Wybieranie odpowiedniej funkcji daty

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Dostępne w programie Access wbudowane funkcje mogą być używane w wyrażeniach do formatowania, tworzenia, analizowania i obliczania dat i godzin. Wybierz pozycję zgodną z tym, co zamierzasz zrobić.

Zadanie

Wyświetlanie daty lub godziny w określonym formacie

Dzielenie daty lub godziny na części

Zamienianie liczb lub tekstu na daty i godziny

Dodawanie lub odejmowanie dat

Wstawianie bieżącej daty lub godziny

Wyświetlanie daty lub godziny w określonym formacie

Daty można wyświetlać w dowolny formacie. W kolumnie Wynik przyjęto założenie, że pole [DataRozpoczęcia] zawiera wartość typu Data/godzina: 11 stycznia 2012 17:30:15.

Funkcja

Zastosowanie

Przykład

Wynik

Format*

Ogólna funkcja formatująca używana do tworzenia niestandardowych formatów typu Data/godzina.

Format([DataRozpoczęcia];"rrrr-mm-dd")

2012-01-11

FormatDateTime*

Stosuje do wartości jeden z 5 wbudowanych formatów typu Data/godzina.

FormatDateTime([DataRozpoczęcia];vbLongDate)

Środa, 11 stycznia 2012

MonthName*

Przekształca liczbę w nazwę miesiąca. Zwraca błąd w przypadku podania liczby spoza zakresu 1–12.

MonthName(12)

Grudzień

WeekdayName*

Przekształca liczbę w nazwę dnia tygodnia. Zwraca błąd w przypadku podania liczby spoza zakresu 1–7.

WeekdayName(2)

Poniedziałek

* Funkcja niedostępna w aplikacjach programu Access.

Dowiedz się więcej o sposobach formatowania dat w bazach danych dla komputerów stacjonarnych oraz w aplikacjach programu Access.

Początek strony

Dzielenie daty lub godziny na części

W niektórych sytuacjach potrzebna jest informacja o określonej części wartości typu Data/godzina, na przykład o numerze roku lub liczbie minut. Podane funkcje zwracają wartości będące liczbami całkowitymi i odpowiadające sprawdzanemu interwałowi. W kolumnie Wynik przyjęto założenie, że pole [DataRozpoczęcia] zawiera wartość typu Data/godzina: 11 stycznia 2012 17:30:15.

Funkcja

Zastosowanie

Przykład

Wynik

Rok

Zwraca część wartości typu Data/godzina określającą rok.

Year([DataRozpoczęcia])

2012

Miesiąc

Zwraca część wartości typu Data/godzina określającą miesiąc (zakres od 1 do 12).

Month([DataRozpoczęcia])

1

Dzień

Zwraca część wartości typu Data/godzina określającą dzień (zakres od 1 do 31).

Day([DataRozpoczęcia])

11

Weekday*

Zwraca numer dnia tygodnia (od 1 do 7). Domyślnie jako pierwszy dzień tygodnia jest traktowana niedziela, ale można zmienić to ustawienie.

Weekday([DataRozpoczęcia])

4

Godzina*

Zwraca część wartości typu Data/godzina określającą godzinę (zakres od 0 do 23).

Hour([DataRozpoczęcia])

17

Minuta*

Zwraca część wartości typu Data/godzina określającą minuty (zakres od 0 do 59).

Minute([DataRozpoczęcia])

30

Druga*

Zwraca część wartości typu Data/godzina określającą sekundy (zakres od 0 do 59).

Second([DataRozpoczęcia])

15

DatePart

Konfigurowalna wersja powyższych funkcji. Umożliwia określenie części wartości typu Data/godzina, która ma być zwrócona.

DatePart("rrrr";[DataRozpoczęcia])

2012

* Funkcja niedostępna w aplikacjach programu Access.

