Wybieranie odpowiedniego raportu w programie Project 2013

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

W programie Project 2013 jest dostępny zupełnie nowy zestaw wstępnie zdefiniowanych raportów i pulpitów nawigacyjnych, z których można skorzystać od razu, aby sprawdzić ogólną kondycję projektu lub dowiedzieć się, czy jego poszczególne części przebiegają zgodnie z planem. Są one dostępne na karcie Raport.

Szybki podgląd Obejrzyj klip wideo Raportowanie postępu.

Więcej informacji na temat wstępnie zdefiniowanych raportów przedstawiono w poniższych tabelach.

Raporty pulpitu nawigacyjnego

Aby wyświetlić wszystkie raporty pulpitu nawigacyjnego, kliknij pozycję Raport > Pulpity nawigacyjne.

Przycisk Pulpity nawigacyjne na karcie Raport

Ten raport :

Pokazuje :

Postęp realizacji

Ilość pracy, ile zadania są wykonane i pozostałej do wykonania. Aby dowiedzieć się więcej o tym raporcie, zobacz Tworzenie raportu dotyczącego postępu realizacji.

Przegląd kosztów

Bieżący stan kosztów projektu i zadań najwyższego poziomu z uwzględnieniem kosztów planowanych, kosztów pozostałych, kosztów rzeczywistych, kosztów skumulowanych, kosztów według planu bazowego i wartości procentowej wykonania, ułatwiający określenie, czy koszty projektu zostaną utrzymane w ramach budżetu.

Przegląd projektów

Ilość ukończonej pracy związanej z projektem, nadchodzące punkty kontrolne i zaległe zadania (opóźnione zadania).

Zadania nadchodzące

Zadania wykonane w bieżącym tygodniu, stan pozostałych zadań, które miały zostać wykonane, oraz zadania rozpoczynające się w następnym tygodniu.

Przegląd pracy

Postęp realizacji pracy w ramach projektu oraz statystyki prac dla wszystkich zadań najwyższego poziomu zapewniające informacje o wartości procentowej wykonania i ilości pracy pozostałej do wykonania.

Raporty zasobów

Aby wyświetlić wszystkie raporty zasobów, kliknij pozycję Raport > Zasoby.

Przycisk Zasoby na karcie Raport

Ten raport :

Pokazuje :

Zasoby z nadmierną alokacją

Stan prac dla wszystkich zasobów z nadmierną alokacją, zawierający informacje dotyczące pracy rzeczywistej i pracy pozostałej do wykonania. Problemy związane z nadmierną alokacją można spróbować rozwiązać w widoku terminarza zespołu.

Przegląd zasobów

Stan pracy wszystkich osób (zasobów pracy), które pracują nad projektem, zawierający informacje dotyczące ilości pracy wykonanej i pozostałej do wykonania.

Raporty kosztów

Aby wyświetlić wszystkie raporty dotyczące kosztów, kliknij pozycję Raport > Koszty.

Przycisk Koszty na karcie Raport

Ten raport :

Pokazuje :

Przepływ gotówkowy

Koszty i koszty skumulowane na kwartał dla wszystkich zadań najwyższego poziomu. Użyj opcji Lista pól, aby wyświetlić inne koszty lub inne okresy.

Przekroczenia kosztów

Odchylenie kosztowe dla wszystkich zadań najwyższego poziomu i zasobów pracy ze wskazaniem miejsca, w których koszty rzeczywiste przekraczają koszty według planu bazowego.

Raport wartości wypracowanej

Wartość wypracowana, odchylenia i wskaźniki wydajności w czasie oraz porównanie kosztów i harmonogramów z planem bazowym pozwalające stwierdzić, czy projekt przebiega zgodnie z planem.

Przegląd kosztów zasobów

Stan kosztów zasobów pracy (osób i materiałów) przedstawiający szczegółowe informacje dotyczące kosztów w tabeli oraz dane na temat dystrybucji kosztów na wykresie.

Przegląd kosztów zadań

Stan kosztów zadań najwyższego poziomu przedstawiający szczegółowe informacje dotyczące kosztów w tabeli oraz dane na temat dystrybucji kosztów na wykresie.

Raporty dotyczące postępu

Aby wyświetlić wszystkie raporty dotyczące postępu, kliknij pozycję Raport > W toku.

