Wyświetlanie warunków logicznych w szablonie formularza

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Program Microsoft Office InfoPath pozwala na zdefiniowanie limitów zebranych danych i metod, za pomocą których te dane są zbierane przez funkcje, takie jak reguły, formuły, sprawdzanie poprawności danych i kod. Te funkcje Definiowanie warunków logicznych w szablonie formularza. Podczas projektowania szablonu formularza z tych funkcji może być konieczne Zobacz, jakie pól i grup mają reguł biznesowych skojarzone z nimi i jak to logiczny jest powiązana z innych pól i grup w szablonie formularza.

Za pomocą Inspektora warunków logicznych w celu wyświetlenia wszystkich warunków logicznych w szablonie formularza, dzięki czemu można określić, jak warunków logicznych interakcji z danymi. Inspektora warunków logicznych pokazuje wszystkie warunków logicznych w szablonie formularza. Za pomocą Inspektora warunków logicznych, aby określić, czy problem jest powodowany przez reguł biznesowych lub aby zaznajomić się z istniejącym ale nieznanych formularza.

W tym artykule

Omówienie

Wyświetlanie wszystkich warunków logicznych w szablonie formularza

Wyświetlanie warunków logicznych dla kontrolki

Wyświetlanie warunków logicznych dla pola lub grupy

Omówienie

Inspektora warunków logicznych zostaną wyświetlone wszystkie warunków logicznych w szablonie formularza. W zależności od sposobu uzyskiwania dostępu do Inspektora warunków logicznych początkowo zobaczysz albo okienku Przegląd lub okienku Przegląd i w okienku szczegółów.

Okno Inspektora warunków logicznych

1. okienko omówienie

2. w okienku szczegółów

W okienku Przegląd Inspektora warunków logicznych zostaną wyświetlone wszystkie warunków logicznych w szablonie formularza pogrupowane według sprawdzania poprawności danych, wartości obliczone dane reguł i programowania. Okienko omówienie łatwo zobaczyć, jakie pola lub grupy zawierają reguł biznesowych, ponieważ tylko niektóre pola lub grupy może mieć reguł biznesowych. W okienku szczegółów Inspektora warunków logicznych pokazuje wszystkie warunków logicznych skojarzone z określoną grupą lub polem w źródle danych szablonu formularza.

Aby otworzyć Inspektora warunków logicznych, kliknij prawym przyciskiem myszy formantu w szablonie formularza lub pola lub grupy w źródle danych, a następnie w menu skrótów kliknij polecenie Inspektora warunków logicznych. Można również dostęp do Inspektora warunków logicznych w menu Narzędzia na pasku narzędzi Standardowy. Po otwarciu Inspektora warunków logicznych za pośrednictwem menu skrótów okienka Przegląd i szczegóły są domyślnie wyświetlane. Jeśli otworzyć Inspektora warunków logicznych w menu Narzędzia, zostanie wyświetlony w okienku Przegląd. Aby otworzyć okienko szczegółów, jeśli nie jest on początkowo widoczny, kliknij pozycję pola lub grupy w okienku Przegląd.

W okienku szczegółów rozmieszcza reguł biznesowych dla określonego pola lub grupy na trzy kategorie:

  • Logika to zależy od wartość z pola lub grupy    Ta kategoria zawiera dowolny reguł biznesowych, występujący, na podstawie wartości w pola lub grupy. Na przykład można utworzyć regułę, uruchamiana, gdy użytkownik otwiera formularz, który jest oparty na tym szablonie formularza a wartość w tym polu jest w pewnym. Wszystkie reguły, które zależą od wartości w tym polu zostaną one wymienione w tej kategorii.

  • Logika, który jest wyzwalane przez zmianę pola lub grupy    Ta kategoria zawiera wszystkie reguł biznesowych, który występuje, jeśli wartość w polu zmiany pola lub grupy. Na przykład można utworzyć regułę dla pola uruchamiana, gdy użytkownik wpisze datę w polu. Gdy użytkownik wpisze datę, siedem dni są dodawane do daty i nową datę automatycznie zostanie wstawiona do innego pola. Wszelkich regułach, występujące w przypadku zmiany wartości w tym polu zostaną zapisane w tej kategorii.

  • Logika, które mogą ulec zmianie pola lub grupy    Ta kategoria zawiera dowolny reguł biznesowych, które można zmienić wartość tego pola lub grupy. Na przykład można utworzyć regułę, która określa wartość tego pola na podstawie wartości innego pola w szablonie formularza. Reguł, które mają wpływ na wartość w tym polu zostaną zapisane w tej kategorii.

Początek strony

Wyświetlanie wszystkich warunków logicznych w szablonie formularza

  • W menu Narzędzia kliknij polecenie Inspektora warunków logicznych.

Inspektora warunków logicznych zostanie wyświetlony w okienku Przegląd widoczne. Aby otworzyć w okienku szczegółów, kliknij pole w okienku Przegląd.

Początek strony

Wyświetlanie warunków logicznych dla kontrolki

  • Aby wyświetlić reguł biznesowych dla kontrolki z wyjątkiem formant przycisku, kliknij prawym przyciskiem myszy kontrolkę, a następnie kliknij Inspektora warunków logicznych w menu skrótów. Aby wyświetlić reguł biznesowych dla kontrolki przycisku, w menu Narzędzia kliknij polecenie Inspektora warunków logicznych, a następnie kliknij nazwę formantu przycisk w okienku Przegląd, aby otworzyć okienko szczegółów.

Początek strony

Wyświetlanie warunków logicznych dla pola lub grupy

  • Wyświetlanie warunków logicznych dla pola lub grupy w źródle danych, kliknij prawym przyciskiem myszy pola lub grupy w okienku zadań źródło danych, a następnie w menu skrótów kliknij polecenie Inspektora warunków logicznych. Jeśli okienko zadań Źródło danych nie jest widoczny, kliknij pozycję Źródła danych, w menu Widok.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×