Wyświetlanie szczegółowych informacji o grupach w usłudze Yammer

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Szczegółowe informacje dotyczące grupowych administratorów i członków grupy pomocy usługi Yammer w celu lepszego zrozumienia aktywności i zakontraktowania w grupach.

Jak wyświetlić szczegółowe informacje o grupach w usłudze Yammer

 1. W przeglądarce przejdź do Yammer.com i przejdź do grupy.

 2. Znajdź sekcję Akcje grupowe w prawej części strony i kliknij link Pokaż szczegółowe informacje w grupie .

  Wyświetl link do informacji o grupie

 3. Zostanie wyświetlona strona szczegółowe informacje o grupach.

  Strona szczegółowych informacji o grupach

Jak wybrać okres dla wglądu grupowego

Szczegółowe informacje dotyczące grup są dostępne dla trzech okresów: ostatnie 7 dni, ostatnie 28 dnii ostatnie 12 miesięcy. Możesz wybrać okres z listy rozwijanej. Wszystkie szczegółowe informacje są dostępne dla strefy czasowej UTC.

Selektor okresu

Jak przeczytać informacje dotyczące grup

Szczegółowe informacje dotyczące grup składają się z dwóch zestawów kart. Karta u ¿górze pokazuje, ile osób jest aktywnych w grupie, czy są członkami lub osobami niebędącymi członkami, oraz ich dominujące działania w grupie.

Aktywni użytkownicy

Poniższe opisy numerowane odpowiadają liczbom na ilustracji.

 1. Łączna liczba aktywnych osób w grupie. Osoba jest zliczana jako aktywna w grupie, jeśli opublikowała, odczyta lub polubił wiadomość od grupy w wybranym okresie.

 2. Wskaźniki zmian pokazują, jak pewne kluczowe wskaźniki zmieniły się w poprzednim okresie. Na przykład po wybraniu ciągu 7 dni na tym rysunku zostanie wyświetlona informacja o zmianie metryki w ciągu 7 dni przed upływem 7 dni. Jeśli nie ma żadnych zmian lub nie ma żadnych danych w poprzednim okresie, nie są wyświetlane żadne zmiany.

 3. Wykres kołowy pokazuje proporcje aktywnych osób, które były członkami grupy lub nie są członkami.

 4. Te numery wskazują liczbę członków grupy i niebędących członkami, którzy nie są aktywni w grupie w wybranym okresie.

 5. Paski wskazują, ile członków grup aktywnych lub niebędących członkami jest ogłoszonych, odczytanych lub nieodpowiadających jednej lub większej liczbie wiadomości w grupie.

  Przeniesienie kursora nad tymi paskami zawiera etykietkę narzędzia wskazującą procentowy udział członków grupy lub niebędących członkami, które opublikowały, odczytują lub lubią jeden lub więcej wiadomości w grupie.

Trzy karty u dołu zapewniają trendy aktywności zawartości dla wiadomości ogłoszonych, czytanych lub polubienia w grupie.

Trendy dotyczące zawartości

Poniższe opisy numerowane odpowiadają liczbom na ilustracji.

 1. Liczba wiadomości ogłoszonych w grupie w wybranym okresie.

 2. Wskaźnik Zmień przedstawia sposób zmiany kwoty aktywności z poprzedniego okresu.

 3. Skumulowane kolumny reprezentują liczbę działań wykonywanych przez członków grupy i niebędących członkami. W ciągu ostatnich 7 dni i ostatnich 28 dni te kolumny są podzielone według dni. W ciągu ostatnich 12 miesięcy te kolumny są podzielone według miesięcy.

 4. Liczba wiadomości grupowych, które zostały przeczytane w wybranym okresie. Umieszczenie wskaźnika myszy na stosach kolumn zawiera etykietkę narzędzia wskazującą całkowitą liczbę aktywności oraz liczbę działań członków grupy i niebędących członkami.

 5. Liczba wiadomości grupowych, które polubili się w wybranym okresie.

Jak pobrać dane szczegółowe dotyczące grup

 1. Przejdź do strony grupowe informacje o grupie.

 2. Kliknij przycisk Pobierz pełny raport .

  Przycisk pobierania

Pełny raport zawiera szczegółowe informacje dotyczące grupy w ciągu dnia od momentu utworzenia lub ostatnich 24 miesięcy — w zależności od tego, która z nich jest wcześniejsza.

