Wyświetlanie wartości Tak/Nie za pomocą pól wyboru, przycisków opcji i przycisków przełączania

Wyświetlanie wartości Tak/Nie za pomocą pól wyboru, przycisków opcji i przycisków przełączania

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

W programie Access polem tak/nie przechowuje tylko dwie wartości: tak lub nie. Użycie pola tekstowego do wyświetlenia w polu typu tak/nie, wartość jest wyświetlana jako tak -1 i 0 w polach wartość nie. Te wartości nie są bardzo użyteczny dla większości użytkowników, dlatego program Access udostępnia pola wyboru, przycisków opcji i przycisków przełączania, który służy do wyświetlania i wprowadzania wartości tak/nie. Podaj kontrolować następujące elementy graficzne przedstawienie tak/nie jest łatwe odczytywanie i łatwy w użyciu.

Ten artykuł zawiera opis aplikacji dla każdego z tych formantów i opisano, jak dodać je do formularzy i raportów.

Co chcesz zrobić?

Określ, które kontrolować używać

Tworzenie związanego pola wyboru, przycisk opcji lub przycisk przełącznika

Tworzenie niepowiązane pole wyboru, przycisk opcji lub przycisk przełącznika

Opis grupy opcji

Tworzenie grupy opcji

Dodawanie nowych opcji do istniejącej grupy opcji

Określ, które kontrolować używać

W większości sytuacji, pole wyboru jest zalecane sterowania odpowiadające tak/nie. To jest domyślny typ formantu, który jest tworzony podczas dodawania pola typu tak/nie do formularza lub raportu. Z drugiej strony przycisków opcji i przycisków przełączania są najczęściej używane jako część grupy opcji. Aby uzyskać więcej informacji o grupach opcji zobacz sekcję Opis grupy opcji.

Na poniższej ilustracji przedstawiono trzy formanty i jak reprezentują wartości tak i nie. Kolumna Tak pokazuje formant wydaje się po zaznaczeniu, a kolumna nie zawiera kontrolki wyświetlaną po wyczyszczeniu.

Formanty typu Tak/Nie

Początek strony

Tworzenie związanego pola wyboru, przycisk opcji lub przycisk przełącznika

Możesz szybko utworzyć pola wyboru, przeciągając pola typu tak/nie za pomocą okienka Lista pól do formularza lub raportu.

 1. Otwórz formularz lub raport w widoku układu lub widok projektu, klikając prawym przyciskiem myszy w okienku nawigacji, a następnie klikając polecenie Widok, który chcesz zastosować w menu skrótów.

 2. Jeśli okienko Lista pól nie jest jeszcze wyświetlony, naciśnij klawisze ALT + F8, aby go wyświetlić.

 3. Rozwijanie listy tabeli, w razie potrzeby, klikając znak plus (+) obok nazwy tabeli.

 4. Przeciągnij pole tak/nie za pomocą okienka Lista pól do formularza lub raportu.

  W zależności od ustawienia właściwości Typ formantu pola, pole wyboru, pola tekstowego lub pola kombi jest tworzone i powiązane z polem. Podczas tworzenia nowego pola tak/nie w tabeli, ustawienie domyślne właściwości Typ formantu pola to pole wyboru.

Jeśli chcesz, możesz zmienić formant pola wyboru, przycisk opcji lub przycisk przełącznika. Aby to zrobić, kliknij prawym przyciskiem myszy pole wyboru, w menu skrótów wskaż polecenie Zmień na, a następnie kliknij Przycisk przełączania Obraz przycisku lub Przycisku opcji Obraz przycisku .

Początek strony

Tworzenie niepowiązane pole wyboru, przycisk opcji lub przycisk przełącznika

Umożliwia niezwiązane pole wyboru, przycisk opcji lub przycisk przełączania w oknie dialogowym niestandardowe akceptowanie danych wprowadzonych przez użytkownika, a następnie wykonuj czynności w oparciu o dane wejściowe.

 1. Otwórz formularz lub raport w widoku projektu, klikając prawym przyciskiem myszy w okienku nawigacji, a następnie klikając polecenie Widok projektu w menu skrótów.

 2. Na karcie Projektowanie w grupie kontrolki kliknij narzędzie kontrolki ma (pole wyboru Obraz przycisku , Przycisk opcji Obraz przycisku lub Przycisk przełącznika Obraz przycisku ).

 3. Kliknij formularz lub raport, w którym chcesz umieścić kontrolkę.

  Program Access umieści kontrolkę w formularzu lub raporcie.

Mimo że nie jest wymagane, może chcesz zmienić formantu tak, aby był bardziej opisową nazwę. Ten sposób nie zmienia się etykiety wyświetlane obok kontrolki, ale go może ułatwić odwołują się do niego w wyrażeniach i makra.

Zmienianie nazwy formantu

 1. Upewnij się, że kontrolka jest zaznaczone.

 2. Jeśli arkusz właściwości nie jest jeszcze wyświetlony, naciśnij klawisz F4, aby go wyświetlić.

 3. Wpisz nową nazwę w polu Nazwa właściwości formantu.

Jeśli chcesz, aby przycisk opcji lub przycisk przełącznika można zmienić pole wyboru. Aby to zrobić, kliknij prawym przyciskiem myszy pole wyboru, w menu skrótów wskaż polecenie Zmień na, a następnie kliknij Przycisk przełączania Obraz przycisku lub Przycisku opcji Obraz przycisku .

Początek strony

Opis grupy opcji

Związanych lub niezwiązanych poszczególne pola wyboru, przycisk opcji lub przycisk przełącznika, lub może być częścią grupy opcji. Grupa opcji wyświetla ograniczonego zestawu możliwości wyboru, a w danej chwili może być zaznaczona tylko jedna opcja w grupie opcji. Grupa opcji składa się z ramki grupy i zestawu pola wyboru, przyciski przełączników i przyciski opcji.

