Wyświetlanie tekstu jako nakładki na klip wideo

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Możesz dodać tekst, który podczas odtwarzania klipu wideo będzie stopniowo pojawiał się i zanikał. Dodając efekty animacji do tekstu, uzyskasz większy wpływ na czas i sposób wyświetlania tekstu. Na potrzeby tego ćwiczenia zostaną dodane efekty stopniowego pojawiania się i zanikania tekstu.

Aby uzyskać więcej informacji o animowaniu tekstu w klipie wideo zobacz Wyzwalanie efektu animacji.

Dodawanie pola tekstowego z nakładanym tekstem

 1. Wyświetl slajd, do którego wstawiono klip wideo.

 2. Na karcie Wstawianie w grupie Tekst kliknij przycisk Pole tekstowe.

 3. Wskaż obszar klipu wideo, w którym ma być wyświetlany tekst, a następnie przeciągnij kursor, aby narysować pole tekstowe.

 4. Wprowadź tekst w polu tekstowym.

Stosowanie efektów animacji wejścia i wyjścia do tekstu

 1. Wyświetl klip wideo i przejdź do punktów w czasie, w których tekst ma się stopniowo pojawiać lub w których ma zanikać.

 2. Dodaj zakładkę w każdym punkcie w czasie, w którym tekst ma się stopniowo pojawiać lub w którym ma zanikać.

 3. Na karcie Animacje w grupie Animacja zaawansowana kliknij pozycję Okienko animacji.

 4. Aby dodać efekt wejścia typu zanikanie do tekstu, zaznacz pole tekstowe, do którego chcesz dodać animację wejścia.

 5. Na karcie Animacje w grupie Animacja zaawansowana kliknij pozycję Dodaj animację.

 6. W obszarze Wejście kliknij pozycję Zanikanie.

 7. Aby uaktywnić polecenie wyzwalacza, ponownie zaznacz tekst w polu tekstowym.

 8. Na karcie Animacje w grupie Animacja zaawansowana na liście Wyzwalacz wybierz opcję Po użyciu zakładki, a następnie kliknij zakładkę w punkcie w czasie, w którym pole tekstowe ma się stopniowo pojawić.

  Po użyciu zakładki

 9. Aby dodać efekt wyjścia typu zanikanie do tekstu, zaznacz pole tekstowe, do którego chcesz dodać animację wyjścia.

 10. Na karcie Animacje w grupie Animacja zaawansowana kliknij pozycję Dodaj animację.

 11. W obszarze Wyjście kliknij pozycję Zanikanie.

 12. Aby uaktywnić polecenie wyzwalacza, ponownie zaznacz tekst w polu tekstowym.

 13. Na karcie Animacje w grupie Animacja zaawansowana na liście Wyzwalacz wybierz opcję Po użyciu zakładki, a następnie kliknij zakładkę w punkcie w czasie, w którym pole tekstowe ma zaniknąć.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×