Wybieranie najlepszej linii trendu dla danych

Jeżeli konieczne jest dodanie linia trendu do wykresu w programie Microsoft Graph, można wybrać jeden z sześciu typów trendu/regresji. Odpowiednia linia trendu zależy od typu danych.

Wiarygodność linii trendu Linia trendu jest najbardziej wiarygodna wówczas, gdy jej wartość R-kwadrat jest równa 1 lub zbliżona do 1. Gdy linia trendu jest dopasowywana do danych, program Microsoft Graph automatycznie oblicza wartość R-kwadrat. Jeżeli jest to konieczne, można wyświetlić tę wartość na wykresie.

Liniowy

Liniowa linia trendu to optymalnie dopasowana linia prosta używana dla bardzo prostych, liniowych zbiorów danych. Dane są liniowe, jeżeli układ punktów danych przypomina linię. Liniowa linia trendu oznacza wzrost lub spadek ze stałą szybkością.

W poniższym przykładzie liniowa linia trendu jasno pokazuje, że sprzedaż lodówek przez 13 lat stale wzrastała. Należy zauważyć, że wartość R-kwadrat jest równa 0,9036, co stanowi dobre dopasowanie linii do danych.

Wykres z liniową linią trendu

Logarytmiczny

Logarytmiczna linia trendu to optymalnie dopasowana linia krzywa, która jest najbardziej użyteczna wówczas, gdy szybkość zmian danych szybko rośnie lub maleje, a następnie stabilizuje się. Logarytmiczną linię trendu można stosować do wartości ujemnych i/lub dodatnich.

W poniższym przykładzie użyto logarytmicznej linii trendu do zilustrowania prognozowanego wzrostu populacji zwierząt na ograniczonym obszarze, gdzie populacja ustabilizowała się, gdy zmalała ilość wolnego miejsca dla zwierząt. Należy zauważyć, że wartość R-kwadrat jest równa 0,9407, co stanowi względnie dobre dopasowanie linii do danych.

Wykres z logarytmiczną linią trendu

Wielomianowy

Wielomianowa linia trendu to linia krzywa używana dla fluktuujących danych. Jest ona przydatna np. do analizowania zysków i strat na podstawie dużego zbioru danych. Stopień wielomianu można określić na podstawie liczby fluktuacji danych lub na podstawie liczby zgięć (wzniesień i zagłębień) pojawiających się na krzywej. Wielomianowa linia trendu stopnia 2 ma zawsze tylko jedno wzniesienie lub zagłębienie. Wielomian stopnia 3 ma jedno lub dwa wzniesienia i zagłębienia. Stopień 4 ma do trzech wzniesień lub zagłębień.

W poniższym przykładzie pokazano wielomianową linię trendu stopnia 2 (z jednym wzniesieniem), aby zilustrować relację między szybkością i zużyciem benzyny. Należy zauważyć, że wartość R-kwadrat jest równa 0,9474, co stanowi dobre dopasowanie linii do danych.

Wykres z wielomianową linią trendu

Potęgowe

Potęgowa linia trendu jest najbardziej przydatna w przypadku zbiorów danych, które porównują wyniki pomiarów zwiększające się w pewnym określonym tempie, na przykład przyspieszenie samochodu wyścigowego w interwałach jednosekundowych. Nie można używać potęgowej linii trendu, jeżeli dane zawierają wartość zero lub wartości ujemne.

W poniższym przykładzie przyśpieszenie jest przedstawione za pomocą kreślenia odległości w metrach w czasie wyrażonym w sekundach. Potęgowa linia trendu wyraźnie pokazuje rosnące przyśpieszenie. Należy zauważyć, że wartość R-kwadrat jest równa 0,9923, co stanowi niemal doskonałe dopasowanie linii do danych.

Wykres z potęgową linią trendu

Wykładniczy

Wykładnicza linia trendu jest krzywą, która jest najbardziej przydatna wówczas, gdy dane rosną lub maleją z rosnącą szybkością. Nie można stosować wykładniczej linii trendu, jeżeli dane zawierają wartość zero lub wartości ujemne.

W poniższym przykładzie wykładnicza linia trendu jest używana do zilustrowania malejącej zawartości izotopu węgla 14 w obiekcie z upływem czasu. Należy zauważyć, że wartość R-kwadrat jest równa 1, co stanowi doskonałe dopasowanie linii do danych.

Wykres z wykładniczą linią trendu

Średnia ruchoma

Linia trendu średniej ruchomej wygładza fluktuacje danych, aby wyraźniej pokazać wzór lub trend. Linia trendu średniej ruchomej używa określonej liczby punktów danych (ustawionej za pomocą opcji Okres), uśrednia je i używa wartości średniej jako punktu na linii trendu. Na przykład, jeżeli wartość Okres jest ustawiona na 2, to jako pierwszy punkt linii trendu średniej ruchomej zostanie użyta wartość średnia obliczona dla dwóch pierwszych punktów. Wartość średnia obliczona dla drugiego i trzeciego punktu danych zostanie użyta jako drugi punkt linii trendu itd.

W następującym przykładzie linia trendu średniej ruchomej przedstawia liczbę domów sprzedanych w okresie 26-tygodni.

Wykres z linią średniej ruchomej

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×