Jeśli grupa opcji jest powiązana z polem, ramka grupy, sam jest związany z polem, nie kontrolek wewnątrz ramki. Zamiast ustawiania właściwości Źródło kontrolki dla każdej kontrolki w grupie opcji, Wartość opcji właściwości każdego formantu Ustaw numer, który ma znaczenie dla pola, z którym jest związana ramka grupy. Po wybraniu opcji w grupie opcji programu Access ustawia wartość pola, do którego wartość właściwości Wartość opcji wybraną opcję powiązane grupy opcji.

Wartość grupy opcji może zawierać tylko liczba, nie tekst. Program Access przechowuje ten numer w tabeli podstawowej. Grupa opcji można także ustawić wyrażenie lub może być niezwiązany. Grupa niezwiązany opcji w oknie dialogowym niestandardowe umożliwia akceptowanie danych wprowadzonych przez użytkownika, a następnie wykonuj czynności w oparciu o dane wejściowe.

Jest to standardowa procedura, aby użyć pola wyboru dla tak/nie pól i przycisków opcji lub przełącz przyciski służące do grupy opcji. Jest to tylko sugestia i użyć dowolnej z trzech kontrolek w celu albo.

Początek strony

Tworzenie grupy opcji

Grupa opcji można szybko utworzyć przy użyciu Kreatora grupy opcji. Przed rozpoczęciem należy zdecydować, czy ma wartość opcji, które mają być przechowywane w tabeli. Jeśli tak, musi być polem Typ danych Liczba, wyznaczona do tego celu.

Aby uzyskać więcej informacji na temat dodawania pola do tabeli zobacz artykuł Wstawianie, dodawanie, lub Utwórz nowe pole w tabeli.

 1. Otwórz formularz w widoku projektu, klikając prawym przyciskiem myszy w okienku nawigacji, a następnie klikając polecenie Widok projektu Obraz przycisku .

 2. Na karcie Projektowanie w grupie formanty upewnij się, że jest zaznaczona opcja Użyj kreatorów kontrolek Obraz przycisku . Obraz przycisku

 3. W tej samej grupy kliknij przycisk Grupy opcji Obraz przycisku .

 4. Kliknij w formularzu miejsce, w którym chcesz umieścić w grupie opcji.

 5. Postępuj zgodnie z instrukcjami w kreatorze. Na ostatniej stronie kliknij przycisk Zakończ.

  Program Access umieści grupie opcji w formularzu.

Zmienianie nazwy grupy opcji.    Mimo że nie jest wymagane, można zmienić nazwę grupy opcji tak, aby był bardziej opisową nazwę. Ten sposób nie zmienia się etykiety wyświetlane obok grupy, opcja, ale go może ułatwić odwołanie do formantu w wyrażeniach i makra.

 1. Upewnij się, że ta grupa opcji jest zaznaczone, klikając pozycję ramki grupy.

 2. Jeśli arkusz właściwości nie jest jeszcze wyświetlony, naciśnij klawisz F4, aby go wyświetlić.

 3. Wpisz nową nazwę w polu Nazwa właściwości grupy opcji.

Początek strony

Dodawanie nowych opcji do istniejącej grupy opcji

Stosownie do potrzeb, można dodać nowe kontrolki opcji do grupy opcji. Możesz utworzyć nowy formant w grupie lub można wyciąć istniejącego sterowania z innego miejsca w formularzu i wkleić je do grupy.

 1. Otwórz formularz w widoku projektu, klikając prawym przyciskiem myszy w okienku nawigacji, a następnie klikając polecenie Widok projektu Obraz przycisku .

 2. Kliknij ramkę grupy opcji, aby go zaznaczyć, a następnie przeciągnij uchwyty zmiany rozmiaru ramki, aby zrobić miejsce dla nowej kontrolki opcji.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Tworzenie nowej kontrolki w grupie   

   1. Na karcie Projektowanie w grupie kontrolki kliknij narzędzie do typu formantu, którego chcesz dodać (pole wyboru Obraz przycisku , Przycisk opcji Obraz przycisku lub Przycisk przełącznika Obraz przycisku ).

   2. Przenieś wskaźnik myszy, tak aby znajduje się wewnątrz ramki grupy opcji. Ramki zmienia kolor, aby wskazać, że nowy formant będzie częścią grupy opcji.

   3. Kliknij, aby umieścić kontrolkę w grupie.

  • Przenoszenia istniejącego formantu do grupy   

   Po prostu przeciągając formantu do grupy opcji nie powoduje jego część grupy. Musi wycinanie i wklejanie formantu w grupie dla niej stają się odpowiednią opcję.

   1. Zaznacz kontrolkę, którą chcesz przenieść do grupy opcji.

   2. Na karcie Narzędzia główne w grupie Schowek kliknij przycisk Wytnij. Obraz przycisku

   3. Zaznacz w grupie opcji, klikając ramka, która otacza grupy.

   4. Na karcie Narzędzia główne w grupie Schowek kliknij polecenie Wklej. Obraz przycisku

    Program Access doda kontrolki do grupy.

 4. Prawdopodobnie będzie konieczne przeniesienie formantu i jego etykiety, aby były wyrównane względem istniejących kontrolek i etykiety.

 5. Zaznacz kontrolkę nowo dodany, a następnie naciśnij klawisz F4, aby otworzyć arkusz właściwości kontrolki.

 6. Uwaga wartość właściwości Wartość opcji nowo dodanej kontrolki. W zależności od potrzeb zaznaczaj wartość, w których program Access proponuje lub można ją zmienić na inną wartość.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×