Wydajność migracji w usłudze Office 365 i najważniejsze wskazówki

Istnieje wiele ścieżek migracji danych z lokalnej organizacji poczty e-mail do usługi Microsoft Office 365. Podczas planowania migracji do usługi Office 365 często pojawia się pytanie, jak zwiększyć wydajność migracji danych i zoptymalizować szybkość migracji.

Uwaga: Podane w tym temacie informacje o wydajności nie mają zastosowania do usługi Office 365 w ramach dedykowanych planów subskrypcji. Aby uzyskać więcej informacji na temat planów dedykowanych, zobacz Opisy usług w ramach planów dedykowanych usługi Office 365.

W tym temacie

Omówienie migrowania poczty e-mail do usługi Office 365

Usługa Office 365 obsługuje kilka metod migracji poczty e-mail oraz danych kalendarzy i kontaktów z istniejącego środowiska obsługi wiadomości do usługi Office 365, jak opisano w temacie Sposoby migrowania wielu kont e-mail do usługi Office 365.

Aby uzyskać więcej informacji na temat łączności sieciowej i wydajności usługi Office 365, zobacz Planowanie sieci i dostosowywanie wydajności dla usługi Office 365.

Często używane metody migracji

Metoda migracji

Opis

Zasoby

Migracja IMAP (Internet Message Access Protocol)

Za pomocą centrum administracyjnego programu Exchange lub powłoki zarządzania serwerem Exchange możesz przeprowadzić migrację zawartości skrzynek pocztowych użytkowników z systemu obsługi wiadomości IMAP do ich skrzynek pocztowych usługi Office 365. Dotyczy to również migracji skrzynek pocztowych z innych hostowanych usług poczty e-mail, takich jak Gmail lub Yahoo Mail.

Migrowanie skrzynek pocztowych IMAP do usługi Office 365

Migracja jednorazowa

W ramach migracji jednorazowej przeprowadzasz migrację wszystkich lokalnych skrzynek pocztowych do usługi Office 365 w ciągu kilku dni. Użyj migracji jednorazowej, jeśli planujesz przenieść całą swoją organizację poczty e-mail do usługi Office 365 i zarządzać kontami użytkowników w usłudze Office 365. Przy użyciu migracji jednorazowej możesz przenieść maksymalnie 2000 skrzynek pocztowych z lokalnej organizacji programu Exchange do usługi Office 365. Zalecana liczba skrzynek pocztowych to jednak 150   . W przypadku większej liczby skrzynek pocztowych wydajność migracji ulegnie obniżeniu. Zmigrowane również zostaną kontakty pocztowe i grupy dystrybucyjne z Twojej lokalnej organizacji programu Exchange.

Migracja jednorazowa do usługi Office 365

Migracja etapowa

Użyj migracji etapowej, jeśli docelowo planujesz przenieść wszystkie skrzynki pocztowe Twojej organizacji do usługi Office 365. W ramach migracji etapowej migrujesz partie lokalnych skrzynek pocztowych do usługi Office 365 w ciągu kilku tygodni lub miesięcy.

Co należy wiedzieć o etapowej migracji poczty e-mail do usługi Office 365

Wdrożenie hybrydowe

Wdrożenie hybrydowe umożliwia organizacjom rozszerzenie zaawansowanego środowiska obsługi wiadomości i kontroli administracyjnej w istniejącej lokalnej organizacji programu Exchange do chmury. Wdrożenie hybrydowe zapewnia niezawodny wygląd i sposób działania pojedynczej organizacji programu Exchange w lokalnym programie Exchange Server 2013 lub Microsoft Exchange Server 2010 oraz usłudze Office 365. Ponadto wdrożenie hybrydowe może być etapem pośrednim w pełnym przejściu do organizacji usługi Office 365.

Wdrożenia hybrydowe programu Exchange Server 2013

Migracja z platform innych firm

Dostępnych jest wiele narzędzi innych firm. Umożliwiają one migrację wiadomości e-mail z platform poczty e-mail, takich jak IBM Lotus Notes i Novell GroupWise, przy użyciu różnych protokołów i metod.

Poniżej przedstawiono oferowanych przez inne firmy i partnerów kilka narzędzi do migracji, którzy mogą pomóc w migracjach programu Exchange z platform innych firm:

 • Binary Tree   Dostawca migracji systemów obsługi wiadomości między różnymi platformami i oprogramowania do obsługi współistnienia, który oferuje produkty do analizy współistnienia i migracji między lokalnymi i internetowymi korporacyjnymi środowiskami obsługi wiadomości i współpracy opartymi na oprogramowaniu IBM Lotus Notes i Domino oraz programami Exchange i SharePoint.

 • BitTitan   Dostawca rozwiązań do migracji do usługi Office 365.

 • Metalogix   Dostawca rozwiązań do migracji do usług Office 365 i SharePoint Online.

 • SkyKick Dostawca zautomatyzowanych rozwiązań do migracji, które umożliwiają przenoszenie lokalnego programu Exchange, usługi Gmail, kont POP3 i IMAP oraz oprogramowania Lotus Notes do usługi Office 365. Kompleksowe narzędzia do migracji pomagają partnerom w fazach projektu migracji obejmujących sprzedaż, planowanie, migrację, zarządzanie i pomoc techniczną u klienta.

 • TransVault   Dostawca rozwiązań do migracji do usługi Office 365.

Wydajność metod migracji

W poniższej tabeli porównano zaobserwowaną wydajność różnych metod migracji skrzynek pocztowych i ich danych do usługi Office 365. Te wyniki określono na podstawie testów wewnętrznych i rzeczywistych migracji u klientów do usługi Office 365.

Ważne: Ze względu na różnice dotyczące sposobu i czasu przeprowadzania tych migracji uzyskana przez Ciebie szybkość migracji może być mniejsza lub większa.

