Wybieranie sposobu sprawdzania pisowni i gramatyki sprawdzania w programie Word dla komputerów Mac

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Błędy pisowni i gramatyki mogą rozpraszać uwagę użytkowników z pracy, które umieścisz w dokumentach, tak aby uniknąć tych błędów. Mimo tego warto sprawdzić pisownię w całym dokumencie, po zakończeniu dokumentu lub warto sprawdzanie pisowni i gramatyki podczas pracy.

W tym artykule opisano sposoby, które można dostosować narzędzi sprawdzających, aby dostosować sposób pracy.

Uwaga: Dowiedz się więcej na temat sprawdzania pisowni i gramatyki w innym języku.

Wiele procedur opisanych w tym artykule wymaga uprzedniego wyświetlenia opcji sprawdzania.

 1. W menu programu Word i kliknij polecenie Preferencje.

 2. Kliknij pozycję Pisownia i gramatyka.

  Kliknij pozycję Pisownia i gramatyka, aby zmienić ustawienia sprawdzania pisowni i gramatyki.

  Word Wyświetla okno dialogowe Pisownia i gramatyka.

  Zmienia ustawienia wpływające na sprawdzanie pisowni i gramatyki w oknie dialogowym Pisownia i gramatyka.

Aby wyświetlić i zmienić opcje sprawdzaniem pisowni, trzeba najpierw otworzyć Pisownia i gramatyka, opisanego w Wyświetlanie opcji sprawdzania. Po wykonaniu tej czynności można wyświetlać i zmieniać ustawienia opisane w poniższych sekcjach.

Uwaga: Ustawienia sprawdzaniem pisowni w Word wpłynąć na wszystkie programy Office.

Wybierz pozycję Ustawienia sprawdzania pisowni

Niektóre opcje wyświetlane w Pisownia i gramatyka Zastosuj do wszystkich programów Microsoft Office. Niezależnie od tego, którego używasz, aby zmienić opcję programu możesz wybrać ustawienie dotyczy wszystkich programów.

Aby wybrać następujące opcje, otwórz Pisownia i gramatyka, sposób opisany w Wyświetlanie opcji sprawdzania.

Opcja

Aby w przypadku Word, wykonaj następujące czynności:

Zawsze sugeruj korekty

Zaproponuj zawierające alternatywną pisownię dla każdego błędnie napisanego wyrazu podczas sprawdzania pisowni.

Sprawdzanie pisowni podczas pisania

Oznaczanie słów podczas pisania tego Word nie znajduje się w jego słowniki. Aby uzyskać więcej informacji na temat tej opcji zobacz sekcję Zmienianie sposobu pracy modułu sprawdzania pisowni w tle.

Oznacz flagą powtarzające się wyrazy

Wyświetlanie ostrzeżeń dotyczących wyrazów, które się powtarzają. Na przykład po wybraniu tej opcji moduł sprawdzania pisowni oznaczy flagą błędu frazę kici, kici.

Ignoruj adresy ścieżki internetowe i plikowe

Ignorowanie wyrazów będących adresami internetowymi i plikowymi. Przykładami wyrazów ignorowanych przez moduł sprawdzania pisowni po wybraniu tej opcji są:

 • http://www.proseware.com/

 • \\proseware\public\

 • mailto:anna@proseware.com

Ignoruj wyrazy pisane WIELKIMI literami

Ignorowanie wyrazów zawierających wyłącznie wielkie litery. Na przykład po wybraniu tej opcji moduł sprawdzania pisowni nie oznaczy flagą błędu frazy ABC.

Ignoruj wyrazy zawierające cyfry

Ignorowanie wyrazów, które zawierają cyfry. Na przykład po wybraniu tej opcji moduł sprawdzania pisowni nie oznaczy flagą błędu frazy a1b2c3.

Sugeruj tylko z głównego słownika

Sugerowanie wyrazów pochodzących tylko z głównego słownika wbudowanego w moduł sprawdzania pisowni. Po wybraniu tej opcji wyrazy ze słowników niestandardowych użytkownika nie są dołączane do listy słów sugerowanych podczas sprawdzania pisowni w dokumencie.

Wybieranie trybu francuskiego

Innym rozwiązaniem, które ma wpływ na wszystkie programy Microsoft Office to ustawienie, które zostały wybrane tryby francuskie. To ustawienie, tryby dla innych wersji językowych, są dostępne, klikając pozycję Zaawansowane ustawienia języka.

 1. W menu programu Word i kliknij polecenie Preferencje.

 2. Kliknij pozycję Pisownia i gramatyka.

 3. W Pisownia i gramatyka kliknij pozycję Zaawansowane ustawienia języka.

  Word Wyświetla ustawienia zaawansowane języka.

  Wybierz reguły sprawdzania pisowni języka francuskiego na liście Tryby francuskie.
 4. Na liście Tryby francuskie wybierz jedną z opcji opisano w poniższej tabeli.

