Wybieranie języków, które będą dostępne w interfejsie użytkownika witryny

Wybieranie języków, które będą dostępne w interfejsie użytkownika witryny

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Jako administrator zbioru witryn funkcja wielu Language User Interface (MUI) aby zapewnić użytkownikom poszczególnych funkcji, aby zmienić język wyświetlania dla swojej witryny lub do tworzenia witryn w językach innych niż domyślne SharePoint język. Aby uzyskać więcej informacji na temat funkcji MUI i wielojęzycznej witryny sieci Web zobacz Wprowadzenie do funkcji wielojęzycznych.

Ważne: Funkcja MUI zmienia język interfejsu użytkownika, a funkcja odmian obsługuje tworzenie wielu wersji zawartości, które następnie można przetłumaczyć za pomocą usług tłumaczenia maszynowego lub korzystając z usług profesjonalnych tłumaczy. Funkcja MUI obsługuje w ograniczonym stopniu niestandardowe elementy interfejsu użytkownika. Aby uzyskać więcej informacji na temat funkcji odmian, zobacz Tworzenie wielojęzycznej witryny sieci Web.

Użytkownik musi zalogować się jako administrator zbioru witryn wybierz ustawienia języka dla witryny. Ponadto z administratorem farmy serwerów SharePoint, najpierw należy wdrożyć pakiety językowe w swojej SharePoint serwera. Domyślnie pakiety językowe są już wdrożone i jest dostępny dla klientów usługi Office 365 przy użyciu SharePoint Online.

 1. Na stronie witryny kliknij pozycję Ustawienia   Przycisk Ustawienia w usłudze SharePoint Online , kliknij pozycję Ustawienia witryny. Jeśli nie widzisz Ustawienia witryny, kliknij pozycję witryny, a następnie kliknij pozycję Wyświetl wszystkie ustawienia witryny. Niektóre strony może wymagać wybierz zawartość witryny, a następnie Ustawienia witryny.

 2. Na stronie ustawień w obszarze Administracja witryną kliknij pozycję Ustawienia języka.

 3. W sekcji Język alternatywny zaznacz pola wyboru odpowiadające językom, w których użytkownicy będą mogli wyświetlać interfejs użytkownika. Jeśli na przykład zainstalowano tylko francuski pakiet językowy, francuski to jedyny język alternatywny dostępny do wyboru.

 4. Kliknij przycisk OK.

Teraz użytkownicy mogą zmieniać język swojego osobistego interfejsu użytkownika (zobacz Zmienianie ustawień językowych i regionalnych).

Po włączeniu alternatywnych języków witryny można tworzyć nowe listy i biblioteki w jednym języku, wyświetlać witrynę w innym języku i modyfikować nazwy list i bibliotek w tym języku. W taki sam sposób można modyfikować kolumny list i bibliotek oraz łącza nawigacji.

Uwaga: Elementy list są traktowane jak zawartość, nie interfejs, w związku z czym są zmieniane tylko w przypadku wybrania alternatywnego języka wyświetlania.

Upewnianie się, że zainstalowano potrzebne pakiety językowe

Serwer SharePoint lub SharePoint Foundation

Na liście dostępne języki, z których użytkownicy mogą wybrać język wyświetlania interfejsu użytkownika jest generowany przez pakiety językowe są zainstalowane na serwerach instalacji SharePoint Twojej organizacji. Te pakiety językowe musi być zainstalowana przez administratora farmy serwerów, oznacza to, że osoby w organizacji IT, którzy mają właściwe poziomy uprawnień do pobrania pakietu językowego na komputerach serwera Twojej organizacji. Aby uzyskać listę języków, dla których obsługa programu SharePoint Server 2016 i SharePoint Server 2019, zobacz zainstalować lub odinstalować pakiety językowe dla programu SharePoint Server 2016 i Podgląd publicznej 2019.

W usłudze SharePoint Online

Jeśli jesteś administratorem usługi Office 365, pakiety językowe są już zainstalowane i domyślnie jest włączony wielojęzyczny interfejs użytkownika tak, aby można było odczytać SharePoint Centrum administracyjnego Online w wybranym języku. Jeśli jesteś Administratorzy witryn SharePoint Online nie otrzymujesz MUI domyślnie włączony w witrynie. Musisz wybrać preferowany języki alternatywne dla witryny po utworzeniu witryny.

Co to jest interfejs użytkownika witryny?

Interfejs użytkownika witryny obejmuje elementy na ekranie służące do interakcyjnego korzystania z programu SharePoint, takie jak menu, elementy nawigacji i Kosz.

Za pomocą funkcji MUI można wyświetlać następujące elementy interfejsu użytkownika w różnych językach:

 • Składniki Web Part

 • Tytuł oraz opis witryny

 • Domyślne menu i akcje programu SharePoint

 • Kolumny domyślne

 • Kolumny niestandardowe (lista lub witryna)

 • Linki na pasku nawigacyjnym

 • Usługi zarządzanych metadanych

Funkcji MUI należy używać wtedy, gdy istnieje potrzeba tworzenia witryn, zbiorów witryn lub stron sieci Web w języku innym niż język domyślny instalacji, a także gdy z witryny będą korzystali użytkownicy, którzy nie mogą pracować w języku domyślnym wybranym dla witryny.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×