Wybieranie i używanie szablonu programu Access

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Jeśli jesteś nowym użytkownikiem bazy danych lub jeśli nie chcesz poświęcać czasu na tworzenie bazy danych od podstaw, Microsoft Access 2010 zawiera różnych szablonów, których można szybko utworzyć bazę danych, którą jest gotowa do użycia. W tym artykule opisano szablony, które są dołączone do Access 2010, jak utworzyć bazę danych przy użyciu szablonu i znajdowanie dodatkowych szablonów na Office.com.

W tym artykule

Co to jest szablon programu Access?

Wybieranie szablonu

Tworzenie bazy danych przy użyciu szablonu

Następne kroki


Co to jest szablon programu Access?

Szablon programu Access to plik, który po otwarciu tworzy pełną aplikację bazy danych. Ta baza danych jest gotowa do użycia i zawiera wszystkie tabele, formularze, raporty, kwerendy, makra oraz relacje potrzebne do rozpoczęcia pracy. Szablony są zaprojektowane jako pełne rozwiązania z zakresu baz danych, dlatego dzięki nim można zaoszczędzić czas i przy mniejszym nakładzie pracy od razu rozpocząć korzystanie z bazy danych. Bazę danych utworzoną przy użyciu szablonu można dostosować, aby bardziej odpowiadała określonym potrzebom — tak jakby została utworzona przez użytkownika od podstaw.

Początek strony

Wybieranie szablonu

Każdy szablon jest przeznaczony do potrzeb zarządzania określonych danych. W tej sekcji opisano szablony, które znajdują się z programem Access 2010. Jeśli określonych potrzeb nie są spełnione zgodnie z jedną z tych szablonów, można nawiązać połączenie Office.com i przeglądać większą część szablonów. Aby uzyskać więcej informacji zobacz sekcję Utwórz bazę danych przy użyciu szablonu.

Szablony bazy danych sieci Web

Pięć szablony bazy danych sieci Web są dołączone Access 2010. Termin "bazę danych sieci Web" oznacza, że bazy danych ma być opublikowany w programie SharePoint server z uruchomionymi usługami programu Access. Jednak umożliwia także bazy danych zgodnych z siecią Web jako bazy danych klienta standardowy, tak, aby były odpowiednie dla każdej sytuacji.

 • Baza danych sieci Web składników majątku    Pozwala śledzić składniki majątku, w tym właścicieli i szczegółowe informacje o określonych składnikach majątku. Umożliwia kategoryzowanie składników majątku oraz rejestrowanie ich stanu, czasu przyjęcia, lokalizacji i innych danych.

 • Baza danych sieci Web działalności charytatywnej    Ten szablon pozwala pracownikom organizacji charytatywnej na śledzenie starań o fundusze. Można śledzić wiele kampanii i rejestrować datki otrzymane podczas każdej z nich, a także ofiarodawców, zdarzenia powiązane z kampaniami i oczekujące zadania.

 • Baza danych sieci Web kontaktów    Umożliwia zarządzanie informacjami o osobach, z którymi współpracuje użytkownik lub jego zespoły, takich jak klienci czy partnerzy. Pozwala śledzić informacje o nazwiskach i adresach, numerach telefonów i adresach e-mail, a nawet dołączać zdjęcia, dokumenty lub inne pliki.

 • Problemy z w sieci Web Baza danych    utworzyć bazę danych, aby zarządzać zestawem problemów, takie jak zadania konserwacyjne, które muszą zostać wykonane. Przypisywanie, priorytet i śledzić postęp problemu od początku do końca.

 • Baza danych sieci Web projektów    Pozwala śledzić różne projekty i zadania z nimi związane. Umożliwia przydzielanie zadań osobom oraz monitorowanie postępu ich wykonania w procentach.

Aby uzyskać informacje o tworzeniu publikowania i użycie bazy danych sieci Web, zobacz artykuł Tworzenie bazy danych udostępnianej w sieci Web.

Szablony klienckiej bazy danych

Siedem szablonów baz danych klienta są dołączone Access 2010. Ta osoba nie mają być opublikowany w usługach programu Access, ale nadal można je udostępnić, umieszczając je na folder sieciowy lub w bibliotece dokumentów.

 • Wydarzenia    Służy do śledzenia nadchodzących spotkań, terminów ostatecznych i innych ważnych wydarzeń. Umożliwia rejestrowanie tytułu, lokalizacji, godziny rozpoczęcia i zakończenia oraz opisu wydarzenia. Pozwala także dołączać obrazy.

 • Wykładowcy    Pozwala zarządzać ważnymi informacjami o wykładowcach, w tym ich numerami telefonów, adresami, informacjami kontaktowymi na wypadek sytuacji awaryjnych oraz danymi o zatrudnieniu.

 • Projekty marketingu    Umożliwia zarządzanie projektami marketingu, w tym planowanie i monitorowanie elementów dostarczanych projektu.

 • Northwind    Pozwala na utworzenie systemu śledzenia zamówień do zarządzania klientami, pracownikami, szczegółami zamówień oraz stanem magazynu.

