Wybieranie opcji gramatyki i stylu pisania

W tym artykule opisano opcje gramatyki i stylu pisania dostępne w oknie dialogowym Ustawienia gramatyczne w nowszych wersjach programów Word i Outlook.

Uwaga: Nowe opcje gramatyczne są dostępne tylko dla użytkowników subskrypcji. Opcje Gramatyka i uściślenia są widoczne i dostępne do użytku tylko, jeśli jako język sprawdzania ustawiono angielski.

Aby uzyskać informacje na temat ustawień gramatyki i stylu we wcześniejszych wersjach pakietu Office, zobacz Wybieranie opcji gramatyki i stylu pisania w pakiecie Office.

Uwaga: W przypadku tekstu napisanego w języku innym niż wersja językowa używanego programu Word i Outlook wybór opcji może być zróżnicowany.

Wyświetlanie okna dialogowego Ustawienia gramatyczne

Program Outlook

 1. Utwórz lub otwórz element.

 2. Przejdź do pozycji Plik > Opcje.

 3. Wybierz pozycję Poczta, a następnie wybierz pozycję Opcje edytora.

 4. Wybierz pozycję Sprawdzanie.

 5. W obszarze Podczas poprawiania pisowni w programie Outlook wybierz pozycję Ustawienia.

  Menu Styl pisania zawiera dwie opcje: Gramatyka oraz Gramatyka i uściślenia. Możesz wybrać dowolną z nich w zależności od ustawień, które chcesz zastosować do wiadomości e-mail.

  Porada: Domyślnie dla opcji sprawdzania funkcji Redaktor jest wybrane ustawienie Gramatyka i uściślenia oraz opcje stylu Zbyt wiele słów i Rzeczowniki odczasownikowe.

Word

 1. Przejdź do pozycji Plik > Opcje.

 2. Wybierz pozycję Sprawdzanie.

 3. W obszarze Podczas poprawiania pisowni i gramatyki w programie Word wybierz pozycję Ustawienia.

  Menu Styl pisania zawiera dwie opcje: Gramatyka oraz Gramatyka i uściślenia. Możesz wybrać dowolną z nich w zależności od ustawień, które chcesz zastosować do dokumentu.

  Porada: Domyślnie dla opcji sprawdzania funkcji Redaktor jest wybrane ustawienie Gramatyka i uściślenia oraz opcje stylu Zbyt wiele słów i Rzeczowniki odczasownikowe.

  Okno dialogowe Gramatyka i więcej
 4. Jeśli chcesz uzyskiwać sugestie dotyczące stylu, wybierz z listy rozwijanej opcję Gramatyka i uściślenia.

  Przewiń w dół, aby wyświetlić wszystkie dostępne opcje, i zaznacz lub wyczyść reguły, które moduł sprawdzania gramatyki ma oflagowywać lub ignorować. Wszelkie zmiany tych ustawień mają wpływ na wszystkie edytowane elementy i elementy, a nie tylko na dokument, nad którym obecnie pracujesz.

  Porada: Jeśli chcesz wrócić do ustawień domyślnych sprawdzania edytora, wybierz pozycję Resetuj wszystko.

Spacje

 • Zbędna spacja po interpunkcji   

  • Zastosuj przynajmniej jedną spację po większości znaków interpunkcji. Niewskazana jest spacja bezpośrednio po nawiasie otwierającym.

   • Przykład: Ogłoszenie informowało, że piknik ( dla pracowników) został przełożony. -> (dla

   • Przykład: Wybierz jeden kolor: { czerwony, niebieski, zielony}. -> {czerwony

 • Zbędna spacja przed interpunkcją   

  • Stawiaj interpunkcję bezpośrednio po poprzedzającym słowie. Niewskazana jest spacja przed nawiasem zamykającym.

   • Przykład: Chcą miejsc parkingowych , lepszego jedzenia i ruchomego czasu pracy. -> parkingowych,

   • Przykład: Piknik (dla pracowników ) został przełożony. -> pracowników)

 • Brak spacji po interpunkcji   

  • Stawiaj spację bezpośrednio po interpunkcji. Niewskazana jest jednak spacja po nawiasie otwierającym.

   • Przykład: Zanieś te wykresy,raporty i memoranda do kserokopiarki. -> wykresy, raporty

   • Przykład: Nie dostał dobrej oceny ze swojej ( przepisanej skądś) pracy. -> (przepisanej

 • Spacja przed lub jej brak po interpunkcji   

  • Spację umieszczono niewłaściwie.