Metoda migracji

Ograniczanie użytkowników usługi Office 365

Ograniczanie usług objętych migracją do usługi Office 365

Ograniczanie zasobów usługi Office 365 na podstawie kondycji

Zaobserwowana średnia przepływność na godzinę i na klienta (jeśli ma to zastosowanie)

Migracja IMAP

Nie

Tak

Tak

10-14 gigabajtów (GB) (współbieżność: 20)

Migracja jednorazowa

Nie

Tak

Tak

10-14 GB (współbieżność: 20)

Migracja etapowa

Nie

Tak

Tak

10-14 GB (współbieżność: 20)

Migracja hybrydowa

Nie

Tak

Tak

10–14 GB na lokalny serwer dostępu klienta programu Exchange 2013 lub 2010 (usługi replikacji skrzynek pocztowych programu Microsoft Exchange (usługi MRSProxy)) z 20 współbieżnymi przeniesieniami1

Migracja MAPI z platform innych firm

Tak

Nie

Tak

4-12 GB (współbieżność: 20) 2

Migracja usług sieci Web programu Exchange innych firm

Nie

Tak

Tak

5-10 GB (współbieżność: 20) 3

Przekazywanie klientów (z plików pst programu Outlook)

Tak

Nie

Tak

0,5 GB

1Zaobserwowana przepływność przenoszenia pojedynczych skrzynek pocztowych należy do zakresu 0,3–1 GB/godzinę. Wskaźnik przepływności wyższy niż 1000 MB/godzinę na skrzynkę pocztową można uzyskać w sieci zapewniającej utrzymanie mniejszego niż 2 procent czasu wstrzymania na skutek błędów przejściowych i opóźnień sieciowych niższych niż 100 ms. Aby zwiększyć szybkość migracji danych, można zastosować więcej równoczesnych migracji skrzynek pocztowych. Przepływność przenoszenia pojedynczych skrzynek pocztowych zmniejszy się po osiągnięciu maksymalnej wydajności sprzętu na lokalnym serwerze dostępu klienta (usługi MRSProxy) i w przypadku niewystarczającej przepustowości sieciowej lub zbyt dużych opóźnień sieciowych. Aby zwiększyć szybkość migracji, rozważ dodanie większej liczby serwerów lub tymczasowe poprawienie łączności sieciowej.

2Zaobserwowana przepływność pojedynczych migracji MAPI należy do zakresu 0,1-0,5 GB/godzinę. Aby zwiększyć szybkość migracji danych, można zastosować więcej równoczesnych migracji. Przepływność pojedynczych migracji MAPI zmniejszy się po osiągnięciu maksymalnej wydajności na serwerach lokalnych lub w sieci.

3Zaobserwowana przepływność pojedynczych migracji usług sieci Web programu Exchange należy do zakresu 0,2–0,5 GB/godzinę. Aby zwiększyć szybkość migracji danych, można zastosować więcej równoczesnych migracji. Na przykład w przypadku 20 współbieżnych migracji ogólna przepływność należy do zakresu 4-10 GB/godzinę. Przepływność pojedynczych migracji usług sieci Web programu Exchange zmniejszy się po osiągnięciu maksymalnej wydajności na serwerach lokalnych lub w sieci.

Czynniki wpływające na wydajność migracji

W przypadku migracji poczty e-mail istnieje kilka typowych czynników, które mogą wpływać na wydajność migracji.

Typowe czynniki wpływające na wydajność migracji

Poniższa tabela zawiera listę typowych czynników wpływających na wydajność migracji. Więcej szczegółowych informacji podano w sekcjach opisujących poszczególne metody migracji.

Czynnik

Opis

Przykład

Źródło danych

Urządzenie lub usługa hostująca dane do migracji. Wiele ograniczeń może dotyczyć źródła danych ze względu na specyfikacje sprzętu, obciążenie pracą wykonywaną przez użytkowników końcowych oraz wewnętrzne zadania konserwacji.

W usłudze Gmail istnieje ograniczenie ilości danych, jakie można wyodrębnić w określonym czasie.

Typ i gęstość danych

Ze względu na unikatowy charakter firm klientów typ i zestawienie elementów poczty w skrzynkach pocztowych będą znacznie się różnić.

Jedna skrzynka pocztowa o rozmiarze 4 GB zawierająca 400 elementów z załącznikami po 10 MB zostanie zmigrowana szybciej niż jedna skrzynka pocztowa o rozmiarze 4 GB zawierająca 100 000 mniejszych elementów.

Serwer migracji

W wielu rozwiązaniach do migracji jest używany pośredniczący serwer lub stacja robocza

Klienci często używają maszyny wirtualnej o niskiej wydajności do hostowania usługi MRSProxy na potrzeby wdrożeń hybrydowych lub migracji niehybrydowych komputerów klienckich.

Aparat migracji

Aparat migracji danych, który jest odpowiedzialny za pobieranie danych z serwera źródłowego, konwertuje dane w razie potrzeby, przesyła dane przez sieć i umieszcza dane skrzynce pocztowej usługi Office 365.

Usługa MRSProxy ma swoje własne funkcje i ograniczenia.

Lokalne urządzenia sieciowe

Wydajność całej sieci — od źródła danych do serwerów dostępu klienta usługi Exchange Online — wpływa na wydajność migracji.

Konfiguracja i specyfikacje zapory w organizacji lokalnej.

Usługa Office 365

Usługa Office 365 zawiera wbudowaną obsługę i funkcje zarządzania obciążeniem pracą migracji.

Zasady ograniczania użytkowników zawierają ustawienia domyślne i ograniczają ogólną maksymalną szybkość transferu danych.

Czynniki wpływające na wydajność sieci

W tej sekcji opisano najważniejsze wskazówki dotyczące zwiększania wydajności sieci podczas migracji. Jest to opis ogólny, ponieważ największy wpływ na wydajność sieci podczas migracji mają usługodawcy internetowi i sprzęt innych firm.

