Przejdź do głównej zawartości
Wybieranie kolumn do wyświetlenia w bibliotece dokumentów w usłudze SharePoint Online za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wybieranie kolumn do wyświetlenia w bibliotece dokumentów w usłudze SharePoint Online za pomocą czytnika zawartości ekranu

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Symbol odczytywania na głos z etykietą zawartości czytnika ekranu. Ten temat dotyczy korzystania z czytnika zawartości ekranu w pakiecie Office

Ten artykuł jest przeznaczony dla osób niedowidzących, które korzystają z czytnika zawartości ekranu w produktach pakietu Office, i stanowi część zawartości dotyczącej ułatwień dostępu pakietu Office. Aby uzyskać bardziej ogólną pomoc, zobacz stronę główną Pomocy technicznej pakietu Office.

Dostosowywanie kolumn wyświetlanych w bibliotece dokumentów przy użyciu SharePoint Online z klawiatury i czytnika ekranu. Przetestowano przy użyciu programu Narrator, JAWS i NVDA, ale mogą współpracować z innymi czytników ekranu, jak są zgodne z typowych standardami ułatwień dostępu i technik. Na przykład oprócz nazwy, zmodyfikowany i zmodyfikowany przez kolumn, można wyświetlić identyfikator, utworzone przez, komentarz w lub kolumn Flag zgodności. Wybierając odpowiednie kolumny w celu wyświetlenia może ułatwić biblioteki dokumentów do nawigacji.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Office 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • Aby dowiedzieć się więcej o czytnikach zawartości ekranu, przejdź do tematu Jak czytniki zawartości ekranu współpracują z pakietem Microsoft Office.

 • Podczas korzystania z usługi SharePoint Online zalecamy używanie programu Microsoft Edge jako przeglądarki internetowej. Ze względu na to, że usługa SharePoint Online działa w przeglądarce internetowej, skróty klawiaturowe są inne niż w programie klasycznym. Na przykład przejście do poleceń i wyjście z nich odbywa się za pomocą klawiszy Ctrl+F6 (zamiast klawisza F6). Ponadto typowe skróty, takie jak F1 (Pomoc) i Ctrl+O (Otwórz), odnoszą się do przeglądarki internetowej, a nie do usługi SharePoint Online.

 1. Zaloguj się do konta Office 365 Twojej organizacji, uruchom aplikację SharePoint, a następnie otwórz bibliotekę dokumentów.

  Porada: Biblioteki dokumentów w usłudze SharePoint Online udostępniają dwa różne widoki: środowisko klasyczne i usługi SharePoint Online. W przypadku większości osób widokiem domyślnym jest środowisko usługi SharePoint Online. Jednak jeśli podczas nawigowania po bibliotece dokumentów usłyszysz „Przycisk Wypróbuj”, oznacza to, że używasz środowiska klasycznego. Aby wyświetlić biblioteki dokumentów usługi SharePoint Online, po usłyszeniu „Przycisk Wypróbuj” naciśnij klawisz Enter. Po zmianie widoku biblioteki dokumentów na środowisko usługi SharePoint Online i przeniesieniu fokusu z przycisku Wypróbuj na link Nowy usłyszysz nazwę biblioteki dokumentów i słowo „Nowy”.

 2. Przejdź do biblioteki dokumentów, w której chcesz pokazać lub ukryć kolumny.

 3. W widoku listy lub Kafelki naciśnij klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz "Lista plików i folderów."

  Porady: Aby przełączyć się między widokiem Lista a widokiem Kafelki:

  1. Upewnij się, że są zaznaczone żadne pliki lub foldery. Nowy przycisk i menu Wyświetl opcje są dostępne na pasku menu tylko wtedy, gdy są zaznaczone żadne pliki w bibliotece dokumentów.

  2. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Nowe”.

  3. Naciśnij klawisz Strzałka w prawo, aż usłyszeć "Opcje wyświetlania", a następnie naciśnij klawisz Enter.

  4. Naciśnij klawisz strzałki w dół do momentu usłyszeć "List" lub "Kafelki", a następnie naciśnij klawisz Enter.

 4. Naciśnij klawisz Strzałka w prawo, aż usłyszysz "Dodaj kolumnę", a następnie naciśnij klawisz Enter.

 5. Naciśnij klawisz strzałki w dół do momentu usłyszeć "Pokaż/Ukryj kolumny", a następnie naciśnij klawisz Enter. Zostanie otwarte okno dialogowe Edytowanie kolumn widoku.

 6. Aby przejść do listy kolumn, naciśnij klawisz Tab. Czytnik zawartości ekranu odczytuje nazwę nagłówka pierwszej kolumny na liście.

 7. Aby przenieść kolumnę, dla których chcesz wyświetlić, naciśnij klawisz Strzałka w górę i klawisz strzałki w dół do momentu słyszysz jeden i, aby zaznaczyć lub wyczyścić pole wyboru, naciśnij klawisz SPACJA.

 8. Aby zastosować swoje wybory, naciskaj klawisze Shift+Tab, aż usłyszysz „Zastosuj”, a następnie naciśnij klawisz Enter.

Zobacz też

Tworzenie widoku niestandardowego biblioteki dokumentów w usłudze SharePoint Online za pomocą czytnika zawartości ekranu

Przekazywanie plików do biblioteki dokumentów w usłudze SharePoint Online za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w usłudze SharePoint Online

Eksplorowanie i nawigowanie usługi SharePoint Online za pomocą czytnika ekranu

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office