Przycisk W toku na karcie Raport

Ten raport :

Przedstawia:

Zadania krytyczne

Ściśle zaplanowane zadania wyświetlane jako krytyczne na ścieżce krytycznej projektu, co oznacza, że wszystkie opóźnienia związane z tymi zadaniami mogą spowodować opóźnienie harmonogramu.

Zadania opóźnione

Wszystkie zadania rozpoczęte lub zakończone po upływie zaplanowanej daty rozpoczęcia lub zakończenia oraz zadania, które nie przebiegają zgodnie z planem.

Raport punktów kontrolnych

Wszystkie zadania w projekcie, dla których określono punkty kontrolne, wskazujące, które z nich są opóźnione, przeznaczone do wykonania lub ukończone.

Zadania z poślizgiem

Wszystkie zadania w projekcie, których ukończenie trwa dłużej niż przewidywano i których data ukończenia upływa później niż data ukończenia określona w projekcie bazowym.

Wybieranie szablonu raportu w celu utworzenia własnych raportów

Jeśli wstępnie zdefiniowany raport nie spełnia określonych wymagań, można użyć jednej z następujących nowych szablonów raportów, aby utworzyć własne raporty dotyczące projektu.

Aby wyświetlić wszystkie szablony raportów, kliknij pozycję Raport > Nowy raport.

Przycisk Nowy raport na karcie Raport

Ten Zmień port szablonu

Przedstawia

Pusty

Pusta kanwa.

Użyj karty Narzędzia raportów > Projektowanie, aby dodać wykresy, tabele, tekst i obrazy.

Wykres

Wykres danych projektu domyślnie przedstawiający informacje o pracy rzeczywistej, pracy pozostałej i pracy.

Użyj okienka Lista pól, aby wybrać różne pola, które chcesz porównać na wykresie. Dostosuj wykres, korzystając z przycisków obok wykresu.

Tabela

Tabela danych projektu, w której są wyświetlane pola Nazwa, Rozpoczęcie, Zakończenie i Wykonano %.

Użyj okienka Lista pól, aby wybrać różne pola, które chcesz wyświetlić w tabeli. W polu Poziom konspektu wybierz liczbę poziomów konspektu projektu, które mają być wyświetlane w tabeli. Dostosuj tabelę, korzystając z kart Narzędzia tabel.

Porównanie

Dwa wykresy obok siebie, w których są wyświetlane te same dane dotyczące projektu.

Użyj okienka Lista pól na jednym z wykresów, aby wybrać pola, które mają być wyświetlane obok siebie w celu porównania z polami na drugim wykresie.

Porada: Utworzone raporty są wyświetlane na liście raportów niestandardowych. Aby z nich skorzystać, kliknij pozycję Raport > Niestandardowe.

Wyświetlanie raportów wizualnych od razu w programie Excel lub Visio

W programie Project 2013 można również wyświetlić określone dane dotyczące projektu w postaci raportu wizualnego w programach Excel lub Visio, jeśli są one zainstalowane. Aby to zrobić, kliknij pozycję Raport > Raporty wizualne, wybierz raport programu Excel lub Visio dla danych dotyczących projektu i kliknij pozycję Wyświetl. Program Excel utworzy plik modułu przetwarzania analitycznego online (OLAP) i wyświetli dane na wykresie przestawnym programu Excel lub diagramie przestawnym programu Visio.

Lista szablonów raportów wizualnych programu Excel w oknie dialogowym Wyświetlanie raportów

W oknie Raporty wizualne możesz wybrać jeden z następujących szablonów raportów.

Szablony raportów programu Excel

Szablony raportów programu Visio

 • Raport Koszt według planu bazowego

 • Raport Praca według planu bazowego

 • Raport Koszt budżetowy

 • Raport Praca budżetowa

 • Raport Przepływ gotówkowy

 • Raport Wartość wypracowana w czasie

 • Raport Podsumowanie kosztów zasobów

 • Raport Pozostała praca zasobów

 • Raport Dostępność zasobów do pracy

 • Raport Podsumowanie pracy zasobów

 • Raport dotyczący planu bazowego (jednostki metryczne lub niemetryczne)

 • Raport dotyczący przepływu gotówkowego (jednostki metryczne lub niemetryczne)

 • Raporty o stanie zadań krytycznych (jednostki metryczne lub niemetryczne)

 • Raport dotyczący dostępności zasobów (jednostki metryczne lub niemetryczne)

 • Raport o stanie zasobów (jednostki metryczne lub niemetryczne)

 • Raport o stanie zadań (jednostki metryczne lub niemetryczne)

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×