Użyj Analizatora programu Exchange, aby uzyskać bardziej szczegółowy opis Twojej łączności sieciowej z usługą Office 365. Aby uruchomić testy Analizatora programu Exchange w Asystencie odzyskiwania i pomocy technicznej, wybierz pozycję Zaawansowana diagnostyka > Exchange Online > Sprawdź łączność sieciową usługi Exchange Online > Tak. Aby dowiedzieć się więcej na temat Asystenta odzyskiwania i pomocy technicznej, zobacz Rozwiązywanie problemów z programem Outlook i usługą Office 365 przy użyciu Asystenta odzyskiwania i pomocy technicznej dla usługi Office 365.

Czynnik

Opis

Najważniejsze wskazówki

Wydajność sieci

Czas potrzebny do migracji skrzynek pocztowych do usługi Office 365 zależy od dostępnej i maksymalnej wydajności sieci.

 • Zidentyfikuj dostępną wydajność sieci i ustal maksymalną wydajność przekazywania.

 • Skontaktuj się z swoim usługodawcą internetowym, aby potwierdzić przydzieloną przepustowość i uzyskać szczegółowe informacje dotyczące ograniczeń, takich jak całkowita ilość danych, które można przesłać w danym okresie.

 • Za pomocą narzędzi oceń rzeczywistą wydajność sieci. Pamiętaj, aby przetestować całkowity przepływ danych — od lokalnego źródła danych do serwerów bramy centrum danych firmy Microsoft.

 • Zidentyfikuj inne obciążenia w sieci (na przykład narzędzia do wykonywania kopii zapasowej i zaplanowanej konserwacji), które mogą wpływać na wydajność sieci.

Stabilność sieci

Szybka sieć nie zawsze umożliwia szybką migrację. Jeśli sieć jest niestabilna, przesyłanie danych trwa dłużej z powodu korekcji błędów. W zależności od typu migracji korekcja błędów może znacząco wpłynąć na wydajność migracji.

Problemy ze sprzętem sieciowym i sterownikami są częstą przyczyną problemów ze stabilnością sieci. We współpracy z dostawcami sprzętu przeanalizuj posiadane urządzenia sieciowe oraz zastosuj najnowsze sterowniki i aktualizacje oprogramowania zalecane przez dostawców.

Opóźnienia w sieci

Funkcja wykrywania nieautoryzowanego dostępu skonfigurowana w zaporze sieciowej często powoduje znaczące opóźnienia w sieci i wpływa na wydajność migracji.

Podczas migracji danych do skrzynek pocztowych usługi Office 365 jest używane połączenie z Internetem. Opóźnienia w Internecie wpływają na ogólną wydajność migracji.

Ponadto użytkownicy w tej samej firmie mogą mieć skrzynki pocztowe w chmurze, które znajdują się w centrach danych w różnych lokalizacjach geograficznych. Zależnie od usługodawcy internetowego klienta mogą występować wahania wydajności migracji.

 • Oceń opóźnienia w sieci w przypadku połączeń ze wszystkimi potencjalnymi centrami danych firmy Microsoft i upewnij się, że wyniki są spójne. Zapewni to również spójną obsługę użytkowników końcowych. We współpracy ze swoim usługodawcą internetowym rozwiąż problemy związane z Internetem.

 • Dodaj adresy IP serwerów centrów danych firmy Microsoft do listy dozwolonych. Możesz także określić, że cały ruch związany z migracją ma być pomijany w zaporze sieciowej. Aby uzyskać więcej informacji o zakresach adresów IP usługi Office 365, przeczytaj artykuł Adresy URL i zakresy adresów IP usługi Office 365.

Aby uzyskać bardziej szczegółową analizę migracji w danym środowisku, zapoznaj się z wpisem w blogu dotyczącym analizy przenoszenia. Wpis ten zawiera skrypt ułatwiający analizowanie żądań przeniesienia.

Ograniczanie usługi Office 365

Usługa Office 365 korzysta z różnych mechanizmów ograniczania, aby zapewnić bezpieczeństwo i dostępność usług. Następujące trzy typy ograniczania mogą wpłynąć na wydajność migracji:

 • Ograniczanie użytkowników

 • Ograniczanie usług objętych migracją

 • Ograniczanie zasobów na podstawie kondycji

Uwaga: Podane trzy typy ograniczania usługi Office 365 nie wpływają na wszystkie metody migracji.

Ograniczanie użytkowników usługi Office 365

Ograniczanie użytkowników wpływa na większość narzędzi do migracji oferowanych przez inne firmy oraz na metodę migracji przez przekazywanie z klienta. W tych metodach dane skrzynek pocztowych są migrowane do skrzynek pocztowych usługi Office 365 przy użyciu protokołów dostępu klienta, takich jak RPC przez HTTP. Te narzędzia są używane do migrowania danych z takich platform, jak IBM Lotus Domino i Novell GroupWise.

Ograniczanie użytkowników to najbardziej restrykcyjna metoda ograniczania w usłudze Office 365. Ponieważ ograniczanie użytkowników jest konfigurowane dla indywidualnych użytkowników końcowych, wszelkie użytkowanie na poziomie aplikacji szybko prowadzi do przekroczenia zasad ograniczania i spowalnia migrację danych.

Ograniczanie usług objętych migracją do usługi Office 365

Ograniczanie usług objętych migracją wpływa na wszystkie narzędzia do migracji do usługi Office 365. Ograniczanie usług objętych migracją umożliwia zarządzanie współbieżnością migracji i alokacją zasobów usług w rozwiązaniach migracji do usługi Office 365.

Ograniczanie usług objętych migracją wpływa na migracje wykonywane przy użyciu następujących metod migracji:

 • Migracja IMAP

 • Migracja jednorazowa programu Exchange

 • Migracja etapowa programu Exchange

 • Migracje hybrydowe (przeniesienia oparte na usłudze MRSProxy w środowisku hybrydowym)

Przykładem ograniczania usług objętych migracją jest sterowanie liczbą skrzynek pocztowych, które są jednocześnie migrowane podczas prostych migracji programu Exchange i migracji IMAP. Wartość domyślna to 10. Oznacza to, że w dowolnej określonej chwili migrowanych jest maksymalnie 10 skrzynek pocztowych ze wszystkich partii migracji. Możesz zwiększyć liczbę współbieżnych migracji skrzynek pocztowych dla partii migracji w Panelu sterowania programu Exchange lub programie Windows PowerShell. Aby dowiedzieć się więcej o optymalizowaniu tego ustawienia, zobacz Zarządzanie partiami migracji w usłudze Office 365.

