Wybieranie lub tworzenie źródła danych (Kreator baz danych)

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Zawiera wszystkie źródła danych (Data Source Name, DSN) zgodne ze standardem ODBC (Open Database Connectivity). Źródła danych DSN mają unikatowe nazwy, dzięki którym później można je łatwo odnaleźć, a ponadto zawierają informacje o miejscu przechowywania bazy danych i używanym sterowniku.

Lista źródeł danych

Umożliwia wybranie źródła danych z listy.

Przeglądaj w poszukiwaniu pliku DSN

Jeśli źródło danych znajduje się w lokalizacji innej niż domyślna, kliknij przycisk Wyszukaj plikowe DSN, aby odszukać plik.

Tworzenie źródła danych

Aby utworzyć nowe źródło danych, należy kliknąć przycisk Utwórz źródło danych. Należy postępować zgodnie z instrukcjami kreatora tworzenia nowego źródła danych. Gdy zostanie kliknięty przycisk Zakończ, pojawi się okno dialogowe Ustawienia ODBC. Należy w nim wybrać istniejącą lub utworzyć nową bazę danych. Tabela bazy danych zostanie utworzona później.

tiplist

Jeśli źródłem danych jest program Excel pakietu Microsoft Office, w kreatorze można wybrać istniejący skoroszyt, ale nie można utworzyć nowego skoroszytu.

Jeśli wybrano skoroszyt programu Excel, należy sprawdzić, czy wyczyszczono pole wyboru Tylko do odczytu w oknie dialogowym Wybieranie skoroszytu.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×