 • Data to dzień, dla którego są dostarczane metryki. Wszystkie kolejne metryki dotyczą tylko tego dnia.

 • Aktywni użytkownicy to liczba osób, które opublikowały, przeczytali lub polubili wiadomość w grupie.

 • Aktywni członkowie to liczba członków grupy, którzy zaopublikowały, przeczytali lub polubili wiadomość w grupie.

 • Członkowie, którzy mają ogłoszone wiadomości , to liczba członków grupy, którzy zaopublikowały jeden lub więcej wiadomości w grupie.

 • Członkowie, którzy czytaJą wiadomości , to liczba członków grupy, którzy odczytali co najmniej jeden komunikat w grupie.

 • Członkowie, którzy PolubiLi wiadomości , to liczba członków grupy, którzy polubili jedno lub wiadomość w grupie.

 • Aktywni NiebędąCy członkami to liczba osób, które żałujesz do grupy, ale opublikowała lub odczytała wiadomość.

 • Osobami, które nie są członkami, którzy żałujesz, którzy dołączyli do grupy, ale opublikowały co najmniej jeden komunikat.

 • Osoby, które nie mają członków, którzy OdczytaLi wiadomości , to liczba osób, które żałujesz do grupy, ale odczytali jeden lub więcej wiadomości.

 • Osoby , które polubią wiadomości , to liczba osób, które żałujesz do grupy, ale lubią jeden lub więcej wiadomości.

 • Ogłoszone wiadomości to liczba wiadomości ogłoszonych w grupie.

 • Wiadomości ogłoszone przez członków to liczba wiadomości ogłoszonych przez członków grupy.

 • Wiadomości ogłoszone przez osoby, które nie są członkami , to liczba wiadomości ogłoszonych przez członków nienależących do grupy.

 • OdczytaNe wiadomości to liczba przeczytanych konwersacji grupowych.

 • Wiadomości czytane przez członków to liczba wiadomości przeczytanych przez członków grupy.

 • Wiadomości czytane przez osoby, które nie są członkami , to liczba wiadomości przeczytanych przez członków nienależących do grupy.

 • Wiadomości , które polubią, to liczba wiadomości grupowych, które były polubieniem.

 • Wiadomości, które nie są elementami, to liczba wiadomości, które polubią się przez członków grupy.

 • Wiadomości, które nie są członkami, są liczbami wiadomości, które nie należą do grupy.

Kto może widzieć wgląd grup w usłudze Yammer?

W przypadku grup publicznych wszyscy członkowie sieci usługi Yammer mogą zobaczyć szczegółowe informacje.

W przypadku grup prywatnych (wyświetlanych) lub grup prywatnych (niewyświetlanych na liście) tylko członkowie grupy widzą informacje

FAQ

P: jak często są aktualizowane szczegółowe informacje o grupach?

A: liczba 7 dni i 28 dni jest aktualizowana codziennie. Liczby roczne są aktualizowane co tydzień i liczą się tylko do ostatniego pełnego miesiąca. 

W przypadku nowych grup i w styczniu oznacza to, że liczby 7 dni i 28 dni mogą być wyższe od liczby lat, ponieważ są one częściej aktualizowane. 

P: gdzie mogę znaleźć raporty dotyczące aktywności usługi Yammer dla całej sieci?

O: Użyj pulpitu nawigacyjnego raportowanie użycia pakietu Office 365, który zawiera raport aktywności usługi Yammer, raport aktywności grup usługi Yammer i raport użycia urządzeńz usługą Yammer. Te raporty są dostępne dla wszystkich osób w organizacji za pomocą roli czytelnika raportów pakietu Office 365.  Aby uzyskać dostęp do tych raportów, w pakiecie Office 365 przejdź do raportu dotycząceGo użycia _GT_ dla administratorów > Wybierz raport.

P: są dostępne szczegółowe informacje dotyczące grupowych połączeń z zewnętrznymi, nienależącymi do pakietu Office 365 i grupami wszystkich firm ?

A: szczegółowe informacje dotyczące grup są dostępne dla grup połączonych zewnętrznie i nienależących do pakietu Office 365. Są one również dostępne dla wszystkich firm i grup sieci .

Zobacz też

Zarządzanie grupą usługi Yammer

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×