Ograniczanie zasobów usługi Office 365 na podstawie kondycji

Wszystkie metody migracji podlegają zarządzaniu ograniczaniem dostępności, ale ograniczanie usługi Office 365 nie wpływa na migracje do usługi Office 365 w takim stopniu jak inne typy ograniczania opisane wcześniej.

Ograniczanie zasobów oparte na kondycji to najmniej agresywna metoda ograniczania. Jest ono stosowane, aby zapobiec problemom z dostępnością usługi, które mogłyby wpływać na użytkowników końcowych i krytyczne operacje usługi.

Zanim wydajność usługi obniży się do poziomu powodującego obniżenie wydajności obsługi użytkowników końcowych, migracja hybrydowa zostanie wstrzymana do czasu, aż wydajność zostanie przywrócona i usługa powróci do poziomu poniżej progu ograniczania.

Poniżej przedstawiono przykłady zaczerpnięte z raportu zawierającego statystyki migracji programu Exchange. Zawierają one wpisy rejestrowane w przypadku przekroczenia progu ograniczania usługi.

 • 25-01-2012 00:56:01 [BL2PRD0410CA012] Postęp kopiowania: 723/1456 wiadomości, 225,8 MB (236732045 B)/416,5 MB (436712733 B).

  25-01-2012 00:57:53 [BL2PRD0410CA012] Przenoszenie skrzynki pocztowej „/o=ExchangeLabs/ou=Grupa administracyjna programu Exchange (FYDIBOHF23SPDLT)/cn=Adresaci/cn=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx” zostało wstrzymane, ponieważ ograniczenie OgraniczenieReplikacjiPrzenoszeniaDanych nie jest spełnione dla bazy danych „NAMPRD04DG031-db081” (agent ReplikacjaBazyDanychSkrzynekPocztowych). Przyczyna niepowodzenia: Baza danych edbf0766-1f2a-4552-9115-bb3a53a8380b nie spełnia warunku ograniczającego DrugieCentrumDanych. Nie są dostępne żadne pozbawione błędów kopie bazy danych. Oczekiwanie do 25-01-2012 1:27:53.

  25-01-2012 00:58:24 [BL2PRD0410CA012] Żądanie nie jest już wstrzymane i będzie kontynuowane.

  2017-06-30 00:03:58 [CY4PR19MB0056] Rezygnowanie z zadania z powodu dużych opóźnień spowodowanych niekorzystną kondycją serwera lub ograniczeniami budżetowymi. Stan ograniczania żądania „StalledDueToTarget_DiskLatency”.

Rozwiązanie i ćwiczenie   

W przypadku wystąpienia podobnej sytuacji poczekaj na udostępnienie zasobów usługi Office 365.

Czynniki wpływające na wydajność i najważniejsze wskazówki dotyczące migracji wdrożeń niehybrydowych

W tej sekcji opisano czynniki wpływające na migracje przeprowadzane przy użyciu jednej z metod migracji: IMAP, jednorazowej lub etapowej. Podano w niej też najważniejsze wskazówki dotyczące zwiększania wydajności migracji.

Czynnik 1: Źródło danych

W poniższej tabeli opisano, jaki wpływ na migrację mają serwery źródłowe w bieżącej organizacji poczty e-mail, oraz podano najważniejsze wskazówki dotyczące ograniczania tego wpływu na migrację.

Lista kontrolna

Opis

Najważniejsze wskazówki

Wydajność systemu

Wyodrębnianie danych jest zadaniem powodującym duże obciążenie. System źródłowy musi mieć wystarczające zasoby, takie jak procesor i pamięć, aby zapewnić optymalną wydajność migracji. Podczas migracji system źródłowy często pracuje z wydajnością bliską maksymalnej wydajności potrzebnej do obsługi zwykłego obciążenia powodowanego przez użytkowników końcowych. Jeśli zasoby systemu są niewystarczające, dodatkowe obciążenie spowodowane migracją może mieć wpływ na użytkowników końcowych.

Monitoruj wydajność systemu podczas pilotażowego testu migracji. Jeśli system jest zajęty, nie zaleca się stosowania agresywnego harmonogramu migracji w danym systemie ze względu na możliwe opóźnienie migracji i problemy z dostępnością usług. Jeśli to możliwe, zwiększ wydajność systemu źródłowego, dodając zasoby sprzętowe i zmniejszając obciążenie systemu przez przeniesienie zadań i użytkowników na inne serwery, które nie uczestniczą w migracji.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz:

W przypadku migracji z lokalnej organizacji programu Exchange, która korzysta z wielu serwerów skrzynek pocztowych, zaleca się utworzenie listy użytkowników migracji równomiernie uwzględniającej poszczególne serwery skrzynek pocztowych. Zależnie od wydajności poszczególnych serwerów można dodatkowo dostosować tę listę w celu zmaksymalizowania przepływności.

Jeśli na przykład serwer A ma dostępność zasobów o 50 procent większą niż serwer B, wskazane jest, aby liczba użytkowników z serwera A w tej samej partii migracji była o 50 procent większa. Podobne wskazówki można stosować w przypadku innych systemów źródłowych. Przeprowadź migrację w czasie, gdy serwery mają maksymalną dostępność zasobów, na przykład po godzinach pracy lub w weekendy i święta.

Zadania wewnętrzne

Inne zadania wewnętrzne, które są uruchomione podczas migracji. Ponieważ zaleca się przeprowadzanie migracji po godzinach pracy, migracja często powoduje konflikt z innymi zadaniami konserwacji uruchomionymi na serwerach lokalnych, takimi jak wykonywanie kopii zapasowej danych.

