Wybieranie odpowiedniej funkcji daty

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Program Access udostępnia funkcje wbudowane używane w wyrażeniach formatowanie, tworzenie, analizowanie i obliczanie daty i godziny. Wybierz tabelę, która jest zgodna, co chcesz zrobić.

Chcę...

Wyświetlanie daty lub godziny w określonym formacie

Dzielenie daty lub godziny na części

Zamienianie liczb lub tekstu na daty i godziny

Dodawanie lub odejmowanie dat

Wstawianie bieżącej daty lub godziny

Wyświetlanie daty lub godziny w określonym formacie

Wyświetlanie dat na wybrany format. Kolumny wyników założono, że pole [DataRozpoczęcia] zawierają wartość Data/godzina 11 stycznia 2012 17:30:15.

Funkcja

Zapis

Przykład

Wynik

Format*

Ogólna funkcja formatująca używana do tworzenia niestandardowych formatów daty/godziny.

Format([startdate],"yyyy-mm-dd")

2012-01-11

FormatDateTime*

Stosuje do wartości jeden z 5 wbudowanych formatów daty/godziny.

FormatDateTime([StartDate],vbLongDate)

Środa, 11 stycznia 2012

MonthName*

Konwertuje liczbę na nazwę miesiąca. Zwraca błąd, jeśli dostarczyć poza zakresem liczby 1-12.

MonthName(12)

Grudzień

WeekdayName*

Konwertuje liczbę na nazwę dnia tygodnia. Zwraca błąd, jeśli dostarczyć poza zakresem liczby 1 do 7.

WeekdayName(2)

poniedziałek

* Niedostępne w aplikacjach sieci web programu Access.

Początek strony

Dzielenie daty lub godziny na części

Czasami wystarczy wiedzieć jednej części wartości daty/godziny, takie jak rok lub minut. Te funkcje zwrócenie wszystkich wartości całkowitych, które odpowiadają przedziału szukasz. Kolumny wyników założono, że [DataRozpoczęcia] zawierają wartość Data/Godzina, 11 stycznia 2012 17:30:15.

Funkcja

Zapis

Przykład

Wynik

Rok

Zwraca część roku wartości daty/godziny.

Year([startdate])

2012

Miesiąc

Zwraca miesiąc część wartości daty/godziny (od 1 do 12).

Month([startdate])

1

Dzień

Zwraca dzień część wartości daty/godziny (od 1 do 31).

Day([startdate])

11

Weekday*

Zwraca wartość liczbową dnia tygodnia (od 1 do 7). Domyślnie niedziela jest traktowany jako pierwszy dzień tygodnia, ale można określić inny dzień jako pierwszy dzień.

Weekday([startdate])

4

Godzina*

Zwraca godzinę część wartości daty/godziny (od 0 do 23).

Hour([startdate])

17

Minuta*

Zwraca część minut wartości daty/godziny (od 0 do 59).

MINUTE([startdate])

30

Druga*

Zwraca sekundy część wartości daty/godziny (od 0 do 59).

Second([startdate])

15

DatePart

Można konfigurować wersji funkcji, nad którym możesz określić, która część wartości daty/godziny, które mają.

DatePart("yyyy",[StartDate])

2012

* Niedostępne w aplikacjach programu Access.

Początek strony

Zamienianie liczb lub tekstu na daty i godziny

Program Access przechowuje daty jako liczby zmiennoprzecinkowe podwójnej precyzji. Na przykład, 11 stycznia 2012 5:30 PM jest przechowywana jako 40919.72917. Część całkowita po lewej stronie przecinka dziesiętnego, oznacza datę. Część ułamkowa, po prawej stronie przecinka dziesiętnego reprezentuje czas. Te funkcje ułatwiają tworzenie tym przestawny numer punktu od innych wartości, takich jak tekstu lub liczb całkowitych.

Funkcja

Zapis

Przykład

Wynik (jak program Access przechowuje)

DateSerial

Uwaga:  W aplikacji programu Access należy użyć funkcji DateFromParts lub DateWithTimeFromParts .

Tworzy wartość daty na podstawie podanych liczb całkowitych reprezentujących rok, miesiąc i dzień.

DateSerial(2012,1,11)

40919.0

CDate*

Konwertuje tekst na wartość typu Data/Godzina. Obsługuje daty i godziny części numeru.

Porada:  Umożliwia określenie, jeśli wartość typu Data/Godzina można konwertować ciągu tekstowego wartość logicznaFunkcja IsDatehttps://msdn.microsoft.com/en-us/library/gg278584.aspx . Na przykład IsDate("1/11/2012") zwraca wartość True.

CDate ("2012-1-11 17:30")

40919.72917

DateValue*

Przekształca tekst w wartość typu Data/Godzina, ale nie uwzględnia części reprezentującej godzinę.

DateValue ("2012-1-11 17:30")

40919.0

TimeValue*

Przekształca tekst w wartość typu Data/Godzina, ale nie reprezentującej datę.

TimeValue ("2012-1-11 17:30")

0.72917

TimeSerial

Uwaga:  W aplikacji programu Access należy użyć funkcji TimeFromParts lub DateWithTimeFromParts .

Tworzy wartość daty na podstawie podanych liczb całkowitych reprezentujących godzinę, minuty i sekundy.

TimeSerial(17,30,15)

0.72934

* Niedostępne w aplikacjach programu Access.

Początek strony

Dodawanie lub odejmowanie dat

Te funkcje umożliwiają dodawanie lub odejmowanie Interwały daty, a także Obliczanie różnicy między dwiema wartościami daty/godziny.

Funkcja

Zapis

Przykład

Wynik

DateAdd

Dodaje określonego czasu (na przykład 2 miesiące lub 3 godziny) do wartości daty/godziny. Aby odjąć, użyj liczba ujemna jako drugi argument.

DateAdd ("m"; 1; "2012-11-1")

2012-2-11

DateDiff

Określa liczbę interwałów (na przykład dni lub minuty) między dwoma wartości daty/godziny.

Uwaga:  Warto pamiętać, że można też po prostu odjąć jedną wartość daty od drugiej w celu obliczenia liczby dni między nimi, na przykład 2012-#2-15 # - # 2012-#2-1 = 14.

DateDiff("d","1/11/2012","4/15/2012")

95

Zobacz jak obliczyć liczbę dni między dwiema datami.

Początek strony

Wstawianie bieżącej daty lub godziny

Korzystania z tych funkcji, aby określić bieżącą datę lub godzinę. Kolumny wyników założono, że bieżącą datę i godzinę systemową jest 11 stycznia 2012 17:30:15.

Funkcja

Zapis

Przykład

Wynik

Teraz

Zwraca bieżącą datę systemową i godzinę.

Now()

2012-1-11 5:30:15 PM

Data

Uwaga:  W aplikacji programu Access należy użyć funkcji dziś .

Zwraca bieżącą datę systemową.

Date()

2012-1-11

Czas*

Zwraca bieżącą godzinę systemową.

Time()

5:30:15 PM

Czasomierz*

Zwraca liczbę sekund, jaka upłynęła od północy.

Timer()

63015

* Niedostępne w aplikacjach programu Access.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×