   • Przykład: Rzeczywiście !Muszę to sprawdzić osobiście. -> Rzeczywiście! Muszę

   • Przykład: Poinformowano nas, że piknik (dla pracowników ) został przełożony. -> pracowników)

 • Brak spacji przed interpunkcją   

  • Stawiaj spację bezpośrednio przed nawiasem otwierającym.

   • Przykład: Poinformowano nas, że piknik( dla pracowników) został przełożony. -> piknik (dla

   • Przykład: Wybierz jeden kolor:{ czerwony, niebieski, zielony}. -> kolor: {

 • Zbędna spacja między słowami   

  • Słowa w zdaniu powinny być przeważnie oddzielone tylko jedną spacją.

   • Przykład: Ta linia była bardzo długa. -> bardzo długa

   • Przykład: Śmiała się przez całą drogę do banku. -> do banku

Interpunkcja

 • Sąsiadujące znaki interpunkcji   

  • Użyto zbędnego lub niewłaściwie umieszczonego znaku interpunkcji.

   • Przykład: Wygraliśmy mecz!. -> mecz! / mecz.

   • Przykład: Nie jestem pewna;, to chyba Bach. -> pewna; / pewna,

Gramatyka

 • Błędne użycie lub brak przecinka   

  • Brak przecinka

   • Zdanie podrzędne oddzielamy przecinkiem od zdania nadrzędnego, niezależnie od kolejności tych zdań.

   • Przykład: Otwarto pocztę która jest za rogiem. -> pocztę,

  • Źle użyty przecinek

   • Niepoprawnie lub niepotrzebnie użyty przecinek.

   • Przykład: To jest pies, czy kot? -> pies

 • Pisownia łączna   

  • Pisownia rozłączna “nie” z częściami mowy

   • “Nie” z rzeczownikami, przymiotnikami w stopniu równym, przysłówkami w stopniu równym pochodzącymi od przymiotników oraz wyjątkami piszemy łącznie.

   • Przykład: Nasza kłótnia wynikła z nie zrozumienia. -> niezrozumienia

 • Pisownia ze znakami diakrytycznymi   

  • Brak znaków diakrytycznych

   • Brak znaków diakrytycznych może zmienić znaczenie wyrazu.

   • Przykład: Książka jest miedzy plecakiem i łóżkiem. -> między

 • Przyimek   

  • Zbędny przyimek

   • Podwójne użycie przyimka.

   • Przykład: Książka leży na na stole. -> na

 • Przymiotniki i przysłówki złożone   

  • Przymiotniki i przysłówki złożone

   • Przymiotniki i przysłówki złożone powinny być pisane łącznie z przedrostkami typu pseudo-, pro- oraz liczebnikami.

   • Przykład: To jest pseudo naukowy artykuł. -> pseudonaukowy

 • Zgodność podmiotu z czasownikiem   

  • Zgodność podmiotu z czasownikiem

   • Czasownik powinien się zgadzać z pomiotem pod względem liczby, rodzaju oraz osoby.

   • Przykład: Dziewczyna i chłopiec gotuje obiad. -> gotują

 • Zgodność rzeczownika z przymiotnikiem   

  • Zgodność rzeczownika z przymiotnikiem

   • Rzeczowniki i określające je wyrazy powinny się zgadzać pod względem liczby, rodzaju i przypadku.

   • Przykład: Na plaży nie ma złośliwi dziewczynki. -> złośliwej dziewczynki, złośliwe dziewczynki

 • * Nieprawidłowe połączenie spójników   

  • Zbędne powtórzenie spójników o tym samym znaczeniu oraz spójniki skorelowane

   • Użycie dwóch spójników synonimicznych jest nieprawidłowe, podobnie jak połączenie niektórych spójników skorelowanych.

   • Przykład: Nie jadam mięsa, gdyż albowiem nie lubię. -> albowiem, gdyż

 • * Pozostałe złożenia   

  • Zbędne spacje w trybie przypuszczającym oraz przyimkach złożonych

   • Przyrostek "by" piszemy łącznie z czasownikami w formie osobowej oraz spójnikami takimi jak "gdyby", "choćby", "jeśliby". Przyimki złożone również piszemy łącznie.

   • Przykład: Mógł by to dla mnie zrobić. -> Mógłby

* Dostępne tylko dla niejawnych testerów

Język literacki

 • * Użycie wołacza   

  • Błędne użycie mianownika zamiast wołacza

   • W języku pisanym, zwłaszcza oficjalnym, podczas zwracania się do adresata wskazane jest użycie wołacza.