Przejrzyj inne zadania systemowe, które mogą być uruchomione podczas migracji. Zaleca się przeprowadzanie migracji danych, gdy nie są uruchomione żadne inne zadania mocno obciążające zasoby.

Uwaga      W przypadku klientów korzystających z lokalnego programu Exchange typowe zadania wewnętrzne obejmują rozwiązania do wykonywania kopii zapasowych i konserwację magazynu programu Exchange.

Zasady ograniczania

Typowym rozwiązaniem jest ochrona systemów poczty e-mail za pomocą zasad ograniczania określających limit szybkości i ilości danych, jakie można wyodrębnić z systemu w danym czasie.

Sprawdź, jakie zasady ograniczania są wdrożone w danym systemie poczty e-mail. Na przykład w usłudze Google Mail istnieje ograniczenie ilości danych, jakie można wyodrębnić w określonym czasie.

W zależności od wersji program Exchange udostępnia zasady ograniczające dostęp z użyciem protokołu IMAP do lokalnego serwera poczty (używane w przypadku migracji IMAP) oraz dostęp za pośrednictwem protokołu RPC przez HTTP (używany w przypadku jednorazowej migracji programu Exchange i etapowej migracji programu Exchange).

Aby sprawdzić ustawienia ograniczania w organizacji programu Exchange 2013, uruchom polecenie cmdlet Get-ThrottlingPolicy. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zarządzanie obciążeniem pracą programu Exchange.

Aby uzyskać więcej informacji na temat ograniczania protokołu IMAP, zobacz Migrowanie skrzynek pocztowych IMAP do usługi Office 365

Aby uzyskać więcej informacji na temat ograniczania protokołu RPC przez HTTP, zobacz:

Czynnik 2: Serwer migracji

Migracje IMAP, jednorazowe i etapowe to inicjowane w chmurze metody migracji polegające na pobieraniu danych, więc nie jest potrzebny dedykowany serwer migracji. Jednak hosty protokołów obsługujących łączność z Internetem (IMAP albo RPC przez HTTP) działają jako serwer migracji podczas migrowania skrzynek pocztowych i ich danych do usługi Office 365. Dlatego czynniki wpływające na wydajność migracji i najważniejsze wskazówki, które opisano w poprzedniej sekcji dotyczącej źródłowego serwera danych dla bieżącej organizacji poczty e-mail, dotyczą także granicznych serwerów internetowych. W przypadku organizacji korzystających z programów Exchange 2007, Exchange 2010 i Exchange 2013 serwer dostępu klienta działa jako serwer migracji.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz:

Czynnik 3: Aparat migracji

Migracja IMAP oraz jednorazowa i etapowa migracja programu Exchange są wykonywane przy użyciu pulpitu nawigacyjnego Migracja na stronie Centrum administracyjne programu Exchange. Podlega on ograniczaniu usług objętych migracją w usłudze Office 365.

Rozwiązanie i ćwiczenie   

Klienci mogą teraz określać współbieżność migracji (np. liczbę jednocześnie migrowanych skrzynek pocztowych) za pomocą programu Windows PowerShell. Wartością domyślną jest 20. Po utworzeniu partii migracji można zwiększyć tę liczbę do wartości maksymalnej 100, używając następującego polecenia cmdlet programu Windows PowerShell.

Set-MigrationEndPoint <Identity> –MaxConcurrentMigrations <value between 1 and 100>

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zarządzanie partiami migracji w usłudze Office 365.

Uwaga: Jeśli źródło danych nie ma wystarczających zasobów do obsługi wszystkich połączeń, nie zaleca się stosować wysokiego poziomu współbieżności. Zacznij od niskiej wartości, takiej jak 10. Następnie zwiększaj tę liczbę, monitorując jednocześnie wydajność źródła danych, aby uniknąć problemów z dostępem użytkowników końcowych.

Czynnik 4: Sieć

Testy weryfikacyjne   

W zależności od metody migracji można użyć następujących testów weryfikacyjnych:

 • Migracje IMAP      Wstępnie wypełnij źródłową skrzynkę pocztową przykładowymi danymi. Następnie połącz się ze źródłową skrzynką pocztową z Internetu (spoza sieci lokalnej) za pomocą standardowego klienta IMAP poczty e-mail, takiego jak program Microsoft Outlook, i zmierz wydajność sieci, ustalając czas pobierania wszystkich danych ze źródłowej skrzynki pocztowej. Przepływność powinna być podobna do tej, jaką mogą uzyskać klienci za pomocą narzędzi do migracji IMAP w usłudze Office 365, przy założeniu, że nie ma żadnych innych ograniczeń.

 • Jednorazowa i etapowa migracja programu Exchange      Wstępnie wypełnij źródłową skrzynkę pocztową przykładowymi danymi. Następnie połącz się ze źródłową skrzynką pocztową z Internetu (spoza sieci lokalnej) za pomocą programu Outlook, używając protokołu RPC przez HTTP. Upewnij się, że nawiązujesz połączenie przy użyciu trybu buforowanego. Zmierz wydajność sieci, ustalając czas synchronizowania wszystkich danych ze źródłowej skrzynki pocztowej. Przepływność powinna być podobna do tej, jaką mogą uzyskać klienci za pomocą narzędzi do prostej migracji programu Exchange w usłudze Office 365, przy założeniu, że nie ma żadnych innych ograniczeń.

Uwaga: Podczas rzeczywistej migracji IMAP, migracji jednorazowej lub migracji etapowej programu Exchange występuje pewne dodatkowe obciążenie. Rzeczywista przepływność będzie jednak podobna do wyników tych testów weryfikacyjnych.

Czynnik 5: Usługa Office 365

Ograniczanie zasobów oparte na kondycji w usłudze Office 365 wpływa na migrację z użyciem natywnych narzędzi do migracji prostej usługi Office 365. Zobacz sekcję Ograniczanie przepustowości usługi Office 365 na podstawie kondycji zasobów.

