Wyświetlanie swoich znaczników i notatek

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Uwaga: Ten artykuł spełnił swoje zadanie i wkrótce zostanie wycofany. Aby zapobiec błędom „Nie można odnaleźć strony”, usuniemy znane nam linki. Jeśli zostały utworzone linki do tej strony, należy je usunąć — dbajmy wspólnie o łączność w sieci Web.

Istnieje kilka różnych sposobów wyświetlania znaczników i notatek dodanych do dokumentów lub stron.

W tym artykule

Omówienie

Tagi

Uwagi

Wyświetlanie swoich znaczników dla dokumentów i stron

Wyświetlanie informacji powiązanych ze znacznikiem

Łączenie się z innymi osobami za pomocą znacznika

Wyświetlanie swoich notatek

Wyświetlanie znaczników i notatek na stronie programu SharePoint

Omówienie

Znaczniki i notatki pozwalają na łatwe zapamiętywanie i klasyfikowanie zawartości, jak również na łączenie się z osobami i powiązanymi informacjami w organizacji.

Znaczniki i notatki można dodawać do dokumentów i stron w witrynie programu SharePoint, a nawet do stron w Internecie, jeśli dana organizacja zapewnia do niego dostęp. Notatki można także umieszczać w profilach współpracowników.

Swoje znaczniki i notatki można wyświetlać we własnym profilu, w profilach innych osób, do których dysponuje się uprawnieniami do wyświetlania, oraz na stronach programu SharePoint, do których dodano swoje znaczniki lub notatki. Więcej informacji na temat pracy z notatkami i znacznikami można znaleźć w sekcji Zobacz też.

Znaczniki

Używając znacznika „Podoba mi się”, można śledzić zawartość, którą chce się zapamiętać lub udostępnić, a także znaczniki opisujące tę zawartość.

W miarę upływu czasu gromadzone znaczniki są dodawane do listy nazywanej przez niektórych „chmurą znaczników”, która może ułatwić sortowanie znaczników alfabetycznie oraz według częstości ich używania.

Podczas stosowania znaczników użytkownik może mieć możliwość wyboru z listy podobnych znaczników zastosowanych przez współpracowników. Jeśli zostaną wybrane zasugerowane znaczniki, zostaną one dodane do ogólnej listy znaczników powiązanych z danym tematem.

Wszystkie zastosowane przez siebie znaczniki można wyświetlić, odwiedzając witrynę Moja witryna, a także powiązaną zawartość, do której inne osoby dodały znaczniki publiczne. Znaczniki publiczne zastosowane przez współpracowników można także zobaczyć, odwiedzając profile tych osób.

Kanały aktualności witryny Moja witryna mogą być aktualizowane, gdy współpracownicy dodadzą znaczniki do dokumentów i stron. Ponadto, jeśli słowo kluczowe jest obserwowane w ramach zainteresowań, można także otrzymywać aktualizację, gdy do zawartości, do której dysponuje się uprawnieniami do wyświetlania, zostanie dodany ten znacznik.

Notatki

Notatki pozwalają na wskazywanie interesujących pomysłów i tematów w dokumencie lub na stronie, a także na dzielenie się spostrzeżeniami bezpośrednio ze współpracownikami. Można na przykład napisać szybką wiadomość, aby pogratulować komuś otrzymanej ostatnio nagrody lub skontaktować się z dawno nie widzianym współpracownikiem.

Wszystkie notatki własnego autorstwa można wyświetlić, odwiedzając witrynę Moja witryna. Aby przejrzeć notatki skojarzone ze stroną, należy odwiedzić tę stronę. Można także zobaczyć notatki napisane przez współpracowników, odwiedzając profile tych osób.

Ponadto można otrzymywać aktualizacje w kanałach aktualności witryny Moja witryna, gdy współpracownicy napiszą notatki dotyczące dokumentów i stron, a także umieszczać notatki w profilach innych osób.

Początek strony

Wyświetlanie swoich znaczników dla dokumentów i stron

Wszystkie swoje znaczniki można wyświetlać na liście, którą można sortować alfabetycznie lub według częstości stosowania danego znacznika. Można również wyświetlać swoje działania związane z danym znacznikiem, na przykład czas zastosowania znacznika na stronie.

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli w witrynie Moja witryna jest już wyświetlana profilu innej osoby lub strony, kliknij pozycję Mój profil. Mój profil

  • Jeśli innego typu strony są wyświetlane w witrynie programu SharePoint, kliknij swoją nazwę w prawym górnym rogu Nazwa profilu , a następnie kliknij Mój profil.

 2. Kliknij przycisk Znaczniki i notatki. Lista znaczników zostanie wyświetlona na liście po lewej stronie, a działania z bieżącego miesiąca związane ze znacznikami i z notatkami zostaną wyświetlone po prawej stronie.

 3. Aby zmienić sposób wyświetlania znaczników, w obszarze Uściślij według znacznika kliknij pozycję Alfabetycznie lub pozycję Według rozmiarów.

 4. W celu zmienienia sposobu wyświetlania działań wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zobaczyć działania związane tylko ze znacznikami, w obszarze Uściślij według typu kliknij pozycję Znaczniki.

  • Aby zobaczyć tylko swoje znaczniki publiczne, w obszarze Uściślij według typu kliknij pozycję Publiczne.