Początek strony

Zamienianie liczb lub tekstu na daty i godziny

W programie Access daty są przechowywane w postaci liczb zmiennoprzecinkowych o podwójnej dokładności. Na przykład data 11 stycznia 2012 17:30 jest przechowywana jako liczba 40919,72917. Część całkowitoliczbowa, po lewej stronie przecinka dziesiętnego, reprezentuje datę, natomiast część ułamkowa, po prawej stronie przecinka dziesiętnego, reprezentuje godzinę. Poniższe funkcje umożliwiają utworzenie tej liczby zmiennoprzecinkowej na podstawie innych wartości, jak liczby całkowite czy tekst.

Funkcja

Zastosowanie

Przykład

Wynik (forma zapisu w programie Access)

DateSerial

Uwaga:  W aplikacji programu Access należy użyć funkcji DateFromParts lub DateWithTimeFromParts.

Tworzy wartość daty na podstawie podanych liczb całkowitych reprezentujących rok, miesiąc i dzień.

DateSerial(2012;1;11)

40919,0

CDate*

Przekształca tekst w wartość typu Data/godzina. Obsługuje obie części liczby (datę i godzinę).

Porada: Umożliwia określenie, jeśli wartość typu Data/Godzina można konwertować ciągu tekstowego wartość logicznaIsDate, funkcja . Na przykład IsDate("1/11/2012") zwraca wartość True.

CDate("2012-01-11 17:30")

40919,72917

DateValue*

Przekształca tekst w wartość typu Data/godzina, ale nie uwzględnia części reprezentującej godzinę.

DateValue("2012-01-11 17:30)

40919,0

TimeValue*

Przekształca tekst w wartość typu Data/godzina, ale nie uwzględnia części reprezentującej datę.

TimeValue("2012-01-11 17:30")

0,72917

TimeSerial

Uwaga:  W aplikacji programu Access należy użyć funkcji TimeFromParts lub DateWithTimeFromParts.

Tworzy wartość daty na podstawie podanych liczb całkowitych reprezentujących godzinę, minuty i sekundy.

TimeSerial(17;30;15)

0,72934

* Funkcja niedostępna w aplikacjach programu Access.

Początek strony

Dodawanie lub odejmowanie dat

Te funkcje umożliwiają dodawanie interwałów do dat lub ich odejmowanie, a także obliczanie różnicy między wartościami typu Data/godzina.

Funkcja

Zastosowanie

Przykład

Wynik

DateAdd

Umożliwia dodanie określonego interwału (np. 2 miesiące lub 3 godziny) do wartości typu Data/godzina. W celu odjęcia interwału należy podać jako drugi argument liczbę ujemną.

DateAdd("m";1;"2012-01-11")

2012-02-11

DateDiff

Określa liczbę interwałów czasowych (np. dni lub minut) między dwiema wartościami typu Data/godzina.

Uwaga:  Należy pamiętać, że w celu obliczenia liczby dni między dwiema datami wystarczy odjąć je od siebie, na przykład: #2012-02-15# - #2012-02-01# = 14.

DateDiff("d";"2012-01-11";"2012-04-15")

95

Dowiedz się, w jaki sposób obliczyć liczbę dni między dwiema datami.

Początek strony

Wstawianie bieżącej daty lub godziny

Te funkcje umożliwiają określenie bieżącej daty lub godziny. W kolumnie Wynik przyjęto założenie, bieżącą datą i godziną w systemie jest 11 stycznia 2012 17:30:15.

Funkcja

Zastosowanie

Przykład

Wynik

Teraz

Zwraca bieżącą datę i godzinę w systemie.

Now()

2012-01-11 17:30:15

Data

Uwaga:  W aplikacji programu Access należy użyć funkcji Today.

Zwraca bieżącą datę systemową.

Date()

2012-01-11

Czas*

Zwraca bieżącą godzinę systemową.

Time()

17:30:15

Czasomierz*

Zwraca liczbę sekund, jakie upłynęły od ostatniej północy.

Timer()

63015

* Funkcja niedostępna w aplikacjach programu Access.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×