Żądania przeniesienia w usłudze Office 365

Ogólne informacje dotyczące uzyskiwania informacji o stanie żądań przeniesienia zawiera artykuł Wyświetlanie właściwości żądań przeniesienia.

W usłudze Office 365, w przeciwieństwie do lokalnego programu Exchange 2010, kolejka migracji i zasoby usługi przydzielone dla migracji są współużytkowane przez dzierżawców. Wpływa to na sposób obsługi żądań przeniesienia na każdym etapie procesu przenoszenia.

Istnieją dwa typy żądań przeniesienia w usłudze Office 365:

 • Żądania wniesienia      Nowe operacje migracji klientów są uznawane za żądania wniesienia. Te żądania mają zwykły priorytet.

 • Wewnętrzne żądania przeniesienia w centrum danych      Są to żądania przeniesienia skrzynek pocztowych inicjowane przez zespoły obsługujące centrum danych. Te żądania mają niższy priorytet, ponieważ opóźnienie takiego żądania przeniesienia nie wpływa na obsługę użytkowników końcowych.

Potencjalny wpływ i opóźnienia w przypadku żądań przeniesienia mających stan „W kolejce” i „W toku”

 • Żądania przeniesienia umieszczone w kolejce      Ten stan określa, że operacja przenoszenia została umieszczona w kolejce i oczekuje na pobranie przez usługę replikacji skrzynek pocztowych programu Exchange. W przypadku żądań przeniesienia dotyczących programu Exchange 2003 użytkownicy nadal mogą na tym etapie uzyskiwać dostęp do swoich skrzynek pocztowych.

  Dwa czynniki wpływają na to, które żądanie pobierze usługa replikacji skrzynek pocztowych:

  • Priorytet      Umieszczone w kolejce żądania przeniesienia o wyższym priorytecie są pobierane przed żądaniami przeniesienia o niskim priorytecie. Dzięki temu żądania przeniesienia dotyczące migracji klienta zawsze są przetwarzane przed wewnętrznymi żądaniami przeniesienia w centrum danych.

  • Pozycja w kolejce      Jeśli żądania przeniesienia mają taki sam priorytet, usługa replikacji skrzynek pocztowych pobiera najpierw te żądania, które najwcześniej trafiły do kolejki. Ponieważ wielu klientów może migrować skrzynki pocztowe w tym samym czasie, normalne jest, że nowe żądania przeniesienia będą umieszczane w kolejce przed ich przetworzeniem.

   W wielu przypadkach podczas planowania migracji nie uwzględnia się czasu, przez jaki żądania dotyczące skrzynek pocztowych oczekują w kolejce przed ich przetworzeniem. W wyniku tego klientom nie jest przydzielana wystarczająca ilość czasu do ukończenia wszystkich planowanych migracji.

 • Żądania przeniesienia w toku      Ten stan określa, że operacja przenoszenia jest nadal wykonywana. Podczas przenoszenia skrzynki pocztowej w trybie online użytkownik nadal ma do niej dostęp. W przypadku przenoszenia skrzynek pocztowych użytkowników w trybie offline są one niedostępne.

  Gdy żądanie przeniesienia skrzynki pocztowej przechodzi do stanu „W toku”, priorytet nie ma już znaczenia i nowe żądania przeniesienia nie są przetwarzane do czasu wykonania istniejącego żądania przeniesienia „W toku”, nawet jeśli nowe żądanie przeniesienia ma wyższy priorytet.

Najważniejsze wskazówki

Planowanie      Jak wspomniano wcześniej, użytkownicy programu Exchange 2003 utracą możliwość dostępu podczas migracji hybrydowej, dlatego klienci korzystający z programu Exchange 2003 zazwyczaj przywiązują większą wagę do harmonogramu migracji i czasu jej trwania.

Planując liczbę skrzynek pocztowych do migracji w określonym czasie, rozważ następujące kwestie:

 • Uwzględnij czas oczekiwania żądania przeniesienia w kolejce. Oblicz ten czas w następujący sposób:

  (Łączna liczba skrzynek pocztowych do migracji) = ((Łączny czas) – (Średni czas oczekiwania w kolejce)) * (Przepływność migracji)

  gdzie przepływność migracji jest równa łącznej liczbie skrzynek pocztowych, które można poddać migracji w ciągu godziny.

  Załóżmy na przykład, że migracja skrzynek pocztowych ma trwać sześć godzin. Jeśli średni czas oczekiwania w kolejce to jedna godzina, a przepływność migracji to 100 skrzynek pocztowych na godzinę, wówczas można przeprowadzić migrację 500 skrzynek pocztowych w okresie sześciu godzin: 500 = (6 – 1) * 100.

 • Aby zmniejszyć wpływ czasu oczekiwania w kolejce, zacznij migrację wcześniej, niż pierwotnie planowano. Gdy skrzynki pocztowe są umieszczone w kolejce, użytkownicy programu Exchange 2003 nadal mają dostęp do swoich skrzynek pocztowych.

Ustal czas oczekiwania w kolejce      Czas oczekiwania stale się zmienia, ponieważ firma Microsoft nie zarządza harmonogramami migracji klientów.

Aby ustalić potencjalny czas oczekiwania w kolejce, klient może zaplanować testową operację przenoszenia na kilka godzin przed rozpoczęciem rzeczywistej migracji. Następnie, w zależności od zaobserwowanego czasu oczekiwania żądania w kolejce, klient może lepiej oszacować, kiedy należy rozpocząć migrację i ile skrzynek pocztowych można przenieść w danym czasie.

Załóżmy na przykład, że migracja testowa została ukończona na 4 godziny przed rozpoczęciem planowanej migracji. Klient ustala, że czas oczekiwania w kolejce podczas migracji testowej wynosi około godziny. W takim przypadku klient powinien rozważyć uruchomienie migracji o godzinę wcześniej, niż pierwotnie planowano, aby zapewnić wystarczający czas do ukończenia wszystkich migracji.