  Uwaga: Szablon Northwind zawiera przykładowe dane, które należy usunąć przed rozpoczęciem używania bazy danych.

 • Planowana sprzedaż    Pozwala monitorować postępy dotyczące potencjalnej sprzedaży małej grupy sprzedawców.

 • Studenci/uczniowie    Umożliwia zarządzanie informacjami o studentach lub uczniach, takimi jak awaryjne informacje kontaktowe, informacje medyczne oraz informacje dotyczące opiekunów.

 • Zadania    Służy do śledzenia grupy elementów pracy, które zespół musi wykonać.

Początek strony

Tworzenie bazy danych przy użyciu szablonu

Proces tworzenia bazy danych przy użyciu szablonu jest taki sam dla baz danych sieci Web i klienckich baz danych. Jednak procedury różni się aby pobrać szablon z Office.com.

Tworzenie bazy danych przy użyciu szablonu, który jest dołączany do Access 2010

 1. Rozpocznij Access 2010.

 2. Na karcie Nowe w widoku Microsoft Office Backstage kliknij opcję Przykładowe szablony.

 3. W obszarze Dostępne szablony kliknij szablon, którego chcesz użyć.

 4. W polu Nazwa pliku wprowadź nazwę pliku.

 5. Opcjonalnie kliknij ikonę folderu obok pola Nazwa pliku, aby przejść do lokalizacji, w której ma zostać utworzona baza danych. Jeżeli nie zostanie wskazana żadna lokalizacja, program Access utworzy bazę w domyślnej lokalizacji określonej poniżej pola Nazwa pliku.

 6. Kliknij przycisk Utwórz.

Program Access utworzy bazę danych i otworzy ją do użycia.

Tworzenie bazy danych przy użyciu szablonu z Office.com

Po nawiązaniu połączenia z Internetem, można przeglądać lub wyszukiwać szablonów w witrynie Office.com z poziomu widoku Microsoft Office Backstage. Wykonaj poniższe kroki:

 1. Rozpocznij Access 2010.

 2. Na karcie Nowe widoku Backstage wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Przeglądanie szablonów    W obszarze Szablony w witrynie Office.com kliknij wybraną kategorię szablonów (na przykład Biznes).

  • Wyszukiwanie szablonu    W polu Wyszukaj szablony w witrynie Office.com wpisz co najmniej jeden termin wyszukiwania, a następnie kliknij przycisk strzałki, aby rozpocząć wyszukiwanie.

 3. Po wyszukaniu szablonu, który chcesz wypróbować, zaznacz go kliknięciem.

 4. W polu Nazwa pliku wprowadź nazwę pliku.

 5. Opcjonalnie kliknij ikonę folderu obok pola Nazwa pliku, aby przejść do lokalizacji, w której ma zostać utworzona baza danych. Jeżeli nie zostanie wskazana żadna lokalizacja, program Access utworzy bazę w domyślnej lokalizacji określonej poniżej pola Nazwa pliku.

 6. Kliknij przycisk Pobierz.

Rozpoczynanie korzystania z nowej bazy danych

W zależności od użytego szablonu przed przystąpieniem do korzystania z nowej bazy danych może być konieczne wykonanie jednej lub kilku poniższych czynności:

 • Jeżeli w programie Access zostanie wyświetlone okno dialogowe Logowanie z pustą listą użytkowników, wykonaj poniższą procedurę, aby rozpocząć:

  1. Kliknij przycisk Nowy użytkownik.

  2. Wypełnij formularz Szczegóły użytkowników.

  3. Kliknij przycisk Zapisz i zamknij.

  4. Zaznacz wprowadzoną właśnie nazwę użytkownika i kliknij przycisk Zaloguj.

 • Jeżeli w programie Access zostanie wyświetlony pusty arkusz danych, można rozpocząć wpisywanie danych bezpośrednio w tym arkuszu lub kliknąć inne przyciski bądź karty, aby przejrzeć bazę.

 • Jeżeli w programie Access zostanie wyświetlona strona Wprowadzenie, można kliknąć łącza na tej stronie, aby dowiedzieć się więcej na temat bazy danych, lub kliknąć inne przyciski i karty, aby przejrzeć bazę danych.

 • Jeżeli na pasku komunikatów w programie Access zostanie wyświetlony komunikat Ostrzeżenie o zabezpieczeniach, a źródło szablonu jest zaufane, należy kliknąć polecenie Włącz zawartość. Jeżeli baza danych wymaga logowania, trzeba się ponownie zalogować.

Początek strony

Dalsze kroki

Każdy z pięciu szablonów bazy danych sieci Web programu Access zawiera stronę Wprowadzenie, na której znajdują się łącza do filmów wideo zawierających krótkie omówienie używania i zmieniania szablonu. Można również kliknąć inne łącza na stronie Wprowadzenie i przeszukać system Pomocy programu Access, aby dowiedzieć się więcej.

Jeśli znalezione szablony nie odpowiadają potrzebom użytkownika, można łatwo utworzyć bazę danych od podstaw. Aby rozpocząć, należy użyć następujących łączy:

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×