii. Po zaznaczeniu wielu plików w one wszystkie mają takie same ustawienia dla zachowywania wyewidencjonowania lub komentarze. Wykonaj poniższe czynności.

 1. W bibliotece dokumentów zaznacz wszystkie pliki, który chcesz zaewidencjonować, klikając na znacznik wyboru z lewej strony dokumentu ikona.

  trzy wyewidencjonowany wybranych plików
 2. Kliknij kartę pliki, a następnie kliknij polecenie Zaewidencjonuj. Jeśli wybrano wszystkie pliki, które nie są wyewidencjonowane, zostanie wyświetlony komunikat z ostrzeżeniem.

  Sprawdź dokument w etykietce narzędzia i przycisk
 3. Jeśli chcesz wykonać ewidencjonowanie pośrednie, dzięki czemu można kontynuować pracę nad plikiem, kliknij przycisk Tak w obszarze Zachowaj wyewidencjonowanie. W przeciwnym razie pozostaw bez zaznaczone.

  Okno dialogowe Zaewidencjonowywanie

 4. W obszarze komentarze Dodaj komentarz, który opisuje wprowadzone zmiany. Ten komentarz będzie używana dla wszystkich plików, które już ewidencjonowania.

 5. Kliknij przycisk OK. Kiedy plik zostanie ponownie zaewidencjonowany, zielona strzałka zniknie z ikony pliku.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×