Narzędzia innych firm do migracji w usłudze Office 365

Narzędzia innych firm są używane głównie w scenariuszach migracji bez użycia programu Exchange, na przykład w przypadku usługi Google Mail oraz oprogramowania IBM Lotus, Domino i Novell GroupWise. T sekcja jest poświęcona protokołom migracji używanym przez narzędzia do migracji oferowane przez inne firmy, a nie rzeczywistym produktom i narzędziom do migracji. W poniższej tabeli zamieszczono listę czynników dotyczących narzędzi innych firm, które obsługują scenariusze migracji do usługi Office 365.

Czynnik 1: Źródło danych

Lista kontrolna

Opis

Najważniejsze wskazówki

Wydajność systemu

Wyodrębnianie danych jest zadaniem powodującym duże obciążenie. System źródłowy musi mieć wystarczające zasoby, takie jak procesor i pamięć, aby zapewnić optymalną wydajność migracji. Podczas migracji system źródłowy często pracuje z wydajnością bliską maksymalnej wydajności potrzebnej do obsługi zwykłego obciążenia powodowanego przez użytkowników końcowych. Jeśli zasoby systemu są niewystarczające, dodatkowe obciążenie spowodowane migracją może mieć wpływ na użytkowników końcowych.

Monitoruj wydajność systemu podczas pilotażowego testu migracji. Jeśli system jest zajęty, nie zaleca się stosowania agresywnego harmonogramu migracji w danym systemie ze względu na możliwe opóźnienie migracji i problemy z dostępnością usług. Jeśli to możliwe, zwiększ wydajność systemu źródłowego, dodając zasoby sprzętowe lub zmniejszając obciążenie systemu. Aby zmniejszyć obciążenie systemu, można przenieść zadania i użytkowników na inne serwery, które nie uczestniczą w migracji.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz:

W przypadku migracji z lokalnej organizacji programu Exchange, która korzysta z wielu serwerów skrzynek pocztowych, zaleca się utworzenie listy użytkowników migracji równomiernie uwzględniającej poszczególne serwery skrzynek pocztowych. Zależnie od wydajności poszczególnych serwerów można dodatkowo dostosować tę listę w celu zmaksymalizowania przepływności.

Jeśli na przykład serwer A ma dostępność zasobów o 50 procent większą niż serwer B, wskazane jest, aby liczba użytkowników z serwera A w tej samej partii migracji była o 50 procent większa. Podobne wskazówki można stosować w przypadku innych systemów źródłowych.

Przeprowadź migrację w czasie, gdy system ma maksymalną dostępność zasobów, na przykład po godzinach pracy lub w weekendy i święta.

Zadania wewnętrzne

Inne zadania wewnętrzne, które są zwykle uruchomione podczas migracji. Ponieważ zaleca się przeprowadzanie migracji po godzinach pracy, migracja często powoduje konflikt z innymi zadaniami konserwacji uruchomionymi na serwerach lokalnych, takimi jak wykonywanie kopii zapasowej danych.

Przejrzyj inne zadania systemowe, które są uruchomione podczas migracji. Zaleca się wyznaczenie okresu przeznaczonego wyłącznie na migrację danych, w którym nie będą wykonywane żadne inne zadania mocno obciążające zasoby.

W przypadku klientów korzystających z lokalnego programu Exchange typowe zadania obejmują rozwiązania do wykonywania kopii zapasowych. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konserwacja magazynu programu Exchange.

Zasady ograniczania

Typowym rozwiązaniem jest ochrona systemów poczty e-mail za pomocą zasad ograniczania określających limit szybkości i ilości danych, jakie można wyodrębnić z systemu w danym czasie i za pomocą określonej metody migracji.

Sprawdź, jakie zasady ograniczania są wdrożone w danym systemie poczty e-mail. Na przykład w usłudze Google Mail istnieje ograniczenie ilości danych, jakie można wyodrębnić w określonym czasie.

W zależności od wersji program Exchange udostępnia zasady ograniczające dostęp z użyciem protokołu IMAP do lokalnego serwera poczty (używane w przypadku migracji IMAP) oraz dostęp za pośrednictwem protokołu RPC przez HTTP (używany w przypadku jednorazowej migracji programu Exchange i etapowej migracji programu Exchange).

Aby uzyskać więcej informacji na temat ograniczania protokołu IMAP, zobacz Porady dotyczące optymalizowania migracji IMAP.

Aby uzyskać więcej informacji na temat ograniczania protokołu RPC przez HTTP, zobacz:

Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu konfigurowania ograniczania usług sieci Web programu Exchange, zobacz Exchange 2010: Opis zasad ograniczania klientów.

Czynnik 2: Serwer migracji

Większość narzędzi do migracji w usłudze Office 365 oferowanych przez inne firmy jest inicjowanych po stronie klienta i przesyła dane do usługi Office 365. Te narzędzia wymagają zazwyczaj serwera migracji. Na serwery migracji mają wpływ czynniki takie jak wydajność systemu, zadania wewnętrzne i zasady ograniczania dotyczące serwerów źródłowych.

Uwaga: Niektóre rozwiązania migracji innych firm są hostowane w Internecie jako usługi w chmurze i nie wymagają lokalnego serwera migracji.

Rozwiązanie i ćwiczenie   

Aby zwiększyć wydajność migracji podczas korzystania z serwera migracji, zastosuj najważniejsze wskazówki opisane wcześniej w sekcji Czynnik 1: Źródło danych.

Czynnik 3: Aparat migracji

Usługi sieci Web programu Exchange i usługa RPC przez HTTP to protokoły najczęściej używane w narzędziach do migracji oferowanych przez inne firmy.

Usługi sieci Web programu Exchange   

Usługi sieci Web programu Exchange są zalecanym protokołem służącym do migracji do usługi Office 365, ponieważ obsługują duże partie danych i oferują lepsze ograniczanie zorientowane na usługi. Gdy migracje korzystające z usług sieci Web programu Exchange w usłudze Office 365 są przeprowadzane w trybie personifikacji, nie używają zasobów usług sieci Web programu Exchange w usłudze Office 365 określonych w budżecie użytkownika, używając zamiast tego kopii zasobów określonych w budżecie.

