Wybieranie języków, które będą dostępne w interfejsie użytkownika witryny

Wybieranie języków, które będą dostępne w interfejsie użytkownika witryny

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Jako administrator zbioru witryn możesz za pomocą funkcji wielojęzycznego interfejsu użytkownika (MUI, Multiple Language User Interface) umożliwić poszczególnym użytkownikom zmianę języka interfejsu ich witryn oraz tworzenie witryn w językach innych niż domyślny język programu SharePoint. Aby uzyskać więcej informacji na temat funkcji MUI i witryn wielojęzycznych, zobacz Wprowadzenie do funkcji wielojęzycznych.

Ważne: Funkcja MUI zmienia język interfejsu użytkownika, a funkcja odmian obsługuje tworzenie wielu wersji zawartości, które następnie można przetłumaczyć za pomocą usług tłumaczenia maszynowego lub korzystając z usług profesjonalnych tłumaczy. Funkcja MUI obsługuje w ograniczonym stopniu niestandardowe elementy interfejsu użytkownika. Aby uzyskać więcej informacji na temat funkcji odmian, zobacz Tworzenie wielojęzycznej witryny sieci Web.

Aby wybierać ustawienia językowe witryny, musisz zalogować się jako administrator zbioru witryn. Ponadto administrator farmy serwerów programu SharePoint musi wcześniej wdrożyć na serwerze pakiety językowe. Pakiety językowe są domyślnie wdrożone i dostępne dla klientów usługi Office 365 używających usługi SharePoint Online.

 1. Na stronie należącej do witryny kliknij ikonę Ustawienia Mała ikona koła zębatego Ustawienia, która zajęła miejsce pozycji Ustawienia witryny. , a następnie kliknij pozycję Ustawienia witryny.

 2. Na stronie ustawień w obszarze Administracja witryną kliknij pozycję Ustawienia języka.

 3. W sekcji Język alternatywny zaznacz pola wyboru odpowiadające językom, w których użytkownicy będą mogli wyświetlać interfejs użytkownika. Jeśli na przykład zainstalowano tylko francuski pakiet językowy, francuski to jedyny język alternatywny dostępny do wyboru.

 4. Kliknij przycisk OK.

Teraz użytkownicy mogą zmieniać język swojego osobistego interfejsu użytkownika (zobacz Zmienianie ustawień językowych i regionalnych).

Po włączeniu alternatywnych języków witryny można tworzyć nowe listy i biblioteki w jednym języku, wyświetlać witrynę w innym języku i modyfikować nazwy list i bibliotek w tym języku. W taki sam sposób można modyfikować kolumny list i bibliotek oraz łącza nawigacji.

Uwaga: Elementy list są traktowane jak zawartość, nie interfejs, w związku z czym są zmieniane tylko w przypadku wybrania alternatywnego języka wyświetlania.

Upewnianie się, że zainstalowano potrzebne pakiety językowe

W programie SharePoint Server lub SharePoint Foundation

Na liście dostępne języki, z których użytkownicy mogą wybrać język wyświetlania interfejsu użytkownika jest generowany przez pakiety językowe są zainstalowane na komputerach serwera dla instalacji programu SharePoint organizacji. Te pakiety językowe musi być zainstalowana przez administratora farmy serwerów, oznacza to, że osoby w organizacji IT, którzy mają właściwe poziomy uprawnień do pobrania pakietu językowego na komputerach serwera Twojej organizacji. Aby uzyskać listę języków, dla których obsługa programu SharePoint Server 2016 i 2019 Public Preview zobacz zainstalować lub odinstalować pakiety językowe dla programu SharePoint Server 2016 i Podgląd publicznej 2019.

W usłudze SharePoint Online

Jeśli jesteś administratorem usługi Office 365, pakiety językowe są już wdrożone, a funkcja MUI domyślnie włączona, dzięki czemu możesz wyświetlać Centrum administracyjne usługi SharePoint Online w preferowanym języku. Funkcja MUI nie jest domyślnie włączona w witrynach administratorów witryn usługi SharePoint Online. Konieczne jest wybranie preferowanych języków alternatywnych witryny po jej utworzeniu.

Co to jest interfejs użytkownika witryny?

Interfejs użytkownika witryny obejmuje elementy na ekranie służące do interakcyjnego korzystania z programu SharePoint, takie jak menu, elementy nawigacji i Kosz.

Za pomocą funkcji MUI można wyświetlać następujące elementy interfejsu użytkownika w różnych językach:

 • Składniki Web Part

 • Tytuł oraz opis witryny

 • Domyślne menu i akcje programu SharePoint

 • Kolumny domyślne

 • Kolumny niestandardowe (lista lub witryna)

 • Linki na pasku nawigacyjnym

 • Usługi zarządzanych metadanych

Funkcji MUI należy używać wtedy, gdy istnieje potrzeba tworzenia witryn, zbiorów witryn lub stron sieci Web w języku innym niż język domyślny instalacji, a także gdy z witryny będą korzystali użytkownicy, którzy nie mogą pracować w języku domyślnym wybranym dla witryny.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×