Wyświetlanie stanu synchronizacji katalogów w usłudze Office 365

Jeśli zintegrowano lokalną usługę Active Directory z usługą Azure AD przez zsynchronizowanie środowiska lokalnego z usługą Office 365, można także sprawdzić stan synchronizacji.

  • Zaloguj się do centrum administracyjnego usługi Office 365 i na stronie głównej wybierz pozycję Stan synchronizacji katalogów.

  • Możesz także przejść do pozycji Użytkownicy > Aktywni użytkownicy i na stronie Aktywni użytkownicy wybrać pozycję Więcej > Synchronizacja katalogów.

    W okienku Synchronizacja katalogów wybierz pozycję Przejdź do zarządzania synchronizacją katalogów.

  1. Zaloguj się w obszarze centrum administracyjne usługi Office 365 i wybierz pozycję Użytkownicy > Aktywni użytkownicy na lewym pasku nawigacyjnym.

  2. Na stronie AKTYWNI UŻYTKOWNICY wybierz pozycję Zarządzaj obok pozycji Synchronizacja z usługą Active Directory.

Informacje na stronie Zarządzanie synchronizacją katalogów

W poniższej tabeli wymieniono funkcje, o których możesz uzyskać informacje na stronie.

Jeśli występuje problem z synchronizacją katalogu, na tej stronie są także wymienione błędy. Aby uzyskać więcej informacji o różnych błędach, które mogą wystąpić, zobacz Identyfikowanie błędów synchronizacji katalogów w usłudze Office 365.

Pozycja

Do czego służy

Domeny zweryfikowane

Liczba domen w dzierżawie usługi Office 365, dla których potwierdzono, że należą do Ciebie.

Niezweryfikowane domeny

Domeny dodane, ale niezweryfikowane.

Włączono synchronizację katalogów

Prawda lub fałsz. Określa, czy włączono synchronizację katalogów.

Najnowsza synchronizacja katalogów

Termin ostatniego uruchomienia synchronizacji katalogów. Jeśli ostatnia synchronizacja została wykonana ponad 3 dni temu, zostanie wyświetlone ostrzeżenie i link do narzędzia do rozwiązywania problemów.

Włączono synchronizację haseł

Prawda lub fałsz. Określa, czy istnieje synchronizacja skrótów haseł między usługą lokalną a dzierżawą usługi Office 365.

Ostatnia synchronizacja haseł

Termin ostatniego uruchomienia synchronizacji skrótów haseł. Jeśli ostatnia synchronizacja została wykonana ponad 3 dni temu, zostanie wyświetlone ostrzeżenie i link do narzędzia do rozwiązywania problemów.

Wersja klienta synchronizacji katalogów

Zawiera link pobierania, jeśli została wydana nowa wersja programu Azure AD Connect.

Narzędzie IdFix

Link pobierania do narzędzia IDFix, którego można użyć do sprawdzenia lokalnej usługi Active Directory.

Konto usługi synchronizacji katalogów

Wyświetla nazwę konta usługi synchronizacji katalogów w usłudze Office 365.

Zobacz też

Konfigurowanie synchronizacji katalogów dla usługi Office 365

Rozwiązywanie problemów dotyczących synchronizacji katalogów w usłudze Office 365

Wyłączanie synchronizacji katalogów dla usługi Office 365

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×