   • Przykład: Jak się masz, Anna. -> Anno

 • * Wyrażenia używane w języku potocznym   

  • Użycie języka potocznego zamiast literackiego

   • Wyrażenia potoczne warto zastąpić synonimami z języka literackiego.

   • Przykład: Masz jakieś drobniaki? -> drobne monety

* Dostępne tylko dla niejawnych testerów

Język równościowy

 • * Dyskryminacja na tle orientacji seksualnej   

  • Słowa obraźliwe pod względem orientacji seksualnej

   • Słowa uznawane za obraźliwe pod względem orientacji seksualnej mają swoje neutralne synonimy.

   • Przykład: Lubię dowcipy o lesbach. -> lesbijkach, homoseksualistkach

 • * Dyskryminacja ze względu na niepełnosprawność   

  • Wyrażenia stygmatyzujące osoby z niepełnosprawnością

   • Wyrażenia uznawane za stygmatyzujące pod względem niepełnosprawności mają swoje neutralne synonimy.

   • Przykład: Ta firma zatrudnia wiele osób niepełnosprawnych. -> osób z niepełnosprawnością

 • * Uprzedzenia rasowe   

  • Słowa obraźliwe pod względem rasowym

   • Słowa uznawane za obraźliwe pod względem rasowym maja swoje neutralne synonimy.

   • Przykład: Niemcy chętnie zatrudniają Polaczków. -> Polaków

* Dostępne tylko dla niejawnych testerów

Słownictwo

 • * Archaizmy   

  • Użycie archaizmu zamiast słowa współczesnego

   • Wyrazy archaiczne mają swoje synonimy w języku współczesnym.

   • Przykład: Dziewczyna biegła chyżo przez łąkę. -> szybko

 • * Utarte połączenia wyrazowe   

  • Błędy w utartych połączeniach wyrazowych

   • Niektóre utarte połączenia wyrazowe są błędne.

   • Przykład: To już trzeci raz pod rząd. -> z rzędu

* Dostępne tylko dla niejawnych testerów

Zwięzłość

 • Zestawienie wyrazów o tym samym znaczeniu   

  • Zbędne wyrazy

   • Usunięcie zbędnego wyrazu poprawi zwięzłość zdania.

   • Przykład: Zapisy na kurs nurkowania odbędą się w miesiącu kwietniu. -> kwietniu

Aby przywrócić ustawienia do stanu domyślnego, w oknie dialogowym Ustawienia gramatyczne wybierz pozycję Resetuj wszystko.

Jeśli masz opinie lub sugestie dotyczące funkcji sprawdzania edytora, opublikuj je tutaj.

Zobacz też

Sprawdzanie pisowni i gramatyki w pakiecie Office

W tym artykule opisano opcje gramatyki i stylu pisania dostępne do wyboru w programie Word dla komputerów Mac.

Uwaga: Po uzyskaniu dostępu do opcji menu Word > Preferencje > Pisownia i gramatyka > Styl pisania brakuje opcji Gramatyka i styl. Opcja Gramatyka i styl została zastąpiona przez opcję Gramatyka & uściślenia dla komputerów Mac.. Opcje stylu oraz ustawienia Gramatyka & uściślenia dla komputerów Mac są dostępne tylko w przypadku, gdy maszsubskrypcję usługi Office 365

Aby uzyskać ogólne informacje na temat sprawdzania pisowni i gramatyki, zobacz Sprawdzanie pisowni i gramatyki w pakiecie Office dla komputerów Mac. Aby uzyskać informacje na temat ustawiania opcji sprawdzania pisowni, gramatyki i Autokorekty, zobacz Wybieranie sposobu sprawdzania pisowni i gramatyki w programie Word dla komputerów Mac.

Uwaga: W przypadku tekstu napisanego w języku innym niż wersja językowa używanego programu Word wybór opcji może być zróżnicowany.

 1. Przejdź do poycji Word > Preferencje.

 2. W obszarze Preferencje programu Word wybierz pozycję Pisownia i gramatyka.

  Kliknij pozycję Pisownia i gramatyka, aby zmienić ustawienia sprawdzania pisowni i gramatyki.
 3. Pozycja Styl pisania ma dwie opcje Gramatyka oraz Gramatyka i uściślenia dla komputerów Mac.. Możesz wybrać dowolną z nich w zależności od ustawień, które chcesz zastosować do dokumentu.

  Porada: Domyślnie opcja stylu pisania jest ustawiona na Gramatyka i uściślenia dla komputerów Mac. i ma wybrane opcje stylu Zbyt wiele słów i Rzeczowniki odczasownikowe.

