Wyświetlanie właściwości folderu udostępnionego w programie SharePoint Workspace 2010

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Oprócz wyświetlania ogólnych właściwości obszaru roboczego, można również wyświetlać właściwości synchronizacji folderu do folderu udostępnionego.

  1. Kliknij prawym przyciskiem myszy folder udostępniony na pasku uruchamiania, a następnie kliknij polecenie Właściwości.

  2. Wyświetl informacje na kartach Informacje o folderze i Stan w oknie dialogowym Właściwości.

Na karcie Informacje o folderze znajdują się następujące informacje:

  • Ścieżka do folderu głównego folderu udostępnionego.

  • Pliki i rozszerzenia plików wykluczonych z synchronizacji.

  • Atrybuty plików (takie jak Ukryty lub Systemowy) wykluczone z synchronizacji.

  • Obecny stan synchronizacji.

Na karcie Stan znajdują się informacje o stanie synchronizacji plików i problemach. Zwykle problemy dotyczące synchronizacji mogą wystąpić z następujących powodów:

  • Plik jest zablokowany, ponieważ jest używany przez inną aplikację.

  • Plik zawiera Niedozwolone typ pliku.

  • Nie masz uprawnienia do korzystania z pliku.

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×