 • Wszystkie wywołania personifikacji w usługach sieci Web programu Exchange wykonywane za pomocą tego samego konta administratora są rozliczane niezależnie od budżetu stosowanego w przypadku tego konta administratora.

 • Dla każdej sesji personifikacji jest tworzona kopia w tle rzeczywistego budżetu użytkownika. Wszystkie operacje migracji w danej sesji będą używać tej kopii w tle.

 • Ograniczanie w ramach personifikacji dotyczy tylko określonej sesji migracji użytkownika.

Najważniejsze wskazówki   

 • W przypadku klientów, którzy korzystają z oferowanych przez inne firmy narzędzi do migracji przy użyciu personifikacji EWA, wydajność migracji mogą ograniczać inne migracje oparte na usługach sieci Web programu Exchange oraz korzystanie z zasobów usługi przez innych dzierżawców. Dlatego wydajność migracji będzie się różnić.

 • Jeśli to możliwe, klienci powinni korzystać z oferowanych przez inne firmy narzędzi do migracji używających personifikacji usług sieci Web programu Exchange, ponieważ jest to zazwyczaj szybsze i efektywniejsze niż używanie protokołów klienckich, takich jak RPC przez HTTP.

Protokół RPC przez HTTP   

Wiele tradycyjnych rozwiązań do migracji używa protokołu RPC przez HTTP. Ta metoda jest oparta całkowicie na modelu dostępu klienta, takiego jak program Outlook, a skalowalność i wydajność są ograniczone, ponieważ usługa Office 365 ogranicza dostęp przy założeniu, że korzysta z niej użytkownik, a nie aplikacja.

Najważniejsze wskazówki   

 • W przypadku narzędzi do migracji korzystających z protokołu RPC przez HTTP typowym rozwiązaniem jest zwiększanie przepływności migracji przez dodanie większej liczby serwerów migracji i stosowanie wielu administracyjnych kont użytkownika usługi Office 365. Takie rozwiązanie może zapewnić równoległość przekazywania danych i zwiększyć przepływność danych, ponieważ każdy użytkownik administracyjny podlega ograniczaniu użytkowników usługi Office 365. Otrzymaliśmy informacje, że wielu klientów w przedsiębiorstwach musiało skonfigurować ponad czterdzieści serwerów migracji, aby uzyskać przepływność migracji 20–30 GB/godzinę.

 • Podczas opracowywania narzędzia do migracji istotne jest rozważenie liczby operacji RPC potrzebnych do migracji jednej wiadomości. Aby to zilustrować, zebraliśmy dzienniki zarejestrowane przez usługę Office 365 w przypadku dwóch rozwiązań do migracji opracowanych przez inne firmy, z których korzystali klienci migrujący skrzynki pocztowe do usługi Office 365. Przeprowadziliśmy porównanie dwóch rozwiązań do migracji opracowanych przez inne firmy. Porównaliśmy migrację dwóch skrzynek pocztowych w każdym z rozwiązań do migracji, a także porównaliśmy te operacje z przekazywaniem pliku pst w programie Outlook. Oto wyniki.

  Metoda

  Rozmiar skrzynki pocztowej

  Liczba elementów

  Czas migracji

  Całkowita liczba transakcji RPC

  Średnie opóźnienie klienta (ms)

  Średni czas przetwarzania wywołania RPC serwera dostępu klienta (ms)

  Rozwiązanie A (skrzynka pocztowa 1)

  376,9 MB

  4 115

  4:24:33

  132 040

  48,4395

  18,0807

  Rozwiązanie A (skrzynka pocztowa 2)

  249,3 MB

  12 779

  10:50:50

  423 188

  44,1678

  4,8444

  Rozwiązanie B (skrzynka pocztowa 1)

  618,1 MB

  4 322

  1:54:58

  12 196

  37,2931

  8,3441

  Rozwiązanie B (skrzynka pocztowa 2)

  56,7 MB

  2 748

  0:47:08

  5 806

  42,1930

  7,4439

  Outlook

  201,9 MB

  3 297

  0:29:47

  15 775

  36,9987

  5,6447

  W przypadku klienta i usługi czas przetwarzania jest podobny, ale migracja danych za pomocą rozwiązania A wymaga znacznie więcej operacji RPC. Ponieważ każda operacja obejmuje czas opóźnienia klienta i czas przetwarzania na serwerze, w rozwiązaniu A taka sama ilość danych jest migrowana znacznie wolniej w porównaniu z rozwiązaniem B i programem Outlook.

Czynnik 4: Sieć

Najważniejsze wskazówki   

Oto dobry sposób mierzenia potencjalnej wydajności migracji w przypadku oferowanych przez inne firmy rozwiązań do migracji korzystających z protokołu RPC przez HTTP:

 1. Z poziomu serwera migracji połącz się ze skrzynką pocztową usługi Office 365 za pomocą programu Outlook, używając protokołu RPC przez HTTP. Upewnij się, że nie nawiązujesz połączenia przy użyciu trybu buforowanego.

 2. Zaimportuj duży plik pst z przykładowymi danymi do skrzynki pocztowej usługi Office 365.

 3. Zmierz wydajność migracji, ustalając czas przekazywania pliku pst. Przepływność migracji powinna być podobna do tej, jaką mogą uzyskać klienci za pomocą oferowanych przez inne firmy narzędzi do migracji korzystających z protokołu RPC przez HTTP, przy założeniu, że nie ma żadnych innych ograniczeń. Podczas rzeczywistej migracji występuje dodatkowe obciążenie, więc przepływność może być nieco inna.

Czynnik 5: Usługa Office 365

Ograniczanie zasobów oparte na kondycji w usłudze Office 365 wpływa na migrację z użyciem oferowanych przez inne firmy narzędzi do migracji. Aby uzyskać więcej szczegółowych informacji, zobacz sekcję Ograniczanie przepustowości usługi Office 365 na podstawie kondycji zasobów.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×