 4. Wybierz pozycję Ustawienia.

  W programie Word zostanie wyświetlone okno dialogowe Ustawienia gramatyczne, w którym możesz zaznaczyć kategorie problemów sprawdzanych przez program Word lub usunąć zaznaczenie tych kategorii.

  W obszarze Ustawienia gramatyczne wybierz kategorie problemów wyszukiwane przez program Word.

Spacje

 • Zbędna spacja po interpunkcji   

  • Zastosuj przynajmniej jedną spację po większości znaków interpunkcji. Niewskazana jest spacja bezpośrednio po nawiasie otwierającym.

   • Przykład: Ogłoszenie informowało, że piknik ( dla pracowników) został przełożony. -> (dla

   • Przykład: Wybierz jeden kolor: { czerwony, niebieski, zielony}. -> {czerwony

 • Zbędna spacja przed interpunkcją   

  • Stawiaj interpunkcję bezpośrednio po poprzedzającym słowie. Niewskazana jest spacja przed nawiasem zamykającym.

   • Przykład: Chcą miejsc parkingowych , lepszego jedzenia i ruchomego czasu pracy. -> parkingowych,

   • Przykład: Piknik (dla pracowników ) został przełożony. -> pracowników)

 • Brak spacji po interpunkcji   

  • Stawiaj spację bezpośrednio po interpunkcji. Niewskazana jest jednak spacja po nawiasie otwierającym.

   • Przykład: Zanieś te wykresy,raporty i memoranda do kserokopiarki. -> wykresy, raporty

   • Przykład: Nie dostał dobrej oceny ze swojej ( przepisanej skądś) pracy. -> (przepisanej

 • Spacja przed lub jej brak po interpunkcji   

  • Spację umieszczono niewłaściwie.

   • Przykład: Rzeczywiście !Muszę to sprawdzić osobiście. -> Rzeczywiście! Muszę

   • Przykład: Poinformowano nas, że piknik (dla pracowników ) został przełożony. -> pracowników)

 • Brak spacji przed interpunkcją   

  • Stawiaj spację bezpośrednio przed nawiasem otwierającym.

   • Przykład: Poinformowano nas, że piknik( dla pracowników) został przełożony. -> piknik (dla

   • Przykład: Wybierz jeden kolor:{ czerwony, niebieski, zielony}. -> kolor: {

 • Zbędna spacja między słowami   

  • Słowa w zdaniu powinny być przeważnie oddzielone tylko jedną spacją.

   • Przykład: Ta linia była bardzo długa. -> bardzo długa

   • Przykład: Śmiała się przez całą drogę do banku. -> do banku

Interpunkcja

 • Sąsiadujące znaki interpunkcji   

  • Użyto zbędnego lub niewłaściwie umieszczonego znaku interpunkcji.

   • Przykład: Wygraliśmy mecz!. -> mecz! / mecz.

   • Przykład: Nie jestem pewna;, to chyba Bach. -> pewna; / pewna,

Gramatyka

 • Błędne użycie lub brak przecinka   

  • Brak przecinka

   • Zdanie podrzędne oddzielamy przecinkiem od zdania nadrzędnego, niezależnie od kolejności tych zdań.

   • Przykład: Otwarto pocztę która jest za rogiem. -> pocztę,

  • Źle użyty przecinek

   • Niepoprawnie lub niepotrzebnie użyty przecinek.

   • Przykład: To jest pies, czy kot? -> pies

 • Pisownia łączna   

  • Pisownia rozłączna “nie” z częściami mowy

   • “Nie” z rzeczownikami, przymiotnikami w stopniu równym, przysłówkami w stopniu równym pochodzącymi od przymiotników oraz wyjątkami piszemy łącznie.

   • Przykład: Nasza kłótnia wynikła z nie zrozumienia. -> niezrozumienia

 • Pisownia ze znakami diakrytycznymi   

  • Brak znaków diakrytycznych

   • Brak znaków diakrytycznych może zmienić znaczenie wyrazu.

   • Przykład: Książka jest miedzy plecakiem i łóżkiem. -> między

 • Przyimek   

  • Zbędny przyimek

   • Podwójne użycie przyimka.

   • Przykład: Książka leży na na stole. -> na

 • Przymiotniki i przysłówki złożone   

  • Przymiotniki i przysłówki złożone

   • Przymiotniki i przysłówki złożone powinny być pisane łącznie z przedrostkami typu pseudo-, pro- oraz liczebnikami.

