Wybieranie kolumn do wyświetlenia w bibliotece dokumentów w usłudze SharePoint Online za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wybieranie kolumn do wyświetlenia w bibliotece dokumentów w usłudze SharePoint Online za pomocą czytnika zawartości ekranu

Symbol odczytywania na głos z etykietą zawartości czytnika ekranu. Ten temat dotyczy korzystania z czytnika zawartości ekranu w pakiecie Office

Ten artykuł jest przeznaczony dla osób niedowidzących, które korzystają z czytnika zawartości ekranu w produktach pakietu Office, i stanowi część zawartości dotyczącej ułatwień dostępu pakietu Office. Aby uzyskać bardziej ogólną pomoc, zobacz stronę główną Pomocy technicznej pakietu Office.

W usłudze SharePoint Online można za pomocą klawiatury i czytnika zawartości ekranu, takiego jak JAWS lub Narrator, wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Windows, dostosować kolumny wyświetlane w bibliotece dokumentów. Na przykład oprócz kolumn Nazwa, Zmodyfikowane i Zmodyfikowane przez można wyświetlić kolumny Identyfikator, Utworzone przez, Komentarz zaewidencjonowania lub Flagi zgodności. Wybranie odpowiednich kolumn do wyświetlania może ułatwić nawigowanie w bibliotece dokumentów.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Office 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • Aby poznać skróty klawiaturowe, zobacz Skróty klawiaturowe w usłudze SharePoint Online.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Windows — Narrator. Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z Narratora, zobacz Kompletny przewodnik dotyczący funkcji Narrator.

 • W tym temacie jest też mowa o działaniu czytnika JAWS. Aby uzyskać więcej informacji na temat czytnika JAWS dla systemu Windows, zobacz JAWS for Windows Quick Start Guide (Przewodnik Szybki start programu JAWS dla systemu Windows).

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na komputerze PC. W przypadku telefonu lub tabletu z systemem Windows nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

 • Podczas korzystania z usługi SharePoint Online zalecamy używanie programu Microsoft Edge jako przeglądarki internetowej. Ze względu na to, że usługa SharePoint Online działa w przeglądarce internetowej, skróty klawiaturowe są inne niż w programie klasycznym. Na przykład przejście do poleceń i wyjście z nich odbywa się za pomocą klawiszy Ctrl+F6 (zamiast klawisza F6). Ponadto typowe skróty, takie jak F1 (Pomoc) i Ctrl+O (Otwórz), odnoszą się do przeglądarki internetowej, a nie do usługi SharePoint Online.

Wybieranie kolumn do wyświetlenia w bibliotece dokumentów

 1. Zaloguj się do konta Office 365 Twojej organizacji, uruchom aplikację SharePoint, a następnie otwórz bibliotekę dokumentów.

  Porada: Biblioteki dokumentów w usłudze SharePoint Online udostępniają dwa różne widoki: środowisko klasyczne i usługi SharePoint Online. W przypadku większości osób widokiem domyślnym jest środowisko usługi SharePoint Online. Jednak jeśli podczas nawigowania po bibliotece dokumentów usłyszysz „Przycisk Wypróbuj”, oznacza to, że używasz środowiska klasycznego. Aby wyświetlić biblioteki dokumentów usługi SharePoint Online, po usłyszeniu „Przycisk Wypróbuj” naciśnij klawisz Enter. Po zmianie widoku biblioteki dokumentów na środowisko usługi SharePoint Online i przeniesieniu fokusu z przycisku Wypróbuj na link Nowy usłyszysz nazwę biblioteki dokumentów i słowo „Nowy”.

 2. Przejdź do biblioteki dokumentów, w której chcesz pokazać lub ukryć kolumny.

 3. W widoku Lista lub Kafelki na liście dokumentów naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Nagłówki kolumn siatki. Używaj menu, aby sortować, filtrować lub grupować według kolumn”. Narrator: usłyszysz „Nazwa tabeli”.

  Porady: Aby przełączyć się między widokiem Lista a widokiem Kafelki:

  1. Upewnij się, że żadne pliki ani foldery nie są zaznaczone. Przycisk Nowy i menu Widok są dostępne w menu tylko wtedy, gdy w bibliotece dokumentów nie są zaznaczone żadne pliki.

  2. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Nowy. Utwórz nowy folder lub dokument pakietu Office w tej lokalizacji”.

  3. Naciskaj klawisz Strzałka w prawo, aż usłyszysz „Menu Widok”. Następnie naciśnij klawisz Enter.

  4. Naciskaj klawisz Strzałka w dół, aż usłyszysz „Lista” lub „Kafelki”. Następnie naciśnij klawisz Enter.

 4. Naciskaj klawisz Strzałka w prawo, aż usłyszysz „Rozmieść według nazwy nagłówka kolumny” lub „Rozmieść” i nazwę dowolnej innej kolumny (na przykład Zmodyfikowano, Ocena lub Wyewidencjonowano do). Następnie naciśnij klawisz Enter. Zostanie otwarte menu kontekstowe i usłyszysz pierwszą opcję na liście, na przykład „Od A do Z” lub „Od starszych do nowszych”.

 5. Naciskaj klawisz Strzałka w dół, aż usłyszysz „Podmenu Ustawienia kolumny”. Następnie naciśnij klawisz Strzałka w prawo lub Enter. Zostanie otwarte podmenu. Narrator: usłyszysz „Zmień nazwę”.

 6. Naciskaj klawisz Strzałka w dół, aż usłyszysz „Pokaż/ukryj kolumny”. Następnie naciśnij klawisz Enter. Zostanie otwarte okno dialogowe Edytowanie kolumn widoku i usłyszysz „Okno dialogowe. Nowa karta. Aplikacja”. W Narratorze nazwa okna dialogowego nie jest odczytywana.

  Porada: W podmenu Ustawienia kolumny można również zmienić nazwę kolumny, przenieść kolumnę w lewo lub w prawo oraz dodać kolumnę. Użyj klawiszy strzałek, aby wybrać pozycję Zmień nazwę, Przenieś w prawo lub Dodaj kolumnę. Następnie naciśnij klawisz Enter.

 7. Aby przejść do listy kolumn, naciśnij klawisz Tab. Czytnik zawartości ekranu odczytuje nazwę nagłówka pierwszej kolumny na liście.

 8. Aby przejść do kolumn, które chcesz wyświetlić, użyj klawiszy strzałek. Aby zaznaczyć lub wyczyścić pole wyboru, naciśnij klawisz Spacja.

 9. Aby zastosować swoje wybory, naciskaj klawisze Shift+Tab, aż usłyszysz „Zastosuj”, a następnie naciśnij klawisz Enter.

Zobacz też

Tworzenie widoku niestandardowego biblioteki dokumentów w usłudze SharePoint Online za pomocą czytnika zawartości ekranu

Przekazywanie plików do biblioteki dokumentów w usłudze SharePoint Online za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w usłudze SharePoint Online

Wprowadzenie do korzystania z czytnika zawartości ekranu w usłudze SharePoint Online z nowoczesną biblioteką dokumentów

Funkcje ułatwień dostępu w usłudze SharePoint Online

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×