  • Aby zobaczyć tylko swoje znaczniki prywatne, w obszarze Uściślij według typu kliknij pozycję Prywatne.

  • Aby wyświetlić Twoich działań innych miesięcy, kliknij strzałkę obok pozycji działania na miesiąc.

  • Aby zobaczyć działania skojarzone z określonym znacznikiem, w obszarze Uściślij według znacznika kliknij dany znacznik.

Początek strony

Wyświetlanie informacji powiązanych ze znacznikiem

Znaczniki w organizacji mają stronę profilu, na której można znaleźć zawartość zawierającą znacznik, a także za pomocą znacznika skontaktować się z osobami o powiązanych zainteresowaniach.

Elementy oznakowane

Uwaga: W przypadku braku uprawnień do wyświetlania strony lub dokumentu lub gdy ktoś oznaczył znacznik jako prywatny, informacje na temat znacznika nie będą widoczne w profilu znacznika.

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli znacznik jest już wyświetlany, na przykład w kanale aktualności lub w profilu współpracownika, kliknij ten znacznik.

  • Aby znaleźć znacznik, który został zastosowany, wykonaj powyższe kroki dotyczące wyświetlania znaczniki. Jeśli znacznik nie jest wyświetlane na liście działań po prawej stronie, kliknij znacznik na liście znacznik po lewej stronie, a następnie kliknij nazwę znacznika w obszarze działań znacznika.

 2. Aby zmienić liczbę elementów wyświetlanych na stronie Profil znacznika w obszarze Elementy oznakowane, kliknij pozycję Wszystkie lub pozycję Popularne w ciągu ostatnich 60 dni.

 3. Aby wyszukać informacje powiązane ze znacznikiem, w obszarze Elementy oznakowane kliknij łącze Wszystkie wyniki dotyczące tego znacznika można znaleźć na stronie wyszukiwania.

Początek strony

Łączenie się z innymi osobami za pomocą znacznika

Odwiedzając profil znacznika, można wykonać powiązane zadania, które ułatwiają nawiązanie kontaktu z osobami o podobnych zainteresowaniach.

Profil znacznika

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli znacznik jest już wyświetlany, na przykład w kanale aktualności lub w profilu współpracownika, kliknij ten znacznik.

  • Wykonaj czynności podane w tym artykule do wyświetlania znaczniki i notatki. Jeśli znacznik nie jest wyświetlane na liście działań po prawej stronie, kliknij znacznik na liście znacznik po lewej stronie, a następnie kliknij nazwę znacznika w obszarze działań znacznika.

 2. Na stronie Profil znacznika wykonaj co najmniej jedną z następujących czynności:

  • Aby wyświetlać powiązane działania w swoich kanałach aktualności i dodać słowo kluczowe do swoich zainteresowań, w obszarze Tworzenie połączeń kliknij pozycję Obserwuj ten znacznik w kanałach aktualności.

  • Aby dodać znacznik do sekcji Zapytaj mnie o w swoim profilu w celu umożliwienia innym osobom łatwego zadawania pytań na dany temat, kliknij pozycję Dodaj do obszaru „Zapytaj mnie o” w moim profilu.

  • Aby odnaleźć osoby o podobnych zainteresowaniach, w obszarze Tworzenie połączeń kliknij pozycję Wyświetl osoby obserwujące ten znacznik.

  • Aby dodać notatkę do profilu znacznika, kliknij w polach w obszarze Tablica notatek, wpisz tekst notatki i kliknij pozycję Ogłoś.

Uwaga: Jeśli już dodano znacznik zainteresowania lub sekcji Zapytaj mnie o profilu, poleceń znajdujących się w Nawiązywaniu połączenia będzie wyświetlany znacznik liście zainteresowań w profilu lub znacznik wymienionych w Mój profil "Zapytaj mnie o".

Początek strony

Wyświetlanie swoich notatek

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli w witrynie Moja witryna jest już wyświetlana profilu innej osoby lub strony, kliknij pozycję Mój profil. Mój profil

  • Jeśli innego typu strony są wyświetlane w witrynie programu SharePoint, kliknij swoją nazwę w prawym górnym rogu Nazwa profilu , a następnie kliknij Mój profil.

 2. Kliknij przycisk Znaczniki i notatki.

 3. W obszarze Uściślij według typu kliknij pozycję Notatki.

Początek strony

Wyświetlanie znaczników i notatek na stronie programu SharePoint

Uwaga:  Jeśli przycisk Znaczniki i notatki nie jest dostępny, należy użyć skrótu do narzędzia Znaczniki i tablica notatek znajdującego się w ulubionych lub w zakładkach przeglądarki. W organizacji używanie znaczników może być dostosowane lub ograniczone.

 1. Przejdź do strony, której znaczniki i notatki chcesz wyświetlić.

 2. Jeśli strona znajduje się w witrynie programu SharePoint, w prawym górnym rogu witryny kliknij przycisk Znaczniki i notatki.

 3. Jeśli strona znajduje się w Internecie lub przycisk Znaczniki i notatki nie jest dostępny, kliknij skrót do narzędzia Znaczniki i tablica notatek w ulubionych lub w zakładkach przeglądarki.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×