   • Przykład: To jest pseudo naukowy artykuł. -> pseudonaukowy

 • Zgodność podmiotu z czasownikiem   

  • Zgodność podmiotu z czasownikiem

   • Czasownik powinien się zgadzać z pomiotem pod względem liczby, rodzaju oraz osoby.

   • Przykład: Dziewczyna i chłopiec gotuje obiad. -> gotują

 • Zgodność rzeczownika z przymiotnikiem   

  • Zgodność rzeczownika z przymiotnikiem

   • Rzeczowniki i określające je wyrazy powinny się zgadzać pod względem liczby, rodzaju i przypadku.

   • Przykład: Na plaży nie ma złośliwi dziewczynki. -> złośliwej dziewczynki, złośliwe dziewczynki

 • * Nieprawidłowe połączenie spójników   

  • Zbędne powtórzenie spójników o tym samym znaczeniu oraz spójniki skorelowane

   • Użycie dwóch spójników synonimicznych jest nieprawidłowe, podobnie jak połączenie niektórych spójników skorelowanych.

   • Przykład: Nie jadam mięsa, gdyż albowiem nie lubię. -> albowiem, gdyż

 • * Pozostałe złożenia   

  • Zbędne spacje w trybie przypuszczającym oraz przyimkach złożonych

   • Przyrostek "by" piszemy łącznie z czasownikami w formie osobowej oraz spójnikami takimi jak "gdyby", "choćby", "jeśliby". Przyimki złożone również piszemy łącznie.

   • Przykład: Mógł by to dla mnie zrobić. -> Mógłby

* Dostępne tylko dla niejawnych testerów

Język literacki

 • * Użycie wołacza   

  • Błędne użycie mianownika zamiast wołacza

   • W języku pisanym, zwłaszcza oficjalnym, podczas zwracania się do adresata wskazane jest użycie wołacza.

   • Przykład: Jak się masz, Anna. -> Anno

 • * Wyrażenia używane w języku potocznym   

  • Użycie języka potocznego zamiast literackiego

   • Wyrażenia potoczne warto zastąpić synonimami z języka literackiego.

   • Przykład: Masz jakieś drobniaki? -> drobne monety

* Dostępne tylko dla niejawnych testerów

Język równościowy

 • * Dyskryminacja na tle orientacji seksualnej   

  • Słowa obraźliwe pod względem orientacji seksualnej

   • Słowa uznawane za obraźliwe pod względem orientacji seksualnej mają swoje neutralne synonimy.

   • Przykład: Lubię dowcipy o lesbach. -> lesbijkach, homoseksualistkach

 • * Dyskryminacja ze względu na niepełnosprawność   

  • Wyrażenia stygmatyzujące osoby z niepełnosprawnością

   • Wyrażenia uznawane za stygmatyzujące pod względem niepełnosprawności mają swoje neutralne synonimy.

   • Przykład: Ta firma zatrudnia wiele osób niepełnosprawnych. -> osób z niepełnosprawnością

 • * Uprzedzenia rasowe   

  • Słowa obraźliwe pod względem rasowym

   • Słowa uznawane za obraźliwe pod względem rasowym maja swoje neutralne synonimy.

   • Przykład: Niemcy chętnie zatrudniają Polaczków. -> Polaków

* Dostępne tylko dla niejawnych testerów

Słownictwo

 • * Archaizmy   

  • Użycie archaizmu zamiast słowa współczesnego

   • Wyrazy archaiczne mają swoje synonimy w języku współczesnym.

   • Przykład: Dziewczyna biegła chyżo przez łąkę. -> szybko

 • * Utarte połączenia wyrazowe   

  • Błędy w utartych połączeniach wyrazowych

   • Niektóre utarte połączenia wyrazowe są błędne.

   • Przykład: To już trzeci raz pod rząd. -> z rzędu

* Dostępne tylko dla niejawnych testerów

Zwięzłość

 • Zestawienie wyrazów o tym samym znaczeniu   

  • Zbędne wyrazy

   • Usunięcie zbędnego wyrazu poprawi zwięzłość zdania.

   • Przykład: Zapisy na kurs nurkowania odbędą się w miesiącu kwietniu. -> kwietniu

Aby przywrócić ustawienia do stanu domyślnego, w oknie dialogowym Ustawienia gramatyczne wybierz pozycję Resetuj wszystko.

Jeśli masz opinie lub sugestie dotyczące funkcji sprawdzania pisowni i gramatyki, opublikuj je tutaj.

Zobacz też

Wybieranie sposobu sprawdzania pisowni i gramatyki w programie Word dla komputerów Mac

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×