  Opcja

  Efekt

  Pisownia nowa

  Zaznacz tę opcję, aby używać reguł pisowni, które zostały zalecane przez Akademia francuski języka od czasu reformy pisowni roku 1990. Jeśli wybierzesz tę opcję, wyrazy, które nie są napisane zgodnie z następującymi regułami są traktowane jako błędy. Ponadto moduł sprawdzania pisowni Sugerowanie tylko wyrazów ze słownika sprawdzania pisowni nowy zawiera wyrazy, które nie mają wpływu reformy pisowni pomyślnie, aby błędnie napisane wyrazy.

  Pisownia tradycyjna

  Zaznacz tę opcję, aby używać reguł pisowni, które przed powstaniem reformy pisowni roku 1990. W obszarze to ustawienie wyrazów, które nie są napisane zgodnie z następującymi regułami są traktowane jako błędy. Ponadto moduł sprawdzania pisowni Sugerowanie tylko wyrazów ze słownika Pisownia tradycyjna, który zawiera wyrazy, które nie mają wpływu reformy pisowni pomyślnie, aby błędnie napisane wyrazy.

  Pisownia tradycyjna i nowa

  Jeśli wybierzesz tę opcję, moduł sprawdzania pisowni akceptuje wyrazy, jak napisana z błędem niezależnie od tego, czy są napisane zgodnie z nowych lub tradycyjnych sprawdzania pisowni. Ponadto zaleca się wyrazy ze słowników Pisownia nowa i tradycyjna, błędnie napisane wyrazy.

Jeśli kliknięto na przykład opcję Pisownia tradycyjna, a następnie edytowano dokument zawierający francuski wyraz bruler, zostanie on potraktowany jako błędny przez moduł sprawdzania pisowni, ponieważ jego pisownia jest zgodna z regułami wprowadzonymi przez reformę. Jednak po kliknięciu opcji Pisownia nowa lub Pisownia tradycyjna i nowa wyraz ten nie będzie traktowany jako błędny.

Podczas pracy użytkownika z dokumentem moduł sprawdzania pisowni może działać w tle, wyszukując błędy. Dzięki temu po zakończeniu pracy nad wersją roboczą proces sprawdzania pisowni odbywa się szybciej. Pozwala to zaoszczędzić czas, zwłaszcza w przypadku długich dokumentów.

Aby wyświetlić i zmienić te opcje, należy najpierw wyświetlić opcje sprawdzania. Następnie można wyświetlać i zmieniać ustawienia opisane w poniższych sekcjach.

Zaznacz lub wyczyść pole wyboru Sprawdź pisownię w trakcie pisania

W większości przypadków należy pozostawić zaznaczone, Sprawdź pisownię w trakcie pisania. Oto niektóre przyczyny braku warto wyczyszczenie tego pola wyboru:

 • Chcesz ukryć błędy pisowni (czerwone linie faliste) w elementach, które edytujesz.

 • Używasz komputerze, na którym działa powoli z powodu ograniczeń zasobów (na przykład z powodu braku pamięci lub szybkości procesorów).

Włączanie i wyłączanie automatycznego sprawdzania pisowni

 1. W menu programu Word i kliknij polecenie Preferencje.

 2. Kliknij pozycję Pisownia i gramatyka.

 3. Zaznacz lub wyczyść Sprawdzanie pisowni w trakcie pisania.

Word oferuje możliwość sprawdzania gramatyki, a także sprawdzania pisowni. Aby wyświetlić i zmienić opcji sprawdzania gramatyki, muszą być pierwszym Wyświetlanie opcji sprawdzania.

Włączanie i wyłączanie automatycznego sprawdzania gramatyki

Możesz mieć błędów gramatycznych flagi Word automatycznie podczas pisania.

Aby włączyć lub wyłączyć automatyczne sprawdzanie błędów gramatycznych dla obecnie otwartego dokumentu, wykonaj następujące czynności:

 1. W menu programu Word i kliknij polecenie Preferencje.

 2. Kliknij pozycję Pisownia i gramatyka.

 3. Zaznacz lub wyczyść Sprawdź gramatykę w trakcie pisania.

Włączanie zbiorczego sprawdzania gramatyki

 • Jeśli chcesz błędy gramatyczne podczas sprawdzania pisowni wszystkie jednocześnie, wybierz pozycję Sprawdź gramatykę i pisownię.

Wyświetlanie statystyki czytelności

 • Zaznacz pole wyboru Pokaż statystykę czytelności, jeśli chcesz wyświetlić statystykę czytelności, po zakończeniu sprawdzania pisowni w całym dokumencie.

Można wybrać jedną z dwóch opcji z menu Styl pisania: Tylko gramatyki lub gramatyki i stylu. Jeśli chcesz wyświetlić lub zmienić typy reguł gramatycznych i stylistycznych, używanych przez moduł sprawdzania gramatyki podczas sprawdzania notatek, kliknij przycisk Ustawienia. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Wybieranie gramatyki i opcje stylu pisania.

Uwaga: Wszelkie zmiany tych ustawień mają wpływ na wszystkie edytowane elementy, a nie tylko na element aktualnie przetwarzany.

Jeśli masz opinie lub sugestie dotyczące pisowni i gramatyki funkcji, zapoznaj się z opublikować je tutaj.

Zobacz też

Wybieranie opcji gramatyki i stylu pisania

Sprawdzanie pisowni i gramatyki w innym języku

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×